Приблуда Людмила Михайлівна

ORCID ID: 0000-0002-3858-7324

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
107
5
103

Перелік опублікованих документів:

Приблуда, Л. М. До проблеми функціонування англізмів у сучасній українській мові: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Folium. – 2024. – № 4. – С. 247–251. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/f3893a3e-5529-4e55-9a3c-465e6b706902

Гвоздиченко, Я. Мовна субкультура сучасної молодіжної спільноти / Я. Гвоздиченко, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 427. – Режим доступу :   https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41497/1/13.pdf

Ісаєнко-Гонта, А. Музичний спротив українців у російсько-українській війні / А. Ісаєнко-Гонта, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 410. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41496/1/12.pdf

Коваленко, К. Мовно-культурне віддзеркалення російсько-української війни / К. Коваленко, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 409. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41495/1/11.pdf

Приблуда, Л. М. Метафора в статичному та динамічному її вияві / Л. М. Приблуда // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в полікультурному суспільстві : матеріали науково-практичної конференції, 10-11 лютого 2023 р. – Одеса : Молодий вчений, 2023. – С. 12–14. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41487/1/3.pdf

Приблуда, Л. М. Навички ділової комунікації як важлива складова професійної діяльності сучасного фахівця: до проблеми дослідження / Л. М. Приблуда // Вісник науки та освіти. – 2023. – № 6 (12). – С. 576-586. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41434/1/1.pdf

Приблуда, Л. М. Українська мова під час війни: аспекти розвитку / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 371-372. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41485/1/1.pdf

Esfera lingüística y mental de una obra de arte en la cultura lingüística ucraniana y estadounidense / L. Prybluda, S. Hurbanskа, H. Konopelkina, О. Svyrydenko, M. Rudenko // Аpuntes universitarios. – 2022. – Vol. 12, № 4. – P.142-161. – DOI: https://doi.org/10.17162/au.v12i4.1239.

Linguistic and mental scope of an artwork in ukrainian and american language culture / S. Hurbanska, L. Prybluda, H. Konopelkina, O. Svyrydenko, M. Rudenko / Apuntes universitarios. – 2022. – Vol. 12, Is. 4. – Pp. 142–161. DOI 10.17162/au.v12i4.1239

Матюшина, А. Переяслав – місто музеїв / А. Матюшина, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 315. - Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41501/1/18.pdf

Приблуда, Л. М. Вторинна номінація як засіб увиразнення мовосвіту сучасної малої прози / Л. М. Приблуда // KELM (Knowledge, Education, Law, Management). – 2022. – № 7 (51). – С. 43-47. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41486/1/2.pdf

Приблуда, Л. М. Засоби творення вторинної номінації: лінгвістичний аспект / Л. М. Приблуда // Нова філологія. – 2022. – № 88. – С. 92-97. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41488/1/4.pdf

Приблуда, Л. М. Культура мовлення сучасної реклами / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 317. - Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41502/1/20.pdf

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб вторинної номінації: лінгвістичний аспект / Л. М. Приблуда // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 квітня 2022 р. : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. – Вип. 81. – С. 228–231. - Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41503/1/15.pdf 

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб увиразнення художньої дійсності в романах Люко Дашвар «Ініціація» та «#Галябезнолови» / Л. М. Приблуда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2022. – № 54. – С. 80-83.

Приблуда, Л. М. Навички усної та писемної ділової комунікації як важлива складова професійної діяльності фахівця / Л. М. Приблуда // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. – 2022. – Вип. 89. – С. 177-181. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41489/1/5.pdf

Приблуда, Л. М. Номінативні процеси: природа та сутність / Л. М. Приблуда // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : матеріали науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2022 р. м. Дніпро. – Херсон : Молодий вчений, 2022. – С. 20-23. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41498/1/14.pdf

Приблуда, Л. М. Первинна та вторинна номінація: лінгвістичний статус / Л. М. Приблуда // Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». – 2022. – Вип. 1. – С. 68-73. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41493/1/9.pdf

Приблуда, Л. М. Перифраза як важливий компонент архітектоніки художнього тексту / Л. М. Приблуда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2022. – № 56. – С. 119-122. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41494/1/10.pdf

Приблуда, Л. М. Проблеми засвоєння орфоепічної мовної норми в іноземних здобувачів освіти / Л. М. Приблуда // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 травня 2022 р. : збірник наукових праць. – Переяслав, 2022. – Вип. 82. – С. 160–161. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41499/1/16.pdf

Приблуда, Л. М. Художній дискурс: проблема інтерпретації / Л. М. Приблуда // Вчені записки ТНУ ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». – 2022. – Том 33 (72), № 1. – Ч. 1. – С. 78-82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41491/1/7.pdf

Смотрун, У. Історія становлення документа як засобу інформаційного забезпечення та його еволюція / У. Смотрун, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 304. – Режим доступу :   https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41500/1/17.pdf

Коновалова, В. Ю. Кітч у сучасному музичному просторі [Електронний ресурс] / В. Ю. Коновалова, Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 444. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34592/1/Tezy%203.pdf

Коновалова, В. Ю. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання в Україні [Електронний ресурс] / В. Ю. Коновалова, Л. М. Приблуда // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 100–102. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34597/1/Tezy%207.pdf

Омельченко, Є. М. Мурали як особливий вид вуличного мистецтва: історичні витоки [Електронний ресурс] / Є. М. Омельченко, Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 445. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34594/1/Tezy4.pdf

Пересада, К. М. Недоліки системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / К. М. Пересада, Л. М. Приблуда // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, Київ, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 102–103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34598/1/Tezy%208.pdf

Приблуда, Л. М. Використання міфо- та казкоморфної метафор як засобу увиразнення мовосвіту письменників-постмодерністів [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2021. – Вип. 71. – С. 317–320. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34601/1/stattya2.pdf

Приблуда, Л. М. Дистанційні технології навчання як важлива складова інноваційного освітнього простору України [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 березня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 28–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34599/1/Tezy.pdf

Приблуда, Л. М. Лексико-семантичні та структурно-граматичні особливості метафори в мовотворчості Люко Дашвар / Л. М. Приблуда // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2021. – № 51. – Том 1. – С. 106-109. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41490/1/6.pdf

Приблуда, Л. М. Леся Українка: полікультурний аспект художньої спадщини (до 150-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – Ч. 3. – С. 443. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34593/1/Tezy%202.pdf

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб увиразнення художньої дійсності в романах Люко Дашвар «Ініціація» та «#Галябезнолови» / Л. М. Приблуда // Науковий вісник Міжнародного гумані-тарного університету. – 2021. – № 54. Том 1. – С. 80-83. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41492/1/8.pdf

Приблуда, Л. М. Метонімія та синекдоха як засоби творення вторинної номінації: проблема інтерпретації [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Сучасна філологія: актуальні наукові дослідження : матеріали науково-практичної конференції, 28–29 травня 2021 р., м. Львів. – Херсон : Молодий вчений, 2021. – С. 26–29. – Режим доступу  :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34591/1/Tezy%201.pdf

Приблуда, Л. М. Типологічні ознаки метафоричних перенесень в українській художній прозі початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2021. – № 51. – С. 101–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34590/1/prybluda1.pdf

Приблуда, Л. М. Типологічні ознаки метонімічних перенесень у мовосвіті письменників-постмодерністів [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2021. – № 53. – С. 68–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34600/1/stattya.pdf

Приблуда, Л. М. Формування мовної компетенції здобувачів вищої освіти в контексті наближення України до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 234–235. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34596/1/tezy%206.pdf

Присяжнюк, Л. М. Мовна субкультура сучасної молоді [Електронний ресурс] / Л. М. Присяжнюк, Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 446. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34595/1/Tezy%205.pdf

Історія та культура України : навчальний посібник / Н. М. Левицька, О. З. Силка, С. І. Береговий та ін. ; за ред. Н. М. Левицької – Київ : НУХТ, 2020. – 354 с.

Коваль, К. Левко Лук’яненко – батько української незалежності [Електронний ресурс] / К. Коваль, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 431. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31642/1/Levko%

20Lukyanenko%20is%20the%20father%20of%20Ukrainian%20independence.pdf

Литвин, Ю. Чернівецький університет – шедевр архітектури епохи Габсбургів [Електронний ресурс] / Ю. Литвин, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 453. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31644/1/

Chernivtsi%20University%20is%20a%20masterpiece%20of%20Habsburg%

20architecture.pdf

Мороз, А. Культурологічний аспект сучасної української пісні [Електронний ресурс] / А. Мороз, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 452. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31643/1/Cultural%

20aspect%20of%20modern%20Ukrainian%20song.pdf

Приблуда, Л. М. Лінгвістична інтерпретація перифрази як різновиду воринної номінації [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2020. – № 44. – С. 155–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31630/1/

Linguistic%20interpretation%20of%20periphrasis%20as%20a%20kind%

20of%20secondary%20nomination.pdf

Приблуда, Л. М. Метонімія як засіб реалізації вторинної номінації [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2020. – № 42. – С. 135–138. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31628/1/

Metonymy%20as%20a%20means%20of%20secondary%20nomination%20realization.pdf

Приблуда, Л. М. Особистісно-орієнтоване навчання у ВНЗ як запорука підготовки високоосвічених фахівців [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти : матеріали Ювілейної Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю Київського кооперативного інституту бізнесу і права, 20 березня 2020 року. – Київ, 2020. – С. 22–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31611/1/

Personality-oriented%20education%20in%20higher%20education%20as%20

a%20guarantee%20of%20training%20highly%20educated%20specialists.pdf

Приблуда, Л. М. Церква святого пророка Іллі – напівзруйнований свідок історії с. Циблі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст. : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 451. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31631/1/

The%20Church%20of%20the%20Holy%20Prophet%20Elijah%20is%20a%20half-destroyed%20witness%20to%20the%20history%20of%20the%20village%20of%20Onions.pdf

Приблуда, Л. М. Впровадження інноваційних технологій навчання в освітню діяльність [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого закладу освіти : матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції, 22 березня 2019 р. : збірник тез / За заг. ред. д. екон. н., проф. Камінської Т. Г. – Київ, 2019. – С. 22–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29491/1/2.pdf

Приблуда, Л. М. Вторинна номінація: проблеми інтерпретації [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда. – Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 32. – С. 158–160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29490/1/1.pdf

Приблуда, Л. М. Етика ділового спілкування: практикум : навч. посібник / Л. М. Приблуда. – Київ : НУХТ, 2019. – 47 с.

Приблуда, Л. М. Культура мовлення як важлива складова загальної культури особистості [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 438. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30495/1/5.pdf

Приблуда, Л. М. Культура професійного мовлення : практикум : навч. посібник / Л. М. Приблуда. – Київ : НУХТ, 2019. – 59 с.

Приблуда, Л. М. Метафора як засіб творення вторинної номінації [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення : матеріали науково-практичної конференції, 8–9 лютого 2019 р., м. Івано-Франківськ : збірник наукових праць. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 17–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29489/1/3.pdf

Приблуда, Л. М. Метонімія як ефективний засіб увиразнення української прози початку ХХІ сторіччя [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Пріоритети розвитку сучасної філології : матеріали науково-практичної конференції, 1-2 листопада 2019 р, м. Полтава. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С. 5–7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30493/1/2.pdf

Приблуда, Л. М. Перифраза як об’єкт лінгвістичного дослідження [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 50. – С. 203–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29492/1/5.pdf

Приблуда, Л. М. Постмодерністські наративні тенденції та їхній вплив на читача / Л. М. Приблуда // Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи : Другий Черкаський історіографічний симпозіум з міжнародною участю, присвячений 25-річчю кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 29-30 жовтня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 11.

Приблуда, Л. М. Структура та стилістичні функції вторинних номінацій в українській художній прозі початку ХХІ ст [Електронний ресурс] : автореф.дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Укрнаїнська мова» / Приблуда Людмила Михайлівна. – Київ, 2019. – 18 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29692/1/Prybluda.pdf

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум : навч. посібник / Л. М. Приблуда. – Київ : НУХТ, 2019. – 51 с.

Приблуда, Л. М. Функціонування артефактної метафори в мовотворчості письменників-постмодерністів [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда. – Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 37. – С. 162–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31627/1/Prybluda.pdf

Глущенко, І. До питання реалізації правопису 1927-1929 рр. у мові сучасного українського телебачення / І. Глущенко, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 52.

Приблуда, Л. М. Особливості функціонування прикладкової метафори в мовотворчості прозаїків ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Сучасні філологічні дослідження : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 червня 2018 р., м. Ужгород. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С. 23–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28511/1/

Features%20of%20functioning%20of%20metonymy%20in%

20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Практикум модульних тестових завдань з української мови (за професійним спрямуванням) : навч. посібник [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда. – Київ : НУХТ, 2018. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28507/1/Practice%

20of%20modular%20test%20tasks%20in%20the%20Ukrainian%20language%

20%28by%20professional%20orientation%29.pdf

Приблуда, Л. М. Проблема визначення статусу перифрази в сучасних лінгвістичних студіях [Електронний ресурс] / Л.М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28513/1/The%

20problem%20of%20determining%20the%20status%20of%20periphrasis%

20in%20modern%20linguistic%20studios.pdf

Приблуда, Л. М. Роль гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 203. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28512/1/

The%20role%20of%20humanitarian%20disciplines%20in%20a%

20technical%20university.pdf

Приблуда, Л. М. Структурно-граматична специфіка метонімії в українській прозі ХХІ століття / Л. М. Приблуда // Актуальні питання філології і методики викладання мов : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 26–27 квітня 2018 р. – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2018. – С. 89–90.

Приблуда, Л. М. Сучасна мовна політика України як важлива складова освітнього процесу вищого навчального закладу / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції, 16 березня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 50–53.

Приблуда, Л. М. Функціонування метонімії та синекдохи в мовосвіті письменників ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Сучасна філологія: теорія і практика : IV Міжнародна науково-практична конференція, 4–5 травня 2018 р., м. Одесса. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28509/1/

Functioning%20of%20metonymy%20and%20synecdoche%20in%

20the%20literary%20language%20of%20the%2021st%20century.pdf

Шкраба, О. Мовосвіт сучасного українського музичного простору / О. Шкраба, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 54.

Приблуда, Л. М. Лексико-семантичні групи перифразових номінацій в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtys. – 2017. – № 17. – С. 189–192. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28493/1/

Lexico-semantic%20groups%20of%20periphrasal%20nominations%20in%

20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Структурні параметри метафори в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 181‒184. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28503/1/Structural%

20metaphor%20parameters%20in%20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Структурно-семантичні параметри вторинної номінації в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, 6-7 жовтня 2017 р. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – С. 150–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28508/1/Structural-semantic%20parameters%20of%20the%20secondary%20nomination%

20in%20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Удосконалення мовної та мовленнєвої компетенції студентів ККІБП на заняттях із української мови (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, 10 березня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 50‒53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28504/1/

Improvement%20of%20the%20language%20and%20speech%20competence%20of%20the%20students%20of%20the%20KKIBP%20in%20classes%20from%

20the%20Ukrainian%20language%20%28in%20professional%20direction%29.pdf

Приблуда, Л. М. Українська мова (за професійним спрямуванням) : довідник термінів і понять [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда. – Київ : НУХТ, 2017. – 40 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28506/1/Ukrainian%20language%20%28for%20professional%20orientation%29%20a%20guide%20to%20terms%20and%20concepts.pdf

Приблуда, Л. М. Евфемістичні перифразові номінації у мовосвіті письменників–постмодерністів / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 78.

Приблуда, Л. М. Особливості функціонування евфемістичних перифразових номінацій у сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць. – Рубіжне : Видавництвово СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 55–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28491/1/

Features%20of%20the%20functioning%20of%20euphemistic%

20periphrasal%20nominations%20in%20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Особливості функціонування зооморфної в українській прозі ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtys. – 2016. – № 9. – С. 153–156. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28489/1/

Features%20of%20the%20functioning%20of%20zoomorphic%20in%

20the%20Ukrainian%20prose%20of%20the%20XXI%20century.pdf

Приблуда, Л. М. Стилістичні функції метонімії у постмодерністській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць. – Рубіжне : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 34–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28490/1/

Stylistic%20functions%20of%20metonymy%20in%20postmodern%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Стилістичні функції перифрази в сучасній українській постмодерністській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – Т. 19, № 1. – 2016. – С. 102–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28494/1/

Stylistic%20functions%20of%20periphrasis%20in%20contemporary%

20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Структура вторинних найменвань в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2016. – № 6. – С. 65–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28492/1/

The%20structure%20of%20secondary%20names%20in%20contemporary%

20Ukrainian%20prose.pdf

Приблуда, Л. М. Функціонування генітивної метафори в сучасній українській прозі [Електронний ресурс] / Л. М. Приблуда // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк : Видавництво СНУ ім. В. Даля. – 2016. – Ч. 2. – С. 128–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28495/1/Functioning%20of%20genitive%20metaphor%20in%20contemporary%20Ukrainian%20prose.pdf