Пивоваренко Олена Андріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
24
1
27

Перелік опублікованих документів:

Білик, С. Вплив архітектурного середовища на мислення та поведінку людини / С. Білик, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 441.

Зайцев, Є. Месенжер Тelegram, як освітній ресурс / Є. Зайцев, М. Бураков, О. Пивоваренко // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 104–109.

Карпенко, М. Історичність як універсальний конструктор художніх творів / М. Карпенко, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 427.

Пивоваренко, О. А. Голод 1947 року очима дітей / О. А. Пивоваренко // Пам’ятаємо. Вшановуємо. Досліджуємо (до роковин штучних голодів, Голодомору) : Всеукраїнська наукова конференція, 28 жовтня 2021 р. – Черкаси : ЧНУ, 2021.

Пивоваренко, О. А. Діяльність Полтавського вегетаріанського товариства на початку XX ст. / О. А. Пивоваренко // Сторінки історії. – 2021. – Вип. 52. – С. 112–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36903/1/22.pdf

Пивоваренко, О. А. Запій і похмілля: суспільне ставлення у XVIII ст. / О. А. Пивоваренко // Алкоголь і тверезість: минуле та сучасність : Міжнародна наукова конференція, 4–5 березня 2021 р. – Київ : КНУ, 2021. – С. 2.

Соколова, О. Творчість Ієроніма Босха, як відображення суспільних настроїв / О. Соколова, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 442.

No Content

Pyvovarenko, O. Odesa vegetarian society at the beginning of the XX century issues of foundation and main activity direction : on the periodic materialas [Electronic resourse] / O. Pyvovarenko // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. – № 13. – С. 76–83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36600/1/Pyvovar19.pdf

Дричик, М. Національний відбір на Євробачення 2019 як приклад суспільної комунікації / М. Дричик, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 433.

Журба, М. Євгенія Гапчинська : творчість, що зворушує та надихає / М. Журба, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 444.

Зайцев, Є. Живопис у житті Девіда Боуї / Є. Зайцев, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 445.

Левицька, Н. М. Довідник з історії та культури України / Н. М. Левицька, О. З. Силка, О. А. Пивоваренко. – Київ : НУХТ, 2019. – 173 с.

Пивоваренко, О. А. Аналіз споживацьких настроїв у сфері харчування: поколіневий вимір / О. А. Пивоваренко // Історія торгівлі, податків та мита : ХIІІ Міжнародна наукова конференція : тези доповідей, 24–25 жовтня 2019 р., м. Дніпро. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. – С. 94–96.

Пивоваренко, О. А. Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку XX ст. / О. А. Пивоваренко // Часопис української історії. – 2019. – № 39. – С. 23–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36902/1/11.pdf

Ющук, П. Субкультура київських дигерів / П. Ющук, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 446.

Грицюк, С. Нестор Махно – між міфом і реальністю / С. Грицюк, О. Пивоваренко //// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 16.

Захарченко, І. Броварський аеропорт «Київ» / І. Захарченко, О. Пивоваренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 17.

Захарченко, І. Проект облаштування артезіанського колодязю при Київському політехнічному інституті в 1917 р / І. Захарченко, О. Пивоваренко // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. - С. 42.

Ковальчук, Я. Блазень з сумними очима – Микола Яковченко / Я. Ковальчук, О. Пивоваренко // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 47.

Муравська, І. Формування та збереження колекції полонської художньої кераміки / І. Муравська, О. Пивоваренко // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 48.

Пивоваренко, О. А. Вегетаріанська преса Російської імперії [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Науковий вісник ужгородського національного університету. – 2018. – Вип.3. – С. 131–137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28933/1/Vegetarian%20periodics%20of%20russian%20empire.pdf

Пивоваренко, О. А. Вплив революції 1917–1921 рр. на формування міжнародних відносин України з європейськими країнами / О. А. Пивоваренко // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси – С. 15.

Пивоваренко, О. А. Доброчинна діяльність вегетаріанських товариств на українських землях на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Інтелігенція і влада. – 2018. – Вип. 38. – С. 96–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28930/1/Vegetarian%20societies%e2%80%99%20charity%20on%20ukrainian%20land%20on%20the%20beginning%20of%20the%2020th%20century.pdf

Пивоваренко, О. А. Могорич як явище національного соціокультурного простору : спроба системно-структурного аналізу [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2018. – Вип. 56. – С. 114–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28931/1/

Mohorych%20as%20a%20Phenomenon%20of%20National%20Socio-cultural%20Space.%20An%20Attempt%20of%20System-Structural%20Analysis.pdf

Пивоваренко, О. А. Періодична вегетаріанська преса в Україні на поч. ХХ ст.: проблеми становлення та функціонування : на матеріалах журналу «Вегетарианское обозрение» [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Часопис української історії. – 2018. – Вип. 38. – С. 87–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28929/3/Periodical%20vegetarian%20press%20in%20ukraine%20at%20the%20beginning%20of%20the%2020th%20century%20problems%20of%20establishment%20and%20functioning.%20On%20the%20materials%20of%20%c2%abVegetarianskoye%20obozrenie%c2%bb%20%28%c2%abvegetarian%20review%c2%bb%29%20magazine.pdf

Пивоваренко, О. Російські впливи на застільні практики козацьких еліт першої половини ХVIII ст. (на матеріалах щоденників Якова Марковича) [Електронний ресурс] / О. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 54. – С. 50–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28932/1/

Russian%20influences%20on%20Cossacks%20elites%e2%80%99%20feast%20practices%20in%20the%20first%20half%20of%20the%20%

d0%a5VIII%20century%20%28based%20on%20Jakov%20

Markovych%e2%80%99%20diaries%29.pdf

Пивоваренко, О. А. Статути вегетаріанських товариств підросійської України поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Virtus. – 2018. – Issue 20, Part. 2. – Р. 108–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28934/1/

Vegetarian%20societies%e2%80%99%20regulations%20on%20

Ukrainian%20territories%20under%20control%20of%20Russian%

20empire%20on%20the%20beginning%20of%20the%2020th%20century.pdf

Погукаєва, А. Творчість українського стріт-арт художника Олександра Корбана / А. Погукаєва, О. Пивоваренко // // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 46.

Рижкова, О. Інформаційний потенціал повісті-хроніки І. Нечуя-Левицького «Старосвітські батюшки і матушки» для вивчення традиційної української гастрономічної культури / О. Рижкова, О. Пивоваренко // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 129.

Пивоваренко, О. А. Історія виникнення міста Кропивницький : до питання історичності назв [Електронний ресурс] / Олена Андріївна Пивоваренко, Леонід Сєвєров // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч.3. – С. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25737/1/Kropyvnytskyi%20history%20of%20the%20city.pdf

Пивоваренко, О. А. Київський мурал-арт [Електронний ресурс] / Олена Андріївна Пивоваренко, Анна Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч.3. – С. 51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25735/1/Mural%20art%20kievski.pdf

Пивоваренко, О. А. Вино у житті козацької старшини І половини ХVШ ст. (на матеріалах щоденників Якова Марковича) / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 48. – С. 18–23.

Пивоваренко, О. А. Гастрономічні практики, як фактор суспільної легітимізації російської адміністрації у 30-Х рр. ХVIII ст. в Гетьманщині [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty : Medzinárodná vedecká konferencia, 28–29 októbra 2016, Sládkovičovo. – Slovak Republic, 2016. – С. 23–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25332/1/4.pdf

Пивоваренко, О. А. Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 49. – С. 27–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25353/1/5.pdf

Пивоваренко, О. А. Національна ментальність українців та її вплив на вибір методів управління персоналом [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Національна ментальність українців та її вплив на вибір методів управління персоналом : Двадцять сьома наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Черкасах : матеріали доповідей на засіданні секцій і комісій (присвячується 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського). – Черкаси : Осередок НТШ у Черкасах, 2016. – С. 176–181. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25321/1/2.pdf

Пивоваренко, О. А. Проблема продовольчого забезпечення армій, як фактор розвитку харчових технологій [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі : Всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 травня 2016 р. – С. 64–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25319

Пивоваренко, О. А. Різновиди горілчаних напоїв у ХVIII столітті (на матеріалах щоденників Якова Марковича) [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 40 – С. 20–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25336/1/6.pdf

Пивоваренко, О. А. Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) [Електронний ресурс] / О. А. Пивоваренко // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 50. – С. 18–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25354/1/7.pdf