Пилипенко Олександр Євгенійович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
124
5
73

Перелік опублікованих документів:

Василенко, К. Українська держава періоду Директорії / К. Василенко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 299.

Дербеда, А. Україна напередодні Другої світової війни / А. Дербеда, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 297.

Захарченко, А. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського / А. Захарченко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 300.

Пилипенко, О. Є. Історіографія економічної історії України / О. Є. Пилипенко // Історія, культура, пам’ять у науковому вимирі: стан та перспективи : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 20 травня 2022 р. – Київ : НТУ«КПІ», 2022. – C. 93–96.

Пилипенко, О. Є. Юридичні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в країнах Європейського Союзу / О. Є. Пилипенко // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 7-8 грудня 2021 р. – Полтава : ПІЕП, 2022. – С. 16-18.

Пилипенко, О. Наддніпрянська Україна в політиці самодержавства щодо розвитку торгівлі Росії та Франції наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст. / О. Пилипенко, А. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Історичні науки. 2022 – Том 32. – С. 106-122.

Шепель, А. Кримська Демократична Республіка (1917-1918 рр.) / А. Шепель, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 298.

Бабій, Н. Розвиток музеїв і музейної справи в Україні в ХХ ст. / Н. Бабій, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 438.

Данилко, С. Суспільно-політичні процеси в Україні на початку ХХІ ст. / С.Данилко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 407.

Калінін, Н. Холодноярська Республіка / Н.Калінін, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 409.

Муравйова, Ю. Маловідомі сторінки історії міста Ірпінь / Ю. Муравйова, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 406.

Остапенко, Д. Політична еміграція з України на початку ХХ ст. / Д Остапенко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 408.

Перегуда, Є. В. Науково-дослідна діяльність викладацького складу університетів наддніпрянської україни у передреформений період ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Є. В. Перегуда, О. Є. Пилипенко, А. О. Лихолат // Сторінки історії. – 2021. – Вип. 53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36904/1/111.pdf

Пилипенко, О. Є. 65 років творчості народного художника А. П. Василенка / О. Є. Пилипенко // Депутатський корпус : Всеукраїнський інформаційно-публіцистичний часопис. – 2021. – № 17–18. – С. 50–51.

Пилипенко, О. Є. Механізми та стандарти захисту прав людини в країнах Європейського Союзу / О. Є. Пилипенко // Національний та міжнародний механізми захисту прав людини: постмодерні тенденції розвитку, виклики та шляхи модернізації : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 лютого 2021 р. – Київ : КНУБА, 2021. – С. 155–159.

Пилипенко, О. Є. Митна політика уряду Російської імперії у зовнішній торгівлі українських земель із Францією наприкінці ХVIII ст. / О. Є. Пилипенко // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Дніпро. – Київ : Інститут історії України, 2021. – С. 34–35.

Пилипенко, О. Є. Новий формат вищої освіти України в умовах пандемії / О. Є. Пилипенко // Університет ONLINE, освіта в умовах пандемії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7 квітня 2021 р. – Одеса : ОНУ, 2021. – С. 12–14.

Пилипенко, О. Є. Особливості вивчення гуманітарних дисциплін в умовах дистанційного навчання / О. Є. Пилипенко // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 127–131.

Пилипенко, О. Є. По-справжньому народні : виставка картин народних художників України у м. Києві / О. Є. Пилипенко // Сільські вісті : газета захисту інтересів селян України. – 2021. – № 5 (19853).

Пилипенко, О. Є. Трансформація інституту держави в період незалежності Україні (1991-2021 рр.) / О. Є. Пилипенко // Перспективи республіканізму в Україні та політико-правові трансформації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 липня 2021 р. – Київ : КНУБА, 2021. – С. 42–46.

Фогель, Л. Міжнародні зв'язки Київської Русі / Л. Фогель, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 408.

Гайдуков, Д. Розвиток філософії в Києво-Могилянській академії / Д. Гайдуков, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 477.

Геращенко, К. Холодний Яр : маловідомі сторінки історії / К. Геращенко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 425.

Діденко, І. Рушійні сили розвитку суспільства / І. Діденко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 476.

Ємельянов, Д. Революція гідності в Україні 2013 – 2014 рр. / Д. Ємельянов, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 426.

Касперська, О. Ігор Сікорський та Україна / О. Касперська, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 423.

Пахар, А. Історична роль гетьмана Мазепи. Полтавська битва / А. Пахар, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 421.

Пилипенко, О. Документи з особового фонду Андрія Жука періоду Першої світової війни. Ч. 1 [Електронний ресурс] / О. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2020. – № 2. – С. 163–170. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34602/1/1.pdf

Пилипенко, О. Документи з особового фонду Андрія Жука періоду. Ч. 2 [Електронний ресурс] / О. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2020. – № 3. – С. 110–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34604/1/2.pdf

Пилипенко, О. Документи з особового фонду Андрія Жука періоду. Ч. 3 [Електронний ресурс] / О. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2020. – № 5. – С. 65–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34603/1/3.pdf

Пилипенко, О. Є. Ніжинські грецькі купці Зосими: підприємницька, просвітницька та благодійна діяльність [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Сiверянський літопис. – 2020. – № 1. – С. 101–106. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36905/1/Pylypenko.pdf

Пилипенко, О. Правові засади регулювання суспільних відносин на Сході України в умовах ескалації військово-політичного конфлікту / О. Пилипенко // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р. – Полтава : ПІЕП УУ, 2020. – С. 249–251.

Пилипенко, О. Правове забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств та ринку землі в умовах інтеграції України до Європейського Союзу / О. Пилипенко // Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу : Міжнародна наукова конференціяї, 25-26 березня 2020 р. – Полтава : ПІЕП УУ,2020. – С. 418.

Пилипенко, О. Є. Процеси урбанізації в Україні та проблема збереження пам’яток культури та архітектури [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика (Urban forum) : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КНУБА, 2020. – Ч. 1. – C. 260–265. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34605/1/urbanizatsiya.pdf

Пилипенко, О. Юридична відповідальність за порушення норм екологічного права України в ході капітального будівництва / О. Пилипенко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : КНУБА, 2020. – С. 43–50.

Процюк, Б. Андрій Жук, його діяльність та вплив в розвиток української державності на початку ХХ ст. / Б. Процюк, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 427.

Сопіга, А. Перші політичні партії в Україні в кінці 19 – початку 20 століття / А. Сопіга, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 422.

Зтатєва, К. Розстріляне відродження / К. Зтатєва, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 442.

Курас, А. І. Розвиток співробітництва України з країнами Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. І. Курас, О. Є. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 430. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29357/1/430.pdf

Кучеренко, Ю. Роль студентства у суспільно-політичних та соціально-економічних перетвореннях в сучасній Україні / Ю. Кучеренко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 429.

Пасацька, В. Історія рідного краю – місто Вишневе / В. Пасацька, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 443.

Пилипенко, О. Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства і магістрату у 50 роках ХУІІ - на початку ХХ ст. / О. Є. Пилипенко // Актуальні питання гуманітарних наук : науковий збірник Дрогобицького державного педагогічного університету. – 2019. – Вип. 43. – С. 39–45.

Пилипенко, О. Є. Історіографія історії самоврядування грецької громади міста Ніжина у середині ХVІІ – ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2019. – № 2. – С. 26–35.

Пилипенко, О. Є. Історіографія становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2019. – Вип. 47. – С. 73–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29479

Пилипенко, О. Є. Ніжинський грецький суд та магістрат у ХVІ–ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2019. – № 3. – С. 46–53.

Пилипенко, О. Є. Соціально-правовий статус науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України у ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал. – № 6. – 2019. – С. 99–110.

Пилипенко, О. Є. Сучасна державна політика України в галузі туризму / О. Є. Пилипенко // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2019 р. – Київ : КНУБА, 2019. – С. 106–115.

Пилипенко, О. Є. Толерантність як один із дієвих чинників подолання політичної та соціальної кризи в Україні / О. Є. Пилипенко // Толерантність як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспільства : матеріали ХVIII науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019. – С. 10–13.

Прихожай, Н. Рух опору на окупованій території України / Н. Прихожай, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 435.

Ріпа, М. Сталінські репресії в Україні у 1920-1930-х / М. Ріпа, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 431.

Стеценко, Я. Збройні сили України в політичному житті суспільства / Я. Стеценко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 421.

Біла, І. Реформування політичної системи в Україні після Революції гідності 2013-2014 рр. / І. Біла, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 24.

Жалюк, Д. Масові репресії 1930-х років в Україні (на матеріалах Вінницької області) / Д. Жалюк, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 21.

Курас, А. Зовнішня політика Японії на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А.Курас, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29353/1/27.pdf

Омельченко, Є. Роль Тараса Григоровича Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського товариства / Є. Омельченко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 22.

Пилипенко, О. Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства  і магістрату у 50 рр. ХVІІ ст.–наприкінці 60-х років ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Вісник аграрної історії. – Вип. 21-22. – Київ : НПУ ім. М. Драгоманова, 2018. – С. 13–19.

Пилипенко, О. Є. Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (ХVІІ–ХVІІІ ст.) / О. Є. Пилипенко // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : XVI Міжнародна наукова конфедерація, 29 травня–2 червня 2018 р. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2018. – С. 120–124.

Пилипенко, О. Є. Державна політика України в галузі забезпечення духовної безпеки / О. Є. Пилипенко // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я ХVІІ науково-практична конференція,17 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2018.

Пилипенко, О. Є. Діяльність Ніжинського грецького суду і магістрату у ХVІІ– ХІХ ст. / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2018. – №4. – 2018. – С. 41–47.

Пилипенко, О. Є. Дотримання норм чинного законодавства України при капітальному будівництві / О. Є. Пилипенко // Будівельне право: теорія і практика : Друга Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : 2018, КНУБА. – С. 210–214.

Пилипенко, О. Є. Зарубіжний досвід викладання гуманітарних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах / О. Є. Пилипенко // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 213–216.

Пилипенко, О. Є. Зовнішня торгівля України з країнами Європейського Союзу у період незалежності / О. Є. Пилипенко // Університет. – 2018.

Пилипенко, О. Є. Інноваційні процеси в системі вищої освіти України / О. Є. Пилипенко // Міжнародні тенденції розвитку освіти : матеріали методичного семінару. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 17–20.

Пилипенко, О. Є. Культурна революція в Україні на початку ХХ ст. / О. Є. Пилипенко // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р. – Черкаси, 2018. – С. 16.

Пилипенко, О. Є. Культурно-освітня та благодійна діяльність Ніжинського грецького братства у XVII–XIX ст. [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Вісник аграрної історії – 2018. – Вип. 23–24. – С. 16–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28945/1/Pylypenko.pdf

Пилипенко, О. Є. Масові Репресії 1930-х років в Україні (на матеріалах Вінницької області) / О. Є. Пилипенко // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та Масових репресій : Міжнародна наукова конференція, 10-11 травня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 35–38.

Пилипенко, О. Ніжинський грецький суд і магістрат у ХУІІ – ХУІІІ ст. [Електронний ресурс] / О. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2018. – № 3. – С. 46–52. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30382/1/06.11.19.pdf

Пилипенко, О. Є. Основні тенденції зовнішньоекономічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу на початку ХХІ ст. / О. Є. Пилипенко // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : КНУКІМ, 2018. – С. 56–60.

Пилипенко, О. Є. Підвищення інвестиційної привабливості та стимулювання інвестиційної діяльності в провідних галузях економіки України / О. Є. Пилипенко // Інтелект ХХІ. – 2018. – Вип.16, Ч.1. – С. 20–27.

Пилипенко, О. Є. Регіональна політика та місцеве самоврядування в Україні : історичний аспект / О. Є. Пилипенко // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : Четверта Міжнародна науково-практична конференція. – Київ, 2018. – С. 234–240.

Пилипенко, О. Є. Торговельно-економічна діяльність Ніжинського грецького братства у середині ХVІІ–наприкінці ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис. – № 3. – 2018. – С. 19–25. Режим доступу :

Пилипченко, І. Національна визвольна війна українського народу під приводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої / І. Пилипченко, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 25.

Топчій, Р. Політичні відносини між Україною та США / Р. Топчій, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 26.

Шковира, А. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності / А. Шковира, О. Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 23.

Пилипенко, О. Є. Вітчизняна історіографія православної церви в Україні у ХVІ – ХІХ ст. [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Сіверянський літопис. – 2017– № 4. – С. 205–224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28943/1/Pylypenko.pdf

Пилипенко О. Є. Як обирали Михайла Євдокимова губернатором / О. Є. Пилипенко // Ярмарок : газета. – 2016. – № 21 (799). – С. 2.

Пилипенко, А. Е. За кулисами выборов / А. Е. Пилипенко // Труд : газета. – 2016. – № 16 (1483). – С. 18.

Пилипенко, О. Є. Децентралізація влади як засіб забезпечення ефективності публічного управління в Україні / О. Є. Пилипенко // Розвиток креативного публічного управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2016 р. – Київ : Академія муніципального управління, 2016. – С. 380.

Пилипенко, О. Є. Економічний розвиток України в період незалежності: проблеми, здобутки, перспективи [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 3. – С. 72–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28941/1/Pylypenko.pdf

Пилипенко, О. Є. Політичні кризи в Україні на початку ХХІ століття: причини і шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. Є. Пилипенко, А. І. Курас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29352/1/22.pdf