Павлов Валерій Лук’янович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
97

Перелік опублікованих документів:

Pavlov, V. L. Spinoza’s doctrine on god and religion in the light of Soviet philosophical thought / V. L. Pavlov, T. D. Sukhodub // Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Filosofiia i Konfliktologiia. – 2022. – 38 (2). – Pp. 177–186. DOI: 10.21638/spbu17.2022.203

Закржевський, М. Філософія техніки / М. Закржевський, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 322.

Павлов, В. Л. Духовність та її роль у житті людей / В. Л. Павлов // Людинознавчі студії : збірник наукових праць. Серія «Філософія». – 2022. – № 45. – С. 31-39.

Павлов, В. Л. Зміни у сучасному суспільстві та необхідність їх осмислення / В. Л. Павлов, Ю. В. Павлов, М. Я. Турчин // The study of topical issues of modern society from the perspective of history, political science, sociology and philosophy :  proceedings International scientific conference, August 30–31, 2022. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. – С. 103– 107.

Павлов, В. Л. Формування некласичної філософії / В. Л. Павлов, А. Пархоменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 320.

Павлов, В. Л. Ціннісний вимір техніки / В. Л. Павлов // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 409-412.

Буряченко, А. Особливості програмних документів Північного і Південного товариств декабристів / А. Буряченко, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 474.

Павлов, В. Л. Методологічні засади дистанційного навчання / В. Л. Павлов // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 40–48.

Павлов, В. Л. Методологічні засади осмислення криз у суспільстві / В. Л. Павлов // Історія, політологія, філософія і соціологія: революційні зміни : Міжнародна наукова конференція, 28–29 травня 2021 р. – Влоцлавек, Республіка Польща : Куявський університет, 2021. – С. 39–43.

Павлов, В. Л. Мінливий світ у вимірах мінливих цінностей / В. Л. Павлов // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13–14 травня 2021 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. – С. 46–49.

Павлов, В. Л. Особливості викладання і вивчення філософії в умовах дистанційного навчання / В. Л. Павлов // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 176–183.

Павлов, В. Л. Про методологію осмислення криз у суспільстві / В. Л. Павлов // History, political science, philosophy and sociology: revolutionary changes : International scientific and practical conference, conference proceedings, May 28–29 2021 y. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – С. 75–79.

Павлов, В. Л. Социально-философские идеи в программных документах Северного и Южного обществ декабристов / В. Л. Павлов // Философский полилог : журнал Международного центра изучения русской философии. – 2021. – №1 (9). – С. 63–76.

Павлов, В. Л. Южное общество декабристов: ориентиры, ценности, действия / В. Л. Павлов // Collegium : Международный научно-художественный журнал. – 2021. – № 33–34. – С. 38–50.

Руденко, О. Вчення Г. Гегеля про абсолютну ідею / О. Руденко, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 475.

Павлов, В. Вчення Платона про ідеї / В. Л. Павлов, В. Гецько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 475.

Павлов, В. Гносеологічний вимір філософії / В. Павлов, О. Малиновська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 472.

Павлов, В. Діалог держави і Церкви в Україні / В. Павлов, М. Гелетей // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 474.

Павлов, В. Л. О некоторых особенностях бытия общества и его исследования [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Философия в полицентричном мире : 8 Российский Философский Конгресс : сборник научных статей. – 2020. – С. 1202–1204. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34085/1/On%20Some%20Features%20of%20Society%e2%80%99s%20Being%20and%20its%20Research.pdf

Павлов, В. Особливості до критичного періоду творчості І. Канта / В. Л. Павлов, В. Прокопенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 471.

Павлов, В. Северное общество декабристов: ориентиры, ценности, действия [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. — 2020. — № 1 (75). – Ч. 1. – С. 81–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34082/1/The%20Decembrists%20Northern%20Society.pdf

Павлов, В. Северное общество декабристов: ориентиры, ценности, действия [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. — 2020. — № 2 (76). – Ч. 2. – С. 106–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34083/1/The_Decembrists%27s_Northern_Society.pdf

Павлов, В. Л. Социальная справедливость как предмет философского осмысления [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Історія філософії як історія проблем : збірка статей за матеріалами доповідей історико-філософських читань пам’яті Марата Вернікова, 18 вересня 2020 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, 2020. – С. 32–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34086/1/Social%20Justice%20as%20a%20Subject%20of%20Philosophical%20Understanding.pdf

Павлов, В. Феномен любові у філософії / В. Л. Павлов, Х. Коваль // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 470.

Павлов, В. Філософське розуміння субстанції / В. Павлов, Д. Шпаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 473.

Павлов, В. Л. Южное общество декабристов: ориентиры, ценности, действия [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Collegium. – 2020. – .Ч. 1. – № 33–34. – С. 38–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34084

Молін, Н. Особливості «середніх книг» «Нікомахової» та «Евдемової» етик Аристотеля / Н. Молін, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 515.

Павлов, В. Л. Вища школа в сучасній Україні: ціннісний вимір [Електронний ресурс] / В. Л. Павлов // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 4–5 квітня 2019 р. – Тернопіль : Видавничий центр Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, 2019. – С. 84–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29865/1/st2.pdf

Павлов, В. Л. И. Кант о специфике проявления справедливости в праве, морали и общественных отношениях / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2019. – № 1 (№ 71). – С. 104–114.

Павлов, В. Л. Методологическая ценность философского знания: история и современность / В. Л. Павлов // Проблема людини у філософії : матеріали XXVII Харківських Міжнародних сковородинівських читань, 28–28 вересня 1019 року. – Харків : Майдан, 2019. – С. 81–92.

Павлов, В. Л. Принцип справедливости в моральном учении И. Канта [Електронний ресурс] / В. Л. Павлов // Кант и этика Просвещения: исторические основания и современное значение : XII Кантовские чтения : тезисы докладов Междунар. научной конференции, 21-25 апреля 2019 г. – Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2019. – С. 76–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34078/1/The%20Principle%20of%20Justice%20in%20I.%20Kant%e2%80%99s%20Moral%20Doctrine.pdf

Павлов, В. Л. Про зміст понять «духовність» і «духовна безпека» / В. Л. Павлов // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я : матеріали XVII науково-практичної конференції. – Київ : НАУ, 2019. – С. 83–85.

Павлов, В. Л. Проблема добра и зла в религиозно-философском учении Льва Карсавина [Електронний ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2019. – № 4 (№ 74). – С. 121–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34080/1/The_Problem_of_Good_and_Evil_in_Leo_Karsavin%e2%80%99s_Religious_and_Philosophical_Teaching.pdf

Павлов, В. Л. Справедливость как ценность человеческой жизни / В. Л. Павлов // Интеллектуальная культура Беларуси: когнитивный и прогностический потенциал социально-философского знания : материалы Четвертой Международной конференции, 14-15 ноября 2019 г. – Минск : Четыре четверти, 2019. – С. 225–228.

Павлов, В. Л. Становление декабристского движения (исторический и философский контексты). Ч. 2 : Союз благоденствия [Електронний ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2019. – № 3 (№ 73). – С. 89–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34079/1/Formation%20of%20the%20Decembrist%20Movement.pdf

Павлов, В. Л. Суспільні відносини як форма прояву людської діяльності / В. Л. Павлов // Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2019 р. – Полтава : Полтавський інститут економіки і права, 2019. – С. 234–239.

Павлов, В. Л. Філософське підґрунтя толерантності / В. Л. Павлов // Толерантність як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспільства : матеріли XVII науково-практичної конференції. – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2019. – С. 58–60.

Рижкова, І. Кант про справедливість як моральну і правову цінність / О. Рижкова, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 514.

Абрамов, Ф. «Руська Правда» Павла Пестеля (філософський вимір) / Ф. Абрамов, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 113.

Гирба, А. Проблема щастя в «Євдемовій етиці» Аристотеля / А. Гирба, В. Павлов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 114.

Павлов, В. Л. К. Маркс о труде: новое в теории, методологи, науке [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Маркс. Марксизм, Марксисты. XIII Плехановские чтения : материалы к Международной конференции, 30 мая-1 июня 2018 г. – Санкт-Петербург : КультИнформПресс, 2018. – С. 104–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34076/1/K._Marx_on_Labor_New_in_Theory_Methodology_and_Practice.pdf

Павлов, В. Л. О методологических предпосылках исследования гражданского общества и демократии / В. Л. Павлов // Оптимізм і песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : XVI науково-практична конференція. – 2018. – С. 28–30.

Павлов, В. Л. Общество соединенных славян: взгляд из современности / В. Л. Павлов // Философский полилог. – 2018. – Вып. 2. – С. 79–89.

Павлов, В. Л. Про зміст понять «духовність» і «духовна безпека» [Електронний ресурс] / В. Л. Павлов // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я : матеріали XVII науково-практичної конференції. – Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2018. – С. 83–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34077/1/On%20the%20Content%20of%20the%20Concepts%20of%20%e2%80%9cSpirituality%e2%

80%9d%20and%20%e2%80%9cSpiritual%20Security%e2%80%9d.pdf

Павлов, В. Л. Проблема отчуждения в учении К. Маркса [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов, Ю. В. Павлов, М. Я. Турчин // Маркс и марксизм в контексте современности : материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения К. Маркса (1818–1883), 26–27 апреля 2018 г. – Минск : БГУ, 2018. – С. 335–338. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28979/1/The%20Problem%20of%20the%20Discontent%20in%20Works%20of%20K.%20Marx.pdf

Павлов, В. Л. Роль історії та пам’яті у збереженні власної ідентичності / В. Л. Павлов // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р. – Київ : НУХТ. – С. 170.

Павлов, В. Л. Социально-философский контекст Устава Союза Благоденствия [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2018. – № 2 (68). – С. 774–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28976/1/The%20Social%20and%20Philosophical%20Context%20of%20the%20

Union%20of%20Prosperity%20Program.pdf

Павлов, В. Л. Становление декабристского движения (исторический и философский контексты). Ч. 1 : Союз спасения (Общество истинных и верных сынов отечества) [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2018. – № 1 (67). – С. 70–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28974/1/Formation%20of%20the%20Decembrist%20Movement%20%28Historical%20and%

20Philosophical%20Contexts%29..pdf

Павлов, В. Л. Смысловые и логические особенности этического учения Аристотеля. Ч. 4 : «Средние книги «Евдемовой» и «Никомаховой» этик» [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2017. – № 2 (№ 64). – Київ : Центр практичної філософії, 2017. – С. 127–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28972/1/Semantic%20and%20Logical%20Features%20of%20Aristotle%27s%20Ecthic%20Conseption.%20Part%20Four.pdf

Павлов, В. Л. Смысловые и логические особенности этического учения Аристотеля. Ч. 3 : «Никомахова этика» [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2017. – № 1 (№ 63). – Київ : Центр практичної філософії, 2017. – С. 103–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28971/1/Semantic%20and%20Logical%20Features%20of%20Aristotle%27s%20Ecthic%20Conseption.%20Part%20Three.pdf

Павлов, В. Л. Социальные ориентиры Общества соединенных славян [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2017. – № 3 (№ 65). – Київ : Центр практичної філософії, 2017. – С. 23–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28973/1/Social%20Orientations%20of%20the%20Society%20of%20United%20Slavs.pdf

Павлов, В. Л. Смысловые и логические особенности этического учения Аристотеля. Ч. 2 : «Большая этика» [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2016. – № 4 (№ 62). – Київ : Центр практичної філософії, 2016. – С. 127–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28970/1/Semantic%20and%20Logical%20Features%20of%20Aristotle%27s%20

Ecthic%20Conseption.%20Part%20Two.pdf

Павлов, В. Л. Смысловые и логические особенности этического учения Аристотеля. Ч. 1 : «Евдемова этика» [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2016. – № 2 (№ 60). – Київ : Центр практичної філософії, 2016. – С. 63–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28949/1/Semantic%20and%20Logical%20Features%20of%20Aristotle%27s%20

Ecthic%20Conseption.%20Part%20One.pdf

Павлов, В. Л. Социально-философский контекст Конституции Никиты Муравьева [Электронный ресурс] / В. Л. Павлов // Практична філософія. – 2016. – № 3 (№ 61). – Київ : Центр практичної філософії, 2016. – С. 87–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28969/1/Socio-philosophical%20context%20of%20the%20Constitution%20of%20N.%20Murav%27ev.pdf