Нікітіна Ірина Всеволодівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
118
7
74

Перелік опублікованих документів:

Nikitina, I. V. Psychological supervision of the student's graduate higher education Рersonality adaptaion of war / I. V. Nikitina // European hunanittes studies : State and Society. – 2022. – Issue 5 (3). – Р. 13.

Блаженно, М. Психологічні особливості професійного вигорання працівників харчової промисловості / М. Блаженно, І. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 327.

Божко, А. Ю. Ворк-шоп з тайм-менеджменту для аспірантів / А. Ю. Божко, І. В. Нікітіна // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С.194-197.

Гарастовська, А. Трансформація вищої освіти України в умовах пандемії / А. Гарастовська, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 324.

Закржевський, М. Психологічні проблеми дистанційного навчання / М. Закржевський, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 328.

Козак, О. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання інтерактивних технологій / О. Козак, І. Нікітіна Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 330.

Костенко, О. Мотивація здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / О. Костенко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 331.

Омельченко, О. Психологічні особливості формування мотивації здобувачів вищої освіти під час онлайн-навчання / О. Омельченко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 329.

Пархоменко, А. Вивчення фахових дисциплін під час карантину / А. Пархоменко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 325.

Холод, А. Дидактика вищої школи в сучасних умовах трансформації освіти / А. Холод, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 326.

Нікітіна, І. В. Робота Центру психологічної підтримки НУХТ в умовах війни / І. В. Нікітіна // Ольвійський форум – 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : ХVІ Міжнародна наукова конференція, 24 червня 2022 р., м. Миколаїв : програма та тези. Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності: виклики, рішення, перспективи : I Всеукраїнська науково-практична конференція, 24 червня 2022 р. – Миколаїв : Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2022. – С. 10.

Nikitina, I. Psychological features of motivation for succes of  first year Studets Personality to the distance learning model / I. Nikitina // European Humanities Studies: State and Society. – 2021. – Issue 3 (1).

Zhupanova, D. Motivation of applicants' learning during distance learning in a pandemic / D. Zhupanova, I. Nikitina // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 471.

Дубівко, А. Проблеми соціопсихологічної адаптації першокурсників в умовах карантину. Результати констатувального експерименту / А. Дубівко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 467.

Жупанова, Д. Мотивація здобувачів під час дистанційного навчання в умовах пандемії / Д. Жупанова, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 470.

Ключка, І. Психологічні особливості студентоцентрованого підходу адаптації особистості першокурсників / І. Ключка, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 472.

Литовченко, О. Роль комбінованого навчання в освітньому процесі. Досвід та перспективи / О. Литовченко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 469.

Логінова, А. Лабораторні заняття в умовах пандемії в Україні / А. Логінова, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 466.

Нікітіна, І. В. Психологічна підтримка та педагогічний супровід адаптації здобувача до дистанційного навчання як мотиватори якісної вищої освіти / І. В. Нікітіна // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 199–205.

Нікітіна, І. В. Психологічні особливості адаптації особистості здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / І. В. Нікітіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Xмельницкий державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». – 2021. – Т 58, Вип 5.

Нікітіна, І. В. Психологічні особливості адаптації особистості здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / І. В. Нікітіна // X Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 20-22 травня 2021 р. – Київ, 2021. – С. 23–26.

Нікітіна, І. В. Психологічні особливості адаптації особистості першокурсників до моделі дистанційного навчання / І. В. Нікітіна // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – 2021. – С. 191–201.

Нікітіна, І. В. Розвиток комунікативної культури особистості майбутнього фахівця як необхідна умова активної адаптації / І. В. Нікітіна // European Humanities Studies: State and Society. – 2021.

Савінова, І. Психологічні складові особистісно-професійного потенціалу менеджера закладу сфери гостинності / І. Савінова, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 473.

Штепа, Д. Викладання та навчання здобувачів вищої професійної освіти / Д. Штепа, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 468.

Грама, М. Авторитет викладача та його складові / М. Грама, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 491.

Кусий, С. Фахова компетентність як показник психологічної готовності здобувача вищої школи до професійної діяльності / С. Кусий, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 492.

Лукьянчук, С. Психологічні особливості та гендерні стереотипи жіночого лідерства в рекламному менеджменті / С. Лукьянчук, І. Нікітіна Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 485.

Марчевська, В. Психологічна підтримка університетської молоді як умова збереження особистісного ресурсу сучасного фахівця / В. Марчевська, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 486.

Маршаленко, М. Формування колективу академічної групи першокурсників та критерії його згуртованості / М. Маршаленко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 487.

Нікітіна, І. В. Духовно-психологічна підтримка здобувачів вищої школи Національного університету харчових технологій / І. Нікітіна // Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов`я: суспільно-науковий проект : матеріали ХІХ науково-практичної конференції, 15 травня. - Київ, 2020.

Нікітіна І. Мотивація та її роль у навчально-професійній діяльності здобувачів вищої освіти / І. Нікітіна, М. Єрмаков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 484.

Нікітіна, І. В. Психолого-кримінологічна підтримка протидії насильству в сім’ї / І. Нікітіна // Щорічні читання наукової школи «Інтелект» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2020 р. – Чернігів, 2020. – С. 165–168.

Нікітіна, І. В. Розвиток комунікативної культури особистості майбутнього фахівця як необхідна умова активної адаптації / І. Нікітіна // Світ психології : Х Міжнародний фестиваль, 14-17 травня 2020 року. – Київ, 2020.

Ніколенко, В. Впровадження соціально-психологічних тренінгів для формування комунікативних здібностей персоналу готельно-ресторанного комплексу / Н. Ніколенко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 488.

Сапіга, В. Самореалізація фахівців в умовах професійної кризи в Україні [Електронний ресурс] / В. Сапіга, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 489. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31309/1/487.pdf

Якимчук, В. Інновація як ключова складова розвитку професіоналізму викладача ЗВО / В. І. Якимчук, Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 490.

Ovsiienko, K. Рsychological aspects of personnel management on enterprises of food industry [Electronic resourse] / K. Ovsiienko, A. Mykhalevych, I. Nikitina // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 497. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29288/1/jpg2pdf%20%284%29.pdf

Ovsiienko, K. Тhe role of the curator in the process of adapting first-year students of higher education schools / K. Ovsiienko, I. Nikitina // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 498.

Вороненко, А. Оптимізація розвитку пам’яті студента / А. Вороненко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 499.

Вусатюк, Т. Методика проведення семінарських занять / Т. Вусатюк, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 512.

Гетьман, І. Інтерактивні технології як нова філософія навчання / І. Гетьман, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 501.

Маршаленко, М. П. Розвиток студентської групи. Теорія та реалії [Електронний ресурс] / М. П. Маршаленко, І. В. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 508. Режим доступу :

Нікітіна, І. В. Гендерна толерантність в умовах вищої школи / І. В. Нікітіна // Толерантність як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспільства : ХVІІІ науково-практична конференція, 16 травня 2019 р. – Київ : НАУ, 2019.

Нікітіна, І. В. Реалізація принципу перспективності й наступності в процесі адаптації особистості першокурсників / І. В. Нікітіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : ХІV Міжнародна науково-практичної конференції, 18-20 листопада 2019 р. – Київ : 2019. – С. 18.

Нікітіна, І. В. Гендерна толерантність педагога в процесі адаптації особистості першокурсників / І. В. Нікітіна // Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. – 2019. – Т. 24. – С. 152–160.

Нікітіна, І. В. Гендерна толерантність педагога у системі вищої освіти / І. В. Нікітіна // Толерантність, як цивілізаційна ознака сучасного демократичного суспільства : матеріали ХVІІІ науково-практичної конференції. – Київ : НАУ, 2019. – С. 113–116.

Нікітіна, І. В. Індивідуальний підхід до особистості першокурсників в процесі адаптації: результати експерименту / І. В. Нікітіна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. – 2019. – Т. 6. – Вип. 15. – С. 279–289.

Нікітіна, І. В. Кримінологічний менеджмент як соціальна складова модернізації Кримінального кодексу України / І. В. Нікітіна // Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : Міжнародна наукова конференція, 17-19 жовтня 2019 р. – Харків : 2019.

Нікітіна, І. В. Реалізація принципу перспективності й наступності в процесі адаптації особистості першокурників / І. В. Нікітіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : спеціальний тематичний випуск. – 2019. – Т. 1 (83), № 4. – С. 239–247.

Овсієнко, К. Психологічні аспекти управління персоналом на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / К. Овсієнко, Артур Михалевич, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 507. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29287/1/jpg2pdf%20%286%29.pdf

Овсієнко, К. Роль куратора в процесі адаптаціі студентів-першокурників ВНЗ / К. Овсієнко, Артур Михалевич, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 509.

Овчарук, А. Методика проведення лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні технології» / А. Овчарук, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 503.

Онищенко, Я. Бар'єри педагогічного спілкування і шляхи їх подолання / Я. Онищенко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 504.

Онофрійчук, О. Особливості студента як об’єкта і суб’єкта навчання [Електронний ресурс] / О. Онофрійчук, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 505-506. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30736/1/Toososjoisn.pdf

Романов, О. Розвиток професійної мотивації викладача / О. Романов, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 502.

Слюсенко, А. Вимоги до педагогічної діяльності і структура професійних здібностей викладача ЗВО / А. Слюсенко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 510.

Стрілець, Є. Мотивація та її роль у навчально-професійній діяльності студентів / Є. Стрілець, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 511.

Тарасюк, Л. Причини дезадаптації студентів - першокурсників технічного університету / Л. Тарасюк, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 500.

Туфекчі, В. Адаптація студентів до професійної діяльності та умови її ефективності / В. Туфекчі, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 495.

Харченко, Є. Психологічна саморегуляція викладача ЗВО у стресогенних ситуаціях / Є. Харченко, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 513.

Чубенко, Л. Психологічні особливості професійної діяльності технологів-інженерів харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Чубенко, А. Михалевич, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 496. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29290/1/jpg2pdf%20%283%29.pdf

Берсенева, Г. Сучасні аспекти самостійної роботи студентів / Г. Берсенева, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 106.

Корольчук, І. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів / І. Корольчук, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 107.

Лабжинська, М. Роль куратора академічної групи у вихованні студентів / М. Лабжинська, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 108.

Медвідь, І. Бар’єри професійно-педагогічного спілкування молодих викладачів вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / І. Медвідь, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 109. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27352/1/pedagogika.pdf

Михайлов, А. Педагогічна майстерність викладача вищої школи / А. Михайлов, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 110.

Никитюк, Л. Організація процесу навчання студентів певної модальності / Л. Никитюк, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 111.

Нікітіна, І. В. Гендерні особливості мотивації студентів технічного університету / І. В. Нікітіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ. – 2018. – Вип. 5 (58). – С.158–167.

Нікітіна, І. В. Життєвий цикл розвитку студентської групи як команди фахівців / І. В. Нікітіна // VII Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання, 16-20 травня 2018р., м. Київ.

Нікітіна, І. В. Життєвий цикл розвитку студентської групи як команди фахівців / І. В. Нікітіна // Гуманітарний вісник ДВНЗ. – 2018. – Вип. № 37 (4), Т. 1 (23). – С. 181–188.

Нікітіна, І. В. Кримінологічна характеристика особи злочинця / І. В. Нікітіна // Кримінологія : підручник / А. М. Бабенко, О. Ю. Бусол, О. М. Костенко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Нікітіна, С. Ф. Денисова, Є. Л. Стрельцова. - 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків : Право, 2018. – 416 с. – С. 128–144.

Нікітіна, І. В. Оптимізм і песимізм як похідні самоставлення особистості студента [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Оптимізмі песимізм: амбівалентність українського соціуму в духовному і матеріальному вимірах : матеріали XVI науково-практичної конференції, 19 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НАУ, 2018. – С. 78–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29267/1/2.pdf

Нікітіна, І. В. Психологічна безпека особистості студента [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я : ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 травня 2018 р. – Київ : НАУ, 2018. – С. 115–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28981/1/Psychological.pdf

Нікітіна І. В. Психологічна безпека особистості студента в процесі адаптації [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2018. – Т. І (79). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28983/1/Psychological.pdf

Нікітіна, І. В. Психологічні умови розвитку особистості конкурентного випускника технічного університету [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29277/1/5.pdf

Нікітіна, І. В. Тренінг самореалізації особистості як інтерактивна форма розвитку особистістно-професійного потенціалу студента / І. В. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 105.

Палійчук, О. Психолого-педагогічні засоби розвитку професійного мислення молодого викладача / О. Палійчук, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 112.

Нікітін, Ю. В. Роль соціального та біологічного у поведінці особи злочинця: кримінологічний аналіз [Електронний ресурс] / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Юридична наука. – 2017. – № 10 (76). – C. 105–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28978/1/Nikitin.pdf

Нікітін, Ю. В. Співвідношення соціального та біологічного у дослідженні характеру поведінки особи злочинця [Електронний ресурс] / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 жовтня 2017 р. – Харків : УДФСУ, 2017. – С. 443–446. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29285/1/8.pdf

Нікітін, Ю. В. Трансформація злочинності в умовах глобалізації : гендерні аспекти найманства [Електронний ресурс] / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Юридична наука. – 2017. – №1 (67). – С. 67–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29339/1/9.pdf

Нікітіна І. В. Гендерні особливості мотивації студентів технічного університету [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2017. – Вип. 21-3, Т. 1 (75). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28975/1/Nikitina.pdf

Нікітіна, І. В. Розвиток мотивації студентів [Електронний ресурс] : практикум : навчальний посібник / І. В. Нікітіна. – Київ : НУХТ, 2017. – 326 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29283/1/6.pdf

Нікітін, Ю. В. Соціальна функція кримінологічної системи забезпечення внутрішньої безпеки [Електронний ресурс] / Ю. В. Нікітін, І. В. Нікітіна // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 жовтня 2016 р. – Харків : Право, 2016. – С. 462–465. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29289/1/7.pdf

Нікітіна, І. В. Гендерна культура викладача та безпека особистості студента у процесі гендерного самовизначення [Електронний ресурс] / І. В. Нікітіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2016. – Т. І. – С. 157–168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28977/1/gender.pdf