Левицька Надія Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-5226-8637

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
107

Перелік опублікованих документів:

Levytska, N. Food industries of Ukraine during the year of war – losses and resistance / N. Levytska, O. Kotsyubanska // Youths cientific achievementstothe 21 stcentury nutrition problems olution : book of abstract 89 International scientific conference of young scientistand students, April 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 1. – Рp. 19–23.

Levytska, N. Food industry of Ukraine during the Russian invasion: losses, experience, adaptation / N. Levytska, O. Kotsuibanska // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 12, Issue 2. – Рp. 199–206.

Levytska, N. Year of war: the path of indomitability of higher education institutions / N. Levytska, O. Kotsuibanska // Youths cientific achievementstothe 21 stcentury nutrition problems olution : book of abstract 89 International scientific conference of young scientistand students, April 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 1. – Рp. 8–18.

Власюк, Є. Російсько-українська війна на сторінках сучасної української літератури / Є. Власюк, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 394–399.

Іванова, М. Соломія Крушельницька – королева оперної сцени, популяризаторка української культури (до 150 річчя від дня народження) / М. Іванова, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 413–414.

Колтун, А. Жінки у гирлі українсько-російської війни /А. Колтун, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 373–374.

Левицька, Н. М. Історико-культурні заповідники Черкащини / Н. М. Левицька // Черкащина в контексті історії України : матеріали Х історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 70-річчю утворення Черкаської області, 14 грудня 2023 року.

Левицька, Н. М. Кобзарі в кубанських паланках (кінець XVIII – 30-ті роки ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Сіверянський літопис. – 2023. – № 2. – С. 72–78. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40950/1/3.pdf

Левицька, Н. М. Музеї просто неба як частина історичного ландшафту / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // VІІІ археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В. Круца : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2023 р. – 2023.

Левицька, Н. М. Операція «Вісла» в українській та польській історіографії / Н. М. Левицька // Третій Черкаський історіографічний симпозіум. Центрально-східноєвропейський мнемонічний простір: комеморація й історіографічна рефлексія : матеріали Міжнародної наукової конференції, 28–29 квітня 2023 р., м. Черкаси. – 2023. – С. 8.

Левицька, Н. М. Профіль гуманітарної освіти у загальному соціально-історичному портреті суспільства ХІХ – поч. ХХ ст. / Н. М. Левицька // Вісник Черкаського університету. – 2023. – № 2. – С. 75–83.

Левицька, Н. Розвиток краєзнавства в закладах вищої освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наукова спадщина вченої Віри Жук (1928–2008) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю від дня народження науковиці, 12 квітня 2023 р., м. Полтава. – 2023. – С. 395-403. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40948/1/4.pdf

Левицька, Н. Рік війни: шлях незламності закладів вищої освіти / Н. Левицька, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 339–349.

Левицька, Н. Харчова промисловість України в роки війни – втрати та опір / Н. Левицька, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 361–365.

Піціва, Т. Оксана Мась – сучасна українська художниця, гуманістка, філософиня, популяризаторка мистецтва / Т. Піціва, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 411–412.

Сокол, Є. Голос вулиці: мурали воєнного часу / Є. Сокол, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С.403–408.

Суперека, Е. Небесна Сотня – перші герої російсько-української війни / Е. Суперека, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 375–376.

Шумська, А. Загадковий Бенксі в Україні / А. Шумська, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 400–402.

Юрківська, В. Василь Кричевський – першопроходець в український модерн (до 150 – річчя від дня народження) / В. Юрківська, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 415–416.

Ярчак, К. Київська рисувальна школа – осередок мистецького життя Києва наприкінці ХІХ ст. / К. Ярчак, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 3. – С. 391–392.

 

Levytska, N. Forms of organization of the educational processin humanitarian higher educational institutions of Ukraine (the second halfofthe ХІХ-early ХХ century) / N. Levytska, I. Petrenko // Danubius. – 2022. – № LX. – Рp. 15–22.

Levytska, N. «Wounded» educationand culture in Russian war against Ukraine / N. Levytska, О. Kotsuibanska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 11–17.

Levytska, N. Syncretism of culture of the North Black Seaareain the ХІІІ-ХV centuries in thecontext of globalization / N. Levytska, О. Kotsuibanska // Arta. Seriaarte vizuale, arteplastic, arhitectura. – 2022. – № 1. – Р. 124-131.

Lеvytska, N. М. Education in humanities within the framework of the general socio-historical portrait of society (the second half of the 19th – early 20th centuries) / N. М. Lеvytska, O. О. Kotsubanska // Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine : conferința științifică internațională, 22 februarie 2022. – Chişinău, 2022. – Р. 65-66.

Батура, Д. Українські жінки в АТО та у війні з Росією / Д. Батура, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 286.

Білецька, Г. Архітектурні перлини України в стилі модерн / Г. Білецька, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 307.

Левицька, Н. М. Профіль гуманітарної освіти у загальному соціально-історичному портреті суспільства ХІХ –поч. ХХ ст. / Н. М. Левицька // Вісник Черкаського університету. Історичні науки. – 2022. – № 2. – С. 58-67.

Магден, Н. Парк «Олександрія» НАН України / Н. Магден, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 306.

Мовчан, Ю. Політичні погляди Івана Богуна / Ю. Мовчан, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 290.

Levitska, N. Ukrainian Kobzars as a specific aspect of the national resistance / N. Levitska, O. Kotsuibanska // Storinky istoriyi-History pages. – 2021. – Is. 52. – Pp. 60–72.

Василенко, Є. Київські вищі жіночі курси / Є. Василенко, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 405.

Грисик, Г. Краса і мода в античній Греції / Г. Грисик, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 432.

Друзь, Д. Асоціація незалежних українських митців / Д. Друзь, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 431.

Духновська, М. Ярославни – Європейські королеви: Єлизавета, Анна, Анастасія / М. Духновська, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 403.

Коротка, А. Дистанційне навчання очима здобувача вищої освіти / А. Коротка, Н. М. Левицька // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 93–95.

Левицька, Н. М. Академічна доброчесність як критерій якості вищої освіти [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 398–399. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34562/1/1.pdf

Левицька, Н. М. Гендерний вимір культури споживання алкогольних напоїв / Н. М. Левицька // Алкоголь і тверезість: минуле та сучасність : Міжнародна наукова конференція, 4–5 березня 2021 р. – Київ : КНУ, 2021. – С. 14.

Левицька, Н. М. Дистанційна освіта – закономірний процес розвитку та адаптації вищої освіти до сучасних умов [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 9–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34574/1/5.pdf

Левицька, Н. М. Забезпечення університетів України навчально-методичною літературою (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // European scientific discussions : The 5 th International scientific and practical conference, March 28-30, 2021. – Potere della ragione Editore, Rome, Italy, 2021. – Р. 507–514. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34570/1/2.pdf

Левицька, Н. М. «Золотий» етап у розвитку міжнародної торгівлі України (1950–1960 рр.) / Н. М. Левицька // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Дніпро. – Київ : Інститут історії України, 2021. – С. 87.

Левицька, Н. М. Історичне краєзнавство як засіб патріотичного виховання студентської молоді / Н. М. Левицька // Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи (до 30-річчя проголошення незалежності України) : XVI Всеукраїнська наукова конференція, 14 грудня 2021 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2021.

Левицька, Н. М. Кондитерська справа в Україні: адаптація європейських харчових традицій/ Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Історія. – 2021.

Левицька, Н. М. Пряничні традиції України в контексті промислового виробництва ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Гілея : науковий вісник. – Київ : Гілея, 2021. – Вип. 161 (№ 3-4). – Ч. 1. С. 46–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34575/1/4.pdf

Левицька, Н. М. Роль братів Михайла та Олександра Грушевських у модернізації вищої гуманітарної освіти в Україні (початок ХХ ст) / Н. М. Левицька // Virtus. – 2021. – № 55. – С. 133–136.

Левицька, Н. М. Студентський «березневий рух» 1878 року в Україні: причини, хід, наслідки [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – № 54 – С. 116–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34576/1/3.pdf

Левицька, Н. М. Українська освіта у новочасному європейському вимірі (ІІ пол. ХVІІ - ХVІІІ ст.) / Н. М. Левицька // Рroblems and tasks of modern science and practice : abstracts of IX International Scientific and Practical Conference, November 15–17. – France, Bordeaux, 2021. – С. 171–174.

Левицька, Н. М. Українське кобзарство як специфічний фактор національного спротиву / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Сторінки історії. – 2021. – № 52. – С. 60–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36896/1/52_04_Levytska.pdf

Левицька, Н. М. Шедеври українського дерев’яного зодчества ХVІІ-ХVІІІ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Actual problems of science and practice : The XVІ International Science Conference, May 31–June 02. – Stockholm, 2021. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34572/1/7.pdf

Маковей, І. Icтopiя гpoшeй в Укpaїнi: вiд пoяви дo сьогодення / І. Маковей, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 402.

Мовчун, А. Петриківський розпис: від селянської хати до світової слави / А. Мовчун, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 433.

Олексієнко, В. Роль Данила Галицького в розбудові Української держави / В. Олексієнко, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 400.

Чаплик, А. Табори смерті в роки Голокосту / А. Чаплик, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 404.

Шульга, Д. Художник Микола Бондаренко – голос правди / Д. Шульга, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 434.

Юрчук, Д. Вінницька трагедія 1937–1938 років / Д. Юрчук, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 401.

Levitska, N. Confectionery in Ukraine: adoption of european food tradition [Electronic resourse] / N.Levitska, O. Kotsuibanska // Проблеми гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 3/45. – С. 281–292. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31635/1/Confectionery%20in%20ukraine%20adoption%20of%20european%20food%20tradition.pdf

Історія та культура України : навчальний посібник / Н. М. Левицька, О. З. Силка, С. І. Береговий та ін. ; за ред. Н. М. Левицької. – Київ : НУХТ, 2020. – 354 с.

Карпенко, Н. Ідеал жіночої краси в культурно-історичній перспективі / Н. Карпенко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 434.

Картинник, Ж. Світове турне української Республіканської Капели О. Кошиця / Ж. Картинник, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 433.

Корінєнко, В. Етапи становлення та розвитку малої гідроенергетики в Україні / В. Корінєнко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 418.

Левицька, Н. М. Навчальні плани та програми гуманітарних закладів вищої освіти ІІ-ї половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Virtus. – 2020. – № 43. – С. 160–165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31641/1/Curricula%

20and%20programs%20of%20humanitarian%20institutions%20of%20higher%

20education%20of%20the%20second%20half%20of%20the%20%d0%a5%d0%

86%d0%a5%20%e2%80%93%20early%20%d0%a5%d0%a5%20centuries.pdf

Левицька, Н. М. Остап Вересай – феномен української культури [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 5–6 листопада 2020 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – Ч. 1. – С. 203–206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34573/1/6.pdf

Левицька, Н. М. Сировинне забезпечення кондитерської галузі України на етапі її становлення [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Гілея : науковий вісник. – 2020. – Вип. 155 (№ 4). – С. 45–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31637/1/

Raw%20materials%20supply%20of%20the%20confectionery%20industry%

20of%20Ukraine%20at%20the%20stage%20of%20its%20formation.pdf

Охріменко, О. Культура здорового харчування в античну епоху / О. Охріменко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 436.

Савченко, А. Автентична Донеччина / А. Савченко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 435.

Соколи, А. Владислав Городецький – архітектор модерну / А. Соколи, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 437.

Турченок, Н. Генерали Армії Української Народної Республіки – уродженці Черкащини (до 100-річчя Української Революції) / Н. Турченок, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 415.

Філіпішина, Д. Українські етномотиви у світових модних трендах / Д. Філіпішина, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 438.

Чаркіна, Д. Депортація кримських татар: геноцид чи переселення / Д. Чаркіна, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 417.

Шевченко, А. Життя в ім’я науки: внесок Івана Пулюя в розвиток електротехніки / А. Шевченко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 419.

Шуба, А. Жінки в роки Першої світової війни / А. Шуба, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 416.

Levytska, N. Mosaics of the nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions / N Levytska, O. Kotsuibanska // Ceramic and glass: interdisciplinary research : works of the second International conference. – Wroclav : Ostrakon, 2019. – Р. 68–80.

Андрух, Ю. Одеська кіностудія - 100 років від дня заснування / Ю. Андрух, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 439.

Божко, О. Голодомор 1932-1933 рр. на Черкащині / О. Божко, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 427.

Вітковська, О. Доля жінки – учасниці повстанського руху / О. Вітковська, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 422.

Захаріна, Є. Брати Михайло та Олександр Грушевські / Є. Захаріна, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 425.

Іваніна, А. 100 років Акту Злуки УНР і ЗУНР / А. Іваніна, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 425.

Ісаєва, Д. Джоваанні Лоренцо Берніні – найвизначніший скульптор доби Бароко / Д. Ісаєва, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 441.

Ковтун, А. Підписання Акту про капітуляцію Японії у Другій світовій війні. Генерал-лейтенант Кузьма Дерев’яненко / А. Ковтун, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 428.

Курас Іван Федорович: доктор історичних наук, професор, академік НАН України : біобібліографічний покажчик : до 80-річчя з дня народження / [уклад. : О. З. Силка, Л. І. Синявська] ; авт. вступної статті: С. Б. Буравченкова, Н. М. Левицька. – 2-е вид., доп та перероб. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – 114 с. – (Бібліографія вчених України ; вип. 14).

Левицька, Н. М. Глобалізаційні впливи у харчовій культурі ХІХ ст. (на прикладі кондитерської галузі України) / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська. – Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 35. – С. 213–216.

Левицька, Н. М. Довідник з історії та культури України / Н. М. Левицька, О. З. Силка, О. А. Пивоваренко. – Київ : НУХТ, 2019. – 173 с.

Левицька, Н. М. Західні та власні методології в сучасній українській історіографії / Н. М. Левицька // Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи : Другий Черкаський історіографічний симпозіум з міжнародною участю, присвячений 25-річчю кафедри історії України ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 29-30 жовтня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 6.

Левицька, Н. М. Історичні наслідки аглійсько-французько-радянських переговорів 1939 року / Н. М. Левицька // Передвоєнна політична криза 1939 року і початок Другої світової війни : регіональний круглий стіл, 27 вересня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 10.

Левицька, Н. М. Культурна спадщина як чинник розвитку туризму регіонів України [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2019 р. – Київ : КНУБА, 2019. – С. – 101–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31646/1/Cultural%20heritage%20as%20a%20factor%20in%20the%20development%20of%

20tourism%20in%20the%20regions%20of%20Ukraine.pdf

Левицька, Н. М. Наукові та освітні проекти українських демократичних урядів періоду Української революції 1917–1921 рр. / Н. М. Левицька // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917 – 1921 рр. : програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 12 квітня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 21–25.

Левицька, Н. М. Передумови укладання Акту злуки ЗУНР та УНР / Н. М. Левицька // Україна Соборна: Акт злуки 22 січня 1919 р. : Всеукраїнський круглий стіл, 24 січня 2019 р. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – С. 11.

Левицька, Н. М. Передумови укладання Акту злуки ЗУНР та УНР / Н. М. Левицька Україна Соборна : Акт злуки 22 січня 1919 р. : Всеукраїнський круглий стіл, 24 січня 2019 р. – Черкаси : 2019.

Левицька, Н. М. Українська національна ідентичність у творчості Катерини Білокур / Н. М. Левицька // Візуальність в естетичних практиках: український вимір : програма шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р. – Черкаси : 2019. – С. 6.

Левицька, Н. М. Українське кобзарство як специфічний фактор національного спротиву / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2019.

Поступайло, Т. Готичний стиль в українській архтектурі ХІІІ-ХVІІ ст. / Т. Поступайло, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 440.

Шаповал, В. Київський укріплений район / В. Шаповал, Н. М. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 423.

Levitska, N. Reflections of Turkish traditions of the Nothern Black Sea area at the times of Art Noveau [Electronic resourse] / Nadia Levitska, Olga Кotsuibanska // Uluslararasi Avrasya Tṻrk sanatlari kongresi. Mimar Sinan gṻzel sanatlar Ṻniversitesi. Bildirler. – 2018. – Р. 391–396. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29877

Levytska, N. Mosaics of the nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions [Electronic resourse] / N. Levytska, O. Kotsyubanska // Ceramic and glass: interdisciplinary research : works of the second international conference ostrakon. – Wroclav, Poland, 2018. – P. 68–80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29854

Безпечна, С. Традиції повсякденної та святкової системи харчування українців / С. Безпечна, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 30

Гарбуз, І. Становище жінок, дітей та військовополонених у роки Першої світової війни / І. Гарбуз, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 12.

Курбан, Н. Значення гуманітарних дисциплін у навчальному процесі менеджерів-економістів / Н. Курбан, Н. М. Левицька // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р. – Київ : НУХТ. – С. 174.

Курбан, Н. Роль Вікентія та Олександра Беретті у розбудові Києва / Н. Курбан, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 32.

Левицька, Н. М. Голодомор 1932 -1933 рр. на Черкащині: словами очевидців, мовою документів [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та Масових репресій : Міжнародна наукова конференція, 10-11 травня 2018 р. – Київ : КНУБА, 2018. – С. 23–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29756/1/7.pdf

Левицька, Н. М. Викладачі Національного університету харчових технологій – жертви репресій 30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, С. І. Береговий // Вісник ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – 2018. – Вип. 2. – С. 120–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29762/1/8.pdf

Левицька, Н. М. Гуманітаристика в європейських вищих навчальних закладах початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917 – 1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси. – 2018. – С. 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29770/1/9.pdf

Левицька, Н. М. Гуманітарні дисципліни у модернізації вищої освіти в Україні / Н. М. Левицька // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р. – Київ : НУХТ. – С. 187.

Левицька, Н. М. Гуманітарні науки в контексті Європейської модернізації вищої освіти в Україні / Н. М. Левицька // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євро інтеграційного поступу : IV Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 квітня 2018 р., м. Луцьк. – 2018. – С. 14.

Левицька, Н. М. Еллінізм в українській дійсності (від стародавніх часів до ХІХ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // VIRTUS. – 2018. – № 21. – С. 255–259. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29722/1/1.pdf

Левицька, Н. Етнокультура у формуванні світогляду студента [Електронний ресурс] / Н. Левицька, О. Шкраба // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 29 травня 2018 р., м. Київ : тези доповідей. — К. : НУХТ, 2018. — С. 176–179. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29747/1/3.pdf

Левицька, Н. Значення гуманітарних дисциплін у навчальному процесі менеджерів-економістів [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 29 травня 2018 р., м. Київ : тези доповідей. — Київ : НУХТ, 2018. — С. 174–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29744/1/2.pdf

Левицька, Н. М. Наукові школи НУХТ (1930-1991рр.) / Н. М. Левицька // Двадцять восьма наукова сесія наукового товариства ім. Т. Шевченка, березень 2018 р. – Черкаси : ЧНУ, 2018. – С. 43–45.

Левицька, Н. М. Пам’ятки української та світової культури [Електронний ресурс] : ілюстрований довідник / Н. М. Левицька, С. І. Береговий. – Київ : НУХТ, 2018. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28986

Левицька, Н. М. Практикум з історії та культури України : навчальний посібник / Н. М. Левицька, О. З. Силка. – Київ : НУХТ, 2018. – 247 с.

Левицька, Н. М. Регіональна політика царського уряду в галузі вищої гуманітарної освіти (Наддніпрянщина ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : четверта міжнародна науково-практична конференція, 23 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 229–234. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29796/1/10.pdf

Левицька, Н. М. Фінанси та податки в державі Б. Хмельницького / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Історія торгівлі, податків, мита : ХІІ Міжнародна конференція, 25-26 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 10–13.

Ніколаєва, М. Корюківська трагедія 1943 року (до 75-річчя події) / М. Ніколаєва, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 10.

Остапенко, Є. Історія шоколаду / Є. Остапенко, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 31.

Сєдих, К. Марія Приймаченко — українська народна художниця / К. Сєдих, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 35.

Сидорчук, М. Міфологія в образотворчому мистецтві / М. Сидорчук, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 33.

Соколова, З. Уніформа та основні знаки розрізнення Армії Української Держави гетьмана П. Скоропадського / З. Соколова, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 11.

Шкраба, О. Етнокультура у формуванні світогляду студента / О. Шкраба, Н. М. Левицька // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р. – Київ : НУХТ. – С. 176.

Шкраба, О. Різновиди національного одягу України / О. Шкраба, Н. Левицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 34.

Kotsuibanska, O. Mosaics of the nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions [Electronic resourse] / N. Levitska, O. Kotsuibanska // The third international simposium on potttery and glass : Ceramic and glass in interdisciplinary research : Book of abstracts. – 2017. – P. 71–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28947/1/ABSTRACT.pdf

Береговий, С. І. Епохи розвитку української та світової культури у визначних пам’ятках і шедеврах : навчально-наочний посібник [Електронний ресурс] / С. І. Береговий, Н. М. Левицька. – Київ : НУХТ, 2017. – 225 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28988

Левицька, Н. М. Голод 1932-1933 років на Чернігівщині [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Артем Руденко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25731/1/The%20famine%20of%201932-1933%20in%20Chernihiv.pdf

Левицька, Н. М. Лесь Курбас – початок нового українського театру (до 130-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Вікторія Мусевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25741/1/Kurbas%20%e2%80%93%20a%20new%20Ukrainian%20theater.pdf

Левицька, Н. М. Місто Полонне у добу Національно-визвольної війни 1648-1657 рр. (з історії рідного краю) [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Іван Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25733/1/

City%20Polonnoe%20day%20National%20Liberation%20War%2016481657%20biennium.pdf

Левицька, Н. М. Становище військовополонених у роки Першій та Другій світових війн : порівняльна характеристика [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Федір Абрамов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 19–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25729/1/Situation%20voennoplenn%d1%8bh%20in%20the%20first%

20and%20Second%20Years%20myrov%d1%8bh%20Wars%20Comparative%20haracteristics.pdf

Левицька, Н. М. Чорнобильська катастрофа : біль, що не вщухає [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Анастасія Свистун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25734/1/The%20Chernobyl%20disaster%2c%20pain%20nevschuhaye.pdf

Левицька, Н. М. Окупація Лубенського району німецько-фашистськими загарбниками [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Максим Наливайко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 16–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25732/1/The%20occupation%20of%20the%20area%20Lubenskolho%20Nazi%20invaders.pdf

Левицька, Н. М. Політика гетьмана Павла Скоропадського в галузі освіти (до 100-річчя Української революції) [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Юлія Щербак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 13–14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25730/1/Policy%20Hetman%20Pavlo%20Skoropadsky%20education.pdf

Левицька, Н. М. Репресована наука та освіта України (у контексті епохи 1920-х – 1930-х років) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, С. І. Береговий // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 3. – С. 128–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31645/1/Repressed%20science%20and%20education%20of%20Ukraine.pdf

Левицька, Н. М. Утворення Української академії мистецтв (УАМ) у добу Української революції 1917-1921 рр. (до 100-річчя Української революції) [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Євгенія Юхименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25742/1/Formation%20of%20the%20Ukrainian%20Academy%20of%20Arts.pdf

Левицька, Н. М. Формування та озброєння української армії у період Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (до 100-річчя Української революції) [Електронний ресурс] / Надія Миколаївна Левицька, Шевченко Андрій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 3. – С. 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25743/1/Formation%

20of%20Ukrainian%20weapons%20and%20military%20during%20the%

20national%20liberation%20struggle%20of%201917-1921..pdf

Реклама в пам’яті культур [Електронний ресурс] : кн. ІІ : Рекламні феномени Античності / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Н. М. Левицька, Л. К. Марареско, Л. І Синявська, В. О. Вишняков. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2017. – 474 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29755/1/6.pdf

Левицька, Н. М. Бібліографія академіка Івана Кураса (1939–2005) : до питання узагальнення наукової спадщини / Н. М. Левицька, О. З. Силка, Л. І. Синявська // Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі : Всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 травня 2016 р. – С. 82–83.

Левицька, Н. М. Кобзарство як національно–культурний феномен : передмова [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. З. Силка, Л. І. Синявська // Бандури пісня недоспівана або суспільний виклик Михайла Злобинця. – 2016. – С. 3–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25346/1/3.pdf

Левицька, Н. М. Науково-освітні та національно-культурні проекти урядів української революції 1917 – 1921 рр. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць. Серія : Історичні науки. – 2016. – С. 21–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25342/1/1.pdf

Левицька, Н. М. Періодичні та продовжувальні видання Черкаського університету (повоєнний період) / Н. М. Левицька, О. З. Силка // Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького – 95: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 лютого 2016 р. – С. 109–112.