Коцюбанська Ольга Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
2
43

Перелік опублікованих документів:

Levytska, N. Syncretism of culture of the North Black Seaareain the ХІІІ-ХV centuries in thecontext of globalization / N. Levytska, О. Kotsuibanska // Arta. Seriaarte vizuale, arteplastic, arhitectura. – 2022. – № 1. – Р. 124-131.

Мелікаєва, Ю. «Скляна стеля» та її наслідки / Ю. Мелікаєва, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 301.

Biliaieva, B. Formation of new approaches to the research practice and preservation of architectural and archaeological monuments of the North Black sea area (Comparative castellology and digital technologies) / B. Biliaieva, O. Kotsuibanska, S. Kutsenko // Revista Arta. – 2021. – 30 (1). – P. 130–138.

Kotsiubanska, O. History of sweet culture: transformations, beliefs, propaganda / O. Kotsiubanska // Uluslararasi sosyal bilimler ve inovasyon kongresi 24-25 mayis 2021, Ankara.

Levitska, N. Ukrainian Kobzars as a specific aspect of the national resistance / N. Levitska, O. Kotsuibanska // Storinky istoriyi-History pages. – 2021. – Is. 52. – Pp. 60–72.

Бойко, С. Значення та роль кольорів у мистецтві епохи Відродження / С. Бойко, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 448.

Коцюбанська, О. О. Вивчення історії культури в контексті дистанційного навчання / О. О. Коцюбанська // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 144–147.

Коцюбанська, О. О. Вивчення історії культури в контексті дистанційного навчання / О. О. Коцюбанська // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С.144–147.

Коцюбанська, О. О. Локальна історія Києва: архітектурні ансамблі Нової Дарниці / О. О. Коцюбанська // Українське краєзнавство як націєтворчий феномен: спадщина, стан і перспективи (до 30-річчя проголошення незалежності України) : XVI Всеукраїнська наукова конференція, 14 грудня 2021 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2021.

Коцюбанська, О. О. Проблема «інформаційної бульбашки» в контексті вивчення східноєвропей-ської культурної спадщини / О. О. Коцюбанська // Східна політика Європейського Союзу: здобутки, виклики та перспективи : VI Українсько-польський науковий форум, 27–28 травня 2021 р. – Львів : НУ «Львівська політехніка», 2021. – С. 16–19.

Коцюбанська, О. О. Торговельні монополії у постачанні какао-бобів (на прикладі кондитерської промисловості України другої половини ХІХ ст.) / О. О. Коцюбанська // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Дніпро. – Київ : Інститут історії України, 2021.

Кузьменко, М. Сухий закон та його вплив на СРСР / М. Кузьменко, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 426.

Левицька, Н. М. Кондитерська справа в Україні: адаптація європейських харчових традицій/ Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Історія. – 2021.

Левицька, Н. М. Пряничні традиції України в контексті промислового виробництва ХІХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Гілея. – 2021. – Вип. 161 (№ 3-4). – Ч. 1. – С. 46–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34575/1/4.pdf

Левицька, Н. М. Студентський «березневий рух» 1878 року в україні: причини, хід, наслідки / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Virtus. – 2021. – № 54. – С. 116–119.

Левицька, Н. М. Українське кобзарство як специфічний фактор національного спротиву / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Сторінки історії. – 2021. – № 52. – С. 60–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36896/1/52_04_Levytska.pdf

Муравйова, Ю. Бій під Крутами / Ю. Муравйова, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 425.

Плентець, А. Розвиток архітектури в Київській Русі / А. Плентець, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 447.

Прокопенко, А. Поняття римського сімейного права / А. Прокопенко, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 423.

Рудовська, П. Історія виникнення міста Харкова / П. Рудовська, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 422.

Цикалюк, С. Роль Богдана Хмельницького в українській історії / С. Цикалюк, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 424.

Levitska, N. Confectionery in Ukraine: adoption of european food tradition [Electronic resourse] / N.Levitska, O. Kotsuibanska // Проблеми гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 3/45. – С. 281–292. –Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31635/1/

Confectionery%20in%20ukraine%20adoption%2of%20european%20food%20tradition.pdf

Історія та культура України : навчальний посібник / Н. М. Левицька, О. З. Силка, С. І. Береговий та ін. ; за ред. Н. М. Левицької – Київ : НУХТ, 2020. – 354 с.

Левицька, Н. М. Навчальні плани та програми гуманітарних закладів вищої освіти ІІ-ї половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Virtus. – 2020. – № 43. – С. 160–165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31641/1/

Curricula%20and%20programs%20of%20humanitarian%20institutions%

20of%20higher%20education%20of%20the%20second%20half%20of%20the%20%d0%a5%d0%86%d0%a5%20%e2%80%93%20early%20%d0%a5%d0%a5%20centuries.pdf

Левицька, Н. М. Сировинне забезпечення кондитерської галузі України на етапі її становлення [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Гілея : науковий вісник. - 2020. – Вип. 155 (№ 4). – С. 45–49. –Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31637/1/

Raw%20materials%20supply%20of%20the%20confectionery%20industry%

20of%20Ukraine%20at%20the%20stage%20of%20its%20formation.pdf

Овчаренко, В. Ефеб з Антикітери / В. Овчаренко, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 449.

Сіцинський, А. Кельтська міфологія та її вплив на світову кульутру / А. Сіцинський, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 450.

Kotsuibanska, O. Ukrainian majolika as an evidence of executed rebirth / O. Kotsiubanska // Forth International Simposium on Pottery and Glass Ostrakon, 26-28 вересня 2019. – Wroclav. – P. 44.

Levytska, N. Mosaics of the nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions / N Levytska, O. Kotsuibanska // Ceramic and glass: interdisciplinary research : works of the second International conference. – Wroclav : Ostrakon, 2019. – Р. 68–80.

Левицька, Н. М. Глобалізаційні впливи у харчовій культурі ХІХ ст. (на прикладі кондитерської галузі України) / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська. – Virtus : Scientific Journal. – 2019. – № 35. – С. 213–216.

Левицька, Н. М. Культурна спадщина як чинник розвитку туризму регіонів України [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 22 листопада 2019 р. – Київ : КНУБА, 2019. – С. – 101–106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31646/1/

Cultural%20heritage%20as%20a%20factor%20in%20the%20development%

20of%20tourism%20in%20the%20regions%20of%20Ukraine.pdf

Левицька, Н. М. Українське кобзарство як специфічний фактор національного спротиву / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2019.

Levitska, N. Reflections of Turkish traditions of the Nothern Black Sea area at the times of Art Noveau N. Levytska, O. Kotsyubanska / Uluslararasi Avrasya Tṻrk sanatlari kongresi.Mimar Sinan gṻzel sanatlar Ṻniversitesi. – Bildirler. – 2018. – Р. 391–396.

Levytska, N. Mosaics of the nowadays Ukraine as a resurrection of Kyiv Rus traditions / N. Levytska, O. Kotsyubanska // Ceramic and glass: interdisciplinary research : works of the second international conference ostrakon. – Wroclav, 2018. – P. 68–80.

Веснін, А. Місто-бренд та глобальне місто в контексті загальносвітової глобалізації / А. Веснін, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 41.

Касіянчук, Р. Михайлівський золотоверхий: Україна відроджена / Р. Касіянчук, О. Коцюбанська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 42.

Коцюбанська, О. О. Історико-архітектурна спадщина Києва у світлі загальноєвропейської практики / О. О. Коцюбанська // Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : четверта Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 2018 р. – С. 114–116.

Коцюбанська, О. О. Голодомор 1932-1933 років як складова тоталітарної системи / О. О. Коцюбанська // Соціопросторова та символічна інженерія суспільства: до річниці Голодомору та Масових репресій : Міжнародна наукова конференція,10-11 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : КНУБА, 2018. – С. 72–75.

Коцюбанська, О. О. Кондитерські фабрики західної України в контексті експорту харчових технологій (друга половина ХІХ-перша третина ХХст.) / О. О. Коцюбанська // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 109.

Коцюбанська, О. О. Харчова промисловість України в контексті революційних перетворень 1917–1921 рр / О. О. Коцюбанська // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси – С. 20.

Левицька, Н. М. Фінанси та податки в державі Б. Хмельницького / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Історія торгівлі, податків, мита : ХІІ Міжнародна конференція, 25-26 жовтня 2018 р., м. Дніпро. – 2018. – С. 10–13.

Левицька, Н. М. Еллінізм в українській дійсності (від стародавніх часів до ХІХ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // VIRTUS. – 2018. – № 21. – С. 255–259. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29722/1/1.pdf