Чугаєва Наталія Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
43

Перелік опублікованих документів:

Chuhaieva, N. Robotization in modern society from the psychological point of view [Електронний ресурс] / N. Chuhaieva // Технології розвитку інтелекту. – 2022. – Том 6, № 1 (31). – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40078/1/585-856-1-PB.pdf

Півторацька, А. Психологія успішності  технолога харчової промисловості / А. Півторацька, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 332-333.

Чугаєва, Н. Ю. Здобутки кондитерської галузі: психологічний підхід / Н. Ю. Чугаєва // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі / Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 15-16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С.106.

Чугаєва, Н. Ю. Перспективи вивчення психологічних дисциплін для HR / Н. Ю. Чугаєва // Технології розвитку інтелекту. – 2022. – Том 6, № 2(32). – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40079/1/603-911-1-PB.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні тенденції розвитку м'ясопереробної галузі в контексті індустрії гостинності Н. Ю. Чугаєва / Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ,2022. – С.141-142.

Чугаєва, Н. Ю. Психологія реклами мінеральної води / Н. Ю. Чугаєва, В. Ю. Шиліна // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 97.

Чугаєва, Н. Ю. Психологія харчових звичок різних країн світу / Н. Ю. Чугаєва / Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 83-84.

Чугаєва, Н. Ю. Роботизація в сучасному суспільстві з точки зору психології / Н. Ю. Чугаєва // Технології розвитку інтелекту. – 2022. – Том 6, № 1(31). – DOI: http://doi.org/10.31108/3.2022.6.1

Шиліна, В. Ефективність психологічних прийомів для створення рекламних повідомлень у соціальних мережах / В. Шиліна, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 3. – С. 334.

Chuhaieva, N. Psychological characteristics of university applicants` groups [Електронний ресурс] / N. Chuhaieva // Socialization & Human Development. – 2021. – Vol. 3, № 1. – P. 44-52. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40075/1/9-20.pdf

Дунаєва, А. Психологія в експертизі харчової промисловості А. / Дунаєва, Н. Ю. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 481.

Кемська, В. Механізми взаєморозуміння лідера і групи / В. Кемська, Н. Ю. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 482.

Чугаєва, Н. Ю. Гастрономічний туризм: київські психологічні тренди та інновації / Н. Ю. Чугаєва // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 32–34.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні основи професійної взаємодії людей та роботів: прогноз на майбутнє [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Технології розвитку інтелекту. – 2021. – Т. 5. – № 2 (30). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36910/1/22.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні передумови розвитку кондитерської галузі / Н. Ю. Чугаєва // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м Київ / Національний університет харчових технологій ; Об’єднання УКРХЛІБПРОМ ; Асоціація УКРКОНДПРОМ ; АККО Інтернешнл. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 131.

Чугаєва, Н. Ю. Психологія харчових звичок здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання / Н. Ю. Чугаєва // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 100–101.

Чугаєва, Н. Ю. Психологія харчової промисловості як фактор підготовки сучасних фахівців харчових технологій [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Технології розвитку інтелекту. – 2021. – Т. 5. – № 1 (29). – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36909/1/11.pdf

Шиліна, В. Перспективи розвитку маркетингу та PR на основі «кліпової» моделі мислення споживача / В. Шиліна, Н. Ю. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 483.

Шиліна, В. Психологічні особливості навчання студентів-маркетологів у віртуальному середовищі / В. Шиліна, Н. Ю. Чугаєва // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 212–215.

Чугаєва, Н. Використання психологічних принципів як запорука успішної реклами / Н. Чугаєва, В. Шиліна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 481.

Чугаєва, Н. Візуальна психодіагностика / Н. Чугаєва, А. Дунаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 478.

Чугаєва, Н. Психологічні особливості он-лайн туризму / Н. Ю. Чугаєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 98.

Чугаєва, Н. Психологія харчування / Н. Чугаєва, Д. Радкович // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 479.

Чугаєва, Н. Ю. Роль педагога-наставника  в освітній соціалізації в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства : VIІ Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 128-129. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40074/1/5.pdf

Чугаєва, Н. Феномен жіночого лідерства в менеджменті та підприємництві / Н. Чугаєва, К. Сніжко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 480.

Chuhaieva, N. Yu. Dictionary of psychological terms : словник / N. Yu. Chuhaieva ; Нац. ун-т харч. технол. – Кyiv : NUFT, 2019. – 27 p.

Chuhaieva, N. Yu. "Psychology of food industry chief" as a factor of educational socialisation of future technologists / N. Yu.Chuhaieva // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : ІІ Міжнародна конференція, 12-15 листопада 2018 р. – Гельсінкі : Університет Аалто, 2019. – С. 199–201.

Ващенко, А. Психологія організації відпочинку керівника харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. Ващенко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 521. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34613/1/vashchenko_chugaeva.pdf

Гайдуков, Д. Психологія маркетингу [Електронний ресурс] / Д. Гайдуков, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 522. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34614/1/gaidukov_chugaeva.pdf

Демчук, І. Позитивний вплив продуктів консервування на ділове спілкування / І. Демчук, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 523.

Кириченко, В. О. Психологічні способи подолання стресу як фактор підвищення результативності діяльності керівника підприємства харчової промисловості / В. О. Кириченко, Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 146–147.

Михалевич, А. Психологічні особливості наукової творчості студентів [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 520. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29252/1/jpg2pdf%20%287%29.pdf

Нечипоренко, Д. Психологія кольору в рекламі / Д. Нечипоренко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 524.

Орліченко, М. С. Психологічні аспекти лідерства в управлінні результативністю діяльності підприємств харчової промисловості / М. С. Орліченко, Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 156–157.

Пілявська, К. Психологія управління в харчовій промисловості / К. Пілявська, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 525.

Сиволобова, Я. А. Психологічні особливості сприйняття лідера сучасного підприємства харчової промисловості / Я. А. Сиволобова, Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 162–164.

Сніжко, К. В. Психологічні аспекти жіночого лідерства в менеджменті підприємств харчової промисловості / К. В. Сніжко, Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 105–106.

Фещук, Л. Харчування і депресія / Л. Фещук, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 526.

Хімченко, О. Позитивний вплив молочних продуктів на психічне здоров’я людини / О. Хімченко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 527.

Чугаєва, Н. Ю. Вивчення «Психології керівника харчової промисловості» як чинник освітньої соціалізації майбутніх технологів / Н. Ю. Чугаєва // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства : VI Міжнародна науково-практична конференція. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 166–167.

Чугаєва, Н. Ю. Віртуальний туризм: психологічні інновації [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : VIII Всеукраїнська науково-практична конференція, 19-20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 241. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34612/1/innovatsii.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Здорове харчування молоді: психологічні аспекти / Н. Ю. Чугаєва // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 120–1521.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічна підготовка фахівців як перспектива розвитку кондитерської галузі / Н. Ю. Чугаєва // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі: Міжнародна науково-технічна конференція, 10-11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 159.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні перспективи професійного розвитку фахівців з водопідготовки у харчових виробництвах / Н. Ю. Чугаєва // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 101.

Чугаєва, Н. Ю. Роль психології у вирішенні проблем інженерної біотехнологічної освіти в технічному університеті / Н. Ю. Чугаєва // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації : ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 100.

Chuhaieva, N. Psychology of food industry chief as a factor of educational socialization of future technologists [Electronic resourse] / N. Chuhaieva // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : ІІ міжнародна конференція : матеріали. – Дніпро : Гельсінкі, 2018. – C. 199–201. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28938/1/

Psychology%20of%20food%20industry%20chief%20as%20a%20factor%

20of%20educational%20socialization%20of%20future%20technologists.pdf

Chuhaieva, N. Education of specialists of food technologies as a function of the teacher-tutor in higher educational institution / N. Chuhaieva // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 квітня 2018 р. – Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2018. – С. 216–218. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40073/1/4.pdf

Михалевич, А. Психологія сміху [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29581/1/50%202018.pdf

Мурай, А. Професійні прийоми інтерпретації невербальної поведінки особистості в управлінні персоналом / А. Мурай, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 117.

Нечипоренко, Д. Психологічні методи в маркетингу / Д. Нечипоренко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 118.

Омельченко, Є. Психологія самоконтролю емоцій студента / Є. Омельченко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 119.

Скуйбіда, В. Психологія успіху / В. Скуйбіда, Н. Чугаєва // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 164.

Черевко, М. Роль психодіагностики в управлінні персоналом / М. Черевко, Н. Чугаєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. - К. : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 120.

Чугаєва, Н. Ю. Діяльність педагога-наставника як основа розвитку конкурентоспроможного фахівця / Н. Ю. Чугаєва // Управління якістю підготовки фахівців : XXІІІ Міжнародна науково-методична конференція, 19-20 квітня 2018 р., м. Одеса. – Одеса : ОДАБА, 2018. – Ч. 1. – С. 113. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40077/1/7.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Перспективи розвитку водопідготовки у харчових виробництвах: психологічний підхід / Н. Ю. Чугаєва // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : ІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 19–20 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – 2018. – С. 99–100.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічна культура харчування студентів / Н. Ю. Чугаєва // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-технічна конференція, 14-15 листопада 2018 р., м. Київ. – С. 155–157.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічна підготовка майбутніх маркетологів як чинник їх освітньої соціалізації / Н. Ю. Чугаєва // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації : І Міжнародна науково-практична конференція, 24 квітня 2018 р., м. Одеса. – Одеса, 2018. – C. 248-250. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40080/1/14.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні аспекти лідерства в управлінні результативністю діяльності підприємств харчової промисловості / Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК, 21-22 листопада 2018р., м. Київ. – С. 156–157.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні особливості підготовки спеціалістів розвитку туристичного бізнесу в Україні та світі // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 67–69.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні особливості сприйняття лідера сучасного підприємства харчової промисловості / Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК, 21-22 листопада 2018р., м. Київ. – С. 162–164.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні перспективи розвитку кондитерської галузі / Н. Ю. Чугаєва // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : Міжнародна науково-технічна конференція, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – C. 170.

Чугаєва, Н. Ю. Психологічні способи подолання стресу як фактор підвищення результативності діяльності керівника підприємства харчової промисловості / Н. Ю. Чугаєва // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК, 21-22 листопада 2018 р., м. Київ. – С. 146–147.

Чугаєва, Н. Ю. Роль психології у вирішенні проблем інженерної біотехнологічної освіти в технічному університеті / Н. Ю. Чугаєва // Біотехнологія: досвід, традиції та інновації. – 2018. – С. 100.

Якубенко, В. Авторитет керівника як особистості / В. Якубенко, Н. Чугаєва // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 32.

Chuhaieva, N. Innovational tendencies of teaching psychology in technical university [Electronic resourse] / N. Chuhaieva // Інноваційні технології в науці та освіті : Європейський досвід : матеріали Міжнародної конференції, 21-24 листопада 2017 р м. Відень. – Дніпро, 2017. – Т. ІІ. – C. 170–173. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28937/1/

Innovational%20tendencies%20of%20teaching%20psychology%20in%

20technical%20university.pdf

Chuhaieva, N. Psychological qualities of the teacher-tutor as a base of the quality of students` education [Електронний ресурс] / N. Chuhaieva // Acta Universitatis Pontica Euxinus: Special edition. – 2017. – Technical University Varna, 2017. – P. 384–389. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40083/1/3.pdf

Чугаева, Н. Ю. Значение психологии пищевой промышленности в подготовке современных специалистов [Электронный ресурс] / Н. Ю. Чугаева // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей III Международной научно-практической конференции, 23-24 марта 2017 г., Минск / под общ. ред.: В. Я. Груданова. – Минск : БГАТУ, 2017. – С. 444. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28936/1/

The%20value%20of%20psychology%20of%20food%20industry%

20in%20the%20preparation%20of%20modern%20specialists.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Комплекс методичних засобів дослідження психологічних якостей педагога-наставника ВНЗ, що позитивно впливають на ефективність освітньої соціалізації студентів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали науково-практичної конференції, 28 жовтня 2017 р,. м. Харків. – Харків : Діса плюс, 2017. – С. 131. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40076/1/6.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Оптимізація соціалізуючої взаємодії педагогів-наставників зі студентами: науково-методичні основи [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2017. – № 1 (5). – Вип. 5. – C. 146–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28935/1/

Optimization%20of%20socializing%20interaction%20of%20the%20teacher-tutors%20with%20students%20scientific%20and%20methodological%20foundations.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Психологія формування позитивних харчових звичок як чинник професійного становлення студента [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 155. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24149/1/58.pdf

Чугаєва, Н. Ю. Освітня соціалізація молоді як запорука удосконалення управління підприємствами [Електронний ресурс] / Н. Ю. Чугаєва // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 164–166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23240/1/54.pdf