Буравченкова Світлана Борисівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р. )

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
41

Перелік опублікованих документів:

Буравченкова, С. Б. Взаємовідносини гетьманського уряду і кримського краєвого уряду влітку 1918 року / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Олександр Федьков – авторитетний дослідник, провідний вчений, рушій історичної освіти : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора О. М. Федькова, 11 лютого 2022 р. – Кам’янець-Подільський, 2022.

Буравченкова, С. Б. До питання історії виникнення і розвитку нового театрального мистецтва (кінець XIX – початок XX ст.) / С. Б. Буравченкова // Олександр Федьков – авторитетний дослідник, провідний вчений, рушій історичної освіти : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 60-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора О. М. Федькова, 11 лютого 2022 р. – Кам’янець-Подільський, 2022.

Буравченкова, С. Б. До питання вивчення історії остарбайтерів у роки другої світової війни в умовах дистанційного навчання / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 132–135.

Буравченкова, С. Б. Культурно - історичні питання як приклад міждисциплінарних досліджень / С. Б. Буравченкова // Досвід викладання і вивчення гуманітарних предметів у вищих навчальних закладах : Всеукраїнська науково-методична конференція, 1–4 листопада 2021 р. – Маріуполь : Маріупольський державний університет, 2021.

Боровко, С. Людвіг ван Бетховен – грані геніальності генію музики / С. Боровко, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 435.

Буравченкова, С. Б. Образ святого Олександра Невського в іконописі та у творах світського образотворчого мистецтва: історико-культурна ретроспектива / С. Б. Буравченкова // Збірник наукових праць Маріупольського державного університету. – 2021.

Буравченкова, С. Б. Пальміра Півдня – синтез історії, культури та вивчення досвіду державотворення / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Збірник наукових праць Маріупольського державного університету. – 2021.

Буравченкова, С. Б. Творча спадщина Ф. М. Достоєвського у контексті гармонізації духовних і раціональних начал / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Збірник наукових праць Маріупольського державного університету. – 2021.

Яворська, М. Моцарт: видатний музичний геній світу / М. Яворська, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 436.

Бондар, Б. Михайло Гордійович Дерегус (1904 – 1997 рр.) / Б. Бондар, С. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 441.

Потієнко, Т. Маловідомі кольори Ренесансу – художник Жорж де Латур (1593 – 1652 рр.) / Т. Потієнко, С. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 439.

Профатило, Л. Вічний Київ у вогненні роки війни (до 75-річчя Великої перемоги) / Л. Профатило, С. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 420.

Романюк, В. Михайло Щепкін: вільний на сцені / В. Романюк, С. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 86 Міжнародної наукової конференції, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 440.

Башинська, Ю. В. Готика як стиль в архітектурі [Електронний ресурс] / Ю. В. Башинська, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 407. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28984/1/2.pdf

Башинська, Ю. Готика як стиль в архітектурі / Ю. Башинська, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 441.

Буравченкова, С. Б. Роберт Мугабе – державницьке й політичне обличчя Африки / С. Б. Буравченкова // Політичні транформації на Африканському континенті : Міжнародна науково-практична конференція, 16 квітня 2019 р. – Політологічний вісник, Вид-во Амфора. – 2019. – С. 121–133.

Буравченкова, С. Б. Сторінки історії і діяльності «Левада-Центру» - одного із засновників теперішньої експертної діяльності у вивченні суспільно-політичних процесів на пост-радянському просторі / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Соціологія, методи, маркетинг. – 2019. – № 6. – С. 101–114.

Єгоров, А. Президент Національної академії наук України, академік Борис Патон (До ста років від дня народження) / А. Єгоров, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 426.

Єгоров, А. Ю. Президент Національної академії наук України, академік Борис Патон (До ста років від дня народження) [Електронний ресурс] / А. Ю. Єгоров, С. Б. Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної Ювілейної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 392. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28993/1/1.pdf

Курас Іван Федорович: доктор історичних наук, професор, академік НАН України : біобібліографічний покажчик : до 80-річчя з дня народження / [уклад. : О. З. Силка, Л. І. Синявська] ; авт. вступної статті: С. Б. Буравченкова, Н. М. Левицька. – 2-е вид., доп та перероб. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2019. – 114 с. – (Бібліографія вчених України ; вип. 14).

Буравченкова, С. Б. До питання історичного походження проблеми контролю над виконанням умов Договору про Нерозповсюдження ядерного озброєння / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Держава і право. – 2018. – № 5. – С. 47-59.

Буравченкова, С. Б. Національно-культурні проекти в контексті революції початку ХХ ст. / С. Б. Буравченкова // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси. – 2018. – С. 12.

Буравченкова, С. Б. Політика міжнародного нейтралітету: історична ретроспектива / С. Б. Буравченкова, А. І. Курас // Політологічний вістник. – 2018. – № 4. – С. 67–81.

Буравченкова, С. Б. Історичні проблеми вивчення регіональної історії України / С. Б. Буравченкова // Держава і право. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018 р. – С. 171–184.

Буравченкова, С. Б. Національно-культурні проекти в контексті революції початку ХХ ст / С. Б. Буравченкова // Революційні потрясіння початку ХХ ст. в Європі: геополітичний, соціокультурний і антропологічний виміри : ІІ Міжнародна науково-практична конференція (із нагоди 100-ї річниці Української революції 1917–1921 рр.), 20-21 квітня 2018 р., м. Черкаси. – С. 12.

Буравченкова, С. Б. Погляди на політику безпеки у програмах політичних партій на виборах / С. Б. Буравченкова // Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми : Міжнародна наукова інтернет-конференція, 29 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 65.

Васильчук, А. Гетьманат Павла Скоропадського у 1918 році – розвиток у вирі революції (до сторіччя Української Держави) / Альона Васильчук, Світлана Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 13.

Зелепухіна, А. Смольний інститут шляхетних дівчат - початок жіночої освіти в країні Анастасія Зелепухіна, Світлана Буравченкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 36.

Курас, А. І. До питання регіональних владних повноважень в країнах світу – досвід для України / А. І. Курас С. Б. Буравченкова // Держава і право. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018 р. – С. 352–364.