Шеманська Євгенія Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
1
41
4
25

Перелік опублікованих документів

Демидова, А. О. Хімічне дезодорування рослинних олій / А. О. Демидова, Є. І. Шеманська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 331.

Мікробіологічний моніторінг – запорука отримання якісних та безпечних молочних продуктів для дитячого харчування / І. В. Левчук, І. М. Соловей, О. А. Кручек, Є. І. Шеманська // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : тези доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, м. Київ, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 87–88.

Study on antioxidants extraction from oak bark and their use for oxidation stability of sunflower oil / А. Demidova, T. Nosenko, V. Bahmach, E. Shemanska, S. Molchenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 3. – P. 552–563.

Демидова, А. О. Дослідження можливості дезодорування соняшникового лецитину / А. О. Демидова, Ф. Ф. Гладкий, Є. І. Шеманська // Наукові праці НУХТ 2021. – Т. 27, № 4. – С. 199–208.

Демидова, А. О. Одоруючі речовини рослинних олій та методи їх вилучення / А. О. Демидова, Є. І. Шеманська // Харчова промисловість. – 2021.

Контроль якості молока та молочних безлактозних продуктів для дитячого харчування за вмістом лактози / І. В. Левчук, В. А. Кіщенко, О. В. Голубець. Н. С. Русаєва, Є. І. Шеманська // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 85–86.

Метод контролю безпечності продуктів для дитячого харчування за вмістом 3-монохлорпропан1,2-діолу та гліцидолу / І. В. Левчук, Ю. С. Михайлов, Г. А. Блінова, Є. І. Шеманська // Здорове харчування дітей в Україні — запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 72–74.

Пазюк, В. Раціональні режими сушіння ріпаку [Електронний ресурс] / Вадим Пазюк, Євгенія Шеманська, Даша Пазюк // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2021. – № 3 (114). – С. 98–103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37129/1/114%283%29.pdf

Пазюк, Д. Дослідження режимів сушіння насіння ріпаку / Д. В. Пазюк, Є. І. Шеманська, А. О. Демидова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2021) : тези доповідей XXIX Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2021 р. – Харків : НТУ «ХПІ». – С. 211.

Пазюк, Д. Низькотемпературне сушіння насіння ріпаку / Д. Пазюк, Є. І. Шеманська, В. Пазюк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 304–305.

Пазюк, Д. Низькотемпературне сушіння насіння ріпаку / Д. Пазюк, Є. І. Шеманська, В. Пазюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 345.

Питання визначення ефірів 3-мсpd та гліцидилових жирних кислот в кондитерських виробах. Гармонізація міжнародних стандартів ISO 18363-1, ISO/DIS 18363-2, ISO 18363-3 / І. В. Левчук, О. В. Голубець, Г. А. Блінова, Є. І. Шеманська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 96–97.

Аспекти визначення якості та складу ефірної олії в складі косметичних засобів / Б. Путятін, І. Левчук, О. Голубець, Є. Шеманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.– Ч. 1. – С. 321.

Бордюжа, В. Удосконалення технології твердих духів / В. Бордюжа, Є. Шеманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 334.

Касьяненко, Л. М. Одержання мастил із жирової сировини [Електронний ресурс] / Л. М. Касьяненко, І. М. Демидов, Є. І. Шеманська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 53–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32583/1/OBTAINING%20LUBRICANTS%20BASED%20ON%20FATTY%20RAW%20MATERIALS.pdf

Касьяненко, Л. М. Розробка технології одержання мастильних матеріалів на основі соняшникової олії / Л. М. Касьяненко, І. М. Демидов, Є. І. Шеманська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 277–278.

Рущак, О. Розробка рецептур косметичних олій / О. Рущак, Є. Шеманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 331

Шеманська, Є. І. Актуальні питання розвитку виробництва рослинних олій в Україні // Є. І. Шеманська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 103.

Шеманська, Є. І. Технологічні режими пресування олійних культур родини хрестоцвітих [Електронний ресурс] / Є. І. Шеманська, Н. В. Мачин // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 224–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32123/1/TECHNOLOGICAL_MODES_OF_CRUCIFERAE_OIL_SEEDS_PRESSING.pdf

Сonditions for the obtaining of tocopherols from deodorizing distillates of sunfloweroil / A. Demydova, T. Nosenko, E. Shemanska, S. Molchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7. – № 2. – Р. 198–206. DOI: 10.24263/2310- 1008-2019-7-2-4

Демидова, А. Дослідження гідролізу соняшникового шроту / А. Демидова, Є. Шеманська, О. Мочалов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 421.

Демидова, А. О. Дослідження впливу умов рафінування на утворення 2, 3-mcpd-ефірів і ефірів гліцидолу в рослинних оліях / А. О. Демидова, Є. І. Шеманська, М. М. Андросова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 411–412.

Мачин, Н. Дослідження технологічних умов холодного пресування насіння ріпаку / Н. Мачин, Є. Шеманська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 424.

Подольна, М. О. Підбір емульгаторів та розробка дієтичного майонезу / М. О. Подольна, Є. І. Шеманська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 407–408.

Подольна, М. Розробка майонезних соусів функціонального призначення / М. Подольна, Є. Шеманська / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 427.

Шеманська, Є. І. Спосіб отримання олій методом холодного пресування / Є. І. Шеманська, Н. В. Мачин // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 403–404.

Шеманська, Є. І. Технологічні режими пресування олійних культур родини хрестоцвітих / Є. І. Шеманська, Н. В. Мачин // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6.