Романовська Тетяна Іванівна

ORCID ID: 0000-0003-3364-2408

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
4
2
172
6
125

Перелік опублікованих документів

Funkcjonalne produkty zawierające lipid w produkcji rzemiosłowej dla HoReCa / T. Romanovska, M. Osejko, W. Szewczyk // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 травня 2023 р., м. Київ. – С. 164–165.

Гиренко, В. М. Застосування воску бджолиного в косметичних засобах / В. М. Гиренко, Т. І. Романовська // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 травня 2023 р. – Хмельницький, ХНТУ. – С. 41–43.

Гиренко, В. Сировина та способи отримання воскоподібних сполук / В. Гиренко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 342.

Романовська, Т. І. Вплив способу добування олії на її показники безпечності / Т. І. Романовська, М. І. Осейко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 200–201.

Романовська, Т. Нутриціологічні аспекти профілактики та відновлення організму в складних життєвих умовах / Т. Романовська, М. Осейко, В. Шевчик // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 жовтня 2023 р., м. Київ. – С. 105–108.

Романовська, Т. Оздоровчий ліпідовмісний раціон харчування для військовослужбовців / Т. Романовська, М. Осейко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2023 р., м. Київ. – С. 107–108.

Романовська, Т. Особливості складу оздоповчих продуктів у системній концепції здоров’я / Т. Романовська, М. Осейко, В. Шевчик // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 червн я 2023. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 81.

Романовський, Н. О. Фізична природа міцелоутворення у неоднорідних системах / Н. О. Романовський, Т. І. Романовська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 332–333.

Романовський, Н. Сучасне виробництво жировмісних оздоровчих продуктів / Н. Романовський, Т. Романовська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 1–2 червня 2023. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 105.

Use of lupine flour and cavbuz puree in bread technology / S. Bazhay–Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza–Kindzerska, Т. Romanovska. – Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 573–587. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-7 – Режим доступу : http://surl.li/jwsox

Жученко, М. Порівняння способів отримання ліпідів із вовни / М. Жученко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 267.

Основні вимоги до систем управління безпечністю промислового харчового виробництва / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, Н. І. Романовська, Н. О. Романовський // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 2. – С. 7–23. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39715/1/NP_2022_T28_%e2%84%962%20_%207-23.pdf

Романовська, Т. І. Білкововмісні харчові продукти / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, В. І. Шевчик // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : тези доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, м. Київ, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 71.

Романовська, Т. І. Воски - структуроутворювачі продуктів / Т. І. Романовська, Н. О. Романовський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 321.

Романовська, Т. І. Восковмісні харчові продукти / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, В. І. Шевчик // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39–40.

Романовська, Т. І. Засадничі підходи щодо методів контролю жировмісних продуктів / Т. І. Романовська, Н. О. Романовський // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО «МАН», 2022. – С. 93–94.

Романовська, Т. І. Застосування восків у харчових продуктах / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, В. С. Калина // Теоретичні та практичні питання аграрної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 100-річчя Дніпровського державного аграрно-економічного ун-ту (ДДАЕУ), м. Дніпро, 18 травня 2022 р. – Дніпро : ДДАЕУ, 2022. – Ч. 1. – С. 300-302.

Романовська, Т. І. Принципи виробництва безпечного харчового продукту / Т. І. Романовська, Н. І. Романовська, Н. О. Романовський // Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. – 2022. – Том 1, № 1. – Режим доступу :  http://surl.li/jwrai

Романовська, Т. І. Удосконалення рецептури  низькокалорійного майонезу, збагаченого білком / Т. І. Романовська, А. Ю. Ледюк // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО «МАН», 2022. – С. 81.

Романовська, Т. І. Фізичні аспекти утворення олійних гелів / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, Н. О. Романовський // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 4. – С. 118–126.

Романовський, Н. О. Міжмолекулярні взаємодії під час визначення вмісту вільних жирних кислот / Н. О. Романовський, Т. І. Романовська // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30-31 травня 2022 р. – Львів : Львівський науковий форум, 2022. – С. 53–54.

Романовський, Н. О. Фізична суть процесів добування олії / Н. О. Романовський, Т. І. Романовська // Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 18 листопада 2021 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 76–77.

Костенко, А. Фітостероли олій та їхнє застосування у харчуванні / Артем Костенко, Юлія Чумак, Тетяна Романовська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 348.

Наукові основи екоолій, ліпідовмісних компо-зицій, біодобавок і препаратів в системі профілактики захворювань та оздоровлення населення в дитячому і дорослому віці / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, В. І. Шевчик, О. В. Покришко, Н. А. Сова // Здорове харчування дітей в Україні — запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 64–66.

Осейко, М. І. Екоолії з нетрадиційних олійних культур / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 91.

Осейко, М. І. Стероли ліпідів вовни як поліфункціональна добавка у продуктах і препаратах / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2 квітня 2021 р. – Харків, : Національний фармацевтичний університет, 2021. – С. 152.

Романовська, Т. І. Антиоксиданти і прооксиданти у оздоровчому і дієтичному харчуванні / Т. Романовська, М. Осейко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 38–39.

Романовська, Т. І. Безпечність сучасних косметичних засобів із використанням ланоліну / Т. Романовська, М. Осейко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 30 квітня 2021 р. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. – С. 92–93.

Романовська, Т. І. Пігменти, супутні ліпідам з овечої вовни / Т. І. Романовська, М. І. Осейко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 298–299.

Романовський, Н. Використання електрофізичних властивостей дифільних харчових добавок / Н. Романовський, Т. Романовська // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 39–40. – Режим доступу :  http://surl.li/jwqzt

Шевчик, В. І. Харчові добавки в антихолестериновій дієті для нейтралізації постковідного синдрому / В. Шевчик, М. Осейко, Т. Романовська // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 26–29.

Шевчик, В. І. Якість і безпечність харчових продуктів, дієтичних добавок і препаратів у системній профілактиці здоров’я і відновленні організму в умовах пандемії / В. І. Шевчик, М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 129–131.

Oseyko, M. Justification of the amino acid composition of sunflower proteins for dietary and functional products / M. Oseyko, T. Romanovska, V. Shevchyk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9. – № 2. – Р. 394-403. DOI: 10.24263/2304- 974X-2020-9-2-11. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39718/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL_V.9%20Is.2_2020_%20394-403.pdf

Гуріна, І. Способи очищення вовни / І. Гуріна, О. Дубас, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С.326.

Бажай-Жежерун, С. А. М’ясо-рослинні консерви оздоровчого спрямування [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Т. І. Романовська, О. Д. Дячук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ: НУХТ, 2020. – С. 25–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33915/1/2.pdf

Бажай-Жежерун, С. А. Спосіб перероблення зерна пшениці та тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Т. І. Романовська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – C. 136–141. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34407/1/%d0%a1%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0.pdf

Кашпуровська, Т. Фізико-хімічні характеристики ліпідних екстрактів / Т. Кашпуровська, М. Осейко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р.– Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 325.

Мітленко, А. Аспекти технології функціонального крему на основі біологічно активної композиції / А. Мітленко, М. Осейко, Т. Романовська // Наукові здобутки молод і– вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 330.

Осейко, М. І. Зміни амінокислотого складу продуктів переробки соняшнику / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, В. І. Шевчик // Food chemistry, modern methods for production of food additives and packaging materials : conference, 7-9 October 2020 y. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Р. 36.

Профілактика, здоров'я, екопродукти і препарати в системі ктіол®/ М. І. Осейко, В. І. Шевчик, Т. І. Романовська, О. В. Покришко, Н. А. Сова // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 80.

Романовська, Т. І. Перспективи використання ліпідів у ресторанному бізнесі / Т. І. Романовська, М.І. Осейко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С.121.

Романовська, Т. Сучасне виробництво і розвиток добування ліпідів з вовни / Т. Романовська, М. Осейко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 59.

Романовська, Т. Застосування ліпідів з вовни у сучасних косметичних засобах / Т. Романовська, М. Осейко // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 59.

Романовська, Т. І. Комплексна технологія обробки вовни / Т. І. Романовська, М. І. Осейко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 299-300.

Романовська, Т. І. Функціональні жировмісні продукти / Т. І. Романовська, М. І. Осейко, С. А. Бажай-Жежерун // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan Print, 2020. – С. 155. – Режим доступу : http://surl.li/iaedb

Rational modes of wool scouring [Electronic resource] / T. Romanovska, М. Oseiko, S. Bazhay-Zhezherun, O. Yarmolitska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. Vol. 7. Is. 2. ─ Р. 307-316. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31572/1/Rational%20modes%20of%20wool%20scouring.pdf

Yarmolitska, O. Influence of technological factors on the properties of oil-fat composition (OFC KTIOL) [Electronic resource] / O. Yarmolitska, N. Oseyko, T. Romanovska // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 85 International scientific conference of young scientists and students, April 11–12, 2019. Book of abstracts. – Kyiv, NUFT. – P. 55. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29486/1/Influence%20of%20technological%20factors%20on%20the%20properties%20of%20oil-fat%20composition%20%28OFC%20KTIOL%29.pdf

Бажай-Жежерун, С. І. Використання біологічно активованого зерна для виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун., Т. І. Романовська, М. М. Антонюк // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19–20 березня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – С.77–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29196/1/2.pdf

Кашпуровська, Т. Властивості стеролів тваринного походження [Електронний ресурс] / Т. Кашпуровська, О. Ярмоліцька, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 439. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29488/1/Properties%20of%20animal%20sterols.pdf

Осейко, М. Застосування ліпідів овечої вовни для функціональних косметичних засобів та фармацевтичних препаратів / М. Осейко, Т. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 40–41.

Осейко, М. І. Обґрунтування технології вилучення ліпідів з вовни / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 395–396.

Ярмоліцька, О. Дослідження впливу технологічних чинників на властивості олієжирової композиції (ОЖК КТІОЛ) [Електронний ресурс] / О. Ярмоліцька, М. Осейко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 423. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29487/1/Investigation%20of%20the%20influence%20of%20technological%20factors%20on%20the%20properties%20of%20oil-fat%20composition%20%28OFC%20KTIOL%29.pdf

Ярмоліцька, О. С. Аспекти якостіта окиснення олієжирової композиції / О. С. Ярмоліцька, М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Наукові проблеми харчових технологій та промисловоїбіотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.399–400.

Бажай-Жежерун, С. Кавбуз – перспективна сировина для виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / С. Бажай-Жежерун. Л. Береза-Кіндзерська, Т. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 62-63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29203/1/5.pdf

Патент 130384 UA, МПК A23D 7/00 (2018.01) Соняшниково-соєва олійна композиція [Електронний ресурс] / Осейко М. І., Єрмаков М. О., Романовська Т. І.; власник Національний університет харчових технологій – № u 2018 05347; заявл. 15.05.2018; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29668/1/mag_Yermakov_PKM_Sonyashnykovo-soeva_Oliina_Kompozyciia.pdf

Романовська, Т. Пігменти темнозабарвлених олій у оздоровчих харчових продуктах [Електронний ресурс] / Т. Романовська, Осейко М., С. Бажай-Жежерун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 92–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29207/1/9.pdf

Ярмоліцька, О. Дослідження антиокислювальної здатності ланоліну в системі КТІОЛ [Електронний ресурс] / О. Ярмоліцька М. Осейко, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018 р. – Ч.1. – С. 424. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28542/1/Investigation%20of%20the%20antioxidant%20capacity%20of%20lanolin%20in%20the%20KTIOL%20system.pdf

Ярмоліцька, О. С. Особливості фізико-хімічних властивостей ланоліну [Електронний ресурс] / О. С. Ярмоліцька, М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 6–7 листопада 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018 р. – С. 254. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28543/1/Features%20of%20physico-chemical%20properties%20of%20lanolin.pdf

Oseiko, M. Functional products and preparations in the systemic concept of health [Electronic resource] / M. Oseiko, V. Shevchyk, T. Romanovska // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6, Issue 4. – Р. 661–673. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28499/1/Functional%20products%20and%20preparations%20in%20the%20systemic%20concept%20of%20health.pdf

Oseiko, M. Resource saving wool washing technology [Electronic resourse] / M. Oseiko, T. Romanovska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Volume 5, Issue 2. – P. 207–216. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39716/1/Ukr%20Journal%20of%20Food%20Science_V.5%20Is.2_2017_27-37.pdf

Romanovska, T. Aspects of wet wool cleaning [Electronic resourse] / T. Romanovska, M. Oseiko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Volume 5, Issue 1. – Pp. 25-31. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39615/1/Ukr%20Journal%20of%20Food%20Science_V.5%20Is.1_2017_25-31.pdf

Бажай-Жежерун, С. А. Зміни вмісту жиру у процесі біологічного активування зерна [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Т. І. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня – Київ, 2017 - С. 88-90. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27090/1/6.pdf

Крот, В. Вибір жирових основ для м’яких маргаринів функціонального призначення [Електронний ресурс] / В. Крот, Т. Романовська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 380. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39529/1/83%20stud%20konf_Part%201_5-6%20%d0%ba%d0%b2%d1%96%d1%82%202017%20%d1%80-383.pdf

Осейко, М. Борошно з безлушпинного соняшника [Електронний ресурс] / М. Осейко, Т. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 16–18. – Режим доступу : http://surl.li/jwqpy

Осейко, М. І. Органолептичні показники якості вовняного жиру [Електронний ресурс] / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, С. А. Бажай-Жежерун // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 148. – Режим доступу : http://surl.li/iadyg

Осейко. М. І. Технологічні особливості отримання ліпідовмісних безпечних і якісних продуктів [Електронний ресурс] / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Якість і безпека харчових продуктів : pбірник тез ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2017 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 176-177. – Режим доступу :  http://surl.li/jwqqi

Осейко, М. І. Фізико-хімічні властивості вовняного жиру [Електронний ресурс] / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, О. С. Ярмоліцька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – С. 147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28544/1/PHYSICO-CHEMICAL%20PROPERTIES%20OF%20WOOL%20WAX.pdf

Осейко, М. I. Функціональний продукт в концепції ендоекології здоров’я [Електронний ресурс] / М. I. Осейко, Т. I. Романовська, В. I. Шевчик // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 192–203. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28497/1/Functional%20product%20in%20the%20concept%20of%20endoecology%20of%20health.pdf

Патент України на винахід 114235 С2. МПК (2006.01) G01N 30/14, G01N 1/34, G01N 1/40, G01N 33/03, B01D 15/08, B01D 15/42, B01D 11/02. Спосіб хроматографічного визначення воскоподібних речовин [Електронний ресурс] Власник: Національний університет харчових технологій ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27127/1/%d0%bf%d0%b0%d1%82_114235_1.pdf

Романовська, Н. І. Сталий розвиток олійножирової галузі України [Електронний ресурс] / Н. І. Романовська, Т. І. Романовська // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 180–182. – Режим доступу :  http://surl.li/jwqpe

Bazhay-Zhezherun, S. Improving the nutritional value of grains by biological activation / S. Bazhay-Zhezherun, T. Romanovska, M. A. Antoniuk // Ukrainian food journal. – 2016. – Vol.5, Issue 3. – P. 476–484. -  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39717/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL_V.5%20Is.3_2016_476-484.pdf

Бажай-Жежерун, С. А. Зміни вмісту основних енергогенних речовин у процесі біологічного активування зерна [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Т. І. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 83–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24077/1/29.pdf

Осейко, М. І. Характеристика мийних розчинів первинної обробки вовни [Електронний ресурс] / М. І. Осейко, Т. І. Романовська, Д. О. Ляховецький // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 5. – С. 245-249. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39623/1/NP_2016_T22_%e2%84%965-%20%d0%bc%d0%be%d1%8f-245-249.pdf

Патент на корисну модель, № 105866 України, МПК B01D 11/02 (2006.01). Спосіб хроматографічного визначення соскоподібних речовин / Осейко М. І., Левчук І. В., Кіщенко В. А., Романовська Т. І. – u201509125; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 105905 України, МПК D01B 3/00, D01G 9/00(2016.01). Спосіб замочування овечої вовни / Осейко М. І., Романовська Т. І., Левчук І. В., Кіщенко В. А. – u201509422; заявл. 30.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Романовська, Т. І. Отримання фосфоліпідів для харчових продуктів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / Т. І. Романовська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 92–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24081/1/32.pdf