Радзієвська Ірина Геронтіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
10
1
2
1
53
6
105

Перелік опублікованих документів

Бодяк, Ю. «Чорний список» компонентів косметичних засобів та їх вплив на огранізм людини / Ю. Бодяк, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.2. – С. 204.

Збагачення спельтового хліба ненасиченими жирними кислотами / О. В. Науменко, Т. А. Полонська, І. Г.Радзієвська, Г. С. Богдан, І. А. Гетьман, С. Л. Бокова // Продовольчі ресурси. – 2022. – Т.10, №18. – С. 90–99.

Кобилко, О. Застосування бджолиного воску в доглядовому косметичному кремі / О. Кобилко, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 273.

Кобилко, О. Розробка рецептури крему з бджолиним воском / О. Кобилко, І. Радзієвська // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 211–212.

Мельник, О. Виробництво харчових продуктів з м’яса равликів / О. Мельник, І. Радзієвська // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 72.

Радзієвська, І. Аналіз методів визначення вмісту восків у рослинних оліях / І. Радзієвська, О. Мельник, А. Маринін // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 27 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : ДТЕУ, 2022. – С. 152–155.

Радзієвська, І. Властивості обліпихової жирної олії різного походження / І. Радзієвська, О. Мельник // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 334–335.

Application of the Inverse Chronopotentiometry Method to Control the Content of Toxic Elements in Refining Production [Electronic resource] / O. Melnyk, V. Galimova, I. Radzievska, A. Marynin // Science and innovation. ‒ 2021. ‒ Vol. 17, № 4. ‒ P. 89‒96. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37118/1/11.pdf

Babenko, V. Mayonnaise with pomegranate juice for public catering establishments / V. Babenko, I. Radzievska, O. Melnyk // Innovative development of hotel and restaurant industry and foodproduction : proceedings of II International scientific and practical Internet conference, April 30, 2021. – Prague : Oktan Print, 2021. – P 10–11.

Evaluation of oxidity resistance of milk-containing products based on blending of vegetable oils [Electronic resource] / T. Belemets, I. Radzievskaya, O. Tochkova, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // Technology audit and production reserves. – 2021. – №1/3 (57). – P. 26–33. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34032/1/225530-%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%96-514391-1-10-20210227.pdf

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Technology of obtaining essential oil extracts from spicy and aromatic raw materials and their influence on meat and fish molded ready-to-cook products / L. V. Peshuk, I. I. Ibatullin, I. G. Radzievska, I. I. Simonova // Journal of chemistry and technologies. – 2021. – 29 (4). – Pp. 607–617. DOI: 10.15421/jchemtech.v29i4.244559

Васильченко, О. Розроблення рецептур косметичних безжирових кремів з шимером / О. Васильченко, І. Ґ. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 346.

Васильченко, О. Сонцезахисні креми з шимером – новинка косметичного ринку / О. Васильченко, І. Ґ. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 310–311.

Копієвський, В. Дослідження інгредієнтного складу фарби для волосся / В. Копієвський, І. Ґ. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 315–316.

Копієвський, В. Заміна пара-фенілендиаміну у окиснювальних фарбах для волосся / В. Копієвський, І. Ґ. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 350.

Мельник, О. П. Впровадження належної виробничої практики у косметичній галузі України / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Наукові праці НУХТ. ‒ 2021. ‒ Т. 27, № 5. ‒ С. 7‒12.

Мельник, О. П. Інноваційні технології в ресторанній індустрії / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2021 р. – Старобільськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2021.

Мельник, О. П. Перспективи впровадження належної виробничої практики у косметичній галузі в Україні / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 319–320.

Обгрунтування вибору натуральних емульгаторів у технології молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / Т. Белемець, І. Радзієвська, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34034/1/87_2.pdf

Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curdsbased products [Electronic resource] / T. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 4 (11-106). – P. 14–23. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32773/1/Belemets1.pdf

Melnyk, O. P. Study of the phosphatidylcholine behavior at theoil-water interface / O. P. Melnyk, I. G. Radzievska // Food Аdditives. Healthy man and human patient diet : proceedings of IХ international scientific and practical internet conference, 23 October 2020 y. – Prague : Oktan-Prints.r.o., 2020. – P. 14.

Prospects of using spinach in production technology of chapatti of wholegrain flour / Т. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // EUREKA: Life Sciences. – 2020. – № 4. – Р. 26–33.

Substantiating the optimized shelf life of pasteurized sausages with elements of active packaging / V. Pasichnyi, O. Shevchenko, O. Khrapachov, A. Marynin, I. Radzievskaya, Y. Matsuk, A. Geredchuk, M. Kuligin // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2020. – № 4/11 (106). – С. 46–54.

Гаєвська, А. Використання конопляного шроту при виготовленні рідкого косметичного мила-пілінгу / А. Гаєвська, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 328.

Мельник, О. П. Застосування люмінісцентного методу для аналізу якості тропічних та субтропічних фруктів [Електронний ресурс] / О. П Мельник, І. Г. Радзієвська // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю проф. І.В. Сирохмана, 25 вересня, 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 199–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32334/1/fruits.pdf

Мельник, О. П. Cтан води в розчинах біополімерів [Електронний ресурс] / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : book of abstracts, october 7-9, 2020. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32329/1/bio.pdf

Олесюк, В. Властивості поверхнево-активних речовин та їх використання / В. Олесюк, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 287.

Осейко, М. І. Оздоровчі інгредієнти страв ресторанного меню / М. І. Осейко, Т. І. Романовська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 201–202.

Повидайчик, Н. Властивості та застосування полісорбату 20 (Е432) / Н. Повидайчик, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 276.

Пушнова, А. Дослідження впливу способів добування на показники якості олії чорного кмину / А. Пушнова, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 324.

Радзієвська, І. Г. Проблема якості фритюрних жирів / І. Г.Радзієвська, О. М. Громова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тезиматеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. –Київ : НУХТ, 2020. – С. 292–294.

Ярмоленко, О. Виготовлення туалетного мила-пілінгу холодним методом / О. Ярмоленко, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Investigation of vegetable oils to oxidative degradation of varying degrees of saturation with tocopherol [Electronic resource] / O. Melnyk, I. Radzievska, O. Galenko, L. Peshuk // Carpathian journal of food science and technology. – 2018. – Vol. 10 (3). – С. 163–170. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32407/1/Vol_10%283%29_2018.pdf

Investigation of thesurface-active properties of phosphatidylholine / I. G. Radzievska, O. P. Melnyk, V. M. Pasichnyy, A. I. Marynin // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – № 6. – Р. 170–176.

Антиокислювальні властивості олій, отриманих з різних сортів виноградного насіння [Електронний ресурс] / Є. О. Котляр, Н. А. Ткаченко, К. С. Здоренко, І. Г. Радзієвська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 187–196. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32681/1/ANTIOXIDANT%20PROPERTIES%20OF%20OILS%20OBTAINED%20FROM%20DIFFERENT%20GRAPESEED%20VARIETIES.pdf

Антиокислювальні властивості олій, отриманих з різних сортів виноградного насіння / Є. О. Котляр, Н. А. Ткаченко, К. С. Здоренко, І. Г. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 431–432.

Дослідження поверхнево-активних властивостей фосфатидилхоліну [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2019. – № 6. – С. 170–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32408/1/phosphatidylholine%20.pdf

Камлай, І. С. Проведення аналітичного огляду дії антиоксидантів для подовження терміну зберігання напівфабрикатів в паніровці / І. С. Камлай, В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 429–430.

Кириченко, М. Використання фосфатидилхоліну як емульгатора прямих емульсій / М. Кириченко, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 428.

Луценко, Л. С. Дослідження стабільності косметичних емульсій із використанням гідрофільного емульгатора / Л. С. Луценко, І. Г. Радзієвська, В. І. Бабенко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3, Ч. 2. – С.37–41.

Патент 133853 UA, МПК A23L 13/00, A22C 11/00 (2018.01) М’ясомістка смажена ковбаса [Електронний ресурс] / Страшинський І. М, Радзієвська І. Г., Ришканич. Р. О, Малярчук О. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ – № u 201811179 ; завл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019 ; Бюл. №8, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29464/1/kovbasa.pdf

Пушнова, А. Властивості олії з плодів чорного кмину (Nigella sativa) / А. Пушнова, Д. Дятлов, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 432.

Радзієвська, І. Г. Використання олії чорного кмину у складі засобу для волосся [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, А. О. Пушнова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 164–171. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32678/1/USE%20OF%20OIL%20OF%20BLACK%20CUMIN%20IN%20THE%20COMPOSITION.pdf

Радзієвська, І. Г. Використанняолії чорного кмину у складі засобу для волосся / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, А. О. Пушнова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С.426–427.

Радзієвська, І. Сучасні підходи до безпечного складу дитячого піномийного засобу / І. Радзієвська, В. Близнюк // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 56.

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 24., № 3. – C. 199–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28889/3/Print%20Ayurveda.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 199–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31183/1/2%20%281%29.pdf

Ярмоленко, О. Низькотемпературний метод виготовлення косметичного мила-пілінгу / О. Ярмоленко, А. Панасюк, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 425.

Investigation of vegetable oils to oxidative degradation of varying degrees of saturation with tocopherol / O. Melnyk, I. Radzievska, O. Galenko, L. Peshuk // Carpathian Journal of Food Science and Technology. – 2018. - № 10(3). – Р. 163-170.

Radzievska, I. G. Two-stagetechnology for palm oil fractionation for production of cocoa buttersubstitutes / I. G. Radzievska, O. P. Melnyk, O. O. Galenko // Science andInnovation. – 2018. - № 14 (1). – Р. 36-43.

Study of the fatty acid composition of meat pastes for health and preventive purposes [Electronic resource] / O. E. Moskaluk, I. G. Radzievska, L. V. Peshuk, O. I. Gashchuk, N. I. Verba // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6–7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 156–157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31172/1/Study%20of%20the%20fatty.pdf

Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення [Електронний ресурс] / А. І. Українець, І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний // Наукові праці НУХТ. – Том 24. – №3. С. 178–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28073/3/Tom24_%e2%84%963.pdf

Аналіз жирнокислотного складу м’ясних паштетів / О. Є. Москалюк, І. Г. Радзієвська, Л. В. Пешук, О. І. Гащук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2018. – Том 24, №5. - С. 195–202. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29214/1/Analis%20of%20Fatty%20Acid%20Composition%20of%20Meat%20Pates.pdf

Пешук, Л. В. Наукові пошуки можливості стабілізації якості жирів з включенням нативної кверцетинвмісної сировини [Електронний ресурс] / Л. В. Пешук, Т. М. Іванова, І. Г. Радзієвська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 174–178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32567/1/SCIENTIFIC%20RESULTS%20OF%20THE%20POSSIBILITY.pdf

Радзієвська, І. Г. Технологія двостадійного фракціонування пальмової олії для виробництва замінників какао-масла [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, О. О. Галенко // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 1. – С. 40-49. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39608/1/05-Radzievska.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / І. Г.Радзієвська, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 259–261. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30021/1/%d0%9a%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%ba%202.pdf

Використання емульгуючих властивостей порошку яєчного жовтка у технології молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / Т. О. Белемець, Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, Є. О. Мельник, Г. В. Блінова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 2017р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 40–42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26230/1/sbirnuk.pdf

Дослідження сосисок з включенням кверцетину і нативної кверцетинвмісної сировини подовженого терміну зберігання [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, Л. В. Пешук, К. В. Зусько // Наукові праці НУХТ. – 2017. –Том 23, № 4. – С. 223–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27029/1/Investigation%20of%20sausages%20with%20quercetin%20and%20native%20quercetin-containing%20raw%20materials%20of%20extended%20shelf%20life.pdf

Мельник, О. П. Методические подходы подготовки специалистов технических специальностей [Электронный ресурс] / О. П. Мельник, И. Г. Радзиевская // Перспективы развития высшей школы : материалы X Международной науч.-метод. конф. / редкол.: В. К. Пестис [и др.]. – Гродно, Беларусь : ГГАУ, 2017. – С. 178–180. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26992/1/Print.pdf

Павленко, В. М. Науково-практичні засади вибору згущувача водної фази косметичних емульсій [Електронний ресурс] / В. М. Павленко, І. Г. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 392. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26990/1/Print%20%282%29.pdf

Радзиевская, И. Г. Опыт использования купажированных масел для обжаривания картофельных чипсов [Электронный ресурс] / И. Г. Радзиевская // Масложировая отрасль: технологии и рынок : сборник докладов Х Международной конференции, 30-31 мая 2017 г. – К. : Эксперт Агро. ‒ С. 29-30. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26989/1/Print%203.pdf

Радзієвська, І. Г. Дослідження вмісту вітамінного комплексу соняшникової олії за різних умов зберігання [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, Т. А. Полонська // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы XII Международной конференция, 30 мая – 2 июня 2016 г., Технический университет, г. Варна. – Болгария, 2016. – С. 253–256. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26991/1/Print.pdf

Шведюк, Д. А. Вплив модифікованих жирів на показники біологічної ефективності напівфабрикатів з м'яса птиці [Електронний ресурс] / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – № 3 (97). – С. 249-257. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26979/1/Print.pdf

Mathematical development program for calculation of fatty acid composition blend of vegetable oils [Electronic resource] / T. Belemets, N. Yushchenko, O. Lobok, I. Radziyevska, T. Polonskaya // Journal EUREKA: Life Sciences. – № 5. – Р. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26183/1/Belemets.pdf

Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products [Electronic resource] / T. Belemets, N. Yushchenko, O. Lobok, I. Radziyevska, T. Polonskaya // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №5/11. – P. 1–9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26206/1/B%20e%20l%20e%20m%20e%20t%20s.pdf

Yushchenko, N. Enriching fat component for cultured milk foods based on natural vegetable oils [Electronic resource] / N. Yushchenko, I. Radzievskaya, T. Belemets // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food 2016. – Kyiv : NUFT. – 2016. – P. 148. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26207/1/BOOK.pdf

Белемець, Т. О. Визначення жироутримуючої здатності емульгаторів для купажів натуральних рослинних олій [Електронний ресурс] / Т. О. Белемець, Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська // Перспективи розвитку мясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : П’ята Міжнародна науково-технічна конференція, 2016. – К. : НУХТ, 2016. – С. 141–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26229/1/pata.pdf

Бочкарев, С. В. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників білково-жирової основи для продуктів спортивного харчування [Електронний ресурс] / С. В. Бочкарев, Л. В. Кричковська, І. Г. Радзієвська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 124-126. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24143/1/47.pdf

Використання купажів натуральних рослинних олій у технології продуктів молоковмісних сирних [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, О. М. Білоцерківець, С. О. Романова, Т. О. Белемець // Продукты & игредиенты. – 2016. – №1. – С. 35–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26205/1/ingredientu.pdf

Дослідження стабільності рослинних олій та їх купажів при обсмажуванні картопляних чіпсів [Електронний ресурс] / О. А. Коваленко, В. М. Ковбаса, І. Г. Радзієвська та інші // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23). – С. 223-231. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24950/1/Skoadsrotikpokch.pdf

Патент на корисну модель, № 106868 України, МПК A23D 9/00 (2016.01), A23L19/18 (2016.01). Склад фритюрного жиру для класичних чипсів / Ковбаса В. М., Радзієвська І. Г., Коваленко О. А., Гребень Б. В., Нагорний В.Ю. – u201511033 ; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016.

Патент на корисну модель, № 107832 України, МПК A23D 9/00 (2016.01). Жир фритюрний ароматизований /Леник С. О., Радзієвська І. Г. – u201512282; заявл. 11.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.

Стійкість купажу натуральних рослинних олій під час оброблення та зберігання [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, І. Г. Радзієвська, Т. О. Белемець, М. А. Федонюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 33-35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24033/1/8.pdf