Носенко Тамара Тихонівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
3
8
2
130
6
83

Перелік опублікованих документів

Enzymatic pretreatment of plant cells for oil extraction / H. Vovk, K. Karnpakdee, R. Ludwig, T. Nosenko // Food technology and biotechnology. – 2023. – 61 (2). Pp. 160–178. DOI: 10.17113/ftb.61.02.23.7896

Nosenko, T. Enzymatic degumming influence on the oxidative stability of sunflower oil / T. Nosenko, D. Zhupanova // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 144–145.

Вовк, Г. Вплив ферментативної обробки на мікроструктуру насіння гарбуза голонасінного / Г. Вовк, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 269.

Демидова, А. О. Дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини із ягідних культур / А. О. Демидова, Т. Т. Носенко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 1. – С. 175-186.

Жупанова, Д. Вплив ензимного дегумінгу на кислотність соняшникової олії / Д. Жупанова, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, м. Київ, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 270.

Носенко, Т. Т. Ензимна гідратація соняшникової олії за допомогою нових ліпазних препаратів / Т. Т. Носенко, Д. Жупанова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 329.

Study on antioxidants extraction from oak bark and their use for oxidation stability of sunflower oil / А. Demidova, T. Nosenko, V. Bahmach, E. Shemanska, S. Molchenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 3. – P. 552–563.

Вміст MCPD-ефірів і ефірів гліцидолу в олійно-жирових продуктах / А. О. Демидова, С. М. Мольченко, І. В. Левчук, Т. Т. Носенко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 135–149.

Вплив окремих стадій рафінування на вміст МСPD-ефірів та ефірів гліцидолу в дезодорованих оліях і методи його зменшення / А. О. Демидова, Т. Т. Носенко, І. В. Левчук // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 122–133.

Демидова, А. Одоруючі речовини соняшникової олії / Анастасія Демидова, Тамара Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 339.

Носенко, Т. Т. Проблема вмісту МСPD-ефірів та ефірів гліцидолу в рафінованих оліях / Т. Т. Носенко, А. О. Демидова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 296–297.

Nosenko, T. The main trends of sustainable growth of beauty and personal care industry / Т. Nosenko // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. –Київ : НУХТ, 2020. – С. 76.

Бригунець, О. Вплив технологічних параметрів на гелеутворюючі властивості водних розчинів карбомерів / О. Бригунець, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 322

Вовк, Г. О. Вплив попередньої ферментативної обробки гарбузового насіння на вихід пресової олії та її хімічний склад / Г. О. Вовк, Т. Т. Носенко // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2020. – С. 221-223.

Вовк, Г. О. Дослідження впливу гідролітичних ферментів з протеолітичною та ксилолітичною активністю на ефективність пресового вилучення олії з гарбузового насіння / Г. О. Вовк, Т. Т. Носенко, О. В. Гудзенко // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : матеріали ХІV наукової конференції молодих вчених, 27–28 жовтня 2020 р. – Чернігів : Брагинець О. В., 2020. – С. 138-139.

Єрмаков, М. О. Стабілізація конопляної олії із насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції для використання у косметичних емульсіях / М. О. Єрмаков, О. С. Музика, Т. Т. Носенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 283-284.

Єрмаков, М. Технологія одержання множинних емульсій для косметичних засобів / М. Єрмаков, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 335.

Єфіменко, Д. Удосконалення технології ензимної гідратації фосфатидів соняшникової олії / Д. Єфіменко, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 329.

Носенко, Т. Т. Поглинальна здатність рослинних олій вультрафіолетовій області спектру / Т. Т. Носенко, Р. Максименко, Л. С. Пещера // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 279-280.

Носенко, Т. Використання мікрохвильової обробки сировини як метод інтенсифікації технологічних процесів / Т. Носенко, В. Носенко // Актуальні науково-методичні проблеми фізики та математики у закладах вищої освіти : Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція, 26-27 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 139-140.

Носенко, Т. Т. Дослідження впливу кількості вологи, внесеної підчас попередньої ферментативної обробки насіння, на ефективність вилучення пресової гарбузової олії / Т. Т. Носенко, Г. О. Вовк, О. В. Гудзенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 281-282.

Comparative study of walnut and pumpkin seeds oils biological value and oxidative stability [Electronic resource] / T. Nosenko, T. Koroluk, S. Usatuk, G. Vovk, T. Kostinova // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, Вип. 1. – С. 60-65. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29658/1/Comparative.pdf

Сonditions for the obtaining of tocopherols from deodorizing distillates of sunflower oil / A. Demydova, T. Nosenko, E. Shemanska, S. Molchenko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7. – № 2. – Р.198-206. DOI : 10.24263/2310- 1008-2019-7-2-4

Nosenko, T. Effect of hydrolytic enzymes pretreatment on the oil extraction from pumpkin seeds [Electronic resource] / T. Nosenko, G. Vovk, T. Koroluk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Is. (1). – P. 80–88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29603/1/Nosenko.pdf

Єфіменко, Д. В. Індукційний період окиснення рослинних олій з різним жирнокислотним складом [Електронний ресурс] / Д. В. Єфіменко, Т. Т. Носенко // Сучасні проблеми хімії : тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 15–17 травня 2019 р., м. Київ. - С. 177. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29654/1/1.pdf

Музика, О. Фізико-хімічні показники пресової конопляної олії / О. Музика, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 422.

Наливайко, Х. Технологічні властивості білкових продуктів переробки олійного насіння / Х. Наливайко, Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 429.

Носенко, Т. Т. Дослідження впливу попередньої ферментативної обробки на склад пресової конопляної олії / Т. Т. Носенко, Г. О. Вовк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції // матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 397–399.

Носенко, Т. Т. Окисна стабільність рослинних олій як передумова їх використання у кондитерських виробах / Т. Т. Носенко, Д. В. Єфіменко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 401–402.

Носенко, Т. Т. Современные тренды в технологиях производства и потребления растительных белков [Электронный ресурс] / Т. Т. Носенко // Масложировая отрасль : технологии и рынок : материалы XII Международной конф., 14-15 мая 2019 г., г. Киев. - C. 32-33. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29653/1/3.pdf

Носенко, Т. Т. Формування компетенцій щодо імплементації вимог Європейського Технічного регламенту косметичних засобів у підготовці технологів / Т. Т. Носенко // Special aspects of training of highly-qualified world-class experts in the technical area, Prague, Czech Republic, 2019. – P. 36–39.

Особливості складу олії із насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, О. С. Музика, Г. А. Циганкова, І. В. Левчук, І. О. Маринченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 173–180. – Режим доступу : https://bit.ly/31hwgZ5

Патент на корисну модель 133221 UA, МПК A23D 7/00 (2006). Ріпаково-кукурудзяна купажована олія / Носенко Т. Т., Бабенко В. І., Коваленко А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201810764 ; заявл. 31.10.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. 6, 2019 р.

Патент на корисну модель 133926 UA, МПК A23D 7/00 (2006). Кукурудзяно-ріпакова купажована олія / Носенко Т. Т., Бабенко В. І. , Коваленко А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201811707 ; заявл. 28.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. 8, 2019 р.

Патент 118425 UA, МПК А21D 13/80 (2017.01) Спосіб виробництва крекеру [Електронний ресурс] / Оболкіна В. І., Дзигар О. О., Носенко Т. Т., Стадник Т. Б. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201801688 ; заявл. 20.02.2018 ; опубл. 10.01.2019 ; Бюл. 1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30528/1/crackers.pdf

Сhemical composition of fenugreek hay leaves [Electronic resource] / V. Obolkina, T. Nosenko, O. Dzyhar, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Is. 3. – P. 397–408. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30512/1/fenugreek%20hay.pdf

Вплив попередньої ферментативної обробки насіння на склад пресової гарбузової олії [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, Г. О. Вовк, Т. А. Королюк, О. В. Голубець // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. - С. 244-251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29665/1/4.pdf

Оптимізація рецептури майонезних емульсій з яєчним білком [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, О. О. Кубайчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 185–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32750/1/OPTIMIZATION%20OF%20MAYONNAISE%20EMULSION%20RECIPE.pdf

Патент 127291 UA, МПК А23G 3/00 А23G 3/48 (2006.01) Спосіб виробництва крекеру [Електронний ресурс] / Оболкіна В. І., Дзигар О. О., Носенко Т. Т., Стадник Т. Б. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201801690 ; заявл. 20.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30535/1/crackers.pdf

Патент 129072 UA, МПК C11B 1/04 (2006.01), C11B 1/08(2006.01). Спосіб підготовки гарбузового насіння до вилучення олії [Електронний ресурс] / Носенко Т. Т.,  Королюк Т. А., Вовк Г. О.,  Усатюк С. І.,  Костінова Т. А.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201802519 ; заявл. 13.03.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. 20, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29085/1/pumpkin%20seeds.pdf.

Nosenko, T. T. Biological value and technological properties of oil seed proteins / T.T. Nosenko // Seed Proteins: Biochemistry, Functional Properties and Health Benefits. – 2017. – Pp. 21–40.

Nosenko, T. Comparison of biological value and technological properties of oil seed proteins / T. Nosenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Is. 2. –  Pp. 226–238. DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-2-5

New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability [Electronic resource] / T. Nosenko, E. Shemanskaya, V. Bakhmach, T. Sidorenko, A. Demydova, T. Berezka, T. Arutyunyan, D. Matukhov // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 5 (6). – С. 42–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32525/1/Bakhmach1.pdf

Вивчення вмісту біологічно активних сполук у листі монарди двійчастої з метою використання пряно-ароматичної фітосировини при створенні крекера з подовженим терміном придатності [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, Т. Т. Носенко, О. О. Дзигар, Д. Б. Рахметов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2017. - Т. 23, № 6. - С. 127-137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28357/1/monarda%20didyma.pdf

Використання газорідинної хроматографії для ідентифікації і виявлення фальсифікацї олії волоського горіха [Електронний ресурс] / Т. А. Королюк, Т. Т. Носенко, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 154-160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27248/1/Npnukht_2017_23_3_20.pdf

Дослідження воскової сировини методом БІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, В. Гедзюк, В. В. Вишняк, В. П. Домбровський, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2017 . – Ч. 2. – С. 344. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26702/1/K83.pdf

Composition and properties of partially hydrolyzed sunflower protein isolates / T. Nosenko, V. Mank, Y. Zhukova, A. Cherstva // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Is. 3. – Pp. 451–461. DOI: 10.24263/2304-974X-2016-5-3-4

Determination of moisture content in sunflower meal by reflection NIR spectroscopy [Electronic resource] / I. Hutsalo, S. Litvynchuk, T. Nosenko, V. Nosenko // 8th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : book of abstracts. – K. : NUFT, 2016. – Р. 134. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25771/1/BOOK_of_ABSTRACTS_CEFood-134-134.pdf

Effect of rape seeds microwave pretreatment on the composition and antioxidative properties of press rape oil / T. Nosenko, I. Levchuk, V. Nosenko, T. Koroluk // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Is. 1. – Pp. 7–15.

Аналіз спектрів відбивання соняшникового насіння з різним вмістом олеїнової кислоти [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, C. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. В. Манк // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п’ятої Міжнародної науково-технічної конференції , 7–8 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 165-166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25772/1/P.165-166.pdf

Використання БІЧ-спектроскопії для визначення вмісту вологи в соняшниковому шроті [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук, Т. Т. Носенко, В. В. Носенко // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції НУХТ присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, 8–10 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – C. 218-219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25362/1/218-219.pdf

Гуцало, І. В. Інфрачервоний аналіз спектрів високоолеїнового необрушеного насіння соняшника [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, С. І. Літвинчук, Т. Носенко, В. В. Манк // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології: матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 21–23 листопада. – К.: НУХТ, 2016. – С. 277-278. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25365/1/K2.pdf

Носенко, Т. Т. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій переробки насіння олійних культур [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів" / Носенко Тамара Тихонівна. – К., 2016. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23341/1/Nosenko2016.pdf