Біла Галина Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
42

Перелік опублікованих документів

Антрапцева, Н. М. Вдосконалення способів синтезу полімерних фосфатів Mn(ІІ)-Zn заданого складу / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, С. А. Волощук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 262–263.

Антрапцева, Н. М. Визначення добутку розчинності мангану(ІІ)-магнію фосфатів три гідратів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2022):  збірник тез доповідей V Міжнародної (ХV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 22–24 березня 2022 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2022. – С. 8.

Антрапцева, Н. М. Вилучення кислотного компоненту з продуктів термолізу фосфатів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, С. А. Волощук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 50–51.

Антрапцева, Н. М. Два напрями утворення твердого розчину безводних кобальту(ІІ) і цинку дифосфатів / Н. М. Антрапцева, І. І. Фількін, Г. М. Біла // Scientific World Journal. – 2022. – Is. 13, Part 1. – Pp. 76–80.

Антрапцева, Н. М. Коливання зв’язаної води в протонованих фосфатах Co(ІІ)-Mg(ІІ) / Н. М. Антрапцева, Д. В. Редько, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 30–31.

Антрапцева, Н. М. Маловідходна технологія гідратованих фосфатів кобальту(ІІ)-мангану(ІІ) / Н. М. Антрапцева, Н. Є. Кратенко, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 272–273.

Антрапцева, Н. М. Оптимізація умов одержання твердого розчину фосфатов Zn и Co(ІІ) / Н. М. Антрапцева, В. П. Третяк, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 266–267.

Антрапцева, Н. М. Особливості визначення складу твердих растворов дифосфатов двовалентних металів / Н. М. Антрапцева, В. В. Дем’яненко, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 34–35.

Антрапцева, Н. М. Синтез біологічно активних сполук з керованим вмістом мікроелементів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, С. В. Волощук // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 01 лютого 2022 р., м. Харків. – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 73–74.

Антрапцева, Н. М. Термічні властивості твердого розчину середніх цинк і магній фосфатів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, А. О. Бульба // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 24–25.

Бєлкін, Є. В. Деякі аспекти технології барвника зеленого S / Є. В. Бєлкін, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 189–191.

Біла, Г. М. Застосування інформаційних технологій у хімічній підготовці технологів харчових виробництв / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2022):  збірник тез доповідей V Міжнародної (ХV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 22–24 березня 2022 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2022. – С. 123.

Біла, Г. М. Коміркова модель для визначення наночастинок диоксиду кремнію / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 232–234.

Біла, Г. М. Контроль якості емульсійної дії харчової добавки із цукрогліцеридами / Г. М. Біла, Ю. В. Коробка, Н. М. Антрапцева // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 01 лютого 2022 р., м. Харків. – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 82–83.

Біла, Г. М. Перспективи використання нанокомпозитів для освітлення стічних вод/ Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 243–245.

Біла, Г. М. Питання безпеки емульсійних харчових систем із цукрогліцеридами / Г. М. Біла, Ю. В. Коробка, Н. М. Антрапцева // Modern Technology and Innovative Technologies. – 2022. – Is. №19, Part 1. – Pp. 87–91.

Біла, Г. М. Про застосування фосфатів для очищення промислових стічних вод / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 309–310.

Біла, Г. М. Спектроскопічні дослідження зневоднення фосфатів цинку-кобальту / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 28–29.

Біла, Г. М. Тверді розчини конденсованих фосфатів Mn(II), Co(II), Zn як основа люмінесцентних матеріалів / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева, О. А. Панченко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 250.

Коробка, Ю. В. Використання харчової добавки комплексної дії у складі соусів / Ю. В. Коробка, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, 01 лютого 2022 р., м. Харків. – Xарків : НФаУ, 2022. – С. 134–135.

Коробка, Ю. Про математичне моделювання рецептури соусів із цукрогліцеридами / Ю. Коробка, Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : Матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, Квітень-Травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 218-219.

Котельчук, А. М. Удосконалення рецептури дитячого крему з екстрактом череди / А. М. Котельчук, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 201–203.

Удосконалення технології дитячого крему з екстрактом череди / А. Котельчук, Г. Біла, А. Таволжан, Н. Антрапцева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали І-ї Міжнародної науково–практичної конференції, 30 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 215–216.

Deriy, A. On the composition of the products of interaction in the system CоCl2 – ZnCl2 – Na2HPO4 (Na3PO4) – H2O / Andrey Deriy, Nadezda Antraptseva, Galina Bila // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 203.

Кravets, V. Тhe composition of coprecipitation products of cobalt and magnesium phosphates / V. Кravets, N. Antraptseva, G. Bila // Сучасні проблеми хімії : збірка тез доповідей XXIІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 19–21 травня 2021 р. – Київ : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 63.

Turko, O. Synthesis of polymer phosphates by heat treatment of Mn (II)-Mg dihydrogenphosphates under isothermal conditions / Oksana Turko, Nadezda Antraptseva, Galina Bila // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 204.

Антрапцева, Н. М. Визначення складу продуктів теплової обробки біологічно активної добавки / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково–практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 58–59.

Антрапцева, Н. М. Дослідження складу продуктів спільного осадження гідратованих фосфатів кобальту і кальцію / Н. М. Антрапцева, Т. В. Козачук, Г. М. Біла // Стратегія якості в промисловості і освіті : XVІ Міжнародна конференція, 2–5 червня 2021 р. – Дніпро-Варна : Технічний університет м. Варна, 2021. – С. 19–24.

Антрапцева, Н. М. Методичні особливості ІЧ спектроскопічних досліджень твердих розчинів гідратованих моно- і полі фосфатів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : Всеукраїнська наукова конференція, 15 квітня 2021 р. – Житомир, 2021. – С. 9.

Антрапцева, Н. М. Обґрунтування умов синтезу біологічно активної добавки на основі Цинку-Кобальту(ІІ) фосфатів / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, М. М. Бегаль // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково–практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 56–57.

Антрапцева, Н. М. Питання вибору студентами хімічних дисциплін / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 318–320.

Антрапцева, Н. М. Про склад продуктів взаємодії Магнію гідроксокарбонату з фосфатними кислотами різного аніонного складу / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла, Д. М. Дьомін // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 145.

Бегаль, М. М. Вплив складу твердого розчину мангану(ІІ) і магнію фосфатів на його розчинність і термодинамічні характеристики / М. М. Бегаль, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Сучасні проблеми хімії : збірка тез доповідей XXIІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 19–21 травня 2021 р. – Київ : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 49.

Била, Г. Н. Использование информационных технологий в подготовке технологов пищевых производств / Г. Н. Била, Н. М. Антрапцева // Перспективы развития высшей школы : материалы XIV Международной научно–методической конференции. – Гродно : ГГАУ, 2021. – С. 64–66.

Біла, Г. М. Cпектральне дослідження стану кристалізаційної води в мангану(ІІ)-магнію гідроген фосфатах / Галина Біла, Надія Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Біла, Г. М. Використання інформаційних технологій у навчанні хімічних дисциплін / Г. М. Біла, Ю. В. Коробка, Н. М. Антрапцева // Стратегія якості в промисловості і освіті : XVІ Міжнародна конференція, 2–5 червня 2021 р. – Дніпро-Варна : Технічний університет м. Варна, 2021. – С. 231–236.

Біла, Г. М. Елементи ігрових технологій як засіб підвищення якості навчання з хімії / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2021): збірник тез доповідей IV Міжнародної (ХIV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця 23–25 березня 2021 р.

Біла, Г. М. Про деякі аспекти визначення якості комбікормів / Г. М. Біла, Ю. В. Коробка, Н. М. Антрапцева // International periodic scientific journal / Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Vol. 17. – P. 115–119.

Буров, А. А. Удосконалення складу косметичних гелів / А. А. Буров, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково–практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 70–71.

Коробка, Ю. В. Визначення поверхнево-активних речовин у дитячій косметиці / Юлія Коробка, Галина Біла, Надія Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 226.

Коробка, Ю. В. Вміст неіоногенних пар в дитячих шампунях / Юлія Коробка, Галина Біла, Надія Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Коробка, Ю. В. Моніторинг вмісту нітратів у продуктах харчування / Ю. В. Коробка, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2021 р. – Херсон : ХНТУ, 2021. – С. 49–52.

Коробка, Ю. В. Оцінка економічної ефективності виробництва томатних консервів / Ю. В. Коробка, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2021 р. – Херсон : ХНТУ, 2021. – С. 84–87.

Коробка, Ю. В. Про контроль якості косметичних засобів / Ю. В. Коробка, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Сучасні аспекти створення лікарських засобів : тези доповідей Міжнародної науково–практичної дистанційної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ, 16 квітня 2021 р. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 117–118.

Коробка, Ю. В. Технологія консервованих продуктів з використанням нізину / Ю. В. Коробка, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 травня 2021 р. – Херсон : ХНТУ, 2021. – С. 80–84.

Кравець, В. Вибір умов термографічних досліджень гідратованих фосфатів / Володимир Кравець, Надія Антрапцева, Галина Біла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 227.

Новак, І. С. Дослідження можливості утворення твердих розчинів Кобальту(ІІ) і Кальцію фосфатів / І. С. Новак, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 71–73.

Новак, І. С. Питання формування мотивації до навчання / І. С. Новак, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 238–240.

Новак, І. С. Термоаналітичні дослідження твердого розчину Кобальту(II) і Магнію фосфатів / І. С. Новак, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 69–70.

Тарнавський, І. С. Удосконалення майонезних соусів з перспективною сировиною / І. С. Тарнавський, В. О. Бахмач // Topical issues of modern science, society and education : V Международная научно-практическая конференция, 1-3 ноября 2021 г. – Харьков, 2021.

Шилін, Б. С. Про нові акценти в дистанційному навчанні хімії / Б. С. Шилін, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 241–242.

Шилін, Б. С. Стан молекул води в твердому розчині середніх Мангану(ІІ) і Магнію фосфатів / Б. С. Шилін, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : матеріали І Міжнародної наукової конференції, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. – С. 82–84.

Шнуренко, О. М. Вплив природи катіона на термічні властивості середніх кобальту-магнію фосфатів / О. М. Шнуренко, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Сучасні проблеми хімії : збірка тез доповідей XXIІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 19–21 травня 2021 р. – Київ : КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 85.

Біла, Г. Твердофазний синтез магнію-кобальту(ІІ) циклотетрафосфатів / Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства уXXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 264.

Козачук, Т. В. Синтез твердого розчину манган(ІІ) і магній конденсованих фосфатів із циклічною будовою аніона / Т. В. Козачук, Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Сучасні проблеми хімії : XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-22 травня 2020. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 96.

Коробка, Ю. Вивчення фізико-хімічних властивостей паштету з курячої грудки / Ю. Коробка, Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2.– С. 263.

Коробка, Ю. Дослідження складу і харчової цінності м’ясних продуктів / Ю. Коробка, Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 262.

Кравец, В. Про участь кристалогідратної води в твердофазному гідролізі дифосфатів Mn (ІІ), Со (ІІ), Zn / В. Кравец, Н. Антрапцева, Г. Біла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 265.

Солод, Н. Синтез і термоліз твердого розчину цинку-кобальту(ІІ) дифосфатів пентагідратів / Н. Солод, Н. Антрапцева, Г. Біла // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 266.

Шнуренко, О. М. Дослідження твердого розчину гідратованих кобальту(ІІ) і магнію фосфатів / О. М. Шнуренко, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Сучасні проблеми хімії : XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-22 травня 2020. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. – С. 133.

Антрапцева, Н. М. Енергозберігаючий синтез лінійних і циклічних конденсованих фосфатів мангану (ІІ)-кобальту (ІІ) / Н. М. Антрапцева, Г. М. Біла // Матеріали XХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 квітня 2019. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2019. – С. 59–60.

Антрапцева, Н. М. Склад продуктів термообробки біологічно активної добавки на основі фосфатів цинку-магнію / Н. М. Антрапцева, М. М. Бегаль, Г. М. Біла // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Vol. 7, № 2. – Р. 48–52.

Сініцин, М. А. Дослідження можливості використання окремих консервантів при виготовленні овочевих та фруктових консервів / М. А. Сініцин, Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева // Молоді вчені 2019 – від теорії до практики : матеріали Х Міжнародної конференції молодих вчених, 07 березня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 404 с.

Терещенко, А. Вплив наночастинок SiO2 у складі соків на їх поверхневий натяг / А. Терещенко, Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 2.

Тиха, В. Використання глюкозно-фруктозного сиропу в косметиці / В. Тиха, Г. Біла, Н. Антрапцева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 2.

Bila, G. Іntegration of innovative technologies into system of training of students of engineering specialities [Electronic resource] / G. Bila, N. Antraptseva // Перспективы развития высшей школы : материалы X Международной научно-методической конференции. – Гродно : ГГАУ, 2017. – С. 221–223. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26239/1/doc20.pdf

Антрапцева, Н. М. Склад та хімічна природа продуктів взаємодії розчинів солей кальцію ікобальту(ІІ) з амоній гідрофосфатом [Електронний ресурс] / Н. М. Антрапцева, Р. С. Жила, Г. М. Біла // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. – Varna, Bulgaria, 2017. – Vol. 1 – P. 39–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26219/1/doc18.pdf

Била, Г. Н. Проблемно-дискуссионная методика как средство повышения мотивации студентов инженерных специальностей к изучению химии [Электронный ресурс] / Н. М. Антрапцева, Г. Н. Била // Перспективы развития высшей школы : материалы X Международной научно-методической конференции. – Гродно : ГГАУ, 2017. – С. 326–328. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26240/1/doc21.pdf

Біла, Г. М. Науковий гурток як база для підвищення якості освіти [Електронний ресурс] / Г. М. Біла, Н. М. Антрапцева, Н. В. Солод // Химия, нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности : сборник материалов ІV Международной научно-практической конференции, 17–18 октября 2017 г. – Харьков, 2017. – С. 247–251. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26224/1/doc19.pdf

Bila, G. Influence of plant ingredients on the composition of the spreads [Electronic resource] / G. Bila, N. Antraptceva // Scientific works of University of Food Technology. – Plovdiv. – 2016. – V. 62. – Р. 137-142. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26218/1/doc17.pdf

Дятлов, Д. О. Моніторинг вмісту нітратів у харчових продуктах [Електронний ресурс] / Д. О. Дятлов, О. І. Ключко, Г. М. Біла // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24327/1/48.pdf