Бахмач Володимир Олександрович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
1
72
4
50

Перелік опублікованих документів

Peshuk, L. Quality management in the technology of mayonnaise sauces with non-traditional raw materials / L. Peshuk, V. Bakhmach, I. Simonova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2022. – 30 (2). – Рр. 253–264.

Бахмач В. Розроблення рецептур та виробництво маргаринів з використанням наповнювачів / В. Бахмач, О. Король // Znanstvena misel journal. – 2022. – №67. – Pp. 43–48.

Дорогін, І. А. Розроблення рецептур та виробництво маргаринів з використанням наповнювачів / І. А. Дорогін, В. О. Бахмач // Topical issues of modern science, society and education : VІІ Міжнародна науково-практична конференція, 29-31 січня 2022 р., м. Харків. – Харків, 2022. – С. 441–448.

Панченко, К. Удосконалення технології м’яких маргаринів з використанням перспективних компонентів / К. Панченко, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 266.

Перспективи використання хлорели в технології продуктів функціонального призначення / Л. Пешук, Н. Кондратюк, О. Кожемяка, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 272.

Соколова, З. Удосконалення підготовки соняшникового насіння до вилучення олії / З. Соколова, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 271.

Тарнавський, І. Удосконалення майонезних соусів з компаундом / І. Тарнавський, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 88 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 265.

Study on antioxidants extraction from oak bark and their use for oxidation stability of sunflower oil / А. Demidova, T. Nosenko, V. Bahmach, E. Shemanska, S. Molchenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 3. – P. 552–563.

Бабенко, В. І. Визначення якісних показників майонезу із соком калини та оптимізація рецептури [Електронний ресурс] / В. І. Бабенко, В. О. Бахмач // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 26. – С. 24–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37097/1/11.pdf

Бахмач, В. О. Дослідження показників косметичної маски для обличчя [Електронний ресурс] / В. О. Бахмач // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2021. – № 63. – P. 58–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37100/1/4.pdf

Бахмач, В. О. Розроблення рецептур майонезних соусів з нетрадиційної сировини / В. О. Бахмач // Topical issues of modern science, society and education‖ : 2nd International scientific and practical conference, September 5-7, 2021. – Kharkiv, 2021. – P. 149–156.

Розроблення технології тістового напівфабрикату «Мигдальний» для чизкейків [Електронний ресурс] / Л. Г. Дейниченко, В. О. Бахмач, Г. В. Дейниченко, Т. В. Кравченко // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. – 2021 – Т. 4, № 2. – С. 284–298. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37099/1/33.pdf

Тарнавський, І. С. Удосконалення майонезних соусів з перспективною сировиною / І. С. Тарнавський, В. О. Бахмач // Topical issues of modern science, society and education : V Міжнародна науково-практична конференція, 1–3 листопада 2021 р. – Харків, 2021.

Bakhmach, V. Rheological characteristics of water solutions of guar gum [Electronic resource] / V. Bakhmach, V. Vovkodav, N. Vovkodav // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 1. – С. 97–101. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32434/1/Vovkodav1.pdf

Бахмач, В. Розробка крему для обличчя з використанням перспективних добавок [Електронний ресурс / В. Бахмач // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2.– Ч. 2. – С. 79–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37101/1/5.pdf

Безейко, І. Удосконалення технології майонезних соусів з використанням перспективних компонентів / І. Безейко, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 332.

Коробка, Ю. Олія авокадо : властивості та застосування / Ю. Коробка, В. Бахмач, О. Подобій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 283.

Олійник, Т. Дослідження властивостей косметичного крему для рук профілактичної дії / Т. Олійник, В. Бахмач, Н. Вовкодав // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 333.

Олійник, Т. Р. Розроблення рецептури косметичного крему для рук профілактичної дії / Т. Р. Олійник, В. О. Бахмач // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 289-290.

Тесленко, І. В. Розроблення рецептури майонезного соусу з використанням перспективних компонентів / І. В. Тесленко, В. О. Бахмач // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 287-288.

Бахмач, В. О. Використання Visual Basic for Applications для виконання технологічних розрахунків при розробці рецептур косметичних кремів / В. О. Бахмач, Н. І. Вовкодав // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ Міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.

Гощицька, А. Дослідження властивостей косметичного крему для обличчя на основі перспективних компонентів / А. Гощицька, В. Бахмач, Н. Вовкодав // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 430.

Змієвець, С. Розробка рецептури косметичного крему профілактичної дії / С. Змієвець, В. Бахмач, Н. Вовкодав // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 433.

Патент на корисну модель UA 134225. Журавлинний майонезний продукт / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Юрченко С. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201811711 ; заявл.28.11.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. 9, 2019 р.

Патент на корисну модель UA №133755. Нерафінована гідратована ріпаково-соняшникова купажована олія / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Сліщенко Д. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201810311 ; заявл. 18.10.2018 ; опубл., Бюл. 8, 2019 р.

Сабадаш, Н. І. Розроблення рецептури крему для ніг з бензойною кислотою / Н. І. Сабадаш, М. І. Арлачова, В. О. Бахмач // Наука, исследования, развитие.– 2019. – № 18. – С. 21–23.

Сова, М. Розробка крему для обличчя з використанням пребіотиків / М. Сова, В. Бахмач // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 435.

Rheological indexes of sauces using okara in canned meat [Електронний ресурс] / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, V. Bakhmach, A. Grabarovskyi // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 371. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38993/1/371.pdf

Бабенко, В. І. Визначення стійкості майонезних емульсій із яєчним білком [Електронний ресурс] / В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, О. В. Поросюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 1 (3). – С. 14–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32524/1/Bakhmach2.pdf

Оптимізація рецептури майонезних емульсій з яєчним білком [Електронний ресурс] / Т. Т. Носенко, В. І. Бабенко, В. О. Бахмач, О. О. Кубайчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 185–194. – Режим доступу : https://bit.ly/3zhIopD

Патент 127269 UA, МПК A23G 3/00 (2018.01) Крем шоколадний [Електронний ресурс] / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Єрмаков М. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201801475 ; заявл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29599/1/mag_Yermakov_PKM_Krem_Shokoladnyi.pdf

Патент на корисну модель UA 124781, A23L27/60. Черемшевий майонезний продукт / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Поросюк О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201710322 ; заявл. 26.10.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. 8, 2018 р.

Патент на корисну модель UA 124829, A23L23/00. Калиновий майонезний продукт / Бабенко В. І., Бахмач В. О., Поросюк О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201710753 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. 8, 2018 р.

Composition and properties of peanut and sunflower oil blends [Electronic resource] / V. Babenko, V. Bakhmach, O. Porociuk, I. Levchuk, O. Golubets, S. Shkaruba // Ukrainian journal of food science. – 2017. – Vol. 5, Is. 2. – С. 249–255. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32523/1/Bakhmach3.pdf

New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability [Electronic resource] / T. Nosenko, E. Shemanskaya, V. Bakhmach, T. Sidorenko, A. Demydova, T. Berezka, T. Arutyunyan, D. Matukhov // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 5 (6). – С. 42–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32525/1/Bakhmach1.pdf

Пешук, Л. В. Перспективи використання рослинних і тваринних білків в технології м’ясних продуктів / Л. В. Пешук, О. Я. Горбач, В. О. Бахмач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, № 80. – С. 68–73.

Матвєєва, Т. В. Перспективи розвитку виробництва майонезів та майонезних соусів з оздоровчими властивостями [Електронний ресурс] / Т. В. Матвєєва, В. В. Анан’єва, В. О. Бахмач // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 17-19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24031/1/5.pdf

Патент на корисну модель, № 105129 України, МПК A23L 27/60 (2016.01). Майонез низькокалорійний білковий / Носенко Т. Т., Бахмач В. О., Бердашкова Л. О. – u 201507405 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5, 2016 р.