Супрун-Крестова Олена Юріївна

ORCID ID: 0000-0003-1815-0704

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
40
2
36

Перелік опублікованих документів:

Бондаренко, Ю. «Нішеві культури»: поняття та перспективи використання / Ю. Бондаренко, А. Бунецька, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 170.

Зінченко, Б. Хімічний склад насіння чіа [Електронний ресурс] / Б. Зінченко, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 171. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/759b7d2e-b430-4180-b67a-f30a5d93275b

Янюк, Т. І. Отримання швидкорозчинних харчових продуктів із гороху / Т. І. Янюк, О. Ю. Супрун-Крестова, Г. В. Ляшко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 119–120.

Ясиненко, Р. Вплив процесу сушіння зерна кукурудзи на якісні показники / Р. Ясиненко, К. Рябоконь, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 181.

Кирилюк, В. Аналіз небезпечних факторів під час виробництва житнього борошна / В. Кирилюк, О. Супрун-Крестова, Т. Корж // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 156.

Муха, К. Аналіз вимог до якості зерна вітчизняних та закордонних стандартів / К. Муха, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 147.

Ткаченко, А. Вплив технологічних параметрів підготовки зерна пшениці на ефективність її лущення / А. Ткаченко, О. Супрун-Крестова, Є. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 150.

Ясиненко, Р. Розроблення рецептури крупи підвищеної поживної цінності / Р. Ясиненко, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 158.

Корж, Т. В. Вплив параметрів водотеплового оброблення насіння льону на перехід сухих речовин у воду [Електронний ресурс] / Т. В. Корж, О. Ю. Супрун-Крестова, В. В. Кирилюк // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 204–212. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30958/1/ewtpfs204_212.pdf

Лабжинська, М. Ю. Дослідження способів виробництва круп швидкого приготування [Електронний ресурс] / М. Лабжинська, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 138. Режим доступу :

Лабжинська, М. Ю. Аналіз технології виробництва каш миттєвого приготування / М. Ю. Лабжинська, О. Ю. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 230.

Лабжинська, М. Ю. Підбір оптимальної кількості відновника для каші миттєвого приготування [Електронний ресурс] / М. Ю. Лабжинська, О. Ю. Супрун-Крестова, Т. В. Корж // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 119–121. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31063/1/17_119_120.pdf

Рибчинський, Р. С. Дослідження переробки кукурудзи на дежермінаторі [Електронний ресурс] / Р. С. Рибчинський, О. І. Шаповаленко, О. Ю. Супрун-Корестова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 95–97. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31145/1/dsvk.pdf

Лабжинська, М. Розроблення продуктів швидкого приготування для вирішення проблеми створення вільного часу людини / М. Лабжинська, О. Супрун-Крестова, М. Кітов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 4. – С. 73.

Лабжинська, М. Розроблення складу екструдованої композиційної суміші / М. Лабжинська, О. Супрун-Крестов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 185.

Рябко, Т. Вплив сушіння зерна кукурудзи на його пошкодженість / Т. Рябко, А. Гапчич, О. Супрун-Крестова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 178.

Харченко, Є. І. Застосування електронних таблиць для розрахунку кута нахилу самопливного транспорту [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, О. Ю. Супрун-Крестова, В. В. Листопад // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 10 (218). – С. 49–51. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27013/1/10-2017.pdf

Супрун–Крестова, О. Ю. Дослідження фізико–хімічних показників якості зерна білого голозерного сорго / О. Ю. Супрун–Крестова, М. Ю. Лабжинська, О. І. Малахатько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 183.