Шаран Андрій Васильович

ORCID ID: 0009-0000-7140-5038

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
3
1
131
4
108

Перелік опублікованих документів:

Yehorov, A. Implementation of the production of craft soft drinks at the hospitality enterprise [Електронний ресурс] / A. Yehorov, L. Sharan, A. Sharan // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 3. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/08c63fb5-67fc-44c5-bf48-5f310e692190

Екологізація підприємств готельно-ресторанного бізнесу: світовий і вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / А. Ковтун, Л. Шаран, О. Пушка, А. Шаран, Н. Бондар // Global science and education in the modern realities ‘2024 : procedeengs of the Scientific-Practical Conference, May 2024. – USA, Seattle, 2024. – С. 7. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7677c480-0b01-478c-bd5e-df4936531339

Махинько, В. М. Графічні системи проєктування: критерії вибору для інженерної освіти [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, А. В. Шаран, В. Г. Беспалий // Modern engineering and innovative technologies. – 2024. – № 31, Ч. 1. – С. 92–99. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/55abbaea-773d-4750-8b4a-377587e612c7

Махинько, В. М. Харчовий білок: фізіологічна потреба і біологічна цінність : монографія [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, А. В. Шаран, Л. В. Махинько. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2024. – 120 с. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/d4071909-bb4f-4444-bec2-fab02be336b3

Kharchenko, Y. Effect of technological properties of pea seeds and processing modes on dehulling efficiency / Y. Kharchenko, A. Sharan // Biotechnologies, Present and Perspectives : proceedings of the International conference, Suceava, Romania. – 2023. – P. 14.

Ліпінський, О. Технологічні властивості зерна пшениці при вивченні процесу лущення / О. Ліпінський, Є. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 177.

Харченко, Є. Аналіз крупності пшеничної мучки після лущення / Є. Харченко, А. Шаран / Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів : тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції в заочній формі, 20 жовтня 2023 р. – Умань : УНУС, 2023. – С. 21–24.

Харченко, Є. Гранулометричний склад насіння амаранту / Є. Харченко, А. Шаран / Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 179.

Харченко, Є. Крупність мучки в залежності від параметрів лущення зерна пшениці / Є. Харченко, А. Шаран // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 158–160.

Influence of technical and technological parameters on the barley dehulling process / Y. Kharchenko, A. Buculei, V. Chornyi, A. Sharan // Ukrainian Food Journal. – 2022. – 11 (4). – Pp. 542-557. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11

Бендас, Р. А. Особливості використання нової безглютенової сировини в умовах закладів ресторанного господарства / Р. А. Бендас, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя від дня народження проф. В.Ф. Доценка, 17 травня  2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39–41.

Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Туліна, Л. Шаран, В. Губеня, Н. Бондар, А. Шаран // Sworld Journal. – 2022. – Is. 11 Part 4. – P. 127–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37605

Собачко, А. Показники якості суперсолодких сортів кукурудзи воскової стиглості / А. Собачко, А. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 112.

Туліна, О. Є. Доцільність впровадження крафтової броварні в умовах засобу розміщення / О. Є. Туліна, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 165–166.

Харченко, Є. Визначення вмісту оболонок в насінні нуту / Є. Харченко, А. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 111.

Харченко, Є. Гранулометричний склад борошна Atta / Є. Харченко, А. Шаран // Інноваційні зернопродукти і технології : Міжнародна інтернет-конференція, 21 лютого 2022 р., м. Умань. – Умань : УНУС, 2022. – С. 73–74.

Kharchenko, Y. Effect of flattening wheat grain on grinding modes in roller mill [Electronic resourse] / Y. Kharchenko, A. Sharan, O. Yeremeeva // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – Vol. 9, Issue 2. – P. 223–235. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37109/1/UJFS%202021.pdf

Харченко, Є. І. Вплив решітного полотна лущильника на ефективність лущення пшениці [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, А. В. Шаран // Інноваційні зернопродукти і технології : тези доповідей Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19 лютого 2021 р. – Умань, 2021. – С. 87–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/34075/1/23.pdf

Харченко, Є. І. Лабораторний пропарювач для зерна / Є. І. Харченко, А. В. Шаран // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147–150.

Харченко, Є. І. Моделювання відцентрового лущильника для вівса / Є. І. Харченко, А. В. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 154.

Kharchenko, Y. Influence of water temperature and moisture increase on wheat temperature during moistending [Electronic resourse] / Y. Kharchenko, V Chorny., A. Sharan // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, № 1. – Р. 58–67. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34056/1/3.pdf

Rolska, R. Rehabilitation services for special children at a family hotel / R. Rolska, L. Sharan, A. Sharan // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 314.

Sharan, A. V. Bread products high in biologically complete protein [Electronic resourse] / A. V. Sharan, V. M. Makhynko, L. O. Sharan // Modern engineering and innovative technologies: Heutiges Ingenieurwesen und innovative Technologien : International periodic scientific journal. – 2020. – Part 1, Issue 11. – Р. 66–70. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31134/1/Smvmbphibcp.pdf

Відновлення культурних цінностей шляхом впровадження інноваційної послуги lost opportunities в підприємства гостинності [Електронний ресурс] / Н. В. Петреченко, Л. О. Шаран, А. В. Ковтун, А. В. Шаран // Научные труды Sworld. – 2020. – Вип. 6. – С. 130–135. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33203/1/lost_opportunities.pdf

Дзюба, Т. Я. Перспективи впровадження комплексної ІТ-технології у закладі гостинності / Т. Я. Дзюба, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 161–163.

Етнічна Українська кухня як елемент гастрономічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Пушка, Л. О. Шаран, О. В. Арпуль, А. В. Шаран // Географія і туризм. – 2020. – № 59. – С. 29–36. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33201/1/ETHNIC_

UKRAINIAN_CUISINE.pdf

Патент на винахід № 122272 України, МПК A21D 13/44 (2017.01) Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201809684 ; заявл. 27.09.2018 ; опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33202/1/patent_122272.pdf

Шаран, А. Узагальнена залежність визначення температури зерна / А. Шаран, Є. Харченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 145.

Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях [Електронний ресурс] / І. О. Бархоленко, Д. О. Бондар, Л. О. Шаран, Н. П. Бондар, А. В. Шаран, В. О. Губеня // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 176–178. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28858/1/sharan.pdf

Доцільність впровадження ІT технологій в готельних підприємствах [Електронний ресурс] / Є. Б. Кобелянська, А. В. Ковтун, О. В. Бортнічук, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Sword : сборник научных трудов. – Білорусь, Мінськ, 2019. – Т. 2, № 10. – С. 133–138. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31028/3/111.pdf

Ждед, Г. Впровадження власного виноробного цеху в туристично-екскурсійних готелях / Г. Ждед, Л. Шаран, А. Шаран // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3–5 жовтня 2019 р. – С. 288–289.

Организация услуги индивидуального питания в условиях гостиничного хозяйства / Н. Бондар, Л. Шаран, Ю. Демянова, В. Губеня, А. Шаран // Научные труды Sworld. – 2019. – Вып. 54, Т. 1. – С. 60–65.

Патент на корисну модель № 133070, МПК (2006) A21D 13/00 Суха суміш для млинчиків [Електронний ресурс] / Шаран Л. О., Губеня В. О., Шаран А. В., Бондар Н. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201809685 ; заявл. 27.09. 2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29525/1/sharan_patent.pdf

Савченко, К. Дослідження кількісно-якісних показників борошна при помелі пшениці різної скловидності / К. Савченко, А. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 226.

Шаран, Л. О. Використання борошна зародків кукурудзи у технології аглютенових борошняних кондитерських виробів / Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 136–138.

Effect of technological properties of pea seeds and processing modes on efficiency of its dehulling [Electronic resourse] / Y. Kharchenko, A. Sharan, V. Chornyi, O. Eremeeva // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 4. – P. 589–604. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34055/1/2.pdf

Махинько, В. М. Вплив ізолятів рослинних білків на клейковинний комплекс пшеничного тіста [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, А. В. Шаран, Л. О. Шаран, Л. В. Черниш // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 21–26. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28476/1/mvmvirbnkkpt.pdf

Целесообразность использования муки зародышей кукурузы в производстве мучных кулинарных изделий [Электронный ресурс] / А. С. Зелепухина, Л. О. Шаран, А. В. Шаран, Л. Ф. Литвинець // Swordt : международный периодический научный журнал. – Иваново, 2018. – Вып. 53 (1). – С. 60–65. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28857/1/Zelepukhina.pdf

Yield of intermediate products in the drought process of wheat milling [Electronic resourse] / Y. Kharchenko, A. Sharan, O. Yeremeeva, L. Novak // Ukrainian Food Journal. – 2017. Vol. 6, Issue 4. – P. 603–617. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27010/1/UFJ%202017%20V.6%20Is.4.pdf

Makhynko, V. M. System approach in crumb briquette technology [Electronic resourse] / V. M. Makhynko, A. V. Sharan, L. O. Sharan // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe (Germany), 2017. – Vol. 1, Issue 2. – P. 107–111. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26656/1/Smvmsputsb.pdf

The expediency of using corn germ flour in bakery products [Electronic resourse / Ylia Karabets, Larisa Sharan, Vjacheslav Hubenya, Natalia Bondar, Olena Pavlyuchenko, Andrey Sharan // Nauka I Studia. – Przemysl : Nauka I Studia, 2017. – № 11 (172). – Р. 50–57. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26029/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%28english%29%20%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d1%86%d1%8c%20%d0%ae..pdf

Махинько, В. Н. DIAAS – усовершенствованная методика расчета биологической ценности пищевых продуктов и рационов / В. Н. Махинько, И. А. Соколовская, А. В. Шаран // Вестник Алматинского технологического университета. – Алматы, 2017. – Вып. 2 (115). – С. 48–53.

Патент на корисну модель № 113392, МПК A21D 13/08 (2006.01) A21D 2/08 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01) A21D 2/38 (2006.01) Кекс «Кульбабка» [Електронний ресурс] / Шевченко О. А., Шаран Л. О., Дорошенко В. О., Шаран А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201607666 ; заяв. 12.07.16. ; опубл. 25.01.2017 ; Бюл. № 2 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26122/1/%d0%bf%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%d0%9a%d0%a3%d0%9b%d1%8c%d0%b1%d0%b0%d0%b1%d0%ba%d0%b0.pdf

Патент на корисну модель № 114808, МПК A21D 2/00 Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А., Бондар Н. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201608235 ; заяв. 26.07.16 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26035/1/document.pdf

Патент на корисну модель № 122106, МПК A21D 13/04 Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Карабець Ю., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201706800 ; заяв. 30.06.17 ; опубл. 26.12.2017 ; Бюл. № 24 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27341/1/hlib%20pshenichniy.pdf

Патент № 114020 UA, МПК А23К 40/25 (2016.01) А23К 50/00 (2017.01) Екструзійний кормовий продукт [Електронний ресурс] / Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Шаран А. В., Тракало Т. О. ; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201506843 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32894/1/Extruded%20feed%20product.pdf

Патент України на винахід № 115505, МПК A21D 13/066 (2017.01) Пісочний напівфабрикат безглютеновий [Електронний ресурс] / Білик О., Шаран Л., Дорошенко В., Шаран А., Бондар Н. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201608234 ; заяв. 26.07.16 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28859/1/bezgluten.pdf

Патент України на винахід № 115727, МПК A21D 13/04 (2017.01) A23G 3/36 (2006.01) Кекс «Кульбабка» [Електронний ресурс] / Шевченко О. А., Шаран Л. О., Дорошенко В. О., Шаран А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201607665 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28860/1/kylbabka.pdf

Тіторенко, Н. Дослідження шляхів використання побічних продуктів переробки кукурудзи / Н. Тіторенко, А. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 187.

Харченко, Є. Відмінність між індексом лущення та коефіцієнтом лущення / Є. Харченко, А. Шаран // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 184.

Харченко, Є. І. Зволожування лущеного зерна пшениці [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, Т. О. Терещенко, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 5. – С. 49–51. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27011/1/5-2017.pdf

Харченко, Є. І. Лущення зерна ячменю [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 9 (217). – С. 28–31. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27012/1/9-2017.pdf

Шаран, А. В. Доцільність використання борошна з зародків кукурудзи у виробництві безглютенових кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. В. Шаран, Л. О. Шаран, В. О. Дорошенко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 1. – С. 43–46. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24877/1/statya_moya_bilik_nastya%201111.pdf

Effect off extruding on microbial indicators of feed mixtures [Electronic resourse] / T. Тrakalo, О. Shapovalenko, Т. Yaniuk, А. Sharan // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 4, Issue 1. – P. 58–65. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32885/1/Effect%20off%20extruding%20on%20microbial%20indicators%20of%20feed%20mixtures.pdf

Амінокислотний склад екструдованих кормових сумішей [Електронний ресурс] / Т. О. Тракало, О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 4. – С. 55–59. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32901/1/Amino%20acid%20composition%20of%20extruded%20feed%20mixtures.pdf

Використання борошна зародку кукурудзи у виробництві борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Л. О. Шаран, О. В. Шевченко, А. О. Білик, А. В. Шаран // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 387. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24150/1/3.pdf

Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. О. Шаран, Л. Ю. Арсеньєва, Н. П. Бондар, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 4 (201). – С. 45-48. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24130/1/1.pdf

Патент на корисну модель № 104339 України, МПК A23K 1/00 (2016.01) Екструзійний кормовий продукт [Електронний ресурс] / Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Шаран А. В., Тракало Т. О. – u 201506855 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2, 2016 р. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32892/1/Extruded%20feed%20product.pdf

Патент на корисну модель № 105132 України, МПК A23K 10/30 (2016.01) A23K 20/158 (2016.01) Екструзійний кормовий продукт [Електронний ресурс] / Шаповаленко О. І., Янюк Т. І., Шаран А. В., Тракало Т. О. – u 201507408 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32893/1/Extruded%20feed%20product.pdf

Сулик, М. О. Впровадження флоат-терапії в закладах гостинності [Електронний ресурс] / М. О. Сулик, Л. О. Шаран, А. В. Шаран // Научные труды SWorld. – 2016. – Вып. 3 (44). – С. 93–97. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24921/1/4.pdf

Харченко, Е. И. Размол круподунстовых продуктов первого качества [Электронный ресурс] / Е. И. Харченко, Е. А. Еремеева, А. В. Шаран // Инновационные подходы и технологи для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции : междунар. науч.–практ. конф., 1 марта 2016 г. – Семей : ГУ им. Шакарима, 2016. – С. 543–548. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25447/1/6.pdf

Харченко, Є. І. Розрахунок та підбір фільтрів-циклонів [Електронний ресурс] / Є. І. Харченко, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 8 (204). – С. 43–46. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25450/1/3.pdf

Шаран, А. В. Дослідження показників якості суміші екструдованих круп з насінням льону / А. В. Шаран, О. І. Сібека // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 191.

Шаран, А. В. Екструдування нетрадиційної крохмалевмістної сировини / А. В. Шаран, О. О. Данилюк // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 192.

Шаран, Л. Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. Шаран , Л. Арсеньєва, А. Шаран // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 221. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24089/1/2.pdf