Ляшко Галина Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
1
6

Шаповаленко, О. І. Дослідження впливу додавання соди та пшеничних висівок на екструдування зерна кукурудзи [Електронний ресурс] / О. І. Шаповаленко, О. О. Євтушенко, Г. В. Ляшко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 225–232. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29101/1/5.pdf

Ляшко, Г. Дослідження впливу висівок пшеничних та соди харчової на екструдування зерна кукурудзи [Електронний ресурс] / Г. Ляшко, О. Євтушенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 213. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29099/1/2.pdf

Дослідження процесу екстрагування цвіту робінії псевдоакації [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Лапіна, Ю. Ю. Прищепа, Г. В. Ляшко, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8–10 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 150-151. – Режим доступу : https://bit.ly/3FJFuwe