Гапонюк Ігор Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
73
5
64

Перелік опублікованих документів:

Гапонюк, І. Аналогове моделювання технологічних процесів критеріальними рівняннями / І. Гапонюк, І. Пуздровська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 120.

Гапонюк, І. Інтенсифікація розшарування полідисперсних сумішей / І. Гапонюк, І. Пуздровська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 114.

Гапонюк, І. Інтенсифікація ситового сепарування зернової суміші перемінним коефіцієнтом зовнішнього тертя / І. Гапонюк, Б. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 115–116

Гапонюк, І. Інтенсифікація фракціонування сумішей управлінням градієнту вологи / І. Гапонюк // Інноваційні зернопродукти і технології : Міжнародна інтернет-конференція, 21 лютого 2022 р., м. Умань. – Умань : УНУС, 2022. – С. 19–20.

Гапонюк, І. Ризики забруднення зерна в сушарках та їх виправданність / І. Гапонюк // Інноваційні зернопродукти і технології : Міжнародна інтернет-конференція, 21 лютого 2022 р., м. Умань. – Умань : УНУС, 2022. – С. 23–24.

Гапонюк, І. Управління енергоємністю міжфазового вологообміну зміненням внутрішньокапілярного тиску / І. Гапонюк // Інноваційні зернопродукти і технології : Міжнародна інтернет-конференція, 21 лютого 2022 р., м. Умань. – Умань : УНУС, 2022. – С. 21–22.

Гапонюк, І. Управління міжфазовим тепло-масообміном заданим градієнтом течії газів / І. Гапонюк, В. Барська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 117–118

Гапонюк, І. Фактори впливу та обгрунтування граничних умов математичного моделювання / І. Гапонюк, І. Пуздровська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 121.

Гапонюк, І. Функції багатофакторного моделювання конвективного сушіння нерухомого шару капілярно-пористих тіл / І. Гапонюк, І. Пуздровська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч.1 – С. 119.

Gaponyuk, I. Innovative solutions for modular dryers / I. Gaponyuk, O. Gaponyuk // Grain Products and Mixed Fodder’s. – 2021. – Vol. 21, Issue 4 (84). – Pp. 4-9.

Гапонюк, І. І. Альтернативні теплоносії в сушильних технологіях / І. І. Гапонюк // Виробництво та переробка безпечних рослинних продуктів харчування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 червня 2021 р. – Полісся : ПНУ, 2021. – С. 26–29.

Гапонюк, І. І. Витоки зернового виробництва [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Витоки та організаційно-технічні питання зберігання й переробки зерна : навч. посібник. – Ужгород : ФОП Сабов АМ, 2021. – С. 6–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34715

Гапонюк, І. І. Особливості міжфазового тепло-масообміну за наявності аеродинамічного опору шару зневоджуваних тіл / І. І. Гапонюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 163–164.

Гапонюк, І. І. Особливості техології, теплоаеродинаміки та енергоємності вітчизняних і закордонних зерносушарок / І. І. Гапонюк // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : матеріали ХІІ Міжнародної онлайн-конференції НАНУ, 26–27 жовтня 2021 р. – С. 64–65.

Гапонюк, І. І. Теплоаеродинамічні особливості та способи удосконалення камерних американських зерносушарок DELUXE / І. І. Гапонюк // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : матеріали ХІІ Міжнародної онлайн-конференції НАНУ, 26–27 жовтня 2021 р. – С. 63–64.

Гапонюк, І. І. Токсичне забруднення зерна в зерносушарках / І. І. Гапонюк // Виробництво та переробка безпечних рослинних продуктів харчування : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 червня 2021 р. – Полісся : ПНУ, 2021. – С. 30–32.

Гапонюк, І. І. Управління поживною цінністю круп технологією капсулювання / І. І. Гапонюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 161–162.

Gaponyuk, I. Dynamics of operating gas parameters in the layer of bulk bodies / I. Gaponyuk // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 october 2020 y. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 201–202.

Gaponyuk, I. Investigation of worker gas flow gradient on heat and mass exchange of phase media / I. Gaponyuk // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 october 2020 y. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 199–200.

Гапонюк, I. Дослідження градієнту течії робочих газів на тепло-масообмін фазових середовищ / I. Гапонюк // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 october 2020 y. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 203–204.

Гапонюк, I. Моделювання досліджень критеріальними рівняннями / I. Гапонюк // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 october 2020 y. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 205–206.

Гапонюк, І. І. Внутрішньокапілярний тиск капілярно-пористих тіл як фактор внутрішньокапілярного опору дифузії вологи / І. І. Гапонюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 93–94.

Гапонюк, І. І. Управління продуктивністю та ефективністю ситових сепараторів коефіцієнтом зовнішнього тертя сипких матеріалів /І. І. Гапонюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 92.

Гапонюк, І. І. Управління рівнем забруднення довкілля зерносушок / І. І. Гапонюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 91.

Гапонюк, І. І. Управління рівнем забруднення зерна в зерносушарках режимами сушіння / І. І. Гапонюк / Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 89–90.

Діденко, М. Граничні умови математичного моделювання в технологіях обробки зерна / М. Діденко, І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 147.

Мікулінський, А. Кінетика розшарування компонентів зернової суміші за перемінної величини гравітаційного впливу при переміщенні по похилій площині / А. Мікулінський, І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 150.

Синьківський, А. Спрощення та математичне моделювання критеріальними рівняннями / А. Синьківський, І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 149.

Шум, В. Аналіз методів моделювання в тепловологообмінних процесах / В. Шум, І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 146.

Гапонюк, І. І. Технологія сушіння капілярно-пористих колоїдних тіл за спадними режимами [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 56–65. Реим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32673/1/

TECHNOLOGY%20OF%20DRYING%20OF%20CAPILLARY-POROUS.pdf

Гапонюк, I. Дослідження теплоаеродинаміки шахтних зерносушарок "Грейн-Хендлер" [Електронний ресурс] / I. Гапонюк // Хранение и переработка зерна. – 2018. – № 4 (224) – С. 59–62. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27723/1/1%20%281%29.pdf

Гапонюк, І. І. Особливості кондуктивного вологообміну капілярно-пористих тіл за різних градієнтів температури [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 52–53. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29113/1/7.pdf

Гапонюк, І. І. Прикладні дослідження робочих газів шахтних сушарок в зимову пору року [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 45–47. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29110/1/4.pdf

Гапонюк, І. І. Прикладні дослідження робочих газів шахтних сушарок в осінню пору року [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 48–49. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29112/1/6.pdf

Гапонюк, І. І. Тепловий спосіб інтенсифікації сепарування [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2018 р. – Київ : НУБіП, 2018. – С. 50–51. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29111/1/5.pdf

Чорний, В. М. Модель сорбції вологи капілярно-пористими тілами [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Є. Новицький, І. І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 201. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29606/1/%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%20%d1%81%d0%be%d1%80%d0%b1%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%20%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%96%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%20%d1%82%d1%96%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8.pdf

Gaponjuk, I. Improvement of grain drying technology through the rapid grain heating and heat recuperation of wet gases [Electronic resourse] / I. Gaponjuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 45–53. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27226/1/23.pdf

Гапонюк, І. І. Аналіз густини та в’язкості робочих газів в малорухомому шарі зерна [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. –Т. 39, № 7 – С. 74–75. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27121/1/17.pdf

Гапонюк, І. І. Аналіз потенціалу робочих газів в шарі зерна [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 7. – С. 78–79. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27223/1/21.pdf

Гапонюк, І. І. Аналіз сорбції вологи середніх розмірів зернин [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 7. – С. 77–78. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27222/1/20.pdf

Гапонюк, І. І. Динаміка параметрів робочих газів в малорухомому шару зерна [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, 21–22 вересня 2017. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 237. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27122/4/zbirnuk_

holod_20_11_17_Gaponyuk.pdf

Гапонюк, І. І. Кінетика сорбції вологи дрібних фракцій зерна [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Промышленная теплотехника. – Київ : ІТТ НАНУ – 2017. –Т. 39, № 7 – С. 75–76. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27184/1/18.pdf

Гапонюк, І. І. Науково-прикладні аспекти удосконалення вітчизняних та закордонних технологій зневоднення [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 5. – С. 62–69. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27225/1/22.pdf

Гапонюк, І. І. Тепловологообмін двофазових середовищ за однакових градієнтів вологи й теператури [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Харчова промисловість. – 2017. – № 21. – С. 160–165. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27120/1/11.pdf

Гапонюк, І. І. Теплообмін двофазових середовищ за однакових градієнтів вологи й температури / І. І. Гапонюк // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 169–177.

Гапонюк, І. І. Техніко-економічне обґрунтування альтернативних теплоносіїв у сушильних технологіях [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Сучасні проблеми холодильної техніки та технології : матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, 21–22 вересня 2017. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 237. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27208/1/15.pdf

Гапонюк, І. І. Техніко-економічні аспекти рекуперації теплоти відпрацьованих газів [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Харчова промисловість. – 2017. – № 20. – С. 175–181. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27119/1/10%20%281%29.pdf

Гапонюк, І. І. Управління інтенсивністю сорбції вологи енергетичним станом фазових середовищ [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоспроможності : матеріали VІ Міжнародної спеліалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. – Київ : НУХТ-АККО Інтернешнл, 2017. – С. 123–126. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27219/1/16.pdf

Підвищення поживної цінності борошна меншими енерговитратами [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк, В. Г. Харченко, І. П. Шніпко, О. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоспроможності : матеріали VІ Міжнародної спеліалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017. – Київ : НУХТ-АККО Інтернешнл, 2017. – С. 31–33. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27164/1/14.pdf

Шніпко, І. Використання борошна із цілого зерна у хлібобулочних виробів / І. Шніпко, І. Гапонюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 181.

Gaponjuk, I. Different speed of diffusion of moisture incapillaries of grain as factor of variableenergy of drying [Electronic resourse] / I. Gaponjuk // 8-th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CFFood 2016) : Book of Abstracts, 23 – 26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 160. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27231/1/5.pdf

Gaponjuk, I. Influence of temperature and moisture gradient in interphase moisture [Electronic resourse] / I. Gaponjuk // Food Science for Well-being (CFFood 2016) : 8-th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 37. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27276/1/4.pdf

Gaponjuk, I. The graunding of vacuumthermal mechanism of moisture diffusion of capillary-porous bodies [Electronic resourse] / I. Gaponjuk // 8-th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CFFood 2016) : Book of Abstracts, 23 – 26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 161. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27230/1/6.pdf

Гапонюк, І. І. Дифузія вологи і теплоти зернових культур [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 176–178. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24436/1/36.pdf

Гапонюк, І. І. Особливості кінетики сорбції вологи зернинами різних розмірів [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 180–182. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24437/1/38.pdf

Гапонюк, І. І. Структурно-механічні властивості зерна різної вологості [Електронний ресурс] / І. І. Гапонюк, О. Ф. Буляндра, В. Г. Харченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 183–184. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24438/1/39.pdf

Гапонюк, І. І. Управління пошаровим в об’ємі капілярно-пористого тіла градієнтом вологи / І. І. Гапонюк // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : Вісник ХНТУСГ ім. Василенка. – Харків, 2015. - Вип. 166. - С. 208–213.

Гапонюк, І. І. Хімічний склад пророщеного зерна пшениці / І. І. Гапонюк, І. О. Горбенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 179.