Сімахіна Галина Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
6
2
6
1
344
18
319

Перелік опублікованих документів:

Kaminska, S. Economic efficiency of production of berry semi-finished products using cryoprotectants [Electronic resourse] / S. Kaminska, G. Simakhina // Scientific research in the modern world : proceedings of the 4th International scientific and practical conference. – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – Pp. 131-138. – Access mode : https://is.gd/y1289e

Kaminska, S. Optimization of the process of processing fruits and berries before freezing with solutions of cryoprotectants [Electronic resourse] / S. Kaminska, G. Simakhina // Science and innovation of modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 95-105. – Access mode : http://surl.li/iadfw

Simakhina, G. Healthy nutrition as humanity's dream of ‘perfect food’ [Electronic resourse] / G. Simakhina, N. Naumenko // Food for life: promising raw materials and innovative processing, 10-11 May 2023. – Kyiv : Institute of Food Resources, 2023. – Pp. 112-116. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40851/1/perfect_food.pdf

Обгрунтування складу високобілкового концентрату для супів швидкого приготування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська, О. М. Межубовський // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №2. – C. 151–161. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40747/1/swnuft_29_2-151-161.pdf

Сімахіна, Г. О. Індустрія оздоровчих продуктів в Україні: стан та перспективи [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Science and innovation of modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 217-225. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39264/1/SimNaumStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Контроль мікробіологічної безпеки продукції ресурсоефективних низькотемпературних технологій [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2023. – 29(4). – С. 126-136. – Режим доступу : DOI: 10.24263/2225-2924-2023-29-4-12 https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41066/1/swnuft_29_4-126-136.pdf

Сімахіна, Г. О. Критерії віднесення харчових продуктів до категорії оздоровчих, функціональних [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, М. П. Гуліч // Science and inno-vation of modern world : Proceedings of the 5th Interna-tional scientific and practical con-ference. – London : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 209-216. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39269/1/SimHulStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Методологія наукових досліджень у галузі технологій оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive re-search in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Pub-lisher, 2023. – Pp. 218-226. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39266/1/SimNaumKamStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Механізм сповільнення процесів старіння біокомпонентами харчових продуктів [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive re-search in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Pub-lisher, 2023. – Pp. 227-236. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39268/1/SimNaumKamMechStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Оздоровчі продукти – світовий тренд та основний об’єкт перспективних технологій: теорія і практика [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів : підручник. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 4–19. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/40719

Сімахіна, Г. О. Функціональні продукти в контексті харчової та продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко // Перспективні світові наукові тренди '2023 : кол. монографія. – Карлсруе, 2023. – Т. 2. – С. 122-132. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41006/1/text-sge.pdf

Формування споживчих властивостей високобілкових напівфабрикатів із культивованих грибів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, О. М. Межубовський, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №1. – C. 130-141 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39032/1/stattya_spozhyvchi.pdf

Nutritional and biological value of dried champignon powders [Electronic resourse] / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhay-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – P. 448-457. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39311/3/Stattya_Hryby_2022.96-105.pdf

Simakhina, G. Biological value of proteins of  cultivated mushroom / G. Simakhina, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, is. 1. – Рр. 39–52. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37171/1/stattya_hryby_ufj.pdf

Use of lupine flour and cavbuz puree in bread technology / S. Bazhay–Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza–Kindzerska, Т. Romanovska. – Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 4. – Рр. 573–587. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-7

Камінська, С. В. Розроблення рецептури оздоровчого напою «Соннам» / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // PLANTA+НАУКА.ПРАКТИКА ТА ОСВІТА : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ, 2022. – Т.2. – С. 17-20. – Режим доступу : https://cutt.ly/NXVErWj

Кріоушкодження та кріозахист у холодильних технологіях : монографія / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко, С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Сталь, 2022. – 312 с.

Сімахіна, Г. О. Використання ягід чорної смородини для виробництва порошкоподібних дієтичних добавок / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37169/1/stattya_smorodyna_naukpratsi.pdf

Сімахіна, Г. О. Динаміка процесу кристалоутворення та промислове заморожування плодово-ягідної сировини [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2022. –№4. – С. 83-95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38778/1/stattya_dynamika.pdf

Сімахіна, Г. О. Кріоушкодження рослинних структур при заморожуванні і методи кріопротекції: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2022. – №5. С. 88–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38776/1/stattya_roslynni.pdf

Сімахіна, Г. О. Оздоровчі харчові продукти - основний об'єкт інновацій [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна // Modern directions of scientific research development : 14 th International scientific and practical konference, July 13-15, 2022. – Chicago : BoScience Publisher, 2022. – Рp. 156-163. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39274/1/Simakhina_Stattya_Innovatsii.pdf

Сімахіна, Г. О. Роль харчування у життєзабезпеченні організму людини [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Modern scientific trends and standards : scientific collec-tion «InterConf» : with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Confe-rence, February 16- 18, 2022. – Santa Rosa, Argentina : Megafуn, 2022. – Рp. 412-420. – Access mode :: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39271/1/SimNaumArgent_2022.pdf

Сімахіна, Г. О. Так усе починалось... / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2022. –№5. – С. 7–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38777/1/tak_use_pochynalos.pdf

Simahina, G. Antioxidant effectiveness of plant cultures [Electronic resourse] / G. Simahina, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 1. – P. 62–77. – Access mode : https://bit.ly/30UyyNs

Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці НУХТ. – Т. 27, № 4. – 2021. – С. 129–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/36862/3/11.pdf

Камінська, С. Біологічно активні речовини плодово-ягідних культур та їх роль в життєдіяльності організму людини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С.115–116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36799/3/5.pdf

Камінська, С. В. Зміна вмісту біокомпонентів плодів та ягід при заморожуванні різними способами життєдіяльності [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Grail of Sciencе : International scientific journal. – № 11. – 2021. – С. 136–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36864/3/33.pdf

Камінська, С. В. Перспективні способи заморожування плодово-ягідної сировини / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 286–288.

Cімахіна, Г. О. Використання амінокислот у спортивному харчуванні / Г. О. Сімахіна, І. Ю. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 7–8.

Сімахіна, Г. О. Дослідження впливу низьких температур на компонентний склад плодів та ягід при заморожуванні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 281–283. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/36795/3/1.pdf

Cімахіна, Г. О. Есенціальні нутрієнти як засіб мінімізації впливу радіоактивного опромінення на організм людини / Г. О. Сімахіна, О. М. Межубовський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 265–267.

Сімахіна, Г. О. Інкорпорація радіонуклідів біокомпонентами харчових продуктів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, О. М. Межубовський // Science, innovations and education: problems and prospects : proceedings of the 1st International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan : CPN Publishing Group, 2021. – С. 476–485. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37182/1/SimNaumMezTokyo.pdf

Cімахіна, Г. О. Критерії придатності плодово-ягідної сировини до заморожування та їх практична реалізація / Г. О. Cімахіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 190–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37183/1/stattya_novikryterii.pdf

Cімахіна, Г. О. Методологія курсового проектування з дисципліни «Перспективні технологічні процеси виробництва оздоровчих продуктів» / Г. О. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 86–87.

Cімахіна, Г. О. Особливості організації самостійної роботи здобувачів на кафедрі технології оздоровчих продуктів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 105–106.

Сімахіна, Г. О. Особливості харчування в екстремальних умовах життєдіяльності [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко С. В. Камінська // Grail of Sciencе : International scientific journal. – № 11. – 2021. – С. 141–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/36863/3/22.pdf

Cімахіна, Г. О. Отримання концентратів біофлавоноїдів з лікарської сировини [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 140–147. – Режим доступу : https://bit.ly/32xpC1d

Cімахіна, Г. О. Отримання природних джерел функціональних інгредієнтів для збагачення безглютенового печива / Г. О. Сімахіна, Я. Ю. Лісняк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 32–33.

Сімахіна, Г. О. Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 150–159. – Режим доступу : https://bit.ly/3E59WjP

Cімахіна, Г. О. Рослинні аналоги молока – новий напрям харчових технологій / Г. О. Сімахіна, А. І. Кровопускова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 72–73.

Сімахіна, Г. О. Створення композицій радіопротекторної дії для захисту організму людини від малих доз іонізуючої радіації / Г. О. Сімахіна, О.М. Межубовський, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, №5. – С. 123–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37168/1/stattya_radioprotektorni_naukpratsi.pdf

Cімахіна, Г. О. Фізіологічні аспекти здоров’язбережувального середовища у студентській аудиторії / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали ІІІ Міжнародного симпозіуму. – С. 81–83.

Сімахіна, Г. О. Ягідні культури як концентратори ефективних антиоксидантів / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27 №6. – С. 123-133.  – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37167/1/stattya_antyokcydanty2021.pdf

Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose Electronic resourse] / S. Bazhay-Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza-Kindzerska, N. Naumenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. Vol. 8, Issue 1. – P. 7–18. – Access mode : https://bit.ly/3nNBbJO

Simakhina, G. Researching the dietary supplements in the content of dairy drinks / G. O. Simakhina, V. Davydenko, M. Kubicka // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 20.

Корх, Н. С. Перспективність застосування харчової добавки з черемші як природнього консерванта / Н. С. Корх, С. М. Тетеріна, Г. О. Сімахіна // Perspectives of world science and ducation : The 5th International scientific and practical conference, 29-31 January 2020. – Osaka, Japan, 2020. – Р. 476–486.

Сімахіна, Г. В. Порівняння вітчизняного та зарубіжного підходів до оцінки ефективності харчових продуктів / Г. В. Сімахіна, Н. В. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 8–10.

Сімахіна, Г. О. Виробництво та реалізація заморожених плодів та ягід / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3.

Сімахіна, Г. О. Кріоушкодження плодів та ягід і методи захисту клітинних структур при заморожуванні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. – Т. 26, № 4. – С. 163–170. – Режим доступу : https://bit.ly/32pKrLP

Сімахіна, Г. О. Малорозповсюджена плодово-ягідна сировина у виробництві оздоровчих продуктів / Г. О. Сімахіна, Ю. Чемелєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 18.

Сімахіна, Г. О. Методи кріозахисту структур плодів та ягід при заморожуванні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 32–33. – Режим доступу : https://bit.ly/3DPB85D

Сімахіна, Г. О. Методологія підготовки фахівців для індустрії здорового харчування в Україні [Електронний ресурс] / Г. О Сімахіна, Н. В. Науменко // About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the VI th International scientific and practical conference, October 26-30, 2020. – Milan, Italy, 2020. – P. 545–555. – Режим доступу : https://bit.ly/311GU60

Сімахіна, Г. О. Нові підходи до вдосконалення технології хліба / Г. О. Сімахіна, М. В. Закржевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 35.

Сімахіна, Г. О. Основи валеології. Оздоровчі аспекти харчування : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, А. О. Башта. – Київ : Сталь, 2020. – 315 с.

Сімахіна, Г. О. Основні характеристики харчових продуктів для спецконтингентів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – 2020. – P. 884–893. – Режим доступу : https://bit.ly/3DPBr0l

Сімахіна, Г. О. Печиво модифікованого вуглеводного складу для діабетичного харчування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. О. Висоцький // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 2. - С. 161–169. – Режим доступу : https://bit.ly/3p0YUWc

Сімахіна, Г. О. Принципи розроблення харчових продуктів, адекватних нутритивним потребам військовослужбовців [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, І. Ю. Гойко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 15–17. – Режим доступу : https://bit.ly/3oWFfXA

Сімахіна, Г. О. Протеїновмісні збагачувачі для оздоровчих харчових продуктів / Г. О. Сімахіна, І. Коломієць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 28.

Сімахіна, Г. О. Ринок заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів в Україні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2020. – Т. 31, Вип. 2. – Режим доступу : https://bit.ly/3r6Eca1

Сімахіна, Г. О. Стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. –- С. 234–242. – Режим доступу : https://bit.ly/3HTj7Gj

Сімахіна, Г. О. Удосконалений спосіб отримання заморожених ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О Сімахіна, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 80–87. – Режим доступу : https://bit.ly/3FQlrvX

Сімахіна, Г. О. Характеристика ресурсних складових інноваційного підприємства з виробництва заморожених плодів і ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Л. Ф. Литвинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 125–133. – Режим доступу : https://bit.ly/3oWEnlQ

Солодко, Л. М. Визначення біологічної безпечності м’ясо-рослинних кулінарних виробів / Л. М. Солодко, Г. О. Сімахіна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – С. 168–169.

Стеценко, Н. О. Обґрунтування складу кисломолочного напою для харчування спортсменів [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко // SWorld. – 2020. – Issue 4, Р. 1. – P. 38–42. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZjaROc

Стеценко, Н. О. Пастоподібний концентрат оздоровчого напою для харчування військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 - 20 травня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 211–212. – Режим доступу : https://bit.ly/3oYJ4vl

Стеценко, Н. О. Розроблення технології та оцінка якості печінково-рослинного паштету для харчування спортсменів [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко // Global science and education in the modern realities : International scientific conference proceedings, August 26-27, 2020. – Seattle, Washington, USA. – 2020. – Р. 30–33. – Режим доступу : https://bit.ly/3HRtKcn

Шевченко, О. Ю. Оздоровче харчування в контексті продовольчої безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Шевченко, Г. О. Сімахіна, А. О. Шевченко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6 – С. 36–43. – Режим доступу : https://bit.ly/3CN3HiP

Cryoprotection on Minimization of Ascorbic Acid Losses in Freezing of Berries / G. O. Simakhina, S. A. Bazhay-Zhezherun, N. V. Naumenko, S. V. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 271–283.

Effect of seed sowing period on antioxidant protection of basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions / O. Priss, I. Korotka, G. Simakhina, V. Koliadenco, T. Kolisnychenko // Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations. – 2019. – P. 769–775.

Impact of cryoprotection on minimization of ascorbic acid losses in freezing of berries / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhaj-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – 8 (2). – Pp. 271-283. DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-2-7

Qualitative indicators of grain flakes of functional purpose [Electronic resourse] / S. Bazhay-Zhezherun, G. Simakhina, L. Bereza-Kindzerska, N. Naumenko // Ukrainian food journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 1. – P. 7–18. – Access mode : https://bit.ly/3r87kho

Заморожені плодово-ягідні напівфабрикати: якість, ефективність, безпека [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська. – Київ : Сталь, 2019. – 324 с. – Режим доступу : https://bit.ly/30TvqBQ

Камінська, С. В. Дослідження фазового переходу вода-лід при заморожуванні ягід ожини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – С. 37. – Режим доступу : https://bit.ly/3l2Qs7B

Камінська, С. В. Математична модель прогнозування вмісту аскорбінової кислоти у заморожених плодово-ягідних напівфабрикатах [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Т. Г. Мисюра, Г. О. Сімахіна // Наукові праці Національного унівеситету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 207–215. – Режим доступу : https://bit.ly/3cNsNns

Камінська, С. В. Оптимальні умови заморожування ягід з ніжною текстурою для отримання напівфабрикатів високої якості [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 33. – Режим доступу : https://bit.ly/3HRwfeL

Камінська, С. В. Оптимізація процесу кріопротекції плодів та ягід перед заморожуванням [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності: матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 p., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 22–24. – Режим доступу : https://bit.ly/3DRPXom

Сімахіна, Г. О. Використання дикорослих ягід у виробництві порошкоподібних дієтичних добавок / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 10–12.

Сімахіна, Г. О. Доцільність використання лікарських трав у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 6. – С. 140-145. – Режим доступу : https://bit.ly/3CTI00G

Сімахіна, Г. О. Зв’язок харчування та стану здоров’я населення [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Progress in Science and Education : Proceedings of the International Conference, 26–27 September 2019. – New York, 2019. – P. 106–117. – Режим доступу : https://bit.ly/3HOlXfF

Сімахіна, Г. О. Інновації у створенні безалкогольних напоїв на основі дикорослих ягід / Г. О. Сімахіна, С. В. Бірюкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – С. 17.

Сімахіна, Г. О. Необхідність зміни структури харчування в Україні / Г. О. Сімахіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 389–391.

Сімахіна, Г. О. Нетрадиційні білкові збагачувачі хлібобулочних виробів / Г. О. Сімахіна, М. В. Закржевський // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 30–32.

Сімахіна, Г. О. Нові виклики перед харчовою промисловістю України в стратегії поліпшення національного здоров’я [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 197–206. – Режим доступу : https://bit.ly/3FFc1TC

Сімахіна, Г. О. Нові підходи до характеристики й оцінювання основних органолептичних показників свіжих і заморожених плодів і ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. – С. 72–78. – Режим доступу : https://bit.ly/3xlZce5

Сімахіна, Г. О. Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко, М. В. Закржевський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, №6. – С. 182–194. – Режим доступу : https://bit.ly/3FP5zK5

Сімахіна, Г. О. Обґрунтування складу та спосіб отримання композиції харчових волокон різноспрямованої дії [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 243–250. – Режим доступу : https://bit.ly/3l62Bci

Сімахіна, Г. О. Оздоровчі продукти: проблеми оцінки ефективності споживання / Г. О. Сімахіна, О. О. Висоцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – С. 8.

Сімахіна, Г. О. Особливості модифікації традиційних харчових продуктів для надання їм оздоровчих властивостей / Г. О. Сімахіна, О. О. Висоцький // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 387–389.

Сімахіна, Г. О. Оцінка безпеки заморожених та дефростованих ягід за мікробіологічними показниками / Г. О. Сімахіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: матеріали VIІI Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 24–27.

Сімахіна, Г. О. Оцінка безпеки швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів на основі принципів системи НАССР [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко, С. В. Камінська // Discovery Science : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія, 2019. – С. 38–49. – Режим доступу : https://bit.ly/3xsSKlK

Сімахіна, Г. О. Оцінка продуктів оздоровчої дії з використанням критерію ефективності фіт-фактора / Г. О. Сімахіна, А. Г. Федишина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – С. 9.

Сімахіна, Г. О. Пектиновмісні композиції з нетрадиційної сировини для виробництва нових сортів хліба / Г. О. Сімахіна, М. В. Закржевський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – С. 27.

Сімахіна, Г. О. Перспективи залучення малорозповсюдженої плодово-ягідної сировини до сфери харчових технологій / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко // Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробка сировини : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2019. – С. 83–87.

Сімахіна, Г. О. Розроблення плану НАССР для технології заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 369–370.

Сімахіна, Г. О. Удосконалена технологія швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : papers of the 6th International scientific conference, 19 April 2019. – Stuttgart, Germany, 2019. – Р. 42–53. – Режим доступу : https://bit.ly/30TvnW7

Сімахіна, Г. О. Удосконалення технології заморожування ягід поєднанням штучного холоду і кріопротекції [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30, № 4. – С. 117–122. – Режим доступу : https://bit.ly/3FLSUHC

Сімахіна, Г. О. Управління безпекою швидкозамороженої плодово-ягідної продукції на етапах її життєвого циклу [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 60–69. – Режим доступу : https://bit.ly/3FILSn5

Сімахіна, Г. О. Ушкоджуючі чинники довкілля та захисні механізми нутрієнтів / Г. О. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 8–10.

Сімахіна, Г. О. Характеристика порошків цукрового буряку з позицій здорового харчування / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – С. 32.

Стеценко, Н. Натуральний соковмісний напій для коригування антиоксидантного статусу спортсменів [Електронний ресурс] / Н. Стеценко, Г. Сімахіна, І. Гойко // ΛΌГOΣ : Мистецтво наукової думки. – 2019. – Вип. 6. – С. 33–37. – Режим доступу : https://bit.ly/3rbrQxt

Стеценко, Н. Обґрунтування складу м’ясо-рослинних консервів для військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. Стеценко, Г. Сімахіна, І. Гойко // ΛΌГOΣ : Мистецтво наукової думки. – 2019. – Вип. 2. – С. 86–89. – Режим доступу : https://bit.ly/32xx1O3

Стеценко, Н. Сучасні тенденції використання мінеральних вод для створення напоїв оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 121–122. – Режим доступу : https://bit.ly/3nP163H

Українець, А. І. Перспективи впровадження аюрведичної системи оздоровлення в Україні: точки зору / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, №1. – С. 232–240.

Simakhina, G. Scientific Backgrounds for Selecting the Nutrients Adequate to Human Needs / G. Simakhina, N. Stetsenko // Scientific Look at the Present : proceedings of XXXVII International Scientific Conference, December 7, 2018, Boston. – Morrisville : Lulu Press, 2018. – P. 9–13.

Stetsenko, N. Development of the dry protein-vegetable semi finished product composition for the enrichment of foodstuffs intended for the military personnel / N. Stetsenko, G. Simakhina, I. Goyko // New step in science : proceedings of XХVIІ International scientific conference, 15 Sept. 2018. – Morrisville, Lulu Press, 2018. – Р. 11–17.

Камінська, С. В. Визначення критеріїв придатності плодово-ягідних культур до заморожування [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZqheiY

Камінська, С. В. Дегустаційна оцінка та втрати клітинного соку заморожених плодів вишень при тривалому зберіганні і дефростації [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 лист. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 125–126. – Режим доступу : https://bit.ly/3FF1Tua

Камінська, С. В. Ринок швидкозамороженої плодово-ягідної продукції в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 22. – Режим доступу : https://bit.ly/3FLuE8B

Патент на винахід № 116930 UA, МПК A23L 13/60 A23L 13/40 (2016.01) М'ясо-рослинний кулінарний виріб [Електронний ресурс] / Солодко Л. М., Сімахіна Г. О. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. – № а 201607656 ; заявл. 10.03.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZlFpPn

Патент на винахід № 117722 UA, МПК A23L 13/60 A23L 13/40 A23L 33/185 (2016.01) М'ясо-рослинний кулінарний виріб [Електронний ресурс] / Солодко Л. М., Сімахіна Г. О. ; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. – № а 201709388 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DQDwcy

Патент на корисну модель № 123419 UA, МПК A23L 13/60 A23L 13/40 A23L 33/185 (2016.01) М'ясо-рослинні кулінарні вироби [Електронний ресурс] / Солодко Л. М., Сімахіна Г. О.; заявник і патентовласник Нац. ун-т харчових технологій. № u 201709390 ; заявл. 25.09.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30YCxbO

Патент на корисну модель № 128200 UA, МПК A23L 33/10 0 (2016.01) Композиція для збагачення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання (для спортсменів) [Електронний ресурс] / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201802516 ; заявл. 13.03.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3HRfhxi

Патент України на винахід № 116244, МПК A23C 21/08 (2006.01) Сухий білково-рослинний напівфабрикат з молочної сироватки багатофункціонального призначення для збагачення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання (для військовослужбовців) [Електронний ресурс] / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О., Ярош К. О. – № a 201511353, заяв. 18.11.2015 ;опуб. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3xiSOV4

Сімахіна, Г. О. Використання принципів харчової комбінаторики для створення заморожених плодово-ягідних сумішей [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 лист. 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 103–104. – Режим доступу : https://bit.ly/3l77D8i

Сімахіна, Г. О. Комбінування складу заморожених плодово-ягідних сумішей за принципами харчової комбінаторики [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 4. – С. 136–141. – Режим доступу : https://bit.ly/3xl3sKW

Сімахіна, Г. О. Критерії вибору плодово-ягідних культур для отримання заморожених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Т. А. Мартиненко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 186–196. – Режим доступу : https://bit.ly/3r8bs0S

Сімахіна, Г. О. Модифікація харчових продуктів: багатоваріантність підходів та пріоритети [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 232–240. – Режим доступу : https://bit.ly/30YRr1Z

Сімахіна, Г. О. Наукове обґрунтування вибору нутрієнтів, адекватних потребам людини [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Р. Ю. Науменко // Proceedings of XХХVII International scientific conference «Scientific look at the present». – Morrisville: Lulu Press., 2018. – Р. 9–12.

Сімахіна, Г. О. Основні показники придатності плодів та ягід до заморожування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 1. – С. 73–78. – Режим доступу : https://bit.ly/3xrW9B9

Сімахіна, Г. О. Особливості створення комбінованих заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 25, № 5. – С. 144–152. – Режим доступу : https://bit.ly/3CQjWeY

Сімахіна, Г. О. Особливості створення та використання дієтичних добавок [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 197–204. – Режим доступу : https://bit.ly/3l5dQ4u

Сімахіна, Г. О. Оцінка втрат клітинного соку та зміни органолептичних показників заморожених плодів при тривалому зберіганні і дефростації [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Т. А. Мартиненко // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 13–20. – Режим доступу : https://bit.ly/3FP8Nxb

Сімахіна, Г. О. Тенденції розвитку харчової промисловості – технології продуктів для здорового харчування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Key Issues of Education and Sciences: prospects for Ukraine and Poland : international Multidisciplinary Conference, 20-21 July 2018, Stalowa Wola. – Poland, 2018. – Vol. 3. – P. 96–100. – Режим доступу : https://bit.ly/3xl47Mq

Сімахіна, Г. О. Удосконалення низькотемпературних технологій перероблення плодово-ягідних культур [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VII Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 66–67. – Режим доступу : https://bit.ly/3l5XaKg

Стеценко, Н. О. Овочево-горіховий батончик для раціонів військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко // Strategy of Quality in Industry and Education : proceedings of the XIV International Conference, June 4-7, 2018. – Varna, Bulgaria, 2018. – Vol. 2. – С. 175–180. – Режим доступу : https://bit.ly/3xm3bY5

Стеценко, Н. О. Розроблення рекомендацій до проектування жирнокислотного складу харчових продуктів для військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко // Universum View 2 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – С. 69–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3FIz93M

Стеценко, Н. О. Розроблення складу сухого білково-рослинного напівфабрикату для збагачення продуктів, призначених для харчування військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, I. Ю. Гойко // New step in science : proceedings of XХVIІ Internationalscientific conference, 15 Sept 2018. – Morrisville : Lulu Press., 2018. – Р. 11–17. – Режим доступу : https://bit.ly/3HOpXgb

Українець, А. І. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та дієтичних добавок : підручник [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – 336 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3CJEvKl

Simakhina, G. The usage of temperatures below zero to dehydrate the raw berries [Electronic resourse] / G. Simakhina, S. Khalapsina // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р. – С. 53. – Access mode : https://bit.ly/3xjC7sx

Гуць, В. С. Вдосконалення теорії моделювання амінокислотного складу напівфабрикатів із зеленої маси рослин [Електронний ресурс] / В. С. Гуць, Г. О. Сімахіна, Л. М. Cолодко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 244–251. – Режим доступу : https://bit.ly/3HTqDkv

Патент на винахід № 114984 UA, МПК A23L 7/10, A23L 33/10 (2016.01) Круп’яний кулінарний виріб / Солодко Л. М., Сімахіна Г. О. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. - № а 201605465 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 20.08.2017, Бюл. № 16, 2017 р.

Патент України 115799 МПК A23J 1/20 (2006.01) A23L 33/10 (2016.01) Функціональна композиція для збагачення харчових продуктів спеціального дієтичного споживання (для військовослужбовців) / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2015 08678 ; заяв. 08.09.2015 ; опуб. 26.12.2017, Бюл. № 24, 2017 р.

Сімахіна, Г. О. Дієтичні добавки: сучасні підходи до створення та місце в системі харчування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Харчова промисловість. – 2017. – Вип. 22. – С. 23–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27238/3/SimNaumDiet.pdf

Сімахіна, Г. О. Ефективність використання кріопротекторів при заморожуванні дикорослих і культивованих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 179–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27062/1/1 %20Npnukht_2017_23_3_23.pdf

Сімахіна, Г. О. Оцінка мікробіологічної чистоти заморожених і дефростованих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 119-126. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32598/1/ ESTIMATING%20THE%20MICROBIOLOGICAL%20PURITY.pdf

Сімахіна, Г. О. Порівняння вітчизняного та аюрведичного підходів до оцінки ефективності харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Р. Ю. Науменко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакуванняня харчової продукції : матеріали IV Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27300/1/SimNaumAyur.pdf

Сімахіна, Г. О. Структурні і біохімічні зміни білкових сполук при заморожуванні дикорослих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 158–165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/27063/1/2%20Npnukht_2017_23_2_21.pdf

Стеценко, Н. Розроблення рецептури м'ясо-рослинних консервів з покращеним вітаміно-мінеральним складом для харчування військовослужбовців [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна // International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special edition. – Дніпро-Варна, 2017. – Т. 1. – С. 162–167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26953/1/Varna17.pdf

Українець, А. І. Розроблення спеціалізованих харчових продуктів для екстремальних умов життєдіяльності [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна // Харчова промисловість. – 2017. – №21. – С. 67–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27015/3/ukrss.pdf

Халапсіна, С. Використання речовин антимікробної дії в якості кріопротекторів для обробки ягід [Електронний ресурс] / С. Халапсіна, Г. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р. – С. 116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27065/1/4.pdf

Халапсіна, С. Динаміка зміни вмісту вітаміну С при заморожуванні ягід з кріопротекторами [Електронний ресурс] / С. Халапсіна, Г. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 5–6 квіт. 2017 р. – Ч. 1. – С. 19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27064/1/3.pdf

Fruit and berry composition in dairy products for military personnel [Electronic resourse] / G. Simahina, S. Halapsina, A. Bashta, N. Naumenko // The Advanced Science. – 2016. – Is. 2. – P. 23–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/29223/1/davydov_yoghurt.pdf

Designing the technology of pastous milk-containing foodstuffs for the diets of military personnel [Electronic resourse] / G. Polischuk, G. Simahina, N. Naumenko, I. Ustymenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. — K. : NUFT, 2016. — P. 67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26936/1/Designing%20the%20technology%20of%20pastous%20milk-containing%20foodstuffs%20for%20the%20diets%20of%20military%20personnel.pdf

The use of the biologically activated grain is in technology of health products [Electronic resourse] / G. Simahina, S. Bazhay-Zhezherun, T. Mykoliv and other // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – 2016. – № 9. – P. 147–153. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ handle/123456789/25028

Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 167–174. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/27041/3/antoz16.pdf

Патент на винахід № 111282 України, МПК A23b 7/04 (2006.01) Спосіб попереднього оброблення плодово-ягідної сировини зі щільною текстурою перед замороженням / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Халапсіна С. В. – а 201413493 ; заявл. 15.12.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р.

Патент на винахід № 111897 України, МПК A23C 19/08 (2006.01) Пастоподібний плавлений сир функціонального призначення / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О. – а 201412276 ; заявл. 14.11.2014 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.

Патент на винахід, № 110582 України, МПК A23B 7/04 (2006.01) Спосіб стабілізації споживчих властивостей швидкозаморожених культивованих грибів / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О. – а 201413494 ; заявл. 15.12.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р.

Патент на корисну модель № 105844 України, МПК A23J 1/00, A23L 2/00 (2016.01) Функціональна композиція для збагачення спеціальних харчових продуктів (для війсковослужбовців) / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Стеценко Н. О. – u 201508681 ; заявл. 08.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р.

Сімахіна, Г. О. Вивчення біохімічного складу та властивостей порошків із зеленої маси рослин [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Т. А. Мартиненко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 10–12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/24028/1/2.pdf

Сімахіна, Г. О. Інноваційні підходи до створення функціональних напоїв на основі дикорослих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 119–121. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 24419/1/28.pdf

Сімахіна, Г. О. Нові композиції на основі харчової клітковини дезінтоксикаційної та адаптогенної дії [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Т. І. Федоренко // Харчова промисловість. – 2016. – № 19. – С. 31–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31696/3/ Food%20Industry-2016-31-35%d1%80.pdf

Сімахіна, Г. О. Отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 198–205.

Солодко, Л. М. Вивчення впливу способів оброблення зеленої маси портулаку городнього [Електронний ресурс] / Л. М. Солодко, Г. О. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 114–116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/24134/1/42.pdf