Камінська Світлана Владиславівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
27
5
79

Перелік опублікованих документів:

Kaminska, S. Biologically active substances of fruit and berry cultures for life support of the human body [Electronic resourse] / S. Kaminska, N. Gorlata // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3–7, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 1. – P. 92. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40837/1/Part_1-92.pdf

Kaminska, S. Economic efficiency of production of berry semi-finished products using cryoprotectants [Electronic resourse] / S. Kaminska, G. Simakhina // Scientific research in the modern world : proceedings of the 4th International scientific and practical conference. – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – Pp. 131-138. – Access mode : https://is.gd/y1289e

Kaminska, S. Optimization of the process of processing fruits and berries before freezing with solutions of cryoprotectants [Electronic resourse] / S. Kaminska, G. Simakhina // Science and innovation of modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2023. – Pp. 95-105. – Access mode : http://surl.li/iadfw

Stavychna, A. Viburnum is a symbol of Ukraine and a source of biologically active substances [Electronic resourse] / A. Stavychna, S. Kaminska // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3–7, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Part 1. – P. 85. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40830/1/Part_1-85.pdf

Обгрунтування складу високобілкового концентрату для супів швидкого приготування [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська, О. М. Межубовський // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №2. – C. 151–161. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40747/1/swnuft_29_2-151-161.pdf

Сімахіна, Г. О. Контроль мікробіологічної безпеки продукції ресурсоефективних низькотемпературних технологій [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2023. – 29(4). – С. 126-136. – Режим доступу : DOI: 10.24263/2225-2924-2023-29-4-12 https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41066/1/swnuft_29_4-126-136.pdf

Сімахіна, Г. О. Методологія наукових досліджень у галузі технологій оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive re-search in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Pub-lisher, 2023. – Pp. 218-226. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39266/1/SimNaumKamStattya.pdf

Сімахіна, Г. О. Механізм сповільнення процесів старіння біокомпонентами харчових продуктів [Electronic resourse] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Progressive re-search in the modern world : proceedings of the 5th International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Pub-lisher, 2023. – Pp. 227-236. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39268/1/SimNaumKamMechStattya.pdf

Формування споживчих властивостей високобілкових напівфабрикатів із культивованих грибів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, О. М. Межубовський, С. В. Камінська // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №1. – C. 130-141 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39032/1/stattya_spozhyvchi.pdf

Kaminska, S. Foods to prevent premature aging / S. Kaminska // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 88 International scientific conference of young scientist and students, April–May, 2022. – Kyiv : NUFT, 2022. – Part 1. – P. 21. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37609

Nutritional and biological value of dried champignon powders [Electronic resourse] / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhay-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – P. 448-457. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39311/3/Stattya_Hryby_2022.96-105.pdf

Камінська, С. В. Розроблення рецептури оздоровчого напою «Соннам» / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // PLANTA+НАУКА.ПРАКТИКА ТА ОСВІТА : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 180-річчю Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. – Київ, 2022. – Т.2. – С. 17-20. – Режим доступу : https://cutt.ly/NXVErWj

Кріоушкодження та кріозахист у холодильних технологіях : монографія / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко, С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Сталь, 2022. – 312 с.

Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів у харчових технологіях [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, Т. А. Мартиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 27, № 4. – 2021. – С. 129–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36862/3/11.pdf

Домчук, О. Розроблення рецептури молочної каші «Лунтик» з додаванням злакових культур [Електронний ресурс] / О. Домчук, С. Камінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 36. – Режим доступу : https://bit.ly/3HJPiaX

Камінська, С. Безпека харчових продуктів в умовах COVID-19 / С. Камінська, Н. Горлата // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 94–96.

Камінська, С. Біологічно активні речовини плодово-ягідних культур та їх роль в життєдіяльності організму людини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С.115–116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36799/3/5.pdf

Камінська, С. Використання заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів при виробництві оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / С. Камінська, В. Давиденко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ. 2021. – С. 49–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36796/3/2.pdf

Камінська, С. Здорове харчування в період пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ. 2021. – С. 109–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36800/3/6.pdf

Камінська, С. В. Зміна вмісту біокомпонентів плодів та ягід при заморожуванні різними способами життєдіяльності [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Grail of Sciencе : International scientific journal. – 2021. – № 11. – С. 136–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu. ua/jspui/bitstream/123456789/36864/3/33.pdf

Камінська, С. Перспективні способи заморожування плодово-ягідної сировини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 286–287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36798/3/4.pdf

Камінська, С. Розроблення ізотонічного напою «Непал», збагаченого соком малини та гімалайською сіллю [Електронний ресурс] / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ. 2021. – С. 19–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36797/3/3.pdf

Камінська, С. В. Розроблення рецептури йогурту «Чіасан» з чорничним пюре [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 29. – Режим доступу : https://bit.ly/32pD8E4

Сімахіна, Г. О. Дослідження впливу низьких температур на компонентний склад плодів та ягід при заморожуванні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 281–283. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36795/3/1.pdf

Сімахіна, Г. О. Особливості харчування в екстремальних умовах життєдіяльності [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Grail of Sciencе : International scientific journal. – 2021. – № 11. – С. 141–146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36863/3/22.pdf

Сімахіна, Г. О. Оцінка харчової цінності швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів, отриманих із використанням методів кріопротекції [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 150–159. – Режим доступу : https://bit.ly/3kYD1Wk

Камінська, С. В. Використання культивованих та дикорослих ягід з високим вмістом БАР в харчових технологіях [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 44-46. Режим доступу :https://bit.ly/3CBke9v

Камінська, С. В. Збереження якості плодів і ягід в післязбиральний період [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 23. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31320/1/1.1.pdf

Камінська, С. В. Огляд ринку свіжих та заморожених ягід в Україні у 2019 році [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 43. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31319/1/1.2-1.pdf

Камінська, С. В. Сучані технології заморожування плодово-ягідної сировини: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 30–31. Режим доступу :https://bit.ly/3oOSFEP

Камінська, С. В. Фізіологічна дія нутрієнтів на організм людини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 10–12. Режим доступу :https://bit.ly/3HLWD9W

Сімахіна, Г. О. Виробництво та реалізація заморожених плодів та ягід / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3.

Сімахіна, Г. О. Методи кріозахисту структур плодів та ягід при заморожуванні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 32–33. Режим доступу :https://bit.ly/32og8p0

Сімахіна, Г. О. Ринок заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів в Україні [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2020. – Т. 31, Вип. 2. Режим доступу :https://bit.ly/3kYcRTK

Сімахіна, Г. О. Стан і перспективи розвитку вітчизняного ринку заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. –- С. 234–242. Режим доступу :https://bit.ly/3kYepNC

Сімахіна, Г. О. Характеристика ресурсних складових інноваційного підприємства з виробництва заморожених плодів і ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Л. Ф. Литвинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 125–133. Режим доступу :https://bit.ly/3CE1HcD

Cryoprotection on Minimization of Ascorbic Acid Losses in Freezing of Berries / G. O. Simakhina, S. A. Bazhay-Zhezherun, N. V. Naumenko, S. V. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 271–283.

Impact of cryoprotection on minimization of ascorbic acid losses in freezing of berries / G. Simakhina, N. Naumenko, S. Bazhaj-Zhezherun, S. Kaminska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – 8 (2). – Pp. 271-283. DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-2-7

Заморожені плодово-ягідні напівфабрикати: якість, ефективність, безпека [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, С. В. Камінська. – Київ : Сталь, 2019. – 324 с. Режим доступу :https://bit.ly/32pIrDu

Камінська, С. В. Дослідження фазового переходу вода-лід при заморожуванні ягід ожини [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – С. 37. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29211/1/8.pdf

Камінська, С. В. Математична модель прогнозування вмісту аскорбінової кислоти у заморожених плодово-ягідних напівфабрикатах [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Т. Г. Мисюра, Г. О. Сімахіна // Наукові праці Національного унівеситету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 207–215. Режим доступу :https://bit.ly/32pZ7e3

Камінська, С. В. Оптимальні умови заморожування ягід з ніжною текстурою для отримання напівфабрикатів високої якості [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 33. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29190/1/7.pdf

Камінська, С. В. Оптимізація процесу кріопротекції плодів та ягід перед заморожуванням [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності: матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 p., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 22–24. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31207/1/1.pdf

Камінська, С. Оптимальні умови заморожування для отримання високоякісних напівфабрикатів з плодів та ягід з щільною покривною тканиною [Електронний ресурс] / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 88. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29190/1/7.pdf

Камінська, С. Планування трифакторного експерименту при заморожуванні плодово-ягідної сировини з використанням кріопротекторів [Електронний ресурс] / С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 19. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31322/1/2.pdf

Межибовський, О. Тенденції запозичення української кулінарії [Електронний ресурс] / О. Межибовський, С. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 113. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31321/1/4.pdf

Сімахіна, Г. О. Нові підходи до характеристики й оцінювання основних органолептичних показників свіжих і заморожених плодів і ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), № 1. – С. 72–78. Режим доступу :https://bit.ly/3nHxq8U

Сімахіна, Г. О. Оцінка безпеки швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів на основі принципів системи НАССР [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, Р. Ю. Науменко, С. В. Камінська // Discovery Science : ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія, 2019. – С. 38–49. Режим доступу :https://bit.ly/3czNnHR

Сімахіна, Г. О. Розроблення плану НАССР для технології заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 369–370.

Сімахіна, Г. О. Удосконалена технологія швидкозаморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : papers of the 6th International scientific conference, 19 April 2019. – Stuttgart, Germany, 2019. – Р. 42–53. Режим доступу :https://bit.ly/3HMCnoD

Сімахіна, Г. О. Управління безпекою швидкозамороженої плодово-ягідної продукції на етапах її життєвого циклу [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Р. Ю. Науменко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 60–69. Режим доступу :https://bit.ly/3x9NlQp

Камінська, С. В. Визначення критеріїв придатності плодово-ягідних культур до заморожування [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28. Режим доступу :https://bit.ly/3oOX1vK

Камінська, С. В. Дегустаційна оцінка та втрати клітинного соку заморожених плодів вишень при тривалому зберіганні і дефростації [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 лист. 2018 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 125–126. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29185/1/6.pdf

Камінська, С. В. Ринок швидкозамороженої плодово-ягідної продукції в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Г. О. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 22. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29125/1/2.pdf

Сімахіна, Г. О. Використання принципів харчової комбінаторики для створення заморожених плодово-ягідних сумішей [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 лист. 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 103–104. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29165/1/5.pdf

Сімахіна, Г. О. Оцінка втрат клітинного соку та зміни органолептичних показників заморожених плодів при тривалому зберіганні і дефростації [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська, Т. А. Мартиненко // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 13–20. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29124/1/1.pdf

Сімахіна, Г. О. Удосконалення низькотемпературних технологій перероблення плодово-ягідних культур [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Камінська // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VII Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 66–67. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29212/1/9.pdf

Simakhina, G. The usage of temperatures below zero to dehydrate the raw berries [Electronic resourse] / G. Simakhina, S. Khalapsina // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р. – С. 53. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27066/1/5.pdf

Сімахіна, Г. О. Ефективність використання кріопротекторів при заморожуванні дикорослих і культивованих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 179–185. Режим доступу :https://bit.ly/3oOYvWQ

Сімахіна, Г. О. Оцінка мікробіологічної чистоти заморожених і дефростованих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 119-126. Режим доступу :https://bit.ly/3oSXNrA

Сімахіна, Г. О. Структурні і біохімічні зміни білкових сполук при заморожуванні дикорослих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 158–165. Режим доступу :https://bit.ly/3r3IVcC

Халапсіна, С. Використання речовин антимікробної дії в якості кріопротекторів для обробки ягід [Електронний ресурс] / С. Халапсіна, Г. Сімахіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 25-26 травня 2017 р. – С. 116. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27065/1/4.pdf

Халапсіна, С. Динаміка зміни вмісту вітаміну С при заморожуванні ягід з кріопротекторами [Електронний ресурс] / С. Халапсіна, Г. Сімахіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 5–6 квіт. 2017 р. – Ч. 1. – С. 19. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27064/1/3.pdf

Fruit and berry composition in dairy products for military personnel [Electronic resourse] / G. Simahina, S. Halapsina, A. Bashta, N. Naumenko // The Advanced Science. – 2016. – Is. 2. – P. 23–26. Access mode :https://bit.ly/3DCNmi2

Дослідження антиоксидантних властивостей антоціанів як необхідних компонентів харчових продуктів в екстремальних умовах життєдіяльності [Електронний ресурс] / Н. О. Стеценко, Г. О. Сімахіна, І. Ю. Гойко, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 167–174. Режим доступу :https://bit.ly/2Zaqvvd

Патент на винахід № 111282 України, МПК A23b 7/04 (2006.01) Спосіб попереднього оброблення плодово-ягідної сировини зі щільною текстурою перед замороженням / Сімахіна Г. О., Гойко І. Ю., Халапсіна С. В. – а 201413493 ; заявл. 15.12.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р.

Сімахіна, Г. О. Інноваційні підходи до створення функціональних напоїв на основі дикорослих ягід [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 119–121. Режим доступу :https://bit.ly/3r0zTgG

Сімахіна, Г. О. Отримання заморожених напівфабрикатів дикорослих ягід зі щільною покривною тканиною / Г. О. Сімахіна, С. В. Халапсіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 198–205.