Івчук Надія Павлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
73

Перелік опублікованих документів:

Pobrusylo, M. Analysis of gluten-free grain crops [Electronic resourse] / M. Pobrusylo, N. Ivchuk, H. Lukianets // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023. – 2023. – Part 3. Kyiv : NUFT. – P. 463. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40710/1/8.pdf

Башта, А. О. Дослідження технології халви оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук, С. А. Бажай-Жежерун // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 142-153. – Режим доступу : http://surl.li/iadyl

Полевик, О. ТОВ «ЕКО РЕСУРС УКРАЇНА» – один із найбільших виробників та постачальників натуральних харчових барвників в Україні / О. Полевик, Н. Івчук, Т. Федоренко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 41–43. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37654

Федоренко, Т. І. Особливості викладання дисципліни «Проектування харчових виробництв» у період дистанційного навчання / Т. І. Федоренко, Н. П. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 26–28. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37653

Rationale of fruit and berry raw materials choice to increase the confectionery nutritional / A. Bashta, N. Ivchuk, N. Stetsenko, O. Bashta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 103–115.

Івчук Н. Особливості викладання дисципліни «Проектування харчових виробництв» для технологів / Н. Івчук, Т. Федоренко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 26–27.

Луценко, В. Нут як перспективна сировина для отримання рослинного «молока» / В. Луценко, Н. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 64–65.

Побрусило, М. Аналіз ринку безглютенових продуктів, які виготовляються в Україні / М. Побрусило, Н. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 113–114.

Побрусило, М. Обґрунтування рецептури безглютенової борошняної суміші для виготовлення борошняних виробів / М. Побрусило, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 24–25.

Полевик, О. ТОВ «Еко ресурс Україна» – один із найбільших виробників та постачальників натуральних харчових барвників в Україні / О. Полевик, Н. Івчук, Т. Федоренко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 41–43.

Ushchapovskyi, A. Use of semi-finished cherry-beet puree in technology of sweet dishes and desserts [Electronic resourse] / A. Ushchapovskyi, N.I vchuk // Technology audit and production reservers – 2020. – № 3/3 (53). – Р. 42–44. Access mode :https://bit.ly/3nLAKQb

Башта, А. О. Використання нетрадиційної сировини для підвищення якості кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 93. Режим доступу :https://bit.ly/2Zh51gf

Давиденко, В. Морозиво на основі безлактозного молока з імбиром та солодовим екстрактом [Електронний ресурс] / В. Давиденко, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 22. Режим доступу :https://bit.ly/3CKRxqP

Кубицька, М. Сирково-горіхова паста оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / М. Кубицька, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 37. Режим доступу :https://bit.ly/3r5KWVG

Bashta, A. Efficiency of using of the mineralized malts composition for the enhancement of food products by micronutrients [Electronic resourse] / A. Bashta, N. Ivchuk, O. Bashta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. –Vol. 7, Issue 2. – P. 239–250. Access mode :https://bit.ly/32jZPcE

Давиденко, В. Харчові добавки у складі кисломолочних напоїв [Електронний ресурс] / В. Давиденко, М. Кубицька, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 58. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29892/3/2.pdf

Івчук, Н. П. Вивчення впливу порошків пряних коренеплодів і кореневищ на активність дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта, Т. А. Мартиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 144–151. Режим доступу :https://bit.ly/3nOubfT

Івчук, Н. П. Ефективність використання порошків пряних коренеплодів і кореневищ для збагачення пшеничного дріжджового хліба [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 87–89. Режим доступу :https://bit.ly/3FLYBVV

Кравченко, Н. Природа харчових добавок у складі сиркових десертів та глазурованих сирків [Електронний ресурс] / Н. Кравченко, І. Каплунець, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ої Міжнар. конф. молодих аспірантів і студ.,11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. І. – С. 57. Режим доступу :https://bit.ly/2ZgiR2q

Патент на винахід № 120570 Україна, МПК (2006) A23L 19/00 A23L 21/10 (2016.01) Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий [Електронний ресурс] / Ущаповський А. О., Івчук Н. П., Башта А. О. ; власник НУХТ. – № a 201807500 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р. Режим доступу :https://bit.ly/3r568et

Патент на корисну модель № 131283 Україна, МПК (2016.01) A23L 19/10 Спосіб отримання пюре-напівфабрикату із буряку столового [Електронний ресурс] / Ущаповський А.О., Івчук Н.П., Башта А.О. ; власник НУХТ. - № u 201807492 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р. Режим доступу :https://bit.ly/3l4tcGi

Ущаповський, А. О. Желейний десерт на основі вишнево-бурякового пюре-напівфабрикату для закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / за заг. редакцією д. е. н., професора Б. М. Мізюка. – Львів : ЛТЕУ, 2019. – С. 126–136. Режим доступу :https://bit.ly/3l3NL63

Івчук, Н. П. Обґрунтування та розроблення способу отримання інуліновмісного сухого кавового напою [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта, А. О Ущаповський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – 2018. – Вип. 194. – С. 143–150. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29035

Івчук, Н. П. Розроблення дієтичної добавки на основі порошків з пастернаку, петрушки, селери, імбиру та хрону [Електронний ресурс] / Н. Івчук, А. Личак // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 19–21. Режим доступу :https://bit.ly/3CNC0qb

Кугай, Д. Обґрунтування доцільності використання молочної сироватки та березового соку для виготовлення напою загальнозміцнюючої дії [Електронний ресурс] / Д. Кугай, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 36. Режим доступу :https://bit.ly/3HRvKkY

Личак, А. Обґрунтування способу отримання рослинної сировини для виробництва дієтичної добавки з підвищеним вмістом хрому [Електронний ресурс] / А. Личак, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 33. Режим доступу :https://bit.ly/3oT5U7D

Отримання та дослідження складу мінералізованих солодів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук, І. Ю. Гойко, М. Б. Поліщук // Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали XIV Міжнародної конференції, 4-7 червня 2018 р. – Варна, Болгарія, 2018. – Vol. 1. – Р. 19–24. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29027

Патент на корисну модель № 130860 Україна, МПК (2016.01) A23L 21/10 Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий [Електронний ресурс] / Ущаповський А. О., Івчук Н. П., Башта А. О. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201807501 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24, 2018 р. Режим доступу :https://bit.ly/3FLNnAK

Сливченко, В. Використання вишнево-бурякового пюре у виробництві мармеладу геродієтичного призначення [Електронний ресурс] / В. Сливченко, Н. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 86–87. Режим доступу :https://bit.ly/3FZ1QK7

Сливченко, В. Обґрунтування співвідношення між овочевою та плодовою складовими у рецептурі желейних виробів [Електронний ресурс] / В. Сливченко, Н. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної конференції молодих аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 9. Режим доступу :https://bit.ly/3oUCKVI

Ущаповський, А. О. Розроблення рецептури та дослідження фізико-хімічних показників вишнево-бурякового пюре [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук / Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 72–73. Режим доступу :https://bit.ly/3nOmlCE

Ushchapovskyi, A. Prospects for sugar confectionery for gerontologic purpose [Electronic resourse] / A. Ushchapovskyi, N. Ivchuk, J. Smirnova // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – P. 124. Access mode :https://bit.ly/3oZh8Y2

Башта, А. Розроблення способу отримання помадних цукерок оздоровчої дії [Електронний ресурс] / А. Башта, Н. Івчук, О. В. Башта // Internetional Scientific Jornal Acta Universitatis Pontica Euxnus Special Edition. – 2017. – Vol. 1. – Р. 48–53. Режим доступу :https://bit.ly/3r5b2YV

Івчук, Н. Вивчення процесу термічного оброблення бульб топінамбуру [Електронний ресурс] / Н. Івчук, А. Башта, А. Ущаповський // Харчова промисловість. – 2017. – Вип. 22. – С. 107–112. Режим доступу :https://bit.ly/3kZxdMr

Мазур, О. Вивчення впливу фізичних та хімічних чинників на якість пюре з бульб топінамбура [Електронний ресурс] / О. Мазур, Н. П. Івчук, // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнаро-дної наук.-практ. конф. 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 62–64. Режим доступу :https://bit.ly/3CKZgFl

Ущаповський, А. О. Використання композиції буряка столового та плодів вишні для виробництва солодких страв геродієтичного призначення [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 213–214. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27083/1/5.pdf

Ущаповський, А. О. Перспективи використання буряку столового у виробництві цукрових кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 24–26. Режим доступу :https://bit.ly/3HPgAwx

Ущаповський, А. О. Перспективи створення цукрових кондитерських виробів геродієтичного призначання [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 31. Режим доступу :https://bit.ly/3xgfCoc

Хоменко, А. Використання порошків ягід горобини звичайної у рецептурі борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. Хоменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 43. Режим доступу :https://bit.ly/30XjQFx

Алтуніна, К. М. Нова фруктово–горіхова начинка для борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / К. М. Алтуніна, Н. П. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24261/1/3.pdf

Башта, А. О. Використання нетрадиційної інуліновмісної сировини в технологіях оздоровчих харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 112–113. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24408/1/25.pdf

Башта, А. О. Перспективи використання інуліновмісної сировини в профілактиці неінфекційних хронічних захворювань : розробка технології пшеничного хліба з підвищеною харчовою цінністю / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, Вип. 2. – С. 222–229.

Патент на винахід № 111015 України, МПК A23F 5/44 (2006.01) A61K 31/733 C08B 37/18 (2006.01) Інуліновмісний сухий кавовий напій [Електронний ресурс] / Івчук Н. П., Башта А. О. – а 201410771 ; заявл. 02.10.2014 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. Режим доступу :https://bit.ly/3r3lsbs

Про дитяче харчування очима споживача [Електронний ресурс] / Л. В. Телетьон, В. О. Сливченко, А. В. Хрупчик, Н. П. Івчук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 41–42. Режим доступу :https://bit.ly/3nNcxsN

Ущаповський, А. О. Використання овочевих та ягідних порошків у рецептурі цукрових кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Ущаповський, Н. П. Івчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 10. Режим доступу :https://bit.ly/3FJxomV