Башта Алла Олексіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
136
5
110

Перелік опублікованих документів:

Башта, А. Використання пророщеного зерна сочевиці та гречки для отримання паштету оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. Башта, Д. Медведюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 81. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40682/1/1.pdf

Башта, А. О. Дослідження особливостей харчування студентської молоді і рівня її усвідомлення факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. О. Стеценко, С. А. Бажай-Жежерун // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Том 29, №4. – С. 148-161. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41151/1/1.pdf

Progress on ICAO’s Strategic Objectives and Global Safety Plans. Pandemic safety challenges [Electronic resourse] / О. V. Bashta, P. L. Nosko, А. О. Bashta, O. S. Povzun // Aviation in the XXI-st century” : tenth world congress «Safety in Aviation and Space Technologies», September 28-30, 2022. – Кyiv, 2022. – Р. 1.2.5-1.2.8. –  Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39054/1/-1_2.pdf

Бажай-Жежерун, С. А. Розроблення компонентного складу м'ясо-рослинних консервів оздоровчого призначення та дослідження їх якісних показників [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, М. М. Антонюк, А. О. Башта // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2022. – Том 33(72), №4. – С. 236-240. – Режим доступу : http://surl.li/iadys

Бажай-Жежерун, С. А. Розроблення способу отримання пластівців оздоровчого призначення на основі зерна тритикале [Електронний ресурс] / С. А. Бажай-Жежерун, Л. В. Береза-Кіндзерська, А. О. Башта // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2022. – Вип. 1. – С. 7-11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39036/1/2.pdf

Башта, А. Використання нетрадиційної рослинної сировини для отримання вафель оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. Башта, О. Клеймьонова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 54–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39049/1/2.pdf

Башта, А. О. Дослідження технології халви оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук, С. А. Бажай-Жежерун // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 2. – С. 142-153. – Режим доступу : http://surl.li/iadyl

Башта, А. Показники обізнаності та усвідомлення здобувачами НУХТ факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань [Електронний ресурс] / А. Башта, І. Задесенська, С. Федько // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 86–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39051/1/3.pdf

Башта, А. Розроблення способу виробництва пісочного печива оздоровчого призначення з використанням вівсяного борошна, ягід журавлини та насіння кунжуту [Електронний ресурс] / А. Башта, М. Данилюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 21–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39047/1/1.pdf

Башта, А. Шляхи підвищення харчової цінності сухих сніданків / А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37607

Rationale of fruit and berry raw materials choice to increase the confectionery nutritional / A. Bashta, N. Ivchuk, N. Stetsenko, O. Bashta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2021. – Vol. 9, Issue 1. – P. 103–115.

Башта, А. Використання нетрадиційної рослинної сировини у технологіях виробництва борошняних кондитерських виробів функціонального призначення [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 27 травня 2021 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 66–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/34551/1/1.pdf

Башта, А. Використання нетрадиційної сировини у технології виробництва пастили оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. Башта, Д. Новохат // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34275/1/1.pdf

Башта, А. Наукове обґрунтування складу та розроблення рецептури халви підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / А. Башта, А. Новохат // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34276/1/2.pdf

Башта, А. Оптимізація процесу пророщування зерна в мінералізованому середовищі [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 15, Part 2. – Р. 34–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32931/1/1.pdf

Башта, А. Планування експерименту в дослідженнях технологічних процесів виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of II International scientific and practical Internet conference. – Prague, Oktan Print, 2021. – Р. 149–150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34277/1/1.pdf

Башта, А. Удосконалення способу виробництва граноли оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А.О. Башта // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of II International scientific and practical Internet conference. – Prague, Oktan Print, 2021. – Р. 151–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34279/1/2.pdf

Башта, А. О. Використання нетрадиційної рослинної сировини у технологіях виробництва борошняних кондитерських виробів функціонального призначення / А. О. Башта // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 27 травня 2021 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 66–69.

Новохат, А. Розроблення рецептури та способу отримання халви оздоровчої дії з гарбузовим насінням, шротом насіння льону та порошком ягід чорниці / А. Новохат, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 13–15.

Новохат, Д. Отримання пастили оздоровчого призначення з використанням бурштинової кислоти для спортсменів / Д. Новохат, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 45–47.

Чиж, Ю. Збагачення плавлених сирів компонентами водоростей [Електронний ресурс] /Ю. Чиж, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37997/1/1.pdf

Башта А. О. Якон та скорцонера – нетрадиційна інуліновмісна сировина для виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 38. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32483/1/%d0%a21.pdf

Башта, А. О. Використання інуліновмісної сировини в технологіях функціональних харчових продуктів для профілактики хронічних неінфекційних захворювань [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. 196–198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32617/1/%d1%821.pdf

Башта, А. О. Використання нетрадиційної рослинної сировини для збагачення борошняних кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Сучасна наука та освіта Волині : збірник матеріалів науково-практичної онлайн-конференції, 20 листопада 2020 р. – Луцьк : ВежаДрук, 2020. – С. 140–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32482/1/N1.pdf

Башта, А. О. Використання нетрадиційної сировини для підвищення якості кондитерських виробів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32484/1/%d1%821.pdf

Башта, А. О. Скорцонера–перспективна інуліновмісна сировина для виробництва оздоровчих продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19–20 травня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 214–216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 31206/1/1.pdf

Башта, А. О. Сучасні тенденції використання зернової сировини у виробництві функціональних харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Cучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2020 р. – Харьків : ХНТУСГ, 2020. – С. 57–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32498/1/%d1%821.pdf

Визначення гідродинамічних втрат потужності  в зубчастій передачі [Електронний ресурс] : теорія / П. Л. Носко, О. В. Башта, Г. О. Бойко, О. В. Герасимова, А. О. Башта // Проблеми тертя та зношування. – 2020. – № 2 (87). – С. 101–111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32488/1/Bachta2.pdf

Дослідження втрат потужності внаслідок тертя ковзання і кочення в зубчастому зачепленні : огляд [Електронний ресурс] / О. В. Башта, П. Л. Носко, О. В. Радько, О. В. Герасимова, А. О. Башта // Проблеми тертя та зношування. – 2020. – № 4 (89). – С. 47–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/32487/1/Bachta1.pdf

Новохат, А. С. Наукове обґрунтування складу та розроблення рецептури зернового батончика підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / А. С. Новохат, А. О. Башта // Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31013/1/3.pdf

Новохат, А. С. Розроблення рецептури та способу отримання зернового батончика підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / А. С. Новохат, А. О. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 33–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32309/1/%d0%a23.pdf

Новохат, Д. С. Обгрунтування та розроблення рецептури граноли оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / Д. С. Новохат, А. О. Башта // Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31022/1/4.pdf

Новохат, Д. С. Отримання пастили оздоровчого призначення з використанням пюре чорної смородини та калини [Електронний ресурс] / Д. С. Новохат, А. О. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 55–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32308/1/%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%202.pdf

Остапенко, Ю. В. Обґрунтування складу та вдосконалення способу виробництва кисломолочного напою оздоровчого призначення, збагаченого порошками цикорію та йошти [Електронний ресурс] / Ю. В. Остапенко, А. О. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 23–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32307/1/%d0%a21.pdf

Побрусило, М. Збагачення плавлених сирів компонентами рослинної сировини [Електронний ресурс] / М. Побрусило, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31005/1/1.pdf

Сімахіна, Г. О. Основи валеології. Оздоровчі аспекти харчування : підручник / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, А. О. Башта. – Київ : Сталь, 2020. – 315 с.

Соловйова, К. Отримання пшеничного хліба оздоровчого призначення, збагаченого шротом насіння олійних культур [Електронний ресурс] / К. Соловйова, А. Башта // Наукові здобутки молоді–вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31012/1/2.pdf

Формоутворення та оцінка працездатності гвинтових передач [Електронний ресурс] / О. В. Башта, П. Л. Носко, Г. О. Бойко, О. В. Герасимова, А. О. Башта // Проблеми тертя та зношування. – 2020. – № 1 (86). – С. 71–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31065/ 1/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%203.pdf

Arched transmissions teeth geometry within offset of initial profile [Electronic resourse] / P. Tkach, P. Nosko, O. Bashta, А. Lysenko, A. Bashta // Проблеми тертя та зношування. – 2019. – № 4 (85). – P. 69–75. – Access mode : https://bit.ly/3nGMsvB

Bashta, A. Efficiency of using of the mineralized malts composition for the enhancement of food products by micronutrients [Electronic resourse] / A. Bashta, N. Ivchuk, O. Bashta // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. –Vol. 7, Issue 2. – P. 239–250. – Access mode : https://bit.ly/3CLVjjz

Improved and extreme geometro-kinematic parameters of high-loaded hyperboloid gears [Electronic resourse] / P. Nosko, S. Kashkarov, O. Bashta, Yu. Tsibriy, A. Bashta // Проблеми тертя та зношування. – 2019. – № 3 (84). – P. 63–68. – Access mode : https://bit.ly/3cBNTEW

Башта, А. О. Використання нетрадиційної рослинної сировини для отримання кексів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 36–38. – Режим доступу : https://bit.ly/3DMBytF

Івчук, Н. П. Вивчення впливу порошків пряних коренеплодів і кореневищ на активність дріжджів Saccharomyces cerevisiae [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта, Т. А. Мартиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 144–151. – Режим доступу : https://bit.ly/3DHao7x

Івчук, Н. П. Ефективність використання порошків пряних коренеплодів і кореневищ для збагачення пшеничного дріжджового хліба [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 87–89. – Режим доступу : https://bit.ly/30Vwhlf

Огли, Л. Отримання кисломолочного напою оздоровчого призначення, збагаченого порошками обліпихи та імбиру [Електронний ресурс] / Л. Огли, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 63. – Режим доступу : https://bit.ly/3oRdIGT

Патент на винахід № 120570 Україна, МПК (2006) A23L 19/00 A23L 21/10 (2016.01) Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий [Електронний ресурс] / Ущаповський А. О., Івчук Н. П., Башта А. О. ; власник НУХТ. – № a 201807500 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DXgHEh

Патент на корисну модель № 131283 Україна, МПК (2016.01) A23L 19/10 Спосіб отримання пюре-напівфабрикату із буряку столового [Електронний ресурс] / Ущаповський А.О., Івчук Н.П., Башта А.О. ; власник НУХТ. - № u 201807492 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3cEqMK8

Патент на корисну модель № 135437 Україна, МПК (2017.01) A21D 13/066 Безглютеновий бісквітний напівфабрикат оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / Вихристенко О. Ю., Башта А. О.; власник НУХТ. - № u201901567; заявл. 18.02.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3nFUIMb

Петлицька, Л. Наукове обґрунтування складу та розроблення способу отримання кексів з додаванням борошна сочевиці та шроту насіння льону [Електронний ресурс] / Л. Петлицька, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 14. – Режим доступу : https://bit.ly/3FFvRy6

Петлицька, Л. Наукове обґрунтування складу та розроблення способу отримання кексів підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / Л. Ю. Петлицька, А. О. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 23–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30740/1/%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b81.pdf

Сладковський, О. Використання горохового борошна та порошку шпинату у виробництві хліба [Електронний ресурс] / О. Сладковський, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 54. – Режим доступу : https://bit.ly/3DHOIbx

Design of worm gears with optimal geometric parameters based on minimization of loses in gearing [Electronic resourse] / P. Tkach, P. Nosko, G. Boyko, О. Bashta, A. Bashta // Problems of Friction and Wear. – 2018. – 1 (78). – Р. 75–84.  – Access mode : http://surl.li/iaexs

Башта, А. О. Отримання та дослідження складу мінералізованих солодів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук, І. Ю. Гойко, М. Б. Поліщук // Стратегія якості у промисловості і освіті : збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції, 4-7 червня, 2018 р. – Варна, Болгарія, 2018. – Vol. 1. – Р. 19–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29027

Вихристенко, О. Наукове обгрунтування та розроблення складу безглютенового бісквітно-фруктового торта оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / О. Вихристенко, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека, 14-15 листопада 2018 р. :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ : НУХТ, 2018.– С. 28–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29024

Івчук, Н. П. Обґрунтування та розроблення способу отримання інуліновмісного сухого кавового напою [Електронний ресурс] / Н. П. Івчук, А. О. Башта, А. О. Ущаповський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2018. – Вип. 194. – С. 143–150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29035

Макідонова, Н. Обгрунтування використання порошків з овочевої сировини для збагачення пшенично-кукурудзяної булочки [Електронний ресурс] / Н. Макідонова, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 35. – Режим доступу : https://bit.ly/3nE65UX

Макідонова, Н. Обґрунтування та розроблення способу виробництва пшенично-кукурудзяної булочки оздоровчого призначення, збагаченої порошками шпинату та цукрового буряка [Електронний ресурс] / Н. Макідонова, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека, 14-15 листопада 2018 р. :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ : НУХТ, 2018.– С. 34–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29025

Михайленко, Л. Обґрунтування та розроблення способу отримання пастили оздоровчої дії з використанням пюре інжиру та агрусу [Електронний ресурс] / Л. Михайленко, А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека, 14-15 листопада 2018 р. :матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ : НУХТ, 2018.– С. 36–37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29026

Михайленко, Л. Отримання пастили оздоровчої дії з використанням пюре з інжиру та агрусу [Електронний ресурс] / Л. Михайленко, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 29. – Режим доступу : https://bit.ly/3CGHYcv

Патент на корисну модель № 130860 Україна, МПК (2016.01) A23L 21/10 Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий [Електронний ресурс] / Ущаповський А. О., Івчук Н. П., Башта А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201807501 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3kZHKHp

Скрипка, З. Використання плодово-ягідного міксу для збагачення фруктово-желейного мармеладу [Електронний ресурс] / З. Скрипка, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 21. – Режим доступу : https://bit.ly/3cEEM6I

Башта, А. Використання нетрадиційної рослинної сировини для отримання кондитерських виробів оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / А. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 51-53. – Режим доступу : https://bit.ly/3qZnl9b

Башта, А. Розроблення способу отримання помадних цукерок оздоровчої дії [Електронний ресурс] / А. Башта, Н. Івчук, О. В. Башта // Internetional Scientific Jornal Acta Universitatis Pontica Euxnus Special Edition. – 2017. – Vol. 1. – Р. 48–53. – Режим доступу : https://bit.ly/30R12Y7

Гаврилова, І. Отримання вершкового масла оздоровчого призначення [Електронний ресурс] / І. Гаврилова, А. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 1. – С. 38. – Режим доступу : https://bit.ly/3oVijIl

Івчук, Н. Вивчення процесу термічного оброблення бульб топінамбуру [Електронний ресурс] / Н. Івчук, А. Башта, А. Ущаповський // Харчова промисловість. – 2017. – Вип. 22. – С. 107–112. – Режим доступу : https://bit.ly/3l1MbkZ

Chernyshenko, N. Health action fondant sweets / N. Chernyshenko, A. Bashta // 8th Central European Congress on Food 2016 - Food Science for Well-being (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – K. : NUFT, 2016. – Р 68. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37611

Fruit and berry composition in dairy products for military personnel [Electronic resourse] / G. Simahina, S. Halapsina, A. Bashta, N. Naumenko // The Advanced Science. – 2016. – Is. 2. – P. 23–26. – Access mode : https://bit.ly/3HMSum8

Атаманюк, В. О. Вибір композиції мінералізованих солодів для збагачення житньо–пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. О. Атаманюк, А. О. Башта // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 40. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24266/1/13.pdf

Башта, А. О. Використання нетрадиційної інуліновмісної сировини в технологіях оздоровчих харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнар. спец. наук.-практ. конф., 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 112–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24408/1/25.pdf

Башта, А. О. Отримання халви оздоровчого призначення, в тому числі для спецконтингентів [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 103–105. – Режим доступу : https://bit.ly/30THumv

Башта, А. О. Перспективи використання інуліновмісної сировини в профілактиці неінфекційних хронічних захворювань : розробка технології пшеничного хліба з підвищеною харчовою цінністю / А. О. Башта, Н. П. Івчук // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, Вип. 2. – С. 222–229.

Башта, А. О. Шляхи підвищення харчової цінності халви [Електронний ресурс] / А. О. Башта // Харчові добавки харчування здорової та хворої людини : VІІ Міжн. наук.-практ. інтернет конф., 30-31 травня. - Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2016. – С. 47–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ handle/123456789/29023

Патент на винахід № 111015 України, МПК A23F 5/44 (2006.01) A61K 31/733 C08B 37/18 (2006.01) Інуліновмісний сухий кавовий напій [Електронний ресурс] / Івчук Н. П., Башта А. О. – а 201410771 ; заявл. 02.10.2014 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DUaKYk