Тимчук Алла Вікторівна

ORCID ID: 0000-0002-2052-2768

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
12
3
6
1
135
5
114

Перелік опублікованих документів

Shumylo, O. O. Scientific underpinning of methods for saving milk protein [Електронний ресурс] / O. O. Shumylo, A. V. Tymchuk // Сучасні тренди і перспективи в галузі переробки м’яса і молока : програма та тези матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 73-74. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41230/2/%d1%81.1%2c2%2c%2073-74_2023.pdf

Shumylo, O. Prospects for the production of cream drinks [Електронний ресурс] / O. Shumylo, A. Tymchuk, O. Grek // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. –С. 267-268. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41704/1/2.pdf

Shumylo, O. The technology of selecting and applying food additives [Electronic resourse] / O. Shumylo, A. Tymchuk // Problems and practical approaches to the production and regulation of the use of food additives in the European Union countries and in Ukraine : proceedings of the ІІnd International Scientific and Practical Conference, 25 October 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Pp. 45-46. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41720/1/3.pdf

Shymanyuk, I. The relevance of craft beverage production based on buttermilk [Електронний ресурс] / I. Shymanyuk, O. Grek, A. Tymchuk // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 81-82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41135/1/12.pdf

Soloviov, N. A. Fiber from thistle seeds in albumine products [Електронний ресурс] / N. A. Soloviov, A. V. Tymchuk, O. V. Grek // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 183-185. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41719/1/1.pdf

Soloviov, N. Craft production of albumin products from local dairy raw materials [Електронний ресурс] / N. Soloviov, A. Tymchuk, O. Grek // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 138-139. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41134/1/11.pdf

Патент 152652 UA, МПК A23C 9/13 (2006.01). Спосіб виробництва ферментованого напою з комбінованим складом сировини / Скуйбіда В. В., Онопрійчук О. О., Грек О. В., Тимчук А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202201583 ; заявл. 17.05.2022 ; опубл. 29.03.2023, Бюл. № 13.

Патент на винахід № 127585 UA, МПК A23C19/076, A23C19/055. Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / О. В. Грек, А. П. Михалевич, О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a201906198 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 25.10.2023, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a3a97d94-52b7-439e-be40-98724a72b74a/content

Патент на винахід № 126739 UA, МПК A23C 21/00 (2022.01). Спосіб виробництва напою із сироватки молочної / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201903480 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3.

Соловйов, Н. А. Альбумінний продукт з клітковиною [Електронний ресурс] / Н. А. Соловйов, А. В. Тимчук // Сучасні тренди і перспективи в галузі переробки м’яса і молока : програма та тези матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023.–  С. 94-95. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41231/1/%d1%81.1-2%2c%2094-95_2023.pdf

Effect of food fibers on the quality characteristics of whey-cream cheeses / O. Grek, V. Ushkarenko, S. Tsygankov, K. Ovsiienko, A. Tymchuk, O. Savchenko // Journal of hygienic engineering and design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 102-110.

Onopriichuk, O. Influence of malt properties on the indicators of milk-protein concentrates / O. Onopriichuk, O. Grek, A. Tymchuk // Bioenhancement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – P. 179-202.

Quality indicators of multicomponent dairy-vegetable concentrates / V. Skuibida, N. Soloviov, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, O. Grek // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. – Р. 247-258.

Пшенична, Т. В. Визначення поліфенольного складу молочної сироватки забарвленої / Т. В. Пшенична, О. В. Грек, А. В. Тимчук // Сучасні технології харчових виробництв : матеріали ІV Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 18-20 травня 2022 р. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2022.

Шиманюк, І. Удосконалення технології сиркових виробів, збагачених ферментованими вершками та харчовими волокнами / І. Шиманюк, А. Тимчук, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 244.

Грек, О. Уточнення умов тривалого зберігання та розморожування альбумінної маси / А. В. Тимчук, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : науково-практична конференція з міжнародною участю, 27 травня 2021 р. – Київ :  ККІБП, 2021. – С. 20–21. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40612/1/5.pdf

Загальні технології харчових виробництв : навч. посібник / О. А. Савченко, О. В. Грек, М. С. Ніколаєнко, О. А. Топчій, А. В. Тимчук. – Київ : Компринт, 2021. – 293 с.

Патент на винахід № 124110 UA, МПК А23С 17/00 (2021.01) Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201903487 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 21.07.2021 ; Бюл. № 29, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34897/1/published_description%20%281%29%20%281%29.pdf

Тимчук, А. В. Вплив  термічної обробки на кваліметричні показники молочно-білкових напівфабрикатів з харчовими волокнами / А. В. Тимчук, Л. Чубенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 322. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40608/1/1.pdf

Чубенко, Л. М. Чинники впливу на структурно-механічні властивості напівфабрикатів / Л. М. Чубенко, А. В. Тимчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 155–156. – Режим доступу :  https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40610/1/3.pdf

Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste [Electronic resourse] / O. Topchii, Y. Kotliar, V. Pasichnjy, І. Shevchenko, A. Tymchuk, Yu. Kryzhova, A. Petryna, N. Dets // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – № 33. – P. 1–11. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39240/1/01.-JHED-Volume-33-FQS-Full-paper-Oksana-Topchii.pdf

Influence of wheat food fiber on the structure formation process of whey-creamy cheeses / O. Grek, K. Ovsiienko , A. Tymchuk, O. Onopriichuk , A. Kumar // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, № 2. – Р. 332-343. DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9-2-6

Research of quality indicators in protein-blueberry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, A. Tymchuk, О. Savchenko, O. Ochkolyas // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 156–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31281/1/5%20%281%29.pdf

Грек, О. В. Збагачення продуктів з модифікованим жировим складом / О. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 444-446.

Дворецький, Д. Визначення показників якості твердого сиру з маком [Електронний ресурс] / Д. Дворецький, С. Микулич, А. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 299. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31525/1/5.pdf

Патент на вихід № 122284 UA, МПК A23L 29/212 (2006.01) A23C 23/00 (2020.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201812591 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 13.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32052/2/getdocument%20%281%29.pdf

Скуйбіда, В. В. Особливості виготовлення ферментованих напоїв на комбінованій молочній основі / В. В. Скуйбіда, А. В. Тимчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 183-184.

Biological value in milk-protein concentrates with malt ingredients / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 3. – Р.571-583. DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-3-13

Determination of amino acid composition and biological value in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – P. 26-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31335/1/1.pdf

Grek, O. Determination methods of food fibers characteristics in milk mixtures with the modified fat composition [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Savchenko, K. Ovsiienko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 4 (22). – P. 45–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30437/1/3.pdf

Methods for determining the characterization of mashes with fiber for semi-finished products on the milk-protein base [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 6. – Р. 50–56. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31325/1/1%20%281%29.pdf

Polyphenolic compounds transition into protein-plant concentrates during the deposition of milk proteins by Plantago major L. / O. Grek, L. Chubenko, A. Kumar, V.Khareba, A. Tymchuk, O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol.8, № 4. – Р. 745-754.

Research of recipe components influence on the properties of dairy-protein mashes forsemi-finished products / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O.Savchenko, О. Ochkolyas // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, № 11 (102). Р. 41-48.

Study of dietary fiber properties in dairy mixes containing modified fat compositions / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Savchenko, K. Ovsiienko, О. Ochkolyas // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2019. – Vol. 4, № 11(100). – Р. 6-13.

Грек, О. В. Збагачення продуктів з модифікованим жировим складом [Електронний ресурс] / О. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 444–446. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30435/1/1%20%283%29.pdf

Грек, О. Вплив колагенвмісного інгредієнта на термокоагуляцію білків сироваткового концентрату [Електронний ресурс] / О. Грек, А. Тимчук, А. Михалевич // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та практичні аспекти», 28-29 березня 2019 р. – К.: ККІБП, 2019 р. – С. 22-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29054/1/5.pdf

Михалевич, А. П. Академічна доброчесність: виклики сучасності [Електронний ресурс] / А. Михалевич, А. В. Тимчук // Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польша, варшава, 11.03-23.03.2019). – Варшава, 2019. – 175 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29336/1/jpg2pdf.pdf

Патент 118522 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Чубенко Л. М., Овсієнко К. В., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2017 11975 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29251/1/revenvunah.pdf

Патент 133855 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 11184 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29421/1/patent%20133855.pdf

Патент 134358 UA, МПК (2019.01) A23C 9/00 A23C 9/13 (2006.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u 2018 12592 ; заявл. 18.12.2008 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29348/1/jpg2pdf%20%281%29.pdf

Патент на винахід 120236 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201811183 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31907/1/22.pdf

Патент на винахід № 118933 UA, МПК A23C 21/06 (2006.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201802074 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32097/1/p_1.pdf

Патент на вихід № 122284 UA, МПК A23L 29/212 (2006.01) A23C 23/00 (2020.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201812591 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 13.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32052/2/getdocument%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель 138945 МПК A23C 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201906200 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31310/1/10.pdf

Патент на корисну модель № 137500 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Спосіб виробництва напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В. ; заявник–патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201903481 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31314/1/6.pdf

Патент на корисну модель № 137502 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Склад напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О. Тимчук А. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903485 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31313/1/7.pdf

Патент на корисну модель № 137503 UA, МПК (2006) A23C 17/00 Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903488 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31312/1/8.pdf

Патент на корисну модель № 137556 UA, МПК (2006) A23C 1/00 A23C 21/00 Спосіб виробництва сироваткового сиру [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201904073 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31311/1/9.pdf

Тимчук, А. Дослідження динаміки льодоутворення в альбумінній масі [Електронний ресурс] / А. Тимчук, О. Грек, А. Михалевич // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С. 396. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29053/1/3.pdf

Determination methods of defrosted protein-vegetable mixtures parameters development [Electronic resource] / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, А. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O.Onopriichuk, O. Savchenko // EUREKA: Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 46–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29045/1/Alla%20Tymchuk.pdf

Determination of biologically active substances in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – Volume 6, Issue 2. – P. 208–216. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29071/1/Statta.pdf

Influence of collagen-containing ingredient on thermocoagulation of protein of whey concentration [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, K. Ovsiienko, A. Mykhalevych // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – С. 22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29259/1/jpg2pdf.pdf

Influence of grain processing products on the indicators of frozen milk­protein mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, A. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 6, Issue 11–96. – P. 51–58.

Investigation of the process of fermentation of recovered whey-malt mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, O. Krasulya, I. Ushkarenko, A. Tymchuk, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 11–95. – P. 21–29.

Slobodyan, O. Determination of the radiation background and the degree of radioactive pollution of different objects [Electronic resource] / O. Slobodyan, A. Tymchuk // Actual environmental problems : the conference proceedings the VIIIth International scientific conference of young scientists, PhD students, Master`s degree students, and students, 22–23 November 2018. – Minsk, 2018. – Р. 148–150. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31388/1/Tym4uk1.pdf

The investigation of the potentional comlex from Plantago major to coagulate milk proteins [Electronic resource] / O. V. Grek, O. O. Krasulya, L. M. Chubenko, A. V. Tymchuk // Food and Environment Safety. - 2018. – Vol. XVІІ. Is. 2. – P. 165-175. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29753/1/576-1144-1-SM.pdf

Михалевич, А. Дослідження процесу осадження молочних білків соком Rheum [Електронний ресурс] / А. Михалевич, О. Грек, А. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29260/1/jpg2pdf.pdf

Михалевич, А. П. Дослідження впливу картопляної клітковини на технологічні властивості напівфабрикатів [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 19 квітня 2018 р. – Харків : ХДХТ, 2018. – С. 116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27267/1/6.pdf

Овсієнко, К. В. Ферментовані напої з Promilk [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, О. В. Грек, А. В. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 380. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27976/1/84.pdf

Патент 125024 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Чубенко Л. М., Овсієнко К. В., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 11974 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29258/1/getdocument.pdf

Патент на винахід № 117419 UA, МПК A23C 19/045 A23C 19/05 A23J 1/20 (2006.01) Спосіб виробництва молочно-білкового продукту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О., Дем'янів І. Ю. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201703993 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 , 2018. р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32101/1/p_3.pdf

Патент на винахід № 128165 UA, МПК A23C 21/00 (2018.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201802075 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32099/1/p_2.pdf

Патент на корисну модель № 125755 UA, МПК A23C 9/13 (2006.01) Спосіб виробництва кисломолочного напою по типу йогурту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Нагорна В .О. : заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201712284 ; заявл. 12.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32095/1/p_4.pdf

Determination of moisture connection forms of protein-herbal clots [Electronic resource] / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, L. Chubenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6, Issue 3. – P. 534–542 – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27264/1/2.pdf

Research of quality indicators of curd products on basis of protein-herbal clots [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, L. Chubenko, K. Ovsiienko // Food and Environment Safety, Food and Environment Safety. – Volume XVI, Issue 4 – 2017. – P. 262–268. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27263/1/1.pdf

Визначення показників якості альбумінної пасти з клітковиною [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Наукові праці НУХТ. – 2017. - Том 23, № 6. – С. 149-157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27265/1/3.pdf

Загрязнение молочного сырья [Электронный ресурс] / О. П. Слободян, К. В. Овсиенко, А. В. Тимчук // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : XVIII Международная научно-практическая конференция, 16-17 февраля 2017 г., г. Барнаул. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. – С. 222-225. – Режим доступа : https://bit.ly/3xcmMd2

Овсієнко, К. В. Вплив картопляної клітковини на якісні показники термічно оброблених сиркових напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Д. О. Скітьова, А. В. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 355. – Режим доступу : https://bit.ly/30KhOZ2

Овсієнко, К. В. Екстренна зупинка лінії виробництва термічно оброблених сиркових напівфабрикатів [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, О. П. Слободян, А. В. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 358. – Режим доступу : https://bit.ly/30JajlH

Овсієнко, К. В. Перспективні напрямки виробництва напівфабрикатів [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук // Молочная индустрия. – 2017. - № 4. – С. 16-20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27266/1/4.pdf

Патент 113274 UA, МПК А23С 23/00 (2016.01) Спосіб виробництва альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Верьовкіна Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06542 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26233/1/113274.pdf

Патент 115515 UA, МПК А23С 19/09 (2006.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – а 2017 00906 ; заявл. 01.02.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступа : https://bit.ly/3Dq6DmI

Патент 120174 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Дем'янів І. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 03995 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26234/1/120174.pdf

Патент 177507 UA, МПК А23С 23/00 (2017.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В.,Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – u 2017 00908; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017 р. – Режим доступа : https://bit.ly/3CnjfK1

Разработка методов контроля технологического процесса переработки отходов производств, использующих природные залежи каменной соли [Электронный ресурс] / К. В. Овсиенко, А. Б. Финкельштейн, О. П. Слободян, А. В. Тимчук // Современные технологии науки и образования: европейские аспекты : материалы Международной научно-практической конференция, 17–23 сентября 2017 г., Херсон – Познань : ПП Вышемирський В. С., 2017. – С. 74–77. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26310/1/Kherson_these.pdf

Слободян, О. П. Біологічні та хімічні контамінанти молочної продукції [Електронний ресурс] / О. П. Слободян, К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук // Біотехнологія : звершення та надії : VI Міжнародна науково-практична конференція, 14-16 листопада, 2017 р., м. Київ. – Київ : НУБіП, 2017. – С. 241-242 – Режим доступу : https://bit.ly/3kY1ds0.

Слободян, О. П. Підвищення техногенної безпеки лінії по виробництву морозива [Електронний ресурс] / О. П. Слободян, А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences : International research and practice conference, December 27–28, 2017 : Conference proceedings. – Radom : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – P. 180–183. – Режим доступу : https://bit.ly/30PDZwP

Borodina, O. The role of colostrum in native immunity [Electronic resource] / О. Borodina, A. Tymchuk, I. Lych // Efektivní nástroje moderních věd : XII Mezinárodní vědecko – praktická konference. – Р. : Publishing House «Education and Science», 2016. – P. 49-53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26553/1/2.pdf

Овсієнко, К. В. Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 324. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24004/3/Tymchuk.pdf

Патент 104081 UA, МПК А23С 23/00 (2015.01) Спосіб отримання замороженої альбумінно-рослинної суміші [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Сидоренко К. Р. – u 2015 06856; заявл. 10.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2015 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23996/1/104081.pdf

Тимчук, А. В. Вплив властивостей білково-рослинних сумішей на термічно оброблені напівфабрикати [Електронний ресурс] / А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : П'ята Міжнародна науково-технічна конференція, 7–8 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 129-130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27269/1/5.pdf

Тимчук, А. В. Розроблення технології заморожених молочно-білкових сумішей з продуктами переробки пшениці [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Тимчук Алла Вікторівна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2016. – 24 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3kZfepb

No Content