Пухляк Анастасія Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
51
3
51

Перелік опублікованих документів

Cпрямоване збагачення сироватки молочної мінеральними елементами та перспективи її використання в технологіяхкормових продуктів / А. С. Дубівко, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, А. Г. Пухляк // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – № 20-01 (Vol.4). – Р. 49-61.

Комбінування сировини в технології сухих багатокомпонентних молочних сумішей / А. Г. Пухляк, О. В. Кочубей-Литвиненко, І. С. Тихончук, С. Ф. Онофрей // Харчова промисловість. – 2021. – № 28. – С. 62–73.

Спрямоване збагачення сироватки молочної мінеральними елементами та перспективи її використання в технологіях кормових продуктів / О. В. Кочубей-Литвиненко, А. С. Дубівко, О. А. Білик, А. Г. Пухляк // Харчова промисловість. – 2021.

Developing an improver of targeted action for the prolonged freshness of bread made from wheat flour / O. Bilyk, O. K. Lytvynenko, Y. Bondarenko, T. Vasylchenko, A. Pukhliak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5 (11–107). – P. 62–70.

Комбінування сировини в технології сухих багатокомпонентних молочних сумішей [Електронний ресурс] / А. Г. Пухляк, О. В. Кочубей-Литвиненко, І. С. Тихончук, С. Ф. Онофрей // Харчова промисловість. ‒ 2020. ‒ №28. ‒ С. 62-73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34639/1/ilovepdf_merged%20%282%29.pdf

Патент на корисну модель 145078 Україна, МПК МПК (2006) A23C 9/18 (2006.01) A23C 9/152 (2006.01) Суха молочна багатокомпонентна каша швидкого приготування / Тихончук І. С., Пухляк А. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202001224 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22.

Тихончук, І. Оцінка сублімованих фруктів та овочів для використання у технології сухих багатокомпонентних сумішей / І. Тихончук, А. Пухляк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених,аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С.313.

Тихончук, І. С. Підбір рослинних компонентів для створення основ для каш швидкого приготування / І. С. Тихончук, А. Г. Пухляк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 307-309.

Тихончук, І. Оцінка якості ефірних олій як сировини у виробництві природних ароматизаторів / І.. Тихончук, А.. Пухляк // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчюНаціонального університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019.– Ч. 1. – С. 409.

Безушко, О. Розширення асортименту продуктів молочноконсервної галузі / О. Безушко, Т. Паньковець, А. Пухляк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : матеріали конференції. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 406.

Тихончук, І. Використання ароматичних композицій для сухих багатокомпонентних сумішей / І.Тихончук, О. Хімченко, А. Пухляк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : VII Міжнароднанауково-технічна конференція, 6–7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ , 2018. – С. 129–130.

Тихончук, І. Оцінка природних ароматизаторів для сухих багатокомпонентних сумішей / І. Тихончук, А. Пухляк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів : матеріали конференції. – Київ: НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 396.

Загрязнение молочного сырья [Электронный ресурс] / О. П. Слободян, К. В. Овсиенко, А. В. Тимчук // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : XVIII Международная научно-практическая конференция, 16-17 февраля 2017 г., г. Барнаул. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. – С. 222-225. – Режим доступа : https://bit.ly/30UIF4W

Хоменко, А. Комбінування сировини у технології продуктів молоковмісних згущених / А. Хоменко, Д. Полоз, А. Пухляк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 367.

Зміна властивостей сухих молочних продуктів за відновлення / О. П. Гребельник, Г. П. Калініна, А. Г. Пухляк, А. А. Старовойтова / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2016. – Т. 18, № 1 (65). – Ч. 4. – С. 59–64.

Овсієнко, К. В. Сухі молочні багатокомпонентні суміші [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, А. Г. Пухляк // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квіт. 2016., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 330. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24003/3/Pukhlyak.pdf