Пшенична Тетяна Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
1
48
2
42

Перелік опублікованих документів

Патент на винахід, № 125738 UA, МПК A 23 C 9/152. Спосіб виробництва молочного білково-ягідного продукту / Савченко О. А., Грек О. В., Циганков С. П., Пшенична Т. В., Привиденцева О. О., Очколяс О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a2020 06504 ; заявл. 08.10.2020 ; опубл. 25.05.2022, Бюл. № 21.

Пшенична, Т. В. Визначення поліфенольного складу молочної сироватки забарвленої / Т. В. Пшенична, О. В. Грек, А. В. Тимчук // Сучасні технології харчових виробництв : матеріали ІV Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 18-20 травня 2022 р. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2022.

Пшенична, Т. В. Вплив антиоксидантів різного походження на зберігання продуктів з підвищеним вмістом жиру / Т.В. Пшенична, О.В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 246. - Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37696

Grek, O. Antioxidants' effect on the storage of dairy products with high-fat content [Electronic resourse] / O. Grek, T. Pshenychna, M. Nikolaieva // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Issue 3. – P. 256–261. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36806/1/2.pdf

Pshenychna, T. Change in quality indicators of curd mass based on protein-berry clots during storage period [Electronic resourse] / T. Pshenychna, O. Grek, I. Shymanyuk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2021. – C. 192–193. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36807/1/3.pdf

Shimanyuk, I. V. Influence of berries’ antioxidant activity on storage of curd mass with high-fat content / I. V. Shimanyuk, T. V. Pshenychna, O. V. Grek // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 18, Part 1. – P. 112-120.

Грек, О. В. Визначення оптимальної кількості ягідного коагулянту для осадження білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 59-60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34023/1/7.pdf

Грек, О. В. Концентрати білково-обліпихові – основа для сиркових виробів [Електронний ресурс] / О. В. Грек, Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 51–53. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36809/1/1%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель, № 147377 Україна; МПК А 23 С 9/133. Спосіб виробництва молочного білково-ягідного продукту [Електронний ресурс] / О. А. Савченко, О. В. Грек, С. П. Циганков, Т. В. Пшенична, О. О. Привиденцева, О. М. Очколяс. – № u 2020 06510 ; заявл. 08.10.2020 ; опубл. 06.05.202 ; Бюл. № 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34024/1/6.pdf

Пшенична, Т. В. Вплив антиоксидантної активності ягід на зберігання сиркової маси з підвищеним вмістом жиру / T. В. Пшенична, O. В. Грек, I. В. Шиманюк // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 18. – Part 1. – P. 112-120. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37697

Пшенична, Т. В. Вплив масової частки жиру молока на вихід концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва, О. В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 307. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33724/1/5_87.pdf

Пшенична, Т. В. Підвищення біологічної цінності концентрату білково-чорничного [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 124. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36808/1/4.pdf

Пшенична, Т. В. Технологічні характеристики молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 27 травня 2021 р., м. Київ – Київ : ККІБП, 2021. – С. 14–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34372/1/8.pdf

Fat effect of standardized milk on qualimetric indicators of protein-blueberry concentrates / O. Grek, T. Pshenychna, S. Tsygankov, O. Savchenko, О. Ochkolyas // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – Vol. 32. – P. 17-22.

Polyphenol composition and technological characteristics of the coloured whey from various origin [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, L. Chubenko, O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 832-843. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33720/1/1_UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202020%20V.9%20Is.4.pdf

Research of quality indicators in protein-blueberry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, A. Tymchuk, О. Savchenko, O. Ochkolyas // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 156–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31281/1/5%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Амінокислотний склад білково-ягідних згустків [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 301. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31282/1/6%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Перехід поліфенольних сполук у білково-ягідні згустки під час денатурації білків молока [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Новітні досягнення біотехнології: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, 23 вересня 2020 р. – Київ, 2020. – С. 49-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33721/3/2%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Розроблення критеріїв вибору ягідної сировини в якості коагулянту білків молока [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 191-193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33722/1/3_.pdf

Пшенична, Т. В. Термокислотне осадження білків молока ягідною сировиною [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек, O. O. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 294. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31308/1/4%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Уточнення раціональних параметрів отримання концентратів білково-ожинових [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33723/1/4_Resurs.pdf

Пшенична, Т. В. Форми зв’язку вологи концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвинту : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31283/1/7%20%281%29.pdf

Савченко, О. А. Інноваційні технологічні аспекти перероблення молока на білкові концентрати та сироваткові напої : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, Т. В. Пшенична ; Нац. університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2020. – 183 с.

Determination of amino acid composition and biological value in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – P. 26-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31335/1/1.pdf

Pshenychna, T. Research quality indicators of protein-berry concentrates / T. Pshenychna, O. Grek, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.– Ч. 1. – С. 400.

Пшенична, Т. Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю : Матеріали конференції, 28-29 березня 2019 р. – Київ: ККІБП, 2019. – С. 14-15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29069/1/Thez2.pdf

Патент 138946UA, МПК А23C9/12 (2006.01) Склад кисломолочного напою із молочною сироваткою забарвленою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; власник – Національний університет харчових технологій. – u 2019 06209 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31151/1/getdocument.pdf

Пшенична, Т. В. Поліфенольний склад концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 227-228. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31248/1/2.pdf

Пшенична, Т. В. Розроблення технології комплексного перероблення молока на концентрати білково-ягідні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Пшенична Тетяна Володимирівна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2019. – 21 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30265/1/Pshenychna.pdf

Пшенична, Т. Дослідження показників якості концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С. 400. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29070/1/Thez3.pdf.

Grek, O. Determination of biologically active substances in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, O. Onopriichuk, T. Pshenychna, A. Tymchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – № 6 (2). – P. 208-216. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29071/1/Statta.pdf

Патент 117439UA, МПК А23C21/08 (2006.01) Склад напою із молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В., Чубенко Л. М. – a 2017 09384 ; заявл. 25.09.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29159/1/skladnapoyu.pdf

Патент 123418UA, МПК А23C21/06 (2006.01) Склад напою із молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В., Чубенко Л. М. – u 2017 09387; заявл. 25.09.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29161/1/kormodel.pdf

Показники якості полікомпонентних згустків, отриманих термокислотним осадженням білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, В. М. Пасічний, Т. В. Пшенична, Л. М. Чубенко // Продовольча Індустрія АПК. – 2018. – № 1. – С. 24-29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27270/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%90%d0%9f%d0%9a.pdf

Пшенична, Т. Оптимізація параметрів термокислотного осадження білків молока ягідними коагулянтами [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018 р. – Ч.1. – С. 391. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29173/1/5%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Розроблення технології білково-ягідних згустків / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 125-127.

Пшенична, Т. В. Технологія білково-ягідних згустків [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6–7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 125–127. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29068/1/Thez1.pdf

Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока / Т. Пшенична, О. Грек, О. Онопрійчук, В. Пасічний, Л. Чубенко // Продовольча індустрія АПК – 2018 - №1 – С. 24–29

Grek, O. The rationalization of the parameters of milk proteins' thermo acid coagidation by berry coagulants [Electronic resource] / O. Grek, O. Ouopriichuk, T. Pshenychna // Food and Environment Safety. – 2017. – № 1. – Р. 1–7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25053/1/Grek.pdf

Грек, О. В. Технологія білково-ягідних згустків з молочної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 55–63. – Режим доступа : https://bit.ly/3cnFq8k

Грек, О. В. Технологія напоїв на основі сироватки, отриманої осадженням білків молока ягідним коагулянтом [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Красуля, Т. В. Пшенична // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування і торгівлі, 18 травня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 63–65. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27108/1/2.pdf

Патент 115213UA, МПК А23C19/02 (2006.01) Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2016 12604 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29162/1/Sposibvyrob.pdf

Патент на корисну модель № 116561 Україна; МПК А 23 С 9/00. Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12605 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10,2017. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27110/1/getdocument.pdf

Пахомова Ю. Дослідження мікробіологічних показників білково-ягідних згустків при зберіганні / Ю. Пахомова, Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С. 353. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29172/1/4%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Визначення параметрів термокислотного осадження білків молока ягідним коагулянтом [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 166–168. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27272/1/selection.pdf

Пшенична, Т. Вплив концентрату білка на консистенцію напою із молочної сировини [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С. 351. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29171/1/3%20%281%29.pdf

Пшеничная, Т. В. Исследование микробиологических показателей белково-ягодных сгустков при хранении [Электронный ресурс] / Т. В. Пшеничная, Е. В. Грек, Е. А. Красуля // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : материалы XVIII Международной научно-практической конференции, 16–17 февраля 2017 г. / Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова. – Барнаул : АлтГТУ, 2017. – С. 196–197. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27188/1/1.pdf

The influence of berry puree on microbiological indicators of cheese product during the storage / O. Grek, O. Кrasulya, T. Pshenychna, Y. Pachomova, K. Ivashchenko // Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV, Is. 4. – P. 334–340.

Грек, О. Вплив концентрату білка – регулятора в’язкісних характеристик на консистенцію кисломолочного напою [Електронний ресурс] / О. Грек, О. Красуля, Т. Пшенична // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 4. – С. 27-31. – Режим доступа : https://bit.ly/3DuKNyG

Пшенична, Т. Вплив ягідного пюре на процес коагуляції молочного білку [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек, О. Красуля // Матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – Ч.1. – С. 320. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29169/1/1.pdf

Пшенична, Т. Зміна мікробіологічних показників білково-ягідних згустків протягом зберігання [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті Євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – С. 127-128. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29170/1/2%20%281%29.pdf