Поліщук Галина Євгеніївна

ORCID ID: 0000-0003-3013-3245

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
17
6
19
3
428
11
412

Перелік опублікованих документів

Effects of protein and carbohydrate ingredients on colour of baked milk products [Electronic resource] / O. Mandiuk, A. Lohinova, L. Arsenieva, O. Petrusha, G. Polishchuk // Ukrainian Food Journal. – 2024. – Vol. 13, Issue 1. – P. 7–19. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ce435da5-378f-4d19-9c9e-9abe934b99ff

Influence of plant-based structuring ingredients on physicochemical properties of whey ice creams [Electronic resourse] / M. Tomczy´nska-Mleko, A. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polishchuk, K. Terpiłowski, S. Mleko, B. G. Sołowiej, S. Pérez-Huertas // Applied Sciences. – 2024. – 14(6). – №2465. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/a0ea567c-60e1-4e9c-8fe6-38933d60b8cf

Influence of starch products on the vitality and activity of lactic acid bacteria in yogurt [Electronic resource] / O. Ivashchenko, M. Khonkiv, V. Stabnikov, G. Polishchuk, A. Marynin, M. Buniowska-Olejnik // Ukrainian Food Journal. – 2024. – Vol. 13, Issue 1. – P. 162–174. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/06b5e10d-ff6a-41f6-b1e4-48d9bba90091

The influence of whey protein isolate on the quality indicators of acidophilic ice cream based on liquid concentrates of demineralized whey [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, M. Buniowska-Olejnik, G. Polishchuk, C. Puchalski, A. Kaminska-Dwórznicka, A. Berthold-Pluta // Foods. – 2024. – Vol. 13, Is. 1. – 22 p. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/7799717d-cffe-40b9-8d03-934973e01a67

Application of milk protein concentrates in preparation of reduced fat sour cream / A. Mykhalevych, O. Kostenko, G. Polishchuk, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 429–447. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-8

Co-gelation of pumpkin-seed protein with egg-white protein [Electronic resourse] / M. Tomczyńska-Mleko, K. Terpiłowski, S. Pérez-Huertas, V. Sapiga, G. Polishchuk, B. Sołowiej, M. Nastaj, M. Wesołowska-Trojanowska, S. Mleko // Foods. – 2023. – 12. – art №2030. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40687/1/2023_foods-12-02030.pdf

Influence of demineralized whey concentrates on ice cream sugar content [Electronic resourse] / G. Polishchuk, U. Bandura, O. Bass, A. Mykhalevych // Biotechnologies, present and perspectives : 9th Edition of the International Conference, 15th December 2023. – Stefan cel Mare University of Suceava, Romani, 2023. – P. 25. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/9ecc6aaf-6082-4e1d-9e22-2f6e1087160c

Physicochemical properties of ice cream mixes [Electronic resourse] / S. Mleko, V. Sapiga, G. Polischuk, M. Tomczyńska-Mleko, K. Terpiłowski, S. Pérez-Huertas // Agriculture & Food 2023 : 11th International Conference, 14-17 August 2023, Burgas, Bulgaria. – P. 35. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41034/1/ab-agro2023.pdf

Study of water freezing in low-fat milky ice cream with oat β-glucan and its influence on quality indicators [Electronic resourse] / M. Buniowska-Olejnik, A. Mykhalevych, G. Polishchuk, V. Sapiga, A. Znamirowska-Piotrowska, A. Kot, A. Kaminska-Dwórznicka // Molecules. – 2023. – 28 – 2924. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39414/1/2023_molecules-28-02924.pdf

Бартошак, І. Розробка нового виду дієтичного продукту підвищеної харчової цінності на основі сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / І. Бартошак, О. Онопрійчук, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 323. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40717/1/14.pdf

Дмитренко, І. Розробка нового виду йогурту з водними настоями м'яти і солодки [Електронний ресурс] / І. Дмитренко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 322. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40692/1/13.pdf

Дослідження впливу ізоляту сироваткових білків на мікроструктуру морозива сироваткового [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак, В. Сапіга // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 151-153. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41728/1/%d0%9e%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%ba%204.pdf

Дослідження впливу концентратів демінералізованої сироватки на показники якості морозива [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові праці НУХТ. ‒ 2023. ‒ Том 29,. № 2. ‒ С. 114–123. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40735/1/swnuft_29_2%20%281%29.pdf

Іващенко, О. Аналіз ринку крафтового йогурту [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 185-187. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40942/1/HoReCa%20106.pdf

Іващенко, О. Застосування сухої крохмальної патоки у складі йогурту питного [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 317. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40690/1/8.pdf

Іващенко, О. М. Синергетична здатність йогурту з продуктами ферментативного гідролізу крохмалю [Електронний ресурс] / О. М. Іващенко, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 241–242. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/3bcf4f1f-5200-4a82-ba8d-c61b6fd463f8

Костенко, О. Дослідження фізико-хімічних показників якості пряжених вершків [Електронний ресурс] / О. Костенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 319. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40691/1/10.pdf

Костенко, О. Кисловершкові пряжені десерти з гідролізованим концентратом демінералізованої сироватки [Електронний ресурс] / О. Костенко, А. Михалевич, Г. Поліщук // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2023 р., м. Київ. – Київ, 2023. – С. 411-412. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40940/1/sekciya_3_zbirnik.pdf

Михалевич, А. Дослідження можливості заміни цукру в морозиві на гідролізовані концентрати сироватки [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Г. Поліщук, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 315. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40689/1/6.pdf

Патент на винахід № 127293 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Бандура У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00939 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 14.07.2023, Бюл. № 28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41035/1/published_description.pdf

Патент на корисну модель 152382 UA, МПК A23C 21/02 (2006.01). Спосіб виробництва гідролізованого концентрату сироватки / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202202131 ; заявл. 21.06.2022 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3.

Патент на корисну модель № 153020 UA, A23C 13/16 (2006.01), A23C 9/13 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/137 (2006.01). Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками [Електронний ресурс] / Михалевич А. П., Поліщук Г. Є., Сапіга В. Я., Костенко О. В., Бандура У. Г., Осьмак Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202204048 ; заявл. 27.10.2022 ; опубл. 10.05.2023 ; Бюл. № 19, 2023. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40941/1/published_description.pdf

Сапіга, В. Наукове обґрунтування рецептурного складу морозива молочного з овочами [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 квітня 2023, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 р. – Ч.1. – С. 314. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40688/1/5.pdf

Сапіга, В. Я Вплив овочевих пюре різних способів оброблення на органолептичні та фізико-хімічні показники морозива молочного [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Том 29, № 1. – С. 173–186. – Режим доступу : http://surl.li/iaclj

Сапіга, В. Я. Розробка рецептур морозива з ферментованою овочевою сировиною [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 257-258. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41727/1/%d0%9e%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%ba%203.pdf

Сироваткове морозиво з натуральними структуруючими інгредієнтами [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 27 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 87-89. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41725/1/%d0%9e%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%b0%d0%ba%201.pdf

Application of milk protein concentrates in preparation of reduced fat sour cream [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, O. Kostenko, G. Polishchuk, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 3. – Р. 429–447. – Access mode : https://bit.ly/3I7xqba

β-glucan as a techno-functional ingredient in dairy and milk-based products–A review [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, G. Polishchuk, K. Nassar, T. Osmak, M. Buniowska-Olejnik // Molecules. – 2022. – 27(19), 6313. – Access mode : http://surl.li/dmiwj

Effect of natural ingredients on the structural-mechanical and physicochemical properties of ice cream mixes [Electronic resourse] / V. Sapiga, G. Polishchuk, M. Tomczyńska-Mleko, S. Mleko, K. Terpiłowski, S. Pérez-Huertas // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – P. 358–372. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39019/1/1-15.pdf

Functional and technological properties of protein ingredients in whey ice cream [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, G. Polishchuk, M. Buniowska-Olejnik, M.Tomczyńska-Mleko, S. Mleko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2022. – Vol. 10. Iss. 2. – Pp. 125–135. – Access mode : https://is.gd/7xaFaN

Mykhalevych. A. Research features of low-fat ice cream mixtures structuring with β-glucan and pectin-containing vegetable raw materials / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk // STUDENT IN BUCOVINA : International Conference for Students, November 10th 2022. – 2022. – Pp. 22. https://rb.gy/pfftyl

Research features of low-fat ice cream mixtures structuring with beta-glucan and pectin-containing vegetable raw materials [Електронний ресурс] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polischuk // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Міністерство освіти і науки України ; Одеський національний технологічний університет. – Одеса, 2022. – С. 209–211. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38711/1/209-211.pdf

Technological functions of hydrolyzed whey concentrate in ice cream [Електронний ресурс] [Electronic resourse] / O. Shevchenko, A. Mykhalevych, G. Polischuk, M. Buniowska-Olejnik, O. Bass, U. Bandura  // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 4. – P. 498-517. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40123/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202022%20V.11%20Is.4%20%282%29.pdf

Басс, О. О. Можливості зниження калорійності молозива за рахунок використання замінників цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 224–225. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38732/1/bassoo.pdf

Вивчення структуруючої здатності низькожирних сумішей для виробництва морозива з натуральними структуруючими інгредієнтами [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 234–235. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38705/1/41.pdf

Визначення оптимальних параметрів процесу визрівання сумішей нежирного кисломолочного морозива з в-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Вип. 28, № 5. – С. 63–73. – Режим доступу : https://rb.gy/2p5yrl

Використання бета-глюканів у виробництві молочних продуктів / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – С. 174–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37597

Використання бета-глюкану як поліфункціонального інгредієнта у виробництві молочних продуктів [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, А. Михалевич, Т. Осьмак // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 38–39. – Режим доступу : http://surl.li/iaclp

Вплив внесення β-глюкана на функціонально-технологічні властивості морозива молочно-овочевого низькожирного  / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Молодь – аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – С. 6–8. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37620

Впровадження основ системи VACCP  у молокопереробних цехах ресторанного господарства / А. Михалевич, Г. Поліщук, В. Сапіга, Т. Осьмак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : збірник тез доповідей І-ої міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2022 р. – Київ : НУБіП України, 2022. – С. 114-115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37695

Деркач, М. Йогурт на основі пряженого молока / М. Деркач, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 255. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37591

Іващенко, О. Вплив режимів обробки та способу внесення бета-глюкану вівса на споживчі характеристики йогурту питного / О. Іващенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 249. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37586

Іващенко, О. М. Застосування карамельної патоки у складі йогурту питного нежирного [Електронний ресурс] / О. М. Іващенко, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 220–221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38703/1/34.pdf

Йогурт підвищеної харчової цінності / О. М. Іващенко,  М. І. Деркач, І. Т. Дмитренко, Г. Є. Поліщук, Н. М. Бреус // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Канівець, Т. Сироватково-овочевий напій зі зниженим вмістом лактози / Т. Канівець, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 254. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37590

Комплексна органолептична оцінка морозива з β-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак, В. Сапіга // Харчова промисловість. – 2022. – № 31-32. – С. 15-26. – Режим доступу : http://surl.li/iacls

Костенко, О. В. Вплив молочно-білкових концентратів на процес сквашування вершкових сумішей низькожирної сметани [Електронний ресурс] / О. В. Костенко, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 226–227. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38704/1/37.pdf

Костенко, О. Підвищення термостійкості кисловершкових десертів / О. Костенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 250. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37587

Михалевич, А. Використання β-глюкану вівса в технології морозива ацидофільно-сироваткового низьколактозного  / А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 242. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37553

Михалевич, А. П. Дослідження процесу виморожування води у низькожирному морозиві з бета-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2022. – С. 210–211. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38702/1/29.pdf

Пархомець, П. Удосконалення технології крему кисловершкового / П. Пархомець, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 253. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37589

Патент на винахід № 126536 UA, МПК А23G 9/32 (2006.1) Склад морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00936 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://cutt.ly/O0bptGa

Патент на корисну модель №  152079 U UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2021 05410 ; заявл. 24.09.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : http://surl.li/eblsc

Патент на корисну модель № 152097 U UA, МПК (2022.01) A23G 9/00, А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива сироваткового низьколактозного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 20212 01959 ; заявл. 09.06.2022 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://rb.gy/jzxtp1

Пилипенко, І. Удосконалення технології йогурту грецького  / І. Пилипенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 252. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37588

Сапіга, В. Дослідження фізико-хімічних показників вівсяного β-глюкану у складі морозива молочно-овочевого низькожирного / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак  // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 241.

Analysis of the nature of the ingredients of sour milk dessert with vegetable fillers / Galyna Polishchuk, Uliana Kuzmyk, Tetiana Osmak, Mykhailo Kurmach, Oksana Bass // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021 – Vol. 6, № 11 (114). – P. 68–73.

Development of a new type of alcoholic ice cream / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polishchuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society - projections of the future iv : 60th Annual Scientific Conference. – Bulgaria : University of Ruse and Union of Scientists, 2021. – P. 199–203. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36923/1/article.pdf

Enzymatic destruction of protopectin in vegetable raw materials to increase its structuring ability in ice cream [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, N. Breus, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 321–332. – Access mode : https://bit.ly/3FxpvB6

Evaluation of social and economic efficiency from the intoduction of acidophilic-whey enriched ice cream [Electronic resource] / A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polishchuk, U. Kuzmyk // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 20 травня 2021 р. – C. 147-149. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34195/1/147%20%281%29.pdf

Food value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium–VI : Full texts book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 816. – Access mode : https://bit.ly/3crXJt5

Investigation of the process of lactose enzymolysis in the production of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak // European Dimensions of Sustainable Development : Proceedings of the ІІІ International Conference on, June 11, 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 47–48. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34895/3/ice%20cream.pdf

Improving the technology of restructured ham-type products from Turkey meat and PSE pork / I. Shevchenko, G. Polischuk, O. Topchii, Ye. Kotliar, T. Osmak // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue 4. – P. 106–115. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37636

Mykhalevych, A. Development of resource-saving technologies in the dairy industry [Electronic resource] / А. Mykhalevych, G. Polischuk, O. Bass // European Dimensions of Sustainable Development : Proceedings of the ІІІ International Conference on, June 11, 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 65–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34896/1/THE%20DAIRY%20INDUSTRY.pdf

Overcoming protein deficiency – a current issue of contemporaneity [Electronic resource] / T. Osmak, A. Mykhalevych, G. Polischuk, V. Sapiga // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 червня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 118–127. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36594/1/erasmus.pdf

Polyfunctional properties of oat β-glucan in the composition of milkvegetable ice cream [Electronic resourse] / V. Sapiga, G. Polischuk, M. Buniowska, I. Shevchenko, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 4. – Pp. 691–702. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37007/1/5.pdf

Polischuk, G. Use of alternative sweeteners in ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future : Conference of Ruse University. – Razgrad : Ruse, 2020. – P. 27. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36620/1/ABSTRACTS_CONF_2021-25.pdf

Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, V. Sapiga // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Is. 1. – Р. 13–20. – Access mode : https://bit.ly/3oIy6Kr

Shevchenko, І. Structuring properties of transglutaminase in whitecontaining systems [Electronic resource] / І. Shevchenko, H. Polishchuk, T. Nikishina // The world of science and innovation : abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 2020. – P. 132–139. – Access mode : https://bit.ly/3nwIYvv.

Study of rheological characteristics of fermented milk paste with spices / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, M. Kurmach, O. Bass, O. Kyrychenko // ScienceRise. – № 5. – Р. 30–34. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002141

The nutritional value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium–VI : Abstracts Book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 50‒51. – Access mode : https://bit.ly/3cA8cCF

The process optimization of protopectin enzymolysis of vegetable raw materials for its use in ice cream production [Electronic resource] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polishchuk // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 2021. – С. 38–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36100/1/1.pdf

Басс, О. О. Дослідження дисперсності повітряної фази в морозиві на молочній основі із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34022/1/Part%201-313.pdf

Басс, О. О. Низькокалорійне морозиво як альтерантива класичному продукту для дітей з особливими харчовими потребами [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г.Є. Поліщук // Здорове харчування дітей в Україні — запорука майбутнього нації : стан і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, 29 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 73-75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36621/1/basss.pdf

Вивчення особливостей регулювання структури шинкових виробів шляхом застосування трансглютамінази [Електронний ресурс] / І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. І. Філоненко, О. А. Топчій. – Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 6. – С. 140-151. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39922/1/Npnukht_2021_27_6_16.pdf

Деркач, М. Розробка нового виду йогурту на основі пряженого молока [Електронний ресурс] / М. Деркач, Г. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 165–167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36627/1/3.pdf

Закономірності процесу ферментативного гідролізу протопектину у пюре з м’якоті овочів для підвищення їх стабілізаційної здатності у складі морозива [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 309. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33380/1/309%20%281%29.pdf

Иващенко, О. Н. Усовершенствование технологии подготовки вкусовых наполнителей для изготовления молочных продуктов десертного назначения [Электронный ресурс] / О. Н. Иващенко, Е. В. Костенко, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов, 22–23 апреля 2021 г., Могилев. – Могилев : МГУП, 2021. – С. 141. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33767/1/Kostenko.pdf

Іващенко, О. Способи регулювання консистенції та вологоутримуючої здатності йогурту питного [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 177–179. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36630/1/6.pdf

Костенко, О. Доцільність удосконалення складу десертів кисловершкових на основі сметани [Електронний ресурс] / О. Костенко, Г. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 171–173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36629/1/5.pdf

Михалевич, А. П. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 311. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33381/1/311%20%281%29.pdf

Михалевич, А. П. Ферментолиз лактозы в концентратах сыворотки с целью их применения в составе мороженого [Электронный ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапига, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов, 22–23 апреля 2021 г., Могилев. – Могилев : МГУП, 2021. – С. 140. – Режим доступа : https://bit.ly/3CyyRKL

Особливості виробництва морозива ацидофільно-сироваткового, збагаченого білком / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 30 квітня 2021 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 213-214.

Патент на винахід 123468 Україна, МПК A23C 19/09 (2006.01), A23C 23/00. Склад запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905889 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14. – Режим доступу :  https://bit.ly/3Foianh

Патент на винахід 123469 Україна, МПК А23С 23/00, A23L 5/10(2016.01). Спосіб виробництва запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201905881 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14, 2021. – Режим доступу : https://bit.ly/3qKlnte

Патент на винахід № 123242 UA, МПК (2021.01) A23G 3/36 (2006.01) A23G 3/48 (2006.01) A23C 23/00 Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906201 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32976/1/123242.pdf

Патент на винахід № 123243 UA, МПК (2021.01) A23G 3/34 (2006.01) A23C 23/00 Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906207 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32975/1/123243.pdf

Патент на винахід № 123245 UA, МПК A23C 9/127 (2006.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І.М., Осьмак Т. Г., Костенко О.В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906637 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32977/1/123245.pdf

Патент на корисну модель № 148579 UA, A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 202100941 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 25.08.2021, Бюл. № 34, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35035/1/published_description%20%281%29.pdf

Поліщук, Г. Є. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, А. П. Михалевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 318.

Поліщук, Г. Є. Світовий ринок продуктів для дитячого харчування [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, 29 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 104–104. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36655/1/1.pdf

Порівняльний аналіз структуруючої здатності овочевих пюре у складі сумішей морозива [Електронний ресурс] / Г. Поліщук, В. Сапіга, Т. Осьмак, І. Шевченко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, №4. – С. 154–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36632/1/Polischuk.pdf

Розробка нових видів молочно-овочевих продуктів на основі сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 161–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36626/1/2.pdf

Розроблення технології морозива ацидофільно-сироваткового збагаченого [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 84–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33825/1/84-87.pdf

Сапига, В. Я. Особенности кислотного и ферментативного гидролиза протопектина овощного сырья, предназначенного для использования в составе мороженого [Электронный ресурс] / В. Я. Сапига, А. П. Михалевич, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов, 22–23 апреля 2021 г., Могилев. – Могилев : МГУП, 2021. – С. 142. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33765/1/Sapiga.pdf

Сапіга В. Бета-глюкан з вівса як функціонально-технологічний інгредієнт у складі морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021. – Київ : НУХТ, 2021 – С. 106–107. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36831/5/106-107.pdf

Сапіга, В. Вивчення структуруючої здатності овочевої сировини для використання у складі морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 157–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36625/1/1.pdf

Determining the effect of casein on the quality indicators of cream with different fatcontent / G. Polishchuk, N. Breus, I. Shevchenko, V. Gnitsevych, T. Yudina, G. Nozhechkina-Yeroshenko, T. Semko // Eastern-European Journal of enterprise technologies. – 2020. – Vol. 4, № 11 (106). – Р. 24-30.

Kochubei-Lytvynenko, O. Starch syrups as substitutes for sugar and milk powder in ice cream [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polischuk, O. Bass // New industries, digital economy, society–projections of the future iii : dedicated to the 75th anniversary of the university of Ruse : 59th Annual Science Conference of Ruse University. – Razgrad, Silistra : Ruse, 2020. – P. 514. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32281/3/11.pdf

Mykhalevych, A. Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] // A. Mykhalevych, G. Polischuk / Student in bucovina : 9th Edition of the International Conference for students, 18th December 2020. – Suceava, Romania. – 2020. – P. 46. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32399/1/20201218_112110-pdfa.pdf

Nature of water bonding in hydrated milk-protein systems [Electronic resource] / E. Goncharuk, G. Polishchuk, I. Shevchenko, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Volume 9. – Issue 1. – Р. 111-119. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31329/3/osmac.pdf

Prospects of using the cryostabilising protein-polysaccharide composition to manufacture semi-finished chopped meat products [Electronic resource] / І. Shevchenko, G. Polishchuk, Ye. Kotliar, Т. Osmak, A. Skochko // Food scienceand technology. – 2020.– 14(1). – P. 134-141. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31333/3/ode.pdf

Quality of Canadian commercial plain non-fat Greekstyle yogurts produced only from natural dairy ingredients [Electronic resource] / I. Lange, S. Mleko, M. Tomczyńska-Mleko, G. Polischuk, P. Janas, L. Ozimek // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 757–768. http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32748/3/UKR1.pdf

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // PROCEEDINGS. Biotechnologies and food technologies. – 2020. – Volume 59, book 10.2. – Р. 43-47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34031/1/Razgrad_2020.pdf

Research of functionaltechnological properties of the protein complex and natural color in the composition of restructured ham products [Electronic resource] / І. Shevchenko, V. Zhuk, G. Polishchuk, Т. Osmak // Food and Environment Safety. – Volume XIX. – Issue 1. – 2020. – P. 76–83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31334/3/Statta%20rumunia.pdf

Shevchenko І. Structuring properties of transglutaminase in white containing systems / І. Shevchenko, H. Polishchuk, T. Nikishina // The world of science and innovation : abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Cognum Publishing House. London, United Kingdom, 2020. – P.132-139

Study of the influence of micellar casein and spelt flour on yoghurt quality indicators [Electronic resource] / G. Polischuk, N. Breus, O. Kochubey-Litvinenko, Т. Osmak, T. Semko, M. Borova // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 4. – P. 44-52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32017/1/Article.pdf

Technological rationalization of fermented ice cream production / A. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak [Electronic resource] // Proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – P. 98. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31896/1/Erasmus.pdf

Technology and factors influencing Greek-style yogurt – a Review [Electronic resource] / I. Lange, S. Mleko, M. Tomczyńska-Mleko, G. Polischuk, P. Janas, L. Ozimek // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Volume 9. – Issue 1. – Р. 7-35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31331/3/3456.pdf

Басс О. Соціальне значення та економічний ефект від впровадження удосконаленої технології морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. Басс, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 293. – Режим доступу : https://bit.ly/3HuFTUM

Басс, О. О. Продукти переробки сироватки як рецептурні компоненти у складі морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 167-169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32215/1/167.pdf

Борова, М. Аналіз ринку органічної продукції в Україні та світі [Електронний ресурс] / М. Борова, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020.– Ч. 1. – С. 296 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31327/1/296.pdf.

Вивчення структуруючих властивостей трансглютамінази у білоквмісних системах [Електронний ресурс] / І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. І. Філоненко, Т. Г. Осьмак // Наукові праці НУХТ.– 2020. – Том 26.– № 2.– С. 212-219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31332/3/123456.pdf

Виявлення впливу казеїну на показники якості морозива з різним вмістом жиру [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, Н. М. Бреус, І. І. Шевченко, В. А. Гніцевич, Т. І. Юдіна, Г. М. Ножечкіна-Єрошенко, Т. В. Семко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2020. – Т. 4, № 11 (106). – С. 24–30. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32431/1/Breus1.pdf

Доцільність застосування комплексу білків у рецептурному складі морозива ацидофільно-сироваткового [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців–2020 : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 361–362. – Режим доступу : https://bit.ly/3kPW0lO

Іванова, М. Розробка нового виду сиркового десерту з карамельною патокою [Електронний ресурс] / М. Іванова, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 305. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31286/1/305.pdf

Іващенко, О. Оригінальні рецептури молочного морозива з кавою [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 314. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31293/1/314.pdf

Іващенко, О. Розробка нових видів морозива з екстрактом цикорію [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31284/1/302.pdf

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс. –Київ : НУХТ, 2020. – 196 с.

Костенко, О. Удосконалення технології морозива крем-брюле [Електронний ресурс] / О. Костенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 311. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31290/1/311.pdf

Кушіль, А. Сучасний стан виробництва веганського морозива в Україні та світі [Електронний ресурс] / А. Кушіль, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 312. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31291/1/312.pdf

Наукове обгрунтування рецептурного складу морозива ацидофільного, збагаченого білком [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. / Редкол.: Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 112–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31779/1/Uman%202020.pdf

Обгрунтування вмісту у морозиві ацидофільному білків та пектиновмісної сировини [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 306. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31287

Паньковець, Т. Плодово-овочеві соки як перспективні поліфункціональні інгредієнти для виробництва морозива [Електронний ресурс] / Т. Паньковець, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 300. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31280/1/300.pdf

Патент 139461 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01). Склад запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905890 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31524/3/sklad%20zapikanka.pdf

Патент 139544 UA, МПК A23C 23/00 (2019.01), A23L 29/10 (2016.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. Осьмак Т. Г., Костенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201806640 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30920/1/139544.pdf

Патент на винахід № 121694 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201806014 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31936/1/121694.pdf

Патент на винахід № 121724 UA, МПК A23G9/32 (2006.01) Морозиво з комбінованим складом сировини на кисломолочній основі [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є., Сапіга В. Я. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201903043 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31935/1/121724.pdf

Патент на корисну модель № 139462 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01) Спосіб виробництва запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905892 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3oJMUID

Патент на корисну модель № 139504 UA, МПК A23C 19/00, A23 C23/00, A23J 1/00 (2019.01). Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906204 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р – Режим доступу : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31326/3/sklad%20sufle.pdf

Патент на корисну модель № 139505 UA, МПК A23 C23/00 (2019.01). Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906210 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3FwQ7lG

Поліщук, Г. «Наріне» означає здійснення бажань / Г. Поліщук, Н. Василевська, Л. Васецька // Мир продуктов. – 2020. – № 2. – С. 29-31.

Поліщук, Г. Є. Наукове обгрунтування доцільності застосування борошна зі спельти у складі молочних продуктів десертного призначення [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, М. П. Борова, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020 р. – С. 139–141. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32218/1/139.pdf

Поліщук, Г. Є. Перспективи використання демінералізованої ферментованої молочної сироватки у складі морозива [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 141–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32217/1/141.pdf

Поліщук, Г. Є. Порівняльний аналіз умов активації функціонально-технологічних властивостей овочевої сировини для застосування у складі морозива [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, В. Я. Сапіга // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020 р. – С. 143–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32216/1/143.pdf

Поліщук, Г. Є. Продукти переробки сироватки як рецептурні компоненти у складі морозива / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 167-169.

Сапіга, В. Розробка нових видів морозива овочевого [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 304. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31285/1/304.pdf

Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі [Електронний ресурс] / І. Г. Власенко, Т. В. Семко, Г. Є. Поліщук, М. П. Борова // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 37–46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35040/3/g11.pdf

Ферментація сироватки молочної як один з методів переробки вторинної молочної сировини [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – С. 434–436. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32323/3/434.pdf

Харчові інгредієнти, їх позначення у складі харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. В. Коубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс // Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / за ред. Г. Є. Поліщук. – Київ : НУХТ. – 2020. – С. 6–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32974/1/ilovepdf_merged.pdf

Complex Analysis of Quality Indices of Ice Cream with the Use of Milk and Protein Concentrates [Electronic resource] / T. Osmak, G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society – projections of the future II : booklet of the 58th Science Conference of Ruse University. – Bulgaria : Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 426. – Access mode : https://bit.ly/30NsGpj

Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass, T. Osmak, N. Breus // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – Р. 239–248. – Access mode : https://bit.ly/3FujjJP

Development of Mathematical Apparatus of the Expert System for Modelling Ice Cream Recipes with Specified Quality Parameters [Electronic resource] / N. M. Breus, S. V. Hrybkov, G. Ye Polischuk, O. L. Seidykh // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15 (5). – Р. 57–66 – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30861/1/Breus.pdf

Prospects for the use secondary raw materials in acidophilic ice cream technology withing the framework of sustainable food production [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak // European dimensions of sustainable development : Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, April 23-24, 2019. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 62–63 – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30473/1/Erasmus%2b.pdf.

Research of Milk-Protein Concentrates and Fruit Vegetable Puree Surface Activity in the Ice Cream Composition [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, V. Sapiga, A. Mykhalevych // Научни Трудове. Биотехнологии и хранителни технологии. – 2019. – Том 58, серия 10.2. – Р. 84-87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30813/3/2.pdf

Scientific explanation of the composition and technological modes of manufacture of dairy ice cream with vegetable puree [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak (Fedchenko), A. Mykhalevych, M. Maslikov // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 83-91. – Access mode : https://bit.ly/3x4HgET

Studies of water freezing features in ice cream with starch syrop [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Sharahmatova, N. Breus, O. Bass, І. Shevchenko // Food Science and Technology. – 2019. – № 13 (2). – Р. 71–77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30477/1/document.pdf

Study of vegetable raw materials influence on cryoscopic temperature and the content of free and bound moisture in milk-vegetable blends [Electronic resource] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, G. Polischuk, T. Osmak // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та. – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2019. – С 55-57. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31937/5/Collection-of-scientific.pdf

Анікієнко, А. Наукове обгрунтування складу щербету з низьким вмістом жиру [Електронний ресурс] / А. Анікієнко, В. Сапіга, Т. Осьмак (Федченко), Г. Поліщук // 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11-12 квітня 2019 р., К.:НУХТ, 2019. – Ч. 1. – с. 399. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29066/1/85.pdf

Басс, О. Дослідження впливу замінників цукру на процес гомогенізації сумішей морозива вершкового [Електронний ресурс] / О. Басс, Я. Жила, Г. Поліщук // Актуальні питання сучасної науки : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції,20-21 квітня 2019 р., м. Київ, – К. : МНДЦ, 2019. – С. 20–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29555/1/Zzila.pdf

Басс, О. Дослідження процесу визрівання сумішей морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. Басс, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 397. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29009/1/Bass_2019.pdf

Басс, О. О. Вымораживание воды в смесях мороженого с крахмальной патокой в процессе низкотемпературной обработки [Электронный ресурс] / О. О. Басс, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 18–19 апреля 2019 г., Могилев / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: МГУП, 2019. – С. 167. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29150/1/bass01.pdf

Басс, О. О. Обгрунтування режимів фризерування сумішей морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 221–222. – Режим доступу : https://bit.ly/3kMHAD7

Басс, О. Поліоли як кріопротектори в технології морозива молочного [Електронний ресурс] / О. Басс, Я. Жила, Г. Поліщук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – К. : НУБіП, 2019. – С. 107-108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29010/1/Zhyla.pdf

Василевська, Н. П. Сир фета [Електронний ресурс] / Н. П. Василевська, Л. В. Васецька Г. Є. Поліщук // Мир продуктов. – 2019. – №10. – С. 18–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30453/1/Feta.pdf

Визначення раціонального вмісту овочевої пасти у складі м'якого молочно-овочевого морозива / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. – Київ : Видавництво «Основа», 2019. – С. 286–287.

Деркач, М. Розробка нового виду морозива йогуртового з каротиновмісною сировиною [Електронний ресурс] / М. Деркач, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 411. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29563/1/derkach.pdf

Іванова, М. Новий вид ацидофільного напою підвищеної харчової цінності [Електронний ресурс] / М. Іванова, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 414. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29561/1/ivanovam.pdf

Кольорокорегуючі композиції м’ясних систем з низьким вмістом гемоглобінвмісної сировини [Електронний ресурс] / В. О. Жук, І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. З. Паска // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2019. – Т. 21, № 91. – С. 136–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32076/1/5.pdf

Костенко, О. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної індустрії виробництва дитячих молочних продуктів [Електронний ресурс] / О.Костенко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 415 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29556/1/kostenko.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Запровадження елементів дуальної освіти для підготовки здобувачів за спеціальністю 181 «Харчові технології» [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, О. А. Білик // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 66-67. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/e80a1627-2e71-47a8-9b5c-2fa023b6cf49/boazedodpzcht.pdf

Крайнова, Д. В. Розробка рецептури молочно-білкового полікомпонентного продукту [Електронний ресурс] / Д. В. Крайнова, І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 91–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29043/1/MBKUstymenko.pdf

Кушіль, А. Розробка нових видів сирів м’яких з базиліком та рукколою [Електронний ресурс] / А. Кушіль, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 413. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29570/1/kuchil.pdf

Наукове обгрунтування складу щербету з низьким вмістом жиру / А. Анікієнко, В. Сапіга, Т. Осьмак (Федченко), Г. Поліщук // 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11-12 квітня 2019 р., Київ : НУХТ, 2019. – Ч.1.– С. 399.

Наукове обґрунтування використання білкових концентратів у складі молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Т. В. Осьмак, Г. Є. Поліщук // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – С. 80–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30470/1/1.pdf

Ножечкіна, М. Розробка композицій смакових інгредієнтів для сиру «Адигейського» [Електронний ресурс] / М. Ножечкіна, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 403. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29552/1/nozhe4kina.pdf

Остапчук, В. Розробка рецептури пасти масляної з медом [Електронний ресурс] / В.Остапчук, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 401. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29549/1/ostap4uk.pdf

Павловська, Д. Вершковий крем-сир шоколадний [Електронний ресурс] / Д. Павловська, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 412 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29566/1/pavlovska.pdf

Патент 119210 UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. – а201802605 ; заявл. 15.03.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29257/1/patent%20119210.pdf

Патент 119215 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08, A23L 29/10 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u201803934; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29369/1/119215.pdf

Патент 119409 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201803542; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р – Режим доступу : https://bit.ly/3x41luG

Патент 119410 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201803544; заявл. 03.04.2018; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019р. – Режим доступу : https://bit.ly/3cvLNXe

Патент 119411 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201803545 ; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019р. – Режим доступу :  https://bit.ly/3DyojN2

Патент 119412 UA, МПК А23С 11/04, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І.М., Поліщук Г.Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а201803546 ; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29901/1/119412.pdf

Патент 119510 UA, МПК A23C 11/04 A23C 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201803541 ; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 25.06.2019 ; Бюл. № 12, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30914/1/119510.pdf

Патент 119617 UA, МПК A23C 11/04 A23C 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201803543 ; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.07.2019 ; Бюл. № 13, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30915/1/119617.pdf

Патент 119618 UA, МПК A23C 11/04 A23C 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201803930 ; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 10.07.2019 ; Бюл. № 13, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30916/1/119618.pdf

Патент 119941 UA, МПК A23C 11/04 A23C 11/08 (2006.01), A23L 29/10 (2016.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201803926 ; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2019 ; Бюл. № 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30917/1/119941.pdf

Патент 120225 UA, МПК A23C 11/04 A23C 11/08 (2006.01), A23L 29/10 (2016.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201803927 ; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 25.10.2019 ; Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30918/1/120225.pdf

Патент 120226 UA, МПК A23C 23/00, A23L 29/10 (2016.01) Спосіб отримання сметанного продукту [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201805339 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 25.10.2019 ; Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30919/1/120226.pdf

Патент 131046 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива комбінованого складу [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201805797; заявл. 24.05.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28846/1/Ust131046.pdf

Патент 133068 UA, МПК А23G 9/00 (2019.01) Склад замороженого йогуртного продукту [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 201809681; заявл. 27.09.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29044/1/133068.pdf

Патент 138730 UA, МПК A23C 9/12 (2006.01) Склад продукту кефірного [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905158 ; заявл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019 ; Бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30921/1/138730.pdf

Патент на корисну модель № 138581 UA, МПК A23G 9/00, A23G 9/40 (2006.01) Морозиво з комбінованим складом сировини на кисломолочній основі [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є., Сопіга В. Я. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201903045 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31934/1/138581.pdf

Перспективи використання настоянок у технології м'якого морозива [Електронний ресурс] / Н. В. Косіковський, Д. О. Сіжко, М. В. Бондар, Т. Г. Осьмак, Г. Є. Поліщук, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319–320. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32932/1/Osmak.pdf

Поліщук Г. Аналіз асортименту морозива різних країн світу [Електронний ресурс] / Г. Поліщук, Т. Осьмак, В. Сапіга // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : Програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2019. – С. 285-287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30472/1/Thesis.pdf

Розробка нового виду морозива, збагаченого білком [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 214–215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30476/1/ice%20cream%20%282%29.pdf

Розробка рецептури молочно-білкового зернистого продукту [Електронний ресурс] / Є. В. Письменна, М. О. Деркач, Г. Є. Поліщук, І. М. Устименко // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького : тези доповідей. – 2019. – С. 78–79. – Режим доступу : https://bit.ly/3oIAnoS.

Розробка рецептури пасти масляної з медом [Електронний ресурс] / В. П. Олінчук, В. О. Остапчук, Г. Є. Поліщук, І. М. Устименко // Конференція Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького : тези доповідей. – 2019. – С. 72–73. – Режим доступу : https://bit.ly/3qPBvK5

Розроблення математичного апарату експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, С. В. Грибков, Г. Є. Поліщук, О. Л. Сєдих // Nauka innov. – 2019. – 15 (5). – С. 62–72. – Режим доступу : https://bit.ly/3x2BHGX

Сапіга, В. Формування та стабілізація структури молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 268-269. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30474/1/Sapiga.pdf

Сапіга, В. Я. Визначення раціонального вмісту овочевої пасти у складі м'якого молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. – Київ : Видавництво «Основа», 2019. – С. 286–287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30471/1/Uman.pdf

Сухенко, Ю. Г. Морозиво як харчова полідисперсна система [Електронний ресурс] / Ю. Г. Сухенко, Г. Є. Поліщук, В. В. Сарана ; за ред.. проф.. Г. Є. Поліщук // Наукове і технічне забезпечення виробництва морозива : монографія – Київ : НУБіП, 2019 – С. 11-72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29452/1/MonographyPolischuk.pdf

Технологічні особливості виробництва молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Д. Сіжко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 407. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29067/1/85_2.pdf

Устименко, И. Н. Научное обоснование состава нового вида мороженого с комбинированным составом сырья [Электронный ресурс] / И. Н. Устименко, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XI Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 18–19 апреля 2019 г., Могилев / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : МГУП, 2019. – С. 168. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29149/1/Ustymenko01.pdf

Устименко, І. М. Наукове обгрунтування складу сметанного продукту [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Г. Є Поліщук // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 267–275. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29614/1/Ustym.pdf

Устименко, І. Наукове обгрунтування складу кефірного продукту з порошком топінамбуру [Електронний ресурс] / І. Устименко, А. Аникієнко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 395. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29011/1/kefir.pdf

Устименко, І. Наукове обгрунтування складу кисломолочного морозива з комбінованим складом сировини [Електронний ресурс] / І. Устименко, В. Сапіга, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 390. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29008/1/km_morozyvo.pdf

Bass, O. Influence of sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream [Electronic resource] / O. Bass, G. Polischuk, E. Goncharuk // Ukrainian Food Journal. – 2018. – № 7(1). – Р. 41–53. – Access mode : https://bit.ly/30OvvXb

Аналіз мікробіологічних показників харчових емульсій [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Н. С. Корх, С. М. Тетеріна, Г. Є. Поліщук // Наукові праці НУХТ. – 2018. – № 24(2). – С. 209–215. – Режим доступу : https://bit.ly/3CFAkze

Басс, О. А. Исследование реологических свойств смесей для производства мороженого с патокой различной степени осахаривания [Электронный ресурс] / О. О. Басс, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : материалы ХII Международной научно-технической конференции, 19–20 апреля 2018 г. – Могилев : Могилёвский государственный университет продовольствия, 2018. – Т. 1. – С. 384–385. – Режим доступа :  https://bit.ly/3kVbyVH

Басс, О. О. Дослідження впливу замінників цукру на структурно-в’язкісні характеристики сумішей для морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374. – Режим доступу : https://bit.ly/3cuZzcL

Басс, О. О. Дослідження впливу поліолів та крохмальних паток на якісні характеристики морозива вершкового та ароматичного [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374. – Режим доступу : https://bit.ly/3x2PgWT

Дослідження мікробіологічних показників харчових емульсій [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Н. С. Корх, С. М. Тетеріна, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 377. – Режим доступу : https://bit.ly/3kSgniB.

Однорог, М. Р. Застосування концентрату сироваткових білків для стабілізації структури сметани [Електронний ресурс] / М. Р. Однорог, Г. Є. Поліщук // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 6–12 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29544/3/Odnorog.pdf

Однорог, М. Р. Наукове обгрунтування складу сметанного продукту підвищенної харчової цінності [Електронний ресурс] / М. Р. Однорог, І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького : матеріали студентської конференції, 25-26 квітня 2018 р. – Ч. 2. – Львів : «ЛНУВМ», 2018. – 114-116. – Режим доступу : https://bit.ly/3cuXEoz

Оцінка впливу харчових кріопротекторів на якісні показники посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. І. Скочко, І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. З. Паска // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2018. – Т. 20, № 90. – С. 27–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29547/3/Lviv1.pdf

Патент 116506 UA, МПК А23С 19/02, А23С 19/06, А23L 19/076 (2006.01) Спосіб отримання молочно-білкового зернистого продукту [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М., Суслик В. О., Семко Т. В., Бабійчук Т. В., Бабійчук Ю. В. – а 2016 13451; заявл. 27.12.2016 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDBxli

Патент 127906UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. –u 2018 02606; заявл. 15.03.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018 р – Режим доступу : https://bit.ly/3DC6WuG.

Патент 128032 UA, МПК А23С 9/00, А23С 11/00 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803929; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28462/1/128032.pdf

Патент 128033 UA, МПК А23С 9/00, А23С 11/08, А23L 29/10 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803932; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28463/1/128033.pdf

Патент 128034 UA, МПК А23С 9/00, А23С 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803933; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28464/1/128034.pdf

Патент 128035 UA, МПК А23С 11/08, А23С 9/00, А23С 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803937; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28465/1/128035.pdf

Патент 128300 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201803547; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28466/1/128300%20%281%29.pdf

Патент 128301 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803548; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28467/1/128301%20%281%29.pdf

Патент 128302 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803549; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28469/1/128302%20%281%29.pdf

Патент 128303 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803550; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28468/1/128303%20%281%29.pdf

Патент 128304 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803551; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28470/1/128304%20%281%29.pdf

Патент 128305 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є.; заявник Національний університет харчових технологій.– №u 201803552; заявл. 03.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28471/1/128305%20%281%29.pdf

Патент 128338 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08, А23L 29/10 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803935; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3kPs8Gw

Патент 129181 UA, МПК А23С 9/00, А23С 11/00 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Корх Н. С., Тетеріна С. М., Поліщук Г. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u 201803928; заявл. 11.04.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28473/1/129181.pdf

Патент 129454 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. –u 2018 06015; заявл. 30.05.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28479/1/3.pdf

Патент на корисну модель № 130381 Україна, МПК А23С 13/16 (2006.01). Склад сметанного продукту [Електронний ресурс] / Устименко І.М., Поліщук Г.Є., Однорог М.Р. – u 201805340 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28845/1/Ust130381.pdf

Подковко, О. А. Дослідження технологічно-функціональних властивостей порошків із буряка [Електронний ресурс] / О. А.Подковко, Г. Є. Поліщук // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 39–47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29546/3/Opdd.pdf

Сапіга, В. Особливості виробництва морозива з овочевою сировиною [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : VII Міжнародна науково-технічна конференція, 6–7 листопада 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – С. 150-151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28481/1/1.pdf

Сапіга, В. Розроблення нових видів молочного морозива з овочевим наповнювачем [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Д. Сіжко, Т. Осьмак (Федченко), Г. Поліщук // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2018 р. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН України, 2018. – С. 81–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29084/1/K018.pdf

Устименко, І. Вивчення можливості застовування нормалізаційних емульсій у технології морозива з комбінованим складом сировини [Електронний ресурс] / І. Устименко, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 387. – Режим доступу : https://bit.ly/3CB1nLI

Устименко, І. М. Наукове обґрунтування складу нового виду молоковмісного морозива [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – С. 167-169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28474/1/Naukove%20Obgruntuvannya.pdf

Устименко, І. М. Розробка нового виду молоковмісного морозива, збагаченого купажованою олією [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 248–255. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28694/1/Morozyvo%20z%20olieu.pdf

Bass, O. Investigation of viscous characteristics of mixtures of ice cream with starch syrup [Electronic resource] / O. Bass, G. Polischuk, E. Goncharuk // Ukrainian Food Journal. – 2017. – № 5 (2). – Р. 269–277. – Access mode : https://bit.ly/3nGo2Ct

Hybrid expert system to model theice cream recipes [Electronic resource] / N. Breus, S. Hrybkov, G. Polischuk // Ukrainian Journal ofFood Science. - 2017. Vol. 5. Is. 2. – РР. 294-304. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/27946/1/00018.pdf

Басс О. О. Використання крохмальних паток як замінника цукру у виробництві морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 2017 р. – Київ : НУБіП, ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 194-195. – Режим доступу : https://bit.ly/3DrWfea

Басс, О. О. Визначення оптимального вмісту паток крохмальних у морозиві на молочній основі [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 2017 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 290. – Режим доступу : https://bit.ly/32a5HFs

Басс, О. О. Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2017. – № 1 (83). – С. 8–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26652/1/Untitled.FR111.pdf

Басс, О. О. Дослідження реологічних характеристик сумішей для морозива з патоками крохмальними [Електронний ресурс] / О. А. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конференції.– Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Ч. 2.– С. 209-210. – Режим доступу : https://bit.ly/3wWLiidf

Патент 113478 UA, МПК А23G 3/00 (2016.01). Склад енергетичного продукту [Електронний ресурс] / Сова С. М., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 08517 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25080/1/%e2%84%96113478.pdf.

Патент 115244 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 10569; заявл. 19.10.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3x24SKd

Патент 115249 UA, МПК А23С 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. – u 2016 10574; заявл. 19.10.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DExUC3

Патент 1155135 UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – а 2016 13277; заявл. 26.12.2016; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3FsIH2I

Патент 115742UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – а 2016 13274; заявл. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3x1cI6K

Патент 116056 UA, МПК А23С 11/00, А23С 11/08 (2006.01) Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Устименко І. М., Поліщук Г. Є. – u 2016 10566; заявл. 19.10.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3x6666Y

Патент 116341 UA, МПК А23С 9/00, А23С 9/127, А23L 33/00 (2006.01). Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М., Суслик В. О., Семко Т. В., Бабійчук Т. В., Бабійчук Ю. В. – u 2016 13452; заявл. 27.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3qRLjmC

Патент 117306UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. –u 2016 13281; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3nvrfo2

Патент 117308UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – u 2016 13284; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3nyVeM6

Поліщук, Г. Є. Реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива з крохмальними патоками [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 340. – Режим доступу : https://bit.ly/2YVzvUV

Раманаускас, Р. Актуальные проблемы сыроделия [Электронный ресурс] / Р. Раманаускас, Г. Полищук // Молочная индустрия. – 2017. – № 1. – С. 36–40. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25035/1/milk.pdf

Устименко, І. М. Наукове обгрунтування складу молочно-білкового зернистого продукту [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 354. – Режим доступу : https://bit.ly/3cuVN3e

Устименко, І. Наукове обгрунтування складу сметанного продукту [Електронний ресурс] / І. Устименко, Г. Поліщук // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 18–21 квітня 2017 р. : матеріали конференції : у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є. І. Сокола. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 235. – Режим доступу : https://bit.ly/3DBbxxs

Designing the technology of pastous milk-containing foodstuffs for the diets of military personnel [Electronic resource] / G. Polischuk, G. Simahina, N. Naumenko, I. Ustymenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. — K. : NUFT, 2016. — P. 67. – Access mode : https://bit.ly/3HOVJd5

Аюрведичні знання як унікальна цілісна система оздоровлення і лікування хвороб / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Г. Є. Поліщук, Н. В. Науменко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 1. – С. 117–123.

Научное обоснование состава эмульсий для нормализации белково-жировых продуктов [Электронный ресурс] / Г. Полищук, Г. Симахина, И. Устименко, В. Дорошенко, Р. Раманаускас // Maisto chemija ir technologija. – 2016. – № 1. – С. 45–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25106

Оптимізація складу морозива на молочній основі з цукристими речовинами [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, О. О. Басс, Л. Ю. Маноха, Г. Є. Поліщук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 166-171. – Режим доступу : https://bit.ly/3DlOkPA

Павлюченко, О. С. Можливість використання айви в технології самбуків / О. С. Павлюченко, В. Ю. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 380.

Патент 110865 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Сімахіна Г. О., Устименко І. М. – u 2016 03668; заявл. 06.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3kOyrtK

Патент 111423 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 04748; заявл. 28.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25074/1/%e2%84%96111423.pdf

Патент 111425 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Склад харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 04750 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25105/1/%e2%84%96111425.pdf.

Патент 111426 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М. – u 2016 04751 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25078/1/%e2%84%96111426.pdf

Патент 111508 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива молочно-пшеничного з сорбітом [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Мартич В. В., Масліков М. М. – а 2014 05644; заявл. 25.05.2014; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24446/1/paatent111508.pdf

Патент 112161 UA, МПК А23С 15/16 (2006.01). Склад солодковершкової масляної пасти [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Подковко О. А., Яковлева С. Р. – u 2016 04759 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25082/1/_1.pdf

Патент 112302 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М., Бондарчук О. О. – u 2016 06330 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25081/1/%e2%84%96112302.pdf

Патент 112513 UA, МПК А23С 11/00 (2016.01). Спосіб отримання харчової емульсії [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Устименко І. М., Кравченко О. Ю. - u 2016 04757; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25104/1/%e2%84%96112513.pdf

Патент №106866 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива плодово-ягідного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Омельчук Ю. В. – u 2015 11031; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24459/1/106866.pdf

Патент №106867 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива ароматичного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Омельчук Ю. В. – u 2015 11032; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24462/1/106867.pdf

Патент №106869 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива вершкового [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Бреус Н. М. – u 2015 11034; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24457/1/106869.pdf

Патент №111507 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива молочно-пшеничного з еритритолом [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Мартич В. В. – а 2014 05642; заявл. 26.05.2014; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24458/1/111507.pdf

Патент №111637 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива молочно-пшеничного з ксилітом [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Мартич В. В. – а 2014 05649 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24463/1/111637.pdf

Подковко, О. А. Наукове обгрунтування термінів зберігання масляних паст [Електронний ресурс] / О. А. Подковко, Г. Є. Поліщук // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 30-31 травня 2016 р., м. Кривий Ріг. - Кривий Ріг : ДНУЕТ, 2016. - С. 100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25064/1/_8.pdf

Подковко, О. Наукове обґрунтування складу солодко вершкової масляної пасти [Електронний ресурс] / О. Подковко, Г. Поліщук, В. Гуреєва // Технічні науки та технології. – 2016. – № 2. – С. 212-216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25083/1/Podkovko_6.pdf

Поліщук, Г. Є. Наукове обгрунтування складу білкво-жирового кисломолочного продукту [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, І. М. Устименко, Т. В. Семко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. — С. 112-113. – Режим доступу : https://bit.ly/3cv2WQR

Поліщук, Г. Є. Склад емульсій білково-жирових продуктів для раціонів військовослужбовців [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, Г. О Сімахіна, І. М. Устименко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 105-107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24087/1/38.pdf

Устименко, І. М. Наукове обґрунтування складу емульсій, призначених длянормалізації молоковмісних продуктів / І. М. Устименко, Н. М. Бреус, Г. Є.Поліщук // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 5. – С. 191–196.

Устименко, І. М. Розроблення нового виду кисломолочного продукту комбінваного складу [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Г. Є. Поліщук // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 93–99. – Режим доступу : https://bit.ly/3Hze1il

Устименко, І. М. Удосконалення технології продукту білкового зернистого [Електронний ресурс] / І. М. Устименко, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т.22, №5. – С. 183-188. – Режим доступу : https://bit.ly/32iq5UW

Устименко, І. Наукове обгрунтування складу нормалізаційного компонента для молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / І. Устименко, Г. Поліщук // Технічні науки : наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матер. 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів 13-14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 316. – Режим доступу : https://bit.ly/3CyRvSM