Осьмак Тетяна Григорівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
8
3
9
3
170
5
198

Перелік опублікованих документів

Current trends in the production of lactose-free dairy products [Електронний ресурс] / I. Pavliuk, U. Bandura, T. Osmak, A. Mykhalevych // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 87–88. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40849/1/HoReCa_1.pdf

Current trends in the production of milk-vegetable pastes [Електронний ресурс] / А. Pivtoratska, А. Mykhalevych, Т. Osmak, U. Bandura // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 117–118. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40850/1/HoReCa_2.pdf

Актуальність споживання безлактозних молочних продуктів [Електронний ресурс] / І. Павлюк, У. Бандура, Т. Осьмак, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 336. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40716/1/Part%201-336.pdf

Дмитренко, І. Розробка нового виду йогурту з водними настоями м'яти і солодки [Електронний ресурс] / І. Дмитренко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 322. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40692/1/13.pdf

Іващенко, О. Застосування сухої крохмальної патоки у складі йогурту питного [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 317. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40690/1/8.pdf

Патент на винахід № 127293 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Бандура У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00939 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 14.07.2023, Бюл. № 28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41035/1/published_description.pdf

Патент на корисну модель № 153020 UA, A23C 13/16 (2006.01), A23C 9/13 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/137 (2006.01). Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками [Електронний ресурс] / Михалевич А. П., Поліщук Г. Є., Сапіга В. Я., Костенко О. В., Бандура У. Г., Осьмак Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202204048 ; заявл. 27.10.2022 ; опубл. 10.05.2023 ; Бюл. № 19, 2023. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40941/1/published_description.pdf

Півторацька, А. Розробка нового виду кисломолочної молочно-овочевої пасти [Електронний ресурс] / А. Півторацька, Т. Осьмак, У. Бандура // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітняь 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 335. – Режим доступу : https://is.gd/xJDnQf

Сапіга, В. Наукове обґрунтування рецептурного складу морозива молочного з овочами [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 квітня 2023, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023 р. – Ч.1. – С. 314. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40688/1/5.pdf

β-glucan as a techno-functional ingredient in dairy and milk-based products–A review [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, G. Polishchuk, K. Nassar, T. Osmak, M. Buniowska-Olejnik // Molecules. – 2022. – 27(19), 6313. – Access mode : http://surl.li/dmiwj

Determination of technological parameters of obtaining stevia extract / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – № 3. – Р. 15-20.

Determination of optimal technological parameters for obtaining stevia extract in the technology of sour dairy desserts / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2022. – № 4 (11 (118)). – Рp. 60–67. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.263530

Functional and technological properties of oat beta-glucan in acidophilic-whey ice cream / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak / Food and environment safety. – 2022. – Vol. XXI, Is. 2. – Р. 116-128.

Research features of low-fat ice cream mixtures structuring with beta-glucan and pectin-containing vegetable raw materials [Електронний ресурс] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polischuk // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Міністерство освіти і науки України ; Одеський національний технологічний університет. – Одеса, 2022. – С. 209–211. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38711/1/209-211.pdf

Басс, О. О. Перспективи розширення асортименту сухих сумішей для виробництва морозива / О. О. Басс, Т. Г. Осьмак // Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements. – 2022. – Vol. 2. – P.41–42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37584

Вивчення структуруючої здатності низькожирних сумішей для виробництва морозива з натуральними структуруючими інгредієнтами [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 234–235. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38705/1/41.pdf

Визначення оптимальних параметрів процесу визрівання сумішей нежирного кисломолочного морозива з в-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Вип. 28, № 5. – С. 63–73. – Режим доступу : https://rb.gy/2p5yrl

Використання β-глюкану вівса у технології морозива / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга,  Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2022 р. – Умань, 2022. – С. 101-104.

Використання бета-глюканів у виробництві молочних продуктів / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 18 травня 2022 р. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – С. 174–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37597

Використання бета-глюкану як поліфункціонального інгредієнта у виробництві молочних продуктів [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, А. Михалевич, Т. Осьмак // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 38–39. – Режим доступу : http://surl.li/iaclp

Вплив внесення β-глюкана на функціонально-технологічні властивості морозива молочно-овочевого низькожирного  / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Молодь – аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, 19 травня 2022 р. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – С. 6–8. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37620

Впровадження основ системи VACCP  у молокопереробних цехах ресторанного господарства / А. Михалевич, Г. Поліщук, В. Сапіга, Т. Осьмак // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти : збірник тез доповідей І-ої міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2022 р. – Київ : НУБіП України, 2022. – С. 114-115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37695

Іващенко, О. М. Застосування карамельної патоки у складі йогурту питного нежирного [Електронний ресурс] / О. М. Іващенко, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 220–221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38703/1/34.pdf

Комплексна органолептична оцінка морозива з β-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак, В. Сапіга // Харчова промисловість. – 2022. – № 31-32. – С. 15-26. – Режим доступу : http://surl.li/iacls

Михалевич, А. Використання β-глюкану вівса в технології морозива ацидофільно-сироваткового низьколактозного  / А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 242. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37553

Патент на винахід № 126536 UA, МПК А23G 9/32 (2006.1) Склад морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00936 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://cutt.ly/O0bptGa

Патент на корисну модель №  152079 U UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2021 05410 ; заявл. 24.09.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : http://surl.li/eblsc

Патент на корисну модель № 152097 U UA, МПК (2022.01) A23G 9/00, А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива сироваткового низьколактозного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 20212 01959 ; заявл. 09.06.2022 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://rb.gy/jzxtp1

Перспективи використання альтернативного молока в технології молочних продуктів / О. С. Жерибор, К. С. Панасюк, У. Г. Бандура, Т. Г. Осьмак // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Сапіга, В. Дослідження фізико-хімічних показників вівсяного β-глюкану у складі морозива молочно-овочевого низькожирного / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак  // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 241.

Сучасні тенденції в технології сирів / І. В. Павлюк,  Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко// Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Сьогодення і перспективи виробництва якісних молочних продуктів / А. А. Півторацька,  Т. Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Analysis of the nature of the composition substances of sour-milk dessert with plant-based fillers / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, T. Osmak, M. Kurmach, O. Bass // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2021. – № 6(11 (114). – Р. 68–73

Development of a new type of alcoholic ice cream / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polishchuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society - projections of the future iv : 60th Annual Scientific Conference. – Bulgaria : University of Ruse and Union of Scientists, 2021. – P. 199–203. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36923/1/article.pdf

Development of a new type of alcoholic ice cream [Electronic resourse] / O. Kochubei-Litvinenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future IV : Booklet of the 60th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2021 – P. 9. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36656/1/9.pdf

Enzymatic destruction of protopectin in vegetable raw materials to increase its structuring ability in ice cream [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, N. Breus, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 321–332. – Access mode : https://bit.ly/3qPchLF

Enzymatic hydrolysis of lactose in concentrates of reconstituted demineralized whey, intended for ice cream production [Electronic resource] / T. Osmak, S. Mleko, O. Bass, А. Mykhalevych, U. Kuzmyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 277–288. – Access mode : https://bit.ly/3Hz7sMx

Evaluation of social and economic efficiency from the intoduction of acidophilic-whey enriched ice cream [Electronic resource] / A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polishchuk, U. Kuzmyk // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 20 травня 2021 р. – C. 147-149. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34195/1/147%20%281%29.pdf

Food value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium–VI : Full texts book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 816. – Access mode : https://bit.ly/3x2wheR

Investigation of the process of lactose enzymolysis in the production of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak // European Dimensions of Sustainable Development : Proceedings of the ІІІ International Conference on, June 11, 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 47–48. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34895/3/ice%20cream.pdf

Improving the technology of restructured ham-type products from Turkey meat and PSE pork / I. Shevchenko, G. Polischuk, O. Topchii, Ye. Kotliar, T. Osmak // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue 4. – P. 106–115. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37636

Overcoming protein deficiency – a current issue of contemporaneity [Electronic resource] / T. Osmak, A. Mykhalevych, G. Polischuk, V. Sapiga // Європейські виміри сталого розвитку : збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 червня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 118–127. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36594/1/erasmus.pdf

Polyfunctional properties of oat β-glucan in the composition of milkvegetable ice cream [Electronic resourse] / V. Sapiga, G. Polischuk, M. Buniowska, I. Shevchenko, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 4. – Pp. 691–702. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37007/1/5.pdf

Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, V. Sapiga // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Is. 1. – Р. 13-20. – Access mode : https://bit.ly/3Dx1jhq

Studie des wasseraktivität indikators in fermentierten und unfermentierten molke konzentraten [Electronic resource] / Mykhalevych A., Osmak T., Bass O., Sapiga V. // Science and innovations in the 21st century : матеріали І Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів та молодих вчених, 12 травня 2021 р., м. Мелітополь. – 2021. – С 25-26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34020/1/konf_2021_t1%20%281%29.pdf

The nutritional value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium–VI : Abstracts Book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 50‒51. – Access mode : https://bit.ly/3HB8kQG

The process optimization of protopectin enzymolysis of vegetable raw materials for its use in ice cream production [Electronic resource] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polishchuk // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 2021. – С. 38–40. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36100/1/1.pdf

Закономірності процесу ферментативного гідролізу протопектину у пюре з м’якоті овочів для підвищення їх стабілізаційної здатності у складі морозива / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ :НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 309.

Особливості виробництва морозива ацидофільно-сироваткового, збагаченого білком [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 30 квітня 2021 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2021. – С. 213-214. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34269/3/DonNUET.pdf

Патент на винахід 123468 Україна, МПК A23C 19/09 (2006.01),A23C 23/00. Склад запіканки овочевої / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905889 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

Патент на винахід 123469 Україна, МПК А23С 23/00, A23L5/10(2016.01). Спосіб виробництва запіканки овочевої / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г.,Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905881 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14.

Патент на винахід № 123242 UA, МПК (2021.01) A23G 3/36 (2006.01) A23G 3/48 (2006.01) A23C 23/00 Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906201 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32976/1/123242.pdf

Патент на винахід № 123243 UA, МПК (2021.01) A23G 3/34 (2006.01) A23C 23/00 Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906207 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32975/1/123243.pdf

Патент на винахід № 123245 UA, МПК A23C 9/127 (2006.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І.М., Осьмак Т. Г., Костенко О.В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906637 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32977/1/123245.pdf

Патент на корисну модель № 148579 UA, A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 202100941 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 25.08.2021, Бюл. № 34, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35035/1/published_description%20%281%29.pdf

Порівняльний аналіз структуруючої здатності овочевих пюре у складі сумішей морозива [Електронний ресурс] / Г. Поліщук, В. Сапіга, Т. Осьмак, І. Шевченко // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, №4. – С. 154-164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36632/1/Polischuk.pdf

Розробка нових видів молочно-овочевих продуктів на основі сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 161-162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36626/1/2.pdf

Розроблення технології морозива ацидофільно-сироваткового збагаченого [Електронний ресурс] / В. Сапіга, А. Михалевич, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, після збиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 84–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33825/1/84-87.pdf

Сапіга, В. Вивчення структуруючої здатності овочевої сировини для використання у складі морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 157-158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36625/1/1.pdf

Nature of water bonding in hydrated milk-protein systems [Electronic resource] / E. Goncharuk, G. Polishchuk, I. Shevchenko, T. Osmak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Volume 9. – Issue 1. – Р. 111-119. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31329/3/osmac.pdf

Prospects of using the cryostabilising protein-polysaccharide composition to manufacture semi-finished chopped meat products [Electronic resource] / І. Shevchenko, G. Polishchuk, Ye. Kotliar, Т. Osmak, A. Skochko // Food scienceand technology. – 2020.– 14(1). – P. 134-141. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31333/3/ode.pdf

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // PROCEEDINGS. Biotechnologies and food technologies. – 2020. – Volume 59, book 10.2. – Р. 43-47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34031/1/Razgrad_2020.pdf

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / U. Kuzmyk, N. Yuschenko, T. Osmak, A. Mikhalevich // Booklet of the 59th Science Conference of Ruse University. – Bulgaria, 2020. – P. 516. – Access mode : https://bit.ly/3FtMA7B

Research of functionaltechnological properties of the protein complex and natural color in the composition of restructured ham products [Electronic resource] / І. Shevchenko, V. Zhuk, G. Polishchuk, Т. Osmak // Food and Environment Safety. – Volume XIX. – Issue 1. – 2020. – P. 76–83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31334/3/Statta%20rumunia.pdf

Study of the influence of micellar casein and spelt flour on yoghurt quality indicators [Electronic resource] / G. Polischuk, N. Breus, O. Kochubey-Litvinenko, Т. Osmak, T. Semko, M. Borova // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 4. – P. 44-52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32017/1/Article.pdf

Technological rationalization of fermented ice cream production / A. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak [Electronic resource] // Proceedings of the ІІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 26, 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – P. 98. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31896/1/Erasmus.pdf

Вивчення структуруючих властивостей трансглютамінази у білоквмісних системах [Електронний ресурс] / І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. І. Філоненко, Т. Г. Осьмак // Наукові праці НУХТ.– 2020. – Том 26.– № 2 .– С. 212-219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31332/3/123456.pdf

Доцільність застосування комплексу білків у рецептурному складі морозива ацидофільно-сироваткового [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців–2020 : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 361–362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32322/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2.pdf

Іващенко, О. Оригінальні рецептури молочного морозива з кавою [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 314. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31293/1/314.pdf

Іващенко, О. Розробка нових видів морозива з екстрактом цикорію [Електронний ресурс] / О. Іващенко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31284/1/302.pdf

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс.– Київ : НУХТ, 2020. – 196 с.

Кулігіна, К. Перспективи використання прянощів у виробництві морозива-сорбет [Електронний ресурс] / К. Кулігіна, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 317. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31294/1/317.pdf

Михалевич, А. Обгрунтування вмісту у морозиві ацидофільному білків та пектиновмісної сировини / А. Михалевич, В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р.– Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 306.

Наукове обгрунтування рецептурного складу морозива ацидофільного, збагаченого білком [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і науково-педагогічних працівників : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 16 червня 2020 р. / Редкол. : Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – С. 112–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31779/1/Uman%202020.pdf

Обгрунтування вмісту у морозиві ацидофільному білків та пектиновмісної сировини [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 306. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31287/1/306.pdf

Осьмак, Т. Поняття «Академічної доброчесності» та «Академічної відповідальності» в освітньо-науковому середовищі [Електронний ресурс] / Т. Осьмак, В. Сапіга, О. Осьмак // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, 02.–11 березня 2020 р. Варшава, Республіка Польща / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 130-133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31328/3/11111.pdf

Осьмак, Т. Академічна доброчесність як складова якісної освіти / Т. Осьмак, О. Осьмак // Академічна доброчесність : виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, 02.03–11.03.2020 р. – Варшава, Республіка Польща, 2020. – С. 141-145.

Патент 139461 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01). Склад запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905890 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31524/3/sklad%20zapikanka.pdf

Патент 139544 UA, МПК A23C 23/00 (2019.01), A23L 29/10 (2016.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. Осьмак Т. Г., Костенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201806640 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30920/1/139544.pdf

Патент на винахід № 121694 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a201806014 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31936/1/121694.pdf

Патент на корисну модель № 139462 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01) Спосіб виробництва запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905892 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3oJMUID

Патент на корисну модель № 139504 UA, МПК A23C 19/00, A23 C23/00, A23J 1/00 (2019.01). Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906204 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31326/3/sklad%20sufle.pdf

Патент на корисну модель № 139505 UA, МПК A23 C23/00 (2019.01). Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906210 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3FwQ7lG

Патент на корисну модель № 143122 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) A23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Осьмак Т. Г., Бондар М. В., Косіковський Н. В., Сіжко Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202000880 ; заявл. 12.02.2020 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32978/1/143122.pdf

Патент на корисну модель № 143984 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Осьмак Т. Г., Бондар М. В., Косіковський Н. В., Сіжко Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2020 01229 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020 ; Бюл. № 16, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32979/1/143984.pdf

Поліщук, Г. Є. Порівняльний аналіз умов активації функціонально-технологічних властивостей овочевої сировини для застосування у складі морозива [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, В. Я. Сапіга // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020 р. – С. 143–145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32216/1/143.pdf

Сапіга, В. Розробка нових видів морозива овочевого [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 304. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31285/1/304.pdf

Ферментація сироватки молочної як один з методів переробки вторинної молочної сировини [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – С. 434–436 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32323/3/434.pdf.

Харчові інгредієнти, їх позначення у складі харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. В. Коубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс // Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / за ред. Г. Є. Поліщук. – Київ : НУХТ. – 2020. – С. 6–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32974/1/ilovepdf_merged.pdf

Complex Analysis of Quality Indices of Ice Cream with the Use of Milk and Protein Concentrates [Electronic resource] / T. Osmak, G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society – projections of the future II : booklet of the 58th Science Conference of Ruse University. – Bulgaria : Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 426. – Access mode : https://bit.ly/30NsGpj

Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass, T. Osmak, N. Breus // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – Р. 239–248. – Access mode : https://bit.ly/3FujjJP

Prospects for the use secondary raw materials in acidophilic ice cream technology withing the framework of sustainable food production [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak // European dimensions of sustainable development : Proceedings of the International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, April 23-24, 2019. – Kyiv : NUFT, 2019. – P. 62–63 – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30473/1/Erasmus%2b.pdf.

Quality estimation of frozen desserts with polyfunctional composition [Electronic resource] / О. Grek, Т. Osmak (Fedchenko), L. Chubenko, A. Mykhalevych // Food and Environment Safety. – Vol. XVIIІ, Is. 1. – 2019. – Р. 36-43. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29254/1/document%20%281%29.pdf

Research of Milk-Protein Concentrates and Fruit Vegetable Puree Surface Activity in the Ice Cream Composition [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, V. Sapiga, A. Mykhalevych // Научни Трудове. Биотехнологии и хранителни технологии. – 2019. – Том 58, серия 10.2. – Р. 84-87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30813/3/2.pdf

Scientific explanation of the composition and technological modes of manufacture of dairy ice cream with vegetable puree [Electronic resource] / V. Sapiga, G. Polischuk, T. Osmak (Fedchenko), A. Mykhalevych, M. Maslikov // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 83-91. – Access mode : https://bit.ly/3x4HgET

Study of vegetable raw materials influence on cryoscopic temperature and the content of free and bound moisture in milk-vegetable blends [Electronic resource] / V. Sapiga, A. Mykhalevych, G. Polischuk, T. Osmak // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та. – Одеса: Одеська національна академія харчових технологій, 2019. – С 55-57. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31937/5/Collection-of-scientific.pdf

Technological aspects of production of frozen dessert with protein-herbal component [Electronic resource] / О. Grek, Т. Osmak (Fedchenko), L. Chubenko, A. Mykhalevych // Food and Environment Safety. – Vol. XVII, Is. 2. – 2018. – Р. 197-204. – Access mode : https://bit.ly/3qSjxGF

Анікієнко, А. Наукове обгрунтування складу щербету з низьким вмістом жиру [Електронний ресурс] / А. Анікієнко, В. Сапіга, Т. Осьмак (Федченко), Г. Поліщук // 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 11-12 квітня 2019 р., К.:НУХТ, 2019. – Ч. 1. – с. 399. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29066/1/85.pdf

Визначення раціонального вмісту овочевої пасти у складі м'якого молочно-овочевого морозива / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21листопада 2019 р. – Київ : Видавництво «Основа», 2019. – С. 286–287.

Історія морозива в Україні та світі / І. І. Бартковський, В. С. Пахолюк, Е. В. Бахур та ін. – Київ : РІА «Марко Пак», 2019. – 152 с.

Наукове обґрунтування використання білкових концентратів у складі молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Т. В. Осьмак, Г. Є. Поліщук // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – С. 80–81 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30470/1/1.pdf.

Патент 119210 UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. – а 2018 02605; заявл. 15.03.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29257/1/patent%20119210.pdf

Перспективи використання настоянок у технології м'якого морозива [Електронний ресурс] / Н. В. Косіковський, Д. О. Сіжко, М. В. Бондар, Т. Г. Осьмак, Г. Є. Поліщук, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319–320. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32932/1/Osmak.pdf

Поліщук Г. Аналіз асортименту морозива різних країн світу [Електронний ресурс] / Г. Поліщук, Т. Осьмак, В. Сапіга // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : Програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2019. – С. 285-287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30472/1/Thesis.pdf

Розробка нового виду морозива, збагаченого білком [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 214–215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30476/1/ice%20cream%20%282%29.pdf

Сапіга, В. Формування та стабілізація структури молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 268-269. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30474/1/Sapiga.pdf

Сапіга, В. Я. Визначення раціонального вмісту овочевої пасти у складі м'якого молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Я. Сапіга, А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю заснування Уманського національного університету садівництва, 21 листопада 2019 р. – Київ : Видавництво «Основа», 2019. – С. 286–287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30471/1/Uman.pdf

Технологічні особливості виробництва молочно-овочевого морозива [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Д. Сіжко, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 407. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29067/1/85_2.pdf

Technological aspects of production of frozen dessert with protein-herbal component / О. Grek, Т. Osmak (Fedchenko), L. Chubenko, A. Mykhalevych // Food and environment safety. – 2018. – Vol. XVII, Issue 2. – Р. 197–204.

Інноваційні технології заморожених десертів з підвищеним вмістом білка [Електронний ресурс] / О. Грек, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Осьмак, Л. Чубенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекст і Євроінтеграції : VII Міжнародна науково-технічна конференція, 6–7 листопада 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – С. 171-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28480/1/2.pdf

Морозиво з екстрактами прянощів [Електронний ресурс] / О. Василенко, В. Сапіга, Т. Осьмак, Л. Чубенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – Ч. 1. – С. 397. – Режим доступу : https://bit.ly/3x2JXGM

Патент 127906UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В.Я. –u 2018 02606; заявл. 15.03.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30Cc8Ag

Патент 129454UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я. –u 2018 06015; заявл. 30.05.2018; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28479/1/3.pdf

Патент 130435 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Грек О. В., Осьмак Т. Г., Чубенко Л. М. – u 2018 06002 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28844/1/osmak.pdf

Сапіга, В. Особливості виробництва морозива з овочевою сировиною [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Г. Поліщук, Т. Осьмак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : VII Міжнародна науково-технічна конференція, 6 – 7 листопада 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – С. 150-151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28481/1/1.pdf

Сапіга, В. Розроблення нових видів молочного морозива з овочевим наповнювачем [Електронний ресурс] / В. Сапіга, Д. Сіжко, Т. Осьмак (Федченко), Г. Поліщук // Інноваційний розвиток харчової індустрії : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20 листопада 2018 р. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН України, 2018. – С. 81–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29084/1/K018.pdf

Сапіга, В. Технологічні аспекти виробництва морозива з прянощами / В. Сапіга, Т. Осьмак // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 25-26 квітня 2018 р. – Львів : ЛНУВМБ, 2018. – С. 130–131.

Федонюк, М. Дослідження процесу відновлення сухих десертних багатокомпонентних сумішей для молочних коктейлів [Електронний ресурс] / М. Федонюк, Т. Осьмак, Л. Чубенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23 – 24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – Ч. 1. – С. 400. – Режим доступу : https://bit.ly/3FAqwIB

Осьмак, Т. Г. Розроблення рецептур сухих сумішей для морозива / Т. Г. Осьмак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р.– Київ : НУХТ, 2017. – С. 370.

Осьмак, Т. Дослідження пінних характеристик молочних коктейлів з композицією натуральних стабілізаторів [Електронний ресурс] / Т. Осьмак, М. Федонюк // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23. – №3. – С. 211-216. – Режим доступу : https://bit.ly/32bm84d

Патент 1155135 UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – а 2016 13277; заявл. 26.12.2016; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3FsIH2I

Патент 115742UA, МПК А23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – а 2016 13274; заявл. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3x1cI6K

Патент 117306UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. –u 2016 13281; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3nvrfo2

Патент 117308UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Василенко О. В., Сапіга В. Я. – u 2016 13284; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3nyVeM6

Федонюк, М. Дослідження впливу регуляторів консистенції на пінні характеристики молочних коктейлів [Електронний ресурс] / М. Федонюк, Т. Г. Осьмак // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. - К. : НУХТ, 2017. - С. 362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25175/1/83.pdf

Кравченко, О. Ю. Перспективи виробництва сухих сумішей для морозива [Електронний ресурс] / О. Ю. Кравченко, Т. Г. Осьмак // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : 5 Міжнародна науково-технічна конференція, 7–8 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – С. 138–140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25179/1/5%20%d0%9c.pdf

Осьмак, Т. Г. Сьогодення і перспективи виробництва сухих десертних сумішей [Електронний ресурс] / Т. Г. Осьмак, М. А. Федонюк // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 140–141. – Режим доступу : https://bit.ly/3x2dGQd

Патент 110517 UA, МПК А23G 09/32 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Осьмак Т. Г., Михайлюк І. Ю., Хільок Є. Е., Стахурський О. В. – u201312333 ; заявл. 21.10.2013 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25202/3/osmak.pdf