Онопрійчук Олена Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
11
2
6
1
63
4
73

Перелік опублікованих документів

Бартошак, І. Розробка нового виду дієтичного продукту підвищеної харчової цінності на основі сиру кисломолочного [Електронний ресурс] / І. Бартошак, О. Онопрійчук, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 323. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40717/1/14.pdf

Onopriichuk, O. Influence of malt properties on the indicators of milk-protein concentrates / O. Onopriichuk, O. Grek, A. Tymchuk // Bioenhancement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – P. 179-202.

Quality indicators of multicomponent dairy-vegetable concentrates / V. Skuibida, N. Soloviov, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, O. Grek // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. – Р. 247-258.

Скуйбіда, В. Дослідження показників якості ферментованих напоїв з модифікованим складом / В. Скуйбіда,  О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 256.

Скуйбіда, В. Дослідження стану вологи в молочно-рослинному концентраті / В. Скуйбіда, О. Онопрійчук // Європейські Виміри Сталого Розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції в рамках проєктів програми ЄС ЕРАЗМУС+Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки, 20-21 жовтня 2022. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 64.

Скуйбіда, В. Розроблення полікомпонентних молочно-рослинних концентратів / В. Скуйбіда, О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 216-217.

Research of milk proteins coagulation by active complex of Plantago major L. / Olena Grek, Olena Onopriichuk, Larisa Chubenko, Sergii Tsygankov, Oleksandr Savchenko, Оlena Ochkolyas // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 115–121.

Патент на винахід № 124110 UA, МПК А23С 17/00 (2021.01) Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201903487 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 21.07.2021 ; Бюл. № 29, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34897/1/published_description%20%281%29%20%281%29.pdf

Савченко, О. А. Науково-практичні аспекти технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами : монографія / О. А. Савченко, О. О. Онопрійчук, О. В. Грек ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2021. – 198 с.

Скуйбіда, В. В. Дослідження процесу ферментації молочно-рослиних сумішей / / В. В. Скуйбіда, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 190–190.

Скуйбіда, В. В. Розроблення молочних сумішей для ферментованих напоїв / В. В. Скуйбіда, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 319.

Influence of wheat food fiber on the structure formation process of whey-creamy cheeses / O. Grek, K. Ovsiienko , A. Tymchuk, O. Onopriichuk , A. Kumar // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, № 2. – Р. 332-343. DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9-2-6

Methods for determining the characterization of mashes with fiber for semi-finished products on the milk-proteinbase / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 6. – Р. 50–56.

Polyphenol composition and technological characteristics of the coloured whey from various origin [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, L. Chubenko, O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 832-843. – Access mode : https://bit.ly/3DyP5VI

Грек, О. В. Збагачення продуктів з модифікованим жировим складом / О. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : программа та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 444-446.

Грек, О. В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини [Електронний ресурс] : підручник. Розділ 4. Білкові, вуглеводні та жирові компоненти у виробництві молочних продуктів / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук. – Київ : НУХТ, 2020. – Режим доступу : https://bit.ly/3HB83NN

Грек, О. В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини : підручник. / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук. – Київ : НУХТ, 2020. – 326 с.

Патент на вихід № 122284 UA, МПК A23L 29/212 (2006.01) A23C 23/00 (2020.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201812591 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 13.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30DUfl8

Пшенична, Т. В. Термокислотне осадження білків молока ягідною сировиною [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек, O. O. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 294 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31308/1/4%20%281%29.pdf.

Станівська, О. О. Збагачення молочно-білкових продуктів біологічноактивними складовими рослинного походження / О. О. Станівська, О. О. Онопрійчук // Новітні досягнення біотехнології : ІV Міжнародна науково-практична конференція, 22 –23 вересня 2020 р. – Київ : НАУ, 2020. – С. 125.

Biological value in milk-protein concentrates with malt ingredients / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 3. – Р. 571–583.DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-3-13

Determination of amino acid composition and biological value in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – P. 26-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31335/1/1.pdf

Methods for determining the characterization of mashes with fiber for semi-finished products on the milk-protein base [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 6. – Р. 50-56. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31325/1/1%20%281%29.pdf

Polyphenolic compounds transition into protein-plant concentrates during the deposition of milk proteins by Plantago major L. / O. Grek, L. Chubenko, A. Kumar, V. Khareba, A. Tymchuk,O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 4. – Р. 745-754.

Research of recipe components influence on the properties of dairy-protein mashes for semi-finished products / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, № 11 (102).Р. 41-48.

Грек О. В. Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / О.В. Грек, О.О. Онопрійчук, Т.В. Пшенична // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю : Матеріали конференції, 28-29 березня 2019 р. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 14-15 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29069/1/Thez2.pdf.

Грек, О. В. Збагачення продуктів з модифікованим жировим складом [Електронний ресурс] / О. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 444-446 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30435/1/1%20%283%29.pdf.

Онопрійчук О. О. Проблема виявлення плагіату [Електронний ресурс] / О. О. Онопрійчук, В. В. Скуйбіда // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування, 11.03-23.03.2019. – Варшава, 2019. – С. 74–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32093/3/%d0%b7%20t_2.pdf

Патент 133855 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 11184 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29421/1/patent%20133855.pdf

Патент 134358 UA, МПК (2019.01) A23C 9/00 A23C 9/13 (2006.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник – патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 12592 ; заявл. 18.12.2008 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29348/1/jpg2pdf%20%281%29.pdf

Патент на винахід 120236 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201811183 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31907/1/22.pdf

Патент на винахід № 118933 UA, МПК A23C 21/06 (2006.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201802074 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32097/1/p_1.pdf.

Патент на винахід №122284 UA, МПК A23L 29/212 (2006.01)A23C 23/00 (2020.01) Склад молочного киселю / Грек О. В., Онопрійчук О. О.,Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник Національний університетхарчових технологій. – № u 201812591 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 13.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р.

Патент на корисну модель 138945 МПК A23C 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201906200 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31310/1/10.pdf

Патент на корисну модель № 137500 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Спосіб виробництва напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В. ; заявник–патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201903481 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31314/1/6.pdf

Патент на корисну модель № 137502 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Склад напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О. Тимчук А. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903485 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31313/1/7.pdf

Патент на корисну модель № 137503 UA, МПК (2006) A23C 17/00 Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник- патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903488 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31312/1/8.pdf

Патент на корисну модель № 137556 UA, МПК (2006) A23C 1/00 A23C 21/00 Спосіб виробництва сироваткового сиру [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201904073 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31311/1/9.pdf

Скубійда, В. В. Розроблення технології кисломолочного напою по типу йогурту [Електронний ресурс] / В. В. Скуйбіда, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 85 Ювілейна Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 406. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32092/3/%d0%b7%20t_3.pdf

Скуйбіда, В. В. Удосконалення способу термокислотного осадження білків молока під час виробництва м’яких сирів [Електронний ресурс] / В. В. Скуйбіда, О. О. Онопрійчук // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 163–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32094/3/%d0%b7%20t_1.pdf

Determination methods of defrosted protein-vegetable mixtures parameters development [Electronic resource] / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, А. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 46–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29045/1/Alla%20Tymchuk.pdf

Grek, O. Determination of biologically active substances in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, O. Onopriichuk, T. Pshenychna, A. Tymchuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2018. – № 6 (2). – P. 208–216. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29071/1/Statta.pdf

Influence of grain processing products on the indicators of frozen milk­protein mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, A. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 6, Issue 11–96. – P. 51–58.

Investigation of the process of fermentation of recovered whey-malt mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, O. Krasulya, I. Ushkarenko, A. Tymchuk, O. Onopriichuk, O. Savchenko// Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 11–95. – P. 21–29.

Methods of determination of parameters of fermented whey-malty mixtures [Electronic resource] / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek et. al // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 5. – P. 30-38. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29758/1/1111.pdf

Methods of determination of parameters of whey with food fibers [Electronic resource] / S.Tsygankov, O. Grek, O. Krasulya et al. // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 1. – P. 69-76. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29759/1/1.pdf

Study into effect of food fibers on the fermentation process of whey / S. Tsygankov, O.Grek, O. Krasulya, O. Onopriichuk, L. Chubenko, O. Savchenko, O. Snizhko, O. Ochkolyas // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 1, Issue 11–91. – P. 56–62.

Гриценко, І. Альбумінні пасти з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / І. Гриценко, О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 383. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32089/3/..tz_5.pdf

Карасьова, Ю. Розробка технології сиру м'якого з обліпихою способом термокислотної коагуляції білків молока [Електронний ресурс] / Ю. Карасьова, І. Редчиць, О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р.– Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 385. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32088/3/..tz_6.pdf

Онопрійчук, О. О. Прогнозування якісних показників молочно-сироваткового концентрату з харчовими волокнами / О. О.Онопрійчук, К. В. Овсієнко, Л. М. Чубенко // Наукові  проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VII Міжнародноїнауково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 127-129.

Патент на винахід № 117419 UA, МПК A23C 19/045 A23C 19/05 A23J 1/20 (2006.01) Спосіб виробництва молочно-білкового продукту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О., Дем'янів І. Ю. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a201703993 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 , 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32101/1/p_3.pdf

Патент на винахід № 128165 UA, МПК A23C 21/00 (2018.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201802075 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32099/1/p_2.pdf

Патент на корисну модель № 125755 UA, МПК A23C 9/13 (2006.01) Спосіб виробництва кисломолочного напою по типу йогурту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Нагорна В .О. : заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201712284 ; заявл. 12.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32095/1/p_4.pdf

Показники якості полікомпонентних згустків, отриманих термокислотним осадженням білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, В. М. Пасічний, Т. В. Пшенична, Л. М. Чубенко // Продовольча Індустрія АПК. – 2018. – № 1. – С. 24–29. – Режим доступу : https://bit.ly/30DYCMo

Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока / Т. Пшенична, О. Грек, О. Онопрійчук, В. Пасічний, Л. Чубенко //Продовольча індустрія АПК – 2018 – №1 – С. 24–29

Determination of moisture connection forms of protein-herbal clots [Electronic resource] / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, L. Chubenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6, Issue 3. – P. 534–542 – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27264/1/2.pdf.

Grek, O. The rationalization ofthe parameters ofmilk proteins' thermo acid coagidation by berry coagulants [Electronic resource] / O. Grek, O. Ouopriichuk, T. Pshenychna // Food and Environment Safety. – 2017. – № 1. – Р. 1–7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25053/1/Grek.pdf

Визначення показників якості альбумінної пасти з клітковиною [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, № 6. – С. 149–157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27265/1/3.pdf

Грек, О. В. Визначення параметрів термокислотного осадження білків молока ягідним коагулянтом [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 166–168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27272/1/selection.pdf

Грек, О. В. Технологія білково-ягідних згустків з молочної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 55-63. – Режим доступу : https://bit.ly/3nyAaW1

Патент 113274 UA, МПК А23С 23/00 (2016.01) Спосіб виробництва альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Верьовкіна Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06542 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26233/1/113274.pdf

Патент 115515 UA, МПК А23С 19/09 (2006.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – а 2017 00906 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3HxZ1B8

Патент 120174 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Дем'янів І. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201703995 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26234/1/120174.pdf

Патент 177507 UA, МПК А23С 23/00 (2017.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В.,Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – u201700908; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3HENxf2

Овсієнко, К. В. Оптимізація складу молочно-білкових виробів з продуктами переробки насіння гарбуза [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квіт. 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 324. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24004/3/Tymchuk.pdf

Онопрійчук, О. О. Дослідження біологічної цінності альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом [Електронний ресурс] / О. О. Онопрійчук, О. В. Грек // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : V Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 130–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32091/3/.....t_4.pdf

Онопрійчук, О. О. Дослідження впливу полісолодового екстракту на якісні показники альбумінних сирків / О. О. Онопрійчук, Я. В. Верьовкіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 325.

Патент 104081 UA, МПК А23С 23/00 (2015.01) Спосіб отримання замороженої альбумінно-рослинної суміші [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Сидоренко К. Р. – u 2015 06856 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2015 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23996/1/104081.pdf