Бандура (Кузьмик) Ульяна Геннадіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
13
3
4
1
163
7
164

Перелік опублікованих документів

Application of milk protein concentrates in preparation of reduced fat sour cream / A. Mykhalevych, O. Kostenko, G. Polishchuk, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 429–447. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-8.

Current trends in the production of lactose-free dairy products [Електронний ресурс] / I. Pavliuk, U. Bandura, T. Osmak, A. Mykhalevych // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 87–88. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40849/1/HoReCa_1.pdf

Current trends in the production of milk-vegetable pastes [Електронний ресурс] / А. Pivtoratska, А. Mykhalevych, Т. Osmak, U. Bandura // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 117–118. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40850/1/HoReCa_2.pdf

Актуальність споживання безлактозних молочних продуктів [Електронний ресурс] / І. Павлюк, У. Бандура, Т. Осьмак, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 336. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40716/1/Part%201-336.pdf

Маринін, А. І. Дослідження ефекту імпульсних електричних полів на сквашування молока [Електронний ресурс] / А. І. Маринін, Р. С. Святненко, У. Г. Бандура // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 59–61. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40848/1/HoReCa.pdf

Махмудов, А. Визначення поживної та енергетичної цінності кисломолочного десерту [Електронний ресурс] / А. Махмудов, Ю. Добробог, У. Бандура // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітняь 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 334. – Режим доступу : https://v.gd/zEEZzW

Патент на винахід № 127293 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Бандура У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00939 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 14.07.2023, Бюл. № 28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41035/1/published_description.pdf

Патент на корисну модель № 153020 UA, A23C 13/16 (2006.01), A23C 9/13 (2006.01), A23C 9/12 (2006.01), A23C 9/137 (2006.01). Спосіб виробництва сметани дієтичної, збагаченої сироватковими білками [Електронний ресурс] / Михалевич А. П., Поліщук Г. Є., Сапіга В. Я., Костенко О. В., Бандура У. Г., Осьмак Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202204048 ; заявл. 27.10.2022 ; опубл. 10.05.2023 ; Бюл. № 19, 2023. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40941/1/published_description.pdf

Півторацька, А. Розробка нового виду кисломолочної молочно-овочевої пасти [Електронний ресурс] / А. Півторацька, Т. Осьмак, У. Бандура // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітняь 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 335. – Режим доступу : https://is.gd/xJDnQf

Application of milk protein concentrates in preparation of reduced fat sour cream [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, O. Kostenko, G. Polishchuk, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 3. – Р. 429–447. – Access mode : https://bit.ly/3I7xqba

Determination of technological parameters of obtaining stevia extract / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – № 3. – Р. 15-20.

Determination of optimal technological parameters for obtaining stevia extract in the technology of sour dairy desserts / T. Belemets, U. Kuzmyk, R. Gryshchenko, T. Osmak // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2022. – № 4 (11 (118)). – Рp. 60–67. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.263530

Kochubei-Lytvynenko, O. Spices for dairy products / O. Kochubei-Lytvynenko, U. Kuzmyk, N. Yushchenko // Bioenhanncement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – Р. 157-178.

Mykhalevych, A. Qualimetric evaluation of sensory properties of acidophilic-whey ice cream with oat beta-glucan / A. Mykhalevych, G. Polischuk, U. Kuzmyk // Proceedings of Global science and education in the modern realities, 31.07.2022. – USA, 2022. – P. 3–6.

Mykhalevych, A. Study of heat treatment effect on the biological value of pine nuts kernels [Electronic resourse] / A. Mykhalevych, U. Kuzmyk // Food and Environment Safety. – 2022. – Vol. XXI, Is. 3. – Рр. 209–217. – Access mode : http://surl.li/dmivy

Technological functions of hydrolyzed whey concentrate in ice cream / O. Shevchenko, A. Mykhalevych, G. Polischuk, M. Buniowska-Olejnik, O. Bass, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 4. – P. 498–517.

The influence of pulsed electric fields on the dynamics of milk fermentation / R. Svyatnenko, A. Marynin, U. Kuzmyk, S. Pozniakovskyi // Scientific Messenger of LNU of veterinary medicine and biotechnologies. Series: Food Technologies. –  2022. – № 24 (98). – Р. 30-34.

Бандура, У. Г. Розроблення функціональних десертних продуктів з впровадженням вторинних сировинних ресурсів / У. Г. Бандура,  Н. М. Ющенко, І. М. Миколів // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Басс, О. О. Переваги використання сироватки молочної та її компонентів у виробництві продуктів для харчування дітей / О. О. Басс, У. Г. Бандура // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Басс, О. О. Можливості зниження калорійності молозива за рахунок використання замінників цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 224–225. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38732/1/bassoo.pdf

Вивчення впливу дисперсності сублімованих фруктів на процес відновлення [Електронний ресурс] / А. М. Махмудов, К. А. Гродська, У. Г. Бандура, Т. О. Белемець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 174–175. – Режим доступу : https://rb.gy/uyupas

Визначення оптимальних параметрів процесу визрівання сумішей нежирного кисломолочного морозива з в-глюканом вівса [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Вип. 28, № 5. – С. 63–73. – Режим доступу : https://rb.gy/2p5yrl

Кириченко, О. Тенденції удосконалення технології сиркових паст / О. Кириченко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 248. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37510/1/Kuzmyk_3.pdf

Махмудов, А. Дослідження вмісту молочнокислих бактерій в кисломолочному десерті / А. Махмудов, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 247. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37509/1/Kuzmyk_2.pdf

Молоко та молочна сировина: хімічний склад, властивості, методи контролю : підручник / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Бандура, О. О. Басс ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 195 с.

Патент на винахід № 125303 UA, A23C15/16 Спосіб виробництва масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М.,  Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a201906875 ; заявл. 19.06.2019 ; опубл. 16.02.2022, бюл. № 7/2022.

Патент на винахід № 126536 UA, МПК А23G 9/32 (2006.1) Склад морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00936 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://cutt.ly/O0bptGa

Патент на корисну модель №  152079 U UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2021 05410 ; заявл. 24.09.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : http://surl.li/eblsc

Патент на корисну модель № 152097 U UA, МПК (2022.01) A23G 9/00, А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива сироваткового низьколактозного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 20212 01959 ; заявл. 09.06.2022 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://rb.gy/jzxtp1

Перспективи використання альтернативного молока в технології молочних продуктів / О. С. Жерибор, К. С. Панасюк, У. Г. Бандура, Т. Г. Осьмак // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Святненко, Р. Дослідження впливу електромагнітної обробки на знезараження води / Р. Святненко, У. Кузьмик, А. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 202. -  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37508/1/Kuzmyk_1.pdf

Сучасні тенденції в технології сирів / І. В. Павлюк,  . Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко// Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Сьогодення і перспективи виробництва якісних молочних продуктів / А. А. Півторацька,  Т. Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Analysis of the nature of the ingredients of sour milk dessert with vegetable fillers / Galyna Polishchuk, Uliana Kuzmyk, Tetiana Osmak, Mykhailo Kurmach, Oksana Bass // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021 – Vol. 6, № 11 (114). – P. 68–73.

Determining the effect of apple and banana powders dried by sublimation on the quality indicators of a sour milk dessert during storage / U. Kuzmyk, A. Marynin, R. Svyatnenko, Y. Zheludenko, M. Kurmach // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 3 (11-111). – P. 28–35. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.228083

Development of a new type of alcoholic ice cream [Electronic resourse] / O. Kochubei-Litvinenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future IV : Booklet of the 60th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2021 – P. 9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36656/1/9.pdf

Enzymatic hydrolysis of lactose in concentrates of reconstituted demineralized whey, intended for ice cream production [Electronic resource] / T. Osmak, S. Mleko, O. Bass, А. Mykhalevych, U. Kuzmyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 277–288. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34899/1/Enzymatic%20hydrolysis%20of%20lactose.pdf

Evaluation of oxidity resistance of milk-containing products based on blending of vegetable oils [Electronic resource] / T. Belemets, I. Radzievskaya, O. Tochkova, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // Technology audit and production reserves. – 2021. – №1/3 (57). – P. 26–33. – Access mode : https://bit.ly/3nqtqcE

Evaluation of social and economic efficiency from the intoduction of acidophilic-whey enriched ice cream [Electronic resource] / A. Mykhalevych, T. Osmak, G. Polishchuk, U. Kuzmyk // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково- педагогічних працівників, 20 травня 2021 р. – C. 147–149. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34195/1/147%20%281%29.pdf

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Investigation of the fermentation process of demineralized whey concentrates for ice cream production [Electronic resourse] / U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, T. Osmak // Trends in LEAN food production and packaging : Proceedings of the10th International Specialized Scientific and Practical Conference. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 122–123. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36753/1/LeanFoodPack%20%281%29.pdf

Mykhalevych, A. Academic integrity – a step into the future [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, U. Kuzmyk // Science and innovations in the 21st century : матеріали І Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів та молодих вчених, 12 травня 2021 р., м. Мелітополь. – Мелітополь : ТДАТУ, 2021. – С. 58. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34026/1/58.pdf

Mykhalevych, A. Comprehensive quality assessment of organoleptic indicators of fruit-vegetable sauce with pine nuts [Electronic resource] / A. Mykhalevych, U. Kuzmyk // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 22–24. – Access mode : https://bit.ly/30LbgJU

Mykhalevych, A. Implementation of resource-saving technologies of whey processing - a step to sustainable development of dairy companies [Electronic resource] / А. Mykhalevych, V. Sapiga, U. Kuzmyk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 225-226. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36631/1/7.pdf

Prospects of use of vegetable raw materials in the technology of sour-milk dessert / U. Kuzmyk, A. Marynin, R. Svyatnenko, Y. Zheludenko, M. Kurmach, R. Shvaiko // EUREKA: Life Sciences. – 2021. – Vol. (3). – P. 29–35.

Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, V. Sapiga // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Is. 1. – Р. 13-20. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33567/1/Food%20and%20Environment%20Safety%20journal.pdf

Study of rheological characteristics of fermented milk paste with spices / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, M. Kurmach, O. Bass, O. Kyrychenko // ScienceRise. – № 5. – Р. 30–34. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002141

The study of the abiloity of soy isolates of different trademarks to interact with water molecules [Electronic resourse] / O. Fursik, U. Kuzmyk, R. Svyatnenko, A. Marynin, I. Strashynskyi, V. Pasichniy // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Р. 402–407. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36802/1/Kuzmyk_4.pdf

Вивчення впливу прянощів на ступінь використання білка в технології м’яких сирів з козиного молока / І. М. Корольчук, Н. М. Ющенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 187–196. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37162/1/Kuzmyk_2.pdf

Використання соусу з чорної смородини в якості ягідного концентрату для виготовлення ягідно-сироваткового смузі [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, У. Кузьмик, О. Точкова // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 67–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33824/1/67-70.pdf

Дослідження мікробіологічних показників кисломолочного десерту [Електронний ресурс] / А. М. Махмудов, У. Г. Кузьмик // Implementation of modern science in practice : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. – San Francisco, USA, 2021. – Р. 477–478. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36803/1/Kuzmyk_3.pdf

Корольчук, И. Н. Обоснование выбора заквасочного препарата для производства мягких сыров на основе козьего молока [Электронный ресурс] / И. Н. Корольчук, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов, 22–23 апреля 2021 г., г. Могилев. – Могилев : МГУП, 2021. – С. 146. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34030/1/%d0%9c%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2_2021.pdf

Кузьмик, У. Г. Перспективність використання кисломолочних продуктів у дитячому харчуванні [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко // Здорове харчування дітей в Україні - запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 54–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36805/1/Kuzmyk_1.pdf

Кузьмик, У. Г. Тенденції використання натуральних смако-ароматичних речовин у молочній галузі / У. Г. Кузьмик // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021р., м. Київ . – Київ: НУХТ, 2021. – С. 147–149. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37165/1/Kuzmyk_5.pdf

Маринін, А. Дослідження впливу електрогідравлічної обробки як перспективного методу обробки води [Електронний ресурс] / А. Маринін, Р. Святненко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34033/1/87_1.pdf

Михалевич, А. Використання соусу з чорної смородини в якості ягідного концентрату для виготовлення ягідно – сироваткового смузі / А. Михалевич, В. Сапіга, У. Кузьмик // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р. – Київ, 2021. – С. 67–70.

Михалевич, А. Онлайн-вчитель як одна з незамінних професій майбутнього в освітньому колі України [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, У. Кузьмик // Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі: методологія, методика, практикам : тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 20 травня 2021 р., м. Київ / уклад. : Н. Левицька, О. Силка, Л. Приблуда, О. Пилипенко. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 96-100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34191/1/96-100.pdf

Обгрунтування вибору натуральних емульгаторів у технології молоковмісних продуктів [Електронний ресурс] / Т. Белемець, І. Радзієвська, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 316. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34034/1/87_2.pdf

Обґрунтування тривалості сквашування молочної суміші в технології кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 81–99. – Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36657/1/swnuft_27_5.pdf.pdf

Патент на корисну модель № 147179 UA, A23C9/13 Спосіб виробництва кисломолочного десерту / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, І. М. Миколів, В. Ю. Богданова – u202005951; заявл. 17.09.2020; опубл. 21.04.2021, бюл. № 16/2021 – Режим доступу : https://cutt.ly/ZXVn92d

Патент на корисну модель № 148579 UA, A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 202100941 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 25.08.2021, Бюл. № 34, 2021 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3FuFrUq

Ресурсозберігаючі технології виробництва кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147–148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36804/1/Kuzmyk_2.pdf

Швайко, Р. Перспективи використання вторинної молочної сировини при виробництві десертів [Електронний ресурс] / Р. Швайко, О. Кириченко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34035/1/87_3.pdf

Ющенко, Н. М. Натуральный структурирующий компонент для кисломолочных паст [Электронный ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : III Международная научно-практическая конференция, 2017 р. : матеріали конференції. – Беларусь : БГАТУ, 2017. – С. 391-393. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25611/1/Belar%20Kuzmik.pdf

Ющенко, Н. М. Обґрунтування вибору ферментного препарату у технології сирів м’яких з козиного молока / Н. М. Ющенко, І. М. Корольчук, У. Г. Кузьмик // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р, м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 73–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37166/1/Kuzmyk_6.pdf

Bass, O. Theoretical aspects of improving the technology of low-calorie ice cream [Electronic resource] / O Bass, U. Kuzmyk // Trends in the development of modern scientific thought : The X th International scientific and practical conference, November 23-26, 2020. – Vancouver, Canada. – 2020. – P. 677–678. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32282/3/22.pdf

Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curdsbased products [Electronic resource] / T. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 4 (11-106). – P. 14–23. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32773/1/Belemets1.pdf

Determining the expediency of using protein-polysaccharide complexes based on dairy and vegetable proteins in the technology of butter pastes / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 6, Issue 11-108. – P. 37–44.

Improvement of process and equipment for homogenization of ointments and pastes [Electronic resource] / S. Mykhailyshyn, K. Hrininh, U. Kuzmyk, O. Gubenia // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students, April 2-3, 2020 : book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2020. – Part 2. – Р. 15. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31338/1/86_5.pdf

Prospects of using non-fried buck wheat groats in first dishes technology / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, T. Belemets // Eureka : LifeSciences. – 2020. – N. 6. – P. 58–65.

Prospects of using spinach in production technology of chapatti of whole grain flour / T. Belemets, I. Radzievskaya, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eureka : Life Sciences. – 2020. – № 4. – P. 26–33.

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // PROCEEDINGS. Biotechnologies and food technologies. – 2020. – Volume 59, book 10.2. – Р. 43-47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/34031/1/Razgrad_2020.pdf

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / U. Kuzmyk, N. Yuschenko, T. Osmak, A. Mikhalevich // Booklet of the 59th Science Conference of Ruse University. – Bulgaria, 2020. – P. 516. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/32321/1/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b3_%d1%82%d0%b5%d0%b7.pdf

Researchof milk fat oxidation processes during storage of butter pastes / O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, Olga Korablova, I. Mykoliv, V. Voitsekhivskyi // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 443–450.

Басс, О. О. Продукти переробки сироватки як рецептурні компоненти у складі морозива / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 167–169.

Богданова, В. Перспективи використання молочної сироватки в технології молочних десертів [Електронний ресурс] / Валерія Богданова, Ульяна Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31230/1/86_3.pdf

Дослідження зміни якості масляних паст за показником кислотності [Електронний ресурс] / О. Яценко, Н. Ющенко, У. Кузьмик, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч.1. – С. 304. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31227/1/86_1.pdf

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, О. О. Басс, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С.173–179. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-19

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, Т. О. Белемець, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ: НУХТ, 2020. – С. 147-149. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37161/1/Kuzmyk_1.pdf

Доцільність застосування комплексу білків у рецептурному складі морозива ацидофільно-сироваткового [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців–2020 : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів і аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 361–362. – Режим доступу : https://bit.ly/2YYs5QM

Доцільністьзастосування комплексу білків у рецептурному складі морозиваацидофільно-сироваткового / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : матеріали XIVМіжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 1–4грудня 2020 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2020. – С. 361–362.

Корольчук, І. Особливості вибору заквашувальних та ферментних препаратів при виробництві м’яких сирів з козиного молока [Електронний ресурс] / І. Корольчук, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 306. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31228/1/86_2.pdf

Кузьмик У. Г. Реалізації ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів на основі молочної сироватки / У. Г. Кузьмик // Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого Міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15–17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2020. – С. 134–136.

Кузьмик, У. Г. Академічний плагіат та проблеми його вирішення в сучасній освіті [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян, 02.03 – 11.03.2020 р., м. Варшава / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці ; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 91-95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31231/1/iiasc_kuzmyk.pdf

Кузьмик, У. Г. Реалізації ресурсозберігаючих технологій харчових продуктів на основі молочної сироватки [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик // ЕКО ФОРУМ–2020 : тези доповідей IV спеціалізованого Міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15-17 жовтня 2020. – 2020. – С. 134–136. – Режим доступу : https://bit.ly/3cqfB7H

Михайлишин, С. Удосконалення процесу і обладнання для гомогенізації мазей і паст / С. Михайлишин, К. Грінінг, У. Кузьмик, О. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р.– Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 60.

Михалевич, А. П. Впровадження методів модифікації молочної сироватки з метою екологізації виробництва [Електронний ресурс] // А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, У. Г. Кузьмик // // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – С. 432–434. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32324/1/432-434.pdf

Патент 139564 UA, МПК А23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06877 ; завл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/32jfitL

Патент на корисну модель № 141359 UA, МПК А23С 19/02, А23С 9/13 (2006.01) Спосіб отримання сиру м’якого з козиного молока [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Корольчук, О. В. Скрипник. – u 201908279 ; заявл. 16.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. №7, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31218/1/document.pdf.

Патент на корисну модель139564 UA, МПК A23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201906877 ; заявл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.

Перспективи використання білкових препаратів з бобових у технології жировмісних продуктів тваринного походження / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 153–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37164/1/Kuzmyk_4.pdf

Поліщук, Г. Є. Продукти переробки сироватки як рецептурні компоненти у складі морозива / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 167–169.

Тишкевич, Н. Обґрунтування вихідних даних для розробки рецептурної композиції льодяникової карамелі з комбінацією прянощів [Електронний ресурс] / Н. Тишкевич, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 3. – С. 396. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31527/3/86_6.pdf

Удосконалення процесу і обладнання для гомогенізації мазей і паст [Електронний ресурс] / С. Михайлишин, К. Грінінг, У. Кузьмик, О. Губеня // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 2. – С. 60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31337/1/86_4.pdf

Ферментація сироватки молочної як один з методів переробки вторинної молочної сировини [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, В. Я. Сапіга, Г. Є. Поліщук, Т. Г. Осьмак, У. Г. Кузьмик // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – С. 434–436. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32323/3/434.pdf

Kochubei-Lytvynenko, O. Research of the quality indices of sour milk paste [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, U. Kuzmyk, N. Yushchenko // 58th Annual Science Conference of Ruse University New Industries, Digital Economy, Society – projections of the Future II. – Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 422. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30285/1/Razgrad.pdf

Perspective the use of goat milk in the production of soft milk cheeses [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, I. Korolchuk, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, N. Frolova, V. Pasichny, I. Mykoliv // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Volume 7, Issue 2. – Р. 250-263. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30811/3/1.pdf

Research of Milk-Protein Concentrates and Fruit Vegetable Puree Surface Activity in the Ice Cream Composition [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, V. Sapiga, A. Mykhalevych // Научни Трудове. Биотехнологии и хранителни технологии. – 2019. – Том 58, серия 10.2. – Р. 84-87. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30813/3/2.pdf

Surface morphology of soybean, pea, whey protein isolates, and their dried gels [Electronic resource] / M. Polumbryk, O. Shestel, O. Yatsenko, N. Yuschenko, U. Kuzmyk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – №1. – Р. 70-79. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30004/1/8.pdf

Yatsenko, О. Stabilization of the structure butter pastes [Electronic resource] / О. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness : Proceedings of the 8th International Specialized Scientific and Practical Conference, September 12, 2019. Kyiv, NUFT, 2019 – Р. 36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30284/1/Kuzmyk_3.pdf

Дослідження показника активності води масляних паст, стабілізованих білково-полісахаридним комплексом [Електронний ресурс]/ О. Кочубей-Литвиненко, Н. Ющенко, О. Яценко, У. Кузьмик, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 85-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2019. – Ч. 1. – С. 402. – Режим доступу : https://bit.ly/3x3OSrc

Михалевич, А. П. Проблема академічної доброчесності на освітньому рівні України [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, О. П. Панченко, У. Г. Кузьмик // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019 р. – Рівне, 2019. – С. 329. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30815/3/4.pdf

Михалевич, А. Час як спосіб буття матерії [Електронний ресурс] / А. Михалевич, У. Кузьмик, М. Кітов // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч.3. – С. 477. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29294/1/time.pdf

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 338-340. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDJkzS

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 143–151. – Режим доступу : https://bit.ly/3FqaReM

Патент на винахід № 119833 UA, МПК A23L 29/10 (2016.01). Стабілізаційна система для масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Яценко О. В., Слободяник А. В., Миколів І. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а201807487 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31402/1/119833.pdf

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Стабілізаційна композиція для масляної пасти [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, О. В. Яценко, А. В. Слободяник, І. М. Миколів – u 2018 07488; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30005/1/document.pdf

Перспективність використання прянощів у технології м’яких сирів з козячого молока [Електронний ресурс] / І. Корольчук, Н. Ющенко, У. Кузьмик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 85-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2019. – Ч. 1. – С. 408. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30008/1/%d0%9a%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%ba%204.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 199–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31183/1/2%20%281%29.pdf

Сапіга, В. Я. Проблема феномену самотності у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / В. Я Сапіга, А. П. Михалевич, У. Г. Кузьмик // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 10 травня 2019 р. – Рівне, 2019. – С. 330. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30814/3/3.pdf

Удосконалення технології сирів м’яких козячих з куркумою та гуньбою сінною [Електронний ресурс] / І. Корольчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, Н. П. Фролова, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 344-345. – Режим доступу : https://bit.ly/3DyYj4m

Функціонально-технологічні властивості масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Міжнародна наукова-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», 2019 р. : збірник тез. – Рівне, 2019 р. – С. 22-23. – Режим доступу : https://bit.ly/30BnFjg

Astabilizing system for butter pastes based on the dry concentrates of milk protein / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 11–95. – P. 30–36.

Goots, V. Development of mathematic model of spiced sour-milk pastas quality [Electronic resource] / V. Goots, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Food and Environment Safety. – 2018. – № 2. – Р. 224-232. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28547/1/Kuzmyk.pdf

Investigation of functional-technological properties of soya protein [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eureka : Life Sciences. – 2018. – Р. 39–44. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28549/1/Kuzmyk.pdf

Study of moisture pastecheesecake with extracts of sumac and the addition of buckwheat / OKochubei-Lytvynenko, A Marynin, N Yushchenko, U Kuzmyk, M Lazarenko //Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol.6, Issue 90. – P. 92–101.

Використання прянощів як джерела антоціанів [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – C. 27 – 31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28548/1/Kuzmyk.pdf

Застосування натуральних компонентів з вологоутримуючими властивостями [Електронний ресурс] / Н. Ющенко, У. Кузьмик, І. Миколів, А. Слободяник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 392. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27689/1/84-%d0%b0-2.pdf

Кузьмик, У. Г. Удосконалення технології паст кисломолочних з прянощами [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.04 «Технологія мясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів» / Кузьмик Ульяна Геннадіївна ; НУХТ. – К., 2018. – 28 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28183/1/Kuzmik.pdf

Обоснование целесообразности стабилизации структуры паст кисломолочных [Электронный ресурс] / А. П. Панченко, В. В. Скуйбида, А. И. Кушиль, У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко // Science in 2018 : XIV International scientific conference. – Morrisville, USA, 2018. – С. 10-13. – Режим доступа : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27249/1/Science%20in%202018.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. - 2018. - №6. - С. 153-159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28689/1/Kuzmyk_2.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К. : НУХТ, 2018. – С. 148–149. – Режим доступу : https://bit.ly/3DvqHV1

Розробка математичної моделі комплексної оцінки якості паст кисломолочних з прянощами [Електронний ресурс] / В. Гуць, Н. Ющенко, У. Кузьмик, О. Костенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 390. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27688/1/84-%d0%b0.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / І. Г.Радзієвська, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 259–261. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dvw0np

Формування гармонічної особистості при вивченні філософії [Електронний ресурс] / А. Михалевич, О. Панченко, В. Скуйбіда, У. Кузьмик // Матеріали міжнародної наукової Інтернет-конференції, 29 травня 2018 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2018. – С. 206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29335/1/form.pdf

Формування ціннісних орієнтацій молоді при вивченні філософії [Електронний ресурс] / О. Панченко, А. Михалевич, В. Скуйбіда, У. Кузьмик // Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції, Київ, 29 травня 2018 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2018. – 206 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29337/1/jpg2pdf.pdf

Ющенко, Н. М. Використання прянощів як джерела антоціанів / Н. М. Ющенко,У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – C. 27–31.

Determining of expidience use of dry basil leaves in the technology of sour milk paste [Electronic resource] / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Yatsenko, A. Mikhalevich, A. Kushil, O. Panchenko, V. Skuybida // Актуальні питання сучасної аграрної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Умань : Уманський національний університет садівництва, 2017. – С. 346-347. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/27250/1/Untitled.FR12.pdf

Study of the state of moisture in the curd paste with sumach extract and the addition of buck wheat groats / Kochubei-Lytvynenko, O., Marynin, A., Yushchenko, N., Kuzmyk, U., Lazarenko, M. // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol. 6, Issue 11–90. – P. 22–26.

Thermogravimetric analysis of indicators of the paste based on sour cream [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, A. Marynin, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, M. Lazarenko // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – № 5. – P. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/28630/1/Kuzmyk.pdf

Thermogravimetric analysis of indicators of the paste based on sour cream / O. Kochubei-Lytvynenko, A. Marynin, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, M. Lazarenko // EUREKA : Life Sciences.– 2017. – № 6. – С. 3–9.

Yushchenko, N. Development of natural spices compositions for fermented milk products [Electronic resource] / N. Yushchenko, I. Mikoliv, U. Kuzmik // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 147. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25492/1/147_.pdf

Визначення вмісту біологічно активних речовин в розроблених композиціях прянощів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, №5. – Ч. 2. – С. 90-93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27686/1/Kuzmik-nuft.pdf

Визначення вмісту біологічно активних речовин композицій прянощів для кисломолочних паст [Електронний ресурс] / У .Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К. : НУХТ, 2017. – С. 114. – Режим доступу : https://bit.ly/3kPYeBU

Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, Т. Л. Грабова, У. Г. Кузьмик, В. М. Пасічний // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, №4. – С. 177-182. – Режим доступу : https://bit.ly/3qQT4JQ

Дослідження вмісту фенольних сполук в пряно-ароматичній сировині [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, Д. Сердюк, Ю. Моторін, І. М. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2017. – Ч.1. – С. 367. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25545/1/kuzmik.pdf

Кузьмик, У. Г. Перспективи використання пряно-ароматичної сировини [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 2017 р. : матеріали конференції. – Х. : НТУ ХПІ, 2017. – Ч. 3. – С. 168-169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25610/1/tom-3_17-1.pdf

Патент на корисну модель № 119385 UA, МПК А23С 9/123, А23С 9/13 (2006.01). Йогурт з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Лєбєдєва А. О. – № u 2017 03043 ; заявл. 31.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017. – Режим доступу : https://bit.ly/3qPVZlL

Патент на корисну модель № 119386 UA, МПК А23С9/123, А23С 9/13 (2006.01). Йогурт з прянощами / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, А. О. Лєбєдєва – № u 201703044 ; заявл. 31.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 .

Патент на корисну модель №116591 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01) Сирковий виріб з прянощами [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, М. А. Федонюк, Д. С. Комлик – u 2016 12906; заявл. 19.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fo83P6

Патент на корисну модель №116592 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01) Сирковий виріб з смаковим наповнювачем [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, М. А. Федонюк, Д. С. Комлик – u 2016 12908; заявл. 19.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3HzwTO3

Ющенко, Н. М. Натуральный структурирующий компонент для кисломолочных паст [Электронный ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : III Международная научно-практическая конференция, 2017 р. : матеріали конференції. – Беларусь : БГАТУ, 2017. – С. 391-393. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25611/1/Belar%20Kuzmik.pdf

Ющенко, Н. М. Перспективи використання злакових у технології кисломолочних паст [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : IV Міжнародна науково-технічна конференція, 2017 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2017. – С. 87-88. – Режим доступу : https://bit.ly/3oIGfOJ

Ющенко, Н. М. Перспективи використання пряно-ароматичної сировини / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик //ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 2017 р. : матеріали конференції. – Х.: НТУ ХПІ, 2017р. – Ч. 3. – С. 168-169.

Yushchenko, N. Development of natural spices compositions for fermented milk products [Electronic resource] / N. Yushchenko, I. Mikoliv, U. Kuzmik // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 147. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/25492/1/147_.pdf

Вивчення впливу температури на ступінь вилучення фенольних сполук з сухого листя базиліку [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, М. А. Федонюк, Н. М. Ющенко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2016 р. – Кривий Ріг : Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2016. – С. 159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24456/1/kuzmyk159.pdf

Кузьмик, У. Г. Вивчення забарвлюваних речовин в прянощах [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, І. М. Миколів // Перспективи розвитку мʼясної, молочної та оліє жирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали V-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 7 — 8 листопада 2016 р. : матеріали конференції. – К. : НУХТ, 2016. – С. 119–121. – Режим доступу : https://bit.ly/3nuLOAZ

Лєбєдєва, А. О. Вивчення антиоксидантних властивостей натуральних прянощів [Електронний ресурс] / А. О. Лєбєдєва, У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених : збірник тез доповідей. – Чернігів, 2016. – С. 241–243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27112/1/nt16-z.pdf

Патент 107197 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11691 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25070/1/107197.pdf

Патент 107198 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11692 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25069/1/107198.pdf

Патент 107199 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11693 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25063/1/107199.pdf

Патент 107201 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11695 ; заявл. 26.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25062/1/107201.pdf

Патент 107830 UA, МПК А23С 9/13 (2006.01). Кисломолочна паста з прянощами [Електронний ресурс] / Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 12280; заявл. 11.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25068/1/107830.pdf

Ющенко, Н. М. Вивчення антиоксидантної здатності натуральних прянощів [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, Я. Гончарова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 82-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2016 р. : матеріали конференції. – К., 2016. – Ч. 1. – С. 329. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27111/1/Part%201%283%29.pdf

Ющенко, Н. М. Використання натуральної рослиної сировини в технологіях кисломолочних продуктів [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, І. М. Миколів, У. Г. Кузьмик // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 2016 р. : матеріали конференції. – К. : НУХТ, 2016. – С. 226–227. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDXCR2

Ющенко, Н. М. Обґрунтування вибору технологічних параметрів отримання рослинного екстракту [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, Я. О. Гончарова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 30-32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24032/1/7.pdf