Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна

ORCID ID: 0000-0003-0712-448X

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
15
3
7
1
292
11
206

Перелік опублікованих документів

Дієтична добавка адаптогенної дії для екстремальних умов довкілля [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко, М. В. Побрусило // Global science: prospects and innovations : proceedings of the 7th International Scientific Conference, March 1-3, 2024. – Liverpool : GB, 2024. – Pp. 247-255. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/a160d108-abd1-40e4-a184-8dceb1b9e99f

Квітковська, Н. П. Мінеральні компоненти молока як маркери його термічної обробки [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Молочна промисловість від виробника до споживача: сучасні тренди та орієнтири : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції у рамках Всеукраїнського форуму, 29 травня 2024 р., м, Київ. – Київ, 2024. – С. 68-69. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/eacf9b49-a73c-4e19-ae11-9d765fdb0541

Моніторинг основних показників якості молока українських виробників молочної продукції [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2024. – Т. 26, № 101. – С. 190-193. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ada6a9c8-af50-4f24-aef4-18601c6a8b12

Milk whey enriched with magnesium and manganese for food production / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Bilyk, V. Stabnikov, A. Dubivko // Bioconversion of Waste to Value-Added Products. – 2023. – P. 113–128.

Аналіз сучасного стану та визначення напрямів удосконалення технології сиркових паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, У. Г. Бандура, Т. Г. Осьмак, А. А. Півторацька // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. –С. 160-161. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41713/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%205.pdf

Вивчення впливу модифікованих крохмалів на в’язкісношвидкісні показники молочно-овочевих паст [Електронний ресурс] / О. Кочубей-Литвиненко, Т. Осьмак, У. Бандура, А. Півторацька // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 95-96. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41729/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%209.pdf

Визначення триптофану в молоці [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2023. – Т. 25, № 100. – С. 118–121. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/747b5b0b-85ae-4de2-867e-830a94fd8075

Використання подрібненого голозерного вівса, пророщеного з використанням колоїдного розчину цинку, у технології рідких кисломолочних продуктів / А. Дубівко, О. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 317.

Використання спектроскопічних методів в аналізі молочних продуктів [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 150-151. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/b20a2c5f-7363-41c6-b2c9-fe9610f8b749

Висоцький, О. О. Перспективи використання діоксиду кремнію Е 551 у якості радіопротекторної добавки для очищення молочної сироватки / О. О. Висоцький, О. В. Кочубей-Литвиненко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 67–68.

Висоцький, О. О. Перспективи очищення сироватки молочної від білку застосуванням пірогенного кремнезему / О. О. Висоцький, О. В. Кочубей-Литвиненко // Сучасні тренди і перспективи в галузі переробки м’яса і молока : тези матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 11–12.

Висоцький, О. Пірогенний кремнезем – перспективна радіопротекторна добавка для очищення молочної сировини / О. Висоцький, О. Кочубей-Литвиненко // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Секція 3 : Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України, 25 трав. 2023 р., м. Київ. – Київ, 2023. – С. 288–290.

Дубівко, А. Аналіз інноваційних рішень у технологічному забезпеченні молочних підприємств / А. Дубівко, В. Білохатнюк, О. Кочубей-Литвиненко // Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 січня 2023 р., м. Рівне. – Рівне : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 3. – С. 9–11.

Дубівко, А. Вплив компонентів зі збагаченого наночастинками цинку пророщеного вівса на споживчі властивості кисломолочних напоїв комбінованого складу / А. Дубівко, О. Кочубей-Литвиненко // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Секція 3 : Роль тваринництва, ветеринарної медицини та харчових технологій в умовах війни та вирішенні завдань плану відродження України, 25 трав. 2023 р., м. Київ. – Київ, 2023. – С. 348–350.

Дубівко, А. С. Порівняльне оцінювання цитотоксичності наночастинок (ZnО) та йонів цинку (ZnSO4) альтернативним методом на білках плазми крові людини в умовах in vitro / А. С. Дубівко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Дмитруха // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 210–212.

Зернова добавка, збагачена цинком, для крафтового виробництва сиркових виробів [Електронний ресурс] / А. Дубівко, О. Кочубей-Литвиненко, А. Пухляк, О. Чернюшок // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 162-164. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41193/1/162_164.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Вплив електроіскрового оброблення сироватки молочної на інтенсивність її ферментації / О. В. Кочубей-Литвиненко, А. Г. Пухляк, О. Г. Щербатюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, № 3. – С. 159–167.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Мінеральне збагачення сироватки молочної як спосіб інтенсифікації ферментативних процесів [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, А. Г. Пухляк, О. А. Чернюшок // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХІ Міжнародна науково-технічна конференція, 7 листопада 2023р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 249-251. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/bc260385-2d1b-4098-bb50-64cfbcc03582

Кочубей-Литвиненко, О. В. Сучасні тенденції у технологічному забезпеченні промислового і крафтового молочного виробництва / О. Кочубей-Литвиненко, А. Пухляк // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2023. – С. 131–132.

Литвиненко, Д. Підбір натуральних харчових барвників для патріотичних молочних продуктів / Д. Литвиненко, В. Білохатнюк, О. В. Кочубей-Литвиненко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 88–89.

Молочно-овочеві пасти - продукт збалансованого і дієтичного дитячого харчування [Електронний ресурс] / О. Кочубей-Литвиненко, Т. Осьмак, У. Бандура, А. Півторацька // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27жовтня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 64-65. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41716/1/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%208.pdf

Сімахіна, Г. О. Комбінована ресурсоефективна технологія заморожених плодово-ягідних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці НУХТ. – 2023. – Т. 29, №5. – С. 143-156. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/1ebb69a8-27d8-4882-81f3-13a191b1dc7a

Сімахіна, Г. О. Функціональні продукти в контексті харчової та продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко // Перспективні світові наукові тренди '2023 : кол. монографія. – Карлсруе, 2023. – Т. 2. – С. 122-132. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41006/1/text-sge.pdf

Effect of complex baking improver on prolonging freshness of bakery products with reduced salt content [Electronic resourse] / O. Bilyk, V. Stabnikov, O. Vasheka, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 4. – Pp. 601–615. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/d35b23f0-ef0d-43dd-b4ca-f199353ab531/EOCBIOPFOBPWRSC.pdf

Kochubei-Lytvynenko, O. Spices for dairy products / O. Kochubei-Lytvynenko, U. Kuzmyk, N. Yushchenko // Bioenhanncement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – Р. 157-178.

Uncertainty of measurement of ionic calcium in milk measured by ISE: a Monte-Carlo insight / M. V. Ishchenko, V. M. Ishchenko, N. P. Kvitkovska, O. V. Kochubei-Litvinenko // Analytical Methods. – 2022. – V. 14. – Pp. 949–956.

Whey proteins in bakery products / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko, V. Stabnikov // Bioenhanncement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – Р. 67-88.

Висоцький, О. О. Вплив пірогенного кремнезему на стабільність сироватки молочної сухої під час зберігання / О. О. Висоцький,  О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2022. – № 5. – С. 158-167.

Висоцький, О. О. Підвищення стабільності до зберігання сироватки молочної сухої шляхом використання пірогенного кремнезему / О. О. Висоцький, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. І. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів , квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 243.

Дубівко, А. С. Перспективи використання пророщених зерен вівса голозерного з підвищеним вмістом цинку в молочній промисловості / А. С. Дубівко,  О. В. Кочубей-Литвиненко // Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції в заочній формі, 20 квітня 2022 р. – 2022. – С. 46-49.

Кріоушкодження та кріозахист у холодильних технологіях : монографія / Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Науменко, С. В. Камінська ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Сталь, 2022. – 312 с.

Молоко та молочна сировина: хімічний склад, властивості, методи контролю : підручник / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Бандура, О. О. Басс ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 195 с.

Оптимізація параметрів замочування насіння льону для виробництва пшеничного хліба [Електронний ресурс] / Ю. Бондаренко, Г. Андронович, O. Білик, O. Кочубей-Литвиненко // BHT: Biota. Human. Technology. – 2022. – № 3. – С. 100–109. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/f7de5bb6-96f6-45a0-aa6b-d9844508eef7/OPZNLDVPH.pdf

Патент на винахід № 125303 UA, A23C15/16 Спосіб виробництва масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М.,  Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a201906875 ; заявл. 19.06.2019 ; опубл. 16.02.2022, бюл. № 7/2022.

Патент на корисну модель №  152079 U UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива молочно-овочевого, збагаченого комплексом білків [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2021 05410 ; заявл. 24.09.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : http://surl.li/eblsc

Патент на корисну модель № 152097 U UA, МПК (2022.01) A23G 9/00, А23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива сироваткового низьколактозного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Сапіга В. Я., Кузьмик У. Г., Кочубей-Литвиненко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 20212 01959 ; заявл. 09.06.2022 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://rb.gy/jzxtp1

Перспективи використання колоїдного розчину цинку при пророщуванні зерна голозерного вівса / А. С. Дубівко,  О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, Н. М. Пушанко // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2022. – № 1. – С. 187-198.

Спрямоване збагачення сироватки молочної мінеральними елементами та перспективи її використання в технологіяхкормових продуктів / А. С. Дубівко, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, А. Г. Пухляк // Modern engineering and innovative technologies. – 2022. – № 20-01 (Vol.4). – Р. 49-61.

Сучасні тенденції в технології сирів / І. В. Павлюк,  . Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко// Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Сьогодення і перспективи виробництва якісних молочних продуктів / А. А. Півторацька,  Т. Г. Осьмак, У. Г. Бандура, О. В. Кочубей-Литвиненко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Шевченко, О. Ю. Збереження здоров’я в умовах пандемії / О. Ю. Шевченко, Г. О. Сімахіна, О. В. Кочубей- Литвиненко // Шляхи розвитку закладів вищої освіти в новій соціальній реальності : монографія. – Київ : Політехніка, 2022. – С. 159-168.

Burchenko, L. Studying the effect of sprouted grain mixture of "CHOICE" company on the quality of bakery products / L. Burchenko, O. Bilyk, О. Kochubei-Lytvynenko // Hhe innovative research aspects in agricultural : To mark the 80th anniversary of the gaas professor/academician Guram Tkemaladze international scientific : practical conference science, 20–21.11.2021. – Tbilisi, 2021.

Determining the effect of a multicomponent mixture on the quality of pastry products containing a mixture germinated grains [Electronic resourse] / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, L. Burchenko, A. Fain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 6, Issue 11 (114). – Рp. 32-42. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41662/1/DTEOAMMOTQOPPCAMOGG.pdf

Development of a new type of alcoholic ice cream / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polishchuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society – projections of the future iv : 60th Annual Scientific Conference. – Bulgaria : University of Ruse and Union of Scientists, 2021. – P. 199–203. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36923/1/article.pdf

Development of a new type of alcoholic ice cream [Electronic resourse] / O. Kochubei-Litvinenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future IV : Booklet of the 60th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2021 – P. 9. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36656/1/9.pdf

Development of a recipe for a «Solodok» multicomponent mixture to improve the quality of pastries [Electronic resourse] / O. Bilyk, L. Burchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko // Technology audit and production reserves. – 2021. – Vol. 6, № 3(62). – Pp. 47–52. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/8a7c4716-3264-4e43-9fc1-1c95b2ab1938/DOARFASMMTITQOP.pdf

Development of a recipe for a multicomponent mixture «Solodok +» to improve the consumer properties of bakery products [Electronic resourse] / O. Bilyk, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko, L. Burchenko // Science Rise. – 2021. – №6 (77). – Рp. 18-24. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41659/1/DOARFAMMSTITCPOBP.pdf

Development of a recipe for a polycomponent mixture of «Licorice» to improve the quality of pastries / O. Bilyk, L. Burchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko // Technology Audit and Production Reserves. – 2021. – Vol. 6, № 3 (62). – P. 47–52.

Enzymatic destruction of protopectin in vegetable raw materials as a way to increase its functional and technological properties in ice cream / Galina Polischuk, Viktoria Sapiga, Natalia Breus, Oksana Kochubei-Lytvynenko, Tetiana Osmak, Artur Mykhalevych // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 321–332.

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, V. Sapiga // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Is. 1. – Р. 13-20. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33567/1/Food%20and%20Environment%20Safety%20journal.pdf

Studying the effect of milk processing products on the structural-mechanical properties of wheat flour dough [Electronic resourse] / O. Bilyk, T. Vasylchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko, V. Piddubnyi // EUREKA: Life Sciences. – 2021. – № 1. – Pp. 44-52. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/248c1238-4198-49cb-ae78-8423a8595834/STEOMPPOSMPOWFD.pdf

Uncertainty of measurement of ionic calcium in milk measured by ISE: a Monte-Carlo insight / Mykola Ischenko, Vira Ishchenko, Nadiya Kvitkovska, Oksana Kochubei-Litvinenko // Analytical Methods. – 2021.

Вивчення впливу прянощів на ступінь використання білка в технології м’яких сирів з козиного молока / І. М. Корольчук, Н. М. Ющенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 187–196. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37162/1/Kuzmyk_2.pdf

Визначення форм кальцію у молоці та молочних продуктах / В. М. Іщенко, Н. П. Квітковська, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко, М. А. Суріна // The process and dynamics of the scientific path : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, 26 February. – Athens, 2021. – Vol. 1. – С.120–124.

Використання спектроскопії ядерного магнітного резонансу в аналізі харчових продуктів / В. М. Іщенко, Н. П. Квітковська, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147.

Дубивко, А. С. Перспективы производства ферментированных напитков на растительной основе / А. С. Дубивко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XII Международной научной конференции студентов и аспирантов, 22–23 апреля 2021 г. – Могилев : МГУП, 2021. – С. 145.

Дубивко, А. С. Ультразвукова гомогенізація при виробництві вівсяних ферментованих напоїв / А. С. Дубивко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 105.

Комбінування сировини в технології сухих багатокомпонентних молочних сумішей / А. Г. Пухляк, О. В. Кочубей-Литвиненко, І. С. Тихончук, С. Ф. Онофрей // Харчова промисловість. – 2021. – № 28. – С. 62–73.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Нанобіотехнологічні основи спрямованого збагачення молочної сироватки мінеральними елементами / О. В. Кочубей-Литвиненко, К. Г. Лопатько // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 134–147.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Напрями практичного застосування електрофізичних способів оброблення в технологіях продуктів із сироватки молочної / О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 173–174.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Напрями практичного застосування електрофізичних способів оброблення в технологіях продуктів із сироватки молочної / О. В. Кочубей-Литвиненко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. – 65–66.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Перспективи використання пірогенного діоксиду кремнію у якості антизлежувальної харчової добавки для сироватки молочної сухої / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. О. Висоцький, А. І. Маринін // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Оцінювання невизначеності вимірювань концентрації йонного кальцію у молоці / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко, М. А. Суріна // Львівські хімічні читання–2021 : ХVІII Наукова конференція, 31 травня–2 червня 2021 р. – Львів : Видавнитво від А до Я, 2021. – С. 33–36.

Патент на винахід № 123243 UA, МПК (2021.01) A23G 3/34 (2006.01) A23C 23/00 Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906207 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32975/1/123243.pdf

Патент на винахід № 123242 UA, МПК (2021.01) A23G 3/36 (2006.01) A23G 3/48 (2006.01) A23C 23/00 Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906201 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32976/1/123242.pdf

Патент на винахід № 123245 UA, МПК A23C 9/127 (2006.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І.М., Осьмак Т. Г., Костенко О.В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201906637 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 03.03.2021 ; Бюл. № 9, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32977/1/123245.pdf

Патент на винахід 123468 Україна, МПК A23C 19/09 (2006.01), A23C 23/00. Склад запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201905889 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14. – Режим доступу : https://bit.ly/3Foianh

Патент на винахід 123469 Україна, МПК А23С 23/00, A23L 5/10(2016.01). Спосіб виробництва запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201905881 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14, 2021. – Режим доступу : https://bit.ly/3qKlnte

Спрямоване збагачення сироватки молочної мінеральними елементами та перспективи її використання в технологіях кормових продуктів / О. В. Кочубей-Литвиненко, А. С. Дубівко, О. А. Білик, А. Г. Пухляк // Харчова промисловість. – 2021.

Determining the expediency of using protein-polysaccharide complexes based on dairy and vegetable proteins in the technology of butter pastes / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 6, Issue 11-108. – P. 37–44.

Developing an improver of targeted action for the prolonged freshness of bread made from wheat flour [Electronic resourse] / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, T. Vasylchenko, A. Pukhliak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5 (11–107). – Pр. 62–70. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/2ad12e5f-35d9-43d3-a631-1186e8cbf466/DAIOTAFTPFOBMFWF.pdf

Effect of the complex improver on consumer properties of bakery products [Electronic resource] / O. Bilyk, E. Khalikova, A. Shevchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, A. Fain // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – P. 148-158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33669/1/ssaoeotciocpobp.pdf

Kochubei-Lytvynenko, O. Starch syrups as substitutes for sugar and milk powder in ice cream [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polischuk, O. Bass // New industries, digital economy, society–projections of the future III : dedicated to the 75th anniversary of the university of Ruse : 59th Annual Science Conference of Ruse University. – Razgrad, Silistra : Ruse, 2020. – P. 514. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32281/3/11.pdf

Prospects of using non-fried buckwheat groats in first dishes technology / N. Yushchenko, U. Kuzmyk, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, T. Belemets // Eureka : Life Sciences. – 2020. – N. 6. – P. 58–65.

Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes / O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, O. Korablova, I. Mykoliv, V. Voitsekhivskyi // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 443–450.

Study of the influence of micellar casein and spelt flour on yoghurt quality indicators [Electronic resource] / G. Polischuk, N. Breus, O. Kochubey-Litvinenko, Т. Osmak, T. Semko, M. Borova // EUREKA : Life Sciences. – 2020. – № 4. – P. 44-52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32017/1/Article.pdf

Studying the influence of golden flax seeds on the process of formation and maturation of wheat dough [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich // Technology audit and production reserves. – 2020. – Vol. 5, № 3 (55). – Pр. 40–45. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/698b80c6-c70e-46ea-a7fa-fac5c77c6aeb/STIOGFSOTPOFAMOWD.pdf

Білик, О. А. Вплив температури центру м'якушки при пакуванні на якість батону при його зберіганні [Електронний ресурс] / О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Ю. В. Бондаренко // Scientific achievements of modern society : abstracts of the 11th International scientific and practical conference, June 24-26, 2020. – Liverpool : Cognum Publishing House, 2020. – Pp. 193-199. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41666/1/VTZMPPNYBPYZ.pdf

Дослідження впливу електроіскрового оброблення на білки молочної сироватки [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, А. С. Дубівко, О. О. Висоцький, Д. П. Швець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 182–189. – Режим доступу : https://bit.ly/3wUr09i

Дослідження впливу електроіскрового оброблення на основні компоненти молочної сироватки / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, А. С. Дубівко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 115–116.

Дубівко, А. С. Перспективи підвищення харчової цінності напоїв з вівсяного борошна ультразвуковою обробкою / А. С. Дубівко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Д. П. Швець // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв : матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16 жовтня 2020 р. – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 55–56.

Дубівко,А. Аналіз способів одержання вівсяного молока з підвищеним вмістом білка, макро- та мікроелементів / А. Дубівко, І. Гармаш, О. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 292.

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс. – Київ : НУХТ, 2020. – 196 с.

Комбінування сировини в технології сухих багатокомпонентних молочних сумішей [Електронний ресурс] / А. Г. Пухляк, О. В. Кочубей-Литвиненко, І. С. Тихончук, С. Ф. Онофрей // Харчова промисловість. ‒ 2020. ‒ №28. ‒ С. 62–73. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34639/1/ilovepdf_merged%20%282%29.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Наукові та технологічні аспекти електрофізичного способу спрямованого збагачення молочної сироватки магнієм [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко // Інноваційні напрями розвитку харчових технологій : кол. монографія / за заг. ред. Н. А. Нагурної. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – С. 14–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32296/1/11.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Перспективи використання сухих багатокомпонентних концентратів на основі молочної сироватки в технології хліба пшеничного [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 166–174 – Режим доступу : https://bit.ly/3DIlb1r.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Перспективи використання ультразвукового впливу при виробництві рослинних напоїв на основі вівсяного борошна / О. В. Кочубей-Литвиненко А. С. , Дубівко // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : OktanPrint s.r.o., 2020. – С. 105–106.

Насіння льону як рецептурний компонент хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. М. Андронович // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 178–189. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32200/1/FLAX_SEEDS_AS_THE_PRESCRIPTION_COMPONENT_OF_BAKERY_PRODUCTS.pdf

Нові підходи для ідентифікації молочної продукції / В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко / Topical issues of the development of modern science : abstracts of the 6th International scientific and practical conference, 12-14 February 2020 y. – Sofia, Bulgaria : Publishing House«ACCENT», 2020. – Р. 449–452.

Патент 139461 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01). Склад запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905890 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31524/3/sklad%20zapikanka.pdf

Патент 139544 UA, МПК A23C 23/00 (2019.01), A23L 29/10 (2016.01) Склад кефіру, збагаченого білком [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Устименко І. М. Осьмак Т. Г., Костенко О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201806640 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30920/1/139544.pdf

Патент 139564 UA, МПК А23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06877 ; завл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/2Z31Ngs

Патент на корисну модель № 139462 UA, МПК A23 L19/00 (2019.01) Спосіб виробництва запіканки овочевої [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201905892 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3kLLRqm

Патент на корисну модель № 139504 UA, МПК A23C 19/00, A23 C23/00, A23J 1/00 (2019.01). Склад суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906204 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31326/3/sklad%20sufle.pdf

Патент на корисну модель № 139505 UA, МПК A23 C23/00 (2019.01). Спосіб виробництва суфле молочно-рослинного [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Сапіга В. Я., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201906210 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3cEqumF

Патент на корисну модель № 141359 UA, МПК А23С 19/02, А23С 9/13 (2006.01) Спосіб отримання сиру м’якого з козиного молока [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Корольчук, О. В. Скрипник. – u 201908279 ; заявл. 16.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. №7, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31218/1/document.pdf

Патент України на корисну модель № 139502 UA, МПК А23 L 13/00 (2019.01). Сосиски «Cмачненькі» [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Москалюк О. Є., Смалько Л. М., Черненко А. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06196 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31221/1/139502.pdf

Патент України на корисну модель № 139503 UA, МПК А23 L 13/60 (2019.01). Паштет «Домашній» [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Москалюк О. Є., Смалько Л. М., Черненко А. В., Шевченко І. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06199 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31222/1/139503.pdf

Перспективи використання білкових препаратів з бобових у технології жировмісних продуктів тваринного походження / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 153–154. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37164/1/Kuzmyk_4.pdf

Харчові інгредієнти, їх позначення у складі харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. В. Коубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс // Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / за ред. Г.Є. Поліщук. – Київ : НУХТ. – 2020. – С. 6–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32974/1/ilovepdf_merged.pdf

Complex Analysis of Quality Indices of Ice Cream with the Use of Milk and Protein Concentrates [Electronic resource] / T. Osmak, G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society – projections of the future II : booklet of the 58th Science Conference of Ruse University. – Bulgaria : Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 426. – Access mode : https://bit.ly/30EaRck

Effect of the complex improver on consumer properties of bakery products / O. Bilyk, E. Khalikova, A. Shevchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, A. Fain. – Ukrainian food journal. – 2020. – Vol. 9, Is.‏1. – P. ‏148-158.

Investigation of influence of inulin made from cycoria on structural-mechanical properties of wheat dough [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Halykova, A. Fain // Technology audit and production reserves. – 2019. – Vol. 1, Issue 3 (45). – Pp. 35–38. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/ec5ad6c0-76a5-49f2-a6d4-d9610979347d/IOIOIMFCOSMPOWD.pdf

Kochubei-Lytvynenko, O. Research of the quality indices of sour milk paste [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, U. Kuzmyk, N. Yushchenko // 58th Annual Science Conference of Ruse University New Industries, Digital Economy, Society – projections of the Future II. – Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 422. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30285/1/Razgrad.pdf

Perspective the use of goat milk in the production of soft milk cheeses [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, I. Korolchuk, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, N. Frolova, V. Pasichny, I. Mykoliv // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Volume 7, Issue 2. – Р. 250-263. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30811/3/1.pdf

Study of the influence of buckwheat flour and flax seeds on consumption properties of long-stored bakery products [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – №4. – Pp. 9-18. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39192/1/byumlboaghibffsbp.pdf

Studying the effect of electrospark treatment of milk whey on the process of its fermentation and quality of thermo acid cheese [Electronic resourse] / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Chernyushok, O. Bilyk, Y. Bondarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6 (11-102). – Pр. 33–40. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/a5a434ce-1e06-4341-9c34-abef3ed67ab0/STEOETOMWOTPOIFAQOTC.pdf

Studying the effect of the integrated bread baking improver "Mineral freshness super" on consumer properties of wheat bread [Electronic resourse] / О. Bilyk, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Halykova, A. Fain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 2, Issue 11 (98). – Pp. 65-72. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/e36224b9-7238-412f-8adc-b5c3a416ede9/STEOTIBBIMFSOCPOWB.pdf

The use of an enzyme preparation when using calcium acetate in wheat bread technology [Electronic resourse] / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko, O. Chernyushok // Technology audit and production reserves. – 2019. – № 4/3 (48). – Рр. 35–39. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/54012fa4-cec5-4dd2-a596-06fc3066dff7/TUOAEPWUCAIWBT.pdf

The use of golden flax seeds and oats sourbread in the production of wheat bread [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – №4/11 (100). – Pp.46–55. - Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39124/1/byumlboaghibffsbp.pdf

Білик, О. А. Курсове та дипломне проектування у формуванні готовності бакалаврів до професійної діяльності за спеціальністю 181 «Харчові технології» [Електронний ресурс] / О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференці до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 185-186. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/2fe67a6d-e6c4-452a-ba33-939798776a49/boakdpfgbpdcht.pdf

Білик, О. А. Подовження свіжості хлібобулочних виробів із застосуванням комплексних хлібопекарських поліпшувачів зі статусом GRAS / О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Е. Ф. Халікова, Т. О. Васильченко // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24–27вересня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 45–47.

Вивчення впливу електроіскрового оброблення молочної сироватки на процес її ферментації та якість термокислотного сиру / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Т. 6, № 11 (102). – С. 33–40.

Гук, Є. І. Співвідношення загального та йонного фосфору у різних видах незбираного і питного коров’ячого молока [Електронний ресурс] / Є. І. Гук, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 151–155. – Режим доступу : https://bit.ly/3Cs9J8o

Дослідження показника активності води масляних паст, стабілізованих білково-полісахаридним комплексом [Електронний ресурс] / О. Кочубей-Литвиненко, Н. Ющенко, О. Яценко, У. Кузьмик, І. Миколів // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 85-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К., 2019. – Ч. 1. – С. 402. – Режим доступу : https://bit.ly/3qKKGeI

Застосування ферментного препарату у разі використання ацетату кальцію у технології хліба пшеничного / O. Білик, О. Кочубей-Литвиненко, Ю. Бондаренко, O. Чернюшок // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2019. – Т. 4, № 3 (48). – С. 35–39.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Запровадження елементів дуальної освіти для підготовки здобувачів за спеціальністю 181 «Харчові технології» [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, О. А. Білик // Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення : тези матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, 23–24 травня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 66-67. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/e80a1627-2e71-47a8-9b5c-2fa023b6cf49/boazedodpzcht.pdf

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 143–151. – Режим доступу : https://bit.ly/2YYSXQP

Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 338-340. – Режим доступу : https://bit.ly/3nqcQcM

Патент 141359 UA, МПК A23C 19/02 (2006.01) A23C 9/13 (2006.01) Спосіб отримання сиру м'якого з козиного молока / Кочубей-Литвиненко О. В., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Корольчук І. М., Скрипник О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. –   № u201908279 ; заявл. 16.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл.№ 7

Патент на винахід № 119833 UA, МПК A23L 29/10 (2016.01). Стабілізаційна система для масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Яценко О. В., Слободяник А. В., Миколів І. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а201807487 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31402/1/119833.pdf

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Стабілізаційна композиція для масляної пасти [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, О. В. Яценко, А. В. Слободяник, І. М. Миколів – u 201807488; заявл. 04.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. №1, 2019 р. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30005/1/document.pdf.

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01). Стабілізаційна композиція для масляної пасти / О. В.Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, О. В. Яценко, А. В. Слободяник, І. М. Миколів – № u201807488 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл.10.01.2019, Бюл. №1, 2019 р.

Патент на корисну модель139564 UA, МПК A23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ;заявник Національний університет харчових технологій. – № u201906877 ; заявл.19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1

Патент України на корисну модель № 138738 UA, МПК А23 L 13/60 (2016.01). Продукт сирокопчений «М’ясна соломка» [Електронний ресурс] / Чернюшок О. А., Кочубей-Литвиненко О. В., Москалюк О. Є., Шевченко І. Ю. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 2019 05201 ; заявл. 16.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23 2019. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31219/1/138738.pdf

Подовження свіжості хлібобулочних виробів із застосуванням комплексних хлібопекарських поліпшувачів зі статусом GRAS [Електронний ресурс] / О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Е. Ф. Халікова, Т. О. Васильченко // Технології харчових продуктів і комбікормів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса : ОНАХТ, 2019. –  С. 45-47. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/0553accb-bdd1-427e-8e76-a62a7c9c72b0/boapshvzkhpsgras.pdf

Розробка нового виду морозива, збагаченого білком [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. Є. Поліщук, Т. В. Осьмак, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 214–215. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30476/1/ice%20cream%20%282%29.pdf

Розроблення сухого багатокомпонентного молоковмісного концентрату для хлібобулочних виробів / А. Друговейко, Т. Васильченко, О. Кочубей-Литвиненко, О. Білик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 384.

Співвідношення загального та йонного фосфору у різних видах незбираного та питного коров’ячого молока / Є. І. Гук, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – C. 125–126.

Удосконалення технології сирів м’яких козячих з куркумою та гуньбою сінною [Електронний ресурс] / І. Корольчук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, Н. П. Фролова, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 344-345. – Режим доступу : https://bit.ly/3oEJ839

Функціонально-технологічні властивості масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Міжнародна наукова-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки», 2019 р. : збірник тез. – Рівне, 2019 р. – С. 22-23. – Режим доступу : https://bit.ly/3oHqIyK

Application of fluorescent spectroscopy and ultrasound analysis for dairy products identification / V. Ischenko, N. Kvitkovska, O. Kochubei-Lytvynenko, M. Ischenko // Methods and objects of chemical analysis. – 2018. – Vol. 13, Is. 3. – Pp. 131–135.

Astabilizing system for butter pastes based on the dry concentrates of milk protein / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5 (11–95). – P. 30–36.

Investigation of functional-technological properties of soya protein [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk // Eureka: Life Sciences. – 2018. – Р. 39–44. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28549/1/Kuzmyk.pdf

Kochubei-Lytvynenko, О. The effect of electrical discharge treatment of milk whey on partial conversion of lactose into lactobionic acid [Electronic resource] / О. Kochubei-Lytvynenko // Food Science and Technology. – 2018. – 12(3). – Р. 40-49. – Access mode : https://doi.org/10.15673/fst.v12i3.1035

Quality assessment of proteins in cooked sausages with food compositions [Electronic resource] / O. Fursik, I. Strashynskiy, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2018. – Vol. 12, Issue 2. – P. 80–88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38974/1/document.pdf

Svyatnenko, R. Influence of strong pulsed electric fields on vitamins in milk [Electronic resource] / R. Svyatnenko, A. Marynin, O. Kochubey-Litvinenko // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Part 1. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 333. – Access mode : https://bit.ly/3cmMMsC

The research of organoleptic characteristics of minced semi-products with the use of demineralized milk whey enriched with Mg and Mn [Electronic resource] / O. Chernyushok, O. Rozhko, O. Kochubey-Lytvynenko, A. Kushnir // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, April 23-24, 2018. Book of abstract. – Part 1. – Kyiv : NUFT, 2018. – P. 326-327. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27607/1/Thesis%202.pdf

Аналітичні підходи для перевірки якості молочної продукції [Електронний ресурс] / Н. Квітковська, В. Іщенко, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Панчук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 21-22 листопада 2018 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ. – 2018. – С. 24-25. – Режим доступу : https://bit.ly/3HyEn3N

Біологічна цінність кров’яних ковбас з використанням сухої молочної сироватки [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. І. Маринін, Д. В. Гармаш, Р. С. Святненко // ВІСНИК ХНТУ. – 2018. - № 2(65). – С. 137–142. – Режим доступу : https://bit.ly/3oz1Id0

Використання демінералізованої молочної сироватки збагаченої Mn та Mg у виробництві січених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. А. Чернюшок, О. Ю. Рожко, О. О. Рувінський, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-та Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 347. – Режим доступу : https://bit.ly/3DudX0K

Вплив імпульсних електричних полів на амінокислотний склад незбираного молока [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Українець, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. І. Бойко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – № 1. – С. 119–126. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26850/1/Article_NUKHT.pdf

Дослідження впливу суміші пророщених зерен на якість та харчову цінність хлібобулочних виробів / Л. М. Бурченко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, І. Г. Передерій, О. В. Кочубей-Литвиненко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т.6, № 3 (44). – С. 42–47.

Дослідження обробки незбираного молока імпульсними електричними полями [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. П. Фурсік // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. – 2018. – № 268. – С. 118-124. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26849/1/Material_NUBIP.pdf

Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока [Електронний ресурс] / В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. П. Квітковська, А. Г. Якімінська, М. В. Іщенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 236–243. – Режим доступу : https://bit.ly/32dgPkV

Інноваційні технології заморожених десертів з підвищеним вмістом білка [Електронний ресурс] / О. Грек, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Осьмак, Л. Чубенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекст і Євроінтеграції : VII Міжнародна науково-технічна конференція, 6–7 листопада 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – С. 171-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28480/1/2.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 115–119.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Інноваційний спосіб збагачення магнієм сухих концентратів із молочної сироватки [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 341. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28891/1/MKboaiszmskims.pdf

Патент 125860 UA МПК (2018.01) A23L 13/00 A23L 33/10 (2016.01) Шніцель натуральний січений [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Москалюк О. Є., Рожко О. Ю., Рувінський О. О., Смалько Л. М., Черненко А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201713033 ; заявл. 28.12.2017 ; опубл. 25.05.2018 ; Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27608/1/getdocument.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2018. – №6. – С. 153–159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28689/1/Kuzmyk_2.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – К. : НУХТ, 2018. – С. 148–149. – Режим доступу : https://bit.ly/3wXM4f2

Підбір молочної основи для розроблення сухих багатокомпонентних концентратів для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, К. Ю. Хлусова, Д. І. Осадча // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19–20 квітня 2018 р. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 44–45. – Режим доступу : https://bit.ly/3oIB01J

Святненко, Р. С. Застосування імпульсних електричних полів для обробки незбираного молока. [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко // Сучасні технології харчових виробництв : ІI Міжнародна конференція студентів та аспірантів. – Дніпро : ЛІРА, 2018. – С. 53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28148/1/Svyatnenko.pdf

Технологічний ефект використання фосфатидних концентратів у виробництві хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Л. М. Бурченко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. І. Бондар, В. О. Іскрицька // Харчова промисловість. – 2018. – Т24. – С. 40-47. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28906/1/Sboatevfkvhv.pdf

Функціонально-технологічні властивості сухих багатокомпонентних концентратів для хлібобулочних виробів на основі молочної сироватки [Електронний ресурс] / К. Ю. Хлусова, Т. О. Васильченко, О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 341. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28890/1/MKboafvsbkdhvnoms.pdf

Чернюшок, О. А. Використання сухої демінералізованої молочної сироватки збагаченої магнієм та марганцем у виробництві січених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. А. Чернюшок, О. В. Кочубей-Литвиненко // Аграрна наука та харчові технології : збірник наукових праць. – В. : ВНАУ, 2018. – В. 2(101). – С. 180-187. – Режим доступу : https://bit.ly/3FqfCot

Kochubei-Lytvynenko, О. The prospects of using milk whey enriched with Mg and Mn in the technology of bakery products / О. Kochubei-Lytvynenko, E. Bilyk // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2017. – Vol. 11, Is. 4. – Pp. 55-63. DOI: 10.15673/fst.v11i4.731

Study of the state of moisture in the curd paste with sumach extract and the addition of buck wheat groats / Kochubei-Lytvynenko, O., Marynin, A., Yushchenko, N., Kuzmyk, U., Lazarenko, M. // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol. 6, Issue 11–90. – P. 22–26.

Kochubei-Lytvynenko, О. The prospects of using milk whey enriched with Mg and Mn in the technology of bakery products / О. Kochubei-Lytvynenko, E. Bilyk // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2017. – Vol. 11, Is. 4. – Pp. 55-63. DOI: 10.15673/fst.v11i4.731

The study of electrophysical processing impact on the amino - acid composition of whole milk [Electronic resource] / R. Sviatnenko, A. Marynin, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 40-ій річниці створення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 23-24. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26852/1/Materials.pdf

Thermogravimetric analysis of indicators of the paste based on sour cream [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, A. Marynin, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, M. Lazarenko // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – № 5. – P. 57–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28630/1/Kuzmyk.pdf

Дослідження впливу імпульсних електромагнітних полів на органолептичні показники незбираного молока / Р. С. Святненко, А. І. Маринін,О. В. Кочубей-Литвиненко, М. І. Бойко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 157–160.

Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів [Електронний ресурс] / Н. П. Суходільська, В. М Іщенко, Т. К. Панчук та ін. // Біоресурси і природокористування. – 2017. – № 1-2. – С. 19-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26439/1/bio.pdf

Концентрат сироватковий білковий сухий у технології хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / В. О. Білохатнюк, А. І. Скалозуб, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28892/1/MKboaksbsthv.pdf

Концентрат сироватковий білковий сухий у технології хлібобулочних виробів / В. О. Білохатнюк, А. І. Скалозуб, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017.– Ч. 1. – С. 120.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 115–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25456/1/2.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Нові підходи до мікроелементного збагачення сухих концентратів із молочної сироватки [Електронний ресурс] / О.В. Кочубей-Литвиненко, О.А. Чернюшок // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 23, № 5. – Ч. 1. – 2017. – С. 176–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26425/1/Tom23_5_P1_1_.pdf

Кочубей-Литвиненко, О. В. Перспективи використання молочної сироватки, збагаченої Mg та Mn в технології хлібобулочних виробів / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик // Харчова наука і технологія. – 2017. – Т. 11, Вип. 4. – С. 55–63.

Кравченко, А. О. Використання концентрату сироваткового білкового сухого у технології булочних виробів [Електронний ресурс] / А. О. Кравченко, Т. О. Васильченко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28896/1/_MKboaunlzpdzph.pdf

Нові продукти для раціонів військовослужбовців / А. І. Українець, Г. О. Сімахіна, Н. О. Стеценко, Н. В. Науменко, О. В. Кочубей-Литвиненко. – Київ : Сталь, 2017. – 290 с.

Оцінювання цитотоксичної активності молочної сироватки, збагаченої частинками магнію і мангану [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Чернюшок, Н. М. Дмитруха, О. С. Лагутіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т 23, № 4. – С. 167–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26005/1/Tom_23_4%20%281%29.pdf

Патент 119427 UA, МПК A23L 13/00 (2017.01) М'ясний січений напівфабрикат з нативною сироваткою молочною [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О.В., Гащук О.І., Москалюк О.Є., Чернюшок О.А., Рожко О.Ю., Пасічник Ю.О. ; заявник Національних університет харчових технологій. – № u 201703288 ; заявл. 06.09.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26427/1/2-2017-getdocument.pdf

Патент 119427 UA, МПК A23L 13/00 (2017.01). М’ясний січений напівфабрикат з нативною сироваткою молочною / Кочубей-Литвиненко О. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., ЧернюшокО. А., Рожко О. Ю., Пасічник Ю. О. ; заявник Національних університет харчових технологій. – № u 201703288 ; заявл. 06.09.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18, 2017 р.

Патент 19526 UA, МПК A22C 5/00 (2017.01) МПК A22C 7/00 (2017.01) М'ясний січений напівфабрикат [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Гащук О. І., Москалюк О. Є., Чернюшок О.А., Рувінський О.О., Шаповалов О.В. ; заявник Національних університет харчових технологій. – № u 201703872 ; заявл. 19.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26428/1/3-2017--getdocument.pdf

Святненко, Р. С. Вивчення впливу електрофізичних методів обробки на мікробіологічні показники харчових продуктів [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. В. Кочубей–Литвиненко // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця, 2017. – № 1 (96) – С. 125-130. – Режим доступу : https://bit.ly/3nsjnnt

Суходольська, Н. П. Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних і хемометричних методів [Електронний ресурс] / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – 2017. – С. 103–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26426/1/Tom23_5_P2.pdf

A study of the effect of enriched whey powder on the quality of a special-purpose bread / A. Ukrainets, O. Kochubei-Lytvynenko, O. Bilyk, V. Zacharevich, T. Vasilchenko // Eastern-european journal of enterprise technologies. – 2016. – 2 (11). – Pp. 32-41. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.65778

Justification of sedimentation stability of milk whey after electric spark processing [Electronic resource] / O. Kochubey-Lytvynenko, O. Chernyushok, D. Rindyuk, K. Shutiuk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2016. – Vol. 4, Is. 1. – P. 24-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25455/1/1.pdf

Kochubei-Lytvynenko, О. The use of glass transition temperature in forecasting of whey powder storage stability, obtained with the use of electro-spark treatment [Electronic resource] / О. Kochubei-Lytvynenko, V. Mykhailyk, A. Ukrainets // Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV, Is. 1. – Р. 76-83. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23405/1/46546.pdf

Non-thermal methods for whole milk treatment [Electronic resource] / A. Ukrainets, A. Marinin, R. Svyatnenko and other // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27609/1/Non-thermal%20methods%20for%20whole%20milk%20treatment.pdf

Вплив імпульсного електромагнитного поля на життєздатність Escherichia Coli в модельному розчині води [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, А. І. Українець, О. В. Кочубей-Литвиненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2016. – № 252. – С. 185-191. – Режим доступу :  https://bit.ly/3cmNMNJ

Вплив імпульсних електричних полів на склад і властивості незбираного молока [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Українець, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Том 22. – С. 241–247. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25540/1/2.pdf

Гільченко, Г. В. Використання сироватки молочної, збагаченої Mg і Mn, у технології хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Г. В. Гільченко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24426/1/101.pdf

Дослідження впливу електромагнітної обробки на мікроорганізми молочної сироватки. [Електронний ресурс] / А. І. Українець., А. І. Маринін, Р. С. Святненко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. І.Бойко // Науковий вісник ХНТУСГ імені Петра Васеленка. – 2016 – Випуск 179. – С. 146–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25779/5/1.pdf

Дослідження впливу імпульсного електромагнітного поля на Escherichia coli в воді [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. Б. Захаревич // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – С. 189-190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24439/1/40.pdf

Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока [Електронний ресурс] / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 128-130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24144/1/49.pdf

Изучение возможных преобразований лактозы в молочной сыворотке, обработанной электроискровыми разрядами [Электронный ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, А. И Украинец, В. М. Ищенко, Н. П. Суходольская, Н. В.Ищенко // Mokslo darbai Kauno technologijos universiteto maestro institutas Maistro chemija ir technologija. – 2016. – T. 50, Nr. 1. – С. 20–28. – Режим доступа : https://bit.ly/3oDf8EL

Исследование влияния обогащенной сухой сыворотки на качество хлеба специального назначения [Электронный ресурс] / А. И. Украинец, О. В. Кочубей-Литвиненко, Е. А. Билык, В. Б. Захаревич, Т. А. Васильченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 11 (80). – С. 32–41. – Режим доступа : https://bit.ly/3ckG5Yl

Ідентифікація різних видів молока з використанням інструментальних і хемометричних методів / В. М. Іщенко, М. В. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – № 2. – С. 230–235.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Актуальність введення згущених молочних консервів з плодово–ягідними сиропами до добового раціону харчування військовослужбовців / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В.Рябоконь, О. А. Чернюшок // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22.– № 1. – С. 172–179.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Изучение свойств и хранимоспособности сухой сыворотки, полученной с использованием электроискровой обработки [Электронный ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко // Вестник ЮУрГУ. Пищевые биотехнологии. – 2016. – № 1. – С. 20–28. – Режим доступа : https://bit.ly/3FsX474

Кочубей-Литвиненко, О. В. Стабільність при зберіганні сухої молочної сироватки, виробленої за різних методів оброблення /О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф.молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 326.

Кочубей-Литвиненко, О. В. Хранимоспособность сухой молочной сыроватки полученой с использованием электроискровой обработки и ее применение в хлебопечении / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик // Труды БГТУ. – 2016. – № 4. – С. 200–205.

Новый подход к первичной обработке молочной сыворотки [Электронный ресурс] / О. А. Чернюшок, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. В. Рябоконь, Д. В. Рындюк // Пищевая промишленность : Наука и технологи. - 2016. – №4 (34). – С. 37-44. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25459/1/4.pdf

Оцінювання якості і стійкості до зберігання сухої молочної сироватки інструментальними та хемометричними методами [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Іщенко, Н. П. Суходольська, Н. В. Ярош // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 67–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25549/1/1.pdf

Патент на корисну модель, № 105890 України, МПК A23C21/00 (2016.01). Спосіб оброблення молочної сироватки / Кочубей-Литвиненко О.В., Гранкін Г. А. – u201509275 ; заявл.28.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 105892 України, МПК A23C21/00 (2016.01). Спосіб оброблення молочної сироватки / Кочубей-Литвиненко О.В., Гранкін Г. А. – u201509277 ; заявл.28.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 105893 України, МПК A23C 21/00(2016.01). Спосіб оброблення молочної сироватки / Кочубей-Литвиненко О.В., Лапшин С. О. – u201509278 ; заявл.28.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7 2016.

Патент на корисну модель, № 107833 України, МПК A23C21/02 (2006.01), A23C 3/07 (2006.01). Спосіб первинного оброблення молочної сироватки з–під сиру кисломолочного / Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Якимчук В. В., Лисенко І. С. – u201512283 ; заявл.11.12.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12 2016.

Святненко Р. С. Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність культури Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки. [Електронний ресурс] / Р. С. Святненко., А. І. Маринін., О. В. Кочубей–Литвиненко., В. Б. Захаревич. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016, т 18, № 2 (68) – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25699/5/1.pdf

Суходольська, Н. П. Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока / Н. П.Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали МІжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 128–129.

Хліб пшеничний з сухою сироваткою збагаченою магнієм, для харчування людей літнього віку / О. В. Кочубей-Литвиненко, О. А. Білик, В. Б. Захаревич, Т. О. Васильченко // Проблемы старения и долголетия. – 2016. – Т. 25, №2. – С. 253–262.