Грек Олена Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
17
3
8
1
242
10
250

Перелік опублікованих документів

Shymanyuk, I. The relevance of craft beverage production based on buttermilk [Електронний ресурс] / I. Shymanyuk, O. Grek, A. Tymchuk // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 81-82. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41135/1/12.pdf

Soloviov, N. Craft production of albumin products from local dairy raw materials [Електронний ресурс] / N. Soloviov, A. Tymchuk, O. Grek // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 138-139. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41134/1/11.pdf

Effect of food fibers on the quality characteristics of whey-cream cheeses / O. Grek, V. Ushkarenko, S. Tsygankov, K. Ovsiienko, A. Tymchuk, O. Savchenko // Journal of hygienic engineering and design. – 2022. – Vol. 38. – Р. 102-110.

Onopriichuk, O. Influence of malt properties on the indicators of milk-protein concentrates / O. Onopriichuk, O. Grek, A. Tymchuk // Bioenhancement and fortification of foods for a healthy diet. – CRC Press, 2022. – P. 179-202.

Quality indicators of multicomponent dairy-vegetable concentrates / V. Skuibida, N. Soloviov, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, O. Grek // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. – Р. 247-258.

Shimanyuk, I. V. Influence of berries’ antioxidant activity on storage of curd mass with high-fat content / I. V. Shimanyuk, T. V. Pshenychna, O. V. Grek // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 18, Part 1. – P. 112-120.

Овсієнко, К. Визначення кількісті і розмірів кристалів лактози в сироватко- вершковому сирі з харчовими волокнами / К. Овсієнко, Л. Чубенко, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 245.

Патент на винахід, № 125738 UA, МПК A 23 C 9/152. Спосіб виробництва молочного білково-ягідного продукту / Савченко О. А., Грек О. В., Циганков С. П., Пшенична Т. В., Привиденцева О. О., Очколяс О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a2020 06504 ; заявл. 08.10.2020 ; опубл. 25.05.2022, Бюл. № 21.

Пшенична, Т. В. Визначення поліфенольного складу молочної сироватки забарвленої / Т. В. Пшенична, О. В. Грек, А. В. Тимчук // Сучасні технології харчових виробництв : матеріали ІV Міжнародної конференції студентів та аспірантів, 18-20 травня 2022 р. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2022.

Пшенична, Т. В. Вплив антиоксидантів різного походження на зберігання продуктів з підвищеним вмістом жиру / Т.В. Пшенична, О.В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 246. - Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37696

Шиманюк, І. Удосконалення технології сиркових виробів, збагачених ферментованими вершками та харчовими волокнами / І. Шиманюк, А. Тимчук, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 244.

Grek, O. Antioxidants' effect on the storage of dairy products with high-fat content [Electronic resourse] / O. Grek, T. Pshenychna, M. Nikolaieva // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Issue 3. – P. 256–261. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36806/1/2.pdf

Grek, O. Improving the safety of production of dairy protein products from secondary dairy raw materials / O. Grek, O. Slobodyan, K. Ovsiienko // Modern Technology and Innovative Technologies. – 2021. – Vol. 15 (2). – P. 46–50.

Pshenychna, T. Change in quality indicators of curd mass based on protein-berry clots during storage period [Electronic resourse] / T. Pshenychna, O. Grek, I. Shymanyuk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2021. – C. 192–193. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36807/1/3.pdf

Research of milk proteins coagulation by active complex of Plantago major L. / Olena Grek, Olena Onopriichuk, Larisa Chubenko, Sergii Tsygankov, Oleksandr Savchenko, Оlena Ochkolyas // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 115–121.

Грек, О. В. Визначення оптимальної кількості ягідного коагулянту для осадження білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 18 травня 2021 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 59-60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34023/1/7.pdf

Грек, О. В. Концентрати білково-обліпихові – основа для сиркових виробів [Електронний ресурс] / О. В. Грек, Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 51–53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36809/1/1%20%281%29.pdf

Грек, О.. Особливості концентрування суміші в технології сироватко-вершкових сирів / О. Грек, К. Овсієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 317.

Грек, О.. Уточнення умов тривалого зберігання та розморожування альбумінної маси / А. В. Тимчук, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : науково-практична конференція з міжнародною участю, 27 травня 2021 р. – Київ :  ККІБП, 2021. – С. 20–21.

Загальні технології харчових виробництв : навч. посібник / О. А. Савченко, О. В. Грек, М. С. Ніколаєнко, О. А. Топчій, А. В. Тимчук. – Київ : Компринт, 2021. – 293 с.

Овсієнко, К. В. Визначення оптимальної кількості внесення вітацель в сироватко-вершкові сири / К. В. Овсієнко, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : науково-практична конференція з міжнародною участю, 27 травня 2021 р. – Київ :  ККІБП, 2021. – С. 18–19.

Овсієнко, К. В. Дослідження стану вологи в сироватко-вершковому сирі з харчовими волокнами / К. В. Овсієнко, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 216–217.

Патент на винахід № 124110 UA, МПК А23С 17/00 (2021.01) Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201903487 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 21.07.2021 ; Бюл. № 29, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34897/1/published_description%20%281%29%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель, № 147377 Україна; МПК А 23 С 9/133. Спосіб виробництва молочного білково-ягідного продукту [Електронний ресурс] / Савченко О. А., Грек О. В., Циганков С. П., Пшенична Т. В., Привиденцева О. О., Очколяс О. М. – № u 202006510 ; заявл. 08.10.2020 ; опубл. 06.05.202 ; Бюл. № 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34024/1/6.pdf

Пшенична, Т. В. Вплив антиоксидантної активності ягід на зберігання сиркової маси з підвищеним вмістом жиру / T. В. Пшенична, O. В. Грек, I. В. Шиманюк // Modern engineering and innovative technologies. – 2021. – Issue 18. – Part 1. – P. 112-120. - Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37697

Пшенична, Т. В. Вплив масової частки жиру молока на вихід концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, М. С. Ніколаєва, О. В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 307. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33724/1/5_87.pdf

Пшенична, Т. В. Підвищення біологічної цінності концентрату білково-чорничного [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36808/1/4.pdf

Пшенична, Т. В. Технологічні характеристики молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 27 травня 2021 р., м. Київ – Київ : ККІБП, 2021. – С. 14–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34372/1/8.pdf

Савченко, О. А. Науково-практичні аспекти технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами : монографія / О. А. Савченко, О. О. Онопрійчук, О. В. Грек ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2021. – 198 с.

Fat effect of standardized milk on qualimetrix indicators of protein-blueberry concentrates / O. Grek, T. Pshenychna, S. Tsygankov, O. Savchenko, О. Ochkolyas // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – Vol. 32. – P. 17–22.

Influence of wheat food fiber on the structure formation process of whey-creamy cheeses / O. Grek , K. Ovsiienko , A. Tymchuk, O. Onopriichuk , A. Kumar // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, № 2. – Р. 332-343. DOI: 10.24263/2304-974X-2020-9-2-6.

Polyphenol composition and technological characteristics of the coloured whey from various origin [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, L. Chubenko, O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 832-843. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33720/1/1_UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202020%20V.9%20Is.4.pdf

Research of quality indicators in protein-blueberry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, A. Tymchuk, О. Savchenko, O. Ochkolyas // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – Vol. 14. – P. 156–163. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31281/1/5%20%281%29.pdf

Грек, О. В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини [Електронний ресурс] : підручник. Розділ 4. Білкові, вуглеводні та жирові компоненти у виробництві молочних продуктів / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук. – Київ : НУХТ, 2020. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31433/1/Scientific_bases_of_waste-free_technologies_of_renewable_raw_materials.pdf

Грек, О. В. Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини : підручник. / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук. – Київ : НУХТ, 2020. – 326 с.

Дворецький, Д. Технологія твердого сиру з маком із впровадженням на ТОВ «Кременецьке молоко»  [Електронний ресурс] / Д. Дворецький, С. Микулич, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 298. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31323/1/4.pdf

Загальні технології харчових виробництв : навч. посібник / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. В. Тимчук, О. М. Очколяс ; Нац. університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2020. – 277 с.

Овсієнко, К. Дослідження реологічних характеристик сироватко-вершкових сирів [Електронний ресурс] / К. Овсієнко, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ: НУХТ. – Ч. 1. – С. 295. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31209/1/2.pdf

Патент на вихід № 122284 UA, МПК A23L 29/212 (2006.01) A23C 23/00 (2020.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201812591 ; заявл. 18.12.2018 ; опубл. 13.10.2020, Бюл. № 19, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32052/2/getdocument%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Амінокислотний склад білково-ягідних згустків [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 301. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31282/1/6%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Перехід поліфенольних сполук у білково-ягідні згустки під час денатурації білків молока [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Новітні досягнення біотехнології: матеріали IV Міжнародної науково практичної конференції, 23 вересня 2020 р. – Київ, 2020. – С. 49-50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33721/3/2%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Розроблення критеріїв вибору ягідної сировини в якості коагулянту білків молока [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 191-193. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33722/1/3_.pdf

Пшенична, Т. В. Термокислотне осадження білків молока ягідною сировиною [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек, O. O. Онопрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 294. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31308/1/4%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Уточнення раціональних параметрів отримання концентратів білково-ожинових [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33723/1/4_Resurs.pdf

Пшенична, Т. В. Форми зв’язку вологи концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвинту : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31283/1/7%20%281%29.pdf

Савченко, О. А. Інноваційні технологічні аспекти перероблення молока на білкові концентрати та сироваткові напої : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, Т. В. Пшенична ; Нац. університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2020. – 183 с.

Чубенко, Л. Визначення біологічно активних речовин в соці Plantagomajor та сироватці [Електронний ресурс] / Л. Чубенко, О. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 86 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 297. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31324/1/3.pdf

Biological value in milk-protein concentrates with malt ingredients / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 3. – Р. 571–583.DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-3-13

Determination of amino acid composition and biological value in protein-berry concentrates [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Onopriichuk, A. Tymchuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – P. 26-32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31335/1/1.pdf

Grek, O. Determination methods of food fibers characteristics in milk mixtures with the modified fat composition [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Savchenko, K. Ovsiienko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 4 (22). – P. 45–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30437/1/3.pdf

Methods for determining the characterization of mashes with fiber for semi-finished products on the milk-protein base [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // EUREKA : Life Sciences. – 2019. – № 6. – Р. 50–56. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31325/1/1%20%281%29.pdf

Polyphenolic compounds transition into protein-plant concentrates during the deposition ofmilk proteins by Plantago major L. / O. Grek, L. Chubenko, A. Kumar, V. Khareba, A. Tymchuk, O. Onopriichuk // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 4. – Р. 745-754.

Pshenychna, T. Research quality indicators of protein-berry concentrates / T. Pshenychna, O. Grek, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 400.

Quality estimation of frozen desserts with polyfunctional composition [Electronic resource] / О. Grek, Т. Osmak (Fedchenko), L. Chubenko, A. Mykhalevych // Food and Environment Safety. – Vol. XVIIІ, Is. 1. – 2019. – Р. 36–43. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29254/1/document%20%281%29.pdf

Research of recipe components influence on the properties of dairy-protein mashes forsemi-finished products / O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Onopriichuk, O. Savchenko, О. Ochkolyas // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, № 11 (102). Р. 41-48.

Studyof dietary fiber properties in dairy mixes containing modified fat compositions/ O. Grek, A. Tymchuk, S. Tsygankov, O. Savchenko, K. Ovsiienko, О. Ochkolyas // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – 2019. – Vol. 4, № 11(100). – Р. 6-13.

Грек О. В. Вплив ягідного коагулянту на структурно-механічні характеристики концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю : Матеріали конференції, 28-29 березня 2019 р. – Київ: ККІБП, 2019. – С. 14-15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29069/1/Thez2.pdf

Грек, О. В. Збагачення продуктів з модифікованим жировим складом [Електронний ресурс] / О. Грек, А. В. Тимчук, О. О. Онопрійчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 – С. 444–446. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30435/1/1%20%283%29.pdf

Грек, О. Вплив колаген вмісного інгредієнта на термокоагуляцію білків сироваткового концентрату [Електронний ресурс] / О. Грек, А. Тимчук, А. Михалевич // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та практичні аспекти», 28-29 березня 2019 р. – К.: ККІБП, 2019 р.– С. 22-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29054/1/5.pdf

Грек, О. Удосконалення способу виробництва сироваткового сиру [Електронний ресурс] / О. Грек, К. Овсієнко // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та практичні аспекти», 28-29 березня 2019 р. – К.: ККІБП, 2019 р.– С. 20-21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29056/1/4.pdf

Овсієнко, К. Актуальність виробництва сироваткових сирів [Електронний ресурс] / К. Овсієнко, О. Грек // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. – Х. : ХДУХТ, 2019. – С. 145-146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29061/1/7.pdf

Овсієнко, К. В. Дослідження активності води сироватко-вершкових сирів [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 442-444. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30436/1/2.pdf

Овсієнко, К. Технології виробництва сироватко-вершкового сиру [Електронний ресурс] / К. Овсієнко, О. Грек // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій,11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С. 393. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29047/1/2.pdf

Овсієнко, К. Удосконалення способу виробництва сироваткового сиру / К. Овсієнко, О. Грек // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019 р. – С. 145–146.

Патент 118522 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Чубенко Л. М., Овсієнко К. В., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201711975 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29251/1/revenvunah.pdf

Патент 133855 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201811184 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29421/1/patent%20133855.pdf

Патент 134358 UA, МПК (2019.01) A23C 9/00 A23C 9/13 (2006.01) Склад молочного киселю [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Дворецький Д. П. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201812592 ; заявл. 18.12.2008 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29348/1/jpg2pdf%20%281%29.pdf

Патент 138946UA, МПК А23C9/12 (2006.01) Склад кисломолочного напою із молочною сироваткою забарвленою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; власник – Національний університет харчових технологій. – u201906209 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31151/1/getdocument.pdf

Патент на винахід 120236 UA, МПК А23С 19/00 А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового виробу [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201811183 ; заявл. 14.11.2018 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31907/1/22.pdf

Патент на винахід № 118933 UA, МПК A23C 21/06 (2006.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201802074 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32097/1/p_1.pdf

Патент на корисну модель 138945 МПК A23C 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201906200 ; заявл. 04.06.2019 ; опубл. 10.12.2019, бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31310/1/10.pdf

Патент на корисну модель № 137500 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Спосіб виробництва напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В. ; заявник–патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201903481 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31314/1/6.pdf

Патент на корисну модель № 137502 UA, МПК (2006) A23C 21/00 Склад напою із сироватки молочної [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Онопрійчук О. О. Тимчук А. В. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903485 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31313/1/7.pdf

Патент на корисну модель № 137503 UA, МПК (2006) A23C 17/00 Спосіб виробництва ферментованого напою [Електронний ресурс] / Грек О. В., Михалевич А. П., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201903488 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31312/1/8.pdf

Патент на корисну модель № 137556 UA, МПК (2006) A23C 1/00 A23C 21/00 Спосіб виробництва сироваткового сиру [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. ; заявник - патентовласник Національний університет харчових технологій. — № u201904073 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31311/1/9.pdf

Пшенична, Т. В. Поліфенольний склад концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. В Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 227-228. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31248/1/2.pdf

Пшенична, Т. Дослідження показників якості концентратів білково-ягідних [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С. 400. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29070/1/Thez3.pdf

Тимчук, А. Дослідження динаміки льодоутворення в альбумінній масі [Електронний ресурс] / А. Тимчук, О. Грек, А. Михалевич // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч.1. – С. 396. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29053/1/3.pdf

Чубенко, Л. Отримання білково-тряв`яних концентратів термокислотним способом [Електронний ресурс] /Л. Чубенко, О. Грек // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та практичні аспекти : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 28-29 березня 2019 р. – К. : ККІБП, 2019. – С. 24-25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29866/1/grekchubenko.pdf

Determination methods of defrosted protein-vegetable mixtures parameters development [Electronic resource] / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, А. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // EUREKA: Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 46–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29045/1/Alla%20Tymchuk.pdf

Determination of biologically active substances inprotein-berry concentrates / O. Grek, O. Onopriichuk, T. Pshenychna, A. Tymchuk// Ukrainian journal of food science. – 2018. – № 6 (2). – P. 208–216.

Influence of collagen-containing ingredient on thermocoagulation of protein of whey concentration [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, K. Ovsiienko, A. Mykhalevych // Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – С. 22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29259/1/jpg2pdf.pdf

Influence of grain processing products on the indicators of frozen milk-protein mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, A. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 6, Issue 11–96.– P. 51–58.

Investigation of the process of fermentation of recovered whey-malt mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, O. Krasulya, I. Ushkarenko, A. Tymchuk, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 5, Issue 11–95. – P. 21–29.

Methods of determination of parameters of whey with food fibers [Electronic resource] / S.Tsygankov, O. Grek, O. Krasulya et al. // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 1. – P. 69-76. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29759/1/1.pdf

Methods of determination of parameters of fermented whey-malty mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek et. all // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 5. – P. 30–38.

Study into effect of food fibers on the fermentation process of whey / S. Tsygankov, O. Grek, O. Krasulya, O. Onopriichuk, L. Chubenko, O. Savchenko, O. Snizhko, O. Ochkolyas // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 1, Issue 11–91. – P. 56–62.

Technological aspects of production of frozen dessert with protein-herbal component [Electronic resource] / О. Grek, Т. Osmak (Fedchenko), L. Chubenko, A. Mykhalevych // Food and Environment Safety. – Vol. XVII, Is. 2. – 2018. – Р. 197-204. – Access mode : https://bit.ly/3cqlOQQ

Theinvestigation of the potentional comlex from Plantago major to coagulate milk proteins / O. V. Grek, O. O. Krasulya, L. M. Chubenko, A. V. Tymchuk // Food and environment safety. – 2018. – Vol. XVІІ, Issue 2. – P. 165–175.

Грек, О. В. Коагулювання білків молокосоком з Plantago major / О. В Грек, Л. М. Чубенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. –Ч. 1. – С. 380.

Інноваційні технології заморожених десертів з підвищеним вмістом білка [Електронний ресурс] / О. Грек, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Осьмак, Л. Чубенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контекст і Євроінтеграції : VII Міжнародна науково-технічна конференція, 6–7 листопада 2018 р. – К. : НУХТ , 2018. – С. 171-172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28480/1/2.pdf

Михалевич, А. Дослідження процесу осадження молочних білків соком Rheum [Електронний ресурс] / А. Михалевич, О. Грек, А. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29260/1/jpg2pdf.pdf

Овсієнко, К. В. Ферментовані напої з Promilk [Електронний ресурс] / К. В. Овсієнко, О. В. Грек, А. В. Тимчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 380. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27976/1/84.pdf

Патент 117439UA, МПК А23C21/08 (2006.01) Склад напою із молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В., Чубенко Л. М. – a 2017 09384 ; заявл. 25.09.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29159/1/skladnapoyu.pdf

Патент 123418UA, МПК А23C21/06 (2006.01) Склад напою із молочної сироватки забарвленої [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В., Чубенко Л. М. – u 2017 09387 ; заявл. 25.09.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29161/1/kormodel.pdf

Патент 125024 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Чубенко Л. М., Овсієнко К. В., Михалевич А. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 11974 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29258/1/getdocument.pdf

Патент 130435 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Грек О.В., Осьмак Т.Г., Чубенко Л.М. – u 2018 06002 ; заявл. 30.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28844/1/osmak.pdf

Патент на винахід № 117419 UA, МПК A23C 19/045 A23C 19/05 A23J 1/20 (2006.01) Спосіб виробництва молочно-білкового продукту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О., Дем'янів І. Ю. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201703993 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 , 2018. р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32101/1/p_3.pdf

Патент на винахід № 128165 UA, МПК A23C 21/00 (2018.01) Спосіб виробництва концентрату сироватко-вершкового [Електронний ресурс] / Грек О. В., Овсієнко К. В., Тимчук А. В., Онопрійчук О. О. ; заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201802075 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32099/1/p_2.pdf

Патент на корисну модель № 125755 UA, МПК A23C 9/13 (2006.01) Спосіб виробництва кисломолочного напою по типу йогурту [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Нагорна В .О. : заявник-патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201712284 ; заявл. 12.12.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32095/1/p_4.pdf

Показники якості полікомпонентних згустків, отриманих термокислотним осадженням білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, В. М. Пасічний, Т. В. Пшенична, Л. М. Чубенко // Продовольча Індустрія АПК. – 2018. – № 1. – С. 24-29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27270/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%90%d0%9f%d0%9a.pdf

Пшенична, Т. Оптимізація параметрів термокислотного осадження білків молока ягідними коагулянтами [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018 р. – Ч. 1. – С. 391. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29173/1/5%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. В. Технологія білково-ягідних згустків [Електронний ресурс] / Т. В. Пшенична, О. В. Грек // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6–7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018 р. – С. 125–127. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29068/1/Thez1.pdf

Савченко, О. А. Сучасні технології молочних продуктів [Електронний ресурс] : підручник / О. А. Савченко, О. В. Грек, О. О. Красуля. – К.; ЦП «Компринт», 2018.– 218 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29871/3/Suchasni.pdf

Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. Б. Петрина, О. А. Топчій, О. О. Красуля. –– К., 2018. – 250 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29872/3/Monography.pdf

Ферментовані напої з Promilk / К. В. Овсієнко, А. В. Тимчук, О. В. Грек // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С.380.

Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока / Т. Пшенична, О. Грек, О. Онопрійчук, В. Пасічний, Л. Чубенко // Продовольча індустрія АПК – 2018 –  №1 – С. 24 – 29

Determination of moisture connection forms of protein-herbal clots [Electronic resource] / O. Grek, O. Onopriichuk, A. Tymchuk, L. Chubenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6, Issue 3. – P. 534-542. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27264/1/2.pdf

Research of quality indicators of curd products on basis of protein-herbal clots [Electronic resource] / O. Grek, A. Tymchuk, L. Chubenko, K. Ovsiienko // Food and Environment Safety, Food and Environment Safety. - Volume XVI, Issue 4 – 2017. – P. 262–268. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27263/1/1.pdf

Grek, O. The rationalization of the parameters of milk proteins' thermo acid coagidation by berry coagulants [Electronic resource] / O. Grek, O. Ouopriichuk, T. Pshenychna // Food and Environment Safety. – 2017. – № 1. – Р. 1–7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25053/1/Grek.pdf

Визначення показників якості альбумінної пасти з клітковиною [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, А. В. Тимчук, К. В. Овсієнко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Том 23, № 6. – С. 149–157. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27265/1/3.pdf

Грек, О. В. Визначення параметрів термокислотного осадження білків молока ягідним коагулянтом [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 166–168. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27272/1/selection.pdf

Грек, О. В. Технологія білково-ягідних згустків з молочної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, Т. В. Пшенична // Харчова промисловість. – 2017. – № 22. – С. 55–63. – Режим доступа : https://bit.ly/3cnFq8k

Грек, О. В. Технологія напоїв на основі сироватки, отриманої осадженням білків молока ягідним коагулянтом [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Красуля, Т. В. Пшенична // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування і торгівлі, 18 травня 2017 р. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 63–65. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27108/1/2.pdf

Патент 120174 UA, МПК А23С 19/076 (2006.01) Спосіб виробництва сиру м'якого [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Дем'янів І. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2017 03995 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26234/1/120174.pdf

Патент 115213UA, МПК А23C19/02 (2006.01) Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2016 12604 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29162/1/Sposibvyrob.pdf

Патент 115515 UA, МПК А23С 19/09 (2006.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В., Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – а 2017 00906; заявл. 01.02.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступа : https://bit.ly/3Dq6DmI

Патент 113274 UA, МПК А23С 23/00 (2016.01) Спосіб виробництва альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Верьовкіна Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 06542 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26233/1/113274.pdf

Патент 177507 UA, МПК А23С 23/00 (2017.01) Склад запіканки сирної з картопляною клітковиною [Електронний ресурс] / Грек О. В.,Тимчук А. В., Овсієнко К. В., Онопрійчук О. О. – u 2017 00908; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017 р. – Режим доступа : https://bit.ly/3CnjfK1

Патент на корисну модель № 116561 Україна; МПК А 23 С 9/00. Спосіб виробництва молочної білково-ягідної основи [Електронний ресурс] / Грек О. В., Красуля О. О., Пшенична Т. В. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12605 ; заявл. 25.05.2017 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10,2017. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27110/1/getdocument.pdf

Пахомова Ю. Дослідження мікробіологічних показників білково-ягідних згустків при зберіганні / Ю. Пахомова, Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С. 353. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29172/1/4%20%281%29.pdf

Пшенична, Т. Вплив концентрату білка на консистенцію напою із молочної сировини [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч.1. – С. 351. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29171/1/3%20%281%29.pdf

Пшеничная, Т. В. Исследование микробиологических показателей белково-ягодных сгустков при хранении [Электронный ресурс] / Т. В. Пшеничная, Е. В. Грек, Е. А. Красуля // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : материалы XVIII Международной научно-практической конференции, 16–17 февраля 2017 г. / Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова. – Барнаул : АлтГТУ, 2017. – С. 196–197. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27188/1/1.pdf

Chepel, N. Evaluation of the biochemical activity of lactose-fermenting yeast Kluyveromyces lactis for whey and apple pectin mixture fermentation [Electronic resource] / N. Chepel, O. Grek, O. Krasulya // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – 314 p. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27107/1/Abstract_%20Chepel%201_1b_poster_ENG_done.pdf

Grek, O. Study of lactosefermenting yeasts Kluyveromyces lactis for whey and apple pectin mixture fermentation [Electronic resource] / O. Grek, N. Chepel, O. Krasulya // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. – № 1/10 (79). – С. 58-64. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23548/1/Chepel.pdf

The influence of berry puree on microbiological indicators of Cheese product during storage [Electronic resource] / O. Grek, T. Pshenychna, O. Krasulya, Y. Pakhomova, K. Ivashchenko // Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV. Is. 4. – P. 334-340. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27186/1/8.pdf

Грек, О. В. Коагуляція молочних білків ягідною сировиною / О. В. Грек, О. С. Христунова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 322.

Грек, О. Вплив концентрату білка – регулятора в’язкісних характеристик на консистенцію кисломолочного напою [Електронний ресурс] / О. Грек, О. Красуля, Т. Пшенична // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 4. – С. 27-31. – Режим доступа : https://bit.ly/3DuKNyG

Онопрійчук, О. О. Дослідження біологічної цінності альбумінних сирків з полісолодовим екстрактом [Електронний ресурс] / О. О. Онопрійчук, О. В. Грек // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : V Міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 130–132. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32091/3/.....t_4.pdf

Патент на винахід, № 111004 України, МПК A23L 27/12 (2016.01), A23L 27/14 (2016.01), A23L 33/21 (2016.01). Сухий ароматизатор «Мускатні аромати» / Іванов С. В., Чепель Н. В., Грек О. В. – № а 201407133 ; заявл. 24.06.2014 ; опубл.10.03.2016, Бюл. 5, 2016 р.

Патент 104081 UA, МПК А23С 23/00 (2015.01) Спосіб отримання замороженої альбумінно-рослинної суміші [Електронний ресурс] / Грек О. В., Онопрійчук О. О., Тимчук А. В., Сидоренко К. Р. – u 2015 06856; заявл. 10.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2015 р. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23996/1/104081.pdf

Пшенична, Т. Вплив ягідного пюре на процес коагуляції молочного білку [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек, О. Красуля // Матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – Ч.1. – С. 320. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29169/1/1.pdf

Пшенична, Т. Зміна мікробіологічних показників білково-ягідних згустків протягом зберігання [Електронний ресурс] / Т. Пшенична, О. Грек // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті Євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016 р. – С. 127-128. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29170/1/2%20%281%29.pdf