Басс Оксана Олександрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
2
6
3
66
6
60

Перелік опублікованих документів

Актуальність споживання безлактозних молочних продуктів [Електронний ресурс] / І. Павлюк, У. Бандура, Т. Осьмак, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 336. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40716/1/Part%201-336.pdf

Дослідження впливу концентратів демінералізованої сироватки на показники якості морозива [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Н. М. Бреус, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові праці НУХТ. ‒ 2023. ‒ Том 29,. № 2. ‒ С. 114–123. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40735/1/swnuft_29_2%20%281%29.pdf

Михалевич, А. Дослідження можливості заміни цукру в морозиві на гідролізовані концентрати сироватки [Електронний ресурс] / А. Михалевич, Г. Поліщук, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 03-07 Квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 315. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40689/1/6.pdf

Патент на винахід № 127293 UA, МПК A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Бандура У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00939 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 14.07.2023, Бюл. № 28. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41035/1/published_description.pdf

Technological functions of hydrolyzed whey concentrate in ice cream / O. Shevchenko, A. Mykhalevych, G. Polischuk, M. Buniowska-Olejnik, O. Bass, U. Bandura // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 4. – P. 498–517.

Басс, О. О. Можливості зниження калорійності молозива за рахунок використання замінників цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 224–225. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38732/1/bassoo.pdf

Басс, О. О. Переваги використання сироватки молочної та її компонентів у виробництві продуктів для харчування дітей / О. О. Басс, У. Г. Бандура // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Басс, О. О. Перспективи розширення асортименту сухих сумішей для виробництва морозива / О. О. Басс, Т. Г. Осьмак // Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements. – 2022. – Vol. 2. – P.41–42. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37584

Маковій, І. Перспективи використання замінників традиційних рецептурних компонентів у морозиві / І. Маковій, О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї  Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ :НУХТ, 2022 р. – Ч. 1. – С. 251.

Михалевич, А. П. Дослідження відносної солодкості морозива ацидофільно-сироваткового за різного ступеня заміни цукру / А. П. Михалевич, О. О. Басс // Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень : матеріали III Міжнародної наукової конференції, 3 червня 2022 р. м. Луцьк. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 143–144. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37619

Молоко та молочна сировина: хімічний склад, властивості, методи контролю : підручник / О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. М. Ющенко, У. Г. Бандура, О. О. Басс ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2022. – 195 с.

Патент на винахід № 126536 UA, МПК А23G 9/32 (2006.1) Склад морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 2021 00936 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 26.10.2022, Бюл. № 43. – Режим доступу : https://cutt.ly/O0bptGa

Analysis of the nature of the ingredients of sour milk dessert with vegetable fillers / Galyna Polishchuk, Uliana Kuzmyk, Tetiana Osmak, Mykhailo Kurmach, Oksana Bass // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021 – Vol. 6, № 11 (114). – P. 68–73.

Development of a new type of alcoholic ice cream / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polishchuk, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych // New industries, digital economy, society – projections of the future iv : 60th Annual Scientific Conference. – Bulgaria : University of Ruse and Union of Scientists, 2021. – P. 199–203. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36923/1/article.pdf

Enzymatic hydrolysis of lactose in concentrates of reconstituted demineralized whey, intended for ice cream production [Electronic resource] / T. Osmak, S. Mleko, O. Bass, А. Mykhalevych, U. Kuzmyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 277–288. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34899/1/Enzymatic%20hydrolysis%20of%20lactose.pdf

Food value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium–VI : Full texts book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 816. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33961/1/614b1f_4d0cc4c7eb774e01b6a135de9fa8f7b2%20%281%29%20%281%29%20%282%29.pdf

Investigation of the fermentation process of demineralized whey concentrates for ice cream production [Electronic resourse] / U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, T. Osmak // Trends in LEAN food production and packaging : Proceedings of the10th International Specialized Scientific and Practical Conference. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 122–123. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/36753/1/LeanFoodPack%20%281%29.pdf

Mykhalevych, A. Development of resource-saving technologies in the dairy industry [Electronic resource] / А. Mykhalevych, G. Polischuk, O. Bass // European Dimensions of Sustainable Development : Proceedings of the ІІІ International Conference on, June 11, 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 65–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34896/1/THE%20DAIRY%20INDUSTRY.pdf

Polischuk, G. Use of alternative sweeteners in ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future : Conference of Ruse University. – Razgrad : Ruse, 2020. – P. 27. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36620/1/ABSTRACTS_CONF_2021-25.pdf

Scientific explanation of composition of acidophilic-whey ice cream, enriched with protein [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Kochubei-Lytvynenko, T. Osmak, U. Kuzmyk, O. Bass, A. Mykhalevych, V. Sapiga // Food and Environment Safety. – 2021. – Vol. XX, Is. 1. – Р. 13-20. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33567/1/Food%20and%20Environment%20Safety%20journal.pdf

Studie des wasseraktivität indikators in fermentierten und unfermentierten molke konzentraten [Electronic resource] / A. Mykhalevych, T. Osmak, O. Bass, V. Sapiga // Science and innovations in the 21st century : матеріали І Всеукраїнської Інтернет конференції студентів та молодих вчених, 12 травня 2021 р., м. Мелітополь. – 2021. – С 25–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34020/1/konf_2021_t1%20%281%29.pdf

Study of rheological characteristics of fermented milk paste with spices / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, M. Kurmach, O. Bass, O. Kyrychenko // ScienceRise. – № 5. – Р. 30–34. DOI: https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002141

The nutritional value study of acidophilic-whey ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // International black sea coastline countries scientific research symposium – VI : Abstracts Book, 28-30 Apr., 2021. ‒ Turkey : Giresun University, 2021. ‒ P. 50‒51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33958/1/614b1f_c5421124870d4f659ec8ceb4295b7bfc%20%281%29.pdf

Басс, О. О. Дослідження дисперсності повітряної фази в морозиві на молочній основі із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 313. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34022/1/Part%201-313.pdf

Басс, О. О. Низькокалорійне морозиво як альтерантива класичному продукту для дітей з особливими харчовими потребами [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації : стан і перспективи : Міжнародна науково-практична конференція, 29 вересня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 73–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36621/1/basss.pdf

Михалевич, А. П. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки [Електронний ресурс] / А. П. Михалевич, Г. Є. Поліщук, О. О. Басс // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 311. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33381/1/311%20%281%29.pdf

Обґрунтування тривалості сквашування молочної суміші в технології кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 81–99. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36657/1/swnuft_27_5.pdf.pdf

Патент на корисну модель № 147179 UA, A23C9/13 Спосіб виробництва кисломолочного десерту / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, І. М. Миколів, В. Ю. Богданова – u202005951; заявл. 17.09.2020; опубл. 21.04.2021, бюл. № 16/2021 – Режим доступу : https://cutt.ly/ZXVn92d

Патент на корисну модель № 148579 UA, A23G 9/04 (2006.01) Спосіб виробництва морозива ацидофільного збагаченого [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Михалевич А. П., Басс О. О., Кузьмик У. Г., Сапіга В. Я., Іващенко О. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 202100941 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 25.08.2021, Бюл. № 34, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/35035/1/published_description%20%281%29.pdf

Поліщук, Г. Є. Встановлення можливого ступеня зниження потреби у цукрі при виробництві морозива сироваткового на основі ферментованих концентратів сироватки / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, А. П. Михалевич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 318.

Ресурсозберігаючі технології виробництва кисломолочних десертів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, О. О. Басс, Н. М. Ющенко, А. М. Махмудов, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147–148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36804/1/Kuzmyk_2.pdf

Bass, O. Theoretical aspects of improving the technology of low-calorie ice cream [Electronic resource] / O Bass, U. Kuzmyk // Trends in the development of modern scientific thought : The X th International scientific and practical conference, November 23-26, 2020. – Vancouver, Canada. – 2020. – P. 677–678. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32282/3/22.pdf

Kochubei-Lytvynenko, O. Starch syrups as substitutes for sugar and milk powder in ice cream [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, G. Polischuk, O. Bass // New industries, digital economy, society–projections of the future iii : dedicated to the 75th anniversary of the university of Ruse : 59th Annual Science Conference of Ruse University. – Razgrad, Silistra : Ruse, 2020. – P. 514. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32281/3/11.pdf

Polischuk, G. Use of alternative sweeteners in ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass // New industries, Digital Economy, Society – Projections of The Future : Conference of Ruse University. – Razgrad : Ruse, 2020. – P. 27. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36620/1/ABSTRACTS_CONF_2021-25.pdf

Reasoning of the selection of technological parameters for the extraction of sumac [Electronic resource] / G. Polishchuk, U. Kuzmyk, N. Yushchenko, T. Osmak, O. Bass, A. Mykhalevych // PROCEEDINGS. Biotechnologies and food technologies. – 2020. – Volume 59, book 10.2. – Р. 43-47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34031/1/Razgrad_2020.pdf

Басс О. Соціальне значення та економічний ефект від впровадження удосконаленої технології морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. Басс, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 293. – Режим доступу : https://bit.ly/3HuFTUM

Басс, О. О. Продукти переробки сироватки як рецептурні компоненти у складі морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, У. Г. Кузьмик, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 167–169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32215/1/167.pdf

Дослідження показника активності води паст кисломолочних / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, О. О. Басс, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С.173–179. DOI: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-19

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / Г. Є. Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс. – Київ : НУХТ, 2020. – 196 с.

Поліщук, Г. Є. Перспективи використання демінералізованої ферментованої молочної сироватки у складі морозива [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. О. Басс, А. П. Михалевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 141–143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32217/1/141.pdf

Харчові інгредієнти, їх позначення у складі харчових продуктів [Електронний ресурс] / Г. Є. Поліщук, О. В. Коубей-Литвиненко, Т. Г. Осьмак, О. О. Басс // Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів : підручник / за ред. Г. Є. Поліщук. – Київ : НУХТ. – 2020. – С. 6–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32974/1/ilovepdf_merged.pdf

Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream [Electronic resource] / G. Polischuk, O. Bass, T. Osmak, N. Breus // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 2. – Р. 239–248. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30454/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202019%20V.8%20Is.2.pdf

Studies of water freezing features in ice cream with starch syrop [Electronic resource] / G. Polischuk, T. Sharahmatova, N. Breus, O. Bass, І. Shevchenko // Food Science and Technology. – 2019. – № 13 (2). – Р. 71–77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30477/1/document.pdf

Басс, О. А. Вымораживание воды в смесях мороженого с крахмальной патокой в процессе низкотемпературной обработки [Электронный ресурс] / О. О. Басс, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов XI Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 18–19 апреля 2019 г., Могилев / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия» ; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: МГУП, 2019. – С. 167. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29150/1/bass01.pdf

Басс, О. А. Исследование реологических свойств смесей для производства мороженого с патокой различной степени осахаривания [Электронный ресурс] / О. О. Басс, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : материалы ХII Международной научно-технической конференции, 19–20 апреля 2018 г. – Могилев : Могилёвский государственный университет продовольствия, 2018. – Т. 1. – С. 384–385. – Режим доступа : https://bit.ly/3CpZDoz

Басс, О. Дослідження впливу замінників цукру на процес гомогенізації сумішей морозива вершкового [Електронний ресурс] / О. Басс, Я. Жила, Г. Поліщук // Актуальні питання сучасної науки : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції,20-21 квітня 2019 р., м. Київ, – К. : МНДЦ, 2019. – С. 20–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29555/1/Zzila.pdf

Басс, О. Дослідження процесу визрівання сумішей морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. Басс, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 397. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29009/1/Bass_2019.pdf

Басс, О. О. Обгрунтування режимів фризерування сумішей морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 221–222. – Режим доступу : https://bit.ly/3kMHAD7

Басс, О. О. Удосконалення технології морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Басс Оксана Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2019. – 22 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30264/1/Bass.pdf

Басс, О. Поліоли як кріопротектори в технології морозива молочного [Електронний ресурс] / О. Басс, Я. Жила, Г. Поліщук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – К. : НУБіП, 2019. – С. 107-108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29010/1/Zhyla.pdf

Паньковець, Т. Перспективні напрями розвитку технології морозива із замінниками цукру [Електронний ресурс] / Т. Паньковець, О. Басс // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – К. : НУБіП, 2019. – С. 145-146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29012/1/Pankovec.pdf

Bass, O. Influence of sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream [Electronic resource] / O. Bass, G. Polischuk, E. Goncharuk // Ukrainian Food Journal. – 2018. – № 7(1). – Р. 41–53. Bass, O. Influence of sweeteners on rheological and qualitative indicators of ice cream / O. Bass, G. Polischuk, E. Goncharuk // Ukrainian Food Journal. – 2018. – № 7(1). – Р. 41–53. – Access mode : https://bit.ly/3Fs0NBM

Басс, О. О. Дослідження впливу замінників цукру на структурно-в’язкісні характеристики сумішей для морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374. – Режим доступу : https://bit.ly/3oAVXvs

Басс, О. О. Дослідження впливу поліолів та крохмальних паток на якісні характеристики морозива вершкового та ароматичного [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 374. – Режим доступу : https://bit.ly/3HGJYW3

Басс, О. О. Исследование реологических свойств смесей для производства мороженого с патокой различной степени осахаривания / О. О. Басс, Г. Е. Полищук // Техника и технология пищевых производств : материалы ХII Международной научно-технической конференции. – Могилев, 2018. – Т. 1. – С. 384–385.

Bass, O. Investigation of viscous characteristics of mixtures of ice cream with starch syrup [Electronic resource] / O. Bass, G. Polischuk, E. Goncharuk // Ukrainian Food Journal. – 2017. – № 5 (2). – Р. 269–277. – Access mode : https://bit.ly/3oERyaK

Басс О. О. Використання крохмальних паток як замінника цукру у виробництві морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 2017 р. – Київ : НУБіП, ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 194-195. – Режим доступу : https://bit.ly/3DrWfea

Басс, О. О. Визначення оптимального вмісту паток крохмальних у морозиві на молочній основі [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXV Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 2017 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 290. – Режим доступу : https://bit.ly/32a5HFs

Басс, О. О. Дослідження впливу крохмальної патоки на реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. - 2017. – № 1 (83). – С. 8–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26652/1/Untitled.FR111.pdf

Басс, О. О. Дослідження реологічних характеристик сумішей для морозива з патоками крохмальними [Електронний ресурс] / О. А. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конференції.– Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – Ч. 2.– С. 209-210. – Режим доступу : https://bit.ly/3wWLiidf

Басс, О. О. Функціонально-технологічні властивості крохмальної патоки у складі морозива [Електронний ресурс] / О. О. Басс // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 167-168. – Режим доступу : https://bit.ly/31ZyA70

Поліщук, Г. Є. Реологічні характеристики сумішей для виробництва морозива з крохмальними патоками [Електронний ресурс] / О. О. Басс, Г. Є. Поліщук, О. В. Гончарук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 340. – Режим доступу : https://bit.ly/2YVzvUV

Оптимізація складу морозива на молочній основі з цукристими речовинами [Електронний ресурс] / Н. М. Бреус, О. О. Басс, Л. Ю. Маноха, Г. Є. Поліщук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 166-171. – Режим доступу : https://bit.ly/3DlOkPA

Патент №106866 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива плодово-ягідного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Омельчук Ю. В. – u 2015 11031; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24459/1/106866.pdf

Патент №106867 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива ароматичного [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Омельчук Ю. В. – u 2015 11032; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24462/1/106867.pdf

Патент №106869 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива вершкового [Електронний ресурс] / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Бреус Н. М. – u 2015 11034; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24457/1/106869.pdf