Топчій Оксана Анатоліївна

ORCID ID: 0000-0002-4832-2709

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
3
1
151
7
149

Перелік опублікованих документів:

Biotransformation of collagen-containing meat materials into valuable product / O. Topchii, V. Pasichnyi, A. Marynin, O. Stabnikova // Bioconversion of Wastes to Value-added Products ; edited by O. Stabnikova, O. Shevchenko, V. Stabnikov, O. Parede s-López. – Boca Raton : CRC Press, 2023. – Р. 37-69. – DOI: https://doi.org/10.1201/9781003329671

Cherniushok, L. Development trends of the craft industry / L. Cherniushok, D. Moroz, O. Topchii // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 138-139.

Comparative analysis of the chemical composition, functional-technological, rheological, and antioxidant properties of wild boar meat (Sus scrofa) with DFD properties and industrial pork / N. V. Bozhko, V. I. Tischenko, V. M. Pasichnyi, A. I. Marinin, Y. A. Matsuk // Acta Sci.Pol. Technol. Aliment. – 2023. – № 22 (3). – P. 257-266. – https://doi.org/10.17306/J.AFS.2023.1144.

Moroz, D. Current trends in the use of local raw materials for the enrichment of craft products / D. Moroz, O. Topchii, N. Karpovych // Norwegian Journal of development of the International Science. –2023. – № 103/2023. – P. 59-64. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7688076.

Physical and mathematical modelling of the massing process of marinated pork and beef preparation technology / I. Palamarchuk, O. Shtonda, K. Semeniuk, O. Topchii, A. Petryna // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2023. – Vol. 17. – P. 929-944.

Використання екзогенних біоаниоксидантів у технології м'ясних паштетів / М. Верченко, С. Тимчук, О. Топчій, А. Петрина // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 127-128.

Горобець, А. Використання ягідної сировини у технології м'ясних паштетів / А. Горобець, І. Винокурова, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 302.

Карпович, М. Вплив ферментативної обробки на властивості колагенових білків / М. Карпович, О. Топчій, Є. Котляр // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 306.

Мороз, Д. О. Розробка купажів рослинних олій для збагачення крафтових виробів / Д. О. Мороз, О. А. Топчій // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 133-136.

Мороз, Д. Сучасні тенденції використання локальної сировини для збагачення крафтових виробів / Д. Мороз, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 266.

Розроблення технології для промислового та крафтового виробництва олії з насіння винограду одеського регіону / Є. О. Котляр, О. А. Топчій, Л. М. Пилипенко, І. В. Левчук // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 25-28.

Рудюк, В. П. Способи інтегрування молочних білків до рецептур напівкопчених ковбас / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Харчові технології. –2023. – Vol. 25, № 99. – С. 80-85.

Топчій, В. Напівкопчені ковбаси з нетрадиційної м'ясної сировини / В. Топчій, В. Пасічний // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12 жовтня 2023 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. – С. 226-228.

Improving food adequacy low-value collagencontaining raw materials in the technology of semi-finished products / P. Horishnii, O. Topchii, І. Shevchenko, Y. Kotliar, A. Petryna // Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Pр. 306-315.

Survival rate of willow depending on the storage methods of planting material / Y. Daniuk, V. Sinchenko, V. Dryha, V. Balan, L. Karpuk, O. Topchiy, V. Mykolaiko // Ecological engineering and environmental technology. – 2022. – 23 (2). – Pp. 25-32. DOI: 10.12912/27197050/145320

Verchenko, M. The use of vegetable fortifiers in the technology of health-improving products / M. Verchenko, O. Topchiі // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 231. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39249/1/231.pdf

Верченко, М. Д. Дослідження впливу рослинних збагачувачів на мікроструктуру м`ясних паштетів / М. Д. Верченко, О. А. Топчій, А. Б. Петрина // Інноваційні технології та перспективи розвитку м`ясопереробної галузі : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 73–75.

Верченко, М. Д. Дослідження впливу рослинних збагачувачів на мікроструктуру м`ясних паштетів / М. Д. Верченко, О. А. Топчій, А. Б. Петрина // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 182–183.

Карпович, М. В. Нові можливості використання малоцінної сировини / М. В. Карпович, О. А. Топчій, Є. О. Котляр // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 249–250.

Карпович, М. Дослідження впливу ферментативної обробки на стан білків / М. Карпович, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 200. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39244/1/1.pdf

Мороз, Д. O. Перспективи крафтового виробництва у сфері туризму / Д. O. Мороз, О. А. Топчій // Інноваційні технології та перспективи розвитку м`ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 39–40.

Мороз, Д. Крафтові тенденції у сфері українського туризму / Д. Мороз, О. Топчій // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференція, 06 жовтня 2022 р. – Львів : ЛДУФК ім. Боберського, 2022. – С. 207–208.

Мороз, Д. О. Особливості крафтового виробництва для сегменту HoReCa / Д. О. Мороз, О. А. Топчій // Інноваційні технології та перспективи розвитку м`ясопереробної галузі : тези доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 130–131.

Мороз, Д. О. Шляхи раціонального використання низькосортної сировини / Д. О. Мороз, М. В. Карпович, О. A. Топчій// Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 275–276.

Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste / O. Topchii, Y. Kotliar, V. Pasichnjy, І. Shevchenko, A. Tymchuk, Y. Kryzhova, A. Petryna, N. Dets // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 33. – P. 1–11.

Improving the technology of restructured ham-type products from Turkey meat and PSE pork / I. Shevchenko, G. Polischuk, O. Topchii, Ye. Kotliar, T. Osmak // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue 4. – P. 106–115. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37636

Improving food adequacy low-value collagencontaining raw materials in the technology of semi-finished products [Electronic resourse] / P. Horishnii, O. Topchii, І. Shevchenko, Y. Kotliar, A. Petryna // Theoretical foundations of engineering. Tasks and problems : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 306-315. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39921/1/Monograph-USA-Technical-2021-III-isg-konf%20%281%29.pdf

Верченко, М. Використання рослинних збагачувачів у технології паштетів оздоровчого призначення / М. Верченко, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 186–187. – Режим доступу : http://surl.li/jxsiy

Верченко, М. Ефективність використання рослинної сировини для збагачення м'ясних хлібів / М. Верченко, М. Карпович, О. А. Топчій // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 43–45. – Режим доступу : http://surl.li/jxsig

Вивчення особливостей регулювання структури шинкових виробів шляхом застосування трансглютамінази [Електронний ресурс] / І. І. Шевченко, Г. Є. Поліщук, М. І. Філоненко, О. А. Топчій. – Наукові праці НУХТ. – 2021. – Том 27, № 6. – С. 140-151. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39922/1/Npnukht_2021_27_6_16.pdf

Горішний, П. Безвідходні технології як шлях до розширення ресурсних можливостей / П. Горішний, О. А. Топчій // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 52. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39920/1/INPRODMASH-2021.pdf

Горішній, П. О. Використання білкових збагачувачів для посічених напівфабрикатів / сировини / П. О. Горішній, О. А. Топчій, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 265. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39923/1/Part%201.pdf

Горішній, П. О. Шляхи використання малоцінної сировини / П. О. Горішній, О. А. Топчій, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 175–176. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39247/1/176_177.pdf

Дослідження якісних показників м’ясних паштетів, збалансованих за жирнокислотним та вітамінним складом / Є. Котляр, О. Топчій, О. Чабанова, І. Левчук, А. Паламарчук // Наукові праці ОНАХТ. – 2021. – Т. 85, Вип. 2. – С. 68–76. – Режим доступу : http://surl.li/jxsjn

Загальні технології харчових виробництв : навч. посібник / О. А. Савченко, О. В. Грек, М. С. Ніколаєнко, О. А. Топчій, А. В. Тимчук. – Київ : Компринт, 2021. – 293 с.

Карпович, М. В. Перспективи використання рослинних білків для збагачення напівфабрикатів / М. В. Карпович, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 228–229. – Режим доступу : http://surl.li/jxsje

Козка, О. Біомодифікація вторинної сировини для виробництва м'ясопродуктів / Олексій Козка, Оксана Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 282. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39906/1/282.pdf

Мороз, Д. Використання продуктів переробки коноплі у м'ясних продуктах / Дар'я Мороз, Василь Пасічний, Оксана Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 279. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39905/1/279.pdf

Стеблик, Д. В. Нові м’ясо-рослинні паштети збалансованого складу / Д. В. Стеблик, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 241–242. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39901/1/241_243.pdf

Стеблик, Д. В. Перспективи розробки м’ясо-рослинних паштетів для збалансованого харчування / Д. В. Стеблик, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 251–252.

Стеблик, Д. Гамбургери з аналогів м'ясної сировини / Діана Стеблик, Оксана Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 284. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39907/1/284.pdf

Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste [Electronic resourse] / O. Topchii, Y. Kotliar, V. Pasichnjy, І. Shevchenko, A. Tymchuk, Yu. Kryzhova, A. Petryna, N. Dets // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – № 33. – P. 1–11. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39240/1/01.-JHED-Volume-33-FQS-Full-paper-Oksana-Topchii.pdf

Kushch, R. Prospects of using vegetable raw materials for enrichment of semi-finished products / R. Kushch, O. Topchiy // Вісник Національного технічного університету ХПІ. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – № 3 (5). – С. 53–59.

Topchii, O. Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion / O. Topchii, V. Pasichnyj // Theoretical aspects of modern engineering : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. –Р. 54–64. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39925/1/Project-ISG-2020-MONO-TECH-I.pdf

Topchii, O. Prospects of breeding meat pashtes / O. A. Topchii, M. D. Verchenko // Fundamental and applied research in the modern world : аbstracts of the 2nd International scientific and practical conference. – Boston : BoScience Publisher, 2020. – P. 21–27.

Topchii, O. Use of oilseed polyfunctional supplements in the manufacture of meat products / O. Topchii, M. Verchenko, Т. Honcharenko // Theoretical aspects of modern engineering : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Р. 130–139.

Верченко, М. Д. Використання продуктів переробки зернових у м`ясо-рослинних напівфабрикатах [Electronic resourse] / М. Д. Верченко, О. А. Топчій, О. О. Галенко // Perspective directions for the development of science and practice : abstracts of XX th International Scientific and Practical Conference. – Athens, Greece 2020. – Pp. 144-147. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39927/1/XX-Conference-08-09-Athens-Greece-book.pdf

Гащук, О. І. Проектування м’ясопереробних підприємств : технологічні розрахунки : навч. посібник / О. І. Гащук, О. А. Топчій, О. Є. Москалюк. – Київ : НУХТ, 2020. – 115 с.

Гончаренко, Т. Ю. Дослідження різних способів внесення композиційної білково-вуглеводної суміші у фаршеві системи / Т. Ю. Гончаренко, О. А. Топчій // Modernen gineering and innovative technologies. – 2020. – Is. 11. – Part. – Р. 58–64. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39246/1/58-80-PB.pdf

Камишіна, А. Використання рослинних олій у м'ясних паштетах / А. Камишіна, Є. Котляр, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 262. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39903/1/262.pdf

Камишіна, А. Розроблення технології м'ясорослинних паштетів для функціонального харчування / А. Камишіна, О. Топчій // Topical issues of the development of modern science : аbstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Sofia : ACCENT, 2020. – P. 333–340.

Кущ, Р. Використання харчових волокон у виробництві посічених напівфабрикатів / Р. Кущ, Т. Гончаренко, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 1. – С. 254. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39924/1/Part%201_2_06.pdf

Кущ, Р. Вплив композиційної суміші лляного, рисового, ячмінного борошна на біологічну цінність посічених напівфабрикатів / Р. Кущ, О. Топчій // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII international scientific and practical сonference. –Tokyo, 2020. – P. 229–232. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39932/1/XVII-Conference-18-19-Tokyo-Japan-book.pdf

Кущ, Р. В. Перспективи використання рослинної сировини для збагачення напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Р. В. Кущ, О. А. Топчій // Вісник Національного технічного університету ХПІ. – 2020. – № 3 (5). – С. 53–59. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39926/1/vestnik_KhPI_2020_3_NRST_Kushch_Perspektyvy.pdf

Поліфункціональна добавка з насіння олійних культур для збагачення м'ясних паштетів / О. А. Топчій. М. Д. Верченко, Т. Ю. Гончаренко, Є. О. Котляр // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 100–102.

Топчій, О. А. Використання біомодифікованих білкових збагачувачів у посічених напівфабрикатах / О. А. Топчій, А. І. Камишіна, Т. Ю. Гончаренко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 118–119.

Топчій, О. А. Використання купажованих олій у виробництві паштетів / О. А. Топчій, Р. В. Кущ // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 69–71.

Топчій, О. А. Виробництво білково-жирових емульсій з використанням біомодифікованих субпродуктів / О. А. Топчій, П. О. Горішний, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 4951.

Топчій, О. А. М'ясо-рослинні паштети для аюрведичного харчування / О. А. Топчій, А. І. Камишіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 180.

Топчій, О. А. Перспективи виробництва низькокалорійних м'ясних продуктів / О. А. Топчій, Д. О. Мороз, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 231.

Топчій, О. А. Поліфункціональна добавка для м'ясних паштетів / О. А. Топчій, М. Д. Верченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 200.

Топчій, О. А. Суміші з борошна зернових для посічених напівфабрикатів / О. А. Топчій, Р. В. Кущ // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 301.

Honcharenko, Т. Selection of components of the compositional protein-carbohydrate mixture to improve the quality of the chopped semi-finished products / T. Honcharenko, O. Topchii // Food and environment safety - journal of faculty of food engineering. – Suceava, 2019. – Vol. XVIII, I Issue 4. – Р. 258–265. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39919/1/document%20%283%29.pdf

Use of oilseedpoly functional supplementsin the manufacture of meat products / O. Topchii, Ye. Kotliar, T. Honcharenko, A. Petryna, O. Tarasiuk // Foods cience and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 2. – P. 78–86. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39917/1/document%20%281%29.pdf

Верченко, М. Д. Виробництво посічених напівфабрикатів харчування дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / М. Д. Верченко, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 331-332. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39909/1/330_332.pdf

Верченко, М. Використання натуральних барників у виробництві варених ковбас [Електронний ресурс] / М. Верченко, Є. Котляр, О. Топчій // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч 1. – С. 353. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39913/1/353.pdf

Гончаренко, Т. Ю. Композиційна білково-вуглеводна система у виробництві посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гончаренко, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 293-294. – Режим доступу : http://surl.li/jxsiq

Камишіна, А. Вплив ефірних олій на подовження терміну зберігання жирових продуктів / А. Камишіна, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ , 2019. – Ч. 1. – С. 527. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39911/1/351.pdf

Кундєєва, Г. О. Розвиток м'ясопереробних підприємств з позиції забезпечення продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / Г. О. Кундєєва, О. А. Топчій // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 72–80. – Режим доступу : https://bit.ly/3kZ9YlI

Кущ, Р. В. Використання композицій з борошна зернових у технології посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Р. В. Кущ, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 278-279. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39904/1/278-279.pdf

Кущ, Р. Удосконалення технології посічених напівфабрикатів з використанням композиційної суміші [Електронний ресурс] / Р. Кущ, О. Топчій // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч 1. – С. 352. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39912/1/352.pdf

Розробка технології паштету печінкового підвищеної харчової цінності / В. М. Пасічний, О. А. Топчій, Н. І. Ткач, А. М. Гередчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2019. – № 1 (91). – С. 47–53. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39914/1/1602-2463-1-PB.pdf

Технології продуктів з модифікованим жировим складом : реалії та тенденції : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. Б. Петрина та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Компринт, 2018. – 250 с.

Development of a technology of vitaminized blended vegetable oils and their identification by the fatty acid and vitamin contents / Y. Kotliar, O. Topchiy, A. Kyshenia, V. Yasko, T. Honcharenko and all // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 11–93. – P. 32–43. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39916/1/131971-Article%20Text-292150-1-10-20180628.pdf

Development of protein-fat emulsions based on vitaminized blended vegetable oils [Electronic resourse] / Y. Kotliar, O. Topchiy, A. Kyshenia, M. Polumbryk, K. Garbazhiy, L. Lanzhenko, T. Honcharenko // EUREKA : life sciences. – 2018. – № 3. – P. 41–47. – Access mode : https://bit.ly/3oN4rj6

Makushev, D. Plant antioxidants in the production of chopped semi-finished products [Electronic resourse] / D. Makushev, E. Kotlyar, O. Topchiy // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 84 International scientific conference of young scientist and students, 23-24 april 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 1. – P. 363. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29142/1/43.pdf

Гончаренко, Т. Ю. Використання солодових екстрактів у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гончаренко, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 175–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29041/1/32.pdf

Zhadko, M. Ways of preventing oxidative damage to meat pates [Електронний ресурс] / M. Zhadko, O. Topchiy // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ,2018. – С. 344. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39910/1/344.pdf

Жадько, М. І. Використання білково-вуглеводних композицій у рецептурах м’ясних хлібів [Електронний ресурс] / М. І. Жадько, Є. О. Котляр, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 196–197. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29020/1/42.pdf

Жадько, М. І. Шляхи запобігання окиснювального псування м’ясних паштетів [Електронний ресурс] / М. І. Жадько, О. А. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 338. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29097/1/18.pdf

Кущ, Р. В. Використання клітковини у рецептурах комбінованих посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Р. В. Кущ, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 200–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29040/1/43.pdf

Кущ, Р. В. Використання олійних культур у м'ясопродуктах для людей хворих на цукровий діабет [Електронний ресурс] / Р. В. Кущ, О. А. Топчій, Є. О. Котляр // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 346. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29118/1/26.pdf

Мехед, Г. С. Виготовлення січених напівфабрикатів збалансованих продуктами перероблення зернових [Електронний ресурс] / Г. С. Мехед, О. А. Топчій, Т. Ю. Гончаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 332. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29007/3/12.pdf

Особливості використання білкових препаратів у складі реструктурованих шинкових виробів [Електронний ресурс] / В. О. Жук, І. І. Шевченко, О. А. Топчій, Ю. П. Крижова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 197–204. – Режим доступу : https://bit.ly/3HDYiym

Технології продуктів з модифікованим жировим складом: реалії та тенденції [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, А. Б. Петрина, О. А. Топчій, О. О. Красуля. – Київ, 2018. – 250 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3qXie9n

Топчій, О. А. Використання природних антиоксидантів у виробництві напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. А. Топчій, Г. С. Мехед // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 177–178. – Режим доступу : https://bit.ly/3FREUMP

Complex of chemical-technological and sanitary-hygienic quality indicators of the new pastry products of special nutrition [Electronic resourse] / Y. Kotliar, O. Topchiy, L. Pylypenko, I. Pуlуpenko, E. Sevastіanova // EUREKA : Life Sciences. – 2017. – № 3. – P. 35–42. – Access mode : https://bit.ly/3FALk2t

Development of sanitary-safe poultry paste products with balanced fatty acid and vitamin composition [Electronic resourse] / Y. Kotliar, O. Topchiy, L. Pylypenko, I. Pylypenko, E. Sevastyanova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 3, Issue 11–87. – P. 61–70. – Access mode : https://bit.ly/32aL8sj

Goncharenko, T. Use of sprouted wheat grain products in minced processed meat technology [Electronic resourse] / T. Goncharenko, O. Topchii, J. Smirnova // Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – P. 121. – Access mode : https://bit.ly/3DGSEJl

Гончаренко, Т. Ю. Аналіз способів попереднього оброблення рослинної сировини з метою її використання у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гончаренко, О. А. Топчій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 104–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27101/1/5.pdf

Гончаренко, Т. Ю. Дослідження ефективності різних способів підготовки рослинної сировини у рецептурі посічених нaпівфaбрикaтів [Електронний ресурс] / Т. Ю. Гончаренко, О. А. Топчій, І. І. Кишенько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5, Ч. ІІ. – С. 142–148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27096/1/2.pdf

Котляр, Є. О. Розробка рецептур м’ясних паштетів з використанням білково-жирових емульсій на основі вітамінізованих купажованих рослинних олій [Електронний ресурс] / Є. О. Котляр, О. А. Топчій // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 75. ‒ С. 89–96. – Режим доступу : https://bit.ly/30LqHRY

Патент на корисну модель № 120626 UA, МПК A23L 13/00 (2017.01) М’ясний паштет "оздоровчий" для діабетиків [Електронний ресурс] / Топчій О. А., Тарасюк О. А., Гончаренко Т. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201705201 ; заявл. 29.05.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DEHvZN

Патент на корисну модель № 121749 UA, МПК A23L 13/00 (2017.01) М’ясо-рослинний січений напівфабрикат "натуральний" [Електронний ресурс] / Котляр Є. О., Топчій О. А., Гончаренко Т. Ю., Яровий В. Ю. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201707192 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 10.12.2017, Бюл. № 23, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3FzoiZV

Kotlyar, Y. Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion / Y. Kotlyar, T. Goncharenko, O. Topchiy // Journal of Food Science and Technology. – 2016. – 10 (4). – Pp. 25-30. doi.org/10.15673/fst.v10i4.250 – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39918/1/document%20%282%29.pdf

Kotlyar, Y. Evelopment of formulation multicomponent protein-fat emulsion [Electronic resourse] / Y. Kotlyar, T. Honcharenko, O. Topchii // Харчова наука і технологія. – 2016. – № 4. – P. 25–30. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27095/1/1.pdf

Topchiy, O. Technological aspects of fortification of blended vegetable oils [Electronic resourse] / O. Topchiy, E. Kotlyar // East European Scientific Journal. – Варшава, 2016. – №1 (5). – P. 40-46. – Access mode : https://bit.ly/3liloRN

Патент на винахід № 111297 України, МПК A23L 13/40 (2006.01) A23L 13/60 (2016.01) М’ясний хліб «Дієтичний» [Електронний ресурс] / Топчій О. А., Гримайло І. О., Іващук П. В. – а 201502951 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30IawFK

Патент на корисну модель № 105066 України, МПК A23L 13/00 (2016.01) Паштет м’ясний запечений / Топчій О. А., Котляр Є. О., Пащенко О. В., Федоренко Д. В. – u 201503903 ; заявл. 23.04.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5 2016 р.

Патент на корисну модель № 107906 UA, МПК G01N 33/03 (2006.01) Спосіб визначення кислотного числа [Електронний ресурс] / Є. О. Котляр, О. А. Топчій, Н. А. Ткаченко, О. В. Севастьянова, Т. В. Маковська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 12837 ; заявл. 25.12.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3nBGkEC

Патент на корисну модель № 111296 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) A23L 33/115 (2016.01) М'ясний січений напівфабрикат [Електронний ресурс] / О. А. Топчій, М. О. Слободянюк ; заявник і патентовласник НУХТ - № u 201603705 ; заявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3DECksN

Патент на корисну модель № 111336 UA, МПК A23L 12/00 (2016.01) М'ясний паштет для діабетичного харчування [Електронний ресурс] / О. А. Топчій, О. А. Тарасюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201604081 ; заявл. 14.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3qXkUUt

Топчій, О. А. Важливість поліненасичених жирних кислот для здоров’я людини [Електронний ресурс] / О. А. Топчій, Є. О. Котляр // 76 наукова конференція науково-педагогічного складу академії, 18-22 квітня 2016 р. – ОНАХТ, 2016. – С. 90–91. – Режим доступу : https://bit.ly/30EYUCR