Пасічний Василь Миколайович

Статистические показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
24
5
10
3
1138
23
602

Перелік опублікованих документов:

Danylevych, I. Substantiation of meat semi-finished products with the use of taste compositions [Electronic resourse] / I. Danylevych, V. Pasichnyi, H. Lukianets // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 89 International scientific conference of young scientist and students, April, 3-7, 2023. – 2023. – Part 3. Kyiv : NUFT. – P. 456. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40705/1/3.pdf

Маринін, А. І. Дослідження властивостей меду залежно від його походження / А. І. Маринін, Р. С. Святненко, В. М. Пасічний // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : Програма та матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 травня 2023 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 64–65. – Режим доступу : https://is.gd/VQh5EC

Святненко, Р. С. Залежність зміни окисно-відновного потенціалу (ОВП) при світловому випромінені / Р. С. Святненко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2023 р., м. Київ. – Київ, 2023. – С. 551-553. – Режим доступу : https://is.gd/OZX5Rc

 

Determining the medical and biological safety of meat-containing polycomponent products based on regional raw materials / V. Pasichnyi, V. Tischenko, N. Bozhko, A. Marynin, O. Moskaluyk, A. Geredchuk // Eastern-European journal of enterprise technologie. – 2022. – 6 (11-120). – Pp. 126–133. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.268907

Fursik, O. Prospects for the use of plant analogue of myoglobin in plant-based meat product [Електронний ресурс] / O. Fursik, І. Strashynskіy, V. Pasichnyi // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39011/1/191.pdf

Influence of freezing on the characteristics of semi-finished products in the dough shell using non-traditional white raw materials / V. Pasichnyi, Y. Shubina, R. Svyatnenko, O. Moroz // Animal Science and Food Technology. – 2022. – 13(1). – Рp. 47–56.

Medical and biological studies of meat polycomponent products based on regional raw materials / V. Pasichnyi, V. Tischenko, N. Bozhko, A. Marynin, O. Moskaluyk, A. Geredchuk // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – № 3. – Рp. 21–28.

Study of efficiency of berry extracts in the technology of semi-smoked sausages / V. Pasichnyi, N. Bozhko, V. Tischenko, A. Marynin, Ye. Shubina, R. Svyatnenko, O. Haschuk, O. Moroz // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – № 1. – Рp. 25–31.

Studying the influence of berry extracts on the quality and safety indicators of half-smoked sausages / V. Pasichnyi, N. Bozhko, V. Tischenko, A. Marynin, Y. Shubina, R. Svyatnenko, O. Haschuk, O. Moroz // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – 1/11 (115). – Рp. 33–40.

The main methodological aspects of extending meat products shelf life with modern packaging systems application / V. M. Pasichnyi, А. I. Marinin, O. V. Khrapachov, D. A Shvediuk // Bioenhancement and Fortification of Foods for a Healthy Diet. – Taylor & Francis Ltd, 2022. – Рp. 295-323.

Use of bioactive properties of plant extracts to increase the storage stability of mechanically separated turkey meat / V. Pasichniy, V. Tischenko, N. Bozhko, O. Koval, A. Marynin // Ukrainian Food Journal. – 2022. – 11 (4). – Pp. 616–628. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-10

Божко С. Б. Розробка посічених напівфабрикатів з борошном насіння коноплі / С. Б. Божко, В. М. Пасічний  // Сучасні технології харчових виробництв : IV Міжнародна конференція молодих вчених та студентів, 18-20 травня 2022 р., м. Дніпро. – Дніпро : Ліра, 2022. – С. 9–13.

Божко, С. Дослідження функціонально-технологічних властивостей м'ясо-місткої вареної ковбаси з борошном насіння гарбуза / С. Божко, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 222.

Використання карагенанів в технології варених ковбас / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, О. П. Фурсік, С. С. Єпішкін // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології вконтексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022р. – С. 153–155.

Використання модифікованого газового середовища (МГС) в упаковці м’ясних продуктів з подовженим терміном зберігання / В. Т. Марков, В. М. Пасічний, І. І. Шевченко, О. В. Храпачов, М. В. Ковригін, Р. В. Сліпко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 251–252.

Використання модифікованого газового середовища та елементів активного пакування для ковбасних виробів / В. Марков, В. Пасічний, Д. Тарахтій, О. Савчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 232.

Використання натуральних барвників у виробництві м’ясопродуктів з комбінованим складом сировини / Т. Р. Михавко, В. М. Пасічний, Ю. Т. Коротка, С. Б. Божко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 246–247.

Використання пастеризації та елементів "активного пакування" на якість напівкопчених ковбасних виробів / О. Храпачов, В. Пасічний, А. Маринін, Д. Тарахтій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 239.

Використання рослинної сировини з антиоксидантними властивостями в м’ясопродуктах / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Т. В. Шевченко, А. В. Моцна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології вконтексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022р. – С. 255–257.

Використання сувідизації з регулюванням показників рН для цільном'язових виробів / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков, С. Б. Божко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 267–268.

Вплив порошку виноградних томатів на окислювальні процеси ліпідів варених ковбас  [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Т. В.Шевченко, В. О. Яцков // Scientific Collection «InterConf», (110) : with the Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research», May 26-28, 2022. – Hamburg, Germany : Busse Verlag GmbH, 2022. – Pp. 578–581. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38977/1/InterConf.pdf

Гармаш, Д. В. Цільова ферментація виробів з м’яса птиці / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 126–127.

Грищенко, О. А. Текстуроформуючі наповнювачі для посічених напівфабрикатів / О. А. Грищенко, О. О. Козка, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 261–262.

Данилевич, І. О. Інноваційні складові створення пакувального обладнання, способів консервування і зберігання сировини і продукції в галузі / І. О. Данилевич, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 27–29.

Данилевич, І. О. Наукові проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з гідробіонтів / І. О. Данилевич, В. М. Пасічний, І.С. Курапова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 170–173.

Данилевич, І. Перспективи харчових та крафтових технологій для HoReCa / І. Данилевич, В. Пасічний // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : IIІ Міжнародна науково-практична конференція, 6 жовтня 2022 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського.

Дослідження продуктів переробки насіння конопель для використання у м'ясних продуктах / В. М. Пасічний,Є. А. Шубіна, В. І. Тищенко, Н. В. Божко, О. О. Мороз // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 2. – С. 173–183.

Дослідження споживчих і функціонально-технологічних показників напівкопчених ковбасок, виготовлених з використанням мпмо індичого і протеїну насіння коноплі на основі баранини / В. М. Пасічний, С. Б. Божко, В. І. Тищенко, Н. В. Божко, М. В. Самілик // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 6. – С. 173–183.

Дослідження хімічного складу молочних білкових концентратів / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, Б. І. Піценко, О. О. Савчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 187–188.

Дяченко, Є. В. Посічені напівфабрикати збагачені мікроелементами / Є. В. Дяченко, Д. Ю. Тарахтій, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 259–260.

Ефективні технології у виробництві паштетів з м'ясом птиці / Є. В. Лисянська, В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна, В. В. Шпак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 271–272.

Мацук, Ю. А. Обгрунтування технології безглютенових борошняних кондитерських виробів / Ю. А. Мацук, Є. О. Ніколайчук, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 105–106.

Мацук, Ю. А. Обґрунтування технології кондитерських виробів з використанням функціональних інгредієнтів / Ю. А. Мацук, А. Г. Фарісєєв, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 107–108.

Мацук, Ю. Перспективи використання псиліуму в технологї рибних страв / Ю. Мацук, В. Пасічний, А. Гередчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 214

Михавко, Т. Актуальність композицій з натуральних барвників для м’ясомістких виробів / Т. Михавко, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 201.

Михавко, Т. Перспективи використання в м’ясних продуктах екстрактів рослин як потенційних джерел забарвлюючих та антиоксидантних речовин / Т. Михавко, В. Пасічний // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 19 травня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 163–165.

Михавко, Т. Р. Натуральний барвник – аналог нітриту натрію в м’ясній промисловості / Т. Р. Михавко, В. М. Пасічний // Modern scientific strategies of development : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. – Pp. 263–276.

Михавко, Т. Р. Натуральні барвники, як альтернатива нітриту / Т. Р. Михавко, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 60–61.

Оцінка якості м’ясомістких хлібів з регіональними рослинними інгредієнтами / В. Тищенко, В. Пасічний, Н. Божко, С. Божко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 196.

Пасічний, В. Дослідження впливу нетрадиційної білоквмістної сировини на вміст вологи у напівфабрикатах у тістовій оболонці / В. Пасічний, Є. Шубіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 225.

Пасічний, В. М. Дослідження емульгуючої здатності заморожених напівфабрикатів з комбінованим складом сировини / В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 23–24.

Пасічний, В. М. Дослідження зміни вологозв’язуючої здатності у заморожених напівфабрикатах / В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 189–190.

Пасічний, В. М. Повторне теплове оброблення як спосіб подовження термінів зберігання ковбасних виробів вареної групи / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, О. В. Храпачов // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 109–110.

Пасічний, В. М. Фортифікація м'ясних і м'ясомістких продуктів / В. М. Пасічний // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : IIІ Міжнародна науково-практична конференція, 6 жовтня 2022 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського.

Пасічний, В. М. Хімічний склад фрикадельок та фаршевих систем з вмістом β-циклодекстрину з йодом / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 86–88.

Підвищення показників якості ковбас типу «Салямі» [Electronic resourse] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Р. О. Ришканич, О. С. Свириденко // Scientific Collection «InterConf+» : with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential». – 2022. – 21(109). – Рp. 297–305. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38791/1/37.pdf

Розробка напівкопчених ковбасок Використанням баранини і протеїну насіння коноплі / В. М. Пасічний, С. Б. Божко, В. І. Тищенко, Н. В. Божко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 37–39.

Розширення асортименту варених ковбас подовженого терміну зберігання / В. Т. Марков, І. І. Шевченко, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 273–274.

Рудюк, В. П. Доцільність використання сухих молочних концентратів як білкової основи в аналогах сиру, для подальшого використання у м’ясних виробах / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Modern scientific strategies of development : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. – Pp. 277–282.

Рудюк, В. П. Перспективи використання аналогів сиру у ковбасному виробництві / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 97–98.

Рудюк, В. Структуроутворювач універсальний для виробництва низькобілкових сирних продуктів / В. Рудюк, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 212.

Смакоароматичні наповнювачі для м’ясних хлібів / А. М. Холод, В. М. Пасічний, Д. Ю. Бакшеєва, А. І. Жовтя // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 200–201.

Степаненко, І. Гостинність і сервіс: досвід, особливості сьогодення, перспективи / І. Степаненко, В. Пасічний // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 19 травня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 200–202.

Страшинський, І. Використання насіння соняшника у комбінованих м’ясопродуктах [Електронний ресурс] / І. Страшинський, В. Пасічний, Д. Ткаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 203. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39012/1/203.pdf

Страшинський, І. Вплив природних антиоксидантів з насіння на окислення ліпідів і білків у м’ясопродуктах [Електронний ресурс] / І. Страшинський, В. Пасічний, Т. Шевченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 209. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39013/1/209.pdf

Удосконалення технології м’ясомістких хлібів / В. Тищенко, В. Пасічний, Н. Божко, С. Божко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 205.

Харунжа, Т. О. Технології пастеризованих ковбасних виробів збагачених гемовим залізом / Т. О. Харунжа, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 166–167.

Холод, А. М. Використання смако-ароматичних наповнювачів у розробленні рецептур м’ясних хлібів / А. М. Холод, В. М Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 78–79.

Холод, А. М. Розроблення рецептур м’ясних хлібів з використанням смакоароматичних наповнювачів / А. М. Холод, В. М. Пасічний // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – 2022. – № 2 (12). – С. 86–92.

Холод, А. Розроблення рецептури м’ясних хлібів з використанням смакоароматичних наповнювачів / А. Холод, В. Пасічний, Є. Лисянська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 228.

Хорунжа, Т. Дослідження зміни якості сосисок пастеризованих при зберіганні / Т. Хорунжа, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 219

Хорунжа, Т. О. Технологічні емульговані соуси на основі фруктової сировини / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 292–293.

Чебаненко, Х. В. Вдосконалення технології ковбасних виробів та кулінарних напівфабрикатів на основі фаршевих систем з інкапсульованим йодом / Х. В. Чебаненко, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 162–163.

Чебаненко, Х. В. Вдосконалення технології фаршевих систем з інкапсульованим йодом / Х. В. Чебаненко, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 312–314.

Чебаненко, Х. Використання комплексу β-циклодекстрину з йодом  в складі м’ясних кулінарних виробах / Х. Чебаненко, Д. Мороз, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 237.

Шведюк, Д. А. Оптимізаційне моделювання комбінованих напівфабрикатів з використанням цільової ферментації / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, В. О. Онисько // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 265–266.

Шведюк, Д. А. Протеази мікробіологічного походження для регуляції автолізу м’ясної сировини / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, А. М. Гередчук // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 118–119.

Шубіна, Є. А. Дослідження впливу продуктів переробки насіння конопель на емульгуючу здатність фрикадельок / Є. А. Шубіна, В. М. Пасічний // Сучасні технології харчових виробництв : IV Міжнародна конференція молодих вчених та студентів, 18-20 травня 2022 р., м. Дніпро. – Дніпро : Ліра, 2022. – С. 98–100.

Шубіна, Є. Визначення впливу заморожування на вміст вологи у фрикадельках з протеїну з насіння конопел / Є. Шубіна, В. Пасічний // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 19 травня 2022 року, м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – С. 232–234.

Шубіна, Є. Дослідження зміни вмісту вологи у напівфабрикатах заморожених / Є. Шубіна, В. Пасічний // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : IIІ Міжнародна науково-практична конференція, 6 жовтня 2022 р., м. Львів. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського.

Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste / O. Topchii, Y. Kotliar, V. Pasichnjy, І. Shevchenko, A. Tymchuk, Y. Kryzhova, A. Petryna, N. Dets // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 33. – P. 1–11.

Determining the nutritional value and quality indicators of meat-containing bread made with hemp seeds flour (Cannabis sativa L.) / Nataliia Bozhko, Vasyl Pasichnyi, Vasyl Tischenko, Andrii Marynin, Yevgeniia Shubina, Igor Strashynskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 4, № 11 (112). – P. 58–65. DOI:10.15587/1729-4061.2021.237806

Determining the properties of chia seed meal gel / I. Strashynskyi, V. Grechko, O. Fursik, V. Pasichnyi, A. Marynin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – №6/11 (114). – Pp. 90–98. doi:10.15587/1729-4061.2021.245505.

Development of meat-containing breads with hemp seed flour and turkey meat of mechanical crumbing / N. Bozhko, V. Pasichnyi, V. Tischenko, A. Marynin, Y. Shubina, I. Strashynskyi // EUREKA: Life Sciences. – 2021. – Vol. 4. – P. 34–42. DOI: 10.21303/2504-5695.2021.001977

Impact of vegetable oils on the fatty acid composition of a milk-containing curd product / T. Belemets, I. Radziyevska, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, I. Mykoliv, O. Korablova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 34. – P. 150–160. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37157/1/18.-JHED-Volume-34-FFP-Full-paper-Tatiana-Belemets.pdf

Improvement of sausage products technology using protein-fat emulsion based on chicken fat [Electronic resourse] / V. Pasichnyi, O. Hashchuk, O. Moskaluyk, A. Guralevich // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 121–128. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34724/1/P.%20121-128.pdf

Influence of temperature modes of processing chia seed meal gel on its rheological and functional-technological properties [Electronic resourse] / I. Strashynskiy, V. Grechko, O. Fursik, V. Pasichnyi, A. Marynin // IScienceRise. – 2021. – № 6 (77). – Pp. 11–17. https://doi.org/10.21303/2313-8416.2021.002226.

Influence of water activity on the properties of wheat flour / A. Marynin, V. Pasichny, S. Litvynchuk, L. Khomichak, I. Kuznietsova, S. Vysotska // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 375–386. DOI: 10.24263/2304-974X-2021-10-2-13.

Formation of functional indicators of meat slaughtered animals / І. Strashynskyi, V. Pasichnyi, T. Shevchenko, A. Karapalov // Grail of Science – 2021. – № 6. – Pp. 125–129. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.023.

Khorunzha, T. The urgency of creating new recipes for emulsion sauces / T. Khorunzha, V. Pasichniy, V. Rudiuk // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 54–55.

Modern technological techniques for improving the quality of smokedsausages / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, A. Marynin, O. Fursik, T. Shevchenko // Technical research and development : collective monograph. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. –  P. 216–221.

Rudіuk, V. Rationale of cheese filling technology for the meat industry / Vitalіі Rudіuk, Vasyl Pasichnyi, Tetyana Khorunzha // Научни Трудове. Серия 10.2 : Биотехнологии и хранителни технологии. – 2021.

Strashynskyi, I. Analysis of integrated useage of sunflower seeds / Ihor Strashynskyi, Vasil Pasichnyi, Anton Karapalov // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1.

Strashynskyi, I. Influence of bee honey on water activity indicators and model ph samples in the process of drying-maturation of fermented meat products / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, O. Romazan // Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique : I International Scientific and Theoretical Conference, 5 février 2021, Paris, République française. – 2021. – Pp. 32–34 https://doi.org/10.36074/05.02.2021.

Strashynskiy, I. The definition of the emulsion stability of psyllium cellular tissue [Електронний ресурс] / I. Strashynskiy, V. Pasichnyi, V. Grechko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р.,м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 300. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39010/1/300.pdf

Strashynskyі, I. M. Current trends in natural preservatives for fresh sausage products [Електронний ресурс] / I. M. Strashynskyі, V. M. Pasichnyi, R.O. Ryshkanych // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 151–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39000/1/151_152.pdf

The quality characteristics of sausage prepared from different ratios of fish and duck meat / N. Bozhko, V. Tischenko, V. Pasichnyi, Y. Shubina, O. Kyselov, A. Marynin, I. Strashynskyi // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 26–32. DOI: https://doi.org/10.5219/1482

The study of the abiloity of soy isolates of different trademarks to interact with water molecules [Electronic resourse] / O. Fursik, U. Kuzmyk, R. Svyatnenko, A. Marynin, I. Strashynskyi, V. Pasichniy // Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : collective monograph ; Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – Р. 402–407. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36802/1/Kuzmyk_4.pdf

Аналоги м’ясопродуктів емульсійного типу [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, О. П. Фурсік, Д. М. Шкірдов // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 196–197. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39001/1/196_197.pdf

Бірюк, Ю. В. Аналіз ринку виробництва котлет «по-київськи» [Електронний ресурс] / Ю. В. Бірюк, В. М. Пасічний, О. А. Чернюшок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем  харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1. – С. 287. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38943/1/Kiev-style.pdf

Бірюк, Ю. В. Білкові (колагенові) напої [Електронний ресурс] / Ю. В. Бірюк, В. М. Пасічний, О. А. Чернюшок // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем  харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1. – С. 269. – Режим доступу : https://bit.ly/3X3mCjE

Божко, Н. В. Удосконалення технології крафтових ковбасок із м’ясом водоплавної птиці / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – Вип. 25. – С. 38-44.

Вивчення емульгуючої здатності протеїну з насіння конопель / В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна, В. І. Тищенко, Н. В. Божко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 159–160.

Використання нетрадиційної сировини у виробництві комбінованих м’ясопродуктів як прогресивний напрямок створення продуктів підвищеної біологічної цінності / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Scientific trends: modern challenges : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. – Vol. 2. – Р. 146–157. DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-004-146-157

Вплив рослинних антиоксидантів на показники якості напівкопчених ковбасок / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, Є. А. Шубіна // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 20–23.

Вплив харчових волокон на колір м’ясопродуктів [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Т. В. Шевченко, І. М. Компанець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 245–247. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39003/1/245_247.pdf

Гармаш, Д. В. Обгрунтування попередньої цільової ферментації та умов термічного оброблення продуктів з м’яса птиці / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 84–85.

Гармаш, Д. В. Цільова ферментація як сладова підготовки м’яса птиці для термічного оброблення в технології Sous-Vide / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 224–225.

Горішній, П. О. Використання білкових збагачувачів для посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / П. О. Горішній, О. А. Топчій, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 265. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39923/1/Part%201.pdf

Горішній, П. О. Шляхи використання малоцінної сировини / П. О. Горішній, О. А. Топчій, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 175–176. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39247/1/176_177.pdf

Дослідження ефективності корекції перекісного окислення ліпідів в системах біологічного походження з використанням біофлавоноїдного комплексу / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Scientific trends: modern challenges : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. – Vol. 1. – Р. 7–14. DOI: 10.51587/9781-7364-13302-2021-003-7-15-

Дослідження стабільності показників плодових емульсійних соусів з використанням сухої молочної сироватки та пірогенного кремнезему / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, О. П. Фурсік, В. П. Рудюк // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 162–171.

М’ясомісткі запечені вироби із комбінованим складом сировини / В. М. Тищенко, Є. А. Шубіна, В. М. Пасічний, С. Божко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 218–219.

Мороз, Д. Використання продуктів переробки коноплі у м'ясних продуктах [Електронний ресурс] / Д. Мороз, В. Пасічний, О. Топчій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 279. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39905/1/279.pdf

Пасічний, В. М. Використання натуральних барвників в технології продуктів на м’ясній основі / В. М. Пасічний, Т. Р. Михавко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 53–54.

Пасічний, В. М. Зберігання м’ясних продуктів потребує багатовекторних рішень / В. М. Пасічний // Мясной бізнес. – 2021. – № 4. – С. 34–35.

Пасічний, В. М. Натуральн барвники для виробництва органічно спрямованих продуктівів на м’ясній основі / В.М. Пасічний, І.І. Шевченко, Т.Р. Михавко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 253–254.

Пасічний, В. М. Пастеризація як спосіб подовження терміну зберігання ковбасних виробів вареної групи / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, О. В. Храпачов // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 260–261.

Пасічний, В. М. Повторна пастеризації як спосіб подовження подовженим терміному зберігання ковбасних виробів вареної групи / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, О. В. Храпачов // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 75–76.

Пасічний, В. М. Хімічний склад фрикадельок та фаршевих систем з вмістом βциклодекстрину з йоду / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 288–289.

Рудюк, В. П. Аналіз ринку сировини для виготовлення сирів в Україні / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, T. O. Хорунжа // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 64–65.

Рудюк, В. П. Вибір оболонок для виготовлення напівкопчених ковбас / / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, T. O. Хорунжа // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 212–213.

Рудюк, В. П. Технологічні властивості сирних продуктів на основі білкових концентратів / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, T. O. Хорунжа // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 60–61.

Страшинський, І. М. Логістика поголів'я забійних тварин і птиці та продуктів забою в україні у січні-червні 2021 року [Electronic resourse] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Scientific trends: modern challenges : collective monograph. – Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2021. – Vol. 2. – Р. 5–8. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38786/1/5-9.pdf

Федосов, В. Аналіз факторів, що впливають на процес довготривалого дозрівання м’яса яловичини [Електронний ресурс] / В. Федосов, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ, 2021. – Ч. 1. – С. 271. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40158/1/3.pdf

Фурсік, О. П. Інноваційні рішення харчової промисловості / О. П. Фурсік, А. Б. Семенова, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 87.

Фурсік, О. П. Функціональні властивості соєвих ізолятів / О. П. Фурсік, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 82–84.

Холод, А. М. Рецептури м’ясних хлібів з олеорезинами спецій / А. М. Холод, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 225–226.

Холод, А. М. Розроблення рецептури м’ясних хлібів з використанням олеорезинів / А. М. Холод, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 32–33.

Хорунжа, T. O. Новий емульсійний соус на фруктовій основі для пастеризованих ковбас / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 258–259.

Хорунжа, T. O. Органолептичні властивості плодових соусів з додаванням сухої молочної сироватки та кремнезему / T. O. Хорунжа, В. М. Пасічний, В. П. Рудюк // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 74–75.

Чебаненко, Х. Дослідження вмісту йоду у фаршевих системах фрикадельок збагачених інкапсульованим йодом [Електронний ресурс] / Х. Чебаненко, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ, 2021. – Ч. 2. – С. 184. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40156/1/1.pdf

Чернюшок, О. А. Використання молочної сировини у м’ясних продуктах [Електронний ресурс] / О. А. Чернюшок, Ю. В. Бірюк, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.1. – С. 273. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38942/1/The_use_of_dairy_raw_materials_in_meat_products.pdf

Шведюк, Д. А. Протеази мікробіологічного походження як регулятори автолізу м’ясної сировини / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, А. М. Гередчук // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі («Реалії та перспективи м'ясопереробки») : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 79.

Шведюк, Д. А. Протеази як регулятори автолізу м’ясної сировини / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, А. М. Гередчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 239–240.

Аnalysis of the possibility of fish and meat raw materials combination in products / N. Bozhko, V. Pasichnyi, V. Tischenko, Yu. Matsuk // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – Р. 647–655.

Antioxidant effect of fat-soluble rosemary and green tea extracts on storage period prolongation of meat paste [Electronic resourse] / O. Topchii, Y. Kotliar, V. Pasichnjy, І. Shevchenko, A. Tymchuk, Yu. Kryzhova, A. Petryna, N. Dets // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – № 33. – P. 1–11. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39240/1/01.-JHED-Volume-33-FQS-Full-paper-Oksana-Topchii.pdf

Сharacteristics of polyamide covers for sausage production [Electronic resourse] / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, A. Marynin, L. Bozhenko // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 28. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32946/1/16.pdf

Development of process fluids for blood products [Electronic resourse] / I. M. Strashynskyi, V. M. Pasichnyi, O. P. Fursik, V. L. Shtelmakh // Modernscience: problemsandinnovations : materials of the 6-th International scientific and practical conference, August 23-25. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – Р. 139–141. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33026/1/26.pdf

Fursik, О. Аlternative sources of protein in the food industry / O. Fursik, I. Strashynskyi // Modern approaches to the introduction of science into practice : materials of the X th International scientific and practical conference. – San Francisco, 2020. – Р. 512–515.

Grechko, V. Meat fibers using in the meat products technology / V. V. Grechko, I. M. Strashynskyi, V. M. Pasichnyi // Prospects for the development of technical sciences in EU countries and Ukraine : International scientific and practical conference, 21-22 December. – Wloclawek, 2020. – Р. 85–87.

Grechko, V. Рsyllium using in the technology of meat ground semi-cooked products / V. Grechko, I. Strashynskyi, V. Pasichnyi // Proceedings university of Ruse Angel Kanchev. – Razgrad, 2020. – Vol. 58, book 10.2. – P. 102–105.

Grechko, V. Тhe research of the emulgating ability of the chia seeds meal pellets and psyllium cellular tissue and the endurance of the emulsions based on them [Electronic resourse] / V. Grechko, I. Strashynskyi, V. Pasichnyi // Modern approaches to the introduction of science into practice : the X th International scientific and practical conference, March 30-31, 2020. – San Francisco, USA, 2020. – P. 503–505. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33028/1/23.pdf

Investigation of the influence of the rosemary extract on the oxidizing stability of fats of semi-smoked sausages with peking duck meat [Electronic resourse] / N. Bozhko, V. Pasichnyi, А. Marynin, V. Tischenko, I. Strashynskiy, O. Kyselov // Eureka: Life Sciences. – Tallin, 2020. – № 3. – Р. 18–25. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32933/1/1.pdf

Kholod, A. Working out a recipe of meatloaves with addition of oleoresins / A. Kholod, V. Pasichnyi // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII international scientific and practical сonference. – Tokyo, 2020. – P. 33–34.

Коchaн, B. Use of phosphate complexes in meat products by sous-vide technology / B. Коchaн, V. Pasichnyi // Theoretical foundations for the implementation and adaptation of scientific achievements in practice : XXII International Scientific and Practical Conference. – Helsinki, 2020. – Р. 4.

Modification of collagen-containing raw materials to improve nutritional value and functional properties / I. M. Strashynskyi, V. M. Pasichnyi, A. I. Marynin, L. P. Bozhenko // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : Міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 28–29.

Pasichnyi, V. Development of composite sauces for pasteurized products / V. Pasichnyi, T. Khorunzha, M. Polumbryk // New industries, digital economy, society - projections of the future : 59-th annual science conference of Ruse University. – 2020. – Р. 518.

Pasichnyi, V. Optimization of meat-containing semi-finished products formulations with the microbiological derived proteases application / Vasyl Pasichnyi, Dmytro Shvediuk // Proceedings university of Ruse Angel Kanchev. – Razgrad, 2020. – Vol. 58, book 10.2. – P. 72–77.

Pasichnyi, V. Pasteurized sausages enriched with heme iron for the prevention of iron deficiency / V. Pasichnyi, T. Khorunzha, V. Rudiuk // About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them : the VI th International scientific and practical conference, 26–30 October 2020. – Milan, 2020. – Р. 539–541.

Pasichnyi, V. Phosphate mixtures application in the technology of poultry products, threated with low-temperatures / V. Pasichnyi, D. Garmash // Current trends in the development of science and practice : the ХХI th International scientific and practical conference, 15–16 June 2020. – Haifa, 2020. – Р. 45–47.

Pasichnyi, V. The effect of packaging on the cooked sausages stability during storage / Vasyl Pasichnyi, Yulia Zheludenko // Proceedings university of Ruse Angel Kanchev. – Razgrad, 2020. – Vol. 58, book 10.2. – P. 109–114.

Pasichnyi, V. Аpplication of hydrocolloids injection in processing of different types of meat raw materials by sous vide technology / Vasyl Pasichnyi, Dmytro Garmash // Proceedings university of Ruse Angel Kanchev. – Razgrad, 2020. – Vol. 58, book 10.2. – P. 123–128.

Pasichyi, V. Directions and prospects of using food blood of slaughter animals [Electronic resourse] / V. Pasichnyi, M. Polumbryk, T. Khorunzha // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan, 2020. – P. 277–278. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31247/1/03.06-17.pdf

Prognostication of storage terms for pasteurized sausages with active package elements / V. Pasichnyi, O. Shevchenko, O. Khrapachov, A. Marynin, I. Radzievskaya, Y Matsuk, A. Geredchuk, M. Kuligin // Eureka: life sciences. – 2020. – № 4. – Р. 34–43.

Protein preparations of animal origin in technology of meat semi-finished products [Electronic resourse] / I. Strashynskyi, V. Pasichny, A. Marynin, V. Shtelmakh // Fundamental and applied research in the modern world : Міжнародна науково-практична конференція, 26-28 серпня 2020 р. – Бостон, 2020. – С. 49–55. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33023/1/30.pdf

Research of milk fat oxidation processes during storage of butter pastes / O. Yatsenko, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Frolova, O. Korablova, I. Mykoliv, V. Voitsekhivskyi // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – Р. 443–450.

Research of nutritional and biological value of semi-smoked meat-containing sausage / N. Bozhko, V. Tischenko, V. Pasichnyi, O. Moroz // Food Science and Technology. – 2020. – № 13. – Р. 96–103.

Rheological researches of berry sauces with iodine-containing additives / T. Lystopad, G. Deinychenko, V. Pasichnyi, Y. Zhukov //  Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 264–265.

Rheological studies of berry sauces with iodine-containing additives / T. Lystopad, G. Deinychenko, V. Pasichnyi, A. Shevchenko, Ye. Zhukov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – Р. 651–663.

Shvediuk, D. Investigation of the enzymatic treatment effect on the functional characteristics of meatcontaining semi-finished products after heat treatment / D. Shvediuk, V. Pasichnyi // Current trends in the development of science and practice : the ХХI th International scientific and practical conference, 15–16 June. – Haifa, 2020. – Р. 69–71.

Strashynskyi, I. Features of modern manufacturing technologies smoked smokes [Electronic resourse] / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, A. Romazan // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan, 2020. – P. 117–118. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31251/3/11.pdf

Strashynskyi, I. Use of hydrocolloids in meat systems [Electronic resourse] / I. Strashynskyi, M. Omelchenko, A. Karapalov // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII international scientific and practical сonference. – Tokyo, 2020. – P. 119–122. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33027/1/24.pdf

Strashynskyi, I. Сharacteristics of polyamide covers for sausage production [Electronic resourse] / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, I. Omelchenok // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 66–67. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32944/1/13.pdf

Substantiating the optimized shelf life of pasteurized sausages with the elements of active packaging / V. Pasichnyi, O. Shevchenko, O. Khrapachov, A. Marynin, I. Radzievskaya, Yu. Matsuk, A. Geredchuk, M. Kuligin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv : Technology center, 2020. – Vol. 4, No 11 (106). – Р. 46–54.

The efficiency of oxidative deterioration stabilization of meat-containing products with balanced of fatty acid composition [Electronic resourse] / N. Bozhko, V. Pasichnyi, А. Marynin, V. Tischenko, I. Strashynskiy, O. Kyselov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv : Technology center, 2020. – Vol. 3, № 105. – Р. 38–45. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32934/1/2.pdf

The efficiency of stabilizing the oxidative spoilage of meat-containing products with a balanced fat-acid composition / N. Bozhko, V. Pasichnyi, A. Marynin, V. Tischenko, I. Strashynskyi, O. Kyselov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3 (11-105). – P. 38–45. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.205201

Tolupa, T. Improvement of technology of semi-smoked sausages using cheese products / T. Tolupa, V. Pasichny // Perspective directions for the development of science and practice : abstracts of XX th International scientific and practical conference. – Athens, 2020. – Р. 93–94.

Topchii, O. Development of formulation multicomponent protein-fat emulsion / O. Topchii, V. Pasichnyj // Theoretical aspects of modern engineering : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. –Р. 54–64. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39925/1/Project-ISG-2020-MONO-TECH-I.pdf

Thixotropic system based on mixture of hydrophilic and hydrophobic silica / V. V. Turov, V. М. Gun’ko, T. V. Krupskaya, L. S. Andriyko, A. I. Marynin, V. N. Pasichnyi // Himia, fizika ta tehnologia poverhni. – 2020. – 11 (4). – Pp. 456–469. DOI: 10.15407/hftp11.04.456

Божко, Н. В. Дослідження споживчої та біологічної цінності м’ясомістких посічених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Наукові праці Національного університету харчових технологій 2020. – Т. 26, № 1. – С. 134–141. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31182/1/1.pdf

Божко, Н. В. Перспективи використання натуральних антиоксидантів у дитячому харчуванні / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 33–34.

Божко, Н. В. Перспективи використання протеїну насіння коноплі у дитячому харчуванні / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 86–87.

Використання протеаз мікробіологічного походження в технології м'ясомістких продуктів / В. Пасічний, А. Українець, Д. Шведюк, А. Маринін // Повноцінне харчування: тренди енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу: колективна монографія. – Харків : НАНГУ, 2020.

Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики м’ясних фаршів / В. М. Пасічний, A. I. Українець, Х. В. Чебаненко, І. С. Камлай // Вісник Національного Технічного Університету ХПІ. – 2020. – № 1 (3). – С. 95–100.

Вплив на біологічну цінність сосисок з підвищеним вмістом гемового заліза в копмлексі з сухою молочною сироваткою [Електронний ресурс] / Т. Хорунжа, Є. Дяченко, І. Артюх, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31255/1/03.06-23.pdf

Гармаш, Д. В. Вплив режимів термічної обробки на характеристики продуктів із м’яса птиці з використанням цільової ферментації / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний // Вісник Національного технічного університету ХПІ. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – № 3 (5). – С. 40–44.

Гармаш, Д. В. Обгрунтування умов термічного оброблення продуктів із м’яса птиція з використанням попередньої цільової ферментації / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 150–151.

Гармаш, Д. В. Оптимізація процесу термічної обробки м’яса птиці за технологією sous vide із застосуванням фосфатної суміші / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний // Вісник Національного технічного університету ХПІ. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – № 2 (4). – С. 96–102.

Гармаш, Д. В. Термічне оброблення продуктів із м’яса курчат-бройлерів з використанням попередньої цільової ферментації / Д. В. Гармаш, В. М. Пасічний, С. А. Сенніков // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 242–244.

Гармаш, Д. Застосування гідроколоїдів в технології «Sous Vide» для мясних виробів [Електронний ресурс] / Д. Гармаш, В. Пасічний, Є. Дяченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 276. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31340/1/05.06-4.pdf

Гречко, В. В. Дослідження емульгуючої здатності клітковини псілліуму та стійкості емульсій на її основі [Електронний ресурс] / В. В. Гречко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ІХ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 9-10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 141–143. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34511/1/27.pdf

Гречко, В. В. Клітковина псілліуму та насіння чіа − функціональні інгредієнти м'ясних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / В. В Гречко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Prospects for the development of modern science and practice : the 16 th International scientific and practical conference, 11-12 May, 2020. – Graz, Austria, 2020. – P. 206–209. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33025/1/28.pdf

Гречко, В. В. Перспективи використання псіліуму у технології мʼясних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / В. В. Гречко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний// Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 237–239. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33031/1/19.pdf

Дяченко, Е. В. Удосконалення технології «Sous Vide» для продуктів з м’яса птиці / Е. В. Дяченко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 44–45.

Інтенсифікація технологічних процесів виготовлення сирокопчених ковбас [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, О. В. Ромазан, Т. П. Шевченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 263. –  Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31317/1/05.06-1.pdf

Натуральні і штучні оболонки для варених ковбас / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Ю. В. Желуденко,  І. А. Омельченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 220–221.

Пасічний, В. Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики м'ясної сировини при термічній обробці [Електронний ресурс] / В. Пасічний, Д. Шведюк, Б. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 274. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31339/1/05.06-3.pdf

Пасічний, В. М. Актуальні технології та інновації м’ясопереробної галузі / В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 21–22.

Пасічний, В. М. Альтернативний спосіб приготування люля-кебабу / В. М. Пасічний, М. М. Полумбрик, Ю. С. Гайдай // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 187–188.

Пасічний, В. М. Вплив елементів активного пакування на стабільність сосисок варених в процесі зберігання / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Ю. В. Желуденко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 152.

Пасічний, В. М. Вплив на біологічну цінність сосисок з підвищеним вмістом гемового заліза додавання сухої молочної сироватки / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа// Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 124–125.

Пасічний, В. М. Дослідження впливу комплексу β-циклодекстрину з йодом у технології приготування м`ясних напівфабрикатів / В. М. Пасічний, І, Камлай, Х. В. Чебаненко // Scientific bases of solving of the modern tasks : аbstracts of XIX International scientific and practical conference. – Frankfurt am Main, 2020. – Р. 289–291.

Пасічний, В. М. Дослідження впливу пастеризації на органолептичні, реологічні та фізико-хімічні характеристики сосисок [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, М. М. Полумбрик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 214–221. – Режим доступу : http://surl.li/bbfrs

Пасічний, В. М. Дослідження впливу поглиначів кисню на стабільність сосисок варених в процесі зберігання / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Ю. В. Желуденко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 248.

Пасічний, В. М. Оптимізація умов повторної пастеризації для ковбасних виробів вареної групи з подовженим терміному зберігання / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, О. В. Храпачов // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 112.

Пасічний, В. М. Порівняння впливу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики фаршевих систем тефтелей та фрикадельок [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Modern approaches to the introduction of science into practice : the X-th International scientific and practical conference, 30–31 March 2020. – San Francisco, 2020. – Р. 508–511. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31187/1/8.pdf

Пасічний, В. М. Удосконалення технології рибних страв за рахунок використання порошку псиліуму / В. М. Пасічний, Ю. А. Мацук, А. М. Гередчук // Perspectives of world science and education : the 13th International scientific and practical conference, 9–11 September 2020. – Osaka, 2020. – Р. 213–216.

Патент на корисну модель № 139564 UA, МПК А23C 15/16 (2006.01) Спосіб виробництва масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Яценко О. В., Кузьмик У. Г., Фролова Н. Е., Миколів І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201906877 ; завл. 19.06.2019 ; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://surl.li/bacfb

Патент на винахід № 121264 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М'ясовмісні посічені напівфабрикати "Ярославські" [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Яковенко Я. М. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201805359 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31409/1/121264.pdf

Патент на винахід № 121254 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М’ясовмісний хліб «Єлизаветинський» [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Попова Є. С. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201803072 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31407/1/121254.pdf

Патент на винахід № 121263 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної і екстрактом розмарину [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201805354 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31408/1/121263.pdf

Перспективи використання білкових препаратів з бобових у технології жировмісних продуктів тваринного походження / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : ІХ Міжнародна науково-технічна конференція, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 153–154. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37164/1/Kuzmyk_4.pdf

Перспективи крафтового виробництва комбінованих м'ясопродуктів / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, В. Клименко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 165–166.

Полумбрик, М. М. Спосіб приготування люля-кебабу / М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний, Ю. С. Гайдай // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 125–126.

Рецептури сирних продуктів, для використання у м’ясній промисловості / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, Т. В. Толюпа, Д. Ю. Тарахтій // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграці : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 206–207.

Розробка комбінованих м'ясопродуктів для крафтового сегменту ринку / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, М. Литвиненко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 145–146.

Розроблення альтернативних рецептур сирних продуктів для використання у м’ясній промисловості [Електронний ресурс] / В. Рудюк, Т. Тюлюпа, В. Пасічний, Є. Дяченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31252/1/03.06-20.pdf

Розроблення напівфабрикатів з використанням рослинних добавок та молочних білків  [Електронний ресурс] / О. А. Чернюшок, В. М. Пасічний, І. Ю. Шевченко, Ю. В. Бірюк // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 30–31. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32283/1/C.%2030-31.pdf

Розширення асортименту м’ясних про-дуктів виготовлених за технологією «Sous Vide» [Електронний ресурс] / Б. Кохан, В. Марков, І. Шарай, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 246. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31253/1/03.06-21.pdf

Рудюк, В. П. Дослідження термостійкості сирів та сирних продуктів на педмет використання їх у ковбасному виробництві / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний // Actual problems of science and practice : abstracts of XIV International scientific and practical conference. – Stockholm, 2020. – P. 138–141.

Рудюк, В. П. Розроблення альтернативних рецептур сирних продуктів для використання у м’ясній промисловості / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, Т. І. Толюпа // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2020. – № 27. – С. 29–36.

Рудюк, В. П. Розроблення рецептур сирних продуктів, для використання у м’ясній промисловості, в умовах дефіциту класичної сировини / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 91–93.

Страшинський, І. М. Використання суміші пшеничної та бобової клітковини у технології варених ковбас [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Р. О. Ришканич// Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 171–174. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33029/1/21.pdf

Страшинський, І. М. Вплив технології забою на формування функціональних показників м’яса [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, О. П. Фурсік // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ. – 2020. – № 27. – С. 60–68. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32935/1/3.pdf

Страшинський, І. М. Дослідження емульгуючої здатності клітковини псілліуму та стійкості емульсій на її основі / І. М. Страшинський, В. В. Гречко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІХ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП, 2020. – С. 141–143.

Страшинський, І. М. Дослідження технологічних та фізико-хімічних властивостей рослинних волокон / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Р. О. Ришканич // Prospects for the development of modern science and practice : the 16 th International scientific and practical conference, 11-12 May. – Graz, 2020. – Р. 353–356.

Страшинський, І. М. Клітковина псілліуму та насіння чіа − функціональні інгредієнти м'ясних напівфабрикатів / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Prospects for the development of modern science and practice : The 16- th International scientific and practical conference, 11-12 May, 2020. – Graz, 2020. – Р. 206–209.

Страшинський, І. М. Перспективи використання псилліму для виробництва м’ясопродуктів [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, В. В. Гречко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 62–64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32945/1/14.pdf

Страшинський, І. М. Суміші пшеничної та бобової клітковини у технології варених ковбас [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Р. О. Ришканич // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : Міжнародна науково-практична конференція, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 120–122. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32938/1/7.pdf

Топчій, О. А. Виробництво білково-жирових емульсій з використанням біомодифікованих субпродуктів / О. А. Топчій, П. О. Горішний, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 4951.

Топчій, О. А. Перспективи виробництва низькокалорійних м'ясних продуктів / О. А. Топчій, Д. О. Мороз, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 231.

Удосконалення рецептури м’ясних хлібів з використання природніх антиоксидантів [Електронний ресурс] / А. Холод, Є. Дзига, І. Артюх, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 249. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31254/1/03.06-22.pdf

Удосконалення технології м’ясних хлібів з використання природніх антиоксидантів / А. М. Холод, Є. С. Дзига, В. Т. Марков, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 96–97.

Холод, А. М. Розроблення рецептури м’ясних хлібів з використанням олеорезинів / А. М. Холод, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 88–89.

Холод, А. М. Удосконалення технології м’ясних хлібів з використання природніх антиоксидантів / А. М. Холод, В. М. Пасічний, О. О. Савчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграці : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 193–195.

Хорунжа, Т. Дослідження впливу пастеризації на органолептичні та фізико-хімічні характеристики сосисок [Електронний ресурс] / Т. Хорунжа, В. Пасічний // Impact of modernity on science and practice : аbstracts of XII International scientific and practical conference. – Edmonton, 2020. – P. 80–84. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31246/1/03.06-16.pdf

Хорунжа, Т. О. Перспективи використання сливового соусу для сосисок пастеризованих / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, І. Л. Артюх // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграці : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 214–215.

Хорунжа, Т. О. Реологічні характеристики ковбасних фаршів з додаванням сухої молочної сироватки [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 258. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31257/1/03.06-25.pdf

Хорунжа, Т. О. Сливовий соус для сосисок пастеризованих / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, І. Л. Артюх // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 147.

Храпачов, О. В. Прогнозування якості ковбасних виробів вареної групи подовженого терміну зберігання / О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 126–127.

Храпачов, О. Впливу пастеризації та елементів "активного пакування" на якість напівкопчених ковбас виробів в процесі зберігання [Електронний ресурс] / О. Храпачов, В. Пасічний, А. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 272. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31330/1/05.06-2.pdf

Чабаненко, Х. Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на м’ясні тефтелі [Електронний ресурс] / Х. Чебаненко, І. Камлай, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 256. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31256/1/03.06-24.pdf

Чернюшок, О. А. Розроблення напівфабрикатів з використанням рослинних добавок та молочних білків / О. А. Чернюшок, В. М. Пасічний, Ю. В. Бірюк // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 30.

Шведюк, Д. А. Використання протеаз мікробіологічного походження для автолізу м’ясної сировини / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, А. М. Гередчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали ІХ-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 239–240.

Шведюк, Д. А. Вплив термічної обробки на характеристики січених м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням ферментації / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний // Вісник Національного технічного університету ХПІ. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – № 2 (4). – С. 138–144.

Шведюк, Д. А. Протеази мікробіологічного походження - перспективні регулятори автолізу м’ясної сировини / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, А. М. Гередчук // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 143.

Development of cooked smoked sausage on the basis of muskovy duck meat / V. Pasichnyi, N. Bozhko, V. Tischenko, Ye. Kotliar // Food science and technology. – 2019. – Vol. 12, Is. 4. – Pp. 102–109. DOI: 10.15673/fst.v12i4.1207.

Effectiveness of natural plant extracts in the technology of combined meatcontaining breads / N. Bozhko, V. Tishchenko, V. Pasichnyi, R. Svyatnenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – 8 (3). – Pp. 522-532. DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-3-9

Fursik, О. Deficiency of proteins and ways its solution [Electronic resourse] / O. Fursik, I. Strashynskiy, V. Pasichnyi // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 85 Anniversary International scientific conference of young scientist and students, 11-12 April 2019 р. – Кyiv : NUFT, 2019. – P. 1. – C. 339. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29661/1/2019.pdf

Grechko, V. Psyllium using in the technology of meat ground semi-cooked products [Electronic resourse] / V. Grechko, I. Strashynskiy, V. Pasichnyi // Proceedings Of University of Ruse. – 2019. – Vol. 58, book 10.2. – Рp. 109-114. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38787/1/10.2-21.pdf

Investigation of oxygen scavengers influence on cooked sausages stability / A. Ukrainets, V. Pasichniy, A. Marynin, Y. Zheludenko // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 768–777. DOI10.24263/2304-974X-2019-8-4-8

Investigation of thesurface-active properties of phosphatidylholine / I. G. Radzievska, O. P. Melnyk, V. M. Pasichnyy, A. I. Marynin // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – № 6. – Р. 170–176.

Pasychniy, V. Optimization of meat-containing semi-finished products formulations with the microbiological derived proteases application [Electronic resourse] / V. Pasychniy, D. Shvediuk // New industries, digital economy, society - projections of the future II : 8th Annual Science Conference of Ruse University. – Silistra, Ruse, Razgrad, 2019. – P. 424. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34514/1/3.pdf

Perspective the use of goat milk in the production of soft milk cheeses Access mode [Electronic resourse] / O. Kochubei-Lytvynenko, I. Korolchuk, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, N. Frolova, V. Pasichny, I. Mykoliv // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – Р. 250–263. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30811/3/1.pdf

Some aspects of using the nanotechnology in food industry [Electronic resourse] / О. Fursik, I. Strashynskiy, V. Pasichniy, A. Marynin // Ukrainian Journal of Food Science – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – P. 298–306. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30858/3/1.pdf

The effect of intake of sausages fortified with β-CD-I2 complex on iodine status and thyroid function: A preliminary study / M. Polumbryk, V. Kravchenko, V. Pasichnyi, C. Omelchenko, I. Pachitskaya // Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. – 2019. – №51. – Pp. 159–163. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.10.014

Актуальність використання сушених яблучних снеків у дитячому харчуванні [Електронний ресурс] / Ю. О. Атанова, А. О. Логінова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30420/4/8.pdf

Біологічна ефективність білків варених ковбас [Електронний ресурс] / О. П. Фурсік, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, Р. С. Святненко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2019. – Т. 21, № 91. – С. 48–53. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29600/1/1.pdf

Варені ковбаси з білковим стабілізатором на основі крові [Електронний ресурс] / А. М. Холод, Т. І. Толюпа, Є. О. Дяченко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 342. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30413/4/2.pdf

Виготовлення варених ковбасок з використанням гемового заліза [Електронний ресурс] / Є. А. Капітула, Б. А. Кохан, Є. О. Дяченко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 363. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30418/4/7.pdf

Використання м’ясних сушених снеків у харчуванні військовослужбовців України в польових умовах [Електронний ресурс] / А. О. Логінова, Ю. О. Атанова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 341. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30201/4/1.pdf

Вплив пастеризації та елементів «активного пакування» на якість ковбасних виробів в процесі зберігання [Електронний ресурс] / О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, М. М. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 371. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30421/4/10.pdf

Вплив упаковки на терміни зберігання пастеризованих сосисок [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, О. В. Храпачов, Ю. В. Желуденко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів, присвячених 135-річчю Національного університету харчових технологій. – 2019. – С. 205–206. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30676/1/2019.pdf

Гречко, В. В. Використання гелів з нетрадиційної сировини для виробництва м’ясних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / В. В. Гречко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 108–116. – Режим доступу : http://surl.li/bayso

Дослідження впливу використання білкових концентратів на реологічні показники кисломолочних продуктів та терміни їх зберігання [Електронний ресурс] / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, О. О. Красуля // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 70–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31186/1/7.pdf

Дослідження органолептичних показників при довготривалому дозріванні м’яса яловичини [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Д. В. Гармаш, Н. Е. Лободіна, Р. А. Кривобік // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 217–224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31184/1/3.pdf

Дослідження органолептичних показників при дозріванні мяса яловичини [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Д. В. Гармаш, Н. Е. Лободіна, Р. А. Кривобік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 370. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30419/4/9.pdf

Дослідження поверхнево-активних властивостей фосфатидилхоліну [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – № 6. – С. 170–176. – Режим доступу : http://surl.li/bbgea

Желуденко, Ю. В. Дослідження фізичних параметрів поглиначів кисню та їхнього впливу на мікробіологічну стабільнсть сосисок [Електронний ресурс] / Ю. В. Желуденко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 372. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30422/1/11.pdf

Кисломолочний продукт з підвищеним вмістом білка [Електронний ресурс] / В. П. Рудюк, В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, О. О. Красуля // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2019. – С. 79–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30674/1/lviv.pdf

Оцінка якості посічених м’ясомістких напівфабрикатів [Електронний ресурс] / В. І. Помпа, Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 345. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30414/4/3.pdf

Пасічний, В. М. Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики м'ясної сировини при термічній обробці [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Д. А. Шведюк, Б. А. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 373. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30423/4/12.pdf

Пасічний, В. М. Сосиски консервовані, з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, Н. П. Логвиненко // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р., Вінниця. – ВНАУ, 2017. – С. 128–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30671/1/vinnytsa%202017.pdf

Пастеризовані м’ясні продукти вареної групи з подовженим терміном зберігання [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, Є. І. Капітула // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 121–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30675/1/konf.pdf

Патент № 134364 UA, МПК A23L 11/00, A23L 33/20 A23L 13/50 (2016.01) Консерви м’ясорослинні “Квасоля з м’ясом птиці” [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Маринін А. І., Кулик Н. І., Ришканич. Р. О. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201812628 ; завл. 19.12.2018 ; опубл. 10.05.2019 ; Бюл. № 9 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29474/1/konserv.pdf

Патент на винахід № 119078 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) Спосіб виготовлення м’ясовмісної вареної ковбаси «Качина» з екстрактом чорної смородини [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201704524 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31368/1/119078-32.pdf

Патент на винахід № 119079 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) Спосіб виготовлення м’ясовмісної вареної ковбаси «Качина» з екстрактом журавлини [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201704543 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31399/1/119079.pdf

Патент на винахід № 119485 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) Спосіб виробництва м’ясовмісних напівфабрикатів січених з порошком кісточок червоного винограду [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І., Окуневська С. О. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а201705989 ; заявл. 15.06.2017 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31401/1/119485.pdf

Патент на винахід № 119833 UA, МПК А23L 20/10 (2006.01) Стабілізаційна система для масляної пасти [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик, О. В. Яценко, А. В. Слободяник, І. М. Миколів. – а 201807487 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31402/1/119833.pdf

Патент на винахід № 119925 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201710832 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31405/1/119925.pdf

Патент на винахід № 120186 UA, МПК А61К 8/06 (2006.01) Склад емульсійного крему з ланоліном [Електронний ресурс] / Сабадаш Н. І., Фесич І. В., Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Ясінська А. І., Жаворонкова Я. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а 201700682 ; заявл. 24.01.2017 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31406/1/120186.pdf

Патент на винахід № 121254 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М’ясовмісний хліб «Єлизаветинський» / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Попова Є. С. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № а 201803072 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Патент на корисну модель № 131280 UA, МПК А23С 15/16, А23С 15/16 (2006.01) Стабілізаційна композиція для масляної пасти [Електронний ресурс] / Кочубей-Литвиненко О. В., Пасічний В. М., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Яценко О. В., Слободяник А. В., Миколів І. М. – u 201807488 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30005/1/document.pdf

Патент на корисну модель № 133197 UA, МПК A23L 13/20 (2016.01) М’ясомістка напівкопчена ковбаса з м’ясом качки пекінської [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Вертелецька Н. П. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201810594 ; заявл. 26.10.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31428/1/133197.pdf

Патент на корисну модель № 134364 UA, МПК A23L 11/00 A23L 33/20 A23L 13/50 (2016.01) Консерви м’ясорослинні “Квасоля з м’ясом птиці” [Електронний ресурс] / Страшинський І. М, Пасічний В. М, Маринін А. І, Кулик Н. І., Ришканич. Р. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201812628 ; завл. 19.12.2018 ; опубл. 10.05.2019 ; Бюл. № 9, 2019 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29474/1/konserv.pdf

Патент на корисну модель № 134977 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01) Хліб м’ясний комбінованого складу [Електронний ресурс] / Гончаров Г. І., Пасічний В. М., Маринін А. І., Юшко М. І., Холод А. М., Толюпа Т. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201900238 ; заявл. 09.01.2019 ; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31429/1/134977.pdf

Патент на корисну модель № 135647 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) Напівфабрикат «Котлета з м’яса індика» [Електронний ресурс] / Галенко О. О., Логвиненко Н. П., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201901189 ; заявл. 06.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31430/1/135647.pdf

Патент на корисну модель № 135711 UA, МПК A23J 3/00 (2019.01) Білково-жирова емульсія з кров’ю [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Маринін А. І., Храпачов О. В., Полумбрик М. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201901568 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31431/1/135711.pdf

Патент на корисну модель № 135712 UA, МПК A23J 3/00 (2019.01) Білково-жирова емульсія з тваринним білком «Білкозин» [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Маринін А. І., Храпачов О. В., Полумбрик М. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201901569 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31435/1/135712.pdf

Патент на корисну модель № 135713 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01) Сосиски пастеризовані [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Маринін А. І., Храпачов О. В., Желуденко Ю. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201901570 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31436/1/135713.pdf

Патент на корисну модель № 135714 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01) Спосіб виробництва сосисок з повторною пастеризацією [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Маринін А. І., Храпачов О. В., Логвиненко Н. П., Желуденко Ю. В., Капітула Є. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201901571 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31440/1/135714.pdf

Патент на корисну модель № 136354 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01) Спосіб зберігання яблучних снеків у газовому середовищі [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902689 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31441/1/136354.pdf

Патент на корисну модель № 136355 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01) Спосіб зберігання яблучних снеків в комбінованій плівці з газовим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902693 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31442/1/136355.pdf

Патент на корисну модель № 136356 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01) Спосіб зберігання фруктових снеків [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902697 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31454/1/136356.pdf

Патент на корисну модель № 136640 UA, МПК А23В 7/02 (2006.01) Спосіб зберігання яблучних снеків в металевих банках з газовим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902691 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31455/1/136640.pdf

Патент на корисну модель № 136641 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01) Спосіб зберігання яблучних снеків в жорсткій тарі з модифікованим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902695 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31456/1/136641.pdf

Патент на корисну модель № 138605 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01) М’ясовмісні котлети «Ганнівські» [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Будницька Г. О., Понпа В. В. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201904217 ; заявл. 19.04.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31457/1/138605.pdf

Патент на корисну модель № 138606 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01) М'ясовмісні напівфабрикати посічені «Путивльські» [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Жаровський Б. Б. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201904220 ; заявл. 19.04.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31458/1/138606.pdf

Патент на корисну модель № 139157 UA, МПК A23L 11/00 (2019.01) Спосіб підготовки бобових для м’ясо-рослинних консервів [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Маринін А. І., Пасічний В. М., Ришканич Р. О., Штельмах В. Л., Святненко Р. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201905888 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24, 2019 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31459/1/139157.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 24, № 3. – C. 199–207. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31183/1/2%20%281%29.pdf

Розробка технології паштету печінкового підвищеної харчової цінності / В. М. Пасічний, О. А. Топчій, Н. І. Ткач, А. М. Гередчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2019. – № 1 (91). – С. 47–53. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39914/1/1602-2463-1-PB.pdf

Сосиски пастеризовані з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, Є. О. Дяченко, О. В. Храпачов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 346. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30415/4/4.pdf

Сосиски пастеризовані з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. О. Мороз // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2019. – С. 43–47. – Режим доступу : http://surl.li/bbgjm

Страшинський, І. М. Вивчення впливу ступеня подрібнення насіння чіа на здатність до гелеутворення [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, В. В. Гречко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2019. – Том 30 (69), № 3. – С. 102–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38788/1/21.pdf

Удосконалення технології «Sous Vide» для продуктів з м’яса птиці [Електронний ресурс] / Б. А. Кохан, В. М. Пасічний, Д. В. Гармаш, М. А. Жукова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 358. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30417/4/6.pdf

Функціонально–технологічні властивості варено-копченої ковбаси [Електронний ресурс] / Т. М. Кутова, Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 347. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30416/4/5.pdf

Хорунжа, Т. О. Можливість зниження вмісту нітриту натрію в ковбасах з гемовим залізом [Електронний ресурс] / Т. О. Хорунжа, В. М. Пасічний, М. М. Полумбрик // Актуальні питання аграрної науки : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 2019. – С. 296–298. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30672/3/uman2.pdf

Храпачов, О. В. Вплив пастеризації та елементів «активного пакування» на якість ковбасних виробів в процесі зберігання / О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, М. М. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 371.

Штонда, О. А. Перспективи використання фруктово-ягідної сировини у технології м’ясних натуральних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. А. Штонда, В. М. Пасічний // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 194–200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31185/1/4%20%281%29.pdf

Development of meat-containing minced semi-finished products based on the locally produced raw materials / N. Bozhko, V. Tischenko, V. Pasichnyi, M. Polumbryk, O. Haschuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 4, Issue 11–94. – P. 49–54.

Evaluation of rosemary extract effectiveness in the technology of meat-containing sausages with duck meat / N. Bozhko, V. Tischenko, L. Baidak, V. Pasichnyi // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7, Issue 1. – Pp. 54-64. DOI10.24263/2304-974X-2018-7-1-6

Investigation of the effectiveness of air pasteurization of sausage products using active packing elements [Electronic resourse] / V. Pasichnyi, A. Ukrainets, O. Khrapachov, A. Marynin, R. Svyatnenko, O. Moroz // Eureka: Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 26–32. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28946/1/809-2342-1-PB.pdf

Morphology of the surface of cooked sausages made with the collagen-containing protein additive “Bilkozyne” [Electronic resourse] / V. Pasichnyi, Ye. Kotliar, M. Polumbryk, M. Polumbryk, V. Litvyak // Chemistry of food products and materials. – 2018. – Vol. 12, Issue 2. – P. 73–79. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31192/1/manefa5.pdf

Quality assessment of proteins in cooked sausages with food compositions [Electronic resource] / O. Fursik, I. Strashynskiy, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2018. – Vol. 12, Issue 2. – P. 80–88. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38974/1/document.pdf

Research into efficiency of pasterization of boiled sausage products in order to improve their storage term / V. Pasichnyi, A. Ukrainets, O. Khrapachov, A. Marynin, R. Svyatnenko, O. Moroz // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – 6 (11-96). – Pp. 21-28. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.147946

Rheological indexes of sauces using okara in canned meat [Електронний ресурс] / I. Strashynskyi, V. Pasichnyi, V. Bakhmach, A. Grabarovskyi // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 371. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38993/1/371.pdf

The study of the possibility of combining freshwater fish with duck meat in meat-containing semi-finished products / N. Bozhko, V. Tischenko, V. Pasichnyi, P. Manyefa, O. Haschuk // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – Vol. 4. – P. 35–41.

Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення [Електронний ресурс] / А. І. Українець, І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний // Наукові праці НУХТ. – Т. 24. – № 3. – С. 178–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28073/3/Tom24_%e2%84%963.pdf

Біологічна цінність кров’яних ковбас з використанням сухої молочної сироватки [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. І. Маринін, Д. В. Гармаш, Р. С. Святненко // Вісник ХНТУ. – 2018. – № 2 (65). – С. 137–142. – Режим доступу : http://surl.li/bbgpi

Вивчення функціонально-технологічних показників м’ясо-містких хлібів з м’ясом качки мускусної та білого товстолобика [Електронний ресурс] / Є. В. Попова, Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 342. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30038/1/8.pdf

Використання білоквмісних добавок у технології кров'яних ковбас подовженого терміну зберігання [Електронний ресурс] / М. С. Циганкова, Д. В. Гармаш, М. О. Жукова, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 358. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30046/1/11.pdf

Вплив застосування технології Sous Vide на різні види м’яса птиці [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Д. В. Гармаш, О. С. Рамік, Б. А. Кохан // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 70–77. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28784/1/3.pdf

Гередчук, А. М. Технології каротиновмісних білково-жирових емульсій для напівфабрикатів м’ясомістких кулінарних [Електронний ресурс] / А. М. Гередчук, В. М. Пасічний, Б. А. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 367. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30031/1/2.pdf

Дослідження впливу використання натуральних і штучних оболонок на мікробіологічну стабільність і вологовміст варених ковбасних виробів у процесі зберігання [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Ю. В. Желуденко, С. П. Задкова // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 48–54. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28782/1/1.pdf

Електронна мікроскопія для дослідження структуроутворення в фаршах варених ковбас [Електронний ресурс] / М. М. Полумбрик, А. О. Солод, В. М. Пасічний, Д. С. Сотніков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 365. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30044/1/1.pdf

Ефективність використання окремих полісахаридів у складі стабілізаційних комплексів для масляних пасит [Електронний ресурс] / О. В. Яценко, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Science in 2018 : XIV International scientific conference. – Morrisville, USA, 2018. – С. 13–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28554/1/Science%20in%202018.pdf

Комбіновані м'ясні хліби з нетрадиційної сировини з використанням олеорезинів [Електронний ресурс] / Н. Логвиненко, Ю. Мусійченко, М. Юшко, М. Жукова, В. Пасічний // Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького : матеріали Міжнародної конференції, 25–26 квітня 2018 р. – Львів : ЛНМУВМБ, 2018. – Ч. 2. – С. 48–49. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31341/1/05.06-5.pdf

Логвиненко, Н. О. Комбіновані м’ясні хліби з нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / Н. О. Логвиненко, Ю. М. Мусійченко, Ю. О. Хоменко, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 337. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30039/1/7.pdf

Обґрунтування технології снеків з використанням м’ясного сушеного напівфабрикату [Електронний ресурс] / Ю. А. Мацук, І. М. Марченко, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 189–194. – Режим доступу : http://surl.li/bbgpx

Основні аспекти використання багатошарових полімерних матеріалів для пастеризації та стерилізації продукції в м’ясопереробній галузі [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, А. І. Українець, О. В. Храпачов, А. І. Маринін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 189–194. – Режим доступу : http://surl.li/bbgpz

Пакування під вакуумом, як спосіб подовження термінів зберігання охолодженого м’яса та напівфабрикатів з нього [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, О. В. Храпачов, А. І. Маринін, Р. С. Святненко, А. М. Гередчук // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 88–94. – Режим доступу : http://surl.li/bbgqa

Пасічний , В. М. Оптимізація режимів стерилізації консервів з м'ясом перепелів [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Д. А. Шведюк, Х. М. Т. Аль-Хашімі // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 362. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30047/1/12.pdf

Патент № 127270 UA, МПК А23L 13/60 А23L 9/18 (2006.01) Харчова композиція на основі білкових препаратів [Електронний ресурс] / Страшинський І. М, Пасічний В. М., Маринін А. І., Фурсік О. П., Віхоть К. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201801476 ; завл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. №14, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29675/1/3.pdf

Патент № 127273 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) Соус на основі окари для продуктів тривалого зберігання [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Маринін А. І., Ришканич. Р. О., Грабаровський А. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201801479 ; завл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29465/1/sous.pdf

Патент на винахід № 117433 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) Спосіб одержання вареної ковбаси [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. О., Літвяк В. В., Чебаненко Х. В., Ловкіс З. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201707876 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31363/1/117433-27.pdf

Патент на винахід № 117697 UA, МПК A23L 33/165 (2016.01) Біологічно активна добавка до їжі «Декстрайод» для профілактики йодного дефіциту [Електронний ресурс] / Полумбрик М. М., Чебаненко Х. В., Пасічний В. М., Кравченко В. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201608506 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31366/1/117697-30.pdf

Патент на корисну модель № 122445 UA, МПК А23 B 4/00 (2017.01) Сосиски консервовані [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Хорунжа Т. О., Храпачов О. В., Рамік О. С., Пасічна С. П., Костишин В. Д. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201707212 ; заявл. 10.07.2017 ; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31462/1/122445.pdf

Патент на корисну модель № 124084, UA МПК A23L 13/00 (2018.01) Спосіб одержання варених ковбас [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Літвяк В. В., Чебаненко Х. В., Ловкіс З. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201707877 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31412/1/124084.pdf

Патент на корисну модель № 124221 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01) М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201710831 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31413/1/124221.pdf

Патент на корисну модель № 124222 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01) М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201710844 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31414/1/124222.pdf

Патент на корисну модель № 126214 UA, МПК A23L 13/40 (2016.01) М’ясо-місткий хліб комбінованого складу [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201713151 ; заявл. 29.12.2017 ; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31415/1/126214.pdf

Патент на корисну модель № 127268 UA, МПК A23В 4/00 (2018.01) Сосиски кров’яні консервовані [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Циганкова М. С., Гармаш Д. В., Жукова М. Р., Капітула Є. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201801474 ; заявл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31416/1/127268.pdf

Патент на корисну модель № 127272 UA, МПК A23L 13/00 (2018.01) Консерва «Гуляш з соєвим текстуратом» [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Мигаль А. Ю., Грабаровський А. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201801478 ; заявл. 15.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31418/1/127272.pdf

Патент на корисну модель № 127624 UA, МПК A23L 13/00 (2016.01) М’ясовмісний хліб «Єлизаветинський» [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Попова Є. С. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет – № u 201803098 ; заявл. 26.03.2018 ; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31423/1/127624.pdf

Патент на корисну модель № 128151 UA, МПК А23L 13/60 (2016.01) Ковбаса напівкопчена [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Чорна С. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201801684 ; заявл. 20.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31424/1/128151.pdf

Патент на корисну модель № 129771 UA, МПК A23L 13/00 (2016.01) М'ясовмісні напівфабрикати січені "Ярославські" [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Яковенко Я. М. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201805375 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31425/1/129771.pdf

Патент на корисну модель № 130071 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01) М’ясовмісна варено-копчена ковбаса з м’ясом качки мускусної і екстрактом розмарину [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201805371 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 26.11.2018, Бюл. № 22, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31426/1/130071.pdf

Патент на корисну модель № 130387 UA, МПК A23L 13/50 (2016.01) М’ясовмісні сардельки з м’ясом качки мускусної і екстрактом розмарину [Електронний ресурс] / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201805367 ; заявл. 15.05.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23, 2018 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31427/1/130387.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 148–149. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30006/2/%d0%9a%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%ba.pdf

Перспективи використання ізоляту горохового протеїну у технології масляних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, О. В. Яценко, У. Г. Кузьмик // Наукові праці НУХТ. – 2018. – № 6. – С. 153–159. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28689/1/Kuzmyk_2.pdf

Перспективи використання технології Sous Vide із застосуванням цільової ферментації / Д. Гармаш, О. Рамік, Б. Кохан, В. Пасічний // Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького : матеріали Міжнародної конференції, 25–26 квітня 2018 р. – Львів : ЛНМУВМБ, 2018. – Ч. 2. – С. 49–51. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31342/1/05.06-6.pdf

Показники якості полікомпонентних згустків, отриманих термокислотним осадженням білків молока [Електронний ресурс] / О. В. Грек, О. О. Онопрійчук, В. М. Пасічний, Т. В. Пшенична, Л. М. Чубенко // Продовольча індустрія АПК. – 2018. – № 1. – С. 24–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27270/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f%20%d0%90%d0%9f%d0%9a.pdf

Полумбрик, М. М. Електронна мікроскопія для дослідження структуроутворення в фаршах варених ковбас / М. М. Полумбрик, А. О. Солод, В. М. Пасічний, Д. С. Сотніков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 365.

Посічені напівфабрикати подовженого терміну зберігання [Електронний ресурс] / Б. А. Шведов, Є. О. Косенко, Б. А. Кохан, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 333. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31343/1/05.06-7.pdf

Розробка оксистабільних композицій аюрведичних сумішей прянощів для косметичної промисловості [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, В. М. Пасічний, Н. М. Ющенко, У. Г. Кузьмик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 259–261. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30021/1/%d0%9a%d1%83%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b8%d0%ba%202.pdf

Сосиски консервовані, з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / Н. П. Логвиненко, Т. О. Хорунжа, Є. А. Капітула, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 325. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30032/1/4.pdf

Технологічні чинники подовження термінів зберігання м'ясних і м'ясомістких ковбас вареної групи [Електронний ресурс] / Ю. В. Желуденко, О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, Є. А. Капітула, Н. О. Логвиненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 369. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30030/1/3.pdf

Ферментативний гідроліз варених ковбас з «Білкозином» в системі in vitro [Електронний ресурс] / М. Полумбрик, Н. Логвиненко, Є. Капітула, Б. Кохан, В. Пасічний // Дні студентської науки у ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького : матеріали Міжнародної конференції. – Львів : ЛНМУВМБ, 2018. – Ч. 2. – С. 46–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31189/1/2.2.pdf

Храпачов, О. В. Спосіб подовження термінів зберігання охолодженого м'яса та напівфабрикатів [Електронний ресурс] / О. В. Храпачов, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 357. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30045/1/10.pdf

Шведюк, Д. А. Перспективи удосконалення технологій м'ясомістких продуктів із застосуванням ферментації [Електронний ресурс] / Д. А. Шведюк, К. О. Лупу, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 352. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30043/1/9.pdf

Якість полікомпонентних згустків, одержаних термокислотним осадженням білків молока / Т. Пшенична, О. Грек, О. Онопрійчук, В. Пасічний, Л. Чубенко // Продовольча індустрія АПК – 2018 – № 1 – С. 24–29.

Analysis of the influence of rosemary and grape seed extracts on oxidation the lipids of peking duck meat / N. Bozhko, V. Tischenko, V. Pasichnyi, A. Marynin, M. Polumbryk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – 4 (11-88). – Pp. 4-9. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108851

Determination of the factor space of the process of extrusion of sausage products [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Pasichnyi, K. Levkun, A. Riznyk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 54–62. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28012/1/Determination.pdf

Determination of structure and morphology of the cyclodextrins-iodine complexes / M. Polumbryk, V. Pasichnyi, C. Omelchenko, O. Vyshnevskiy // Ukrainian food journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 1. – Pp. 117–124. DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-13

Fursik, O. Advantages of combination protein preparation in technology of balanced product [Electronic resourse] / O. Fursik, I. Strashynskyi, V. Pasichnyi // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientist and students, April 5-6. – Kyiv : NUFT, 2017. – P. 1. – P. 336. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27486/1/t2.pdf

Optimization of the canned poultry meat sterilization formula with hydrocolloids / V. Pasichnyi, A. Ukrainets, D. Shvedyuk, A.-H.H. Muhamed, Y. Matsuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – 4 (11-88). – Pp. 29-34. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.108665

The study of electrophysical processing impact on the amino – acid composition of whole milk [Electronic resourse] / R. Sviatnenko, A. Marynin, V. Pasichnyi, O. Kochubei-Lytvynenko // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 40-вій річниці створення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 23–24. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26852/1/Materials.pdf

Амінокислотний склад та біологічна цінність м’ясних напівфабрикатів з використанням рослинної сировини та білково-жирових емульсій [Електронний ресурс] / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська, Ю. А. Мацук // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького. – 2017. – Т 19, № 80. – С. 111–114. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26979/1/Print.pdf

Анализ влияния экстрактов розмарина и виноградных косточек на окисление липидов мяса утки Пекинской / Н. Божко, В. Тищенко, В. Пасичный, А. Маринин, М. Полумбрик // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Т. 4, Вып. 11. – С. 4–9.

Аналіз мікроструктури м’ясних фаршів дає змогу встановити можливі фальсифікації, а також дослідити особливості фаршевих систем / В. М. Пасічний, М. О. Полумбрик, М. М. Полумбрик, В. В. Литвяк, О. Вішенський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : науково-технічна конференція. – 2017. – С. 97.

Божко, Н. В. Екстракт чорної смородини в технології м’ясомістких варених ковбас з м’ясом птиці [Електронний ресурс] / Н. В. Божно, В. В. Тищенко, В. М. Пасічний // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2017. – № 22. – С. 35–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30425/4/2.pdf

Божко, Н. В. Застосування екстракту розмарину у технології сардельок з м'яса качки [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, Є. М. Мізь, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 101–102. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31239/1/03.06-9.pdf

Божко, Н. В. Коригування стабільності ліпідів варено-копченої ковбаси з використанням екстракту розмарину [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, Т. В. Омельяненко, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 117. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31243/1/03.06-13.pdf

Божко, Н. В. Коригування окислення ліпідів у м'ясо-містких сардельках з використанням екстракту розмарину [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, Є. М. Мізь, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 102–103. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31240/1/03.06-10.pdf

Божко, Н. В. Харчова та енергетична цінність м'ясомісткої варено-копченої ковбаси з м'ясом мускусної качки [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, Т. В. Омельяненко, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 119. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31245/1/03.06-15.pdf

Вернигора, О. О. Використання бобів нуту в технології м'ясомістких консервів / О. О. Вернигора, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 123.

Визначення вмісту біологічно активних речовин в розроблених композиціях прянощів [Електронний ресурс] / У. Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 90–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27686/1/Kuzmik-nuft.pdf

Визначення вмісту біологічно активних речовин композицій прянощів для кисломолочних паст [Електронний ресурс] / У .Г. Кузьмик, Н. М. Ющенко, В. М. Пасічний, І. М. Миколів // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 114. – Режим доступу : http://surl.li/bacuv

Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст [Електронний ресурс] / Н. М. Ющенко, Т. Л. Грабова, У. Г. Кузьмик, В. М. Пасічний // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 177–182. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28610/1/Kuzmyk.pdf

Використання білкових наповнювачів у виробництві напівкопчених ковбас [Електронний ресурс] / А. І. Українець, В. М. Пасічний, О. О. Мороз, І. В. Неводюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 226–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28096/1/7.pdf

Використання бобів нуту в технології м'ясомістких консервів [Електронний ресурс] / О. О. Вернигора, М. С. Бойченко,. І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 123. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26438/1/%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0.pdf

Властивості фаршів варених ковбас з білоквмісною функціональною харчовою композицією [Електронний ресурс] / О. П. Фурсік, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Г. І. Гончаров // Харчова промисловість. – 2017. – № 21. – С. 20–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27420/1/art.pdf

Дослідження впливу електрофізичної обробки на амінокислотний склад незбираного молока / Р. С. Святненко, А. І. Маринін, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Пасічний // Міжнародна науково-технічна конференція. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 156.

Дослідження морфології поверхні та текстури фаршу варених ковбас [Електронний ресурс] / О. Вишневський, В. М. Пасічний, М. О. Полумбрик, М. М. Полумбрик, В. В. Литвяк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, Вип. 5. – С. 146–152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31199/1/manefa%2012.pdf

Калініченко, А. О. Використання електронного носа та ймовірнісної нейронної мережі для ідентифікації ковбас [Електронний ресурс] / А. О Калініченко, Л. Ю Арсеньєва, В. М. Пасічний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Хімія. – 2017. – Т. 2, № 52. – С. 47–51. – Режим доступу : http://surl.li/bbkjg

Комплекс йоду з β-циклодекстрином як функціональна добавка у технології варених ковбасних виробів / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. М. Пасічний, О. М. Полумбрик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Вип. 23, № 1. – С. 203–209.

Морфологія поверхні м’ясного фаршу з колагеновмісним білком [Електронний ресурс] / В. Пасічний, М. Полумбрик, М. Полумбрик, В. Литвяк, О. Вішенський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – 2017. – С. 97–98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31244/1/03.06-14.pdf

Пасічний, В. М. Аналіз пакувальних матеріалів для термічної обробки м'ясопродуктів [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, О. В. Храпачов // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 94–97. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31238/1/03.06-8.pdf

Пасічний, В. М. Можливості комбінування м'яса птиці та колагенових білків [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, М. М. Полумбрик // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 125–127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31197/1/manefa10.pdf

Пасічний, В. М. Розроблення технології м’ясних хлібів з використанням олеорезинів спецій [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Ю. О. Хоменко // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2017. – № 21. – С. 82–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30424/4/1.pdf

Пасічний, В. М. Сосиски консервовані, з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, Н. П. Логвиненко // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 5 (99), Т. 2. – С. 155–161. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30679/1/vinnitsa.pdf

Пасічний, В. М. Сосиски консервовані, з підвищеним вмістом гемового заліза [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, Т. О. Хорунжа, Н. П. Логвиненко // Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 12 грудня 2017 р. – Вінниця : РВВ ВНАУ, 2017. – С. 128–131. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31198/1/manefa11.pdf

Патент на винахід № 114039 UA, МПК А23 L 29/238 (2016.01) Білоквмісна композиція з яловичим колагеновим білком [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І. В., Циганкова М. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а 201512725 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31359/1/114039-23.pdf

Патент на винахід № 114762 UA, МПК А23 L 33/17 (2016.01) Композиція для виробництва емульгованих продуктів з яловичим колагеновим білком [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І. В., Циганкова М. С.; власник Національний університет харчових технологій. – № а 201512724 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31360/1/114762-24.pdf

Патент на корисну модель № 114818 UA, МПК A23L 33/16 (2016.01) Біологічно активна добавка «Декстрайод» для профілактики йодного дефіциту [Електронний ресурс] / Полумбрик М. М., Омельченко Х. В., Пасічний В. М., Кравченко В. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201608507 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31361/1/114818-25.pdf

Патент на корисну модель № 116593 UA, МПК А23L С 13/50 (2016.01) Спосіб виробництва напівкопченої ковбаси з м’яса птиці [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Неводюк І. В., Вахіль Н. В., Хоменко Ю. О., Чорна С. М., Сотніков Д. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201612909 ; заявл. 19.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31362/1/116593-26.pdf

Патент на корисну модель № 117461 UA, МПК А23В 4/00 (2017.01) Спосіб виробництва варених ковбас [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Вишнивенко С. В., Віхоть К. О., Іващук П. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201700617 ; заявл. 23.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31364/1/117461-28.pdf

Патент на корисну модель № 117469 UA, МПК А61К 8/06 (2006.01) Склад емульсійного крему з ланоліном «Кафа» [Електронний ресурс] / Сабадаш Н. І., Фесич І. В., Пасічний В. М., Бахмут Ж. О., Ясінська А. І., Жаворонкова Я. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201700683 ; заявл. 24.01.2017 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31365/1/117469-29.pdf

Патент на корисну модель № 117781 UA, МПК А23 L 13/00 (2017.01) Спосіб виробництва м’ясо-рибних січених напівфабрикатів [Електронний ресурс] / Мацук Ю. А., Пасічний В. М., Супрун Е. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201700173 ; заявл. 04.01.2017 ; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31367/1/117781-31.pdf

Патент на корисну модель № 119280 UA, МПК А23L 3/10 (2006.01) Консерви других страв в соусі [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Бойченко М. С., Грабаровський А. В., Зубаха І. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201700904 ; заявл. 01.02.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31400/1/119280.pdf

Патент на корисну модель № 119885 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) М’ясовмісна варена ковбаса «Качина» з екстрактом чорної смородини [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201704511 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31403/1/119885.pdf

Патент на корисну модель № 119891 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) М’ясовмісна варена ковбаса «Качина» з екстрактом журавлини [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u 201704540 ; заявл. 10.05.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19, 2017 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31404/1/119891.pdf

Патент на корисну модель № 121969 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) М'ясовмісні напівфабрикати січені «Сумські» з порошком кісточок червоного винограду [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Божко Н. В., Тищенко В. І., Окуневська С. О. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201705988 ; заявл. 15.06.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31411/1/121969.pdf

Розробка рецептур варено-копчених ковбас з м’ясом качки мускусної [Електронний ресурс] / Н. В. Божко, В. І. Тищенко, В. М. Пасічний, О. О. Мороз // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 125–130. – Режим доступу : http://surl.li/bbgrl

Тищенко, В. І. Оцінка функціонально-технологічних властивостей фаршу м'ясного хліба з використанням рибної сировини [Електронний ресурс] / В. І. Тищенко, С. О. Расамакін, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 109–110. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31242/1/03.06-12.pdf

Тищенко, В. І. Розробка рецептур м'ясного хліба з використанням рибної сировини [Електронний ресурс] / В. І. Тищенко, С. О. Расамакін, В. М. Пасічний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 108–109. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31241/1/03.06-11.pdf

Тищенко, В. І. Розробка рецептури полікомпонентних м’ясних хлібів на основі фаршу прісноводної риби / В. І. Тищенко, Н. В. Божко, В. М. Пасічний // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 172–178.

Шведюк, Д. А. Вплив модифікованих жирів на показники біологічної ефективності напівфабрикатів з м'яса птиці [Електронний ресурс] / Д. А. Шведюк, В. М. Пасічний, І. Г. Радзієвська // Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – № 3 (97). – С. 249–257. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26988/1/3775.pdf

Яценко, О. В. Использование казеината натрия в технологии масляных паст [Электронный ресурс] / Н. М. Ющенко, В. М. Пасичный, О. В. Яценко // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : III Международная научно-практическая конференция, 2017 р. : матеріали конференції. – Беларусь : БГАТУ, 2017. – С. 257–260. – Режим доступа :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25628/1/Yatsenko%20Belar.pdf

Effect of collagen based protein isolate «Belkozine» on biological value of boiled sausages [Electronic resourse] / A. Ukrainets, V. Pasichniy, M. Polumbryk, M. Polumbryk // Ukrainian Food Journal. – Kyiv : NUFT, 2016. – Vol. 5, Issue 4. – Р. 724–732. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31074/1/UFJ.pdf

Fursik, O. Characteristics of protein preparations [Electronic resourse] / O. Fursik, I. Strashynskyi, V. Pasichny // Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being CEFood 2016 : Book of Abstracts. – 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 314. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26379/1/pas.pdf

Fursik, O. Soy isolates in technology of meat products [Electronic resourse] / O. Fursik, I. Strashynskyi, G. Goncharov // Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being CEFood 2016 : book of abstracts. – 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 314. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26380/1/gonch.pdf

Impact of protein composition with collagen on boiled sausages quality / A. Ukrainets, V. Pasichniy, Y. Zheludenko, M. Polumbryk // Food science and technology. – 2016. – Vol. 10, Is. 3. – Pp. 50–55. DOI: 10.15673/fst.v10i3.181

Influence of functional food composition on the properties of meat mince systems [Electronic resourse] / I. Strashynskiy, O. Fursik, V. Pasichniy, A. Marynin, G. Goncharov // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2016. – Vol. 6, Issue 11–84. – P. 53–58. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38976/1/Vejpte_2016_6%2811%29__9.pdf

The cyclodextrin with iodine complex utilization in boiled sausages manufacturing / M. Polumbryk, Y. Kotlyar, Ch. Omelchenko, M. Polumbryk, V. Pasichnyi // Food science and technology. – 2016. – Vol. 10, Is. 3. – Pp. 45–49. DOI: 10.15673/fst.v10i3.180

The study of properties of minces in boiled sausage with functional food composition use [Electronic resourse] / I. Strashynskiy, O. Fursik, V. Pasichniy, A. Marynin, G. Goncharov // Eureka: life sciences. food science and technology. – 2016. – № 6. – P. 31–36. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27373/1/a.pdf

Бойченко, М. С. Удосконалення технології м’ясних та м’ясомістких консервів других страв [Електронний ресурс] / М. С. Бойченко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п’ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 70–71. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24868/1/8.pdf

Використання комплексу β-циклодекстрину з йодом при виробництві варених ковбасних виробів [Електронний ресурс] / М. О. Полумбрик, Є. О. Котляр, Х. В. Омельченко, М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний // Харчова наука і технологія : науково-виробничий журнал. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – № 10 (3). – С. 45–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30426/1/3.pdf

Вплив білоквмісних композицій на основі колагену на якість ковбасних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Українець, В. М. Пасічний, Ю. В. Желуденко, М. М. Полумбрик // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, Вип. 3. – С. 50–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25791/1/collagen.pdf

Дослідження реологічних властивостей харчових гідроколоїдів [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, О. П. Фурсік, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : збірник наукових праць. – 2016. – № 2 (24). – С. 288–298. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27372/1/arr.pdf

Ефективність очищення вовномийної води комплексом ферментів [Електронний ресурс] / Н. І. Сабадаш, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, Ж. О. Бахмут // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 6. – С. 213–219. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28094/1/4.pdf

Збагачення варених ковбасних виробів β–циклодекстрин–йодом / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. М. Пасічний, В. В. Литвяк // Перспективи розвитку м’ясної та оліє жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. – Київ : НУХТ, 2016. — С. 17–18.

Зміни вмісту основних енергогенних речовин у процесі біологічного активування зерна / В. М. Пасічний, А. М. Гередчук, А. І. Маринін, Д. Р. Піскун // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 85–87.

Исследования микроструктуры мяса перепелов в процессе замораживания [Электронный ресурс]  / А. Кретов, А. Украинец, В. Пасичный и др. // Maisto chemija ir technologija. – 2016. – № 1. – С. 29–35. – Режим доступа :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25107/1/Pasihnuh%201.pdf

Інновації в технології зберігання і пакування харчових продуктів / А. І. Українець, В. М. Пасічний, А. І. Маринін, О. В. Храпачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. – № 2 (94). – С. 41–45.

Колагенвмісні білково-жирові емульсії для оптимізації рівня амінокислот в м’ясних виробах [Електронний ресурс] / О. А. Лисак, Т. О. Хорунжа, М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : програма і матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБІП, 2016. – С. 141–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34548/1/%d0%91%d0%96%d0%95.pdf

Обґрунтування термінів зберігання варених ковбасних виробів з м’ясом курчат бройлерів [Електронний ресурс]/ А. І. Українець, В. М. Пасічний, Ю. В. Желуденко, С. П. Задкова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2016. - Т. 22, № 5. – С. 222-229. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28093/1/3.pdf

Омельченко, Х. В. Свойства комплекса β–циклодекстрина с йодом и его использование в технологии колбасных изделий / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. Н. Пасичный // Инновационные технологии в пищевой промышленности : материалы ХV Международной научно–практической конференции, 5–6 октября 2016 г., г. Минск. – Ч. 1. – С. 177–180.

Основні вимоги до багатошарових пакувальних матеріалів для м’ясопродуктів / В. М. Пасічний, А. І. Українець, О. В. Храпачов, А. І. Маринін // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2016. – № 4 (96). – С. 79–83.

Оцінка антиоксидантної активності природних сполук [Електронний ресурс] / М. О. Полумбрик, О. М. Полумбрик, В. М. Пасічний, Х. В. Омельченко, Л. В. Баль-Прилипко // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 6. – С. 5–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26717/1/Omelchenko1.pdf

Пасічний, В. М. Білкозин – альтернативний інгредієнт в композиційних сумішах [Електронний ресурс] / В. М. Пасічний, М. О. Полумбрик, М. М. Полумбрик // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2016. – № 19. – С. 36–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30429/4/6.pdf

Пасічний, В. М. Використання модифікованого газового середовища та вакуумування при пакуванні і зберіганні охолодженого м'яса та напівфабрикатів з нього / В. М. Пасічний, О. В. Храпачов, А. І. Маринін // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2016. – Т. 18, № 2 (68). – С. 68–72.

Пасічний, В. М. Розроблення технології мясних хлібів з використанням олеорезинів спецій / В. М. Пасічний, Л. В. Пешук, Ю. О. Хоменко // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої МНТК, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 88.

Патент на корисну модель № 108925 UA, МПК А22 С 11/00 (2016.01) Композиція для виробництва емульгованих продуктів з яловичим колагеновим білком [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І. В., Циганкова М. С. ; власник Національного університету харчових технологій. – № u 201512728 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31352/1/108925-16.pdf

Патент на корисну модель № 108928 України, МПК A22C 11/00 (2016.01) Білоквмісна композиція з яловичим колагеновим білком / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Неводюк І. В., Циганкова М. С. – u 201512731 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. 15, 2016 р.

Патент на корисну модель № 110922 UA, МПК A23L 29/00 A23L 29/294 (2016.01) A23L 29/238 (2016.01) A23J 1/00 Білоквмісна харчова композиція [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Страшинський І. М., Анісімова А. В., Фурсік О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201604097 ; заявл. 14.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20, 2016 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24870/1/getdocument.pdf

Патент на корисну модель № 112158 UA, МПК А23L 13/40 (2016.01) Ковбаса варена "Білкова червона" [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Страшинський І. М., Фурсік О. П., Барановський С. Ю., Грабаровський А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201604755 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу :  http://surl.li/bazah

Патент на корисну модель № 112241 UA, МПК А22С 11/00 А23L 13/50 (2016.01) Ковбаса варена «Вілійська» [Електронний ресурс] / Фурсік О. П., Пасічний В. М., Страшинський І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201605659 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27488/1/112241.pdf

Патент на корисну модель №112240 UA, МПК А23L 13/40 А23L 29/206 A23L 29/275 (2016.01) Білоквмісна харчова композиція [Електронний ресурс] / Фурсік О. П., Пасічний В. М., Страшинський І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201605658 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27482/1/112240.pdf

Патент на корисну модель, № 104138 України, МПК A23L 1/305 (2006.01) A23L 3/00 (2016.01) Фаршеві консерви з білковою композицією [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Дубковецький І. В., Коломієць Р. А., Стрельченко Л. В., Тарадай Р. С. – u 201507401 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31350/1/104138-14.pdf

Полумбрик, М. М. Білково-жирові емульсії як альтернатива сої в м'ясопродуктах [Електронний ресурс] / М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний, Р. Давиди // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 310. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31210/1/manefa%2020.pdf

Полумбрик, М. М. Дослідження біологічної цінності ковбасних виробів з колагеновим білком «Білкозин» [Електронний ресурс] / М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний, В. Костишин // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 308. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31188/1/1%20%282%29.pdf

Полумбрик, М. М. Колагеновий білок «Білкозин» як альтернатива м’язовим білкам [Електронний ресурс] / М. М. Полумбрик, Д. Р. Піскун, В. М. Пасічний // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 54–56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24051/1/19.pdf

Полумбрик, М. М. Колагенові білки для інноваційних м’ясних технологій [Електронний ресурс] / М. М. Полумбрик, В. М. Пасічний // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 68–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30944/1/16.pdf

Розширення асортименту м’ясо-рослинних консервів / М. С. Бойченко, І. М. Страшинський, А. Анісімова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 309.

Страшинский, И. Влияние содержащей белок пищевой композиции на качество вареных колбасных изделий [Электронный ресурс] / И. Страшинский, В. Пасичный, О. Фурсик // Maisto chemija ir technologija. – 2016. – № 1. – С. 56–67. – Режим доступа :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25116/1/Pasihnuh%202.pdf

Страшинський, І. М. Стабілізація показників фаршів варених ковбас з використанням білоквмісної композиції [Електронний ресурс] / І. М. Страшинський, В. М. Пасічний, О. П. Фурсік // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 210–218. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27412/1/nuft.pdf

Тищенко, В. І. Функціонально-технологічні властивості м'ясо-рибних фаршів [Електронний ресурс] / В. І. Тищенко, В. Л. Горбач, В. М. Пасічний // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали п'ятої Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 16–17. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30431/4/8.pdf

Фурсік, О. П. Визначення амінокислотного складу та мікробіологічних показників варених ковбас [Електронний ресурс] / О. П. Фурсік, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2016. – № 2 (68). – С. 115–120. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27379/2/lviv.pdf

Фурсік, О. П. Перетравлюваність білків організмом людини [Електронний ресурс] / О. П. Фурсік, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 47–48. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27476/1/konf2016.pdf