Точкова Оксана Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
9
35

Перелік опублікованих документів:

Tochkova, O. Analysis of the physical and chemical properties of natural polysaccharides and the effect of dispersed glauconite mineral on them / O. Tochkova // Technology Audit and Production Reserves. – 2022. – 1/3(63). – Pp. 16–22.

Використання амарантової олії в дитячому харчуванні / О. Точкова, О. Мельник, Л. Хомічак, М. Ярмолюк // Продовольчі ресурси. – 2022. – №19 (11). – С. 141–150.

Завалкевич, Н. Освітлення яблучного соку природними адсорбентами / Н. Завалкевич, О. Точкова, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 182.

Точкова, О. В. Вплив ксантану на структурно-в'язкісні характеристики плодово-овочевого пюре / О. В. Точкова, І. О. Баклан, О. С. Бессараб // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Т. 28, № 4. – С. 148–165.

Evaluation of oxidity resistance of milk-containing products based on blending of vegetable oils [Electronic resourse] / T. Belemets, I. Radzievskaya, O. Tochkova, N. Yushchenko, U. Kuzmyk, A. Mykhalevych // Technology audit and production reserves. – 2021. – № 1/3 (57). – P. 26–33. Access mode :https://bit.ly/3HxWW8o

Tochkova, O. Research of the rheological properties of water variances of polysaccharides [Electronic resourse] / O. Tochkova, I. Gagan, O. Melnyk // Technology Audit and Production Reserves. – 2021. – № 2/3 (58). – P. 40–43. Access mode :https://bit.ly/30EbKlc

Використання соусу з чорної смородини в якості ягідного концентрату для виготовлення ягідно-сироваткового смузі [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Сапіга, У. Кузьмик, О. Точкова // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28-29 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 67–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/33824/1/67-70.pdf

Мельник, О. В. Сучасні методи визначення інуліну в харчових продуктах рослинного походження / О. В. Мельник, І. О. Баклан, О. В. Точкова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021.

Мельніченко, А. Дослідження впливу процесу сушіння фундуку на фізико-хімічні властивості готового соусу / А. Мельніченко, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 244.

Присяжна, Д. Удосконалення технології очищення плодово-овочевих соків з використанням природних адсорбентів / Д. Присяжна, О. Точкова, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 240.

Пшенична, Г. Дослідження процесу просочування та змочування в дисперсних системах вода-кава / Г. Пшенична, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 246.

Замора, К. Покращення фізико- механічних та структурних показників яблучного пюре / К. Замора, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 324.

Михалевич, А. Дослідження впливу процесу сушіння кедрових горіхів на властивості готових соусів [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Скуйбіда, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 320. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29377/1/15%202019.pdf

Михалевич, А. Розроблення рецептури та технології плодово-овочевого соусу з горіхоплідною сировиною [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Скуйбіда, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 321. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30220/3/16%202019.pdf

Михалевич, А. Створення десертного соусу на основі ягід смородини чорної з додаванням рослинної сировини підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] / А. Михалевич, В. Скуйбіда, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 322. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/31962/7/17%202019.pdf

Патент на корисну модель 138729 UA,A23L23/00 A23L21/12 Спосіб виробництва соусу [Електронний ресурс] / Точкова О. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 201905157 ; заявл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31961/1/9.pdf

Патент на корисну модель 138732 UA, A23L23/00 A23L21/12 Склад соусу [Електронний ресурс] / Точкова О. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 201905162 ; завл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31906/1/12.pdf

Патент на корисну модель 138734 UA, A23L23/00, A23L21/12 Склад соусу [Електронний ресурс] / Точкова О. В., Михалевич А. П., Скуйбіда В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 201905166 ; завл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fo0vvV

Патент на корисну модель № 138733 UA, A23L23/00 A23L21/12 Спосіб виробництва соусу [Електронний ресурс] / Михалевич А. П., Скуйбіда В. В., Точкова О. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – u 201905164 ; завл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 3, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31905/1/11.pdf

Скрипець, М. Удосконалення технології одержання сушеної риби / М. Скрипець, О. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 323.

Галінська, О. С. Аналіз методик визначення інуліну харчових продуктах [Електронний ресурс] / О. С. Галінська, О. С. Бессараб, О. В. Точкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 275. – Режим доступу : https://bit.ly/3coTluO

Галінська, О. С. Удосконалення технологічної схеми отримання інуліну з топінамбуру [Електронний ресурс] / О. С. Галінська, О. С. Бессараб, О. В. Точкова // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : X Міжнародна конференція, 23 – 26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 112. – Режим доступу : https://bit.ly/3coEpgd

Relaxation behavior of aqueous dispersion polysaccharides / V. Mank, O. Tochkova, O. Melnyk, O. Bessarab // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Is. 4. – Pp. 732–738. DOI: 10.24263/2304-974X-2016-5-4-12