Шутюк Віталій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
2
1
307
6
274

Перелік опублікованих документів:

Бурлак, Н. І. Отримання антоціанових барвників із сировини рослинного походження [Електронний ресурс] / Н. І. Бурлак, О. В. Дущак, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 237. – Режим доступу : https://is.gd/G8Mq0D

Войтовська, В. І. Удосконалення технології отримання харчових барвників природного походження [Електронний ресурс] / В. І. Войтовська, Я.В. Євчук, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 255. – Режим доступу : http://surl.li/jxshb

Іванов, Д. В. Перспективи обробки калини методом осмотичної дегідратації [Електронний ресурс] / Д. В. Іванов, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 236. – Режим доступу :  http://surl.li/jxshv

Іванов, Є. І. Антиоксидантні властивості кавового напою залежно від ступеня обсмажування зернової сировини [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 252. – Режим доступу :  http://surl.li/jxshi

Каштальян, В. О. Перспективи використання ягід лохини в харчовій промисловості [Електронний ресурс] / В. О. Каштальян, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 251. – Режим доступу : http://surl.li/jxsfz

Мороз, А. О. Дослідження водно-спиртового екстрагування шовковиці чорної/ А. О. Мороз, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 228. – Режим доступу :  http://surl.li/jxsgp

Філіпішина, Д. Є. Перспективи використання їстівних покриттів для плодів і овочів [Електронний ресурс] / Д. Є. Філіпішина, О. В. Дущак, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 250. – Режим доступу : https://is.gd/W5s3Gd

Construction of models for managing military waste generated under the conditions of war / V. Marchenko, A. Hrechko, O. Korohodova, N. Kuzminska, V. Osetskyi, V. Shutyuk, E. Danilova // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2022. – 6 (13-120). – Pp. 6–19. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.268283

Creating incentives for managing construction waste generated during the war / V. Marchenko, V. Osetskyi, A. Hrechko, B. Dergaliuk, O. Kavtysh, V. Shutyuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – №5 (119). – Pp. 32–42.

Горбач, А. В. Вплив гідромодуля на процес екстрагування шафрану / А. В. Горбач, Я. В. Євчук, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 183.

Дущак, О. В. Аналіз способів одержання екстрактів, збагачених хлорофілом із рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, В. В. Шутюк, Г. А. Пшенічна // Молодіжна наука заради миру та розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 листопада 2022 року, м. Чернівці. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 623–625. – Режим доступу : https://v.gd/YDbmwi

Зміна якості сушених плодів глоду при зберіганні у картонно-паперовій тарі / В. І. Войтовська, Я. В. Євчук, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 243-244.

Іванов, Є. І. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток ринку кави і кавових напоїв / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 245.

Іванов, Є. І. Розвиток ринку кави і кавових напоїв з огляду економічної кризи спричиненої пандемією COVID 19 / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 187.

Касимбекова, А. Особливості розвитку консервної промисловості Киргизстану / А. Касимбекова, В. В. Шутюк // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 238.

Касимбекова, А. Стан та тенденції розвитку консервної промисловості Киргизстану / А. Касимбекова, С. Й. Крижановський, В. В. Шутюк, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 172.

Лукіянік, О. В. Волоські горіхи як сировина для промислового виробництва олії та паст / О. В. Лукіянік, В.В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 171.

Лукіянік, О. В. Зберігання волоських горіхів [Електронний ресурс] / О. В. Лукіянік, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 82. – Режим доступу : http://surl.li/eblsp

Лукіянік, О. В. Технологічні аспекти промислового виробництва олії та пас т з волоських горіхів / О. В. Лукіянік, В. В. Шутюк, В. П. Василів// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 237.

Марченко, В. М. Логістика [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк. – 2–ге вид., доповн. – Київ : НУХТ, 2022. – 334 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/38000

Мороз, А. О. Застосування біорозкладних плівок для зберігання харчових продуктів рослинного походження / А. О. Мороз, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 236.

Мороз, А. О. Отримання біологічно активних добавок з ягід шовковиці чорної [Електронний ресурс] / А. О. Мороз, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 83. – Режим доступу : https://rb.gy/tevit0

Мороз, А. О. Перспективи використання біорозкладних плівок для зберігання харчових продуктів рослинного походження / А.О. Мороз, В.В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 168.

Особливості холодильного зберігання продуктів рослинного походження / Д. Є. Філіпішина, Н. Я. Слободян, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 240

Удосконалення технології екстрагування моркви для одержання натурального харчового барвника / В. В. Шутюк, Я. В. Євчук, А. О. Чернега, В. І. Войтовська // Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів : збірник праць за підсумками ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2022 р., м. Умань. – 2022 – С. 86–88.

Філіпішина, Д. Є. Сучасний підхід холодильного зберігання продуктів рослинного походження/ Д. Є. Філіпішина, Н. Я. Слободян, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 180.

Холодильні технології [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Дущак, В. І. Ємцев ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ - ФОП Ямчинський О., 2022. – 172 с. – Режим доступу : https://rb.gy/wm5egb

Шелудько, А. В. Удосконалення технології екстрагування шафрану / А. В. Шелудько, В. В. Шутюк, Я. В. Євчук // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 241.

Biological value of by productsof tomato processing [Electronic resourse] / O. Benderska, O. Bessarab, V. Shutyuk, B. Iegorov, M. Kashkano // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue1. – P. 28–36. – Access mode : https://bit.ly/3oDlC6N

Thermodynamic Analysis of the Thermal Manufacturing Complex of Sugar Production: Criteria for Energy Efficiency of an Enterprise / S. Samiilenko, V. Bondar, V. Piddubnyi, V. Shutyuk, O. Bilyk, V. Fedoriv // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 3. – P. 6–13.

Бендерська, О. В. Вплив заморожування на антиоксидантну активність ягід / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 87–88.

Бендерська, О. В. Дослідження якості консервованих томатів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, К. М. Іванишина, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 232. – Режим доступу : https://bit.ly/328MeVr

Бендерська, О. В. Технологія виробництва натуральних барвників із плодоовочевої сировини [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. С. Шулік, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 234. – Режим доступу : https://bit.ly/3csal3u

Горбач, А. В. Перспективи виробництва натуральних харчових барвників в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Горбач, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 71. – Режим доступу : https://bit.ly/3ct1rmq

Горбач, А. В. Тенденції виробництва та виробництва натуральних харчових барвників [Електронний ресурс] / А. В. Горбач, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 231. – Режим доступу : https://bit.ly/3wZXq28

Дущак, О. В. Визначення вмісту каротиноїдів у зразках концентрованих томат-продуктів / О. В. Дущак, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–67. – Режим доступу : https://bit.ly/3JfZLMf

Дущак, О. В. Дослідження впливу хімічного складу нових сортів томатів на якісні характеристики концентрованих томатопродуктів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. – Київ : БАРМИ, 2021. – Т. 9, № 17. – С. 65–71. – Режим доступу : http://surl.li/bawyq

Дущак, О. В. Дослідження тенденцій споживання основних  харчових джерел лікопіну / О. В Дущак, В. В Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 103–104.

Дущак, О. В. Формування якісних показників соусних заливок для виробництва пресервів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 110–111. – Режим доступу : http://surl.li/avkbq

Євчук, Я. В. Перспективи використання плодів глоду для виготовлення продукції лікувально-профілактичного призначення [Електронний ресурс] / Я. В. Євчук, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 229. – Режим доступу : https://bit.ly/3x1S7iT

Євчук, Я. В. Плоди глоду - як сировина для продуктів лікувально-профілактичного призначення [Електронний ресурс] / Я. В. Євчук, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2021. – С. 205. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dvm4Kh

Іванов, Є. І. Аналіз смако-ароматичних властивостей нових кавозамінних продуктів із солодової сировини [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 1. – С. 5–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37156/3/10.pdf

Іванов, Є. І. Вдосконалення технології кавових напоїв як спосіб зменшення об’ємів кавових відходів [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 74. – Режим доступу : https://bit.ly/3oKi9mX

Іванов, Є. І. Функціональний напій із солодової сировини як замінник натуральної кави [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Харчова промисловість. – НУХТ. – 2021. – № 29. – С. 42–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 36662/1/21%20Ivanov%20FT.pdf

Лукіянік, О. В. Рублені рибні напівфабрикати з карася [Електронний ресурс] / О. В. Лукіянік, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2021. – С. 161. – Режим доступу : https://bit.ly/3coN2rl

Лукіянік, О. В. Удосконалення рибних рублених напівфабрикатів з карася [Електронний ресурс] / О. В. Лукіянік, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 230. – Режим доступу : https://bit.ly/3FuNPDq

Марченко, В. М. Логістика [Електронний ресурс] : практикум : навч. посібник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк, В. І. Ємцев. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 188 с. – Режим доступу : https://bit.ly/3ntFMR4

Мороз, А. О. Особливості технології заморожування ягід малини [Електронний ресурс] / А. О. Мороз, І. Новойтенко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 226. – Режим доступу : https://bit.ly/3CyqleK

Патент на корисну модель № 148754 UA, МПК A23F 5/44 (2006.01) Спосіб виробництва сухого розчинного напою на основі солоду [Електронний ресурс] / Іванов Є. І., Шутюк В. В., Кушнір О. В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202101416; заявл. 19.03.2021 ; опубл. 15.09.2021, Бюл. № 37, 2021 р. – Режим доступу : http://surl.li/avkcm

Перспективи перероблення авокадо в консервній промисловості [Електронний ресурс] / Д. С. Процюк, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2021. – С. 216. – Режим доступу : https://bit.ly/2Z1hXa7

Ivanov, Ye. Malt extract as a raw material for modern coffee drinks [Electronic resourse] / Ye. Ivanov, V. Shutyuk // Perspectives of world science and education : materials of the 12th international scientific and practical conference, 12-14 august 2020 y. – Osaka : CPN Publishing Group, 2020. – Р. 53–55. Access mode :https://bit.ly/3FsZcvB

Ivanov, Ye. Malt extracts in the recipes of modern coffee drinks [Electronic resourse] / Ye. Ivanov, V. Shutyuk // Actual trends of modern scientific research : materials of the 2nd international scientific and practical conference, 16-18 august 2020 y. – Munich, Germany : MDPC Publishing, 2020. – Р. 8–10. Access mode :https://bit.ly/3qP2OnH

Абовян, С. О. Дослідження процесу в’ялення ляща звичайного [Електронний ресурс] / С. О. Абовян, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 111–112. Режим доступу :https://bit.ly/30FmH5S

Абовян, С. Сріблястий карась як сировина для напівфабрикатів [Електронний ресурс] / С. Абонян, К. Іванишина, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 217. Режим доступу :https://bit.ly/3cnrtHH

Бендерська, О. В. Вплив заморожування на антиоксидантну активність ягід [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 87–88. Режим доступу :https://bit.ly/3nsCIEN

Бендерська, О. В. Перспективи застосування адсорбентів кисню для зберігання харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. М. Сеньків, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 222. Режим доступу :https://bit.ly/3FunPIp

Зберігання харчових продуктів із застосуванням адсорбентів кисню [Електронний ресурс] / О. Бендерська, В. Михайлович, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 112–113. Режим доступу :https://bit.ly/328QXXb

Іванишина, К. Сріблястий карась як сировина для напівфабрикатів [Електронний ресурс] / К. Іванишина, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 89–90. Режим доступу :https://bit.ly/3DxoLv9

Іванов, Є. І. Перспективи використання солодових екстрактів у нових кавових напоях [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов, В. В. Шутюк // Science, society, education: topical issues and development prospects : materials of the ІХ international scientific and practical conference, 2-4 august 2020. – Kharkiv, 2020. – Р. 29–32. Режим доступу :https://bit.ly/3HCaPSK

Морозюк, А. В. Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка [Електронний ресурс] / А. В. Морозюк, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9–10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 169–170. Режим доступу :https://bit.ly/3ct0kTv

Морозюк, А. В. Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка [Електронний ресурс] / А. В. Морозюк, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 111. Режим доступу :https://bit.ly/3kRazWl

Морозюк, А. В. Дослідження втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка [Електронний ресурс] / А. В. Морозюк, А. Андрусіник, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 213. Режим доступу :https://bit.ly/3oEaXsl

Поцелуйко, М. В. Дослідження процесу регідратації в’ялених томатів [Електронний ресурс] / М. В. Поцелуйко, В. В. Шутюк, О. В. Бендерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 215. Режим доступу :https://bit.ly/3DvQPit

Регідратація в’ялених томатів [Електронний ресурс] / М. Поцелуйко, О. Бендерська, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 177–178. Режим доступу :https://bit.ly/3qMvded

Тищенко, Л. М. Використання пастоподібного концентрату з насіння амаранту в рибопереробному виробництві [Електронний ресурс] / Л. М. Тищенко, О. С. Пилипчук, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 232. Режим доступу :https://bit.ly/30AZAcX

Удосконалення технології в’ялення ляща звичайного [Електронний ресурс] / С. Абовян, М. Гапон, В. Шутюк, Я. Євчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 216. Режим доступу :https://bit.ly/3qQEi5y

Цвік, В. С. Удосконалення процесу сушіння окуня звичайного [Електронний ресурс] / В. С. Цвік, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9–10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 167–168. Режим доступу :https://bit.ly/3kRpwaZ

Цвік, В. С. Удосконалення технології сушіння окуня звичайного [Електронний ресурс] / В. С. Цвік, К. М. Квашук, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 234. Режим доступу :https://bit.ly/3oEbP05

Шутюк, В. В. Вивчення впливу сортових особливостей і технологічних факторів буряка столового на якість купажованих напоїв [Електронний ресурс] / В. В Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X international scientific and practical conference, 30-31 march 2020 y. – San Francisco, USA, 2020. – Р. 264–266. Режим доступу :https://bit.ly/3x2tlih

Абовян, С. О. Перспективи використання рибної сировини для створення раціонів збалансованого харчування українців [Електронний ресурс] / С. О. Абовян, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – С. 164-165. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30307/1/19%20Abovian.pdf

Бендерська, О. В. Дослідження структурно-механічних властивостей томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 64–70. Режим доступу :https://bit.ly/3oHHPk6

Галінська, О. С. Вплив умов зберігання на якість суниці садової сорту Фестивальна ромашка [Електронний ресурс] / О. С. Галінська, В. В. Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 86–88. Режим доступу :https://bit.ly/3x4vZnG

Гордієнко, О. В. Удосконалення технології соусів для рибних консервів із товстолобика білого [Електронний ресурс] / О. В. Гордієнко, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 81–83. Режим доступу :https://bit.ly/3ctnERm

Дмитрук, Р. О. Перспективи створення фруктових соусів зі зниженою калорійністю [Електронний ресурс] / Р. О. Дмитрук, О. В. Бендерська, В .В. Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 27–28 листопада 2019 р. . – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 75–76. Режим доступу :https://bit.ly/3qSREyc

Патент України на винахід 119207, МПК A23B 7/06 (2006.01) A23L 3/00 Спосіб комплексної переробки томатів / Бендерська О. В., Бессараб О. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201802080 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р.

Поцелуйко, М. В. Вплив попереднього оброблення на якість та час сушіння в’ялених томатів [Електронний ресурс] / М. В. Поцелуйко, О. С. Галінська, В. В. Шутюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 122–123. Режим доступу :https://bit.ly/3ctrvxz

Поцелуйко, М. Дослідження впливу попереднього оброблення на тривалість в’ялення томатів [Електронний ресурс] / М. Поцелуйко, О. Бендерська, В. В. Шутюк, // Актуальні задачі сучасних технологій : VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 27–28 листопада 2019 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 86. Режим доступу :https://bit.ly/3nwlo1X

Андрусіник, А. В. Дослідження кінетики регідратаційних властивостей сушеної зелені петрушки [Електронний ресурс] / А. В. Андрусіник, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 264. Режим доступу :https://bit.ly/3CrwsS8

Андрусіник, А. В. Дослідження регідратаційних властивостей сушеної зелені петрушки [Електронний ресурс] / А. В. Андрусіник, О. М. Талалаївська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 331. Режим доступу :https://bit.ly/3qPrVXp

Гордієнко, О. В. Огляд ринку рибної продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Гордієнко, М. К. Чиженко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 328. Режим доступу :https://bit.ly/30C4BC1

Гордієнко, О. В. Сучасний стан ринку рибної продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Гордієнко, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП, 2019.– С .240. Режим доступу :https://bit.ly/30HAEjT

Коваль, М. О. Дослідження впливу попереднього теплового оброблення капусти білокачанної на якість сушіння [Електронний ресурс] / М. О. Коваль, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 84. Режим доступу :https://bit.ly/3nxsAux

Соловей, О. С. Перспективи використання плодiв калини в харчовiй промисловостi / О. С. Соловей, В. В. Шутюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти i молодих учених, 3 квiтня 2019 р. – Харкiв : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 165–166.

Соловей, О. С. Перспективи використання плодів калини в харчовій промисловості [Електронний ресурс] / О. С. Соловей, М. О. Коваль, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 330. Режим доступу :https://bit.ly/3FsGK6v

Соловей, О. С. Плоди калини як сировина для харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. С. Соловей, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 263. Режим доступу :https://bit.ly/3Dy4XYl

Соловей, О. С. Удосконалення технології рибних снеків на основі лосося зі зменшеним вмістом солі / О. С. Соловей, В. В. Шутюк, О. Л. Нечаєв // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 85.

Точона, О. C. Перспективи промислового перероблення карася сріблястого [Електронний ресурс] / О. С. Точона, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 86. Режим доступу :https://bit.ly/3cygScI

Фещук, Л. О. Вплив попередньої обробки селери на кінетику її сушіння [Електронний ресурс] / Л. О. Фещук, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 269. Режим доступу :https://bit.ly/3kTOpmy

Фещук, Л. О. Дослідження впливу попередньої обробки селери перед сушінням [Електронний ресурс] / Л. О. Фещук, М. П. Самолюк, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 332. Режим доступу :https://bit.ly/3x3ud6u

Цвік, В. С. Використання бланшування перед заморожуванням харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. С. Цвік, А. С. Точона, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті" : матеріали 85 ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч.1. – С.329. Режим доступу :https://bit.ly/3HyurHA

Цвік, В. С. Особливості бланшування рослинної сировини перед заморожуванням [Електронний ресурс] / В. С. Цвік, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 237. Режим доступу :https://bit.ly/3HyuzH4

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, А. Bessarab, V. Shutyuk // Food science and Technology. – Odessa, 2018. – Vol. 10, Issue 3. – P. 59–65. Access mode :https://bit.ly/3kSct97

Benderska, О. Research of fatty acid composition of tomato seeds [Electronic resourse] / О. Benderska, А. Bessarab, V. Shutyuk // Technology audit and production reserves. – 2018. – Vol. 4, № 3 (42). Access mode :https://bit.ly/3HuINZs

Studying the effect of sesame flour on the technological properties of dough and bread quality / O. Bilyk, Y. Bondarenko, A. Hryshchenko, V. Kovbasa, V. Shutyuk  // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 11–93. – P. 6–16.

Бендерська, О. В. Використання плодів калини у виробництві харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Д. В. Ізюменко, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності: Матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 26. Режим доступу :https://bit.ly/3qOpBjz

Бендерська, О. В. Використання ягід бузини звичайної в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. Є. Марченко, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 27. Режим доступу :https://bit.ly/3FwCPWd

Ізюменко, Д. В. Особливості використання плодів калини в технологіях харчових продуктів [Електронний ресурс] / Д. В. Ізюменко, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 298. Режим доступу :https://bit.ly/3kPpeBi

Ковальов, О. В. Фізична і математична модель процесу випікання тістових заготовок у хлібопекарських печах [Електронний ресурс] / О. В. Ковальов, В. В. Шутюк, А. Я. Карвацький // Наукові праці НУХТ. – Т. 24, № 1. – 2018. – С. 144–153. Режим доступу :https://bit.ly/3wZTvCw

Ляцевич, Л. В. Дослідження впливу осмотичного зневоднення полуниці на процес сушіння [Електронний ресурс] / Л. В. Ляцевич, М. О. Коваль, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 299. Режим доступу :https://bit.ly/3HNMNoj

Марченко, В. М. Логістика [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк. – Київ : Артек, 2018. – 312 с. Режим доступу :https://bit.ly/3wZUZg4

Шешлюк, О. С. Дослідження процесу осмотичного зневоднення яблук [Електронний ресурс] / О. С. Шешлюк, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 154. Режим доступу :https://bit.ly/3DBp7AN

Шутюк, В. В. Аналіз теплопередачі під час сушіння бурякового жому перегрітою парою / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. А. Бут // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 140–146.

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, A. Bessarab, V. Shutyuk // State and prospects of food science and industry : вook of abstracts IV International Scientific and Technical Conference. – Ternopil : TNTU, 2017. – P. 92–93. Access mode :https://bit.ly/2Z6fZoU

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, A. Bessarab, V. Shutyuk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 129. Access mode :https://bit.ly/3HCPtVl

Аналіз забруднення плодоовочевої сировини нітратами [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 276. Режим доступу :https://bit.ly/3kT2d0n

Бендерская, О. В. Определение содержания нитратов в томатопродуктах при тепловой обработке [Электронный ресурс] / О. В. Бендерская, А. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Техника и технологии пищевых производств : тезисы докладов XI Межд. науч.-техн. конференции. – Могилев : МГУП, 2017. – С. 37. Режим доступа :https://bit.ly/3oJ0lbL

Бендерская, О. В. Определение содержания тяжелых металлов и нитрозосоединений в концентрированных томатопродуктах [Электронный ресурс] / О. В. Бендерская, В. В. Шутюк, А. С. Бессараб // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей III Международной научно-практической конференции 23-24 марта 2017 г., г. Минск. Минск : БГАТУ,2017. – С. 108–110. Режим доступа :https://bit.ly/3x1rL0m

Бендерська, О. В. Використання плодово-ягідних порошків в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О.С. Бессараб, В.В. Шутюк // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2017р., м. Київ. – С. 45-47. Режим доступу :https://bit.ly/30ERkYM

Бендерська, О. В. Дослідження вмісту важких металів і нітрозосполук в концентрованих томатопродуктах [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С 2. Режим доступу :https://bit.ly/3kSvsAy

Бендерська, О. В. Дослідження способу теплової обробки томатопродуктів на вміст нітратів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 271. Режим доступу :https://bit.ly/3HzJalF

Білоцерківська, Н. В. Вплив попередньої обробки на час сушіння винограду [Електронний ресурс] / Н. В. Білоцерківська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 287. Режим доступа :https://bit.ly/3cytdh2

Білоцерківська, Н. В. Дослідження впливу попередньої обробки на тривалість сушіння винограду [Електронний ресурс] / Н. В. Білоцерківська, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 132. Режим доступа :https://bit.ly/3oMyEPe

Вдосконалення технології сушіння винограду [Електронний ресурс] / Н. В. Білоцерківська, Д. В. Ізюменко, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 358. Режим доступу :https://bit.ly/3cuIJe2

Вплив різних способів процесу сушіння на якість томатів [Електронний ресурс] / В. О. Гаврилюк, А. С. Нестеренко, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 355. Режим доступу :https://bit.ly/3qSXzmQ

Гаврилюк, В. О. Дослідження процесу сушіння томатів різними способами [Електронний ресурс] / В. О. Гаврилюк, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 286. Режим доступа :https://bit.ly/30DqLDZ

Гаврилюк, В. О. Дослідження технологічних режимів сушіння томатів [Електронний ресурс] / В. О. Гаврилюк, О. С. Соловей, В. В. Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С. 162–163. Режим доступа :https://bit.ly/3Fvsn17

Дослідження режимів сушіння кореню селери [Електронний ресурс] / К. С. Мурашко, В. Є. Марченко, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспврантів і студентів. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 314. Режим доступа :https://bit.ly/3nxqtXS

Застосування Xtend-технології для зберігання рослинної продукції [Електронний ресурс] / Т. А. Савонік, Л. В. Ляцевич, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 360. Режим доступа :https://bit.ly/2Z4ebwH

Коваль, М. О. Характеристика нітратного забруднення зразків питної води [Електронний ресурс] / М. О. Коваль, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 290. Режим доступу :https://bit.ly/3CrLDuA

Мурашко, К. С. Дослідження реимів сушіння кореню селери [Електронний ресурс] / К. С. Мурашко, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 135–136. Режим доступа :https://bit.ly/3Fvu26R

Мурашко, К. С. Дослідження процесу сушіння кореню селери [Електронний ресурс] / К. С. Мурашко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 281. Режим доступа :https://bit.ly/3CxGkdb

Перець, А. О. Дослідження впливу різних способів сушіння на регідраційні властивості зелені петрушки [Електронний ресурс] / А. О. Перець, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 133–134. Режим доступа :https://bit.ly/3HMEB7I

Перець, А. О. Дослідження процесу сушіння зелені петрушки [Електронний ресурс] / А. О. Перець, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірнантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 280. Режим доступа :https://bit.ly/3x2WDNW

Савонік, Т. А. Переваги застосування Xtend-технології для зберігання рослинної продукції [Електронний ресурс] / Т. А. Савонік, Л. В. Ляцевич, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 289. Режим доступу :https://bit.ly/3kSzetI

Шутюк, В. В. Аналіз теплопередачі під час сушіння бурякового жому перегрітою парою [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. А. Бут // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 140–146. Режим доступу :https://bit.ly/3x2WTfS

Шутюк, В. В. Дослідження процесу осмотичного зневоднення айви [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, М. О. Коваль, О. С. Шешлюк // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С. 172–173. Режим доступа :https://bit.ly/3HE7K4U

Шутюк, В. В. Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська. – Київ : НУХТ, 2017. – 92 с. Режим доступу :

Шутюк, В. В. Теплообмін під час конвективного сушіння бурякового жому гарячим повітрям і перегрітою парою [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, Ю. О. Дашковський // Продовольчі ресурси. – 2017. – № 8. – С. 42–48. Режим доступу :https://bit.ly/3DCbvFE

Шутюк, В. В. Теплообмін під час сушіння бурякового жому перегрітою парою [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, Т. П. Василенко, С. А. Бут // Цукор України. – 2017. – № 3 (135). – С. 16–19. Режим доступу :https://bit.ly/3cvbyag

Benderska, О. Аnalysis of the influence of the products’nitrate pollution [Electronic resourse] / О. V. Benderska, O. S. Bessarab, V. V. Shutiuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 245. Access mode :https://bit.ly/3cu99N1

Research of drying of brewer pellets aimed at Increasing of its efficiency and lowering of power Consumption [Electronic resourse] / V. Sukmanov, O. Bessarab, V. Shutyuk, S. Stefanov // Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies. – 2016. – № 11. – P. 29–38. Access mode :https://bit.ly/3CxHdSU

The research of the amount of heavy metals and nitroso compounds in concеntrated tomato products [Electronic resourse] / V. Shutyuk, S. Vasylenko, А. Bessarab, O. Benderska // Journal of Food science and Technology. – Odessa, 2016 – Vol. 10, Issue. 3. – P. 56–60. Access mode :https://bit.ly/3qOJd7b

Бендерська, О. В. Нітрати та якість питної води [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 153–154. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24148/1/57.pdf

Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей [Електронний ресурс] / В. П. Дідик, О. В. Ковальов, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – Одесса : Куприенко С. В., 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 50–52. Режим доступа :https://bit.ly/3DxHarK

Войцеховський, Д. І. Зміна вологовмісту і концентрації цукрів в груші під час сушіння [Електронний ресурс] / Д. І. Войцеховський, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 30–32. Режим доступа :https://bit.ly/3FvC1kl

До питання стану забруднення питної води нітратами та їх похідними [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В.Шутюк, О. С. Бессараб, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2016. – С. 314–315. Режим доступу :https://bit.ly/3nvG6Ph

Дослідження процесу осмотичного зневоднення яблук [Електронний ресурс] / О. О. Костючик, А. О. Грушковська, В. В.Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2016. – С. 316–317. Режим доступа :https://bit.ly/3ctmdlF

Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення абсолютних характеристик необоротності [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. М. Самійленко, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 10 (130). – С. 30–33. Режим доступа :https://bit.ly/3CrSyUE

Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення відносних характеристик необоротності процесів [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, С. М. Самійленко, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 11–12 (131–132). – С. 17–19. Режим доступа :https://bit.ly/3cwGQgZ

Коваль, М. О. Порівняльний аналіз жовтих і червоних сортів малини [Електронний ресурс] / М. О. Коваль, К. С. Мурашко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 284. Режим доступа :https://bit.ly/3crcGM0

Коваль, М. О. Порівняльний аналіз різних сортів малини, як сировини для процесу сушіння [Електронний ресурс] / М. О. Коваль, К. С. Мурашко, В. В. Шутюк // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБіП, 2016. – С. 315–316. Режим доступа :https://bit.ly/3cqg1em

Костючок, Н. В. Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей [Електронний ресурс] / Н. В. Костючок, В. В. Шутюк, В. П. Василів / Научный взгляд в будущее. – 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 26–28. Режим доступа :https://bit.ly/3cwjCr8

Мурашко, К. С. Удосконалення процесу сушіння кореню селери [Електронний ресурс] / К. С. Мурашко, А. О. Перець, В. В.Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 17–18 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 258. Режим доступа :https://bit.ly/3Cz8EMn

Перець, А. О. Удосконалення технології сушіння зелені петрушки [Електронний ресурс] / А. О. Перець, К. С. Мурашко, В. В.Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали V міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 17–18 листоп. 2016 р. – Т. : ТНТУ, 2016. – С. 258. Режим доступа :https://bit.ly/3oNvYBb

Режимы течения в цилиндрических турбулентных струях жидкости [Электронный ресурс] / С. М. Василенко, В. В. Шутюк, В. И. Бондарь, С. А. Бут // Цукор України. – 2016. – № 11–12. – С. 56–59. Режим доступа :https://bit.ly/3nvDkJP

Турчин, В. Ю. Утилізація викидів парових сушильних установок [Електронний ресурс] / В. Ю. Турчин, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 52–54. Режим доступа :https://bit.ly/3HF8iaw

Швецова, І. В. Аналіз способів сушіння жому цукрових буряків [Електронний ресурс] / І. В. Швецова, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 28–30. Режим доступа :https://bit.ly/3cwkv2W

Швецова, І. В. Інноваційні технології у виробництві сушених фруктів [Електронний ресурс] / І. В. Швецова, А. О. Перець, В.В. Шутюк// Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 279. Режим доступа :https://bit.ly/30Chf3p

Штим, К. А. Застосування процесу осмотичного зневоднення в технологіях виробництва продуктів з гарбуза [Електронний ресурс] / К. А. Штим, В. В.Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2016. – С. 317–318. Режим доступа :https://bit.ly/3DKS8Kg

Штим, К. А. Спосіб виробництва морквяних чіпсів [Електронний ресурс] / К. А. Штим, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 24–26. Режим доступа :https://bit.ly/30E2lKb

Шутюк, В. В. Інженерне моделювання комбінованого сушіння капілярно-пористих продуктів з використання мікрохвильового способу підведення енергії [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, С. М. Василенко, Ю. О. Дашковський // Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН України; Ін-т прод. Ресурсів НААН України. – Луцьк : СПД Гадяк Ж. В., 2016.– № 7. – С. 144–152. Режим доступа :https://bit.ly/3oMYNO3

Шутюк, В. В. Науково–методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів : автореф. дис. ... д–ра техн. наук : 05.18.12 / Шутюк Віталій Володимирович ; НУХТ. – Київ, 2016. – 41 с.

Шутюк, В. В. Науково–методологічні засади ресурсозбережних енерготехнологічних комплексів сушіння харчових продуктів : дис. ... д–ра техн. наук : 05.18.12 / Шутюк Віталій Володимирович ; НУХТ. – К., 2016. – 349 с.