Писарєв Максим Григорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
41

Перелік опублікованих документів:

Пархомчук, А. Удосконалення технології напівфабрикатів з картоплі функціонального призначення / А. Пархомчук, М. Писарєв // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 177.

Писарєв, М. Дослідження енерговитрат при виробництві напівфабрикатів з картоплі / М. Писарєв, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 178.

Prospects of potato pulp disposal: a review [Electronic resourse] / K. Rubanka, V. Terletska, M. Pysarev, A. Abramova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Volume 35. – Р. 83–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38011/1/JHED_2021.pdf

Писарєв, М. Г. Дослідження процесу вимивання крохмалю з картоплі / М. Г. Писарєв, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 235.

Design of mechanical seals for hygienic and aseptic applications : monograph Doc. 25 / S. Berezin, T. Böhm, K. Rubanka, V. Terletska, M. Pysarev, А. Аbramova. – 2nd edition. – Frankfurt : EHEDG, 2020. – P. 82.

Integration of hygienic and aseptic systems : monograph Doc. 34 / R. Cocker, K. Rubanka, V. Terletska, M. Pysarev, А. Аbramova. – 2nd edition. – Frankfurt : EHEDG, 2020. – Р. 79.

Levkivska, T. Рrospects of use of concentrated juice as food natural coloring [Electronic resourse] / T. Levkivska, O.Benderska, M. Pysarev // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International scientific and practical conference, 06-07 april 2020 y. – Melbourne, Australia, 2020. – P. 106–108. – Access mode : https://bit.ly/3HFgWpI

Prospects of potato pulp disposal / K. Rubanka, V. Terletska, M. Pysarev, A. Abramova // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2020. – Vol. 35. – P. 83–95.

Левківська, Т. М. Перспективи використання моркви у виробництві натуральних снеків [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, М. Г. Писарєв // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3. – Ч. 2. – С. 55–60. –  Режим доступу : https://bit.ly/3qHUMgo

Писарєв, М. Г. Використання картоплі сорту Серпанок у виробництві сушених напівфабрикатів / М. Г. Писарєв, А. М. Сорока, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 233.

Писарєв, М. Г. Перспективи використання сучасних сортів картоплі у виробництві сушених напівфабрикатів / М. Г. Писарєв, Т. М. Левківська, Г. М. Бандуренко // Вчені записки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 12.

Писарєв, М. Г. Удосконалення технологій переробки сучасних сортів картоплі з отриманням нових напівфабрикатів та консервованих продуктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів" / Писарєв Максим Григорович ; НУХТ. – Київ, 2019. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/30266/1/Pysarev.pdf

Бессараб, О. С. Розробка технології сушеного напівфабрикату з молодої картоплі [Електронний ресурс] / О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв, Г. М. Бандуренко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 6 – С. 207–212. –  Режим доступу : https://bit.ly/31YmCun

Патент на винахід № 115384 UA, А23L 19/12, (2016.01) Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Писарєв М. Г. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201604745 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/27168/1/115384.pdf

Патент на корисну модель № 113901 UA, A23L 19/12 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) Спосіб виробництва сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2015 05684 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/27827/1/128%d0%b0.pdf

Розширення асортименту картоплепродуктів зі зниженим глікемічним індексом [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, М. Г. Писарєв та ін. // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 111–113. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/24142/1/41.pdf

Патент на корисну модель № 112160 UA, А23L 19/12, А23L 3/40 А23В 7/03 Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Писарєв М. Г. – № u 201604758 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25044/1/112160.pdf

Патент на корисну модель, № 106906 UA, МПК A23L 19/12 (2016.01) A23B 7/03 (2006.01) Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Писарєв М. Г. – u 201511355 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25008/1/106906.pdf

Патент на корисну модель, № 106907 UA, МПК A23L 19/12 (2016.01) A23B 7/03 (2006.01) Спосіб виробництва вітамізованої сушеної картоплі / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Писарєв М. Г. – u 201511356 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016 р.

Патент на корисну модель, № 104273 UA, МПК A23L 1/01 (2006.01) A23L 1/28 (2006.01) A23L 1/212 (2006.01) Спосіб виробництва картоплі, тушкованої з грибами [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Писарєв М. Г., Карпік Л. В. – u 201505691 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/25007/1/104273.pdf

Патент на корисну модель № 106907 UA, А23L 19/12, А23В 7/03 Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Писарєв М. Г. – № u 2015 11356 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25002/1/106907.pdf

Патент на винахід № 113127 UA, А23L 19/12, А23В 7/06 Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв. – № a 201511351 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25049/1/113127.pdf

Патент на винахід №113128 UA, А23L 19/12, А23В 7/06 Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв. – № a 201511354 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25050/1/113128.pdf

Патент на корисну модель № 112929 UA, А23L 19/12, А23В 7/14 Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Писарєв М. Г. – № a 201504105 ; заявл. 28.04.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. 21 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25048/1/112929.pdf

Патент на корисну модель № 110861 UA, А23L 19/12 Спосіб отримання сушеного напівфабрикату функціонального призначення з картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Писарєв М. Г. – № u 2016 03660 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. 20 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25000/1/110861.pdf

Патент на корисну модель № 112221 UA, А23L 19/12 Спосіб отримання сушеного напівфабрикату з картоплі зі зниженим вмісту крохмалю [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Олійник Т. М., Купріянова Т. М., Писарєв М. Г. – № u 201605474 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25045/1/112221.pdf