Матко Світлана Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
2
2
2
17
2
100

Перелік опублікованих документів:

Баженова, Н. Аналіз альтернативних технологій виробництва стевіолглікозидів / Н. Баженова, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 184.

Білик, С. Адсорбційне очищення сортівки від небажаних домішок шунгітом / С. Білик, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 104.

Вавренюк, В. Дослідження впливу температури сортівки при її очищенні шунгітом на динаміку концентрації альдегідів і сивушного масла / В. Вавренюк, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 103.

Вавренюк, В. Порівняльна адсорбційна спроможність шунгіта і активованого вугілля БАВ-А щодо небажаних домішок водно-спиртових розчинів / В. Вавренюк, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 113.

Драгованова, К. Розроблення рецептури сливового десерту зі зменшеним вмістом цукру / К. Драгованова, С. Матко, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 170.

Матко, С. Аналіз переваг використання екстракту листя стевії в технологіях оздоровчих продуктів харчування / С. Матко, Д. Сидорук, Л. Мельник // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 42–43.

Матко, С. В. Розроблення технології напою підвищеної біологічної цінності зі зниженою калорійністю / С. В. Матко, Л. М. Мельник, С. В. Ткаченко // Продовольчі ресурси. – 2022. – №10 (18). – С. 70–79.

Матко, С. Дослідження особливостей ферментування овочевої сировини при виробництві оздоровчих харчових продуктів / С. Матко, К. Якимець, Л. Мельник // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 68–69.

Сеньків, М. Визнaчeння oптимaльних пaрaмeтрiв процесу оброблення плодів сливи в технології десерту сливового / М. Сеньків, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 169.

Дослідження процесу замочування соєвого зерна / С. В. Матко, Б. Гордієвич, Л. Мельник, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 121.

Левківська, Т. М. Перспективи використання відходів водних біоресурсів / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В Матко // Новітні досягнення біотехнології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2021. – Київ : НАУ, 2021. – С. 135–137.

Левківська, Т. М. Технологія виробництва сухого наповнювача з гарбуза для кондитерської промисловості / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В Матко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 26. – С. 39–45.

Матко, С. В. Дослідження змін у фізико-хімічних характеристиках рибного фаршу при внесенні соєвого борошна / С. В. Матко, М. Сеньків, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 249.

Матко, С. В. Дослідження технології буряково-яблучного соусу зі зниженою калорійністю / С. В. Матко, Л. М. Мельник // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 112–121.

Матко, С. В. Дослідження фізико-хімічних показників фаршевої маси окуня річкового, як основного компонента формованого продукту / С. В. Матко, Н. Дунаєвський, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 120.

Матко, С. В. Розроблення технології гарбузово-обліпихового нектару зниженої енергетичної цінності / С. В. Матко, Б. Гордієвич, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 248.

Матко, С. В. Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з використанням дикорослої сировини / С. В. Матко, В. Удот, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 197–206.

Сеньків, М. Дослідження овочевої сировини для виготовлення нектару / М. Сеньків, С. В. Матко, Л. М. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 247.

Сеньків, М. Дослідження особливостей хімічного складу шпинату, як цінної сировини для готельно-ресторанного господарства / М. Сеньків, С. В. Матко, Л. М. Мельник // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 20 травня 2021 р.

Дослідження впливу попереднього оброблення ягід чорної смородини на вихід пюре / Н. Зінич, С. Матко, Л. Мельник, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 219.

Дослідження змін в овочевій сировині в процесі ферментування [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, Л. В. Зоткіна // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 195–203. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31778/1/07.07.20-4.pdf

Касимбекова, А. Доцільність розроблення технології соусів із дикорослої сировини / А. Касимбекова, С. Матко // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 75–76.

Кончаківська, Є. Розроблення рецептури соковмісного напою на основі екстракту топінамбура та морквяного пюре / Є. Кончаківська, С. Матко, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 218.

Левківська, Т. М. Використання пасти аронії, як наповнювача для харчових продуктів нового покоління [Електронний ресурс] / Т. Левківська, С. Матко, В. Романів / Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – С. 51–52. – Режим доступу : https://bit.ly/3nrfaAa

Левківська, Т. М. Використання плодів хеномелесу та продуктів його перероблення у виробництві харчових продуктів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С. В. Матко // Новітні досягнення біотехнології : IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, 22–23 вересня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 12–13. – Режим доступу : https://bit.ly/3DAjHpW

Левківська, Т. М. Дослідження можливості виробництва натуральних барвників з моркви / Т. Левківська, С. Матко, В. Романів // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 67–68.

Левківська, Т. М. Перспективи використання концентрованих соків в якості природних барвників [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С. В. Матко // Новітні досягнення біотехнології : IV Міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, 22-23 вересня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 41–42. – Режим доступу : https://bit.ly/3clIqSI

Матко, С. В. Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з дикористанням дикорослої сировини [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Т. М. Левківська, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 97–206. – Режим доступу : https://bit.ly/3qOQdB8

Матко, С. Дослідження факторів, що впливають на стабільність фенольних сполук буряку столового [Електронний ресурс] / С. Матко, Т. Левківська, Ю. Малицька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 97–98. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dp1gnQ

Микиша, М. Розширення асортименту рибних снеків [Електронний ресурс] / М. Микиша, Т. М. Левківська, С. В. Матко // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 65–66. – Режим доступу : https://bit.ly/3qS9D7Z

Музичук, О. С. Обліпиха, як перспективна сировина, у технології виготовлення соусів [Електронний ресурс] / О. С. Музичук, С. В. Матко, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 73–74. – Режим доступу : https://bit.ly/3FqVCCf

Романів, В. Я. Дослідження можливості виробництва натуральних барвників з моркви [Електронний ресурс] / В. Я. Романів Т. М., Левківська, С. В. Матко // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р., м. Чернігів. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 54. – Режим доступу : https://bit.ly/3nrj787

Сакулич, І. Технологічні аспекти розроблення риборослинного паштету / І. Сакулич, С. Матко, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 220.

Чернецький, О. Обґрунтування вибору складу фруктового наповнювача для виробництва кисломолочної продукції / О. Чернецький, С. Матко, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 221.

Дослідження протекторних властивостей ягід обліпихи щодо іонів Pb (II), Cd (II) та Hg (II) [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Є. Костенко, Л. Мельник, О. Бутенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 3. – С. 243–252. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDH1wG

Патент на винахід № 121179 UA, МПК (2020.01) A23L 23/00 Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а 201903037 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31776/1/121179-2.pdf

Патент на корисну модель 131289 UA, МПК A23L 2/00 A23L 2/02(2006.01) Напій яблучно-кизиловий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Бессараб О. С., Матко С. В., Ващенко Н. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201807499 ; заявл. 04.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1, 2019 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30EqsZq

Патент на корисну модель № 136705 UA, МПК A23L 2/00 A23L 27/24 (2016.01) Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201903038 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31775/1/136705-1.pdf

Плиско М. Дослідження реологічних характеристики яблучно-кизилового морсу / М. Плиско, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 313.

Порівняльний аналіз способів отримання пюре з кизилу для виробництва соусів [Електронний ресурс] / С. В. Матко, А. Грушковська, Л. Мельник, Н. Ткачук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 4. – С. 167–173. – Режим доступу : https://bit.ly/3x00ET7

Хвостик Л. Використання екстракту стевії в технології виготовлення фруктово-овочевих соусів / Л. Хвостик, О. Бессараб, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 314.

Чернецький, О. Розроблення технології виробництва сокового напою на основі екстракту глоду та кизилового пюре / О. Чернецький, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 312.

Вибір рецептурних компонентів для виробництва плодових соусів на основі кизилу [Електронний ресурс] / А. О. Грушковська, С. В. Матко, Л. М. Мельник, Т. В. Шейко // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 10 – С. 82–87. – Режим доступу : https://bit.ly/3FpCzbx

Вплив теплового оброблення та прянощів на збереженість біофлавоноїдів кизилу при виробництві соусів [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Т. В. Шейко, С. В. Ткаченко // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 11. – С. 110–115. – Режим доступу : https://bit.ly/3nqfa3u

Патент 116958 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) A23L 27/60 (2016.01) Соус обліпиховий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a 201703284 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3Hwo2N2

The use of sulphophtalein dyes immobilized on anionite AB-17x8 to determine the contents of Pb(II), Cu(II), Hg(II) and Zn(II) in liquid medium [Electronic resourse] / Е. Kostenko, L. Melnuk, S. Matko, М. Malyovanyy // Chemistry & Chemical Technology. – Lviv : Lviv Polytechnic National University. – 2017. – V 11, N.1. – P. 117–124. –  Access mode : https://bit.ly/3CscRRG

Маєвський, О. С. Встановлення кінетики набухання бобових залежно від технологічних факторів [Електронний ресурс] / О. С. Маєвський, С. В. Матко, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 278. – Режим доступу : https://bit.ly/3kIryKz

Мельник, Л. Н. Дослідження способів оброблення сировини при виробництві цукатів з картоплі [Електронний ресурс] / Л. Н. Мельник, С. В. Матко // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 186–191. – Режим доступу : https://bit.ly/30FErOD

Патент 114358 UA, МПК С12Н 1/04 (2006.01) B01D 15/04 (2006.01) B01J 20/20 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01) C12G 3/08 (2006.01) A23L 2/70 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А, Турчун О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a 201509131 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30CkB6n

Патент 119426 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01) Соус обліпиховий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201703287 ; заявл. 06.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3cpojmG

Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення сортівки шунгіт [Електронний ресурс] / О. В. Турчун, Л. М. Мельник, С. В. Матко, В. О. Мірошник // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2016. – Т 22, № 5. – С. 179–183. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24691

Патент 110794 UA, МПК A23L 23/00 (2016.01) A23L 27/00 (2016.01) Соус кизиловий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201603169 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3ntI17g

Патент на корисну модель, № 105279 UA, МПК C12H 1/04 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно–спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А., Турчун О. В. – u 201509132 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 24566/1/105279.pdf

Патент на винахід № 112383 UA, МПК A23B 7/08 (2006.01) A23L 21/12 (2006.01) A23B 7/10 (2006.01) Спосіб приготування цукатів із картоплі [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Бессараб О. С., Костючок Н. В., Мартинова Я. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – a 201505448 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/24565/1/112383.pdf