Левківська Тетяна Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
148
5
166

Перелік опублікованих документів:

Дущак, О. В. Визначення органолептичних характеристик соусів на основі вторинних водних біоресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, Т. М. Левківська // Технологія-2023 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня. 2023 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – С. 75. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40886/1/Tezu_Tech_2023%20%282%29.pdf

Дущак, О. В. Створення нових функціональних снекових продуктів із рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, Т. М. Левківська, Н. І. Бурлак // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,18 травня 2023 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2023. – С. 192-193. – Режим доступу : https://is.gd/xd9Tm5

Король, Р. І. Бобові, як додаткова сировина для виробництва пресервів підвищеної харчової цінності [Електронний ресурс] / Р. І. Король, Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 247. – Режим доступу : https://is.gd/ZSL5qn

Левківська, Т. М. Айва – перспективна сировина для промислового перероблення [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Продовольчі ресурси. – 2023. – №20. – С. 54-60. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41095/1/Levkivska%20IFR%202023.pdf

Левківська, Т. М. Ожина – цінна сировина для харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2023. – С. 142-143. – Режим доступу : https://v.gd/E580Su

Сидорук, Д. С. Визначення оптимальних параметрів процесу попередньої обробки риби хек при виробництві сушеної продукції [Електронний ресурс] / Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 229. – Режим доступу : https://is.gd/M5Kewb

Сидорук, Д. С. Удосконалення технології виробництва повидла з гарбуза [Електронний ресурс] / Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Технологія-2023 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня. 2023 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – С. 403-404. – Режим доступу : https://v.gd/K2xpkh

Черненко, В. Ю. Визнaчення oптимaльних пaрaметрiв прoцесу пoпередньoї oбрoбки сирoвини при виробництві напівфабрикатів з гарбуза [Електронний ресурс] / В. Ю. Черненко, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 249. – Режим доступу : https://is.gd/Xcodxx

Черненко, В. Ю. Сортове різноманіття кабачків та їх користь у харчуванні [Електронний ресурс] / В. Ю. Черненко, Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 248. – Режим доступу : https://v.gd/fccser

Киях, Є. Б. Пастила – смачні та корисні ласощі / Є. Б. Киях, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених, 1 грудня 2022 р. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2022. – С. 40–41.

Лаврук, П. С. Фріпси, як альтернатива швидким перекусам / П. С. Лаврук, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених, 1 грудня 2022 р. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2022. – С. 50–51.

Левківська, Т. М. Аналіз ринку вітчизняних рибних пресервів в Україні / Т. М. Левківська, Р. І. Король // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 181.

Левківська, Т. М. Використання імбиру при виробництві снекової продукції / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Новiтнi досягнення бiотехнологiї : Мiжнародна науково-практична конференцiя, 22–23 вересня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ,2022. –С. 60–62.

Левківська, Т. М. Використання пасти з волоських горіхів при виробництві консервованих продуктів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО “МАН”, 2022. – С. 78-79. – Режим доступу : https://v.gd/oqKTbn

Левківська, Т. М. Розширення асортименту компотів та маринадів за рахунок нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО “МАН”, 2022. – С. 80. – Режим доступу : https://is.gd/lRsTU2

Сидорук, Д. С. Джерки та білтонг – натуральні м’ясні снеки / Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів і молодих учених, 1 грудня 2022 р. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2022. – С. 83.

Benderska, O. Use of food additives in specialized fruit and vegetable foods for child and diet food [Electronic resourse] / O. Benderska, T. Levkivska, O. Bessarab // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 108–110. – Access mode : https://bit.ly/3x0WiuY

Dushchak, O. Secondary products of tomato processing in the technologies of food products [Електронний ресурс] / O. Dushchak, T. Levkivska // Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 45–70. – Режим доступу : http://surl.li/avkbb

Горбач, Р. С. Аналіз ринку харчових барвників та наповнювачів для харчової промисловості [Електронний ресурс] / Р. С. Горбач, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 242. – Режим доступу : https://bit.ly/3kP7XYZ

Дьяченко, О. В. Виробництво натуральних консервів «Морква у власному соку» [Електронний ресурс] / О. В. Дьяченко, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 листопада 2021 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37153/3/7.pdf

Дьяченко, О. В. Розроблення технології отримання снеків із гарбуза [Електронний ресурс] / О. В. Дьяченко, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 листопада 2021 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37152/3/5.pdf

Жвава, М. В. Використання фаршу з хеку як основної сировини для снеків [Електронний ресурс]/ М. В. Жвава, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 241. – Режим доступу : https://bit.ly/3Fsc7hl

Жвава, М. В. Розширення асортименту снекової продукції на основі рибного фаршу [Електронний ресурс] / М. В. Жвава, Т. М. Левківська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 73. – Режим доступу : https://bit.ly/3HBny8

Левківська, Т. М. Антоціани рослинної сировини та їх вплив на організм людини [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С.О. Абовян // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених 27 травня 2021 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 72–74. – Режим доступу : https://bit.ly/30BAMBA

Левківська, Т. М. Можливості використання лаврової вишні у виробництвах консервованих продуктів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С. О. Абовян // Виклики сьогодення та новації у  харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених 27 травня 2021 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 34–35. – Режим доступу : https://bit.ly/3CozvdX

Левківська, Т. М. Перспективи використання відходів водних біоресурсів / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В Матко // Новітні досягнення біотехнології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2021. – Київ : НАУ, 2021. – С. 135–137.

Левківська, Т. М. Перспективи отримання антоціанових барвників для харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак, С. О. Абовян // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 1. – С. 10–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37155/3/9.pdf

Левківська, Т. М. Технологія виробництва сухого наповнювача з гарбуза для кондитерської промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В Матко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 26. – С. 39–45. – Режим доступу : https://bit.ly/3cpRkPi

Романів, В. Я. Розширення асортименту сушеної продукції з хеку [Електронний ресурс] / В. Я. Романів, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 242. – Режим доступу : https://bit.ly/3wWXrUB

Романів, В. Я. Удосконалення технології виробництва сушеного філе хека [Електронний ресурс] / В. Я. Романів, Т. М. Левківська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 89. – Режим доступу : https://bit.ly/3HCSJjU

Demchuk, I. The use of quince for the production of snacks [Electronic resourse] / I. Demchuk, Yu.Malytsʹka, T. Levkivska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 237. – Access mode : https://bit.ly/3kRs34X

Ivasyuta, L. Сherry laurel is an unconventional raw material in the canning industry [Electronic resourse] / L. Ivasyuta, V. Romanіv, T. Levkivska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 236. – Access mode : https://bit.ly/3CsjnI7

Levkivska, T. Рrospects of use of concentrated juice as food natural coloring [Electronic resourse] / T. Levkivska, O.Benderska, M. Pysarev // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI international scientific and practical conference, 06-07 april 2020 y. – Melbourne, Australia, 2020. – P. 106–108. – Access mode : https://bit.ly/3qTIQYX

Демчук, І. В. Розроблення функціональних продуктів з айви [Електронний ресурс] / І. В. Демчук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9–10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 84-86. – Режим доступу : https://bit.ly/3qPvH33

Івасюта, Л. М. Лаврова вишня – цінне джерело біофлавоноїдів [Електронний ресурс] / Л. М. Івасюта, Т. М. Левківська // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 93. – Режим доступу : https://bit.ly/3HC1Kte

Левківська Т. М. Перспективи використання чорниці для виготовлення натуральних барвників [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 78–79. – Режим доступу : https://bit.ly/3HBHaJJ

Левківська, Т. М. Аналіз ринку рибної продукції України [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська // Харчові технології та готельно-ресторанний бізнес: інновації й сучасні перспективи розвитку : матеріали Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів, аспірантів та молодих вчених, 29 квітня 2020 р. – Київ : ККІБП, 2020. – С. 38–39. – Режим доступу : https://bit.ly/3x1nJ8j

Левківська, Т. М. Використання плодів хеномелесу та продуктів його перероблення у виробництві харчових продуктів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С. В. Матко // Новітні досягнення біотехнології : IV Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, 22–23 вересня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 12–13. – Режим доступу : https://bit.ly/3x2iFAA

Левківська, Т. М. Викристання пасти аронії, як наповнювача для харчових продуктів нового покоління [Електронний ресурс] / Т. Левківська, С. Матко, В. Романів / Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – С. 51–52. – Режим доступу : https://bit.ly/3HCt7Dt

Левківська, Т. М. Дослідження можливості виробництва натуральних барвників з моркви / Т. Левківська, С. Матко, В. Романів // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 67–68.

Левківська, Т. М. Перспективи використання концентрованих соків в якості природних барвників [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, С. В. Матко // Новітні досягнення біотехнології : IV Міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена 15-річчю кафедри біотехнології Національного авіаційного університету, 22-23 вересня 2020 р., м. Київ. – Київ, 2020. – С. 41–42. – Режим доступу : https://bit.ly/3cogJZB

Левківська, Т. М. Перспективи використання моркви у виробництві натуральних снеків [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, М. Г. Писарєв // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3. – Ч. 2. – С. 55–60. – Режим доступу : https://bit.ly/3DKuw8Z

Манченко, В. Перспективи використання концентрованих соків в якості природних барвників [Електронний ресурс] / В. Манченко, А. Мельніченко, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 240. Режим доступу :https://bit.ly/3HvHDgm

Матко, С. В. Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з дикористанням дикорослої сировини [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Т. М. Левківська, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 97–206. Режим доступу :https://bit.ly/328oTTP

Матко, С. Дослідження факторів, що впливають на стабільність фенольних сполук буряку столового [Електронний ресурс] / С. Матко, Т. Левківська, Ю. Малицька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – С. 97–98. Режим доступу :https://bit.ly/3DvLuHU

Микиша, М. Розширення асортименту рибних снеків [Електронний ресурс] / М. Микиша, Т. М. Левківська, С. В. Матко // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 65–66. Режим доступу :https://bit.ly/3HBdvQQ

Музичук, О. С. Обліпиха, як перспективна сировина, у технології виготовлення соусів [Електронний ресурс] / О. С. Музичук, С. В. Матко, Т. М. Левківська // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – НУЧК ім. Т. Шевченка : Чернігів, 2020. – С. 73–74. Режим доступу :https://bit.ly/3Dwr6qa

Романів, В. Я. Дослідження можливості виробництва натуральних барвників з моркви [Електронний ресурс] / В. Я. Романів Т. М., Левківська, С. В. Матко // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р., м. Чернігів. – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 54. Режим доступу :https://bit.ly/3nsXIvi

Савич, С. Шляхи подолання йододефіциту у дітей [Електронний ресурс] / С. Савич, М. Микиша, Т.Левківська //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 239. Режим доступу :https://bit.ly/3HBdJHG

Чиженко, М. Використання панцирів креветок у виробництві бульйонів та соусів [Електронний ресурс] / М. Чиженко, Д. Процюк, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 238. Режим доступу :https://bit.ly/2Z0O4GN

Чиженко, М. К. Можливості використання відходів ракоподібних [Електронний ресурс] / М. К. Чиженко, Т. М. Левківська // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 79–80. Режим доступу :https://bit.ly/3wXAf8w

Ахмедлі, І. Овочеві снеки – здорова та швидка їжа / І. Ахмедлі, С. Савич, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 308.

Волченко, А. Перспективи використання ламінарії у різних галузях харчової промисловості [Електронний ресурс] / А. Волченко, М. Поцелуйко, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 307. – Режим доступу : https://bit.ly/3wYMjXf

Манченко, В. М. Розроблення технології вітамінних збагачувачів на основі гарбуза [Електронний ресурс] / В. М. Манченко, Т. М. Левківська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти i молодих учених, 3 квiтня 2019 р. – Харкiв : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 141–142. –  Режим доступу : https://bit.ly/3HBIThQ

Писарєв, М. Г. Перспективи використання сучасних сортів картоплі у виробництві сушених напівфабрикатів / М. Г. Писарєв, Т. М. Левківська, Г. М. Бандуренко // Вчені записки. – 2019. – Т. 30 (69), № 3. – С. 12.

Поцелуйко, М. В. Каротиновмісна паста на основ і моркви [Електронний ресурс] / М. В. Поцелуйко, Т. М. Левківська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти i молодих учених, 3 квiтня 2019 р. – Харкiв : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 156. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDIPpf

Савич, С. В. Можливості використання волоських горіхів у виробництві консервованих продуктів [Електронний ресурс] / С. В. Савич, Т. М. Левківська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти i молодих учених, 3 квiтня 2019 р. – Харкiв : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 160. – Режим доступу : https://bit.ly/3FrAgEJ

Торопець, І. Використання чорниці при виробництві функціональних продуктів [Електронний ресурс] / І. Торопець, В. Манченко, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 309. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dub8g4

Ярошова, В. Аналіз стану рибопереробної галузі в Україні [Електронний ресурс] / В. Ярошова, Р. Кацевич, Т. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 306. – Режим доступу : https://bit.ly/3qM2W7z

Бендерська, О. В. Технологічні аспекти показника «Активність води» та його вплив на якість томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Т. М. Левківська, О. С. Бессараб // Інтернаука. – 2018. – № 10. – С. 34–41. –  Режим доступу : https://bit.ly/3nt375y

Бохан, В. Удосконалення технології сушіння капусти білоголової [Електронний ресурс] / В. Бохан, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня. – Київ : НУХТ. – 2018. – Ч. 1. – С. 308. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27470/1/4Part%201.pdf

Вальчук, А. Використання волоських горіхів у технологіях консервованих продуктів [Електронний ресурс] / А. Вальчук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня. – Київ : НУХТ. – 2018. – Ч. 1. – С. 305. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27447/1/1Part%201.pdf

Вальчук, А. О. Розширення асортименту консервованих продуктів за рахунок використання волоських горіхів [Електронний ресурс] / А. О. Вальчук, Т. М. Левківська // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 18–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27472/1/6Part%201.pdf

Гордієнко, О. В. Нові види збагачувачів з каротиновмісної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Гордієнко, Т. М. Левківська // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 16 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 111–112. – Режим доступу : https://bit.ly/30G3PUs

Горохова, Я. Отримання продуктів, багатих антоціанами, при комплексній переробці ожини [Електронний ресурс] / Я. Горохова, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня. – Київ : НУХТ. – 2018. – Ч. 1. – С. 309. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27471/1/5Part%201.pdf

Кравчук, М. Хеномелес – перспективна сировина у виробництві фруктових консервів [Електронний ресурс] / М. Кравчук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 307. – Режим доступу : https://bit.ly/3FkxmBQ

Патент на винахід 116696, А23L 3/3463 А23L 3/40 А23L 19/10 А23В 7/02 А23В 7/06 Спосіб виробництва вітамінізованих сушених фруктів або овочів [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201606536 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29145/1/116696.pdf

Патент на винахід 117191 UA, А23L 2/04 А23L 2/08 А23L 2/46 С08В 37/06 Спосіб виробництва пектинового концентрованого екстракту з яблук / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І., Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 25.06.2018 ; Бюл. № 12.

Патент на винахід № 117192 UA, А23L 2/02 А23L 2/06 А23L 3/40 А23L 19/10 А23L 33/22 Спосіб виробництва сухого морквяного продукту [Електронний ресурс] / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Михалюк Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702516 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 25.06.2018 ; Бюл. № 12. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29261/1/117192.pdf

Тищенко, І. Особливості одержання напівфабрикатів з овочів [Електронний ресурс] / І. Тищенко, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня. – Київ : НУХТ. – 2018. – Ч. 1. – С. 306. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27446/1/2Part%201.pdf

Ярошова, В. М. Виробництво сухих наповнювачів на основі імбиру [Електронний ресурс] / В. М. Ярошова, Т. М. Левківська // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Київ, 16 травня 2018 р. – Київ : ККІБП, 2018. – С. 96–97. – Режим доступу : https://bit.ly/3ntHTEz

Бандуренко, Г. М. Виробництво сухих багатофункціональних наповнювачів із каротиновмісної сировини [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, І. Л. Корецька // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції, 5–7 вересня. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 211–212. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27475/1/kharkiv.pdf

Використання пряних коренеплодів імбиру в технології фруктових снеків [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, К. І. Бондаренко, Т. В. Зварич // Науковий тиждень у Крутах – 2017 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня. – Ніжин, 2017. – Т. 1. – С. 39-45. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27449/1/mayak1.pdf

Зарицька, М. Удосконалення технології сушених збагачувачів з каротиновмісної сировини [Електронний ресурс] / М. Зарицька, Т. Шелест, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 283. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27450/1/nuft.pdf

Зварич, Т. Імбир - перспективна сировина для виробництва сушених продуктів [Електронний ресурс] / Т. Зварич, О. Тищук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 284. Режим доступу :https://bit.ly/3HChIDG

Крикун, В. Удосконалення технології виробництва овочевих паст [Електронний ресурс] / В. Крикун, Я. Горохова, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – C. 285. Режим доступу :https://bit.ly/3CvIdXV

Левківська, Т. М. Перспективи використання вітамінних збагачувачів на основі каротиновмісних овочів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, Г. М. Бандуренко, М. Зарицька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 44-45. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27474/1/oz.pdf

Нові види напівфабрикатів на основі моркви [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, Т. Г. Бандуренко, В. Крикун, О. Яременко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 42–43. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27473/1/ozd.pdf

Патент на винахід 115754 UA, А23L 3/40 А23L 2/02 Спосіб виробництва сухого наповнювача з гарбуза [Електронний ресурс] / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Рудик Т. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201702520 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23, 2017. Режим доступу :https://bit.ly/3kQVl3D

Патент на винахід № 114379, МПК А23L 23/00 Спосіб виробництва вітамінізованого соусу [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Лехнівська С. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201604746 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 25.05.2017 ; Бюл. № 10, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27167/1/114379.pdf

Патент на корисну модель 118560 UA, А23L 29/231 Спосіб виробництва пектинового концентрату з яблук [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І. , Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27173/1/118560.pdf

Патент на корисну модель 118564 UA, А23L 2/02 Спосіб виробництва сухого наповнювача з гарбуза [Електронний ресурс] / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Рудик Т. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702721 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27175/1/118564.pdf

Патент на корисну модель № 113273 UA, А23L 2/02 Спосіб виробництва вітамінізованих сушених фруктів або овочів [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, О. С. Бессараб, І. Ф. Малежик, Т. М. Левківська ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201606541 ; заявл. 15.06.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. Режим доступу :https://bit.ly/3HCiyAk

Патент на корисну модель № 118562 UA, А23L 2/02 Спосіб виробництва каротиновмісної харчової добавки «Каротинка Плюс» [Електронний ресурс] / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Михалюк Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702516 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27174/1/118562.pdf

Патент України на винахід № 113902, А23В 7/02 А23В 7/06 Спосіб виробництва напівфабрикатів з овочів [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a 201505685 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25183/1/113902.pdf

Патент України на винахід № 115384, А23L 19/12 (2016.01) Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Писарєв М. Г. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а201604745 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 25.10.2017 ; Бюл. № 20, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27168/1/115384.pdf

Перспективи створення нових продуктів з використанням сучасних сортів моркви [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, Д. Ю. Бондаренко, С. Люлька // Науковий тиждень у Крутах – 2017 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІІ наукового форуму), 16 березня. – Ніжин, 2017. – Т. 1. – С. 30–38. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27448/1/mayak.pdf

Яременко, О. Інноваційні рішення у виробництві концентрованих овочевих соків [Електронний ресурс] / О. Яременко, А. Вальчук, Т. М. Левківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ. – 2017. – Ч. 1. – С. 282. Режим доступу :https://bit.ly/3qONuaF

Technology production of dried vitaminized vegetables [Electronic resourse] / I. Malezhyk, A. Bessarab, G. Bandurenko, T. Levkivska // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of Abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – Р. 154. Access mode :https://bit.ly/3oIFWUk

The use of convective-thermoradiactive method of energy supply in the apple snack technology [Electronic resource] / I. Malezhik, I. Dubkovetsky, L. Strelchenko, T. Levkivska // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. - 6/11 (84). - P. 47-52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27773/1/48%d0%b0.pdf

Use of convective-thermoradiative fashion energy concludion of the technology apple snack [Electronic resourse] / I. Malezhik, I. Dubkovetskiy, H. Bandurenko, L. Strelchenko etc. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol 6, № 11 (84). – P. 47–52. Access mode :https://bit.ly/3oJsvDl

Використання харчових добавок на основі моркви у харчовій промисловості [Електронний ресурс] / І. Ф. Малежик, О. С. Бессараб, Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська // Проблема старения и долголетия. – 2016. – № 2. – C. 318–323. Режим доступу :https://bit.ly/3qPsjoN

Михалюк, Я. Удосконалення способу одержання сухої каротиновмісної добавки [Електронний ресурс] / Т. Левківська, Я. Михалюк, Н. Білоцерківська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 274. Режим доступу :https://bit.ly/328Mm7r

Патент на корисну модель № 104273 України, МПК A23L 1/01 A23L 1/28 A23L 1/212 (2006.01) Спосіб виробництва картоплі, тушкованої з грибами / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Писарєв М. Г., Карпік Л. В. – u 201505691 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. № 2, 2016 р.

Патент на корисну модель № 112157 України, А23L 23/00 Спосіб виробництва вітамінізованого соусу [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Левківська Т. М., Лехнівська С. В. – № u 201604754 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25043/1/112157.pdf

Патент на корисну модель № 112160 України, А23L 19/12 А23L 3/40 А23В 7/03 Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Писарєв М. Г. – № u 201604758 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23, 2016 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25044/1/112160.pdf

Патент на корисну модель № 112641 України, А23В 7/00, А23В 7/08 А23В 7/10 Спосіб виробництва консервів "Морква гарнірна вітамінізована" [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Бондаренко К. І., Бондаренко Д. Ю. – № u201606328 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24, 2016 р. Режим доступу :https://bit.ly/3FsTkCz

Патент на корисну модель № 112642 України, А23L 27/16 Спосіб виробництва сушеної цибулі / Г. М. Бандуренко, І. Ф. Малежик, Т. М. Левківська, О. М. Судак. – № u 201606329 ; заявл. 10.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24, 2016 р.

Розширення асортименту картоплепродуктів зі зниженим глікемічним індексом [Електронний ресурс] / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська, М. Г. Писарєв та ін. // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 111–113. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24142/1/41.pdf