Бендерська (Дущак) Ольга В’ячеславівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
47
4
125

Перелік опублікованих документів:

Бурлак, Н. І. Отримання антоціанових барвників із сировини рослинного походження [Електронний ресурс] / Н. І. Бурлак, О. В. Дущак, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 237. – Режим доступу : https://is.gd/G8Mq0D

Дущак, О. В. Визначення органолептичних характеристик соусів на основі вторинних водних біоресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, Т. М. Левківська // Технологія-2023 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня. 2023 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – С. 75. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40886/1/Tezu_Tech_2023%20%282%29.pdf

Дущак, О. В. Створення нових функціональних снекових продуктів із рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, Т. М. Левківська, Н. І. Бурлак // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,18 травня 2023 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2023. – С. 192-193. – Режим доступу : https://is.gd/xd9Tm5

Кіях, Є. Б. Удосконалення технології соусів із додаванням бобових [Електронний ресурс] / Є. Б. Кіях, О. В. Дущак, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 237. – Режим доступу : https://is.gd/1EKp22

Левківська, Т. М. Айва – перспективна сировина для промислового перероблення [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Продовольчі ресурси. – 2023. – №20. – С. 54-60. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41095/1/Levkivska%20IFR%202023.pdf

Левківська, Т. М. Ожина – цінна сировина для харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Сталий ланцюг харчування та безпека крізь науку, знання та бізнес : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2023 р. – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2023. – С. 142-143. – Режим доступу : https://v.gd/E580Su

Сидорук, Д. С. Удосконалення технології виробництва повидла з гарбуза [Електронний ресурс] / Д. С. Сидорук, Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Технологія-2023 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня. 2023 р. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – С. 403-404. – Режим доступу : https://v.gd/K2xpkh

Філіпішина, Д. Є. Перспективи використання їстівних покриттів для плодів і овочів [Електронний ресурс] / Д. Є. Філіпішина, О. В. Дущак, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 250. – Режим доступу : https://is.gd/W5s3Gd

Бурлак, Н. І. Дослідження якісних характеристик нових плодових соусів / Н. І. Бурлак, О. В. Дущак // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 81.

Дущак, О. В. Аналіз способів одержання екстрактів, збагачених хлорофілом із рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, В. В. Шутюк, Г. А. Пшенічна // Молодіжна наука заради миру та розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 листопада 2022 року, м. Чернівці. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022. – С. 623–625. – Режим доступу : https://v.gd/YDbmwi

Дущак, О. В. Встановлення можливостей отримання харчового барвника хлорофілу із рослинної сировини / О. В. Дущак, О. С. Бессараб // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : Міжнародна науково-практична конференція, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 27.

Дущак, О. В. Перспективи використання листя шпинату для створення натуральних харчових барвників / О. В. Дущак, Г. А. Пшенічна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 185.

Дущак, О. В. Стан та перспективи розвитку харчової промисловості України на тлі військової агресії рф / О. В. Дущак // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 27.

Дущак, О. В. Технологічні аспекти використання плодів авокадо для створення функціональних консервованих продуктів / О. В. Дущак, К. Ю. Якимець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ: НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 179.

Дущак, О. В. Технологічні аспекти створення натуральних харчових барвників із плодоовочевої сировини / О. В. Дущак, О. С. Бессараб // Інноваційні технології та підвищення ефективності виробництва харчових продуктів : збірник праць за підсумками ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2022 р., м. Умань. – 2022 – С. 69–71.

Левківська, Т. М. Використання імбиру при виробництві снекової продукції / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Новiтнi досягнення бiотехнологiї : Мiжнародна науково-практична конференцiя, 22–23 вересня 2022 р., м. Київ. – Київ : НАУ,2022. –С. 60–62.

Левківська, Т. М. Використання пасти з волоських горіхів при виробництві консервованих продуктів [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО “МАН”, 2022. – С. 78-79. – Режим доступу : https://v.gd/oqKTbn

Левківська, Т. М. Розширення асортименту компотів та маринадів за рахунок нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак // Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи : матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 09 грудня 2022 року, м. Київ. – Київ : ГО “МАН”, 2022. – С. 80. – Режим доступу : https://is.gd/lRsTU2

Осипенко, О. В. Перспективи використання листя шпинатудля створення натуральних харчових барвників [Електронний ресурс] / О. В. Осипенко, О. В. Дущак // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 84. – Режим доступу : https://cutt.us/pwbDY

Осипенко, О. В. Харчові барвники з дикорослої сировини / О. В. Осипенко, О. В. Дущак // Інноваційні технології розвитку харчових і переробних виробництв та ресторанного господарства: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 26 жовтня 2022 р. – Харків : ДБТУ, 2022. – С. 84.

Пшенічна, Г. А. Удосконалення технологій натуральних харчових барвників хлорофілового ряду / Г. А. Пшенічна, О. В. Дущак // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 242.

Холодильні технології [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Дущак, В. І. Ємцев ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ - ФОП Ямчинський О., 2022. – 172 с. – Режим доступу : https://rb.gy/wm5egb

Якимець, К. Ю. Створення функціональних консервованих продуктів із застосуванням екзотичної сировини / К. Ю. Якимець, О. В. Дущак // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками XІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 12–13 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2022 – С. 239.

Benderska, O. Use of food additives in specialized fruit and vegetable foods for child and diet food [Electronic resourse] / O. Benderska, T. Levkivska, O. Bessarab // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 108–110. – Access mode : https://bit.ly/30D7Oko

Biological value of by productsof tomato processing [Electronic resourse] / O. Benderska, O. Bessarab, V. Shutyuk, B. Iegorov, M. Kashkano // Food science and technology. – 2021. – Vol. 15, Issue1. – P.28–36. – Access mode : https://bit.ly/3DwdGdN

Dushchak, O. Secondary products of tomato processing in the technologies of food products [Електронний ресурс] / O. Dushchak, T. Levkivska // Development of scientific, technological and innovation space in Ukraine and EU countries : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 45–70. – Режим доступу : http://surl.li/avkbb

Бендерська, О. В. Аналіз ринку м’ясоімітуючої продукції [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Д. С. Процюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2021 р. – Харків : ХДУХТ, 2021. – Ч. 1. – C. 88. – Режим доступу : https://bit.ly/3npKRtJ

Бендерська, О. В. Використання озону в технологіях зберігання плодів та овочів / О. В. Бендерська, Д. С. Процюк // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 13.

Бендерська, О. В. Використання плодів обліпихи для виготовлення консервованих продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Д. С. Процюк, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 233. – Режим доступу : https://bit.ly/3DtzwhN

Бендерська, О. В. Вплив заморожування на антиоксидантну активність ягід / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 87–88.

Бендерська, О. В. Дослідження якості консервованих томатів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, К. М. Іванишина, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 232. – Режим доступу : https://bit.ly/3CrhH1B

Бендерська, О. В. Перспективи комплексного перероблення томатної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська // Technical sciences: the analysis of trends and development prospects : International scientific and practical conference, July 2–3, 2021. – Prague, Czech Republic : Czech Technical University in Prague, 2021. – C. 72–74. – Режим доступу : https://bit.ly/3kJr6vB

Бендерська, О. В. Технологія виробництва натуральних барвників із плодоовочевої сировини [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. С. Шулік, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 234. – Режим доступу : https://bit.ly/3kL0LNN

Дущак, О. В. Дослідження впливу хімічного складу нових сортів томатів на якісні характеристики концентрованих томатопродуктів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН України ; Ін-т прод. ресурсів НААН України. – Київ : ТОВ «БАРМИ», 2021. – Т. 9 – № 17. – С. 65–71. –  Режим доступу : http://surl.li/bawyq

Дущак, О. В. Дослідження тенденцій споживання основних  харчових джерел лікопіну [Електронний ресурс] / О. В Дущак, В. В Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 103–104. –  Режим доступу : http://surl.li/avkbq

Дущак, О. В. Визначення вмісту каротиноїдів у зразках концентрованих томат-продуктів / О. В. Дущак, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–67. – Режим доступу : https://bit.ly/3JfZLMf

Дущак, О. В. Перспективи використання натуральних цукрозамінників у технологіях соковмісних напоїв [Електронний ресурс] / О. В. Дущак, О. С. Бессараб // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 24 листопада 2021 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т.Г. Шевченка, 2021. – С. 17–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37154/3/8.pdf

Дущак, О. В. Формування якісних показників соусних заливок для виробництва пресервів [Електронний ресурс] / О. В. Дущак // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 110–111. – Режим доступу : http://surl.li/avkbu

Левківська, Т. М. Перспективи використання відходів водних біоресурсів / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В. Матко // Новітні досягнення біотехнології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2021 р. – Київ : НАУ, 2021. – С. 135–137.

Левківська, Т. М. Перспективи отримання антоціанових барвників для харчової промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Дущак, С. О. Абовян // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Технічні науки. – 2021. – № 1. – С. 10–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37155/3/9.pdf

Левківська, Т. М. Технологія виробництва сухого наповнювача з гарбуза для кондитерської промисловості [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, С. В Матко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2021. – Вип. 26. – С. 39–45. – Режим доступу : https://bit.ly/3oCrPzT

Перспективи перероблення авокадо в консервній промисловості [Електронний ресурс] / Д. С. Процюк, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками Х Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2021. – С. 216. – Режим доступу : https://bit.ly/3oGsLmy

Levkivska, T. Рrospects of use of concentrated juice as food natural coloring [Electronic resourse] / T. Levkivska, O. Benderska, M. Pysarev // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of XI International scientific and practical conference, 06-07 april 2020 y. – Melbourne, Australia, 2020. – P. 106–108. – Access mode : https://bit.ly/3qM3eLr

Бендерська, О. В. Використання озону в технологіях зберігання плодів та овочів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Д. С. Процюк // Крок у науку: дослідження у галузі природничо-математичних дисциплін та методик їх навчання : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 20 листопада 2020 р. – Чернігів : НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2020. – С. 13. – Режим доступу : https://bit.ly/3nntLgc

Бендерська, О. В. Використання технології пастеризації «HPP Juice» [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. Михайлович, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 223.  –Режим доступу : https://bit.ly/30EI2wf

Бендерська, О. В. Вплив заморожування на антиоксидантну активність ягід [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 87–88. –  Режим доступу : https://bit.ly/3kJuQgo

Бендерська, О. В. Дослідження структурно-механічних властивостей томатних соусів / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 53-58.

Бендерська, О. В. Перспективи застосування адсорбентів кисню для зберігання харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. М. Сеньків, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 222. – Режим доступу : https://bit.ly/3ckEO3l

Дмитрук, Р. О. Створення соків і напоїв функціонального спрямування [Електронний ресурс] / Р. О. Дмитрук, О. В. Бендерська, О .С. Бессараб // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 8 квітня 2020 р. – Харків, 2020. – С. 94–95. – Режим доступу : https://bit.ly/3wSSqfK

Зберігання харчових продуктів із застосуванням адсорбентів кисню [Електронний ресурс] / О. Бендерська, В. Михайлович, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 112–113. – Режим доступу : https://bit.ly/3clhJxk

Левківська, Т. М. Перспективи використання моркви у виробництві натуральних снеків [Електронний ресурс] / Т. М. Левківська, О. В. Бендерська, М. Г. Писарєв // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3. – Ч. 2. – С. 55–60. – Режим доступу : https://bit.ly/3kGSJW7

Поцелуйко, М. В. Дослідження процесу регідратації в’ялених томатів [Електронний ресурс] / М. В. Поцелуйко, В. В. Шутюк, О. В. Бендерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 215. – Режим доступу : https://bit.ly/3qNK8ow

Регідратація в’ялених томатів [Електронний ресурс] / М. Поцелуйко, О. Бендерська,В. В. Шутюк, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІX Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020. – С. 177–178. – Режим доступу : https://bit.ly/31Zvvnt

Шутюк, В. В. Вивчення впливу сортових особливостей і технологічних факторів буряка столового на якість купажованих напоїв / В. В Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X international scientific and practical conference, 30-31 march 2020 y. – San Francisco, USA, 2020. – Р. 264–266.

Абовян, С. О. Перспективи використання рибної сировини для створення раціонів збалансованого харчування українців [Електронний ресурс] / С. О. Абовян, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 жовтня 2019 р. – Тернопіль, 2019. – С. 164-165. – Режим доступу : https://bit.ly/3kGUDpJ

Баженова, Н. А. Визначення впливу попередньої обробки томатів на зміни комплексу каротиноїдів томатної сировини [Електронний ресурс] / Н. А. Баженова, О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 272. – Режим доступу : https://bit.ly/3qNAbqP

Бендерська, О. В. До питання використання вторинних ресурсів плодовоовочевої галузі харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. Бендерська, О. С. Бессараб // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : міжнародна науково-практична конференція, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 54–55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30432/1/19%20Benderska%20 Ozdorovchi%20produktu.pdf

Бендерська, О. В. Дослідження активності антипоживних факторів насіння томатів [Електронний ресурс] / О. Бендерська, І. В. Демчук, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 311. – Режим доступу : https://bit.ly/30rFXn3

Бендерська, О. В. Дослідження структурно-механічних властивостей томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 64–70. – Режим доступу : https://bit.ly/3HwXgE7

Бендерська, О. В. Застосування вторинних продуктів перероблення томатів у технологіях харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 3 квітня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 123. – Режим доступу : https://bit.ly/3Dto6uu

Бендерська, О. В. Перспективи використання вторинної сировини для створення нових видів харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. М. Скрипець // Інноваційний розвиток харчової індустрії : VІІ міжнародна науково-практична конференція, 21 листопада 2019 р. – Київ, 2019. – С. 12–14. – Режим доступу : https://bit.ly/3Cqx2Q6

Бендерська, О. В. Удосконалення технології томатних соусів із додаванням пасти із насіння томатів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.18.13 «Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів» / Ольга Вячеславівна Бендерська ; НУХТ. – Київ, 2019. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29371/1/Benderska.pdf

Гордієнко, О. В. Удосконалення технології соусів для рибних консервів із товстолобика білого [Електронний ресурс] / О. В. Гордієнко, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 81–83. – Режим доступу : https://bit.ly/3nnvHp0

Дмитрук, Р. О. Перспективи створення фруктових соусів зі зниженою калорійністю [Електронний ресурс] / Р. О. Дмитрук, О. В. Бендерська, В .В. Шутюк // Актуальні задачі сучасних технологій : VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 27–28 листопада 2019 р. . – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 75–76. – Режим доступу : https://bit.ly/3kOq55v

Патент України на винахід 119207, МПК A23B 7/06 (2006.01) A23L 3/00 Спосіб комплексної переробки томатів / Бендерська О. В., Бессараб О. С. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201802080 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р.

Поцелуйко, М. Дослідження впливу попереднього оброблення на тривалість в’ялення томатів [Електронний ресурс] / М. Поцелуйко, О. Бендерська, В. В. Шутюк, // Актуальні задачі сучасних технологій : VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів, 27–28 листопада 2019 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 86. – Режим доступу : https://bit.ly/3Ctg57D

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, А. Bessarab, V. Shutyuk // Food science and Technology. – Odessa, 2018. – Vol. 10, Issue 3. – P. 59–65. – Access mode : https://bit.ly/3noBgU0

Benderska, О. Research of fatty acid composition of tomato seeds [Electronic resourse] / О. Benderska, А. Bessarab, V. Shutyuk // Technology audit and production reserves. – 2018. – Vol. 4, № 3 (42). – Access mode : https://bit.ly/3oFoLD6

Аналіз мікробіологічної контамінації пряно-ароматичної сировини, що використовується в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, Н. М. Грегірчак, А. В. Шикирава // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 10. – С. 28–33. – Режим доступу : https://bit.ly/3FpzB6P

Бендерская, О. В. Исследование возможности использования вторичного томатного сырья [Электронный ресурс] / О. В. Бендерская, А. С. Бессараб // Техника и технология пищевых производств : материалы ХII Международной научно-технической конференции, 19–20 апреля 2018 г., г. Могилёв. – Моrилев : МГУП, 2018. – Т. 1. – С. 185–186. –  Режим доступа : https://bit.ly/3DuCJhb

Бендерська, О. В. Використання плодів калини у виробництві харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Д. В. Ізюменко, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності: Матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 26. – Режим доступу : https://bit.ly/3CrLTtm

Бендерська, О. В. Використання ягід бузини звичайної в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. Є. Марченко, В. В. Шутюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 27. – Режим доступу : https://bit.ly/3wWKWIC

Бендерська, О. В. Використання ягід бузини звичайної в технологіях томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. Є. Марченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантіав і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 302. – Режим доступу : https://bit.ly/30vgVDy

Бендерська, О. В. Деякі аспекти використання вторинної томатної сировини в технологіях харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 3. – Ч. 2. – С. 137–143. – Режим доступу : https://bit.ly/3ckH6PR

Бендерська, О. В. Дослідження жирокислотного складу томатного насіння [Електронний ресурс] / О. В Бендерська, О. С. Бессараб // Харчова промисловість. – 2018. – № 23. – С. 32–38. – Режим доступу : https://bit.ly/30wnxlD

Бендерська, О. В. Дослідження можливості використання вторинної томатної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 290. – Режим доступу : https://bit.ly/3co5q3q

Бендерська, О. В. Технологічні аспекти показника «Активність води» та його вплив на якість томатних соусів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Т. М. Левківська, О. С. Бессараб // Інтернаука. – 2018. – № 10. – С. 34–41. –  Режим доступу : https://bit.ly/3kLCrvf

Ізюменко, Д. В. Особливості використання плодів калини в технологіях харчових продуктів [Електронний ресурс] / Д. В. Ізюменко, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнар. наук. конф. мол. учен., асп. і студ., 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 298. – Режим доступу : https://bit.ly/3kLCwPz

Патент 119207 України МПК А23В 7/06 A23L 3/00 (2006.01) Спосіб комплексної переробки томатів [Електронний ресурс] / Бендерська О.В., Бессараб О.С.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № a 201802080; заявл. 28.02.2018; опубл. 25.09.2018, Бюл. № 9, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/2YUTzGY

Патент України 127328, МПК А23В 7/005 (2006.01) Спосіб комплексної переробки томатів [Електронний ресурс] / Бендерська О. В., Бессараб О. С. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2018 02081 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/30D1IAM

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, A. Bessarab, V. Shutyuk // State and prospects of food science and industry : вook of abstracts IV International Scientific and Technical Conference. – Ternopil : TNTU, 2017. – P. 92–93. – Access mode : https://bit.ly/3kNROTQ

Benderska, O. Study of the use of edible powders tomato sauce technologies [Electronic resourse] / O. Benderska, A. Bessarab, V. Shutyuk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 129. – Access mode : https://bit.ly/3FHKnWr

Аналіз забруднення плодоовочевої сировини нітратами [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 276. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDjsny

Бендерская, О. В. Определение содержания нитратов в томатопродуктах при тепловой обработке [Электронный ресурс] / О. В. Бендерская, А. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Техника и технологии пищевых производств : тезисы докладов XI Межд. науч.-техн. конференции. – Могилев : МГУП, 2017. – С. 37. – Режим доступа : https://bit.ly/3CEFWK5

Бендерская, О. В. Определение содержания тяжелых металлов и нитрозосоединений в концентрированных томатопродуктах [Электронный ресурс] / О. В. Бендерская, В. В. Шутюк, А. С. Бессараб // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей III Международной научно-практической конференции 23-24 марта 2017 г., г. Минск. Минск : БГАТУ,2017. – С. 108–110. – Режим доступа : https://bit.ly/3CsZkt9

Бендерська, О. В. Аналіз нітратного забруднення зразків питної води м. Києва та київської області [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль // Научный взгляд в будущее. – Вып. 5. Т. 2. – Одесса : КУ-ПРИЕНКО СВ, 2017 – С. 47-51. – Режим доступу : https://bit.ly/3Du9z1O

Бендерська, О. В. Використання плодово-ягідних порошків в технологіях томатних соусів / О. В. Бендерська, О.С. Бессараб, В.В. Шутюк // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2017р., м. Київ. – С. 45-47.

Бендерська, О. В. Дослідження вмісту важких металів і нітрозосполук в концентрованих томатопродуктах [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Проблеми теплофізики та теплоенергетики : Х Міжнародна конференція, 23–26 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С 2. – Режим доступу : https://bit.ly/3qLSuwP

Бендерська, О. В. Дослідження способу теплової обробки томатопродуктів на вміст нітратів [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 271. – Режим доступу : https://bit.ly/3cmkP4j

Бендерська, О. В. Стан ринку томатних соусів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 272. – Режим доступу : https://bit.ly/3FiJzaa

Коваль, М. О. Характеристика нітратного забруднення зразків питної води [Електронний ресурс] / М. О. Коваль, О. В. Бендерська, В. В. Шутюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 290. – Режим доступу : https://bit.ly/3x1IHUj

Оцінка забруднення нітратами питної води міста Києва [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, О. С. Бессараб, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 361. – Режим доступу : https://bit.ly/3cmgzBJ

Пластун, Я. В. Розширення асортименту томатних соусів з використанням дикорослих ягід [Електронний ресурс] / Я. В. Пластун, О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Актуальні задачі сучасних технологій : збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль : ТНТУ, 2017. – С. 142–143. –  Режим доступу : https://bit.ly/3qRWZ90

Шутюк, В. В. Моделювання та створення інноваційних продуктів харчової промисловості [Електронний ресурс] : лабораторний практикум / В. В. Шутюк, О. С. Бессараб, О. В. Бендерська. – Київ : НУХТ, 2017. – 92 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30457

Benderska, O. Nitrat, Nitrit, Nitrosamine [Electronic resourse] / O. Benderska, Y. Okopna, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 262. – Access mode : https://bit.ly/3oHuc4b

Benderska, О. Аnalysis of the influence of the products’nitrate pollution [Electronic resourse] / О. V. Benderska, O. S. Bessarab, V. V. Shutiuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 245. – Access mode : https://bit.ly/3wWqKGT

Mechanical and chemical processes during the development of cryogenic technology of nanopowders from topinamdur with prebiotic properties [Electronic resourse] / A. Galinska, A. Bessarab, V. Pogarska and other // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8 th Central European Congress on Food : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 173. – Access mode : https://bit.ly/3qON44i

The research of the amount of heavy metals and nitroso compounds in concеntrated tomato products [Electronic resourse] / V. Shutyuk, S. Vasylenko, А. Bessarab, O. Benderska // Journal of Food science and Technology. – Odessa, 2016 – Vol. 10, Issue. 3. – P. 56–60. – Access mode : https://bit.ly/3kMILCA

Бендерська, О. В. Визначення якості томатних соусів, що реалізуються в торгівельній мережі м. Києва [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, О. С. Бессараб // Актуальні задачі сучасних технологій : матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів, 17–18 листоп. 2016 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – С. 218–219. – Режим доступу : https://bit.ly/3kPhqj7

Бендерська, О. В. Криза людських стосунків в розрізі культурної кризи сьогодення [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. Г. Кітов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 86. – Режим доступу : https://bit.ly/3oDtPYC

Бендерська, О. В. Нітрати і нітрити та їх вплив на формування якості рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, Н. В. Костючок, О. С. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 261. – Режим доступу : https://bit.ly/3nrVIDJ

Бендерська, О. В. Нітрати та якість питної води [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В. Шутюк, О. С. Бессараб // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 153–154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/24148/1/57.pdf

Бендерська, О. В. Огляд ринку томатних соусів в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, О. С. Бессараб // Научные труды SWorld. – Вып. 3(44). – Т. 3. – Иваново : Научный мир, 2016. – С. 84. – Режим доступу : https://bit.ly/30tnOFr

Бендерська, О. В. Специфіка релігійності українців у вимірі національної ідентичності [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, М. Г. Кітов // Студентські наукові записки : збірник наукових праць. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 1. – С. 6–10. – Режим доступу : https://bit.ly/3HymUZ9

До питання стану забруднення питної води нітратами та їх похідними [Електронний ресурс] / О. В. Бендерська, В. В.Шутюк, О. С. Бессараб, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2016. – С. 314–315. – Режим доступу : https://bit.ly/3ntN5sk

Патент України на винахід № 112818 UA, МПК C08B 37/18 (2006.01) A61K 31/733 (2006.01) A23L 27/30 (2016.01) Спосіб виготовлення інулінвмісного розчину з топінамбура [Електронний ресурс] / М. М. Жеплінська, О. С. Бессараб, А. І. Українець, О. В. Бендерська ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій ; № a 2015 05194 ; заявл. 27.05.2015 ; опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20. – Режим доступу : https://bit.ly/3cqzgEG

Технологія оздоровчих кисломолочних нанонапоїв, збагачених наноструктурованими кріодобавками з топінамбура та моркви з пребіотичними властивостями [Електронний ресурс] / Р. Ю. Павлюк, О. С Бессараб, В. В Погарська, К. С. Балабай, О. В. Бендерська // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність, 19 травня 2016 р. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – C. 137–139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30724/3/16.pdf

Штим, К. А. Застосування осмотичного зневоднення в технології сушіння гарбуза [Електронний ресурс] / К. А. Штим, М. О. Назарчук, О. В. Бендерська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 276. – Режим доступу : https://bit.ly/3Cqo3hN