Бобель (Зінченко) Інна Миколаївна

ORCID ID: 0000-0002-6334-478

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
2
4
2
88
5
70

Перелік опублікованих документів

Enrichment of starch desserts with the addition of apple juice and buckwheat fiber / G. Adamczyk, P. Hanus, I. Bobel, M. Krystyjan // Polymers. – 2023. – 15 (3). – article № 717. DOI: 10.3390/polym15030717

An insight into pasting and rheological behavior of potato starch pastes and gels with whole and ground chia seeds / G. Adamczyk, M. Krystyjan, P. Kuźniar, P. L. Kowalczewski, I. Bobel // Gels. – 2022. – 8 (9) . – article № 598. DOI: 10.3390/gels8090598

Influence of the amino acid and fractional composition it dry milk of mammals on  the digestibility of dry milk mixtures / N. Falendysh, K. Belinska, I. Bobel, G. Adamczyk // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 2. - P. 269-279. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-2-7

Development of Temperature Regime of Storage of Frozen Black Currant / N. Osokina, K. Kostetska, O. Herasymchuk, H. Tkachenko, H. Podpriatov, L. Pusik, N. Falendysh, I. Bobel, K. Belinska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 2. – P. 33–40. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.230139

Quality assessment of wheat bread incorporating chia seeds / G. Adamczyk, E. Ivanišová, J. Kaszuba, I. Bobel, K. Khvostenko, M. Chmiel, N. Falendysh // Foods. – 2021. – Vol. 10 (10). – Article № 2376. DOI: 10.3390/foods10102376

Блаженко, М. Використання борошна тефу при виробництві органічного хліба [Електронний ресурс] / М. Блаженко, Н. Фалендиш, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31133/1/tfnvbtpvoch.pdf

Збаровська, А. Удосконалення технології зернових снеків та застосування бобів маш як основної сировини при її виробництві / А. Збаровська, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 131.

Перспективи виробництва органічного хліба з додаванням борошна з тефу / М. Блаженко, Н. Фалендиш, І. Зінченко, О. Харитончук // Європейські виміри сталого розвитку : збірник рецензованих наукових статей доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Фалендиш, Н. О. Нові напрями збагачення хліба із застосуванням органічної нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / Н. О. Фалендиш, З. А. Борковський, І. М. Зінченко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві, 17 листопада 2020 р. ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі, 24 листопада 2020 р. : матеріали Міжнародних спеціалізованих науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 62–63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32310/1/tfnnnzchizons.pdf

Шульга, А. В. Розроблення інноваційних органічних томатних снеків / А. В. Шульга, І. М. Зінченко, Н. О. Фалендиш // Європейські виміри сталого розвитку : збірник рецензованих наукових статей доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.

Шульга, А. Органічні томатні снеки – інноваційний продукт на ринку харчових продуктів / А. Шульга, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020.– Ч. 1. – С. 126.

Milling of grain for ethanol production / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts, I. Zinchenko // Научное окружение современного человека : монографія. – Одесса : Куприенко С. В., 2019. – К. 2. – Ч. 1.

Блаженко, М. Використання борошна з тефу при виробництві органічного хліба / М. Блаженко, Н. Фалендиш, І. Зінченко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 51–52.

Петренко, Я. Дослідження технологічних процесів виробництва снеків з сочевиці червоної та пшона / Я. Петренко, А. Шульга, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 208.

Соболь, М. І. Застосування струмів НВЧ у процесі підготовки рису до виробництва харчоконцентратів швидкого приготування / М. І. Соболь, В. М. Ковбаса, І. М. Зінченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 105–106.

Фалендиш, Н. О. Особливості виробництва органічного хліба з використанням конопляного борошна [Електронний ресурс] / Н. О. Фалендиш, І. М. Зінченко, М. С. Блаженко // Харчова промисловість. – 2019. – № 25. – С. 7–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30251/1/sfnoovchzvkb.pdf

Зинченко, И. Исследование возможности применения пастернака при производстве овощных чипсов [Электронный ресурс] / И. Зинченко, Е. Колодязная // Danish scientific journal. – 2018. – № 17, Vol. 1. – P. 38–42. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29236/1/Szimivppppoch.pdf

Зинченко, И. Разработка и исследования новых видов луковых снеков [Электронный ресурс] / И.Зинченко, Е. Котляр // Sciences of Europe. – 2018. – № 32, Vol. 1. – С. 69–73. – Режим доступа : – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29237/1/Szimriinvls.pdf

Зінченко, І. М. Дослідження процесу гідротермічного оброблення грибів шіїтаке [Електронний ресурс] / І. М. Зінченко, М. В. Бондар // Харчова промисловість. – 2018. – №24. – С. 55–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29235/1/Szimdphogsh.pdf

Зінченко, І. Структурно-механічні та біохімічні зміни грибів шіїтаке в процесі гідротермічного оброблення / І. Зінченко, Є. Ковтун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 193.

Колодязна, К. Дослідження можливості застосування пастернаку при виробництві овочевих чіпсів / К. Колодязна, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 189.

Котляр, К. Розроблення і наукове обґрунтування технології цибульних снеків / К. Котляр, І. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С.184.

Зінченко, І. М. Зміни білкових речовин грибів у процесі гідротермічного оброблення в технології грибних снеків [Електронний ресурс] / І. М. Зінченко, В. А. Терлецька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 166–174. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27660/1/Szimzbrgvpgoutgs.pdf

Патент 113480 UA, МПК А 23 L 29/212 (2016.01). Кисіль «Мікс» [Електронний ресурс] / Рубанка К. В., Терлецька В. А., Ковбаса В. М., Зінченко І. М., Кобилінська О. В., Фалендиш Н. О., Стахов Ю. В., Братусь Ю. В. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201608519 ; заявл. 02.08.16 ; опубл.25.01.17, Бюл. № 2, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27658/1/Pzimkm.pdf

Патент на корисну модель № 114821), UA, МПК А A23L 7/143 (2016.01). Сухі сніданки для харчування військових. [Електронний ресурс] / Зінченко І. М., Терлецька В. А. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 08514 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27659/1/Pzimssdhv.pdf

Рубанка, К. В. Застосування сумішей рослинних екстрактів в технології харчоконцентратів солодких страв типу муси [Електронний ресурс] / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 2 (210). – С. 46–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27334/4/Szimzsrevthsstm.pdf

Рубанка, К. В. Застосування сумішей рослинних екстрактів в технології харчоконцентратів солодких страв типу муси / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 2 (210). – С. 46–49.

Шутюк, В. В. Дослідження осмотичного зневоднення айви [Електронний ресурс] / В. В. Шутюк, І. М. Зінченко, Т. С. Купрійчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13 червня 2017 р. – Київ: НУХТ, 2017. –  С. 1-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25511/1/17%2006%20Shutyuk%20eNUFTIR.pdf

Zinchenko, І. Research of the convenience of pumpkin powder usage ininstant food for military forces [Electronic resource] / I. Zinchenko, D. Shmatko // Food Science for Well-being (CE Food 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 157. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25091/1/MKzimrocppuiiffmf.pdf

Zinchenko, І. Research of the production process of cereal-based snacksfor soldiers [Electronic resource] / I. Zinchenko, V. Terletska // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 171. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25100/1/MKzimroppcbsfs.pdf

Зінченко, І. М. Дослідження перетравлюваності сухих сніданків для військових [Електронний ресурс] / І. М. Зінченко, В. А. Терлецька // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 122–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24138/1/46.pdf