Михонік Лариса Анатоліївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
4
1
92
7
115

Перелік опублікованих документів

Mykhonik, L. Effect of structure-forming agents and spontaneously fermented buckwheat sourdoughon the quality of gluten-free bread [Electronic resourse] / L. Mykhonik, І. Hetman, О. Naumenko // Food science and technology. – 2022. – Vol. 16, Issue 2. – P. 32-39. – Режим доступу : https://doi.org/10.15673/fst.v16i2.2373 – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39224/1/hiamlanoveszsbh.pdf

Белова, К. Р. Використання гречаного борошна в технології хліба / К. Р. Белова, І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Innovations and prospects of world science : proceedings of the 10th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. - Vancouver, Canada, 2022. – Р. 178-183.

Гетьман, І. А. Закваски спонтанного бродіння в технології пшенично-житнього хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 100-102. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39225/1/hiavlazsbtpchh.pdf

Гетьман, І. А. Технологічні аспекти приготування закваски спонтанного бродіння на основі вівсяного борошна [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // «Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві», «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 143-145. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39222/2/hiamlatapzsbvb.pdf

Дослідження властивостей хлібопекарської мікробіоти вітчизняної селекції [Електронний ресурс] / І. Гетьман , Г. Богдан, О. Науменко, Л Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 93. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39188/1/hianovmlabhssvs.pdf

Михонік, Л. А. Закваски спонтанного бродіння в технології пшенично-житнього хліба / Л. А. Михонік, І. А. Гетьман // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези доповідей XI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 100-101.

Михонік, Л. А. Наукові та практичні аспекти використання пшеничного цільнозернового борошна та продуктів переробки круп’яних культур у виробництві хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, І. А. Гетьман // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : програма та тези матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2022. – С. 34-35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39062/1/mlahiavpbppkkvhv.pdf

Погорєлов, І. Перспективи використання продуктів переробки круп’яних культур в рецептурах хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / І. Погорєлов, І. Дудко, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 106. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39129/1/ipidlmbkkhv.pdf

Продукти переробки круп’яних культур в технології хлібобулочних виробів / І. Ковальчук, Т. Кирічок, І. Гетьман, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.  – Ч. 1. – С. 95.

Покращення споживчих властивостей безглютенових хлібних виробів / І. А. Гетьман, В. І. Чіхрай, М. Я. Коломієць, Л. А. Михонік // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В. Ф. Доценка, 17 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 86–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37690

Antioxidant characteristics of tea-herbal compositions / O. Kuzmin, N. Stukalska, L. Mykhonik, O. Koval, V. Polyovyk, G. Berezova // Ukrainian Food Journal.  – 2021. – Vol. 10,  № 4. – Р. 807-827.

Hetman, I. A. Perspectives of usage spontaneous fermentation starters of cereal crops cultures in bread technologies [Electronic resource] / I. A. Hetman, L. A. Mikhonik, O. V. Naumenko // Science and innovations in the 21st century : матеріали І Всеукраїнської Інтернет-конференції студентів та молодих вчених, 12 травня 2021 р., м. Мелітополь. – Мелітополь : Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2021. – С. 12–15. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34607/1/thiamlanovpusfsccbt.pdf

Influence of spontaneous fermentation leavens from cereal flour on the indicators of the technological process of making wheat bread [Electronic resourse] / I. Hetman, L. Mykhonik, O. Kuzmin, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 3. – P. 492–506. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36755/1/ ssaoiosflfcfotiottpomb.pdf

Гетьман, І. Борошно зеленої гречки як поживне середовище для заквасок спонтанного бродіння [Електронний ресурс] / І. Гетьман, І. Кухаренко, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. м. Київ.– Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34608/1/tmlahiakiabzgpszsb.pdf

Гетьман, І. Особливості використання заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в технології хліба / І. Гетьман, Л. Михонік // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 25–29.

Гетьман, И. А. Технологические аспекты использования гречневой закваски спонтанного брожения в технологии пшеничного хлеба [Электронный ресурс] / И. А. Гетьман, Л. А. Михоник // Инновационные процессы и технологии : материалы Международной научно-практической конференции, 24-25 июня 2021 г., г. Кутаиси. – Кутаиси : Государственный университет им. Акакия Церетели, 2021. – С. 157–163. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/34611/1/shiamlataigzsbtph.pdf

Голота, М. Використання модифікованої целюлози в технології хлібобулочних виробів / М. Голота, І. Кухаренко, Л. Михонік // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021.

Ковальчук, І. Доцільність використання ферментних препаратів в технології хліба з використанням продуктів переробки круп’яних культур [Електронний ресурс] / І. Ковальчук, М. Голота, Л. Михонік // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 131–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39127/1/ikmglmfphppkk.pdf

Михонік, Л. А. Особливості використання борошна з крупяних культур для приготування хлібопекарських заквасок / Л. А. Михонік, І. А. Гетьман // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 21–24 вересня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 26–27.

Михонік, Л. Ефективність використання структуроутворювачів в технології безглютенового хліба на заквасці / Л. Михонік, І. Гетьман // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 91–93.

Погорєлов, І. Використання сухої пшеничної клейковини в технології хлібобулочних виробів з продуктами переробки круп’яних культур [Електронний ресурс] / І. Погорєлов, Л. Михонік // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 124–125. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39128/1/iplmspkhvppkk.pdf

Використання заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в технології пшеничного хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, О. В. Науменко, І. О. Кухаренко // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня, 2020 р.– Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 78–80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32781/1/ hiamlavzsbbkktph.pdf

Гетьман, І. А. Використання гречаної закваски спонтанного бродіння в технології хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 32–36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32783/1/hiamlavgzsbvth.pdf

Гетьман, І. А. Дослідження вуглеводно-амілазного комплексу борошна круп’яних культур і його сумішей з пшеничним [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, І. О. Кухаренко // Харчова промисловість. – 2020. – № 27. – С. 46–52. DOI:10.24263/2225-2916-2020-27-7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/32782/1/hiamladvakbkksp.pdf

Гетьман, І. А. Закваска спонтанного бродіння з борошна зеленої гречки в технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / І. Гетьман, В. Шубін, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31001/1/thesis_Getman_2020.pdf

Гетьман, І. А. Технологічні аспекти використання вівсяної закваски спонтанного бродіння в технології пшенично-житнього хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 25–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34610/1/shiamlataiozsbtprh.PDF

Збагачення листкових дріжджових виробів подрібненим насінням льону золотого [Electronic resourse] / Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, Л. А. Михонік, М. А. Стрілець // Polish science journal. – Warsaw : Sp.z o. o. I Science, 2020. – Іssue 5 (26). – Р. 7–14.  Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39133/1/lmabyuvboasmalvdlz.pdf

Кохан, О. О. Моніторинг виробництва – запорука випуску якісної харчової продукції / О. О. Кохан, Л. А. Михонік // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 12–13.

Кохан, О. О. Моніторинг виробництва – запорука випуску якісної харчової продукції [Електронний ресурс] / О. О. Кохан, Л. А. Михонік // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 12–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39066/1/koolmamvzvhp.pdf

Патент 139653 UA, МПК A21D 8/00 (2019.01) Спосіб приготування закваски для виробництва пшенично-житнього хліба [Електронний ресурс] / Михонік Л. А., Гетьман І. А.; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 201907395 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 10.01.2020 ; Бюл. № 1, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31014/1/published_description.pdf

Патент 122743 Україна МПК A21D 2/36, А21D 8/02. Спосіб приготування закваски для виробництва пшенично-житнього хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. Михонік ; володілець Національний університет харчових технологій. – № u 2019 07394 ; заявл. 03.07.2019 ; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34609/1/pmlahiasvzvprh.pdf

Getman, I. Voraussetzungen für die Verwendung Getreidemehl in der Brottechnologie [Електронний ресурс] / I. Getman, L. Mikhonik, Y. Okopna // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч.3. – С. 553. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39223/1/himloyavfvgb.pdf

Study of the influence of buckwheat flour and flax seeds on consumption properties of long-stored bakery products [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – №4. – Pp. 9-18. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39192/1/byumlboaghibffsbp.pdf

The use of golden flax seeds and oats sourbread in the production of wheat bread [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – №4/11 (100). – Pp.46–55. - Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39124/1/byumlboaghibffsbp.pdf

Вплив борошна з зеленої та з темної гречки на якість клейковини та структурно-механічні властивості тіста [Електронний ресурс] / А. Остронос, Ю. Чичикало, М. Чернишова, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – C. 180. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39130/1/aoyuchmchlm.pdf

Гетьман, І. А. Борошно круп’яних культур як перспективна нетрадиційна сировина в хлібопеченні [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, О. В. Науменко // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : БАРМИ, 2019. – С. 23–25. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30727/3/tes_11_2019.pdf

Гетьман, І. А. Використання вівсяної закваски спонтанного бродіння в технології пшенично–житнього хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 113–114. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30911/1/tesis_10_2019.pdf

Гетьман, І. А. Дослідження вуглеводно-амілазного комплексу борошна круп’яних культур [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10–11вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 57–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30746/1/tes_09_2019.pdf

Михонік, Л. А. Технологія безглютенового хліба з використанням заквасок спонтанного бродіння [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Товари і ринки. – 2019. – № 1(29). – С. 95–103. – Режим доступу : https://bit.ly/3CROg9l

Гетьман, І. А. Дослідження впливу заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур на процеси газоутворення в пшеничному тісті [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, П. В. Смуток, Л. А. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30748/1/2018.pdf

Дослідження впливу борошна круп’яних культур на показники якості сухарних виробів [Електронний ресурс] / Ю. Богомаз, А. Мельник, В. Кизимчук, Л. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 144. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39131/1/yubamvklmbkksv.pdf

Показники якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в процесі низькотемпературного консервування [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, І. А. Гетьман, Н. А. Бєла, Г. С. Богдан // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 11. – С.116–122. – Режим доступу : https://bit.ly/3xnPms1

Гетьман, І. А. Використання заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в технології хліба [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, О. П. Писарець // Інноваційний розвиток харчової індустрії : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 14 грудня 2017 р. – Київ : Інститут продовольчих ресурсів НААН, 2017. – С. 55–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30728/3/2017.pdf

Дослідження показників якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, В. І. Дробот, А. Б. Семенова, О. П. Писарець // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 10 (218). – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27664/1/Smladpyazsbzbkk.pdf

Дробот, В. І. Вплив структуроутворювачів на якість безглютенового хліба із суміші рисового та кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2017. – Т. 23, № 6. – С. 169–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31061/1/Sgamvsnybhisrtkb.pdf

Михонік, Л. А. Використання рисового борошна в технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / Л. А .Михонік, А. М Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 241–246. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27668/1/Sgamvrbvtbh.pdf

Михонік, Л. А. Використання шроту з насіння розторопші в технології хліба з пшеничного цільнозернового борошна [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 3 (211). – С. 40–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27669/1/Sgamvsnrvthzpzb.pdf

Михонік, Л. А. Покращення якості хліба з суміші рисового та кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко, К. О. Шупило // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 43-46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39064/1/mlayubvshkohrkb.pdf

Патент 116663 UA, МПК A21D 13/02 (2006.01) A21D 2/36 (2006.01). Хліб «Гречана цибулинка» [Електронний ресурс] / Михонік Л. А., Ласлов Н. Й. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201613455 ; заявл. 27.12.2016 ; опубл. 25.05.2017 ; Бюл. № 10, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27159/1/Pmlahgc.pdf

Патент 116667 UA, МПК A21D 13/00 A21D 2/36 (2006.01). Хліб«Вівсяна родзинка» [Електронний ресурс] / Михонік Л. А., Кравчук Д. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201613459 ; заявл. 27.12.2016 ; опубл. 25.05.2017 ; Бюл. № 10, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27160/1/Pmlahvr.pdf

Показники якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур в процесі низькотемпературного консервування / Л. А. Михонік, І. А. Гетьман, Н. І. Бєла, Г. С. Богдан // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 11. – С. 116–122.

Grischenko, A. Gluten-free bread with cereal crops flour [Electronic resource] / A. Grischenko, L. Mykhonik // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 269. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24947/1/MKgamgfbwccf.pdf

Кравчук, Д. В. Дослідження впливу вівсяних пластівців на перебіг газоутворення в тісті та його формоутримувальну здатність [Електронний ресурс] / Д. B. Кравчук, Л. А. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 143. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24424/1/99.pdf

Ласлов, Н. Й. Вивчення можливості використання гречаних пластівців в технології хліба з пшеничного цільнозернового борошна [Електронний ресурс] / Й. В. Ласлов, Л. А. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24425/1/100.pdf

Петрусь, А. А. Вивчення технологічних властивостей пшеничного тіста з додаванням пластівців круп’яних культур [Електронний ресурс] / А. А. Петрусь, Л. А. Михонік // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24423/1/98.pdf