Камбулова Юлія Вікторівна

ORCID ID: 0000-0001-7897-8533

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
3
4
75
7
58

Перелік опублікованих документів

Akulova, S. Pectins in the production of organic gummies / S. Akulova, Yu. Kambulova // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 46–47.

Камбулова, Ю. В. Застосування радіаційно-конвективного методу висушування для видалення води із фруктових гелів / Ю. В. Камбулова, Н. О. Оверчук, С. Акулова // Нові технології і обладнання харчових та переробних виробництв : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції, 19–20 квітня 2023 р., м. Полтава. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 58–62.

Камбулова, Ю. Шляхи удосконалення технології фруктового мармеладу / Ю. Камбулова // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 73–75.

Кохан, О. О. Інноваційне пакування кремових кондитерських виробів / О. О. Кохан, С. Г. Кияниця, Ю. В. Камбулова // Тренди LEAN-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали ХІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 61–64.

Оверчук, Н. Міцність фруктово-ягідного мармеладу з різними видами цукрів / Н. Оверчук, Д. Есманова, Ю. Камбулова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 147.

Оверчук, Н. О. Особливості структуроутворення фруктових мармеладних мас з різними цукрами / Н. О. Оверчук, О. І. Горбяк, Ю. В. Камбулова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – С. 117–119.

Опалатенко, Д. Регулювання структурно-механічних характеристик тіста для печива з амарантовим борошном шляхом внесення розчинних полісахаридів / Д. Опалатенко, Ю. Камбулова // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 154.

Application of radiation-convective drying method to remove water from gels / Yu.V. Kambulova, N. O. Overchuk, I. V. Dubkovetsʹkyy, O. O. Kokhan, V. H. Yurchak, Yu. P. Zvyahintseva-Semenetsʹ, O. S. Onofriychuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. - Vol. 37. -  P. 109-115.

Kambulova, Yu. Structure formation of fruit gels with mono- and disaccharides [Electronic resourse] / Yu. Kambulova, N. Overchuk, O. Kohan // Ukrainian Journal of Food Science. – 2022. – Vol.10, Is.2. – Рp. 171-183. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41027/1/Skyueomadofgf.pdf

Визначення впливу порошків аронії та чорниці на показники якості клейковини пшеничного борошна / О. Щирська, Д. Опалатенко, С. Акулова, Ю. Камбулова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.  – Ч. 1. – С. 103.

Гораш, О. А. Органічні харчові продукти – запорука здоров’я споживачів / О. А. Гораш, О. О. Кохан, Ю. В.  Камбулова // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 25 листопада. – Київ : НУХТ, 2022.

Камбулова, Ю. В. Актуальність і практична реалізація зменшення цукровмісту кондитерських виробів / Ю. В. Камбулова // Технології харчових продуктів і комбікормів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-23 вересня. - Одеса, 2022.

Оверчук, Н. Желейно-фруктовий мармелад з пониженим вмістом цукру / Н. Оверчук, Н. Зінкевич, Ю. Камбулова // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 76-77.

Розробка технології органічного зефіру на основі рослинного піноутворювача / А. О. Грицайова, О. А. Гораш, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова // Харчова промисловість. – 2022. – № 31–32. – С. 63–73.

Щирська, О. С. Вплив порошків аронії чорноплідної та чорниці на якість клейковини пшеничного борошна / О. С. Щирська, Ю. П. Звягінцева-Семенець, Ю. В. Камбулова // Актуальні проблеми науки, освіти і технологій: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 8 лютого. – Полтава : ЦФЕНД, 2022. - С. 40-42.

An improved method for determining the mass fraction of calcium carbonate in the carbonate bedrock / T. Kos, I. Kuznietsova, T. Sheiko, L. Khomichak, Y. Kambulova, L. Bal-Prylypko, V. Vasyliv, M. Nikolaenko, M. Bondar, I. Babych / Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – Рp. 877–890.

Application of radiation-convective drying method to remove water from gels [Electronic resourse] / Yu. Kambulova, N. Overchuk, I. Dubkovetsʹkyy, O. Kokhan, V. Yurchak, Yu. Zvyahintseva-Semenets, O. Onofriychuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 37. – Рp. 109-115. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41457/1/aoredmtrwfg.pdf

Dorozhynska, O. Investigation of sorption characteristics of fondant candies based on tagatose / O. Dorozhynska, O. Kokhan, Y. Kambulova // Ukrainian Food Journal.  – 2021. – Volume 10. - № 4.

Dorozhynska, О. Sorption characteristics of fondant candies based on tagatose [Electronic resourse] / O. Dorozhynska, O. Kokhan, Yu. Kambulova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol.10, Issue 4. – Рp. 786-796. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40743/1/Sdoscofcbot.pdf

Бойко, Ю. Досвід використання водорозчинних харчових волокон для регулювання якості харчових продуктів / Ю. Бойко, Ю. Камбулова // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021.

Використання продуктів переробки органічного гарбуза для розширення асортименту органічних цукерок / О. О. Кохан, Н. О. Фалендиш, Ю. В. Камбулова, З. І. Потилко // Polish science journal. – 2021. – Vol. 1, Issue 46. – P. 58–62.

Ворвыхвост, А. Применение принципов хассп на предприятии по производству печенья / А. Ворвыхвост, Е. Герасименко, Ю. Камбулова // Аспекты иновационных исследований в аграрных науках : матеріалі Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения академика академии ГСХН, профессора Гурама Ткемаладзе, г. Тбилиси, 20–21 ноября 2021 р.

Горб’як, О. Збереження натуральних барвників органічної сировини в технології мармеладу / О. Горб’як, Ю. Камбулова // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021.

Грицайова, А. О. Перспективи впровадження принципів Lean-виробництва в сфері органічних харчових продуктів / А. О. Грицайова, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова // Тренди LEAN-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції. – 2021. – С. 117–119.

Дослідження поведінки неглазурованих помадних цукерок з частковою заміною цукру на полідекстрозу під час їх зберігання / О. С. Онофрійчук, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова, Л. В. Марцинкевич // Харчова промисловість. – 2021. – № 28. – С. 22–33.

Зінькевич, Н. Сапонін кореню солодки, як піноутворювач в технології халви / Н. Зінькевич, Ю. Камбулова // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 70–71.

Камбулова, Ю. В. Органічні кондитерські вироби / Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан, Д. Лигач // Органічне виробництво і продовольча безпека : збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 27–28 травня 2021 р. – Житомир : Поліський національний університет, 2021. – С. 139–144.

Оверчук, Н. О. Мармелад з пониженою енергетичною цінністю / Н. О. Оверчук, Ю. П. Звягінцева-Семенець, Ю. В. Камбулова // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації. Стан та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 85–87.

Совершенствование технологии низкокалорийных конфет типа мягкого грильяжа на основе продуктов переработки тыквы / З. И. Потылко, О. С. Онофрийчук, Е. А. Кохан, Ю. В. Камбулова // Actual Problems And Modern Technologies оf Food Products : Production International Scientific and Practical Conference, 24–25 June 2021. – KUTAISI : Akaki Tsereteli State University, 2021. – Р. 234–236.

Удосконалення технології органічної фруктової пастили функціонального призначення / Ю. В. Камбулова, О. О. Кохан, Н. В. Олексієнко,  Д. В. Ворочек, О. С. Щирська // Харчова промисловість – Київ : НУХТ, 2021. - № 30. - С. 58-65.

Study of structural-mechanical characteristics of emulsion-foam systems of milk cream and hydrocoloids [Electronic resource] / Yu. Kambulova, Yu. Zviahintseva-Semenets, A. Shevchenko, O. Kokhan / The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI – Food Technology. – 2020. – Vol. 44, Issue 2. – P. 85-103. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33676/1/ssaososmcoefsomcah.pdf

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, T. Kos, V. Vasyliv, Y. Kryzhova, R. Mukoid, M. Bilko, A. Kuts, Y. Kambulova, S. Gunko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – P. 451–457.

Використання полідекстрози в технології помадних цукерок [Електронний ресурс] / О. С. Онофрійчук, О. О. Кохан, Ю. В. Камбулова, А. О. Грицайова // Modern engineering and innovative technologies. – 2020. – № 14, Ч. 1. – С. 97–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32504/1/Soosvpvtpt.docx.pdf

Звягінцева-Семенець, Ю.П. Рентгеноскопічні дослідження кремів із збитих вершків з різними видами цукрів / Ю. П. Звягінцева-Семенець, С. В. Можарівська, Ю. В. Камбулова // Eurasian Scientific Congress : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Барселона, 27–28 січня 2020 р. – С. 87–92.

Звягінцева-Семенець, Ю. П. Рентгеноскопічні дослідження кремів із збитих вершків з різними видами цукрів [Електронний ресурс] / Ю. П. Звягінцева-Семенець, С. В. Можарівська, Ю. В. Камбулова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 154–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31687/3/zjmskj.pdf

Использование потенциала фруктово-ягодных и овощных пюре в технологиях кондитерских изделий с низким содержанием сахара / Д. Ворочек, Д. Лыгач, Н. О. Оверчук, Ю. В. Камбулова // Actual Problems And Modern Technologies оf Food Products : production International Scientific and Practical Conference, 20–21 February 2020. – KUTAISI : Akaki Tsereteli State University, 2020. – Р. 263–265.

Камбулова, Ю. В. Формування мікроструктури емульсійно-пінної структури кремів із збитих вершків пониженої жирності з лактулозою [Електронний ресурс] / Ю. В. Камбулова, Ю. П. Звягінцева-Семенець, Н. Я. Решітник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020.  – Т. 26, № 1. – С. 153–164. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31662/1/kjzjrn.pdf

Mikrostructure of creams from whipped cream with polysaccharides and various species of sugars / Yu. Kambulova, Yu. Zvyagintseva-Semenets, E. Kobylinskaya, V. Korzun, I. Sokolovskaya // Food science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 3. – P. 36–45. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31661/3/kyzykokvsi.pdf

Камбулова, Ю. В. Наукове обґрунтування технологій кондитерських виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглеподібною структурою [Електронний ресурс] : автореф. дис. ...канд. техн.наук : 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерськихвиробів та харчових концентратів» / Камбулова Юлія Вікторівна ; НУХТ. – Київ, 2019. – 39 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28884/1/Kambulova.pdf

Оверчук, Н. О. Фруктово-желейний мармелад з пониженим цукровмістом / Н. О. Оверчук, Д. Ворочек, Ю. В. Камбулова // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 114–115.

Патент 138890 UA, МПК А23C 13/12 (2019) Спосіб виробництва крему із збитих вершків [Електронний ресурс] / Камбулова Ю. В., Звягінцева-Семенець Ю. П., Решітник Н. Я. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u201905896 ; заявл. 29.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31699/1/getdocument.pdf

Оптимізація рецептурного складу желейного мармеладу з пониженим вмістом цукру [Електронний ресурс] / Д. С. Матяс, Ю. В. Камбулова, А. М. Дорохович, І. В. Мандзюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 221–232. – Режим доступу : https://bit.ly/3l48zud

Камбулова, Ю. В. Удосконалення технології мармеладу желейного з пониженим вмістом цукрів / Ю. В. Камбулова, Д. С. Матяс // Інтернаука. – 2018. – № 15 (55). – С. 22–27.

Кріоскопічна температура вершкових кремів пониженої жирності [Електронний ресурс] / Ю. П. Звягінцева-Семенець, Р. І. Колодзинський, М. М. Масліков та ін. // Інтернаука. – 2017. – № 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/26796/1/Skovktvcpzh.pdf

Мікробіологічний аналіз вершкових кремів пониженої жирності [Електронний ресурс] / Н. М. Грегірчак, О. О. Українець, Ю. П. Звягінцева-Семенець та ін. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23 (3). – С. 238–245. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/26731/1/Skovmavcpzh.pdf

Dorohovich, A. The effect of mono- and disaccharides influence on structural-mechanical properties of gels [Electronic resource] / A. Dorohovich, V. Dorohovich, Ju. Kambulova // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №11(83). – Р. 16-24. – Access mode : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25108/1/Sdamteomadiospog.pdf

Dorohovich, A. The study of the rheological of pectin gels with mono-and disaccharides [Electronic resource] / A. Dorohovich, V. Dorohovich, Ju. Kambulova // EUREKA : Life Sciences. – 2016. № 4. – Р. 14-19. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25127/1/Sdamtsoftropgwmad.pdf

Sokolovska, I. Study of the water binding in the gel systems of pectin and sodium alginate / I. Sokolovska, J. Kambulova, N. Overchuk // Technology and Equipment of Food Production. – 2016. – Vol. 2, Is. 11(80). – Рp. 4–11. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.65746

Studying of polysaccharides swelling for the use in cream technology / Y. P. Zvyagintseva-Semenets, Y. V. Kambulova, I. O. Sokolovska, O. V. Kobylinska, M. Kolesnyk // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, Issue 2. – P. 24–31.

Zvyagintseva-Semenets, Y. Low-calorie creams based on fresh milk cream [Electronic resource] / Y. Zvyagintseva-Semenets, Y. Kambulova, О. Kobylinska // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23–26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. — P. 172. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24897/1/Tkovlcbofmc.pdf

Дослідження процесу набухання полісахаридів для використання в технологіях вершкових кремів [Електронний ресурс] / Ю. П. Звягінцева-Семенець, Ю. В. Камбулова, І. О. Соколовська та інші // Харчова наука і технологія. – 2016. – Т. 10, Вип. 2. – С. 24-31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/24951/1/Skovdpnpdvvtvc.pdf