Юрчак Віра Гаврилівна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
3
121
8
160

Перелік опублікованих документів

Волощук, Г. Вивчення дії стабілізаторів кольору на зміну забарвлення макаронних виробів з порошком буряковим / Г. Волощук, В. Юрчак // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 121–122.

Юрчак, В. Г. Сучасні розробки макаронних виробів функціонального та дієтичного призначення / В. Г. Юрчак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали XII Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – С. 109–110.

Application of radiation-convective drying method to remove water from gels / Yu.V. Kambulova, N. O. Overchuk, I. V. Dubkovetsʹkyy, O. O. Kokhan, V. H. Yurchak, Yu. P. Zvyahintseva-Semenetsʹ, O. S. Onofriychuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2022. - Vol. 37. -  P. 109-115.

Yurchak, V. Development of Dietary Additive of Shiitake Mushrooms Enhanced with Active Polysaccharides for Pasta Production [Electronic resource] / V. Yurchak, N. Sharkova // Bioenhancement and Fortification of Foods for a Healthy Diet. – Boca Raton, 2022.

Application of radiation-convective drying method to remove water from gels [Electronic resourse] / Yu. Kambulova, N. Overchuk, I. Dubkovetsʹkyy, O. Kokhan, V. Yurchak, Yu. Zvyahintseva-Semenets, O. Onofriychuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 37. – Рp. 109-115. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41457/1/aoredmtrwfg.pdf

Волощук, Г. Використання пектину у виробництві макаронних виробів / Г. Волощук, Л. Букшина, В. Юрчак // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 65–66.

Research of methods and modes of drying of gluten-free pasta [Electronic resource] / Igor Dubkovetskiy, Vera Yurchak, Valentina Rak, Tatiana Burlaka, Vyacheslav Kazmiryshen // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – P. 151-159. – Access mode : https://bit.ly/3l8ckif

Використання препаратів грибів шиїтаке для створення макаронних виробів функціонального призначення / Д. Кравчук, З. Борковський, Н. Шаркова, В. Юрчак // Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 181.

Дослідження та оптимізація процесів виготовлення макаронних виробів функціонального призначення з використанням препаратів грибів шиїтаке [Електронний ресурс] / В. Г. Юрчак, Д. М. Кравчук, Н. О. Шаркова, Г. В. Декуша // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 209–217. – Режим доступу : https://bit.ly/3CUhNz7

Дослідження та оптимізація процесів виготовлення макаронних виробів функціонального призначення з використанням препаратів грибів шиїтаке / В. Г. Юрчак, Д. М. Кравчук, Н. О. Шаркова, Г. В. Декуша // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 220–231.

Дослідження та оптимізація процесів виготовлення макаронних виробів функціонального призначення / В. Г. Юрчак, Г. В. Карпик, О. В. Рожно, Д. М. Кравчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 156–158.

Юрчак, В. Г. Поліпшення якості здобних виробів використанням пшеничних заквасок на стартових культурах ТМ Livendo «LV1» компанії LESAFFRE / В. Г. Юрчак, С. Д. Паливода // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 38–40.

Investigation of the efficiency of using hop leavens in the technology of wheat bread / V. Rak, V. Yurchak, O. Bilyk, V. Bondar // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 1. – Р. 61–68.

Research into techniques for making wheat bread on hop leaven [Electronic resource] / V. Rak, V. Yurchak, O. Bilyk, V. Bondar // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1 (11–91). – Pp. 4–9. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.121677

Дослідження процесу приготування заквасок з використанням стартової культури LV1 для поліпшення якості хліба та здобних виробів [Електронний ресурс] / В. Г. Юрчак, Т. І. Нощенко, С. Д. Паливода, Т. П. Голікова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 220–231. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31006/1/Syvddpppzzvsk.pdf

Research intotechniques for making wheat bread on hop leaven / V. Rak, V. Yurchak, O. Bilyk, V. Bondar // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – № 5 / 11 (89). – Р. 4–9.

Rozhno, O. Effect of structure forming additives on the of water bond forms in gluten-free macaroni dough made from corn flour [Electronic resource] / O. Rozhno, V. Yurcak, T. Golikova // 4th North and East European Congress on Food, 10–13 September, 2017. – Kaunas, Lithuania. – P. 66–67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27511/1/Rozhno_Urchak_Golikova_06_05.pdf

Rozhno, O. Water bond forms in the dough and sorbtion properties of gluten-free macaroni products made from corn flour [Electronic resource] / O. Rozhno, V. Yurcak, T. Golikova // Food and Environment Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University - Suceava Volume XVI, Issue 3 – 2017. – P. 167–179. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27146/1/Rozhno_Yurchak_Golikova.pdf

Патент 113395 UA, МПК A23L 7/109 (2016.01). Спосіб виготовлення макаронних виробів [Електронний ресурс] / Юрчак В. Г., Рожно О. В. – № u 2016 07670 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25129/1/Puvgsvmv%e2%84%96113395.pdf

Патент 113396 UA, МПК A23L 7/109 (2016. 01). Спосіб виготовлення макаронних виробів [Електронний ресурс] / Юрчак В. Г., Рожно О. В. – № u 2016 07672 ; заявл. 12. 07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25072/1/Puvgsvmv%e2%84%96113396.pdf

Порівняльна характеристика різних способів сушіння безглютенових кукурудзяних макаронних виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, В. Г. Юрчак, О. В. Рожно, В. О. Казьміришен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тезиси доповідей 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27821/1/107%d0%b0.pdf

Рожно, О. В. Дослідження харчової, біологічної цінності та перетравлюваності безглютенових макаронних виробів з кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / О. В. Рожно, В. Г. Юрчак, В. П. Рак // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 158- 168. – Режим доступу : https://bit.ly/3HXc4MS

Rozhno, O. Rheological properties of gelatinesolutions for production of gluten-free pasta [Electronic resource] / O. Rozhno, O. Podobiy, V. Yurchak / Ukrainian food journal. – Київ : NUFT, 2016. – Vol. 5, Issue 2. – Р. 290–298. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24065/1/2.pdf

Rozhno, O. The Influence of methods of making structurants on the quality of gluten-free pasta [Electronic resource] / O. Rozhno, O. Podobiy, V.Yurchak // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 143. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25075/1/Tyvgtiomomsotqogp.pdf

Дослідження процесу сушіння, тепло- та масообмінних характеристик безглютенових макаронних виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, В. Г. Юрчак, О. В. Рожно, В. О. Казьміришен // Харчова промисловість. – № 20. – К. : НУХТ, 2016. – С. 110-120. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25093/1/Syvgdpsttmhbmv.pdf

Казьміришен, В. О. Вивчення способів внесення сухого яєчного білка для виготовлення макаронних виробів з кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / В. О. Казьміришен, О. В. Рожно, В. Г. Юрчак // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 138. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24418/1/95.pdf

Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві : навч. посібник / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва та ін. ; за ред. В. І. Дробот. – Київ : Кондор, 2016. – 330 с.

Рожно,О. В. Вивчення якісних характеристик безглютенових макаронних виробів з додаванням ксантану [Електронний ресурс] / О. В. Рожно, О. В. Подобій, В. Г. Юрчак // Збірник тез VI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, 20–22квітня 2016 р., м. Київ. – С. 262. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25079/1/Tyvgvyhbmvzdk.pdf

Юненко, С. С. Використання карбоксиметилцелюлози для виготовлення безглютенових макаронних виробів [Електронний ресурс] / С. С. Юненко, О. В. Рожно, В. Г. Юрчак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24415/1/92.pdf