Грищенко Анна Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
1
1
90
8
89

Перелік опублікованих документів

Impact of dried apple pomace on the quality of gluten-free bread / A. Hryschenko, L. Levtseniuk, B. Hanzyna, Y. Banakh // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 94.

Грищенко, А. Перспективи виробництва органічних хлібобулочних виробів для дитячого харчування / А. Грищенко, Б. Ганзина // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 146.

Hryshchenko, А. Stabilazers in technology of gluten-free products / А. Hryshchenko, Yu. Bondarenko // Biotechnologies, present and perspectives : book of abstracts the 8th International conference, 5 november 2021. – Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, 2021. – P. 51.

Hryshchenko, А. Technology of bakery products with carotene-containing plant raw materials / А. Hryshchenko, Yu. Bondarenko // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 21–24 вересня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 18.

Аналіз асортименту чіабати та перспективи його розширення / А. Топій, В. Грабовський, М. Єщенко, А. Грищенко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 31–32.

Грищенко, А. Аналіз асортименту чіабати та перспективи його розширення / А. Грищенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів IX Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 78.

Грищенко, А. М. Візуалізація навчальних матеріалів спеціальних дисциплін в програмі підготовки технологів харчових виробництв [Електронний ресурс] / А. М. Грищенко, Ю. В. Бондаренко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : збірник матеріалів, 14-16 квітня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 251-252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/34201/1/tgamvnmsdvppthv.pdf

Грищенко, А. М. Харчові добавки в безглютенових дієтичних виробах європейських виробників / А. М. Грищенко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – С. 12–14.

Грищенко, А. Н. Использование пряностей в технологии пшеничного хлеба / А. Н. Грищенко, В. Д. Грабовский, Н. А. Ещенко // Actual Problems And Modern Technologies оf Food Products : production International Scientific and Practical Conference, 24–25 June 2021. – Р. 171–174.

Топій, А. Перспективи використання гарбузового пюре в технології виробництва чіабати [Електронний ресурс] / А. Топій, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 127. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34199/1/ tgampvgpvtvc.pdf

Грищенко, А. М. Дослідження впливу різних видів гречаного борошна на якість безглютенового хліба / А. М. Грищенко // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 33–39.

Грищенко А. М. Особливості організації дистанційного курсу з контролю якості та безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. М. Грищенко // Забезпечення якості вищої освіти: ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція (зб. наук. праць), 8-10 квітня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 437. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32828/1/tgamoodkzkytbhp.pdf

Грищенко, А. М. Різні види крохмалю в технології безбілкового та безглютенового хліба / А. М. Грищенко // Інноваційні напрямки розвитку харчових технологій : колективна монографія / за ред. к.т.н., доцента Осипенкової І. І. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – С. 50–54.

Грищенко, А. М. Сушені овочеві вичавки для збагачення хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. М. Грищенко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32831/1/tgamsmvdzhv.pdf

Грищенко, А. Н. Влияние кероба на газообразование в пшеничном тесте [Электронный ресурс] / А. Н. Грищенко // Техника и технология пищевых производств : материалы XІІІ Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г. – Могилев : МГУП, 2020. – Ч. 1 – С. 127–128. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32833/1/tgamvkngvpt.pdf

Грищенко, А. Н. Влияние сушеных овощных выжимок на качество пшеничного хлеба [Электронный ресурс] / А. Н. Грищенко // Актуальные проблемы и современные технологии производства продуктов питания : сборник трудов Международной научно-практической конфренции, 20-21 февраля 2020 г. – Кутаиси : Государственный университет Акакия Церетели, 2020. – С. 37–40. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32834/1/tgamvsovnkph.pdf

Грищенко, А. Н. Исследование влияния жиров на качество безглютенового хлеба / А. Н. Грищенко // Modern Scientific Researcher. – 2020.– № 11. – Ч. 2. – С. 52–57.

Застосування операції гідратації насіння льону у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / Ю. В. Бондаренко, Г. М. Андронович, А. М. Грищенко, А. М. Анич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 232-243. – Режим доступу : https://bit.ly/3xdkSsX

Карпович, Ю. Порівняння впливу різних видів гарбузового пюре на якість хліба [Електронний ресурс] / Ю. Карпович, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32830/1/tgampvrvgpnyh.pdf

Свястин, І. В. Вплив гарбузового пюре на основні процеси в пшеничному тісті [Електронний ресурс] / І. Свястин, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 112. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32832/1/tgamvgpnopvpt.pdf

Свястин, І. В. Переваги використання гарбузового пюре в технології пшеничного хліба / І. В. Свястин, Ю. О. Карпович, А. М. Грищенко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва : наукові пошуки молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 8 квітня 2020 р. – Харків : ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 45.

Use of dried carrot pomace in the technology of wheat bread for elderly people [Electronic resource] / A. Hryshchenko, O. Bilyk, Yu. Bondarenko, V. Kovbasa, V. Drobot // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, № 1. – P. 98–105. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32295/1/document.pdf

Використання сушеної моркви в техніці пшеничного борошна для літніх людей / А. М. Грищенко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, В. М. Ковбаса, В. І. Дробот // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, Вип. 1. – С. 98–105.

Горова, Є. Вплив керобу меленого на показники якості хліба пшеничного [Електронний ресурс] / Є. Горова, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ої Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019.– Ч. 1. – С. 184. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30663/1/MKgamvkmnpyhp.pdf

Грищенко, А. Використання тестових завдань для організації самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Харчові технології» / А. Грищенко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 28 листопада 2019. – Переяслав : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, 2019. – С. 205–207.

Грищенко, А. Вплив керобу меленого на показники якості хліба пшеничного / А. Грищенко, Є. Горова //Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 184.

Грищенко, А. М. Викладання технологічного моделювання для підготовки фахівців-технологів хлібопекарської та кондитерської галузей / А. М. Грищенко // Science, Research, Development. Pedagogy. – 2019. – № 17. – P. 73–75.

Грищенко, А. М. Використання сирого гарбузового пюре в технології хлібобулочних виробів / А. М. Грищенко, А. В. Сепік // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій : теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, спірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28–29 березня 2019 р. – Київ: ККІБП, 2019. – С. 44–45.

Грищенко, А. Н. 70-летний юбилей кафедры технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Национального университета пищевых технологий / А. Н. Грищенко, В. Н. Ковбаса // Пекарь&Кондитер. – 2019. – № 4 (22). – С. 42–43.

Грищенко, А. Н. Влияние сушеных овощных выжимок на качество пшеничного хлеба [Электронный ресурс] / А. Н. Грищенко // Актуальные проблемы и современные технологии производства продуктов питания : сборник трудов Международной научно-практической конфренции, 20-21 февраля 2020 г. – Кутаиси : Государственный университет Акакия Церетели, 2020. – С. 37–40. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32835/1/tgamvtzdosrs.pdf

Грищенко,А. М. Доцільність використання різних продуктів переробки гарбуза в технології хліба пшеничного / А. М.Грищенко, І. В. Свястин, Ю. О. Карпович // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 89–90.

Дробот, В. І. Перспектива збагачення безглютенових хлібобулочних виробів казеїном [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. С. Сорочинська, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С.117–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32700/1/PERSPECTIVE%20OF%20THE%20ENRICHMENT.pdf

Ковбаса, В. М. 70-річний ювілей кафедри технології хлібопекарських і кондитерських  виробів та її наукові здобутки / В. М. Ковбаса, А. М. Грищенко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 15–19.

Ковбаса, В. М. Виповнюється 70 років від дня заснування кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій [Електронний ресурс] / В. М. Ковбаса, А. М. Грищенко // Хлібопекарська галузь : інформаційний вісник. – 2019. – № 19. – С. 38-41. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34200/1/tgamsmvdzhv.pdf

Ковбаса, В. М. До 70-річчя кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів / В. М. Ковбаса, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 238–241.

Ковбаса, В. Н. 70-летний юбилей кафедры технологии хлебопекарных и кондитерских изделий Национального университета пищевых технологий [Электронный ресурс] / В. Н. Ковбаса, А. Н. Грищенко // Пекарь&Кондитер. – 2019. – 4(22). – С. 42-43. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34198/1/sgamkthikioy.pdf

Studying the effect of sesame flour on the technological properties of dough and bread quality / O. Bilyk, Y. Bondarenko, A. Hryshchenko, V. Kovbasa, V. Shutyuk andall // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 11–93. – P. 6–16.

Використання кунжутного борошна у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, А. М. Грищенко // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць. – Київ :ТОВ «Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 10. – С. 101–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28905/1/Sboavkbvph.pdf

Жданов, Д. В. Вплив сушених вичавок з червоного столового буряка на показники якості пшеничного хліба [Електронний ресурс] / Д. В. Жданов, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30731/1/MKgamvsvzcsbnpyph.pdf

Каніболоцька, Ж. М. Вплив сушених морквяних вичавок на структурно-механічні властивості пшеничного тіста [Електронний ресурс] / Ж. М. Каніболоцька, Т. О. Бойко, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 159. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30732/1/MKgamvsmvnsmvpt.pdf

Микитенко, А. Є. Використання какао-порошку в технології хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. Є. Микитенко, А. В. Вороніна, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 163. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30734/1/MKgamvkpvthv.pdf

Савіцька, Н. А. Вплив какао-пороку на якість хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Н. А. Савіцька, О. В. Євсюк, А. М. Грищено // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві, здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 31–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30735/1/MKgamvkpnyhv.pdf

Шкраба, М. В. Використання яблучних харчових волкон в технології безглютенового хліба [Електронний ресурс]  / М. В. Шкраба, А. О. Грицайова, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30730/1/MKgamvyhvvtbh.pdf

Голубєва, К. С. Вплив сушених морквяних вичавок на показники якості пшеничного хліба [Електронний ресурс] / К. С. Голубєва, Ж. М. Каніболоцька, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30733/1/MKgamvsmvnpyph.pdf

Грищенко, А. Н. Структурно-механические свойства безглютенового теста с гречневой мукой [Электронный ресурс] / А. Н. Грищенко // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов ХІ Международной науч.-техн. конференции, 20-21 апреля 2017 г. – М. : МГУП, 2017. – С. 77. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26809/1/Tgamsmsbtsgm.pdf

Дробот, В. І. Вплив структуроутворювачів на якість безглютенового хліба із суміші рисового та кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2017. – Т. 23, № 6. – С. 169–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31061/1/Sgamvsnybhisrtkb.pdf

Михонік, Л. А. Використання рисового борошна в технології безглютенового хліба [Електронний ресурс] / Л. А .Михонік, А. М Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 241–246. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27668/1/Sgamvrbvtbh.pdf

Михонік, Л. А. Використання шроту з насіння розторопші в технології хліба з пшеничного цільнозернового борошна [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 3 (211) – С. 40–43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27669/1/Sgamvsnrvthzpzb.pdf

Поліщук, В. В. Вплив жирів та молока сухого на вміст ароматутворюючих речовин в безглютеновому хлібі [Електронний ресурс] / В. В. Поліщук, А. М. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнардної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : – НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30729/1/MKgamvztmsnvarvbh.pdf

Grischenko, A. Gluten-free bread with cereal crops flour [Electronic resource] / A. Grischenko, L. Mykhonik // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 269. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24947/1/MKgamgfbwccf.pdf

Грищенко, А. М. Безглютеновий хліб з кукурудзяним борошном поліпшеної якості [Електронний ресурс] / А. М. Грищенко, Н. О. Ситниченко // Inżynieria i technologia. Nauka wczoraj, dziś, jutro. : Zbiуr raportуw naukowych 30.01.2016–31.01.2016. – Warszawa: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2016. – С. 25–28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23445/1/MKgambhzkbpy.pdf

Грищенко, А. Н. Использование разных видов крахмала в технологии безбелкового хлеба [Электронный ресурс] / А. Н. Грищенко, Н. А. Ситниченко // Качество и экологическая безопасность пищевых продуктов и производств : материалы 4-й Международной научной конференции с элементами научной школы для молодежи, 15–20 марта 2016 г. – Тверь : Тверской государственный университет, 2016. – С. 67–69. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23446/1/MKgamirvkvtbh.pdf

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів : монографія / В. І. Дробот, А. М. Грищенко, О. Д. Тесля та ін. – Київ : Кондор, 2016. – 242 с.

Ситниченко, Н. Вплив тапіокового крохмалю на якість безбілкового хліба [Електронний ресурс] / Н. Ситниченко, А. Грищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези 82-ої Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23447/1/Tgamvtknybh.pdf