Дробот Віра Іванівна

ORCID ID: 0000-0002-3991-2168

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
3
6
2
392
17
314

Перелік опублікованих документів

Influence of pumpkin cellulose on conformational transformations in dough and bread from wheat flour [Electronic resourse] / A. Shevchenko, S. Litvynchuk, V. Drobot, O. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 12, Issue 1. – Pp. 38-50. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41143/1/ssaoiopcoctidabfwf.pdf

Shevchenko, A. Changes and redistribution of structural groups in dough and bread with pumpkin cellulose and phospholipids [Електронний ресурс] / A. Shevchenko, V. Drobot, S. Litvynchuk // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 26-29 вересня 2023 р., м. Одеса. – 2023. – C. 19-20. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5674831d-8784-4eda-a2b4-efb067668568

Shevchenko, A. Changes and redistribution of structural groups in dough and bread with rice flour and phospholipids [Електронний ресурс] / A. Shevchenko, V. Drobot, S. Litvynchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 136. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40193/1/mcsaocarosgidabwrfap.pdf

Shevchenko, A. Changes in structural groups in dough and bread from wheat flour with the addition of rice flour [Електронний ресурс] / A. Shevchenko, S. Litvynchuk // Met-hodological and attitudinal principles of classical science : proceedings of the XI International scientific and practical conference, March 13–14, 2023. – Stockholm : InterSci, 2023. – Р. 43-44. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40070/1/125.pdf

Shevchenko, A. Changes in structural units in dough and bread from wheat flour with the addition of pumpkin cellulose in combination with phospholipids [Electronic resourse] / A. Shevchenko, S. Litvynchuk, V. Drobot // EUREKA: Life Sciences – 2023. – Vol. 3. – Pp. 34-43. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41142/1/ssaocisuidabfwfwtaopcicwp.pdf

Shevchenko, A. Conformational changes in dough and bread from wheat flour with the addition of oat bran in combination with phospholipids [Electronic resourse] / A. Shevchenko, S. Litvynchuk, V. Drobot // Journal of Agroalimentary Processes and Technologies – 2023. – Vol. 29, Issue 1. – Pp. 9-15. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41141/1/ssaoccidabfwfwtaoobicwp.pdf

Shevchenko, A. Influence of rice flour on conformational changes in the structure of wheat bread and its nutritional value [Електронний ресурс] / A. Shevchenko, S. Litvynchuk // Food and Environment Safety – 2023. – 22(1). – P. 5-14. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40196/1/ssaoiorfoccitsowbainv.pdf

Shevchenko, A. Influence of sunflower lecithin on conformational changes in dough and bread from wheat flour [Electronic resourse] / A. Shevchenko, V. Drobot, S. Litvynchuk // Problems and practical approaches to the production and regulation of the use of food additives in the European Union countries and in Ukraine : proceedings of the ІInd International Scientific and Practical Conference, October 25, 2023. – Kyiv : NUFT, 2023. – Pp. 108-110. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/32c14541-04b9-4a55-bc55-de129018ed79

The use of wastes from the flour mills and vegetable processing for the enrichment of food products / A. Shevchenko, O. Fursik, V. Drobot, O. Shevchenko // Bioconversion of Wastes to Value-added Products. – Boca Raton, London : CRC Press, 2023. – Pp. 1–35.

Дробот, В. І. Хліб з оздоровчими властивостями / В. І. Дробот // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 13–14.

Махинько, Р. Використання сухої пшеничної клейковини у виробництві хлібобулочних виробів, збагачених продуктами вівса / Р. Махинько, В. Дробот // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 148.

Солтисюк, О. Застосування казеїну в технології хлібобулочних виробів / О. Солтисюк, В. Дробот // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 134.

Шевченко, А. О. Вплив вівсяних висівок в поєднанні з фосфоліпідами на перерозподіл структурних груп в тісті та хлібі з пшеничного борошна [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук, В. І. Дробот // International Science Journal of Engineering & Agriculture. – 2023. – 2(3). – Pp. 38-50. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41157/1/ssaovvvvpzfnpsgvtthzpb.pdf

Шевченко, А. О. Структурні групи тіста та хліба з вівсяними висівками та фосфоліпідами. [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук, В. І. Дробот // Промисловість та крафт для HoReCa в туризмі: досвід, проблеми, інновації : Міжнародна науково-практична конференція, 23 травня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 107-109. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41137/1/mcsaosgtthzvvtf.pdf

Shevchenko, A. Use of pumpkin seed flour in preparation of bakery products / A. Shevchenko, V. Drobot, O. Galenko // Ukrainian Food Journal. – Volume 11, Issue 1. – 2022. – P. 90–101. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37689

Shevchenko, A. Use of rice flour in wheat bread technology [Electronic resourse] / A. Shevchenko, V. Drobot // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – №6. – Pp. 44–51. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38751/1/ssaouorfiwbt.pdf

Shevchenko, A. Influence of pumpkin seed flour on technological characteristics of bakery products / A. Shevchenko, V. Drobot, O. Galenko // Ukrainian Food Journal.  – 2022. – Vol. 11, № 1. - P. 90-101.

Shevchenko, A. Structural and mechanical properties of dough with oat bran and phospholipids / A. Shevchenko, V. Drobot // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 82.

Вербецька, М. Перспективи використання продуктів з насіння  розторопші в хлібопеченні / М. Вербецька, В. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.  – Ч. 1. – С. 101.

Дробот, В. І. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві / В. І. Дробот // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 121-122.

Дробот, В. І. Пам’яті професора В. Ф. Доценка / В. І. Дробот // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 11-13.

Шевченко, А. Вівсяні висівки – перспективна добавка для надання хлібу оздоровчих властивостей [Електронний ресурс] / А. Шевченко, В. Дробот // Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини : міжнародна науково-практична конференція, 17-18 листопада 2022 р., м. Полтава. – Полтава, 2022. – С. 103–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38749/1/mcsaovvpddnhov.pdf

Шевченко, А. О. Конформаційні перетворення в тісті з борошном з насіння гарбуза для хлібобулочних виробів з пшеничного борошна [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук, В .І. Дробот // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : ХІ Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 98–99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38748/1/mcsaokpvtzbzngdhvzpb.pdf

Drobot, V. Gluten-free bakery products of high nutritional value [Electronic resource] / V. Drobot, A. Shevchenko, Yu. Sorochynska // Modern engineering and innovative technologies Germany. – 2021. – Vol. 15, Issue 2. – P. 112-118. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33670/1/ssaogbpohnv.pdf

Drobot, V. Influence of pumpkin processing products on structural and mechanical properties of dough and bread quality [Electronic resourse] / V. Drobot, A. Shevchenko // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Vol. 27, Issue 3. – С. 172–180. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36756/1/ssaoioppposampodabq.pdf

Shevchenko, A. The process of gas formation in the dough with oat bran and phospholipids [Electronic resourse] / A. Shevchenko, V. Drobot // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 14–15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 31. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36757/1/ mcsaotpogfitdwobap.pdf

Вербецька, М. Ефективна добавка-поліпшувач у технології безглютенових хлібобулочних виробів / М. Вербецька, В. Дробот // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 52–54.

Дробот, В. До питання перероблення у хлібопеченні борошна урожаю 2020-2021 рр. / В. Дробот, О. Тесля // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 вересня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 12–13.

Дробот, В. І. Вплив рисового борошна на структурно-механічні властивості тіста та якість хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко, С. І. Літвинчук // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Vol. 27, Issue 5. – С. 114–122. –  Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36754/1/ssaovrbnsmvttyh.pdf

Дробот, В. І. Вплив міцелярного казеїну на кінетику цукрів в тісті для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко // Розвиток харчових виробництв ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 12 травня 2021 р., м. Харків. – Харків : ХДУХТ, 2021 – С. 63–64. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 34682/1/mcsaovmcnkzvtdhv.pdf

Сорочинська, Ю. Підвищення харчової цінності хліба для хворих на целіакію / Ю. Сорочинська, В. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 117.

Шевченко, А. О. Процес газоутворення в тісті з рисовим борошном та фосфоліпідами [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, В. І. Дробот // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів ІХ Міжнародної науково-технічної конференції, 09-10 листопада. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 82–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36758/1/ mcsaopgvtzrbtf.pdf

Shevchenko, A. Structural and mechanical properties of dough with oat bran and phospholipids / A. Shevchenko, V. Drobot // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – Ч. 1. – С. 82 http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37688

Дебелинська, К. Перспективи використання шроту виноградних кісточок / К. Дебелинська, В. І. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 110.

Сорочинская, Ю. С. Обогощение безглютеновых хлебобулочных изделий физиологически необходимыми веществами / Ю. С. Сорочинская, В. И. Дробот, О. Д. Тесля // Actual Problems And Modern Technologies оf Food Products : production International Scientific and Practical Conference, 20–21 February 2020. – KUTAISI : Akaki Tsereteli State University, 2020. – Р. 360–363.

Use of dried carrot pomace in the technology of wheat bread for elderly people [Electronic resource] / A. Hryshchenko, O. Bilyk, Yu. Bondarenko, V. Kovbasa, V. Drobot // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, № 1. – P. 98–105. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32295/1/document.pdf

Використання сушеної моркви в техніці пшеничного борошна для літніх людей / А. М. Грищенко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, В. М. Ковбаса, В. І. Дробот // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, Вип. 1. – С. 98–105.

Використання шроту насіння гарбуза в технології безглютенового хліба / В. І. Дробот, Ю. С. Сорочинська, Ю. В. Бондаренко, О. І. Ренкас // Харчова промисловість. – 2019. –№ 26. – С. 6–13.

Дробот, В. І. Борошно сорго в технології безглютенового хліба / В. І. Дробот, Ю. С. Приходько, Г. О. Бережна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 209–214.

Дробот, В. І. Перспектива збагачення безглютенових хлібобулочних виробів казеїном [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. С. Сорочинська, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С.117–124. – Режим доступу : https://bit.ly/3CL6mcT

Дробот, В. І. Проблема збагачення  хлібобулочних виробів харчовими волокнами / В. І. Дробот // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 23–25.

Ефективність використання гідроколоїдів різного походження у технології безглютенового хліба / В. І. Дробот, Ю. С. Приходько, Г. О. Бережна, Н. І. Бєла // Продовольчі ресурси. – 2019. – №12. – С. 87–93.

Молочна сироватка кисла покращує якість безглютенового хліба з крохмале-соргової суміші / Ю. Сорочинська, О. Ренкас, К. Дебелинська, В. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 187.

Shevchenko, A. Influence of whey protein on the technological process of making bread with fructose and minerals [Electronic resource] / A. Shevchenko, V. Drobot // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 84 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 152. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33666/1/mcsaoiowpottpombwfam.pdf

Studying the effect of sesame flour on the technological properties of dough and bread quality / O. Bilyk, Y. Bondarenko, A. Hryshchenko, V. Drobot, V. Kovbasa, V. Shutyuk // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 11–93. – P. 6–16.

Використання кунжутного борошна у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, А. М. Грищенко // Продовольчі ресурси. – Київ : ТОВ Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 10. – С. 101–110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28905/1/Sboavkbvph.pdf

Гетьман, І. А. Дослідження показників якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, В. І. Дробот // Хранение и переработка зерна. – 2017. – № 10 (218). – С. 45–48.

Дробот, В. І. Визначення впливу казеїну на пружно-еластичні властивості тіста з фруктозою [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33471/1/mcsaovvcnpetzf.pdf

Махинько, В. М. Сухарні брикети для споживачів з підвищеними білковими потребами [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, В. І. Дробот, М. Д. Землинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 160-169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30219/1/Smvmsbdszpbp.pdf

Патент 116498 UA МПК A21D 13/064 (2017.01), A21D 2/26 (2006.01). Хлібний виріб [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Махинько В. М., Скотар О. С., Землинська М. Д. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201610567 ; заявл. 19.10.2016 ; опубл. 26.03.2018 ; Бюл. № 6 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27141/1/PVmvmhv.pdf

Патент 127329 UA МПК A21D 2/26 (2006.01), A21D 13/06 (2017.01) Високобілковий сухарний брикет [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Махинько В. М., Землинська М. Д.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201802082 ; заявл. 28.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28427/1/KMmvmvbsb.pdf

Патент 127391 UA МПК A23L 33/185 (2016.01) Суха борошняна суміш підвищеної харчової цінності [Електронний ресурс] / Дробот В. І. Махинько В. М., Прищепчук М. О.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201802657 ; заявл. 16.03.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28426/1/KMmvmsbsphc.pdf

Патент 127392 UA, МПК A23L 33/185 (2016.01) Композиція інгредієнтів для приготування високобілкового хліба [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Махинько В. М., Лістратенко А. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201802661 ; заявл. 16.03.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28425/1/KMmvmkidpvbh.pdf

Патент 127917 UA МПК A21D 2/26 (2006.01) Суха борошняна суміш для приготування високобілкового хліба [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Махинько В. М., Прищепчук М. О.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201802663 ; заявл. 16.03.2018 ; опубл. 27.08.2018 ; Бюл. № 16, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28551/1/KMmvmsbsdpvbh.pdf

Патент 128201 UA МПК A21D 13/06 (2017.01), A21D 2/26 (2006.01) Високобілковий хлібний виріб зниженої вологості [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Махинько В. М., Сажина А. В.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201802518 ; заявл. 13.03.2018 ; опубл. 10.09.2018 ; Бюл. № 17, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28553/1/KMmvmvbhvzv.pdf

Патент на винахід 116513 UA, МПК A 21D 2/36 (2006.01) A21D 13/062 (2017.01) Діабетичний булочний виріб [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201704157 ; заявл. 26.04.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33473/1/psaodbv116513.pdf

Патент на винахід 116739 UA, МПК A 21D 2/36 (2006.01) A21D 13/062 (2017.01) Діабетичний булочний виріб [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201704159 ; заявл. 26.04.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33475/1/psaodbv116739.pdf

Шевченко, А. О. Порівняльний аналіз інфрачервоних спектрів відбивання тіста для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, В. І. Дробот, С. І. Літвинчук // Інноваційні технології в хлібопекарському виробництві та Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 28-29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33466/1/mcsaopaisvtdhv.pdf

Drobot, V. Nutritional value and consumer properties of bakery products with fructose for diabetic nutrition [Electronic resource] / V. Drobot, A. Shevchenko // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 3. – P. 480–493. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33673/1/ssaonvacpobpwffdn.pdf

Makhynko, V. Effect of adding of plant protein isolates to the structural – mechanical properties of the wheat dough [Electronic resource] / V. Makhynko, V. Drobot, T. Golikova // Food and Environment Safety. – Volume XVI, Issue 2. – Ştefan cel Mare University of Suceava, Romania, 2017. – Рp. 117–122. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25858/1/Smvmeoppiotsmpowd.pdf

Research into efficiency of using the complex baking improver "Svizhist" in order to prolong freshness of bran crispbreads / O. Bilyk, V. Drobot, Y. Bondarenko, E. Halikova // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – Vol. 3, Issue 11–87.– P. 4–10.

Дослідження показників якості заквасок спонтанного бродіння з борошна круп’яних культур [Електронний ресурс] / І. А. Гетьман, Л. А. Михонік, В. І. Дробот, А. Б. Семенова, О. П. Писарець // Хранение и переработка зерна. – 2017. – №10 (218) – С. 45-48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27664/1/Smladpyazsbzbkk.pdf

Дробот, В. И. Шрот семян льна – источник ингредиентов для придания хлебу оздоровительных свойств [Электронный ресурс] / В. И. Дробот, О. П. Ижевская, Ю. В. Бондаренко // Пекарь & Кондитер. – 2017. – № 5 (11). – С. 41-43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27666/1/Sbjvssliidphos.pdf

Дробот, В. І. Використання ізоляту соєвого білка для підвищення харчової цінності хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок) [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, В. М. Махинько, О. С. Скотар // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 28–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25390/1/Smvmvisbdphchvzv.pdf

Дробот, В. І. Використання урбечу з насіння льону у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т.21, №6. – С. 211-219 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27667/1/Sbjvvuznluvph.pdf

Дробот, В. І. Вплив структуроутворювачів на якість безглютенового хліба із суміші рисового та кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Л. А. Михонік, А. М. Грищенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2017. – Т. 23, № 6. – С. 169–175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31061/1/Sgamvsnybhisrtkb.pdf

Дробот, В. І. Дослідження впливу молочно-білкового концентрату казеїну в технології діабетичних виробів [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко, О. С. Марченко // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25-30 вересня 2017 р., м. Одеса. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 30-31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33465/1/mcsaodvmbccvtdv.pdf

Патент 115243 UA МПК A21D 2/26 (2006.01), A21D 13/00. Високобілковий хлібний виріб [Електронний ресурс] / ДроботВ. І., Махинько В. М., Скотар О. С., Землинська М. Д. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201610568 ; заявл. 19.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25331/1/PKMmvmvbhv.pdf

Патент 116261 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D13/02 (2006.01). Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201612606 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017,Бюл. № 9, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27126/1/Pbjvhp.pdf

Патент 116262 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D13/02 (2006.01). Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201612607 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27665/1/Pbjvhp.pdf

Патент на корисну модель 120200 UA, МПК A 21D 2/08 (2006.01) A21D 13/06 (2017.01) Діабетичний булочний виріб [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201704158 ; заявл. 26.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33476/1/psaodbv120200.pdf

Патент на корисну модель 120201 UA, МПК A 21D 13/02 (2006.01) A 21D 2/00 A 21D 2/36 (2006.01) A21D 2/02 (2006.01) Діабетичний булочний виріб [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, А. О. Шевченко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201704160 ; заявл. 26.04.2017 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33479/1/psaodbv120201.pdf

Формула еталонного білка: етапи розроблення і сучасні норми [Електронний ресурс] / В. М. Махинько, В. І. Дробот, І. О. Соколовська, Л. М. Черниш // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 208–216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25340/1/Smvmfeberisn.pdf

Хлібобулочні вироби для хворих на цукровий діабет, збагачені фізіологічно-функціональними інгредієнтами [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, Н. О. Місечко, О. Л. Сєдих, О. А. Білик // Хранение и переработка зерна – 2017. – № 5. – С. 57–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26563/1/hlib.PDF

Шевченко, А. Дослідження впливу харчових волокон гречки на структурно-механічні властивості тіста з фруктозою [Електронний ресурс] / А. Шевченко, В. Кривошей, В. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2017 р.– Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33463/1/mcsaodvhvgnsmvtzf.pdf

Drobot, V. Enriching of bread for patients with diabetes by mineral substances [Electronic resource] / V. Drobot, A. Shevchenkо, Y. Bondarenko // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food, 2016. – Кyiv : NUFT, 2016. – P. 39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24736/1/MKsaoeobfpwdbms.pdf

Drobot, V. I. Meal flax seed in technology bakery products / V. I. Drobot, O. P. Izhevska, Y. V. Bondarenko // Journal offood science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, Issue 3. – С. 76–81.

Drobot, V. The influence of proteins on the technological process of bread making with fructose [Electronic resource] / V. Drobot, A. Shevchenko, O. Marchenko // Food and Environment Safety. – 2016. - Volume XV, Issue 4. – P.341-346. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26766/1/Ssaotiopottpombwf.pdf

Semenova, A. Gluten-free bakery products [Electronic resource] / A. Semenova, Ju. Prikhodko, V. Drobot // 8th Central European Congress on Food 2016 — Food Science for Well-being (CEFood 2016), 23-26 May 2016 р. : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 146. – Access mode : [http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24723/1/Tsabgfbp.pdf

Shevchenko, A. Influence of citrate, lactate and calcium carbonate on microbiological and biochemical processes in dough [Electronic resource] / A. Shevchenko, V. Drobot, E. Smirnova // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – C. 139. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23746

Дробот, В. І. Використання ізоляту соєвого білка для підвищення харчової цінності хлібних виробів зниженої вологості (хлібних паличок) / В. І. Дробот, В. М. Махинько, О. С. Скотар // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 28–33.

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів : монографія / В. І. Дробот, А. М. Грищенко, О. Д. Тесля та ін. – Київ : Кондор, 2016. – 242 с.

Патент 104084 UA, МПК A21D8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Писарець О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201506860 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24773/1/Pdvisvhv.pdf

Патент 104085 UA, МПК A21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Дробот В. І., Писарець О. П. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201506861 ; заявл. 10.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24774/1/Pdvisvhv..pdf

Патент на винахід № 112908, МПК (2006.01) A21D 8/02. Склад комплексного підкислювача "Оптимальний-1» [Електронний ресурс] / Сильчук Т. А., Кулініч В. І., Дробот В. І., Цирульнікова В. В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a201501348 ; заяв. 18.02.2015 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. 21, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25987/1/getdocument%20%282%29.pdf

Патент на винахід, № 112367 України, МПК Л2Ш 8/04 (2006.01), Л2Ш2/08 (2006.01). Склад комплексного підкислювала «Оптимальний-2» / Кулініч В. І., Сильчук Т. А., Дробот В. І., Цирульнікова В. В. – № а201501344 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16, 2016.

Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві : навч. посібник / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва та ін. ; за ред. В. І. Дробот. – Київ : Кондор, 2016. – 330 с.

Приходько, Ю. С. Перспективи використання сорго в технології хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Ю. С. Приходько, В. І. Дробот // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 137. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24417/1/94.pdf

Шевченко, А. О. Збагачення хліба для хворих на цукровий діабет мінеральними речовинами [Електронний ресурс] / А. О. Шевченко, В. І. Дробот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24412/1/89.pdf