Дорожинська Оксана Сергіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
10

Перелік опублікованих документів:

Dorozhynska, O. Investigation of sorption characteristics of fondant candies based on tagatose / O. Dorozhynska, O. Kokhan, Y. Kambulova // Ukrainian Food Journal.  – 2021. – Volume 10. - № 4.

Дорожинська, О. C. Аналіз ізотерм сорбції  зразків помадних цукерок з різним вуглеводним складом / О. Дорожинська, А. Бусько, О. Кохан // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 89.

Дорожинська, О. C. Аналіз ізотерм сорбції помадних цукерок зі зниженим цукровмістом для прогнозування поведінки під час зберігання / О. С. Дорожинська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : тези доповідей XI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 73-74.

Дорожинська, О. C. Дослідження ефективної в’язкості цукеркової помадної маси зі зниженим цукровмістом  / О. Дорожинська, О. Кохан // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. – С. 51-53.

Дорожинська, О. C. Зміна якості неглазурованих цукерок кристалічної структури на основі комбінації цукрів лактози і фруктози протягом їх зберігання / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2021. - № 30. - С. 18-28.

Грицайова, А. Застосування харчової добавки полідекстрози (Е-1200) при розробці помадних цукерок зниженої калорійності та глікемічності [Електронний ресурс] / А. Грицайова, Є. Остапенко, О. Дорожинська // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 63–65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37442/1/Tgazhdpprptzktg.pdf

Дорожинская, О. С. Исследование влияния различных сахаров на параметры уваривания сиропов для помадных конфет на их основе [Электронный ресурс] / О. С. Дорожинская, Е. А. Кохан // Аспекты иновационных исследований в аграрных науках : материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения академика академии ГСХН, профессора Гурама Ткемаладзе, г. Тбилиси, 20–21 ноября 2021. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37440/1/Tdosivrsnpysdpknio.pdf

Дорожинська, О. С. Дослідження температури кипіння розчинів різних цукрів [Електронний ресурс] / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів IX Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 92–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37439/1/Tdosdtkrrt.pdf

Дорожинська, О. С. Прогнозування поведінки неглазурованих помадних цукерок зі зниженою калорійністю та глікемічністю  під час їх зберігання [Електронний ресурс] / О. С. Дорожинська, О. О. Кохан // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересн 2021р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 95–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37441/1/Tdosppnptzzktgpciz.pdf