Бондаренко Юлія Вікторівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
10
2
1
93
6
80

Перелік опублікованих документів

Effect of complex baking improver on prolonging freshness of bakery products with reduced salt content / O. Bilyk, V. Stabnikov, O. Vasheka, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 4. – Pp. 601–615. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-4-9

Whey Proteins in Bakery Products [Electronic resource] / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Bilyk, Yu. Bondarenko, V. Stabnikov // Bioenhancement and Fortification of Foods for a Healthy Diet. – Boca Raton, 2022.

Андронович, Г. М. Використання технологічних параметрів при виробництві хліба із додаванням високоліноленового жовтонасіннявого льону / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 ‒ 25 березня 2022 р. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2022. – Т. 1. – С. 130-133.

Бондаренко, Ю. В. Дослідження споживчих властивостей хліба, збагаченого насінням льону, за вмістом бісульфітзв’язуючих речовин / Ю. В. Бондаренко, Д. В. Дейнега, Г. М. Андронович // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 80-82.

Бондаренко, Ю. В. Вплив насіння льону на випікання тістових заготовок / Ю. Бондаренко, Г. Андронович, К. Жученко // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі. Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 144-145.

Порівняльний вплив різних сортів льону на якість пшеничного хліба / Г. Андронович, А. Вінник, Я. Корчак, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.  – Ч. 1. – С. 96.

Розроблення рецептури полікомпонентної суміші «Солодок +» для покращання якості булочних виробів / O. Bilyk, L. Burchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, A. Fain // Science Rise. – 2021. - № 6 (77). – С. 18-24.

Determining the effect of a multicomponent mixture on the quality of pastry products containing a mixture germinated grains / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, L. Burchenko, A. Fain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 6, Issue 11 (114). – P. 32–42.

Hryshchenko, А. Stabilazers in technology of gluten-free products / А. Hryshchenko, Yu. Bondarenko // Biotechnologies, present and perspectives : book of abstracts the 8th International conference, 5 november 2021. – Suceava : Stefan cel Mare University of Suceava, 2021. – P. 51.

Hryshchenko, А. Technology of bakery products with carotene-containing plant raw materials / А. Hryshchenko, Yu. Bondarenko // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 21–24 вересня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 18.

Андронович, Г. Виробництво листкових хлібобулочних виробів, збагачених подрібненим насінням льону, з використанням поліпшувача / Г. Андронович, Ю. Бондаренко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 81–83.

Андронович, Г. Вплив способу внесення насіння льону під час приготування тіста на якість пшеничного хліба / Г. Андронович, О. Білик, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 123.

Андронович, Г. Дослідження впливу тривалості замішування тіста з цілим насінням льону на якість пшеничного хліба / Г. Андронович, Ю. Бондаренко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 18–20.

Білик, О. А. Забезпечення lean-виробництва булочних виробів з подовженим терміном зберігання / О. А. Білик, Е. A. Халікова, Ю. В. Бондаренко // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 178–179.

Грищенко, А. М. Візуалізація навчальних матеріалів спеціальних дисциплін в програмі підготовки технологів харчових виробництв [Електронний ресурс] / А. М. Грищенко, Ю. В. Бондаренко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : збірник матеріалів, 14-16 квітня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 251-252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34201/1/tgamvnmsdvppthv.pdf

Кабак, І. Використання ферментного препарату у виробництві пшеничного хліба, збагаченого насінням льону / І. Кабак, Ю. Бондаренко // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні, в рамках проєкту програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021. – С. 68–69.

Developing an improver of targeted action for the prolonged freshness of bread made from wheat flour / O. Bilyk, O. K. Lytvynenko, Y. Bondarenko, T. Vasylchenko, A. Pukhliak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 5 (11–107). – P. 62–70.

Effect of the complex improver on consumer properties of bakery products [Electronic resource] / O. Bilyk, E. Khalikova, A. Shevchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, A. Fain // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – P. 148-158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33669/1/ssaoeotciocpobp.pdf

Андронович, Г. М. Вплив ступеню подрібнення насіння льону на якість пшеничного хліба / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко // Інноваційні напрямки розвитку харчових технологій : колективна монографія / за ред. к.т.н., доцента Осипенкової І. І. ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – С. 42–49.

Андронович, Г. М. Насіння льону золотого – перспективна сировина для створення функціональних хлібобулочних виробів / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X International Scientific and Practical Conference. – San Francisco, USA, 2020. – P. 271–273.

Андронович, Г.Збагачення насінням льону хлібних паличок Гріссіні / Г. Андронович, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 107.

Бондаренко, Ю. В. Використання насіння льону золотого у виробництві органічних хлібних паличок спеціального призначення / Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, О. А. Борщова // Мodern scientific researches. – 2020. – Вип. 11. – C. 58–63.

Бондаренко, Ю. В. Вплив цілого та подрібненого насіння льону золотого на якість пшеничного хліба / Ю. В. Бондаренко, Г. М. Андронович // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Прага : Oktan Prints.r.o., 2020. – C. 87–88.

Бондаренко, Ю. В. Перспективи збагачення дріжджових листкових виробів насінням льону / Ю. В. Бондаренко // Science, trends and perspectives : abstracts of XVII International scientific and practical conference. – Tokyo, Japan, 2020. – P. 143–146.

Вплив насіння олійного льону на формування структурно-механічних властивостей пшеничного тіста / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, В. А. Піддубний // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2020. – № 28. – С. 40–48.

Застосування операції гідратації насіння льону у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / Ю. В. Бондаренко, Г. М. Андронович, А. М. Грищенко, А. М. Анич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 232-243. – Режим доступу : https://bit.ly/3cCclpT

Збагаченння желейного мармеладу кальцієм за рахунок використання молока, з метою надання статусу функціональний харчовий продукт / О. Л. Лисенко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, С. В. Гирич // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 181–188.

Збагачення листкових дріжджових виробів подрібненим насінням льону золотого [Electronic resourse] / Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, Л. А. Михонік, М. А. Стрілець // Polish science journal. – Warsaw : Sp.z o. o. I Science, 2020. – Іssue 5 (26). – Р. 7–14.  Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39133/1/lmabyuvboasmalvdlz.pdf

Насіння льону як рецептурний компонент хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Г. М. Андронович // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. - Т. 26, № 4. - С. 178-189. – Режим доступу : https://bit.ly/32q3s0P

Investigation of influence of inulin made from cycoria on structural-mechanical properties of wheat dough / Yu. Bondarenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Khalikova, A. Fain // Technology audit and production reserves. – 2019. – Vol. 1, Issue 3 (45). – С. 35–38.

Study of the influence of buckwheat flour and flax seeds on consumption properties of long-stored bakery products [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // EUREKA: Life Sciences. – 2019. – №4. – Pp. 9-18. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39192/1/byumlboaghibffsbp.pdf

Studying the effect of electrospark treatment of milk whey on the process of its fermentation and quality of thermo acid cheese / O. Kochubei-Lytvynenko, O. Chernyushok, O. Bilyk, Y. Bondarenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6 (11-102). – P. 33–40.

Studying the effect of the integrated bread baking improver "mineral freshness super" on consumer properties of wheat bread / O. Bilyk, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Khalikova, A. Fain // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2019. – Vol. 2, Issue 11–98. – P. 65–72.

The use of an enzyme preparation when using calcium acetate in wheat bread technology / O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko, O. Chernyushok // Technology audit and production reserves. – 2019. – Т. 4, Вип. 3 (48). – С. 35–39.

The use of golden flax seeds and oats sourbread in the production of wheat bread [Electronic resourse] / Yu. Bondarenko, L. Mykhonik, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, G. Andronovich, I. Hetman // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – №4/11 (100). – Pp.46–55. - Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39124/1/byumlboaghibffsbp.pdf

Use of dried carrot pomace in the technology of wheat bread for elderly people [Electronic resource] / A. Hryshchenko, O. Bilyk, Yu. Bondarenko, V. Kovbasa, V. Drobot // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, № 1. – P. 98–105. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32295/1/document.pdf

Андронович, Г. Встановлення параметрів гідратації насіння льону у технології пшеничного хліба / Г. Андронович, І. Цаплан, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 177.

Андронович, Г. М. Використання насіння льону білого у виробництві пшеничного хліба / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик // Стан та перспективи розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу : кол. монографія. – 2019. – С. 144–149.

Андронович, Г. М. Використання насіння льону у виробництві хліба чіабата на пулішу / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019. – Т. І. – С. 52–54.

Андронович, Г. М. Вплив замочування подрібненого насіння льону на якість пшеничного хліба / Г. М. Андронович, Ю. В. Бондаренко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ,2019. – С. 121–122.

Андронович, Г. М. Дослідження впливу насіння льону на якість бараночних виробів / Г. М. Андронович, Д. В. Федорова, Ю. В. Бондаренко // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 49–50.

Бондаренко, Ю. В. Дослідження впливу подрібненого насіння льону золотого на формування пружно-еластичних властивостей тіста / Ю. В. Бондаренко, Г. М. Андронович, А. П. Варчук // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24–27 вересня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 47–49.

Буцик, Н. Дослідження впливу подрібненого насіння льону білого на динаміку цукрів у пшеничному тісті / Н. Буцик, А. Варчук, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 185.

Використання сушеної моркви в техніці пшеничного борошна для літніх людей / А. М. Грищенко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, В. М. Ковбаса, В. І. Дробот // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, Вип. 1. – С. 98–105.

Використання шроту насіння гарбуза в технології безглютенового хліба / В. І. Дробот, Ю. С. Сорочинська, Ю. В. Бондаренко, О. І. Ренкас // Харчова промисловість. – 2019. –№ 26. – С. 6–13.

Застосування ферментного препарату у разі використання ацетату кальцію у технології хліба пшеничного / O. Білик, О. Кочубей-Литвиненко, Ю. Бондаренко, O. Чернюшок // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2019. – Т. 4, № 3 (48). – С. 35–39.

Development of a complex bakery improver Freshness SMS Super to extend the freshness of whea tbread / T. Vasylchenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, N. Breus, Yu. Bondarenko // Technology audit and production reserves. – 2018. – Вип. 4 (3). – С. 35–40.

Intestigation of the effect of a mixture of sprouted grains on the quality and nutritional value of bakery products / L. Burchenko, O. Bilyk, Yu. Bondarenko, I. Perederii, O. Kochubei-Lytvynenko // Technology audit and production reserves. – 2018. – Т.6, Вип. 3 (44). – С. 42–47.

Investigation of the cinnamon influence on the wheat bread quality enriched with flax seeds oil meal / O. Bilyk, Yu. Bondarenko, А. Hryshchenko, V. Drobot, V. Kovbasa, V. Shutyuk // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – Вип. 3. – С. 13–18.

Research into effectiveness of using the integrated bread baking improver Mineral Freshness+ to slow down the staling of bakery products / O. Bilyk, Yu. Bondarenko, M. Desyk, A. Sokolenko, V. Kovbasa, V. Bondar // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Вип. 4 (11). – С.69–78.

Research on influence of inulin made from chicory on the quality of wheat bread / Yu. Bondarenko, O. Bilyk, V. Bondar, K. Lukyanenko // Technology audit and production reserves. – 2018. – Вип. 3 (3). – С. 50–54.

Studying the effect of sesame flour on the technological properties of dough and bread quality / O. Bilyk, Y. Bondarenko, A. Hryshchenko, V. Kovbasa, V. Shutyuk andall // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2018. – Vol. 3, Issue 11–93. – P. 6–16.

Андронович, Г. Дослідження впливу насіння льону білого на якість пшеничного хліба / Г. Андронович, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С.166.

Багайлюк, О. Дослідження впливу замочування насіння льону білого на якість пшеничного хліба / О. Багайлюк, Ю. Васильченко, Ю. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 157.

Бондаренко, Ю. В. Урбеч з насіння льону – цінний продукт для збагачення пшеничного хліба [Електронний ресурс] / Ю. В. Бондаренко, А. В. Фаін, О. А. Білик // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 19–20 квітня 2018 р. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28895/1/MKboaunlzpdzph.pdf

Використання подрібненого насіння білого льону у виробництві хлібобулочних виробів / Г. М. Андронович, Ю.В. Бондаренко, І. Гмиря, Н. Буцик // Харчова промисловість. – 2018. – Вип. 24. – С. 32–39.

Дослідження впливу суміші пророщених зерен на якість та харчову цінність хлібобулочних виробів / Л. М. Бурченко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, І. Г. Передерій, О. В. Кочубей-Литвиненко // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т.6, № 3 (44). – С. 42–47.

Дробот, В. І. Використання кунжутного борошна у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, О. А. Білик, А. М. Грищенко // Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН ; Ін-т прод. Ресурсів НААН. – К.: ТОВ «Видавництво «БАРМИ»», 2018. – №10. – С. 101-110. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28905/1/Sboavkbvph.pdf

Майданник, В. Г. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, залежно від наявності хронічних ускладнень / В. Г. Майданник, Т. А. Шевченко // Проблеми клінічної педіатрії. – 2018. – Вип. 4. – С. 6–13.

Розробка комплексного хлібопекарського поліпшувача свіжість КСБ+ для подовження свіжості булочних виробів / Т. О. Васильченко, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко, А. М. Грищенко // Science Rise. – 2018. – Вип. 7. – С. 45.

Investigation of bran loaves staling for the use of complex baking improver "FRESHNESS" / O. Bilyk, V. Drobot, Yu. Bondarenko, E. Halikova // EUREKA : Life Sciences. – 2017. – Вип. 3. – С. 30–34.

Research into efficiency of using the complex baking improver Svizhist in order toprolong freshness of bran crispbreads / O. Bilyk, V. Drobot, Yu. Bondarenko, E. Halikova // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Вип. 3 (11). – С. 4–10.

Використання урбечу з насіння льону у виробництві пшеничного хліба / Ю. В. Бондаренко, В. І. Дробот, О. А. Білик, Я. І. Білас // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Вип. 23, № 3. – С. 228–237.

Дробот, В. И. Шрот семян льна – источник ингредиентов для придания хлебу оздоровительных свойств [Электронный ресурс] / В. И. Дробот, О. П. Ижевская, Ю. В. Бондаренко // Пекарь & Кондитер. – 2017. – № 5 (11). – С. 41-43. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27666/1/Sbjvssliidphos.pdf

Дробот, В. І. Використання урбечу з насіння льону у виробництві пшеничного хліба [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, О. А. Білик, Ю. В. Бондаренко // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 21, №6. – С. 211-219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27667/1/Sbjvvuznluvph.pdf

Михонік, Л. А. Покращення якості хліба з суміші рисового та кукурудзяного борошна [Електронний ресурс] / Л. А. Михонік, Ю. В. Бондаренко, К. О. Шупило // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 43-46. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39064/1/mlayubvshkohrkb.pdf

Патент 116261 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D 13/02 (2006.01). Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201612606 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27126/1/Pbjvhp.pdf

Патент 116262 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D 13/02 (2006.01). Хліб пшеничний [Електронний ресурс] / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201612607 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9 2017 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27665/1/Pbjvhp.pdf.

Патент116261 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D 13/02 (2006.01). Хліб пшеничний / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій.– № u201612606 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9, 2017.

Хлібобулочні вироби для хворих на цукровий діабет, збагачені фізіологічно-функціональними інгредієнтами [Електронний ресурс] / В. І. Дробот, Ю. В. Бондаренко, Н. О. Місечко, О. Л. Сєдих, О. А. Білик // Хранение и переработка зерна – 2017. – № 5. – С. 57–61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26563/1/hlib.PDF

Drobot, V. Enriching of bread for patients with diabetes by mineral substances [Electronic resource] / V. Drobot, A. Shevchenkо, Y. Bondarenko // Food Science for Well-being : 8th Central European Congress on Food, 2016. – Кyiv : NUFT, 2016. – P. 39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24736/1/MKsaoeobfpwdbms.pdf

Drobot, V. I. Meal flax seed in technology bakery products / V. I. Drobot, O. P. Izhevska, Y. V. Bondarenko // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, Is. 3 – P. 76-81.

Білас, Я. І. Дослідження впливу розчинних харчових волокон шроту льону на якість хліба [Електронний ресурс] / Я. І. Білас, О. П. Іжевська, Ю. В Бондаренко // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 139. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24420/1/96.pdf