Рева Леонід Павлович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
9
143
11
48

Перелік опублікованих документів:

Савченко, А. Вплив повторного кип`ятіння на якість питної води / Аліна Савченко, Леонід Рева, Світлана Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 183.

Шульга, С. А. Одержання та очищення дифузійного соку за удосконаленою технологією / С. А. Шульга, В. Ю. Виговський, Л. П. Рева // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 102–103.

Івченко, В. Шляхи зменшення втрат цукрози з мелясою для підвищення виходу цукру / В. Івченко, Л. Рева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 166.

Барашовець, Я. Вплив значення РН вхідної води на загальну мінералізацію пермеату другого ступеню двоступеневих установках зворотного осмосу / Я. Барашовець, Л. Рева // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 103.

Ковтун, В. Роль теоретичної натуральної лужності в технології очищення дифузійного соку / В. Ковтун, Л. Рева, В. Виговський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 247.

Лущик, В. Дослідження впливу фізико-хімічного складу вхідної води на якість пермеату в двоступеневих установках зворотного осмосу / В. Лущик, Я. Барашовець, Л. Рева // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 264.

Українець, А. І. Роль кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ у кадровому і науково-технічному забезпеченні розвитку цукрової галузі України [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева // Цукор України. – 2018. – № 1 (143). – С. 11–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29478/3/3.pdf

Патент на корисну модель № 113481 UA, С13В 20/12 Спосіб очищення сиропу [Електронний ресурс] / Рева Л. П., Береза Ю. Г., Шульга С. А., Головіна О. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201608520 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25164/1/4.pdf

Береза, Ю. Необхідність додаткового очищення сиропу для підвищення виходу та якості цукру / Ю. Береза, Л. Рева // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 209.

Вплив використання нетрадиційних реагентів для додаткового очищення дифузійного соку на оптимальні умови проведення попереднього вапнування / Д. Віцинський, В. Мусійчук, С. Шульга, Л. Рева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 196.

Головіна, О. Ефективність варіантів першої сатурації дефекованого соку / О. Головіна, Я. Номировська, Л. Рева // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 200.

Номировська, Я. Проблеми сучасної другої сатурації в схемі очищення дифузійного соку / Я. Номировська, О. Головіна, Л. Рева // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 199.

Рева, Л. П. Оптимізація раціональних витрат кремнієвмісних реагентів та визначення найбільш ефективного способу їх застосування для додаткового очищення дифузійного соку та сиропу [Електронний ресурс] / Л. П. Рева, С. А. Шульга // Цукор України. – 2016. – № 1 (121). – С. 24–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23535/1/1.pdf

Шульга, С. Ефективність використання інноваційних реагентів в процесі очищення дифузійного соку та їх вплив на оптимальні умови проведення процесу прогресивного попереднього вапнування / С. Шульга, Л. Рева // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України, 31 березня–1 квітня 2016 р.